Georgian - Letter of Jeremiah.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

The Letter of Jeremiah, also known as the Epistle of Jeremiah, is a deuterocanonical book of the Old Testament; this letter is attributed to Jeremiah to the Jews who were about to be carried away as captives to Babylon by Nebuchadnezzar.

Georgian - Letter of Jeremiah.pdf
ᲗᲐᲕᲘ 1
1 ეპისტოლეს ასლი, რომელიც ჯერემიმ გაუგზავნა მათ,
ვინც ბაბილონელთა მეფის მიერ ბაბილონში ტყვედ
უნდა წაეყვანა, რათა დაემოწმებინა ისინი, როგორც მას
უბრძანა ღმერთმა.
2 ღვთის წინაშე ჩადენილი ცოდვების გამო,
ბაბილონელთა მეფე ნაბუქოდონოსორმა ტყვედ
წაიყვანთ ბაბილონში.
3 ასე რომ, როცა მიხვალთ ბაბილონში, დარჩებით იქ
მრავალი წელი და გრძელი დრო, კერძოდ, შვიდი
თაობა; და ამის შემდეგ მშვიდობიანად გაგაცილებთ
იქიდან.
4 ახლა იხილავთ ბაბილონში ვერცხლის, ოქროსა და
ხის ღმერთებს მხრებზე დაკიდებულებს, რომლებიც
აშინებენ ერებს.
5 ამიტომ, ფრთხილად იყავით, რომ არავითარ
შემთხვევაში არ დაემსგავსოთ უცხოებს, არც თქვენ და
არც მათგან, როცა დაინახავთ სიმრავლეს მათ წინ და
მათ უკან, რომლებიც ეთაყვანებიან მათ.
6 მაგრამ შენს გულებში თქვი: უფალო, ჩვენ უნდა
თაყვანი გცეთ.
7 რადგან ჩემი ანგელოზი თქვენთანაა, მე კი თქვენს
სულებზე ვზრუნავ.
8 რაც შეეხება მათ ენას, მუშის მიერ არის
გაპრიალებული, ისინი კი მოოქროვილნი არიან და
ვერცხლით არიან შემოსილი; მაგრამ ისინი ცრუნი
არიან და არ შეუძლიათ ლაპარაკი.
9 და იღებენ ოქროს, როგორც ქალწულს, რომელსაც
უყვარს გეი, ისინი გვირგვინებს აკეთებენ თავიანთი
ღმერთების თავებზე.
10 ზოგჯერ მღვდლები თავიანთი ღმერთებისგან
ოქროსა და ვერცხლს გადასცემენ და საკუთარ თავს
აძლევენ.
11 დიახ, ისინი მისცემენ მას უბრალო მეძავებს და
დაამშვენებენ მათ, როგორც კაცებს სამოსით, არიან
ვერცხლის, ოქროსა და ხის ღმერთები.
12 მაგრამ ეს ღმერთები ვერ იხსნიან თავს ჟანგისა და
ჩრჩილისგან, თუმცა ისინი დაფარულია მეწამული
სამოსით.
13 იწმენდენ სახეებს ტაძრის მტვრის გამო, როცა
მათზე ბევრია.
14 და ვისაც არ შეუძლია მოკლას ის, ვინც
შეურაცხყოფს მას, უჭირავს კვერთხი, თითქოს ქვეყნის
მსაჯული იყოს.
15 მას ასევე აქვს თავის მარჯვენა ხელში ხანჯალი და
ცული, მაგრამ ვერ იხსნის თავს ომისა და ქურდებისგან.
16 რომლითაც ისინი არ არიან ღმერთები, ამიტომ ნუ
გეშინიათ მათი.
17 რადგან, როგორც ჭურჭელი, რომელსაც ადამიანი
იყენებს, არ ღირს მისი გატეხვისას; ასეა მათი
ღმერთების შემთხვევაშიც: როცა ტაძარში დადგებიან,
მტვრის თვალები სავსე იქნება შემოსულთა ფეხით.
18 და როგორც კარები ყოველი მხრიდან არის
დამაგრებული მასზე, ვინც შეურაცხყოფს მეფეს,
როგორც სიკვდილის მსხვერპლს, ასევე მღვდლები
ამაგრებენ თავიანთ ტაძრებს კარებით, საკეტებითა და
გისოსებით, რათა მათი ღმერთები მძარცველებმა არ
გაანადგურონ.
19 ისინი ანთებენ მათ სანთლებს, დიახ, უფრო მეტად,
ვიდრე საკუთარი თავისთვის, რომელთა დანახვაც არ
შეუძლიათ.
20 ისინი ტაძრის ერთ-ერთ სხივს ჰგვანან, თუმცა
ამბობენ, რომ მათი გულები მიწიდან მცოცავისაგან
არის დაღლილი; და როცა ჭამენ მათ და მათ
ტანსაცმელს, ვერ გრძნობენ.
21 მათი სახეები გაშავებულია ტაძრიდან გამომავალი
კვამლისგან.
22 მათ სხეულებსა და თავებზე სხედან ღამურები,
მერცხლები და ფრინველები და კატებიც.
23 ამით შეგიძლიათ იცოდეთ, რომ ისინი ღმერთები არ
არიან; ამიტომ ნუ გეშინიათ მათი.
24 მიუხედავად იმისა, რომ მათ ირგვლივ არის ოქრო,
რათა გაალამაზონ, გარდა იმისა, რომ არ მოიწმინდონ
ჟანგი, ისინი არ გაბრწყინდებიან, რადგან არც
დნობისას უგრძვნიათ ეს.
25 ნივთები, სადაც სუნთქვა არ არის, ყველაზე ძვირად
ყიდულობენ.
26 ისინი ატარებენ მხრებზე და არ აქვთ ფეხები,
რომლითაც ისინი აცხადებენ ადამიანებს, რომ ისინი
არაფრის ღირსნი არიან.
27 მათ, ვინც მათ ემსახურებიან, რცხვენიათ, რადგან
თუ მიწაზე დაეცემა ნებისმიერ დროს, ვერ ადგება
თავისთავად; შეუძლიათ თავიანთი თავის გასწორება,
მაგრამ ძღვენს აძლევენ მათ, როგორც მკვდრებს.
28 რაც შეეხება იმას, რასაც მათ სწირავენ, მათი
მღვდლები ყიდიან და ბოროტად აქცევენ; ასევე მათი
ცოლები აყრიან მის ნაწილს მარილში; მაგრამ
ღარიბებსა და უძლურებს არაფერს აძლევენ.
29 მენსტრუაციის მქონე ქალები და ჩვილები ჭამენ
თავიანთ მსხვერპლს: ამით გაიგებთ, რომ ისინი
ღმერთები არ არიან; ნუ გეშინიათ მათი.
30 რადგან როგორ შეიძლება ეწოდოს მათ ღმერთები?
რადგან ქალები ხორცს ვერცხლის, ოქროსა და ხის
ღმერთების წინაშე აყენებენ.
31 და მღვდლები სხედან თავიანთ ტაძრებში,
ტანსაცმლის გახეხილი, თავები და წვერები
გაპარსული და თავზე არაფერი აქვთ.
32 ისინი ღრიალებენ და ღაღადებენ თავიანთი
ღმერთების წინაშე, როგორც ამას აკეთებენ ადამიანები
დღესასწაულზე, როცა ერთი მკვდარია.
33 მღვდლებიც იხსნიან თავიანთ სამოსელს და აწყობენ
თავიანთ ცოლებსა და შვილებს.
34 ბოროტს რომ გაუკეთებს მათ, თუ სიკეთეს, ისინი
ვერ ანაზღაურებენ: ვერც მეფეს დაამყარებენ და ვერც
ჩამოაგდებენ.
35 ასევე, მათ არ შეუძლიათ არც სიმდიდრის მიცემა და
არც ფულის მიცემა: თუკი კაცმა აღთქმა დადო მათ და
არ შეასრულოს იგი, ისინი ამას არ მოითხოვენ.
36 ისინი ვერავის იხსნიან სიკვდილისგან და ვერც
სუსტს ძლევენ ძლევამოსილებისგან.
37 მათ არ შეუძლიათ ბრმას მხედველობა აღუდგინონ
და ვერც ვინმეს დაეხმარონ მის გასაჭირში.
38 ვერც ქვრივის მიმართ მოწყალება შეუძლიათ და
ვერც ობოლს სიკეთის გაკეთება.
39 მათი ხის ღმერთები, რომლებიც დაფარულია
ოქროთი და ვერცხლით, ჰგავს მთიდან გამოთლილ
ქვებს: დარცხვენილნი იქნებიან მათ
თაყვანისმცემლები.
40 როგორ უნდა იფიქროს ადამიანმა და თქვას, რომ
ისინი ღმერთები არიან, როცა თვით ქალდეველებიც კი
შეურაცხყოფენ მათ?
41 ვინც იხილავენ ერთ მუნჯს, რომელსაც არ შეუძლია
ლაპარაკი, მოჰყავთ იგი და ევედრებიან ბელს, რომ
ილაპარაკოს, თითქოს გაგება შეეძლო.
42 მაგრამ ისინი თავად ვერ იგებენ ამას და მიატოვებენ
მათ, რადგან არ აქვთ ცოდნა.
43 ქალებიც თასმებით, გზაზე მსხდომნი, წვავენ ქატოს
სურნელებისთვის; მაგრამ თუ რომელიმე მათგანს,
ვინც გამვლელს აწვება, დაწოლა მასთან, შეურაცხყოფს
თავის თანამემამულეს, რომ არ ითვლებოდა ისეთივე
ღირსად, როგორც თვითონ. , არც ტვინი გაუტეხია.
44 რაც კი მათ შორის კეთდება, სიცრუეა: როგორ
შეიძლება იფიქრონ ან თქვან, რომ ისინი ღმერთები
არიან?
45 ისინი დურგლებისა და ოქრომჭედლებისგან არიან
დამზადებულნი: სხვა არაფერია, ვიდრე მუშები
იქნებიან.
46 და ისინი, ვინც შექმნეს ისინი, ვერასოდეს
გააგრძელებენ დიდხანს; როგორ უნდა იყოს მათგან
შექმნილი ნივთები ღმერთები?
47 რადგან მათ დაუტოვეს სიცრუე და შეურაცხყოფა
მათ შემდეგ.
48 რადგან, როცა რაიმე ომი ან ჭირი ემართებათ მათ,
მღვდლები კონსულტაციებენ საკუთარ თავთან, სადაც
იქნებიან მათთან დამალული.
49 მაშ, როგორ ვერ ხვდებიან ადამიანები, რომ ისინი
არ არიან ღმერთები, რომლებიც ვერ იხსნიან თავს
ომისგან და ჭირისგან?
50 იმის გამო, რომ ისინი მხოლოდ ხისგან არიან და
ვერცხლითა და ოქროთი შემოსილი, შემდგომში
გახდება ცნობილი, რომ ისინი ცრუ არიან.
51 და ყველა ერს და მეფეს აშკარად ეჩვენება, რომ
ისინი არ არიან ღმერთები, არამედ ადამიანთა ხელის
საქმეები და რომ მათში არ არის ღვთის საქმე.
52 ვინ არ იცის, რომ ისინი ღმერთები არ არიან?
53 რადგან ვერც მეფეს დაამყარებენ მიწაზე და ვერც
წვიმას აძლევენ ადამიანებს.
54 ვერც საკუთარი საქმის განსჯა შეუძლიათ და ვერც
ცოდვის გამოსწორება, რადგან არ შეუძლიათ, რადგან
ისინი არიან როგორც ყვავები ცასა და მიწას შორის.
55 როცა ცეცხლი დაეცემა ხის ღმერთების სახლს, ან
ოქროთი ან ვერცხლით დაფარავს, მათი მღვდლები
გაიქცევიან და გაურბიან; მაგრამ ისინი თვითონ
დაიწვებიან სხივებივით.
56 უფრო მეტიც, მათ არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა
გაუწიონ არცერთ მეფეს და არც მტერს: როგორ
შეიძლება ვიფიქროთ ან ვთქვათ, რომ ისინი ღმერთები
არიან?
57 არც ის ხის ღმერთები, რომლებიც ვერცხლით ან
ოქროთი არიან დაფარულნი, ვერც ქურდებს და ვერც
მძარცველებს შეუძლიათ თავის დაღწევა.
58 რომელთა ოქრო, ვერცხლი და სამოსი, რომლითაც
შემოსეს, ძლიერნი იღებენ და მიდიან, ვერც თავის
შველა შეუძლიათ.
59 ამიტომ ჯობია იყო მეფე, რომელიც ავლენს თავის
ძალაუფლებას, ან სხვაგვარად მომგებიანი ჭურჭელი
სახლში, რომელსაც პატრონი უნდა გამოიყენოს, ვიდრე
ასეთი ცრუ ღმერთები; ან იყოს კარი სახლისა, რათა
შეინახოს მასში ისეთი რამ, ვიდრე ასეთი ცრუ
ღმერთები. ან ხის სვეტი სასახლეში, ვიდრე ასეთი ცრუ
ღმერთები.
60 რადგან მზე, მთვარე და ვარსკვლავები, რომლებიც
ნათელნი არიან და გაგზავნილნი არიან თავიანთი
საქმის შესასრულებლად, მორჩილნი არიან.
61 ანალოგიურად, ელვა, როცა ის ამოვარდება,
ადვილად შესამჩნევია; და იმავე წესით უბერავს ქარი
ყოველ ქვეყანაში.
62 და როდესაც ღმერთი უბრძანებს ღრუბლებს,
გადავიდნენ მთელ მსოფლიოში, ისინი ისე იქცევიან,
როგორც ნაბრძანები აქვთ.
63 და ზემოდან გამოგზავნილი ცეცხლი ბორცვებისა
და ტყის შთანთქმისთვის აკეთებს ისე, როგორც
ნაბრძანებია;
64 ამიტომ არც უნდა ვივარაუდოთ და არც ვთქვათ,
რომ ისინი ღმერთები არიან, რადგან მათ არ
შეუძლიათ არც მიზეზების განსჯა და არც
ადამიანებისთვის სიკეთის გაკეთება.
65 ამიტომ იცოდეთ, რომ ისინი ღმერთები არ არიან,
ნუ გეშინიათ მათი,
66 რადგან მათ არ შეუძლიათ მეფეების ლანძღვა და
კურთხევა.
67 ვერც წარმართებს შორის ზეცაში ნიშნების ჩვენება
შეუძლიათ, ვერც მზესავით ანათებენ და ვერც
მთვარევით ნათებას აძლევენ.
68 მხეცები მათზე უკეთესები არიან, რადგან
შეუძლიათ საფარქვეშ მოხვედრა და საკუთარი თავის
დახმარება.
69 მაშინ არავითარ შემთხვევაში არ გვეტყობა, რომ
ისინი ღმერთები არიან: ამიტომ ნუ გეშინიათ მათი.
70 რადგან, როგორც საშინელება კიტრის ბაღში,
არაფერს ინახავს, ასევეა მათი ხის ღმერთები და
ვერცხლითა და ოქროთი მოფენილი.
71 და ისევე, როგორც მათი ხის ღმერთები და
ვერცხლითა და ოქროთი გადაფარებული, ჰგავს თეთრ
ეკალს ბაღში, რომელზედაც ზის ყველა ჩიტი; ისევე
როგორც მიცვალებულს, რომელიც აღმოსავლეთით
ბნელშია.
72 და გაიგებთ, რომ ისინი ღმერთები არ არიან იმ
კაშკაშა იისფერით, რომელიც ლპება მათზე: და ისინი
თავად შეჭამენ და იქნებიან საყვედური ქვეყანაში.
73 ამიტომ სჯობს მართალი კაცი, რომელსაც კერპები
არ ჰყავს, რადგან შორს იქნება შეურაცხყოფისგან.

Recomendados

Bambara - The Apocrypha.pdf por
Bambara - The Apocrypha.pdfBambara - The Apocrypha.pdf
Bambara - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
1 vista152 diapositivas
English - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf por
English - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfEnglish - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
English - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vistas8 diapositivas
Zulu - 2nd Esdras.pdf por
Zulu - 2nd Esdras.pdfZulu - 2nd Esdras.pdf
Zulu - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas20 diapositivas
Yiddish - 2nd Esdras.pdf por
Yiddish - 2nd Esdras.pdfYiddish - 2nd Esdras.pdf
Yiddish - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas
Xhosa - 2nd Esdras.pdf por
Xhosa - 2nd Esdras.pdfXhosa - 2nd Esdras.pdf
Xhosa - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas
Welsh - 2nd Esdras.pdf por
Welsh - 2nd Esdras.pdfWelsh - 2nd Esdras.pdf
Welsh - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Uyghur - 2nd Esdras.pdf por
Uyghur - 2nd Esdras.pdfUyghur - 2nd Esdras.pdf
Uyghur - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vistas20 diapositivas
Urdu - 2nd Esdras.pdf por
Urdu - 2nd Esdras.pdfUrdu - 2nd Esdras.pdf
Urdu - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas
Ukrainian - 2nd Esdras.pdf por
Ukrainian - 2nd Esdras.pdfUkrainian - 2nd Esdras.pdf
Ukrainian - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas
Twi - 2nd Esdras.pdf por
Twi - 2nd Esdras.pdfTwi - 2nd Esdras.pdf
Twi - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas
Turkmen - 2nd Esdras.pdf por
Turkmen - 2nd Esdras.pdfTurkmen - 2nd Esdras.pdf
Turkmen - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vistas20 diapositivas
Turkish - 2nd Esdras.pdf por
Turkish - 2nd Esdras.pdfTurkish - 2nd Esdras.pdf
Turkish - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Georgian - Letter of Jeremiah.pdf

  • 2. ᲗᲐᲕᲘ 1 1 ეპისტოლეს ასლი, რომელიც ჯერემიმ გაუგზავნა მათ, ვინც ბაბილონელთა მეფის მიერ ბაბილონში ტყვედ უნდა წაეყვანა, რათა დაემოწმებინა ისინი, როგორც მას უბრძანა ღმერთმა. 2 ღვთის წინაშე ჩადენილი ცოდვების გამო, ბაბილონელთა მეფე ნაბუქოდონოსორმა ტყვედ წაიყვანთ ბაბილონში. 3 ასე რომ, როცა მიხვალთ ბაბილონში, დარჩებით იქ მრავალი წელი და გრძელი დრო, კერძოდ, შვიდი თაობა; და ამის შემდეგ მშვიდობიანად გაგაცილებთ იქიდან. 4 ახლა იხილავთ ბაბილონში ვერცხლის, ოქროსა და ხის ღმერთებს მხრებზე დაკიდებულებს, რომლებიც აშინებენ ერებს. 5 ამიტომ, ფრთხილად იყავით, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაემსგავსოთ უცხოებს, არც თქვენ და არც მათგან, როცა დაინახავთ სიმრავლეს მათ წინ და მათ უკან, რომლებიც ეთაყვანებიან მათ. 6 მაგრამ შენს გულებში თქვი: უფალო, ჩვენ უნდა თაყვანი გცეთ. 7 რადგან ჩემი ანგელოზი თქვენთანაა, მე კი თქვენს სულებზე ვზრუნავ. 8 რაც შეეხება მათ ენას, მუშის მიერ არის გაპრიალებული, ისინი კი მოოქროვილნი არიან და ვერცხლით არიან შემოსილი; მაგრამ ისინი ცრუნი არიან და არ შეუძლიათ ლაპარაკი. 9 და იღებენ ოქროს, როგორც ქალწულს, რომელსაც უყვარს გეი, ისინი გვირგვინებს აკეთებენ თავიანთი ღმერთების თავებზე. 10 ზოგჯერ მღვდლები თავიანთი ღმერთებისგან ოქროსა და ვერცხლს გადასცემენ და საკუთარ თავს აძლევენ. 11 დიახ, ისინი მისცემენ მას უბრალო მეძავებს და დაამშვენებენ მათ, როგორც კაცებს სამოსით, არიან ვერცხლის, ოქროსა და ხის ღმერთები. 12 მაგრამ ეს ღმერთები ვერ იხსნიან თავს ჟანგისა და ჩრჩილისგან, თუმცა ისინი დაფარულია მეწამული სამოსით. 13 იწმენდენ სახეებს ტაძრის მტვრის გამო, როცა მათზე ბევრია. 14 და ვისაც არ შეუძლია მოკლას ის, ვინც შეურაცხყოფს მას, უჭირავს კვერთხი, თითქოს ქვეყნის მსაჯული იყოს. 15 მას ასევე აქვს თავის მარჯვენა ხელში ხანჯალი და ცული, მაგრამ ვერ იხსნის თავს ომისა და ქურდებისგან. 16 რომლითაც ისინი არ არიან ღმერთები, ამიტომ ნუ გეშინიათ მათი. 17 რადგან, როგორც ჭურჭელი, რომელსაც ადამიანი იყენებს, არ ღირს მისი გატეხვისას; ასეა მათი ღმერთების შემთხვევაშიც: როცა ტაძარში დადგებიან, მტვრის თვალები სავსე იქნება შემოსულთა ფეხით. 18 და როგორც კარები ყოველი მხრიდან არის დამაგრებული მასზე, ვინც შეურაცხყოფს მეფეს, როგორც სიკვდილის მსხვერპლს, ასევე მღვდლები ამაგრებენ თავიანთ ტაძრებს კარებით, საკეტებითა და გისოსებით, რათა მათი ღმერთები მძარცველებმა არ გაანადგურონ. 19 ისინი ანთებენ მათ სანთლებს, დიახ, უფრო მეტად, ვიდრე საკუთარი თავისთვის, რომელთა დანახვაც არ შეუძლიათ. 20 ისინი ტაძრის ერთ-ერთ სხივს ჰგვანან, თუმცა ამბობენ, რომ მათი გულები მიწიდან მცოცავისაგან არის დაღლილი; და როცა ჭამენ მათ და მათ ტანსაცმელს, ვერ გრძნობენ. 21 მათი სახეები გაშავებულია ტაძრიდან გამომავალი კვამლისგან. 22 მათ სხეულებსა და თავებზე სხედან ღამურები, მერცხლები და ფრინველები და კატებიც. 23 ამით შეგიძლიათ იცოდეთ, რომ ისინი ღმერთები არ არიან; ამიტომ ნუ გეშინიათ მათი. 24 მიუხედავად იმისა, რომ მათ ირგვლივ არის ოქრო, რათა გაალამაზონ, გარდა იმისა, რომ არ მოიწმინდონ ჟანგი, ისინი არ გაბრწყინდებიან, რადგან არც დნობისას უგრძვნიათ ეს. 25 ნივთები, სადაც სუნთქვა არ არის, ყველაზე ძვირად ყიდულობენ. 26 ისინი ატარებენ მხრებზე და არ აქვთ ფეხები, რომლითაც ისინი აცხადებენ ადამიანებს, რომ ისინი არაფრის ღირსნი არიან. 27 მათ, ვინც მათ ემსახურებიან, რცხვენიათ, რადგან თუ მიწაზე დაეცემა ნებისმიერ დროს, ვერ ადგება თავისთავად; შეუძლიათ თავიანთი თავის გასწორება, მაგრამ ძღვენს აძლევენ მათ, როგორც მკვდრებს. 28 რაც შეეხება იმას, რასაც მათ სწირავენ, მათი მღვდლები ყიდიან და ბოროტად აქცევენ; ასევე მათი ცოლები აყრიან მის ნაწილს მარილში; მაგრამ ღარიბებსა და უძლურებს არაფერს აძლევენ. 29 მენსტრუაციის მქონე ქალები და ჩვილები ჭამენ თავიანთ მსხვერპლს: ამით გაიგებთ, რომ ისინი ღმერთები არ არიან; ნუ გეშინიათ მათი. 30 რადგან როგორ შეიძლება ეწოდოს მათ ღმერთები? რადგან ქალები ხორცს ვერცხლის, ოქროსა და ხის ღმერთების წინაშე აყენებენ. 31 და მღვდლები სხედან თავიანთ ტაძრებში, ტანსაცმლის გახეხილი, თავები და წვერები გაპარსული და თავზე არაფერი აქვთ. 32 ისინი ღრიალებენ და ღაღადებენ თავიანთი ღმერთების წინაშე, როგორც ამას აკეთებენ ადამიანები დღესასწაულზე, როცა ერთი მკვდარია. 33 მღვდლებიც იხსნიან თავიანთ სამოსელს და აწყობენ თავიანთ ცოლებსა და შვილებს. 34 ბოროტს რომ გაუკეთებს მათ, თუ სიკეთეს, ისინი ვერ ანაზღაურებენ: ვერც მეფეს დაამყარებენ და ვერც ჩამოაგდებენ. 35 ასევე, მათ არ შეუძლიათ არც სიმდიდრის მიცემა და არც ფულის მიცემა: თუკი კაცმა აღთქმა დადო მათ და არ შეასრულოს იგი, ისინი ამას არ მოითხოვენ. 36 ისინი ვერავის იხსნიან სიკვდილისგან და ვერც სუსტს ძლევენ ძლევამოსილებისგან. 37 მათ არ შეუძლიათ ბრმას მხედველობა აღუდგინონ და ვერც ვინმეს დაეხმარონ მის გასაჭირში. 38 ვერც ქვრივის მიმართ მოწყალება შეუძლიათ და ვერც ობოლს სიკეთის გაკეთება.
  • 3. 39 მათი ხის ღმერთები, რომლებიც დაფარულია ოქროთი და ვერცხლით, ჰგავს მთიდან გამოთლილ ქვებს: დარცხვენილნი იქნებიან მათ თაყვანისმცემლები. 40 როგორ უნდა იფიქროს ადამიანმა და თქვას, რომ ისინი ღმერთები არიან, როცა თვით ქალდეველებიც კი შეურაცხყოფენ მათ? 41 ვინც იხილავენ ერთ მუნჯს, რომელსაც არ შეუძლია ლაპარაკი, მოჰყავთ იგი და ევედრებიან ბელს, რომ ილაპარაკოს, თითქოს გაგება შეეძლო. 42 მაგრამ ისინი თავად ვერ იგებენ ამას და მიატოვებენ მათ, რადგან არ აქვთ ცოდნა. 43 ქალებიც თასმებით, გზაზე მსხდომნი, წვავენ ქატოს სურნელებისთვის; მაგრამ თუ რომელიმე მათგანს, ვინც გამვლელს აწვება, დაწოლა მასთან, შეურაცხყოფს თავის თანამემამულეს, რომ არ ითვლებოდა ისეთივე ღირსად, როგორც თვითონ. , არც ტვინი გაუტეხია. 44 რაც კი მათ შორის კეთდება, სიცრუეა: როგორ შეიძლება იფიქრონ ან თქვან, რომ ისინი ღმერთები არიან? 45 ისინი დურგლებისა და ოქრომჭედლებისგან არიან დამზადებულნი: სხვა არაფერია, ვიდრე მუშები იქნებიან. 46 და ისინი, ვინც შექმნეს ისინი, ვერასოდეს გააგრძელებენ დიდხანს; როგორ უნდა იყოს მათგან შექმნილი ნივთები ღმერთები? 47 რადგან მათ დაუტოვეს სიცრუე და შეურაცხყოფა მათ შემდეგ. 48 რადგან, როცა რაიმე ომი ან ჭირი ემართებათ მათ, მღვდლები კონსულტაციებენ საკუთარ თავთან, სადაც იქნებიან მათთან დამალული. 49 მაშ, როგორ ვერ ხვდებიან ადამიანები, რომ ისინი არ არიან ღმერთები, რომლებიც ვერ იხსნიან თავს ომისგან და ჭირისგან? 50 იმის გამო, რომ ისინი მხოლოდ ხისგან არიან და ვერცხლითა და ოქროთი შემოსილი, შემდგომში გახდება ცნობილი, რომ ისინი ცრუ არიან. 51 და ყველა ერს და მეფეს აშკარად ეჩვენება, რომ ისინი არ არიან ღმერთები, არამედ ადამიანთა ხელის საქმეები და რომ მათში არ არის ღვთის საქმე. 52 ვინ არ იცის, რომ ისინი ღმერთები არ არიან? 53 რადგან ვერც მეფეს დაამყარებენ მიწაზე და ვერც წვიმას აძლევენ ადამიანებს. 54 ვერც საკუთარი საქმის განსჯა შეუძლიათ და ვერც ცოდვის გამოსწორება, რადგან არ შეუძლიათ, რადგან ისინი არიან როგორც ყვავები ცასა და მიწას შორის. 55 როცა ცეცხლი დაეცემა ხის ღმერთების სახლს, ან ოქროთი ან ვერცხლით დაფარავს, მათი მღვდლები გაიქცევიან და გაურბიან; მაგრამ ისინი თვითონ დაიწვებიან სხივებივით. 56 უფრო მეტიც, მათ არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ არცერთ მეფეს და არც მტერს: როგორ შეიძლება ვიფიქროთ ან ვთქვათ, რომ ისინი ღმერთები არიან? 57 არც ის ხის ღმერთები, რომლებიც ვერცხლით ან ოქროთი არიან დაფარულნი, ვერც ქურდებს და ვერც მძარცველებს შეუძლიათ თავის დაღწევა. 58 რომელთა ოქრო, ვერცხლი და სამოსი, რომლითაც შემოსეს, ძლიერნი იღებენ და მიდიან, ვერც თავის შველა შეუძლიათ. 59 ამიტომ ჯობია იყო მეფე, რომელიც ავლენს თავის ძალაუფლებას, ან სხვაგვარად მომგებიანი ჭურჭელი სახლში, რომელსაც პატრონი უნდა გამოიყენოს, ვიდრე ასეთი ცრუ ღმერთები; ან იყოს კარი სახლისა, რათა შეინახოს მასში ისეთი რამ, ვიდრე ასეთი ცრუ ღმერთები. ან ხის სვეტი სასახლეში, ვიდრე ასეთი ცრუ ღმერთები. 60 რადგან მზე, მთვარე და ვარსკვლავები, რომლებიც ნათელნი არიან და გაგზავნილნი არიან თავიანთი საქმის შესასრულებლად, მორჩილნი არიან. 61 ანალოგიურად, ელვა, როცა ის ამოვარდება, ადვილად შესამჩნევია; და იმავე წესით უბერავს ქარი ყოველ ქვეყანაში. 62 და როდესაც ღმერთი უბრძანებს ღრუბლებს, გადავიდნენ მთელ მსოფლიოში, ისინი ისე იქცევიან, როგორც ნაბრძანები აქვთ. 63 და ზემოდან გამოგზავნილი ცეცხლი ბორცვებისა და ტყის შთანთქმისთვის აკეთებს ისე, როგორც ნაბრძანებია; 64 ამიტომ არც უნდა ვივარაუდოთ და არც ვთქვათ, რომ ისინი ღმერთები არიან, რადგან მათ არ შეუძლიათ არც მიზეზების განსჯა და არც ადამიანებისთვის სიკეთის გაკეთება. 65 ამიტომ იცოდეთ, რომ ისინი ღმერთები არ არიან, ნუ გეშინიათ მათი, 66 რადგან მათ არ შეუძლიათ მეფეების ლანძღვა და კურთხევა. 67 ვერც წარმართებს შორის ზეცაში ნიშნების ჩვენება შეუძლიათ, ვერც მზესავით ანათებენ და ვერც მთვარევით ნათებას აძლევენ. 68 მხეცები მათზე უკეთესები არიან, რადგან შეუძლიათ საფარქვეშ მოხვედრა და საკუთარი თავის დახმარება. 69 მაშინ არავითარ შემთხვევაში არ გვეტყობა, რომ ისინი ღმერთები არიან: ამიტომ ნუ გეშინიათ მათი. 70 რადგან, როგორც საშინელება კიტრის ბაღში, არაფერს ინახავს, ასევეა მათი ხის ღმერთები და ვერცხლითა და ოქროთი მოფენილი. 71 და ისევე, როგორც მათი ხის ღმერთები და ვერცხლითა და ოქროთი გადაფარებული, ჰგავს თეთრ ეკალს ბაღში, რომელზედაც ზის ყველა ჩიტი; ისევე როგორც მიცვალებულს, რომელიც აღმოსავლეთით ბნელშია. 72 და გაიგებთ, რომ ისინი ღმერთები არ არიან იმ კაშკაშა იისფერით, რომელიც ლპება მათზე: და ისინი თავად შეჭამენ და იქნებიან საყვედური ქვეყანაში. 73 ამიტომ სჯობს მართალი კაცი, რომელსაც კერპები არ ჰყავს, რადგან შორს იქნება შეურაცხყოფისგან.