Malay - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Malay - Testament of Benjamin.pdf
BAB 1
Benyamin, anak lelaki kedua belas Yakub dan
Rahel, bayi keluarga, bertukar menjadi ahli
falsafah dan dermawan.
1 Salinan perkataan Benyamin, yang
diperintahkannya kepada anak-anaknya untuk
diperhatikan, setelah dia hidup seratus dua
puluh lima tahun.
2 Lalu dia mencium mereka dan berkata:
Seperti Ishak dilahirkan bagi Abraham pada
masa tuanya, demikian juga aku bagi Yakub.
3 Dan sejak Rahel ibuku meninggal semasa
melahirkan aku, aku tidak mendapat susu; maka
aku disusukan oleh Bilhah, hamba
perempuannya.
4 Kerana Rahel tetap mandul selama dua belas
tahun selepas dia melahirkan Yusuf; dan dia
berdoa kepada Tuhan dengan berpuasa dua
belas hari, dan dia mengandung dan melahirkan
Aku.
5 Kerana ayahku sangat mengasihi Rahel, dan
berdoa supaya dia dapat melihat dua anak lelaki
lahir daripadanya.
6 Oleh itu, aku dipanggil Benyamin, iaitu anak
hari.
7 Dan apabila saya pergi ke Mesir, kepada
Yusuf, dan abang saya mengenali saya, dia
berkata kepada saya: Apakah yang mereka
beritahu ayah saya apabila mereka menjual saya?
8 Dan aku berkata kepadanya, Mereka
mengoleskan mantelmu dengan darah dan
menghantarnya, dan berkata: Ketahuilah sama
ada ini jubah anakmu.
9 Dan dia berkata kepadaku: Begitu juga,
saudara, apabila mereka menanggalkan jubahku,
mereka memberikanku kepada orang Ismael,
dan mereka memberiku sehelai pinggang, dan
menyesahku, dan menyuruhku berlari.
10 Adapun salah seorang dari mereka yang
telah memukul aku dengan tongkat, seekor
singa bertemu dengannya dan membunuhnya.
11 Maka takutlah rakan-rakannya.
12 Adakah kamu juga, oleh itu, anak-anakku,
mengasihi Tuhan Tuhan langit dan bumi, dan
mematuhi perintah-perintah-Nya, mengikuti
teladan lelaki yang baik dan kudus Joseph.
13 Dan biarlah fikiranmu menjadi baik, bahkan
sebagaimana kamu kenal aku; kerana dia yang
membersihkan fikirannya dengan betul melihat
segala sesuatu dengan betul.
14 Takutlah kamu kepada Tuhan, dan kasihilah
sesamamu; dan walaupun roh-roh Beliar
menuntut kamu untuk menindas kamu dengan
setiap kejahatan, namun mereka tidak akan
berkuasa atas kamu, sama seperti mereka tidak
berkuasa atas Yusuf saudaraku.,
15 Berapa banyak orang yang ingin
membunuhnya, dan Allah melindunginya!
16 Kerana dia yang takut akan Tuhan dan
mengasihi sesamanya tidak dapat dipukul oleh
roh Beliar, terlindung oleh rasa takut akan
Tuhan.
17 Dia juga tidak boleh dikuasai oleh rancangan
manusia atau binatang, kerana dia dibantu oleh
Tuhan melalui kasih yang dia miliki terhadap
sesamanya.
18 Kerana Joseph juga memohon bapa kita agar
dia akan berdoa untuk saudara-saudaranya, agar
Tuhan tidak memperhitungkan kepada mereka
sebagai dosa apa pun kejahatan yang telah
mereka lakukan terhadapnya.
19 Dan demikianlah Yakub berseru: Anakku
yang baik, engkau telah mengatasi perut
ayahmu Yakub.
20 Dan dia memeluknya, dan menciumnya
selama dua jam, sambil berkata:
21 Di dalam kamu akan digenapi nubuat syurga
mengenai Anak Domba Tuhan, dan Juruselamat
dunia, dan bahawa seorang yang tidak bercela
akan diserahkan untuk orang yang tidak
berhukum, dan seorang yang tidak berdosa akan
mati untuk orang yang tidak beriman dalam
darah perjanjian. , demi keselamatan bangsa-
bangsa lain dan Israel, dan akan membinasakan
Beliar dan hamba-hambanya.
22 Oleh itu, lihatkah kamu, anak-anakku,
kesudahan orang yang baik?
23 Jadilah pengikut belas kasihan-Nya, oleh itu,
dengan fikiran yang baik, agar kamu juga boleh
memakai mahkota kemuliaan.
24 Kerana orang yang baik tidak mempunyai
mata yang gelap; kerana Dia menunjukkan
belas kasihan kepada semua orang, walaupun
mereka berdosa.
25 Dan walaupun mereka merancang dengan
niat jahat. mengenai dia, dengan melakukan
kebaikan dia mengatasi kejahatan, dilindungi
oleh Tuhan; dan dia mengasihi orang benar
seperti dirinya sendiri.
26 Jika seseorang dimuliakan, dia tidak
cemburu kepadanya; jika sesiapa menjadi kaya,
dia tidak cemburu; jika ada yang berani, dia
memuji dia; orang yang berbudi dia memuji;
kepada orang miskin Ia menaruh belas kasihan;
kepada yang lemah Ia mempunyai belas
kasihan; kepada Allah ia bermazmur.
27 Dan dia yang mempunyai rahmat roh yang
baik dia kasihi seperti jiwanya sendiri.
28 Oleh itu, jika kamu juga mempunyai fikiran
yang baik, maka kedua-dua orang yang jahat
akan berdamai dengan kamu, dan yang boros
akan menghormati kamu dan berbalik kepada
yang baik; dan orang yang tamak bukan sahaja
akan berhenti dari keinginan melampau mereka,
tetapi juga memberikan objek ketamakan
mereka kepada mereka yang menderita.
29 Jika kamu berbuat baik, roh jahat pun akan
melarikan diri daripada kamu; dan binatang
akan takut kepadamu.
30 Kerana di mana terdapat rasa hormat
terhadap pekerjaan yang baik dan terang dalam
fikiran, bahkan kegelapan melarikan diri
daripadanya.
31 Kerana jika seseorang melakukan kekerasan
terhadap orang suci, dia bertaubat; kerana orang
kudus itu berbelas kasihan kepada pencelanya,
dan diam.
32 Dan jika seseorang mengkhianati orang yang
benar, orang yang benar itu berdoa: walaupun
untuk sedikit sahaja dia merendahkan diri,
tetapi tidak lama kemudian dia kelihatan jauh
lebih mulia, seperti Yusuf saudaraku.
33 Kecenderungan orang baik tidak berada
dalam kuasa tipu daya roh Beliar, kerana
malaikat kedamaian membimbing jiwanya.
34 Dan dia tidak memerhatikan perkara-perkara
yang boleh rosak dengan penuh semangat, atau
mengumpulkan kekayaan kerana keinginan
kesenangan.
35 Dia tidak bergembira dengan kesenangan,
dia tidak mendukacitakan sesamanya, dia tidak
mengenyangkan dirinya dengan kemewahan,
dia tidak sesat dalam mengangkat mata, kerana
Tuhan adalah bahagiannya.
36 Kecenderungan yang baik tidak menerima
kemuliaan mahupun kehinaan daripada manusia,
dan ia tidak mengetahui sebarang tipu daya,
atau dusta, atau pergaduhan atau caci maki;
kerana Tuhan bersemayam di dalam dia dan
menerangi jiwanya, dan dia bersukacita
terhadap semua orang sentiasa.
37 Fikiran yang baik tidak mempunyai dua
lidah, tentang berkat dan kutukan, penghinaan
dan kehormatan, kesedihan dan kegembiraan,
ketenangan dan kekacauan, kemunafikan dan
kebenaran, kemiskinan dan kekayaan; tetapi ia
mempunyai satu watak, tidak rosak dan murni,
mengenai semua orang.
38 Ia tidak mempunyai penglihatan ganda, atau
pendengaran ganda; kerana dalam segala
sesuatu yang dia lakukan, atau tuturkan, atau
lihat, dia tahu bahawa Tuhan memandang
jiwanya.
39 Dan dia membersihkan fikirannya agar dia
tidak boleh dihukum oleh manusia dan juga
oleh Tuhan.
40 Dan demikian juga perbuatan-perbuatan
Beliar adalah dua kali ganda, dan tidak ada satu
pun padanya.
41 Oleh itu, anak-anakku, Aku berkata
kepadamu, larilah dari kejahatan Beliar; kerana
Dia memberikan pedang kepada mereka yang
taat kepada-Nya.
42 Dan pedang adalah ibu kepada tujuh
kejahatan. Mula-mula fikiran mengandung
melalui Beliar, dan pertama terdapat
pertumpahan darah; kedua merosakkan; ketiga,
kesusahan; keempat, buangan; kelima,
kekurangan; keenam, panik; ketujuh,
kemusnahan.
43 'Oleh itu Kain juga diserahkan kepada tujuh
pembalasan oleh Tuhan, kerana dalam setiap
seratus tahun Tuhan mendatangkan satu tulah
ke atasnya.
44 Dan apabila dia berumur dua ratus tahun dia
mula menderita, dan dalam tahun kesembilan
ratus dia dihancurkan.
45 Kerana kerana Abel, saudaranya, dengan -
segala kejahatan dia dihakimi, tetapi Lamekh
dengan tujuh puluh kali tujuh.
46 Kerana untuk selama-lamanya mereka, yang
seperti Kain dalam iri hati dan kebencian
terhadap saudara-saudara, akan dihukum
dengan penghakiman yang sama.
BAB 2
Ayat 3 mengandungi contoh yang mencolok
tentang kesederhanaan--namun kejelasan
kiasan pertuturan para patriark purba ini.
1 Dan adakah kamu, anak-anakku, lari dari
perbuatan jahat, iri hati, dan kebencian terhadap
saudara-saudara, dan berpegang kepada
kebaikan dan kasih.
2 Sesiapa yang mempunyai fikiran yang murni
dalam cinta, tidak mempedulikan seorang
wanita dengan maksud untuk percabulan;
kerana dia tidak mempunyai kekotoran dalam
hatinya, kerana Roh Tuhan berada di atasnya.
3 Kerana seperti matahari tidak dicemari oleh
sinaran di atas kotoran dan lumpur, tetapi
sebaliknya mengeringkan keduanya dan
menghilangkan bau busuk; begitu juga dengan
fikiran yang murni, walaupun diliputi oleh
kekotoran bumi, sebaliknya membersihkannya
dan tidak menajiskan dirinya sendiri.
4 Dan saya percaya bahawa akan ada juga
perbuatan jahat di kalangan kamu, dari
perkataan Henokh yang soleh: bahawa kamu
akan melakukan percabulan dengan percabulan
Sodom, dan akan binasa, semuanya kecuali
beberapa orang, dan akan memperbaharui
perbuatan yang tidak senonoh dengan wanita. ;
dan Kerajaan Tuhan tidak akan ada di antara
kamu, kerana dengan serta-merta Ia akan
mengambilnya.
5 Walaupun demikian bait suci Tuhan akan
menjadi bahagianmu, dan bait suci yang
terakhir akan lebih mulia daripada yang
pertama.
6 Dan dua belas suku akan berkumpul bersama
di sana, dan semua orang bukan Yahudi,
sehingga Yang Maha Tinggi akan mengirimkan
keselamatan-Nya dalam kunjungan seorang
nabi yang tunggal.
7 Dan Dia akan masuk ke dalam bait pertama,
dan di sana Tuhan akan diperlakukan dengan
murka, dan Dia akan ditinggikan di atas pokok.
8 Dan tabir bait suci akan terkoyak, dan Roh
Tuhan akan diteruskan kepada orang bukan
Yahudi seperti api dicurahkan.
9 Dan Dia akan naik dari Hades dan akan pergi
dari bumi ke syurga.
10 Dan aku tahu betapa hinanya Dia di bumi,
dan betapa mulianya di syurga.
11 Sekarang ketika Yusuf berada di Mesir, aku
ingin melihat rupa dan rupa wajahnya; dan
melalui doa Yakub ayahku aku melihat dia,
semasa terjaga pada siang hari, bahkan seluruh
tubuhnya persis seperti dia.
12 Dan apabila dia telah mengatakan perkara-
perkara ini, dia berkata kepada mereka:
Ketahuilah kamu, oleh itu, anak-anakku,
bahawa aku sedang mati.
13 Oleh itu, lakukanlah kebenaran masing-
masing kepada sesamanya, dan peliharalah
hukum Tuhan dan perintah-perintah-Nya.
14 Kerana perkara-perkara ini Aku tinggalkan
kepada kamu sebagai ganti warisan.
15 Adakah kamu juga, oleh itu, berikan mereka
kepada anak-anak kamu sebagai milik yang
kekal; kerana begitu juga Abraham, dan Ishak,
dan Yakub.
16 Kerana semua perkara ini mereka berikan
kepada kami sebagai warisan, berkata: Patuhi
perintah-perintah Tuhan, sehingga Tuhan akan
menyatakan keselamatan-Nya kepada semua
orang bukan Yahudi.
17 Dan kemudian kamu akan melihat Henokh,
Nuh, dan Sem, dan Abraham, dan Ishak, dan
Yakub, bangkit di sebelah kanan dalam
kegembiraan,
18 Kemudian kita juga akan bangkit, masing-
masing atas suku kita, menyembah Raja syurga,
yang menampakkan diri di bumi dalam bentuk
seorang lelaki dalam kerendahan hati.
19 Dan semua orang yang percaya kepada-Nya
di bumi akan bersukacita bersama-sama dengan
Dia.
20 Kemudian juga semua orang akan bangkit,
beberapa untuk kemuliaan dan beberapa untuk
memalukan.
21 Dan Tuhan akan menghakimi Israel terlebih
dahulu, kerana ketidakselesaan mereka; kerana
apabila Dia menampakkan diri sebagai Tuhan
dalam daging untuk melepaskan mereka,
mereka tidak percaya kepada-Nya.
22 Dan kemudian Dia akan menghakimi semua
orang bukan Yahudi, sebanyak orang yang
tidak percaya kepada-Nya ketika Dia
menampakkan diri di bumi.
23 Dan Dia akan menginsafkan Israel melalui
orang-orang pilihan dari bangsa-bangsa lain,
sama seperti Dia menegur Esau melalui orang
Midian, yang menipu saudara-saudara mereka,
sehingga mereka jatuh ke dalam percabulan,
dan penyembahan berhala; dan mereka terasing
daripada Allah, sehingga menjadi anak-anak
dalam bahagian mereka yang takut akan Tuhan.
24 Oleh itu, jika kamu, anak-anakku, berjalan
dalam kekudusan menurut perintah-perintah
Tuhan, kamu akan kembali tinggal dengan
aman bersama-Ku, dan seluruh Israel akan
dikumpulkan kepada Tuhan.
25 Dan aku tidak lagi akan dipanggil serigala
buas kerana kebinasaan kamu, tetapi seorang
pekerja Tuhan yang membagikan makanan
kepada mereka yang melakukan apa yang baik.
26 Dan pada hari-hari terakhir akan muncul
seorang yang dikasihi Tuhan, dari suku Yehuda
dan Lewi, seorang yang melakukan kehendak-
Nya yang berkenan di mulut-Nya, dengan
pengetahuan baru yang menerangi bangsa-
bangsa lain.
27 Sehingga kesudahan zaman dia akan berada
di rumah ibadat orang bukan Yahudi, dan di
antara penguasa mereka, sebagai alunan muzik
di mulut semua orang.
28 Dan dia akan tertulis dalam kitab-kitab
kudus, kedua-dua pekerjaannya dan firman-Nya,
dan dia akan menjadi seorang yang dipilih
Tuhan untuk selama-lamanya.
29 Dan melalui mereka dia akan pergi ke sana
ke mari seperti Yakub ayahku, mengatakan: Dia
akan mengisi apa yang kekurangan dari sukumu.
30 Dan apabila dia telah mengatakan perkara-
perkara ini dia menghulurkan kakinya.
31 Dan mati dalam tidur yang nyenyak dan
nyenyak.
32 Anak-anaknya melakukan seperti yang
diperintahkannya kepada mereka, dan mereka
mengambil mayatnya dan menguburkannya di
Hebron bersama-sama nenek moyangnya.
33 Dan bilangan hari hidupnya ialah seratus dua
puluh lima tahun.

Recomendados

Indonesian - Testament of Benjamin.pdf por
Indonesian - Testament of Benjamin.pdfIndonesian - Testament of Benjamin.pdf
Indonesian - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas6 diapositivas
Malay - Testament of Dan.pdf por
Malay  - Testament of Dan.pdfMalay  - Testament of Dan.pdf
Malay - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Indonesian - Testament of Dan.pdf por
Indonesian - Testament of Dan.pdfIndonesian - Testament of Dan.pdf
Indonesian - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Indonesian - Testament of Asher.pdf por
Indonesian - Testament of Asher.pdfIndonesian - Testament of Asher.pdf
Indonesian - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vistas5 diapositivas
Indonesian - Testament of Gad.pdf por
Indonesian - Testament of Gad.pdfIndonesian - Testament of Gad.pdf
Indonesian - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Malay -Testament of Asher.pdf por
Malay -Testament of Asher.pdfMalay -Testament of Asher.pdf
Malay -Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Malay - Testament of Benjamin.pdf

Malay - Testament of Gad.pdf por
Malay - Testament of Gad.pdfMalay - Testament of Gad.pdf
Malay - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Malay-Testament-of-Issachar.pdf por
Malay-Testament-of-Issachar.pdfMalay-Testament-of-Issachar.pdf
Malay-Testament-of-Issachar.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Malay - Wisdom of Solomon.pdf por
Malay - Wisdom of Solomon.pdfMalay - Wisdom of Solomon.pdf
Malay - Wisdom of Solomon.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas15 diapositivas
Indonesian - Testament of Naphtali.pdf por
Indonesian - Testament of Naphtali.pdfIndonesian - Testament of Naphtali.pdf
Indonesian - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Indonesian-Testament of Joseph.pdf por
Indonesian-Testament of Joseph.pdfIndonesian-Testament of Joseph.pdf
Indonesian-Testament of Joseph.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Malay - Testament of Naphtali.pdf por
Malay - Testament of Naphtali.pdfMalay - Testament of Naphtali.pdf
Malay - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas

Similar a Malay - Testament of Benjamin.pdf(20)

Kelahiran Yesus: 25 bacaan Alkitab untuk adven untuk anak-anak. por FreeChildrenStories
Kelahiran Yesus: 25 bacaan Alkitab untuk adven untuk anak-anak.Kelahiran Yesus: 25 bacaan Alkitab untuk adven untuk anak-anak.
Kelahiran Yesus: 25 bacaan Alkitab untuk adven untuk anak-anak.
FreeChildrenStories444 vistas
Gambaran paket rencana keselamatan por Charlie Tanara
Gambaran paket rencana keselamatanGambaran paket rencana keselamatan
Gambaran paket rencana keselamatan
Charlie Tanara1.1K vistas
Kristian dan Pilihanraya por Non
Kristian dan PilihanrayaKristian dan Pilihanraya
Kristian dan Pilihanraya
Non441 vistas
Tujuh golongan yang akan dinaungi allah por Helmon Chan
Tujuh golongan yang akan dinaungi allahTujuh golongan yang akan dinaungi allah
Tujuh golongan yang akan dinaungi allah
Helmon Chan674 vistas
Dipanggil menjadi seorang anak.pptx por ArchieNmb
Dipanggil menjadi seorang anak.pptxDipanggil menjadi seorang anak.pptx
Dipanggil menjadi seorang anak.pptx
ArchieNmb1 vista

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAzerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas12 diapositivas
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdf por
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfEnglish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas3 diapositivas
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas12 diapositivas
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas10 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Malay - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. BAB 1 Benyamin, anak lelaki kedua belas Yakub dan Rahel, bayi keluarga, bertukar menjadi ahli falsafah dan dermawan. 1 Salinan perkataan Benyamin, yang diperintahkannya kepada anak-anaknya untuk diperhatikan, setelah dia hidup seratus dua puluh lima tahun. 2 Lalu dia mencium mereka dan berkata: Seperti Ishak dilahirkan bagi Abraham pada masa tuanya, demikian juga aku bagi Yakub. 3 Dan sejak Rahel ibuku meninggal semasa melahirkan aku, aku tidak mendapat susu; maka aku disusukan oleh Bilhah, hamba perempuannya. 4 Kerana Rahel tetap mandul selama dua belas tahun selepas dia melahirkan Yusuf; dan dia berdoa kepada Tuhan dengan berpuasa dua belas hari, dan dia mengandung dan melahirkan Aku. 5 Kerana ayahku sangat mengasihi Rahel, dan berdoa supaya dia dapat melihat dua anak lelaki lahir daripadanya. 6 Oleh itu, aku dipanggil Benyamin, iaitu anak hari. 7 Dan apabila saya pergi ke Mesir, kepada Yusuf, dan abang saya mengenali saya, dia berkata kepada saya: Apakah yang mereka beritahu ayah saya apabila mereka menjual saya? 8 Dan aku berkata kepadanya, Mereka mengoleskan mantelmu dengan darah dan menghantarnya, dan berkata: Ketahuilah sama ada ini jubah anakmu. 9 Dan dia berkata kepadaku: Begitu juga, saudara, apabila mereka menanggalkan jubahku, mereka memberikanku kepada orang Ismael, dan mereka memberiku sehelai pinggang, dan menyesahku, dan menyuruhku berlari. 10 Adapun salah seorang dari mereka yang telah memukul aku dengan tongkat, seekor singa bertemu dengannya dan membunuhnya. 11 Maka takutlah rakan-rakannya. 12 Adakah kamu juga, oleh itu, anak-anakku, mengasihi Tuhan Tuhan langit dan bumi, dan mematuhi perintah-perintah-Nya, mengikuti teladan lelaki yang baik dan kudus Joseph. 13 Dan biarlah fikiranmu menjadi baik, bahkan sebagaimana kamu kenal aku; kerana dia yang membersihkan fikirannya dengan betul melihat segala sesuatu dengan betul. 14 Takutlah kamu kepada Tuhan, dan kasihilah sesamamu; dan walaupun roh-roh Beliar menuntut kamu untuk menindas kamu dengan setiap kejahatan, namun mereka tidak akan berkuasa atas kamu, sama seperti mereka tidak berkuasa atas Yusuf saudaraku., 15 Berapa banyak orang yang ingin membunuhnya, dan Allah melindunginya! 16 Kerana dia yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesamanya tidak dapat dipukul oleh roh Beliar, terlindung oleh rasa takut akan Tuhan. 17 Dia juga tidak boleh dikuasai oleh rancangan manusia atau binatang, kerana dia dibantu oleh Tuhan melalui kasih yang dia miliki terhadap sesamanya. 18 Kerana Joseph juga memohon bapa kita agar dia akan berdoa untuk saudara-saudaranya, agar Tuhan tidak memperhitungkan kepada mereka sebagai dosa apa pun kejahatan yang telah mereka lakukan terhadapnya. 19 Dan demikianlah Yakub berseru: Anakku yang baik, engkau telah mengatasi perut ayahmu Yakub. 20 Dan dia memeluknya, dan menciumnya selama dua jam, sambil berkata: 21 Di dalam kamu akan digenapi nubuat syurga mengenai Anak Domba Tuhan, dan Juruselamat dunia, dan bahawa seorang yang tidak bercela
  • 3. akan diserahkan untuk orang yang tidak berhukum, dan seorang yang tidak berdosa akan mati untuk orang yang tidak beriman dalam darah perjanjian. , demi keselamatan bangsa- bangsa lain dan Israel, dan akan membinasakan Beliar dan hamba-hambanya. 22 Oleh itu, lihatkah kamu, anak-anakku, kesudahan orang yang baik? 23 Jadilah pengikut belas kasihan-Nya, oleh itu, dengan fikiran yang baik, agar kamu juga boleh memakai mahkota kemuliaan. 24 Kerana orang yang baik tidak mempunyai mata yang gelap; kerana Dia menunjukkan belas kasihan kepada semua orang, walaupun mereka berdosa. 25 Dan walaupun mereka merancang dengan niat jahat. mengenai dia, dengan melakukan kebaikan dia mengatasi kejahatan, dilindungi oleh Tuhan; dan dia mengasihi orang benar seperti dirinya sendiri. 26 Jika seseorang dimuliakan, dia tidak cemburu kepadanya; jika sesiapa menjadi kaya, dia tidak cemburu; jika ada yang berani, dia memuji dia; orang yang berbudi dia memuji; kepada orang miskin Ia menaruh belas kasihan; kepada yang lemah Ia mempunyai belas kasihan; kepada Allah ia bermazmur. 27 Dan dia yang mempunyai rahmat roh yang baik dia kasihi seperti jiwanya sendiri. 28 Oleh itu, jika kamu juga mempunyai fikiran yang baik, maka kedua-dua orang yang jahat akan berdamai dengan kamu, dan yang boros akan menghormati kamu dan berbalik kepada yang baik; dan orang yang tamak bukan sahaja akan berhenti dari keinginan melampau mereka, tetapi juga memberikan objek ketamakan mereka kepada mereka yang menderita. 29 Jika kamu berbuat baik, roh jahat pun akan melarikan diri daripada kamu; dan binatang akan takut kepadamu. 30 Kerana di mana terdapat rasa hormat terhadap pekerjaan yang baik dan terang dalam fikiran, bahkan kegelapan melarikan diri daripadanya. 31 Kerana jika seseorang melakukan kekerasan terhadap orang suci, dia bertaubat; kerana orang kudus itu berbelas kasihan kepada pencelanya, dan diam. 32 Dan jika seseorang mengkhianati orang yang benar, orang yang benar itu berdoa: walaupun untuk sedikit sahaja dia merendahkan diri, tetapi tidak lama kemudian dia kelihatan jauh lebih mulia, seperti Yusuf saudaraku. 33 Kecenderungan orang baik tidak berada dalam kuasa tipu daya roh Beliar, kerana malaikat kedamaian membimbing jiwanya. 34 Dan dia tidak memerhatikan perkara-perkara yang boleh rosak dengan penuh semangat, atau mengumpulkan kekayaan kerana keinginan kesenangan. 35 Dia tidak bergembira dengan kesenangan, dia tidak mendukacitakan sesamanya, dia tidak mengenyangkan dirinya dengan kemewahan, dia tidak sesat dalam mengangkat mata, kerana Tuhan adalah bahagiannya. 36 Kecenderungan yang baik tidak menerima kemuliaan mahupun kehinaan daripada manusia, dan ia tidak mengetahui sebarang tipu daya, atau dusta, atau pergaduhan atau caci maki; kerana Tuhan bersemayam di dalam dia dan menerangi jiwanya, dan dia bersukacita terhadap semua orang sentiasa. 37 Fikiran yang baik tidak mempunyai dua lidah, tentang berkat dan kutukan, penghinaan dan kehormatan, kesedihan dan kegembiraan, ketenangan dan kekacauan, kemunafikan dan kebenaran, kemiskinan dan kekayaan; tetapi ia mempunyai satu watak, tidak rosak dan murni, mengenai semua orang. 38 Ia tidak mempunyai penglihatan ganda, atau pendengaran ganda; kerana dalam segala sesuatu yang dia lakukan, atau tuturkan, atau lihat, dia tahu bahawa Tuhan memandang jiwanya.
  • 4. 39 Dan dia membersihkan fikirannya agar dia tidak boleh dihukum oleh manusia dan juga oleh Tuhan. 40 Dan demikian juga perbuatan-perbuatan Beliar adalah dua kali ganda, dan tidak ada satu pun padanya. 41 Oleh itu, anak-anakku, Aku berkata kepadamu, larilah dari kejahatan Beliar; kerana Dia memberikan pedang kepada mereka yang taat kepada-Nya. 42 Dan pedang adalah ibu kepada tujuh kejahatan. Mula-mula fikiran mengandung melalui Beliar, dan pertama terdapat pertumpahan darah; kedua merosakkan; ketiga, kesusahan; keempat, buangan; kelima, kekurangan; keenam, panik; ketujuh, kemusnahan. 43 'Oleh itu Kain juga diserahkan kepada tujuh pembalasan oleh Tuhan, kerana dalam setiap seratus tahun Tuhan mendatangkan satu tulah ke atasnya. 44 Dan apabila dia berumur dua ratus tahun dia mula menderita, dan dalam tahun kesembilan ratus dia dihancurkan. 45 Kerana kerana Abel, saudaranya, dengan - segala kejahatan dia dihakimi, tetapi Lamekh dengan tujuh puluh kali tujuh. 46 Kerana untuk selama-lamanya mereka, yang seperti Kain dalam iri hati dan kebencian terhadap saudara-saudara, akan dihukum dengan penghakiman yang sama. BAB 2 Ayat 3 mengandungi contoh yang mencolok tentang kesederhanaan--namun kejelasan kiasan pertuturan para patriark purba ini. 1 Dan adakah kamu, anak-anakku, lari dari perbuatan jahat, iri hati, dan kebencian terhadap saudara-saudara, dan berpegang kepada kebaikan dan kasih. 2 Sesiapa yang mempunyai fikiran yang murni dalam cinta, tidak mempedulikan seorang wanita dengan maksud untuk percabulan; kerana dia tidak mempunyai kekotoran dalam hatinya, kerana Roh Tuhan berada di atasnya. 3 Kerana seperti matahari tidak dicemari oleh sinaran di atas kotoran dan lumpur, tetapi sebaliknya mengeringkan keduanya dan menghilangkan bau busuk; begitu juga dengan fikiran yang murni, walaupun diliputi oleh kekotoran bumi, sebaliknya membersihkannya dan tidak menajiskan dirinya sendiri. 4 Dan saya percaya bahawa akan ada juga perbuatan jahat di kalangan kamu, dari perkataan Henokh yang soleh: bahawa kamu akan melakukan percabulan dengan percabulan Sodom, dan akan binasa, semuanya kecuali beberapa orang, dan akan memperbaharui perbuatan yang tidak senonoh dengan wanita. ; dan Kerajaan Tuhan tidak akan ada di antara kamu, kerana dengan serta-merta Ia akan mengambilnya. 5 Walaupun demikian bait suci Tuhan akan menjadi bahagianmu, dan bait suci yang terakhir akan lebih mulia daripada yang pertama. 6 Dan dua belas suku akan berkumpul bersama di sana, dan semua orang bukan Yahudi, sehingga Yang Maha Tinggi akan mengirimkan keselamatan-Nya dalam kunjungan seorang nabi yang tunggal. 7 Dan Dia akan masuk ke dalam bait pertama, dan di sana Tuhan akan diperlakukan dengan murka, dan Dia akan ditinggikan di atas pokok. 8 Dan tabir bait suci akan terkoyak, dan Roh Tuhan akan diteruskan kepada orang bukan Yahudi seperti api dicurahkan. 9 Dan Dia akan naik dari Hades dan akan pergi dari bumi ke syurga. 10 Dan aku tahu betapa hinanya Dia di bumi, dan betapa mulianya di syurga. 11 Sekarang ketika Yusuf berada di Mesir, aku ingin melihat rupa dan rupa wajahnya; dan
  • 5. melalui doa Yakub ayahku aku melihat dia, semasa terjaga pada siang hari, bahkan seluruh tubuhnya persis seperti dia. 12 Dan apabila dia telah mengatakan perkara- perkara ini, dia berkata kepada mereka: Ketahuilah kamu, oleh itu, anak-anakku, bahawa aku sedang mati. 13 Oleh itu, lakukanlah kebenaran masing- masing kepada sesamanya, dan peliharalah hukum Tuhan dan perintah-perintah-Nya. 14 Kerana perkara-perkara ini Aku tinggalkan kepada kamu sebagai ganti warisan. 15 Adakah kamu juga, oleh itu, berikan mereka kepada anak-anak kamu sebagai milik yang kekal; kerana begitu juga Abraham, dan Ishak, dan Yakub. 16 Kerana semua perkara ini mereka berikan kepada kami sebagai warisan, berkata: Patuhi perintah-perintah Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan keselamatan-Nya kepada semua orang bukan Yahudi. 17 Dan kemudian kamu akan melihat Henokh, Nuh, dan Sem, dan Abraham, dan Ishak, dan Yakub, bangkit di sebelah kanan dalam kegembiraan, 18 Kemudian kita juga akan bangkit, masing- masing atas suku kita, menyembah Raja syurga, yang menampakkan diri di bumi dalam bentuk seorang lelaki dalam kerendahan hati. 19 Dan semua orang yang percaya kepada-Nya di bumi akan bersukacita bersama-sama dengan Dia. 20 Kemudian juga semua orang akan bangkit, beberapa untuk kemuliaan dan beberapa untuk memalukan. 21 Dan Tuhan akan menghakimi Israel terlebih dahulu, kerana ketidakselesaan mereka; kerana apabila Dia menampakkan diri sebagai Tuhan dalam daging untuk melepaskan mereka, mereka tidak percaya kepada-Nya. 22 Dan kemudian Dia akan menghakimi semua orang bukan Yahudi, sebanyak orang yang tidak percaya kepada-Nya ketika Dia menampakkan diri di bumi. 23 Dan Dia akan menginsafkan Israel melalui orang-orang pilihan dari bangsa-bangsa lain, sama seperti Dia menegur Esau melalui orang Midian, yang menipu saudara-saudara mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam percabulan, dan penyembahan berhala; dan mereka terasing daripada Allah, sehingga menjadi anak-anak dalam bahagian mereka yang takut akan Tuhan. 24 Oleh itu, jika kamu, anak-anakku, berjalan dalam kekudusan menurut perintah-perintah Tuhan, kamu akan kembali tinggal dengan aman bersama-Ku, dan seluruh Israel akan dikumpulkan kepada Tuhan. 25 Dan aku tidak lagi akan dipanggil serigala buas kerana kebinasaan kamu, tetapi seorang pekerja Tuhan yang membagikan makanan kepada mereka yang melakukan apa yang baik. 26 Dan pada hari-hari terakhir akan muncul seorang yang dikasihi Tuhan, dari suku Yehuda dan Lewi, seorang yang melakukan kehendak- Nya yang berkenan di mulut-Nya, dengan pengetahuan baru yang menerangi bangsa- bangsa lain. 27 Sehingga kesudahan zaman dia akan berada di rumah ibadat orang bukan Yahudi, dan di antara penguasa mereka, sebagai alunan muzik di mulut semua orang. 28 Dan dia akan tertulis dalam kitab-kitab kudus, kedua-dua pekerjaannya dan firman-Nya, dan dia akan menjadi seorang yang dipilih Tuhan untuk selama-lamanya. 29 Dan melalui mereka dia akan pergi ke sana ke mari seperti Yakub ayahku, mengatakan: Dia akan mengisi apa yang kekurangan dari sukumu. 30 Dan apabila dia telah mengatakan perkara- perkara ini dia menghulurkan kakinya. 31 Dan mati dalam tidur yang nyenyak dan nyenyak.
  • 6. 32 Anak-anaknya melakukan seperti yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka mengambil mayatnya dan menguburkannya di Hebron bersama-sama nenek moyangnya. 33 Dan bilangan hari hidupnya ialah seratus dua puluh lima tahun.