Romanian - Letter of Jeremiah.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

The Letter of Jeremiah, also known as the Epistle of Jeremiah, is a deuterocanonical book of the Old Testament; this letter is attributed to Jeremiah to the Jews who were about to be carried away as captives to Babylon by Nebuchadnezzar.

Romanian - Letter of Jeremiah.pdf
CAPITOLUL 1
1 O copie a epistolei pe care Ieremia a trimis-o
celor care urmau să fie duși robi în Babilon de
către regele babilonienilor, pentru a le atesta, așa
cum i s-a poruncit de la Dumnezeu.
2 Din cauza păcatelor pe care le-ați săvârșit
înaintea lui Dumnezeu, veți fi duși robi în
Babilon de către Nabucodonosor, regele
babilonienilor.
3 Atunci când veți veni în Babilon, veți rămâne
acolo mulți ani și o perioadă lungă de timp, și
anume șapte generații; și după aceea vă voi scoate
cu pace de acolo.
4 Acum veți vedea în Babilon dumnezei de argint,
de aur și de lemn, purtați pe umeri, care fac să se
teamă națiunile.
5 Păziți-vă deci să nu fiți ca străinii, nici voi și
dintre ei, când vedeți mulțimea înaintea lor și în
spatele lor, închinându-se lor.
6 Dar voi spuneți în inimile voastre: Doamne,
trebuie să ne închinăm Ție.
7 Căci îngerul meu este cu voi și eu însumi am
grijă de sufletele voastre.
8 Cât despre limba lor, este lustruită de muncitor,
și ei înșiși sunt aurite și acoperite cu argint; totuși,
ei nu sunt decât falși și nu pot vorbi.
9 Și luând aur, ca pentru o fecioară căreia îi place
să se bucure, ei fac coroane pentru capetele zeilor
lor.
10 Uneori, de asemenea, preoții dau de la zeii lor
aur și argint și își dăruiesc ei înșiși.
11 Da, le vor da curvelor de rând și le vor
împodobi ca pe oameni cu haine, fiind zei de
argint, zei de aur și de lemn.
12 Totuși, acești zei nu pot să se salveze de
rugină și molii, deși sunt acoperiți cu haine de
purpuriu.
13 Ei își șterg fețele din cauza prafului templului,
când este mult peste ei.
14 Iar cel care nu poate omorî pe cel ce-l jignește,
ține un sceptru, ca și cum ar fi un judecător al
țării.
15 El are, de asemenea, în mâna dreaptă un
pumnal și un secure, dar nu se poate scăpa de
război și de hoți.
16 Prin care se știe că nu sunt dumnezei; de aceea
nu vă temeți de ei.
17 Căci ca un vas pe care îl folosește omul, nu
valorează nimic când este spart; tot așa este și cu
zeii lor: când sunt așezați în templu, ochii lor sunt
plini de țărână prin picioarele celor ce intră.
18 Și după cum ușile sunt asigurate din toate
părțile pentru cel care jignește pe rege, ca fiind
încredințat să sufere moarte, tot așa și preoții își
închid templele cu uși, încuietori și zăvoare, ca nu
cumva dumnezeii lor să fie jefuiți de tâlhari.
19 Ei le aprind lumânări, da, mai mult decât
pentru ei înșiși, din care nu le pot vedea.
20 Ei sunt ca una dintre grinzile templului, dar ei
spun că inimile lor sunt roade de lucrurile care se
târăsc din pământ; și când le mănâncă pe ei și
hainele lor, nu simt asta.
21 Fețele lor sunt înnegrite de fumul care iese din
templu.
22 Pe trupul și pe capul lor stau liliecii,
rândunelele și păsările, precum și pisicile.
23 Prin aceasta puteți ști că ei nu sunt dumnezei;
de aceea nu vă temeți de ei.
24 În ciuda aurul care este în jurul lor pentru a le
face frumoase, dacă nu vor șterge rugina, ei nu
vor străluci; căci nici când au fost topiți nu au
simțit asta.
25 Lucrurile în care nu există suflare sunt
cumpărate cu un preț foarte mare.
26 Ei sunt purtați pe umeri, neavând picioare prin
care să declare oamenilor că nu valorează nimic.
27 Și cei ce le slujesc se rușinează; căci, dacă cad
la pământ vreodată, nu se pot ridica din ei înșiși;
nici dacă îi pune cineva drept, nu se pot mișca de
la sine; pot ei să se îndrepte, dar ei au pus daruri
înaintea lor ca morți.
28 Cât despre lucrurile care le sunt jertfite, preoții
lor vând și abuzează; la fel, soţiile lor adună o
parte din el în sare; dar săracilor și neputincioșilor
nu le dau nimic din asta.
29 Femeile care au menstruație și femeile aflate
la naștere își mănâncă jertfele; prin acestea puteți
ști că nu sunt dumnezei; nu vă temeți de ei.
30 Căci cum se pot numi ei dumnezei? pentru că
femeile puneau carnea înaintea zeilor de argint,
aur și lemn.
31 Și preoții stau în temple, având hainele rupte,
capetele și bărbiile bărbierite și nimic pe cap.
32 Ei răcnesc și strigă înaintea dumnezeilor lor,
cum fac oamenii la sărbătoare, când cineva este
mort.
33 De asemenea, preoții își scot hainele și își
îmbracă nevestele și copiii.
34 Fie că le face cineva rău, fie că este bine, ei nu
pot să răsplătească; ei nu pot nici să ridice un rege,
nici să-l doboare.
35 La fel, ei nu pot da nici bogății, nici bani;
36 Ei nu pot salva pe nimeni de la moarte, nici pe
cel slab de la cei puternici.
37 Ei nu pot readuce la vederea unui orb, nici nu
pot ajuta pe nimeni în necazul lui.
38 Ei nu pot arăta milă văduvei, nici nu pot face
bine orfanului.
39 Zeii lor de lemn, care sunt acoperiți cu aur și
argint, sunt ca pietrele cioplite din munte; cei ce li
se închină vor fi rușinați.
40 Cum ar trebui să gândească și să spună un om
că sunt dumnezei, când chiar și caldeenii îi
necinstesc?
41 Pe care, dacă văd un mut care nu poate vorbi,
îl aduc și îl roagă pe Bel să vorbească, ca și cum
ar fi în stare să înțeleagă.
42 Dar ei înșiși nu pot să înțeleagă aceasta și să-i
părăsească, pentru că nu au cunoștință.
43 Și femeile cu frânghii în jurul lor, stând pe
cărări, ard tărâțe pentru parfum; dar dacă vreuna
dintre ele, atrasă de unii care trec pe lângă ele, se
culcă cu el, ea îi reproșează pe semenii ei că nu
era considerată la fel de vrednică ca ea însăși. ,
nici cordonul ei rupt.
44 Orice se face între ei este fals; cum se poate
crede sau se spune că sunt dumnezei?
45 Sunt făcuți din dulgheri și aurari: nu pot fi
altceva decât vor vrea muncitorii să fie.
46 Iar cei care i-au făcut nu pot rămâne niciodată
mult; cum ar trebui, atunci, lucrurile care sunt
făcute din ei să fie zei?
47 Căci au lăsat minciuni și ocărări celor ce vin
după.
48 Căci când vine vreun război sau urgie asupra
lor, preoții se sfătuiesc cu ei înșiși, unde pot fi
ascunși cu ei.
49 Cum deci nu pot înțelege oamenii că nu sunt
dumnezei, care nu se pot salva nici de război, nici
de ciumă?
50 Căci, văzând că sunt doar din lemn și
acoperite cu argint și aur, se va ști mai departe că
sunt mincinoși:
51 Și tuturor națiunilor și regilor se va arăta în
mod vădit că ei nu sunt dumnezei, ci lucrări ale
mâinilor oamenilor și că nu este nicio lucrare a lui
Dumnezeu în ele.
52 Cine nu poate să știe că nu sunt dumnezei?
53 Căci nici ei nu pot ridica un rege în ţară, nici
nu pot da ploaie oamenilor.
54 Nici ei nu pot judeca propria lor pricină, nici
nu pot repara greșeala, neputând, căci sunt ca
niște corbi între cer și pământ.
55 Atunci când focul va cădea asupra casei zeilor
de lemn sau a fost acoperită cu aur sau argint,
preoții lor vor fugi și vor scăpa; dar ei înșiși vor fi
arse ca niște grinzi.
56 În plus, ei nu pot rezista niciunui rege sau
vrăjmași: cum se poate crede sau se spune că sunt
dumnezei?
57 Nici zeii aceia de lemn, acoperiți cu argint sau
aur, nu pot scăpa nici de hoți, nici de tâlhari.
58 Al căror aur și argint și hainele cu care sunt
îmbrăcați, cei puternici îl iau și se duc cu ei și nu
se pot ajuta singuri.
59 De aceea, este mai bine să fii un rege care își
arată puterea, sau un vas profitabil într-o casă, de
care proprietarul să-l folosească, decât astfel de
dumnezei mincinoși; sau pentru a fi o uşă într-o
casă, pentru a păstra asemenea lucruri în ea, decât
asemenea dumnezei mincinoşi. sau un stâlp de
lemn într-un palat, decât astfel de zei falși.
60 Căci soarele, luna și stelele, fiind strălucitoare
și trimise să-și îndeplinească slujbele, sunt
ascultătoare.
61 La fel, fulgerul când izbucnește este ușor de
văzut; și după aceeași manieră suflă vântul în
fiecare țară.
62 Și când Dumnezeu poruncește norilor să treacă
peste întreaga lume, ei fac ceea ce li s-a poruncit.
63 Și focul trimis de sus să mistuie dealurile și
pădurile face cum este poruncit;
64 De aceea nu se presupune nici nu se spune că
ei sunt dumnezei, pentru că ei nu sunt în stare nici
să judece cauzele, nici să facă bine oamenilor.
65 Știind deci că nu sunt dumnezei, nu vă temeți
de ei,
66 Căci ei nu pot nici blestema, nici binecuvânta
pe regi:
67 Nici ei nu pot arăta semne în ceruri printre
păgâni, nici nu pot străluci ca soarele, nici nu pot
lumina ca luna.
68 Fiarele sunt mai bune decât ele, căci se pot
băga sub acoperire și se pot ajuta singure.
69 Atunci nu ni se arată în niciun caz că ei sunt
dumnezei; de aceea nu vă temeţi de ei.
70 Căci cum o sperietoare într-o grădină de
castraveți nu păstrează nimic, așa sunt zeii lor de
lemn, acoperiți cu argint și aur.
71 De asemenea, zeii lor de lemn, acoperiți cu
argint și aur, sunt ca un spin alb într-o livadă, pe
care stă orice pasăre; precum și unui cadavru,
care este la răsărit în întuneric.
72 Și veți ști că nu sunt dumnezei prin purpura
strălucitoare care putrezește peste ei; și ei înșiși
vor fi mâncați după aceea și vor fi ocară în țară.
73 De aceea, mai bine este omul drept care nu are
idoli, căci va fi departe de ocara.

Recomendados

Apocrifa epistola lui ieremia por
Apocrifa epistola lui ieremiaApocrifa epistola lui ieremia
Apocrifa epistola lui ieremiaskorpyon2015
43 vistas3 diapositivas
Diferente Intre Traducerile Scripturii por
Diferente Intre Traducerile  ScripturiiDiferente Intre Traducerile  Scripturii
Diferente Intre Traducerile ScripturiiAdrian Damian
225 vistas84 diapositivas
Diferente Intre Traducerile Scripturii por
Diferente Intre Traducerile ScripturiiDiferente Intre Traducerile Scripturii
Diferente Intre Traducerile ScripturiiAdrian Damian
792 vistas84 diapositivas
Levit 21 por
Levit 21Levit 21
Levit 21osy91
187 vistas24 diapositivas
Romanian - 2nd Esdras.pdf por
Romanian - 2nd Esdras.pdfRomanian - 2nd Esdras.pdf
Romanian - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas
Romanian - Testament of Benjamin.pdf por
Romanian - Testament of Benjamin.pdfRomanian - Testament of Benjamin.pdf
Romanian - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bambara - The Apocrypha.pdf por
Bambara - The Apocrypha.pdfBambara - The Apocrypha.pdf
Bambara - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
1 vista152 diapositivas
English - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf por
English - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfEnglish - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdf
English - The First Gospel of the Infancy of Jesus Christ.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vistas8 diapositivas
Zulu - 2nd Esdras.pdf por
Zulu - 2nd Esdras.pdfZulu - 2nd Esdras.pdf
Zulu - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas20 diapositivas
Yiddish - 2nd Esdras.pdf por
Yiddish - 2nd Esdras.pdfYiddish - 2nd Esdras.pdf
Yiddish - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas
Xhosa - 2nd Esdras.pdf por
Xhosa - 2nd Esdras.pdfXhosa - 2nd Esdras.pdf
Xhosa - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas
Welsh - 2nd Esdras.pdf por
Welsh - 2nd Esdras.pdfWelsh - 2nd Esdras.pdf
Welsh - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Romanian - Letter of Jeremiah.pdf

  • 2. CAPITOLUL 1 1 O copie a epistolei pe care Ieremia a trimis-o celor care urmau să fie duși robi în Babilon de către regele babilonienilor, pentru a le atesta, așa cum i s-a poruncit de la Dumnezeu. 2 Din cauza păcatelor pe care le-ați săvârșit înaintea lui Dumnezeu, veți fi duși robi în Babilon de către Nabucodonosor, regele babilonienilor. 3 Atunci când veți veni în Babilon, veți rămâne acolo mulți ani și o perioadă lungă de timp, și anume șapte generații; și după aceea vă voi scoate cu pace de acolo. 4 Acum veți vedea în Babilon dumnezei de argint, de aur și de lemn, purtați pe umeri, care fac să se teamă națiunile. 5 Păziți-vă deci să nu fiți ca străinii, nici voi și dintre ei, când vedeți mulțimea înaintea lor și în spatele lor, închinându-se lor. 6 Dar voi spuneți în inimile voastre: Doamne, trebuie să ne închinăm Ție. 7 Căci îngerul meu este cu voi și eu însumi am grijă de sufletele voastre. 8 Cât despre limba lor, este lustruită de muncitor, și ei înșiși sunt aurite și acoperite cu argint; totuși, ei nu sunt decât falși și nu pot vorbi. 9 Și luând aur, ca pentru o fecioară căreia îi place să se bucure, ei fac coroane pentru capetele zeilor lor. 10 Uneori, de asemenea, preoții dau de la zeii lor aur și argint și își dăruiesc ei înșiși. 11 Da, le vor da curvelor de rând și le vor împodobi ca pe oameni cu haine, fiind zei de argint, zei de aur și de lemn. 12 Totuși, acești zei nu pot să se salveze de rugină și molii, deși sunt acoperiți cu haine de purpuriu. 13 Ei își șterg fețele din cauza prafului templului, când este mult peste ei. 14 Iar cel care nu poate omorî pe cel ce-l jignește, ține un sceptru, ca și cum ar fi un judecător al țării. 15 El are, de asemenea, în mâna dreaptă un pumnal și un secure, dar nu se poate scăpa de război și de hoți. 16 Prin care se știe că nu sunt dumnezei; de aceea nu vă temeți de ei. 17 Căci ca un vas pe care îl folosește omul, nu valorează nimic când este spart; tot așa este și cu zeii lor: când sunt așezați în templu, ochii lor sunt plini de țărână prin picioarele celor ce intră. 18 Și după cum ușile sunt asigurate din toate părțile pentru cel care jignește pe rege, ca fiind încredințat să sufere moarte, tot așa și preoții își închid templele cu uși, încuietori și zăvoare, ca nu cumva dumnezeii lor să fie jefuiți de tâlhari. 19 Ei le aprind lumânări, da, mai mult decât pentru ei înșiși, din care nu le pot vedea. 20 Ei sunt ca una dintre grinzile templului, dar ei spun că inimile lor sunt roade de lucrurile care se târăsc din pământ; și când le mănâncă pe ei și hainele lor, nu simt asta. 21 Fețele lor sunt înnegrite de fumul care iese din templu. 22 Pe trupul și pe capul lor stau liliecii, rândunelele și păsările, precum și pisicile. 23 Prin aceasta puteți ști că ei nu sunt dumnezei; de aceea nu vă temeți de ei. 24 În ciuda aurul care este în jurul lor pentru a le face frumoase, dacă nu vor șterge rugina, ei nu vor străluci; căci nici când au fost topiți nu au simțit asta. 25 Lucrurile în care nu există suflare sunt cumpărate cu un preț foarte mare. 26 Ei sunt purtați pe umeri, neavând picioare prin care să declare oamenilor că nu valorează nimic. 27 Și cei ce le slujesc se rușinează; căci, dacă cad la pământ vreodată, nu se pot ridica din ei înșiși; nici dacă îi pune cineva drept, nu se pot mișca de la sine; pot ei să se îndrepte, dar ei au pus daruri înaintea lor ca morți. 28 Cât despre lucrurile care le sunt jertfite, preoții lor vând și abuzează; la fel, soţiile lor adună o parte din el în sare; dar săracilor și neputincioșilor nu le dau nimic din asta. 29 Femeile care au menstruație și femeile aflate la naștere își mănâncă jertfele; prin acestea puteți ști că nu sunt dumnezei; nu vă temeți de ei. 30 Căci cum se pot numi ei dumnezei? pentru că femeile puneau carnea înaintea zeilor de argint, aur și lemn. 31 Și preoții stau în temple, având hainele rupte, capetele și bărbiile bărbierite și nimic pe cap. 32 Ei răcnesc și strigă înaintea dumnezeilor lor, cum fac oamenii la sărbătoare, când cineva este mort. 33 De asemenea, preoții își scot hainele și își îmbracă nevestele și copiii. 34 Fie că le face cineva rău, fie că este bine, ei nu pot să răsplătească; ei nu pot nici să ridice un rege, nici să-l doboare. 35 La fel, ei nu pot da nici bogății, nici bani; 36 Ei nu pot salva pe nimeni de la moarte, nici pe cel slab de la cei puternici.
  • 3. 37 Ei nu pot readuce la vederea unui orb, nici nu pot ajuta pe nimeni în necazul lui. 38 Ei nu pot arăta milă văduvei, nici nu pot face bine orfanului. 39 Zeii lor de lemn, care sunt acoperiți cu aur și argint, sunt ca pietrele cioplite din munte; cei ce li se închină vor fi rușinați. 40 Cum ar trebui să gândească și să spună un om că sunt dumnezei, când chiar și caldeenii îi necinstesc? 41 Pe care, dacă văd un mut care nu poate vorbi, îl aduc și îl roagă pe Bel să vorbească, ca și cum ar fi în stare să înțeleagă. 42 Dar ei înșiși nu pot să înțeleagă aceasta și să-i părăsească, pentru că nu au cunoștință. 43 Și femeile cu frânghii în jurul lor, stând pe cărări, ard tărâțe pentru parfum; dar dacă vreuna dintre ele, atrasă de unii care trec pe lângă ele, se culcă cu el, ea îi reproșează pe semenii ei că nu era considerată la fel de vrednică ca ea însăși. , nici cordonul ei rupt. 44 Orice se face între ei este fals; cum se poate crede sau se spune că sunt dumnezei? 45 Sunt făcuți din dulgheri și aurari: nu pot fi altceva decât vor vrea muncitorii să fie. 46 Iar cei care i-au făcut nu pot rămâne niciodată mult; cum ar trebui, atunci, lucrurile care sunt făcute din ei să fie zei? 47 Căci au lăsat minciuni și ocărări celor ce vin după. 48 Căci când vine vreun război sau urgie asupra lor, preoții se sfătuiesc cu ei înșiși, unde pot fi ascunși cu ei. 49 Cum deci nu pot înțelege oamenii că nu sunt dumnezei, care nu se pot salva nici de război, nici de ciumă? 50 Căci, văzând că sunt doar din lemn și acoperite cu argint și aur, se va ști mai departe că sunt mincinoși: 51 Și tuturor națiunilor și regilor se va arăta în mod vădit că ei nu sunt dumnezei, ci lucrări ale mâinilor oamenilor și că nu este nicio lucrare a lui Dumnezeu în ele. 52 Cine nu poate să știe că nu sunt dumnezei? 53 Căci nici ei nu pot ridica un rege în ţară, nici nu pot da ploaie oamenilor. 54 Nici ei nu pot judeca propria lor pricină, nici nu pot repara greșeala, neputând, căci sunt ca niște corbi între cer și pământ. 55 Atunci când focul va cădea asupra casei zeilor de lemn sau a fost acoperită cu aur sau argint, preoții lor vor fugi și vor scăpa; dar ei înșiși vor fi arse ca niște grinzi. 56 În plus, ei nu pot rezista niciunui rege sau vrăjmași: cum se poate crede sau se spune că sunt dumnezei? 57 Nici zeii aceia de lemn, acoperiți cu argint sau aur, nu pot scăpa nici de hoți, nici de tâlhari. 58 Al căror aur și argint și hainele cu care sunt îmbrăcați, cei puternici îl iau și se duc cu ei și nu se pot ajuta singuri. 59 De aceea, este mai bine să fii un rege care își arată puterea, sau un vas profitabil într-o casă, de care proprietarul să-l folosească, decât astfel de dumnezei mincinoși; sau pentru a fi o uşă într-o casă, pentru a păstra asemenea lucruri în ea, decât asemenea dumnezei mincinoşi. sau un stâlp de lemn într-un palat, decât astfel de zei falși. 60 Căci soarele, luna și stelele, fiind strălucitoare și trimise să-și îndeplinească slujbele, sunt ascultătoare. 61 La fel, fulgerul când izbucnește este ușor de văzut; și după aceeași manieră suflă vântul în fiecare țară. 62 Și când Dumnezeu poruncește norilor să treacă peste întreaga lume, ei fac ceea ce li s-a poruncit. 63 Și focul trimis de sus să mistuie dealurile și pădurile face cum este poruncit; 64 De aceea nu se presupune nici nu se spune că ei sunt dumnezei, pentru că ei nu sunt în stare nici să judece cauzele, nici să facă bine oamenilor. 65 Știind deci că nu sunt dumnezei, nu vă temeți de ei, 66 Căci ei nu pot nici blestema, nici binecuvânta pe regi: 67 Nici ei nu pot arăta semne în ceruri printre păgâni, nici nu pot străluci ca soarele, nici nu pot lumina ca luna. 68 Fiarele sunt mai bune decât ele, căci se pot băga sub acoperire și se pot ajuta singure. 69 Atunci nu ni se arată în niciun caz că ei sunt dumnezei; de aceea nu vă temeţi de ei. 70 Căci cum o sperietoare într-o grădină de castraveți nu păstrează nimic, așa sunt zeii lor de lemn, acoperiți cu argint și aur. 71 De asemenea, zeii lor de lemn, acoperiți cu argint și aur, sunt ca un spin alb într-o livadă, pe care stă orice pasăre; precum și unui cadavru, care este la răsărit în întuneric. 72 Și veți ști că nu sunt dumnezei prin purpura strălucitoare care putrezește peste ei; și ei înșiși vor fi mâncați după aceea și vor fi ocară în țară. 73 De aceea, mai bine este omul drept care nu are idoli, căci va fi departe de ocara.