Krygyz - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Krygyz - Testament of Benjamin.pdf
1-ГЛАВА
Бенжемин, Жакып менен Рахелдин он
экинчи уулу, үй-бүлөнүн наристеси, философ
жана филантроп болот.
1 Бенжемин жүз жыйырма беш жыл
жашагандан кийин, уулдарына аткарууну
буйруган сөздөрүнүн көчүрмөсү.
2 Ал аларды өпкүлөп: «Ыскак Ыбрайымга
карыганда кандай төрөлгөн болсо, мен да
Жакыпка ошондой төрөлгөм.
3 Апам Рахел мени төрөп жатып
өлгөндүктөн, сүтүм жок болчу. Ошондуктан
мени анын күңү Билха эмизди.
4 Анткени Рахил Жусупту төрөгөндөн
кийин он эки жыл бою төрөбөй калды. Ал
он эки күн орозо кармап, Теңирден тиленип,
боюна бүтүп, Мени төрөдү.
5 Анткени атам Рахелди абдан жакшы көрчү
жана андан эки уул төрөлүшүн тиленип
жатты.
6 Ошондуктан мен Бенжемин, башкача
айтканда, күндөрдүн уулу деп аталдым.
7 Мен Мисирге, Жусупка барганымда, бир
тууганым мени тааныды, ал мага: «Мени
сатып жибергенде, атама эмне дешти?
8 Мен ага мындай дедим: «Алар сенин
кийимиңди канга боёп, жиберишти да: «Бул
сенин уулуңдун кийимиби, бил», – дешти.
9 Анан ал мага мындай деди: «Ошентип, бир
тууганым, алар менин кийимимди чечип,
мени Ысмайыл уулдарына беришти, бел
кийимдерин беришти, камчы менен сабап,
качып кетүүнү буйруду.
10 Мени таяк менен сабагандардын бири
болсо, аны арстан тосуп алып, өлтүрдү.
11 Ошентип, анын шериктери коркуп
калышты.
12 Ошондуктан, балдарым, силер да жакшы
жана ыйык Жусуптан үлгү алып, асман
менен жердин Кудай-Теңирин сүйгүлө,
Анын осуяттарын аткаргыла.
13 Мени биле тургандай, оюңар
жакшылыкта болсун; Анткени акылын туура
көргөн адам баарын туура көрөт.
14 Теңирден корккула, жакыныңарды
сүйгүлө. Белиардын рухтары сени ар кандай
жамандык менен кыйнап жатат деп айтышса
да, алар менин бир тууганым Жусупка
үстөмдүк кылбагандай эле, силерге
үстөмдүк кыла албайт.
15 Канчалаган адамдар аны өлтүрүүнү
каалашкан, бирок Кудай аны коргогон!
16 Анткени Кудайдан корккон жана
жакынын сүйгөн адам Кудайдан коркуу
менен корголуп, Ишенимдүүлүктүн рухуна
кабыла албайт.
17 Ага адамдардын же айбандардын айла-
амалдары үстөмдүк кыла албайт, анткени
ага жакынына болгон сүйүүсү аркылуу
Теңир жардам берет.
18 Анткени Жусуп да атабыздан бир
туугандары үчүн сыйынышын, алар ага
кандай жамандык кылышса, Теңир аларды
күнөө деп эсептебесин деп жалынган.
19 Ошондо Жакып мындай деп кыйкырды:
«Жакшы балам, сен өз атаң Жакыпты
жеңдиң.
20 Ал аны кучактап, эки саат өптү да:
21 Кудайдын Козусу жана дүйнөнүн
Куткаруучусу жөнүндөгү асмандын
пайгамбарлыгы сенде аткарылат жана
күнөөсүз адам мыйзамсыздар үчүн
туткундалат, ал эми күнөөсүз адам
келишимдин каны менен ыймансыз адамдар
үчүн өлөт. , бутпарастар менен Ысрайылдын
куткарылышы үчүн, Белиар менен анын
кулдарын жок кылат.
22 Демек, балдарым, жакшы адамдын аягы
кандай болорун көрүп жатасыңарбы?
23 Ошондуктан, силер да атак таажысын
кийишиңер үчүн, анын боорукердигин
ээрчигиле.
24 Анткени жакшы адамдын кара көзү
болбойт. Анткени ал бардык адамдарга, алар
күнөөкөр болсо да, аларга ырайым кылат.
25 Бирок алар арам ойдо болушса да. Ал
жакшылык кылуу менен жамандыкты жеңет,
аны Кудай коргойт. Ал адил адамды өз
жанындай сүйөт.
26 Ким даңкталса, ага көрө албастык
кылбайт. ким байыса, ал көрө албастык
кылбайт; ким эр жүрөк болсо, аны мактайт;
ал мактайт жакшы адам; кедейге ырайым
кылат; алсызга боорукердик көрсөтөт;
Кудайды даңктап ырдайт.
27 Ал эми жакшы рухтун ырайымына ээ
болгонду, ал өз жаны сыяктуу сүйөт.
28 Демек, силер да жакшы акылга ээ
болсоңор, анда эки жаман адам да силер
менен тынчтыкта болушат, ал эми бузукулар
силерден коркуп, жакшылыкка кайрылышат.
Ал эми ач көз адамдар өздөрүнүн ашынган
каалоолорун токтотуп эле койбостон, ал
тургай, ач көздүктүн буюм-тайымдарын
кыйналгандарга беришет.
29 Эгерде жакшы иш кылсаңар, анда жиндер
да силерден качат. Ошондо жырткычтар
сенден коркушат.
30 Анткени жакшы иштерди урматтоо жана
акыл-эсте жарык бар жерде, андан
караңгылык да качат.
31 Кимде-ким ыйык адамга зордук-зомбулук
көрсөтсө, ал өкүнөт. Анткени ыйык адам
өзүнүн тилдегенине кайрымдуу, унчукпай
турат.
32 Кимдир бирөө адил адамга чыккынчылык
кылса, адил адам сыйынат: ал бир аз
басынса да, көп өтпөй эле менин бир
тууганым Жусуп сыяктуу дагы даңктуу
болуп көрүнөт.
33 Жакшы адамдын каалоосу Белиардын
рухунун куулугунда эмес, анткени анын
жанын тынчтык периштеси жетектейт.
34 Ал бузулган нерселерге кумарланбайт,
ырахаттануу үчүн байлык чогултпайт.
35 Ал ырахаттанганды жактырбайт,
жакынын капа кылбайт, жыргалчылыкка
тойбойт, көздөрүн көтөрүүдө жаңылбайт,
анткени Теңир анын үлүшү.
36 Жакшы ниет адамдардан атак-даңкты да,
маскаралоону да албайт, ал эч кандай айла-
амалды да, жалганчылыкты да, урушту да,
жамандоону да билбейт. Анткени Теңир
анын ичинде жашайт жана анын жанын
жарык кылат, ал бардык адамдарга ар дайым
кубанат.
37 Жакшы акылдын эки тили жок: бата
менен каргыштын, жек көрүүнүн жана
урматтын, кайгынын жана кубанычтын,
тынчтыктын жана баш аламандыктын, эки
жүздүүлүктүн жана чындыктын,
жакырчылыктын жана байлыктын; Бирок
анын бардык адамдарга карата бир мүнөзү
бар, бузулбаган жана таза.
38 Анын эки көзү да, эки угуусу да жок.
Анткени ал эмне кылса, эмне сүйлөсө, же
көргөнүнө Теңир анын жанын карай
турганын билет.
39 Ал адам тарабынан да, Кудай тарабынан
да айыпталбашы үчүн, акылын тазалайт.
40 Ошо сыяктуу эле, Белиардын иштери эки
эселенген жана аларда жалгыздык жок.
41 Ошондуктан, балдарым, силерге айтып
коёюн, Белиардын жамандыгынан качкыла.
Анткени ал өзүнө баш ийгендерге кылыч
берет.
42 Ал эми кылыч жети жамандыктын энеси.
Адегенде акыл Белиар аркылуу бойго бүтөт,
адегенде кан төгүлөт; экинчиден кыйроо;
үчүнчүдөн, кайгы; төртүнчүдөн, сүргүн;
бешинчиден, жокчулук; алтынчыдан, паника;
жетинчиден, кыйроо.
43 «Ошондуктан Кабыл да Кудай тарабынан
жети өч алуу үчүн куткарылды, анткени
Теңир ага ар бир жүз жылда бир жаза алып
келген.
44 Ал эки жүз жашка чыкканда азап тарта
баштады, тогуз жүз жылдыкта жок кылынды.
45 Анткени анын бир тууганы Абыл бардык
жамандыктары үчүн соттолду, ал эми
Лемекке жетимиш жети жолу соттолду.
46 Анткени Кабылга окшоп, бир
туугандарын көрө албастык менен жек
көргөндөр түбөлүккө ошол эле өкүм менен
жазаланат.
2-БӨЛҮМ
3-аятта бул байыркы патриархтардын сөз
фигуралары ачык-айкын болсо да, үй-
жайлуулугунун эң сонун үлгүсүн камтыйт.
1 Силер, балдарым, жамандыктан, көрө
албастыктан жана бир туугандарды жек
көрүүдөн качкыла, жакшылыкка жана
сүйүүгө кармангыла.
2 Сүйүүдө таза акылы бар адам бузуктук
үчүн аялга көңүл бурбайт. Анткени анын
жүрөгүндө булгануу жок, анткени Кудайдын
Руху анын үстүндө.
3 Анткени күн тезек менен баткакка тийип
булганбайт, тескерисинче, экөөнү тең
кургатып, жаман жытты кетирет. ошондой
эле таза акыл, жердин булганычтары менен
курчалган болсо да, тескерисинче, аларды
тазалайт жана өзү да булганбайт.
4 Мен силердин араңарда да адил Энохтун
сөздөрү боюнча жаман иштер болоруна
ишенем: силер Содомдун бузуктугу менен
бузуктук кылып, аз гана адамдан башка
баарыңар жок болосуңар, аялдар менен
кайрадан бузукулук кыласыңар. ; Теңирдин
Падышалыгы силердин араңарда болбойт,
анткени Ал аны дароо тартып алат.
5 Бирок Кудайдын ийбадатканасы сенин
үлүшүңдө болот, акыркы ийбадаткананын
даңкы биринчисинен да жогору болот.
6 Эң Жогорку Кудай Өзүнүн куткаруусун
жалгыз төрөлгөн пайгамбарга жибергиче, он
эки уруу жана бардык элдер ошол жерге
чогулушат.
7 Ал биринчи ийбадатканага кирет, ал жерде
Теңир каарданат, Ал дарактын үстүнө
көтөрүлөт.
8 Ошондо ийбадаткананын көшөгөсү ачылат,
жана Кудайдын Руху от төгүлгөндөй, башка
элдерге өтөт.
9 Ал гадестен көтөрүлүп, жерден асманга
өтөт.
10 Мен Анын жерде канчалык төмөн
болорун, асманда кандай даңктуу болорун
билем.
11 Жусуп Мисирде жүргөндө, мен анын
келбетин жана жүзүн көргүм келди. Атам
Жакыптын сыйынуусу аркылуу мен аны
күндүзү ойгонуп жүргөндө көрдүм.
12 Муну айткандан кийин, Ыйса аларга
мындай деди: «Ошондуктан, балдарым,
менин өлүп жатканымды билесиңер.
13 Ошондуктан ар бириңер өз жакыныңа
чындыкты айткыла, Теңирдин мыйзамын
жана Анын осуяттарын сактагыла.
14 Анткени мен силерге мурастын ордуна
ушул нерселерди калтырып жатам.
15 Ошондуктан силер да аларды
балдарыңарга түбөлүктүүлүккө бергиле.
Анткени Ыбрайым да, Ыскак да, Жакып да
ошондой кылышкан.
16 Булардын баарын бизге мураска беришип,
мындай дешти: «Теңир Өзүнүн куткаруусун
бардык элдерге ачып бермейинче, Кудайдын
осуяттарын аткар.
17 Ошондо силер Энохту, Нухту, Шемди,
Ыбрайымды, Ыскакты жана Жакыпты оң
жагына кубанып тургандарын көрөсүңөр.
18 Ошондо биз да өз уруубуздун үстүнөн
көтөрүлүп, жерде момун адам кейпинде
көрүнгөн Асман Падышасына табынабыз.
19 Жер бетинде Ага ишенгендердин баары
Аны менен бирге кубанышат.
20 Ошондо бардык адамдар тирилишет: кээ
бири даңк үчүн, кээ бири уятка калышат.
21 Теңир Ысрайылды адилетсиздиги үчүн
биринчи соттойт. Анткени Ал аларды
куткаруу үчүн денеде Кудай катары
көрүнгөндө, алар Ага ишенишкен жок.
22 Ошондо Ал жер бетине келгенде Ага
ишенбегендердин бардыгын, башка элдерди
соттойт.
23 Ал Ысрайылды бутпарастардын
тандалгандары аркылуу айыптайт, Эйсапты
мидиандыктар аркылуу ашкерелегендей,
алар өздөрүнүн бир туугандарын бузуп,
бузуктукка жана бурканга табынууга
дуушар кылышкан. Алар Кудайдан алыстап,
Теңирден корккондордун балдары болуп
калышты.
24 Ошондуктан, балдарым, Теңирдин
осуяттары боюнча ыйыктыкта жүрсөңөр,
анда кайра мени менен коопсуз жашайсыңар,
ошондо бүт Ысрайыл Теңирге чогулушат.
25 Мен мындан ары силердин
кыйроолоруңар үчүн жырткыч карышкыр
деп аталбайм, тескерисинче, жакшы
иштерди кылгандарга Теңирдин тамак-ашын
тараткан жумушчусумун.
26 Акыркы күндөрдө Теңирдин сүйүктүүсү,
Жүйүт жана Леби уруусунан чыгат, Анын
ырайымына ээ болгон, Өзүнүн оозунан
жакшылык кылуучу, жаңы билим менен
башка элдерди жарык кылат.
27 Кылымдын аягына чейин ал
бутпарастардын синагогаларында жана
алардын башчыларынын арасында бардык
адамдардын оозунда музыканын үнү
сыяктуу болот.
28 Ал өзүнүн иши да, сөзү да ыйык
китептерге жазылат, ал түбөлүккө Кудайдын
тандалган адамы болот.
29 Алар аркылуу ал менин атам Жакыпка
окшоп: «Сенин урууңдун жетишпегенин
толтурат», – деп айтат.
30 Муну айткандан кийин ал бутун сунду.
31 Анан сонун жана жакшы уйкуда өлдү.
32 Анын уулдары ал айткандай кылып,
сөөгүн Хебронго, ата-бабаларына коюшту.
33 Анын өмүрүнүн күндөрдүн саны жүз
жыйырма беш жыл болду.

Recomendados

Kyrgyz - Book of Baruch.pdf por
Kyrgyz - Book of Baruch.pdfKyrgyz - Book of Baruch.pdf
Kyrgyz - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Kyrgyz - Testament of Dan.pdf por
Kyrgyz  - Testament of Dan.pdfKyrgyz  - Testament of Dan.pdf
Kyrgyz - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Kyrgyz - Testament of Gad.pdf por
Kyrgyz - Testament of Gad.pdfKyrgyz - Testament of Gad.pdf
Kyrgyz - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Krygyz - Testament of Asher.pdf por
Krygyz - Testament of Asher.pdfKrygyz - Testament of Asher.pdf
Krygyz - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas5 diapositivas
Kyrgyz - Testament of Zebulun.pdf por
Kyrgyz - Testament of Zebulun.pdfKyrgyz - Testament of Zebulun.pdf
Kyrgyz - Testament of Zebulun.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Kyrgyz - Testament of Naphtali.pdf por
Kyrgyz - Testament of Naphtali.pdfKyrgyz - Testament of Naphtali.pdf
Kyrgyz - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Aymara - The Apocrypha.pdf por
Aymara - The Apocrypha.pdfAymara - The Apocrypha.pdf
Aymara - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas158 diapositivas
Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas
Armenian - The Apocrypha.pdf por
Armenian - The Apocrypha.pdfArmenian - The Apocrypha.pdf
Armenian - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas165 diapositivas
Albanian - The Apocrypha.pdf por
Albanian - The Apocrypha.pdfAlbanian - The Apocrypha.pdf
Albanian - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas151 diapositivas
English - The Protevangelion.pdf por
English - The Protevangelion.pdfEnglish - The Protevangelion.pdf
English - The Protevangelion.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Afrikaans - The Apocrypha.pdf por
Afrikaans - The Apocrypha.pdfAfrikaans - The Apocrypha.pdf
Afrikaans - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas153 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Krygyz - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. 1-ГЛАВА Бенжемин, Жакып менен Рахелдин он экинчи уулу, үй-бүлөнүн наристеси, философ жана филантроп болот. 1 Бенжемин жүз жыйырма беш жыл жашагандан кийин, уулдарына аткарууну буйруган сөздөрүнүн көчүрмөсү. 2 Ал аларды өпкүлөп: «Ыскак Ыбрайымга карыганда кандай төрөлгөн болсо, мен да Жакыпка ошондой төрөлгөм. 3 Апам Рахел мени төрөп жатып өлгөндүктөн, сүтүм жок болчу. Ошондуктан мени анын күңү Билха эмизди. 4 Анткени Рахил Жусупту төрөгөндөн кийин он эки жыл бою төрөбөй калды. Ал он эки күн орозо кармап, Теңирден тиленип, боюна бүтүп, Мени төрөдү. 5 Анткени атам Рахелди абдан жакшы көрчү жана андан эки уул төрөлүшүн тиленип жатты. 6 Ошондуктан мен Бенжемин, башкача айтканда, күндөрдүн уулу деп аталдым. 7 Мен Мисирге, Жусупка барганымда, бир тууганым мени тааныды, ал мага: «Мени сатып жибергенде, атама эмне дешти? 8 Мен ага мындай дедим: «Алар сенин кийимиңди канга боёп, жиберишти да: «Бул сенин уулуңдун кийимиби, бил», – дешти. 9 Анан ал мага мындай деди: «Ошентип, бир тууганым, алар менин кийимимди чечип, мени Ысмайыл уулдарына беришти, бел кийимдерин беришти, камчы менен сабап, качып кетүүнү буйруду. 10 Мени таяк менен сабагандардын бири болсо, аны арстан тосуп алып, өлтүрдү. 11 Ошентип, анын шериктери коркуп калышты. 12 Ошондуктан, балдарым, силер да жакшы жана ыйык Жусуптан үлгү алып, асман менен жердин Кудай-Теңирин сүйгүлө, Анын осуяттарын аткаргыла. 13 Мени биле тургандай, оюңар жакшылыкта болсун; Анткени акылын туура көргөн адам баарын туура көрөт. 14 Теңирден корккула, жакыныңарды сүйгүлө. Белиардын рухтары сени ар кандай жамандык менен кыйнап жатат деп айтышса да, алар менин бир тууганым Жусупка үстөмдүк кылбагандай эле, силерге үстөмдүк кыла албайт. 15 Канчалаган адамдар аны өлтүрүүнү каалашкан, бирок Кудай аны коргогон! 16 Анткени Кудайдан корккон жана жакынын сүйгөн адам Кудайдан коркуу менен корголуп, Ишенимдүүлүктүн рухуна кабыла албайт. 17 Ага адамдардын же айбандардын айла- амалдары үстөмдүк кыла албайт, анткени ага жакынына болгон сүйүүсү аркылуу Теңир жардам берет. 18 Анткени Жусуп да атабыздан бир туугандары үчүн сыйынышын, алар ага кандай жамандык кылышса, Теңир аларды күнөө деп эсептебесин деп жалынган. 19 Ошондо Жакып мындай деп кыйкырды: «Жакшы балам, сен өз атаң Жакыпты жеңдиң. 20 Ал аны кучактап, эки саат өптү да: 21 Кудайдын Козусу жана дүйнөнүн Куткаруучусу жөнүндөгү асмандын пайгамбарлыгы сенде аткарылат жана күнөөсүз адам мыйзамсыздар үчүн туткундалат, ал эми күнөөсүз адам келишимдин каны менен ыймансыз адамдар үчүн өлөт. , бутпарастар менен Ысрайылдын куткарылышы үчүн, Белиар менен анын кулдарын жок кылат. 22 Демек, балдарым, жакшы адамдын аягы кандай болорун көрүп жатасыңарбы?
  • 3. 23 Ошондуктан, силер да атак таажысын кийишиңер үчүн, анын боорукердигин ээрчигиле. 24 Анткени жакшы адамдын кара көзү болбойт. Анткени ал бардык адамдарга, алар күнөөкөр болсо да, аларга ырайым кылат. 25 Бирок алар арам ойдо болушса да. Ал жакшылык кылуу менен жамандыкты жеңет, аны Кудай коргойт. Ал адил адамды өз жанындай сүйөт. 26 Ким даңкталса, ага көрө албастык кылбайт. ким байыса, ал көрө албастык кылбайт; ким эр жүрөк болсо, аны мактайт; ал мактайт жакшы адам; кедейге ырайым кылат; алсызга боорукердик көрсөтөт; Кудайды даңктап ырдайт. 27 Ал эми жакшы рухтун ырайымына ээ болгонду, ал өз жаны сыяктуу сүйөт. 28 Демек, силер да жакшы акылга ээ болсоңор, анда эки жаман адам да силер менен тынчтыкта болушат, ал эми бузукулар силерден коркуп, жакшылыкка кайрылышат. Ал эми ач көз адамдар өздөрүнүн ашынган каалоолорун токтотуп эле койбостон, ал тургай, ач көздүктүн буюм-тайымдарын кыйналгандарга беришет. 29 Эгерде жакшы иш кылсаңар, анда жиндер да силерден качат. Ошондо жырткычтар сенден коркушат. 30 Анткени жакшы иштерди урматтоо жана акыл-эсте жарык бар жерде, андан караңгылык да качат. 31 Кимде-ким ыйык адамга зордук-зомбулук көрсөтсө, ал өкүнөт. Анткени ыйык адам өзүнүн тилдегенине кайрымдуу, унчукпай турат. 32 Кимдир бирөө адил адамга чыккынчылык кылса, адил адам сыйынат: ал бир аз басынса да, көп өтпөй эле менин бир тууганым Жусуп сыяктуу дагы даңктуу болуп көрүнөт. 33 Жакшы адамдын каалоосу Белиардын рухунун куулугунда эмес, анткени анын жанын тынчтык периштеси жетектейт. 34 Ал бузулган нерселерге кумарланбайт, ырахаттануу үчүн байлык чогултпайт. 35 Ал ырахаттанганды жактырбайт, жакынын капа кылбайт, жыргалчылыкка тойбойт, көздөрүн көтөрүүдө жаңылбайт, анткени Теңир анын үлүшү. 36 Жакшы ниет адамдардан атак-даңкты да, маскаралоону да албайт, ал эч кандай айла- амалды да, жалганчылыкты да, урушту да, жамандоону да билбейт. Анткени Теңир анын ичинде жашайт жана анын жанын жарык кылат, ал бардык адамдарга ар дайым кубанат. 37 Жакшы акылдын эки тили жок: бата менен каргыштын, жек көрүүнүн жана урматтын, кайгынын жана кубанычтын, тынчтыктын жана баш аламандыктын, эки жүздүүлүктүн жана чындыктын, жакырчылыктын жана байлыктын; Бирок анын бардык адамдарга карата бир мүнөзү бар, бузулбаган жана таза. 38 Анын эки көзү да, эки угуусу да жок. Анткени ал эмне кылса, эмне сүйлөсө, же көргөнүнө Теңир анын жанын карай турганын билет. 39 Ал адам тарабынан да, Кудай тарабынан да айыпталбашы үчүн, акылын тазалайт. 40 Ошо сыяктуу эле, Белиардын иштери эки эселенген жана аларда жалгыздык жок. 41 Ошондуктан, балдарым, силерге айтып коёюн, Белиардын жамандыгынан качкыла. Анткени ал өзүнө баш ийгендерге кылыч берет. 42 Ал эми кылыч жети жамандыктын энеси. Адегенде акыл Белиар аркылуу бойго бүтөт, адегенде кан төгүлөт; экинчиден кыйроо; үчүнчүдөн, кайгы; төртүнчүдөн, сүргүн; бешинчиден, жокчулук; алтынчыдан, паника; жетинчиден, кыйроо.
  • 4. 43 «Ошондуктан Кабыл да Кудай тарабынан жети өч алуу үчүн куткарылды, анткени Теңир ага ар бир жүз жылда бир жаза алып келген. 44 Ал эки жүз жашка чыкканда азап тарта баштады, тогуз жүз жылдыкта жок кылынды. 45 Анткени анын бир тууганы Абыл бардык жамандыктары үчүн соттолду, ал эми Лемекке жетимиш жети жолу соттолду. 46 Анткени Кабылга окшоп, бир туугандарын көрө албастык менен жек көргөндөр түбөлүккө ошол эле өкүм менен жазаланат. 2-БӨЛҮМ 3-аятта бул байыркы патриархтардын сөз фигуралары ачык-айкын болсо да, үй- жайлуулугунун эң сонун үлгүсүн камтыйт. 1 Силер, балдарым, жамандыктан, көрө албастыктан жана бир туугандарды жек көрүүдөн качкыла, жакшылыкка жана сүйүүгө кармангыла. 2 Сүйүүдө таза акылы бар адам бузуктук үчүн аялга көңүл бурбайт. Анткени анын жүрөгүндө булгануу жок, анткени Кудайдын Руху анын үстүндө. 3 Анткени күн тезек менен баткакка тийип булганбайт, тескерисинче, экөөнү тең кургатып, жаман жытты кетирет. ошондой эле таза акыл, жердин булганычтары менен курчалган болсо да, тескерисинче, аларды тазалайт жана өзү да булганбайт. 4 Мен силердин араңарда да адил Энохтун сөздөрү боюнча жаман иштер болоруна ишенем: силер Содомдун бузуктугу менен бузуктук кылып, аз гана адамдан башка баарыңар жок болосуңар, аялдар менен кайрадан бузукулук кыласыңар. ; Теңирдин Падышалыгы силердин араңарда болбойт, анткени Ал аны дароо тартып алат. 5 Бирок Кудайдын ийбадатканасы сенин үлүшүңдө болот, акыркы ийбадаткананын даңкы биринчисинен да жогору болот. 6 Эң Жогорку Кудай Өзүнүн куткаруусун жалгыз төрөлгөн пайгамбарга жибергиче, он эки уруу жана бардык элдер ошол жерге чогулушат. 7 Ал биринчи ийбадатканага кирет, ал жерде Теңир каарданат, Ал дарактын үстүнө көтөрүлөт. 8 Ошондо ийбадаткананын көшөгөсү ачылат, жана Кудайдын Руху от төгүлгөндөй, башка элдерге өтөт. 9 Ал гадестен көтөрүлүп, жерден асманга өтөт. 10 Мен Анын жерде канчалык төмөн болорун, асманда кандай даңктуу болорун билем. 11 Жусуп Мисирде жүргөндө, мен анын келбетин жана жүзүн көргүм келди. Атам Жакыптын сыйынуусу аркылуу мен аны күндүзү ойгонуп жүргөндө көрдүм. 12 Муну айткандан кийин, Ыйса аларга мындай деди: «Ошондуктан, балдарым, менин өлүп жатканымды билесиңер. 13 Ошондуктан ар бириңер өз жакыныңа чындыкты айткыла, Теңирдин мыйзамын жана Анын осуяттарын сактагыла. 14 Анткени мен силерге мурастын ордуна ушул нерселерди калтырып жатам. 15 Ошондуктан силер да аларды балдарыңарга түбөлүктүүлүккө бергиле. Анткени Ыбрайым да, Ыскак да, Жакып да ошондой кылышкан. 16 Булардын баарын бизге мураска беришип, мындай дешти: «Теңир Өзүнүн куткаруусун бардык элдерге ачып бермейинче, Кудайдын осуяттарын аткар.
  • 5. 17 Ошондо силер Энохту, Нухту, Шемди, Ыбрайымды, Ыскакты жана Жакыпты оң жагына кубанып тургандарын көрөсүңөр. 18 Ошондо биз да өз уруубуздун үстүнөн көтөрүлүп, жерде момун адам кейпинде көрүнгөн Асман Падышасына табынабыз. 19 Жер бетинде Ага ишенгендердин баары Аны менен бирге кубанышат. 20 Ошондо бардык адамдар тирилишет: кээ бири даңк үчүн, кээ бири уятка калышат. 21 Теңир Ысрайылды адилетсиздиги үчүн биринчи соттойт. Анткени Ал аларды куткаруу үчүн денеде Кудай катары көрүнгөндө, алар Ага ишенишкен жок. 22 Ошондо Ал жер бетине келгенде Ага ишенбегендердин бардыгын, башка элдерди соттойт. 23 Ал Ысрайылды бутпарастардын тандалгандары аркылуу айыптайт, Эйсапты мидиандыктар аркылуу ашкерелегендей, алар өздөрүнүн бир туугандарын бузуп, бузуктукка жана бурканга табынууга дуушар кылышкан. Алар Кудайдан алыстап, Теңирден корккондордун балдары болуп калышты. 24 Ошондуктан, балдарым, Теңирдин осуяттары боюнча ыйыктыкта жүрсөңөр, анда кайра мени менен коопсуз жашайсыңар, ошондо бүт Ысрайыл Теңирге чогулушат. 25 Мен мындан ары силердин кыйроолоруңар үчүн жырткыч карышкыр деп аталбайм, тескерисинче, жакшы иштерди кылгандарга Теңирдин тамак-ашын тараткан жумушчусумун. 26 Акыркы күндөрдө Теңирдин сүйүктүүсү, Жүйүт жана Леби уруусунан чыгат, Анын ырайымына ээ болгон, Өзүнүн оозунан жакшылык кылуучу, жаңы билим менен башка элдерди жарык кылат. 27 Кылымдын аягына чейин ал бутпарастардын синагогаларында жана алардын башчыларынын арасында бардык адамдардын оозунда музыканын үнү сыяктуу болот. 28 Ал өзүнүн иши да, сөзү да ыйык китептерге жазылат, ал түбөлүккө Кудайдын тандалган адамы болот. 29 Алар аркылуу ал менин атам Жакыпка окшоп: «Сенин урууңдун жетишпегенин толтурат», – деп айтат. 30 Муну айткандан кийин ал бутун сунду. 31 Анан сонун жана жакшы уйкуда өлдү. 32 Анын уулдары ал айткандай кылып, сөөгүн Хебронго, ата-бабаларына коюшту. 33 Анын өмүрүнүн күндөрдүн саны жүз жыйырма беш жыл болду.