Macedonian - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Macedonian - Testament of Benjamin.pdf
ПОГЛАВЈЕ 1
Бенџамин, дванаесеттиот син на Јаков и
Рејчел, бебето на семејството, станува
филозоф и филантроп.
1 Примерок од зборовите на Венијамин, што
им заповеда да ги пазат своите синови,
откако живееше сто и дваесет и пет години.
2 И ги бакна и рече: „Како што Исак му се
роди на Авраам во старост, така и јас му се
родив на Јакова.
3 А бидејќи мајка ми Рахила умре кога ме
роди, немав млеко; затоа ме цица Била
нејзината слугинка.
4 Зашто Рахила остана неплодна дванаесет
години откако го роди Јосиф; и се помоли на
Господа со дванаесет дена пост, и зачна и
Ме роди.
5 Зашто татко ми многу ја сакаше Рахила и
се молеше да види од неа родени два сина.
6 Затоа ме нарекоа Венијамин, односно
дневен син.
7 И кога отидов во Египет, кај Јосиф, и брат
ми ме препозна, тој ми рече: Што му кажаа
на татко ми кога ме продадоа?
8 А јас му реков: Ти го намачкаа со крв
палтото, го испратија и рекоа: Знај дали е
ова палтото на твојот син.
9 А тој ми рече: И така, брате, кога ме
соблекоа од мојата облека, ме дадоа на
Исмаилците, а тие ми дадоа платно, ме
камшикуваа и ме замолија да бегам.
10 А еден од оние што ме тепаа со прачка, го
пресретна лав и го уби.
11 И така неговите соработници се уплашија.
12 Дали и вие, деца мои, љубете го Господа
Бога на небото и земјата и чувајте ги
Неговите заповеди, следејќи го примерот на
добриот и свет човек Јосиф.
13 И нека вашиот ум е на добро, како што
ме познавате мене; зашто оној што го искапе
својот ум исправно гледа сè правилно.
14 Бој се од Господа и сакај го ближниот
свој; и иако духовите на Белиар тврдат дека
ќе те измачуваат со секое зло, сепак тие
нема да имаат власт над тебе, како што
немаа над мојот брат Јосиф.
15 Колку луѓе сакаа да го убијат, а Бог го
заштити!
16 Зашто, кој се бои од Бога и го сака својот
ближен, не може да биде поразен од духот
на Велиар, заштитувајќи го стравот Божји.
17 Ниту, пак, може да биде управуван од
луѓе или ѕверови, зашто Господ му помага
преку љубовта што ја има кон својот ближен.
18 Зашто и Јосиф го молеше нашиот татко
да се моли за своите браќа, да не им смета
Господ за грев што и да е зло што му
направиле.
19 И така Јаков извика: „Добро дете мое, ти
победи над утробата на твојот татко Јаков.
20 И тој го прегрна и го бакнуваше два часа,
велејќи:
21 Во тебе ќе се исполни пророштвото на
небото за Јагнето Божјо и Спасителот на
светот, и дека непорочниот ќе биде предаден
за беззаконите, а безгрешниот ќе умре за
безбожниците во крвта на заветот , за
спасение на незнабошците и на Израел, и ќе
го уништи Велиар и неговите слуги.
22 Гледате ли, деца мои, крајот на добриот
човек?
23 Затоа, бидете следбеници на неговото
сочувство, со добар ум, за да носите и вие
круни на славата.
24 Зашто добриот човек нема темно око;
зашто тој покажува милост кон сите луѓе,
иако тие се грешници.
25 И иако смислуваат со зла намера. во
однос на него, правејќи добро го победува
злото, заштитен од Бога; и ги сака
праведниците како својата душа.
26 Ако некој се прослави, не му завидува;
ако некој се збогати, не е љубоморен; ако
некој е храбар, тој го фали; доблесниот
човек го фали; на сиромавиот тој има
милост; кон слабите има сочувство; на Бога
му пее пофалби.
27 А оној што ја има благодатта на добриот
дух, тој го сака како својата душа.
28 Затоа, ако и вие имате добар ум, тогаш и
двајцата зли ќе бидат во мир со вас, а
расипниците ќе ве почитуваат и ќе се свртат
кон доброто; а лакомите не само што ќе
престанат од нивната преголема желба, туку
дури и ќе им ги дадат предметите на својата
лакомост на оние што се во болка.
29 Ако правите добро, дури и нечистите
духови ќе побегнат од вас; и ѕверовите ќе те
плашат.
30 Зашто, каде што има почит кон добрите
дела и светлина во умот, и темнината бега
од него.
31 Зашто, ако некој врши насилство врз свет
човек, тој се кае; зашто светиот човек е
милостив кон својот клеветник и молчи.
32 И ако некој предаде праведник,
праведникот се моли;
33 Склоноста на добриот човек не е во моќта
на измамата на духот на Велиар, зашто
ангелот на мирот ја води неговата душа.
34 И тој не гледа страсно на распадливите
работи, ниту собира богатство преку желба
за задоволство.
35 Не ужива во задоволството, не го тагува
ближниот свој, не се храни со раскош, не
греши во воздигнувањето на очите, зашто
Господ е неговиот дел.
36 Добрата склоност не прима слава, ниту
срам од луѓето, и не познава никаква измама,
лага, борба или навреда; зашто Господ
живее во него и ја осветлува неговата душа,
и секогаш се радува на сите луѓе.
37 Добриот ум нема два јазика: благослов и
проклетство, срам и чест, тага и радост,
тишина и збунетост, лицемерие и вистина,
сиромаштија и богатство; но има една
наклонетост, нераспадлива и чиста, за сите
луѓе.
38 Нема двоен вид, ниту двоен слух; зашто
во сè што прави, или зборува или гледа, знае
дека Господ гледа на неговата душа.
39 И го чисти својот ум за да не биде осуден
од луѓето како и од Бога.
40 И на сличен начин делата на Велиар се
двојни, и во нив нема единство.
41 Затоа, деца мои, ви велам, бегајте од
злобата на Велиар; зашто им дава меч на
оние што Му се покоруваат.
42 А мечот е мајка на седум зла. Најпрво
умот зачнува преку Белиар, а најпрво има
крвопролевање; второ пропаст; трето,
неволја; четврто, егзил; петто, недостаток;
шесто, паника; седмо, уништување.
43 „Затоа и Каин беше предаден на седум
одмазди од Бога, зашто на секои сто години
Господ му нанесуваше по една неволја.
44 А кога имаше двесте години, почна да
страда, и во деветстотата година беше
уништен.
45 Зашто, поради неговиот брат Авел, беше
суден со сите зла, а Ламех со седумдесет
пати седум.
46 Зашто, оние кои се како Каин по завист и
омраза кон браќата, ќе бидат казнети
засекогаш со истиот суд.
ПОГЛАВЈЕ 2
Стихот 3 содржи впечатлив пример за
домашноста - но сепак живописност на
говорните фигури на овие древни
патријарси.
1 А вие, деца мои, бегајте од злото, зависта и
омразата кон браќата и приврзете се кон
добрината и љубовта.
2 Кој има чист ум во љубовта, не се грижи за
жена со намера да блуд; зашто тој нема
нечистотија во своето срце, зашто Божјиот
Дух почива врз него.
3 Зашто, како што сонцето не се осквернува
со сјаење на измет и кал, туку повеќе ги
суши и двете и ја истерува лошата миризба;
така и чистиот ум, иако опкружен со
земните нечистотии, повеќе ги чисти и
самиот не е осквернет.
4 И верувам дека меѓу вас ќе има и злодела,
од зборовите на праведниот Енох: дека ќе
извршите блуд со блудот на Содом и ќе
загинете, сите освен неколку, и ќе ги
обновите безобразните дела со жените ; и
царството Господово нема да биде меѓу вас,
зашто тој веднаш ќе го одземе.
5 Сепак, Божјиот храм ќе биде во вашиот
дел, а последниот храм ќе биде пославен од
првиот.
6 И таму ќе се соберат дванаесетте племиња
и сите незнабошци, додека Севишниот не го
испрати Своето спасение во посета на
единороден пророк.
7 И ќе влезе во првиот храм, и таму Господ
ќе биде гнев, и ќе биде издигнат на дрво.
8 И завесата на храмот ќе се скине, и
Божјиот Дух ќе премине на незнабошците
како излеан оган.
9 И ќе се вознесе од адот и ќе помине од
земјата на небото.
10 И знам колку ќе биде понизен на земјата
и колку славен на небото.
11 Кога Јосиф беше во Египет, јас копнеев
да ја видам неговата фигура и обликот на
неговото лице; и преку молитвите на Јаков,
татко ми, го видов, додека беше буден дење,
дури и целата негова фигура како што беше.
12 И кога ги кажа овие работи, им рече:
„Знајте, чеда мои, дека умирам.
13 Затоа, правете му вистина секој на својот
ближен и пазете го законот Господов и
Неговите заповеди.
14 За тоа ви оставам наместо наследство.
15 И вие, пак, дајте им ги на своите деца во
вечна сопственост; зашто така направија и
Авраам, Исак и Јаков.
16 За сето тоа ни го дадоа во наследство,
велејќи: Пазете ги Божјите заповеди, додека
Господ не им го открие Своето спасение на
сите народи.
17 И тогаш ќе ги видите Енох, Ное, и Сем, и
Авраам, и Исак и Јаков, како радосно се
креваат од десната страна,
18Тогаш и ние ќе се кренеме, секој над
своето племе, поклонувајќи се на Царот
небесен, кој се појави на земјата во лик на
човек во понизност.
19 И сите што веруваат во Него на земјата,
ќе се радуваат со Него.
20 Тогаш и сите луѓе ќе станат, некои за
слава, а некои за срам.
21. И Господ ќе му суди најнапред на Израел
поради нивната неправда; зашто кога се јави
како Бог во телото за да ги избави, тие не
Му поверуваа.
22 И тогаш ќе им суди на сите незнабошци,
колку што не му поверуваа кога се појави на
земјата.
23 И ќе го осуди Израел преку избраните на
незнабошците, како што го укоруваше Исав
преку Мадијамците, кои ги измамија своите
браќа, така што паднаа во блуд и
идолопоклонство; и тие беа отуѓени од Бога,
и затоа станаа деца во делот на оние што се
бојат од Господа.
24 Затоа, ако вие, деца мои, одите во светост
според Господовите заповеди, повторно ќе
живеете безбедно со мене и сиот Израел ќе
се собере при Господа.
25. И јас нема повеќе да се нарекувам волк
граблив поради вашиот пустош, туку
работник Господов, кој им дели храна на
оние што работат добро.
26 И во последните денови ќе се појави еден
љубен Господов, од племето на Јуда и Леви,
вршител на Неговата волја во устата негова,
со ново знаење што ќе ги просветли
незнабошците.
27 Тој ќе биде до крајот на векот во
синагогите на незнабошците и меѓу нивните
владетели, како музика во устата на сите.
28 И ќе биде впишан во светите книги, и
неговото дело и неговото слово, и тој ќе
биде избран Божји засекогаш.
29 И преку нив ќе оди напред-назад како
татко ми Јаков, велејќи: „Ќе го наполни она
што му недостига на племето твое.
30 И кога го рече ова, ги испружи нозете.
31 И умре во убав и добар сон.
32. Неговите синови направија како што им
заповеда, и го зедоа неговото тело и го
погребаа во Хеврон кај неговите татковци.
33 А бројот на деновите на неговиот живот
беше сто и дваесет и пет години.

Recomendados

Macedonian - Testament of Dan.pdf por
Macedonian  - Testament of Dan.pdfMacedonian  - Testament of Dan.pdf
Macedonian - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Macedonian - Book of Baruch.pdf por
Macedonian - Book of Baruch.pdfMacedonian - Book of Baruch.pdf
Macedonian - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Macedonian - Testament of Naphtali.pdf por
Macedonian - Testament of Naphtali.pdfMacedonian - Testament of Naphtali.pdf
Macedonian - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Macedonian - Testament of Asher.pdf por
Macedonian - Testament of Asher.pdfMacedonian - Testament of Asher.pdf
Macedonian - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Macedonian - Testament of Zebulun.pdf por
Macedonian - Testament of Zebulun.pdfMacedonian - Testament of Zebulun.pdf
Macedonian - Testament of Zebulun.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Macedonian - Testament of Gad.pdf por
Macedonian - Testament of Gad.pdfMacedonian - Testament of Gad.pdf
Macedonian - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Macedonian - Testament of Benjamin.pdf

Macedonian - Testament of Joseph.pdf por
Macedonian - Testament of Joseph.pdfMacedonian - Testament of Joseph.pdf
Macedonian - Testament of Joseph.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Macedonian-Testament-of-Issachar.pdf por
Macedonian-Testament-of-Issachar.pdfMacedonian-Testament-of-Issachar.pdf
Macedonian-Testament-of-Issachar.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Macedonian - Poverty.pdf por
Macedonian - Poverty.pdfMacedonian - Poverty.pdf
Macedonian - Poverty.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Macedonian - Susanna.pdf por
Macedonian - Susanna.pdfMacedonian - Susanna.pdf
Macedonian - Susanna.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas3 diapositivas
Macedonian - Dangers of Wine.pdf por
Macedonian - Dangers of Wine.pdfMacedonian - Dangers of Wine.pdf
Macedonian - Dangers of Wine.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vistas5 diapositivas
Macedonian - Letter of Jeremiah.pdf por
Macedonian - Letter of Jeremiah.pdfMacedonian - Letter of Jeremiah.pdf
Macedonian - Letter of Jeremiah.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas3 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Afrikaans - The Apocrypha.pdf por
Afrikaans - The Apocrypha.pdfAfrikaans - The Apocrypha.pdf
Afrikaans - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas153 diapositivas
Sanskrit - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Sanskrit - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfSanskrit - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Sanskrit - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Samoan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Samoan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfSamoan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Samoan - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas11 diapositivas
Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfRussian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfRomanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Quechua - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Quechua - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfQuechua - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Quechua - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Macedonian - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. ПОГЛАВЈЕ 1 Бенџамин, дванаесеттиот син на Јаков и Рејчел, бебето на семејството, станува филозоф и филантроп. 1 Примерок од зборовите на Венијамин, што им заповеда да ги пазат своите синови, откако живееше сто и дваесет и пет години. 2 И ги бакна и рече: „Како што Исак му се роди на Авраам во старост, така и јас му се родив на Јакова. 3 А бидејќи мајка ми Рахила умре кога ме роди, немав млеко; затоа ме цица Била нејзината слугинка. 4 Зашто Рахила остана неплодна дванаесет години откако го роди Јосиф; и се помоли на Господа со дванаесет дена пост, и зачна и Ме роди. 5 Зашто татко ми многу ја сакаше Рахила и се молеше да види од неа родени два сина. 6 Затоа ме нарекоа Венијамин, односно дневен син. 7 И кога отидов во Египет, кај Јосиф, и брат ми ме препозна, тој ми рече: Што му кажаа на татко ми кога ме продадоа? 8 А јас му реков: Ти го намачкаа со крв палтото, го испратија и рекоа: Знај дали е ова палтото на твојот син. 9 А тој ми рече: И така, брате, кога ме соблекоа од мојата облека, ме дадоа на Исмаилците, а тие ми дадоа платно, ме камшикуваа и ме замолија да бегам. 10 А еден од оние што ме тепаа со прачка, го пресретна лав и го уби. 11 И така неговите соработници се уплашија. 12 Дали и вие, деца мои, љубете го Господа Бога на небото и земјата и чувајте ги Неговите заповеди, следејќи го примерот на добриот и свет човек Јосиф. 13 И нека вашиот ум е на добро, како што ме познавате мене; зашто оној што го искапе својот ум исправно гледа сè правилно. 14 Бој се од Господа и сакај го ближниот свој; и иако духовите на Белиар тврдат дека ќе те измачуваат со секое зло, сепак тие нема да имаат власт над тебе, како што немаа над мојот брат Јосиф. 15 Колку луѓе сакаа да го убијат, а Бог го заштити! 16 Зашто, кој се бои од Бога и го сака својот ближен, не може да биде поразен од духот на Велиар, заштитувајќи го стравот Божји. 17 Ниту, пак, може да биде управуван од луѓе или ѕверови, зашто Господ му помага преку љубовта што ја има кон својот ближен. 18 Зашто и Јосиф го молеше нашиот татко да се моли за своите браќа, да не им смета Господ за грев што и да е зло што му направиле. 19 И така Јаков извика: „Добро дете мое, ти победи над утробата на твојот татко Јаков. 20 И тој го прегрна и го бакнуваше два часа, велејќи: 21 Во тебе ќе се исполни пророштвото на небото за Јагнето Божјо и Спасителот на светот, и дека непорочниот ќе биде предаден за беззаконите, а безгрешниот ќе умре за безбожниците во крвта на заветот , за спасение на незнабошците и на Израел, и ќе го уништи Велиар и неговите слуги. 22 Гледате ли, деца мои, крајот на добриот човек? 23 Затоа, бидете следбеници на неговото сочувство, со добар ум, за да носите и вие круни на славата. 24 Зашто добриот човек нема темно око; зашто тој покажува милост кон сите луѓе, иако тие се грешници.
  • 3. 25 И иако смислуваат со зла намера. во однос на него, правејќи добро го победува злото, заштитен од Бога; и ги сака праведниците како својата душа. 26 Ако некој се прослави, не му завидува; ако некој се збогати, не е љубоморен; ако некој е храбар, тој го фали; доблесниот човек го фали; на сиромавиот тој има милост; кон слабите има сочувство; на Бога му пее пофалби. 27 А оној што ја има благодатта на добриот дух, тој го сака како својата душа. 28 Затоа, ако и вие имате добар ум, тогаш и двајцата зли ќе бидат во мир со вас, а расипниците ќе ве почитуваат и ќе се свртат кон доброто; а лакомите не само што ќе престанат од нивната преголема желба, туку дури и ќе им ги дадат предметите на својата лакомост на оние што се во болка. 29 Ако правите добро, дури и нечистите духови ќе побегнат од вас; и ѕверовите ќе те плашат. 30 Зашто, каде што има почит кон добрите дела и светлина во умот, и темнината бега од него. 31 Зашто, ако некој врши насилство врз свет човек, тој се кае; зашто светиот човек е милостив кон својот клеветник и молчи. 32 И ако некој предаде праведник, праведникот се моли; 33 Склоноста на добриот човек не е во моќта на измамата на духот на Велиар, зашто ангелот на мирот ја води неговата душа. 34 И тој не гледа страсно на распадливите работи, ниту собира богатство преку желба за задоволство. 35 Не ужива во задоволството, не го тагува ближниот свој, не се храни со раскош, не греши во воздигнувањето на очите, зашто Господ е неговиот дел. 36 Добрата склоност не прима слава, ниту срам од луѓето, и не познава никаква измама, лага, борба или навреда; зашто Господ живее во него и ја осветлува неговата душа, и секогаш се радува на сите луѓе. 37 Добриот ум нема два јазика: благослов и проклетство, срам и чест, тага и радост, тишина и збунетост, лицемерие и вистина, сиромаштија и богатство; но има една наклонетост, нераспадлива и чиста, за сите луѓе. 38 Нема двоен вид, ниту двоен слух; зашто во сè што прави, или зборува или гледа, знае дека Господ гледа на неговата душа. 39 И го чисти својот ум за да не биде осуден од луѓето како и од Бога. 40 И на сличен начин делата на Велиар се двојни, и во нив нема единство. 41 Затоа, деца мои, ви велам, бегајте од злобата на Велиар; зашто им дава меч на оние што Му се покоруваат. 42 А мечот е мајка на седум зла. Најпрво умот зачнува преку Белиар, а најпрво има крвопролевање; второ пропаст; трето, неволја; четврто, егзил; петто, недостаток; шесто, паника; седмо, уништување. 43 „Затоа и Каин беше предаден на седум одмазди од Бога, зашто на секои сто години Господ му нанесуваше по една неволја. 44 А кога имаше двесте години, почна да страда, и во деветстотата година беше уништен. 45 Зашто, поради неговиот брат Авел, беше суден со сите зла, а Ламех со седумдесет пати седум. 46 Зашто, оние кои се како Каин по завист и омраза кон браќата, ќе бидат казнети засекогаш со истиот суд. ПОГЛАВЈЕ 2
  • 4. Стихот 3 содржи впечатлив пример за домашноста - но сепак живописност на говорните фигури на овие древни патријарси. 1 А вие, деца мои, бегајте од злото, зависта и омразата кон браќата и приврзете се кон добрината и љубовта. 2 Кој има чист ум во љубовта, не се грижи за жена со намера да блуд; зашто тој нема нечистотија во своето срце, зашто Божјиот Дух почива врз него. 3 Зашто, како што сонцето не се осквернува со сјаење на измет и кал, туку повеќе ги суши и двете и ја истерува лошата миризба; така и чистиот ум, иако опкружен со земните нечистотии, повеќе ги чисти и самиот не е осквернет. 4 И верувам дека меѓу вас ќе има и злодела, од зборовите на праведниот Енох: дека ќе извршите блуд со блудот на Содом и ќе загинете, сите освен неколку, и ќе ги обновите безобразните дела со жените ; и царството Господово нема да биде меѓу вас, зашто тој веднаш ќе го одземе. 5 Сепак, Божјиот храм ќе биде во вашиот дел, а последниот храм ќе биде пославен од првиот. 6 И таму ќе се соберат дванаесетте племиња и сите незнабошци, додека Севишниот не го испрати Своето спасение во посета на единороден пророк. 7 И ќе влезе во првиот храм, и таму Господ ќе биде гнев, и ќе биде издигнат на дрво. 8 И завесата на храмот ќе се скине, и Божјиот Дух ќе премине на незнабошците како излеан оган. 9 И ќе се вознесе од адот и ќе помине од земјата на небото. 10 И знам колку ќе биде понизен на земјата и колку славен на небото. 11 Кога Јосиф беше во Египет, јас копнеев да ја видам неговата фигура и обликот на неговото лице; и преку молитвите на Јаков, татко ми, го видов, додека беше буден дење, дури и целата негова фигура како што беше. 12 И кога ги кажа овие работи, им рече: „Знајте, чеда мои, дека умирам. 13 Затоа, правете му вистина секој на својот ближен и пазете го законот Господов и Неговите заповеди. 14 За тоа ви оставам наместо наследство. 15 И вие, пак, дајте им ги на своите деца во вечна сопственост; зашто така направија и Авраам, Исак и Јаков. 16 За сето тоа ни го дадоа во наследство, велејќи: Пазете ги Божјите заповеди, додека Господ не им го открие Своето спасение на сите народи. 17 И тогаш ќе ги видите Енох, Ное, и Сем, и Авраам, и Исак и Јаков, како радосно се креваат од десната страна, 18Тогаш и ние ќе се кренеме, секој над своето племе, поклонувајќи се на Царот небесен, кој се појави на земјата во лик на човек во понизност. 19 И сите што веруваат во Него на земјата, ќе се радуваат со Него. 20 Тогаш и сите луѓе ќе станат, некои за слава, а некои за срам. 21. И Господ ќе му суди најнапред на Израел поради нивната неправда; зашто кога се јави како Бог во телото за да ги избави, тие не Му поверуваа. 22 И тогаш ќе им суди на сите незнабошци, колку што не му поверуваа кога се појави на земјата. 23 И ќе го осуди Израел преку избраните на незнабошците, како што го укоруваше Исав преку Мадијамците, кои ги измамија своите браќа, така што паднаа во блуд и
  • 5. идолопоклонство; и тие беа отуѓени од Бога, и затоа станаа деца во делот на оние што се бојат од Господа. 24 Затоа, ако вие, деца мои, одите во светост според Господовите заповеди, повторно ќе живеете безбедно со мене и сиот Израел ќе се собере при Господа. 25. И јас нема повеќе да се нарекувам волк граблив поради вашиот пустош, туку работник Господов, кој им дели храна на оние што работат добро. 26 И во последните денови ќе се појави еден љубен Господов, од племето на Јуда и Леви, вршител на Неговата волја во устата негова, со ново знаење што ќе ги просветли незнабошците. 27 Тој ќе биде до крајот на векот во синагогите на незнабошците и меѓу нивните владетели, како музика во устата на сите. 28 И ќе биде впишан во светите книги, и неговото дело и неговото слово, и тој ќе биде избран Божји засекогаш. 29 И преку нив ќе оди напред-назад како татко ми Јаков, велејќи: „Ќе го наполни она што му недостига на племето твое. 30 И кога го рече ова, ги испружи нозете. 31 И умре во убав и добар сон. 32. Неговите синови направија како што им заповеда, и го зедоа неговото тело и го погребаа во Хеврон кај неговите татковци. 33 А бројот на деновите на неговиот живот беше сто и дваесет и пет години.