Serbian (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

The Letter of Jeremiah, also known as the Epistle of Jeremiah, is a deuterocanonical book of the Old Testament; this letter is attributed to Jeremiah to the Jews who were about to be carried away as captives to Babylon by Nebuchadnezzar.

Serbian (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf
PRVO POGLAVLJE
1 Kopija epistle, koju im je Džeremi poslao, a
koju je kralj Vavilonaca trebalo da vodi u
Vavilon, da ih potvrdi, kako mu je zapovedio Bog.
2 Zbog grehova koje si počinio pred Bogom,
bićeš odveden u Vavilon od strane
Nabuchodonosor kralja Vavilonaca.
3 Dakle, kada dođete u Vavilon, ostaćete tamo
mnogo godina, i za dugu sezonu, tačnije sedam
generacija: i posle toga ću vas mirno odvesti od
samog početka.
4 Sada ćete videti u Vavilonskim bogovima
srebra, i zlata, i drveta, rođenih na ramenima, koji
izazivaju strah naroda.
5 Čuvajte se stoga da ni u jednom mudrom ne bi
bilo kao strancima, niti budite vi i od njih, kada
vidite mnoštvo pred njima i iza njih, obožavajući
ih.
6 Ali reci u svojim srcima, Gospode, moramo te
obožavati.
7 Jer moj anđeo je sa tobom, a ja lično brižna za
tvoje duše.
8 Što se tiče njihovog jezika, on je ispoliran od
strane radnika, a oni sami su pozlaćeni i položeni
srebrom; Ipak, jesu li samo laћni, i ne mogu da
govore.
9 I uzimajući zlato, kao što je bilo za devicu koja
voli da bude gej, oni prave krune za glave svojih
bogova.
10 Ponekad i sveštenici prenose od svojih bogova
zlato i srebro, i dali ga sebi.
11 Da, daće to imećima bludnicama, i špilovaće
ih kao ljude sa odećom, biti bogovi srebra, i
bogovi zlata, i drveta.
12 Ipak, ovi bogovi ne mogu da se spasu od rđe i
moljaca, iako su prekriveni ljubičastim
raimentom.
13 Brišu lica zbog prašine hrama, kada je mnogo
toga na njima.
14 I onaj koji ne može da ubije jednog koji ga je
uvredio drži žezlo, kao da je sudija zemlje.
15 On takođe u desnoj ruci ima bodež i sekiru: ali
ne može da se izbavi od rata i lopova.
16 Whereby they are known to not be gods:
therefore fear them not.
17 Za kao posudu koju čovek koristi ništa ne
vredi kada je pokvaren; čak i tako je sa njihovim
bogovima: kada se postave u hramu, njihove oči
budu pune prašine kroz noge njih koje dolaze.
18 I dok se vrata postaraju sa svake strane na
njemu da uvrede kralja, kao da su posvećeni
patnji smrti: čak i tako sveštenici brzo prave svoje
hramove sa vratima, sa bravama i rešetkama, da
njihovi bogovi ne bi bili razmaženi pljačkašima.
19 Oni im pale sveće, da, više nego za sebe, gde
ne mogu da vide jednu.
20 Oni su kao jedan od snopova hrama, a ipak
kažu da su njihova srca izgužvana stvarima koje
se šunjaju iz zemlje; A kada pojedu njih i njihovu
odeću, osećaju da nije.
21 Lica su im pocrnela kroz dim koji izlazi iz
hrama.
22 Na njihovim telima i glavama sede slepi
miševi, laste i ptice, a mačke takođe.
23 By this ye may know that they are no gods:
stoga ih se ne bojte.
24 Bez obzira na zlato koje je o njima da ih
ulepšaju, osim što brišu rđu, neće sijati: jer ni
kada su bili rastopljeni nisu osetili.
25 Stvari u kojima nema daha kupuju se po
najniћoj ceni.
26 Oni su rođeni na ramenima, bez stopala gde
izjavljuju muškarcima da ne vrede ništa.
27 Oni takođe koji ih služe se stide: jer ako padnu
na zemlju u bilo kom trenutku, ne mogu ponovo
da se uzdignu od sebe: ni jedno ni drugo, ako ih
neko postavi uspravno, mogu li da se pomere od
sebe: ni jedno ni drugo, ako se poklone, mogu li
da se isprave: ali postavljaju poklone pred sobom
kao mrtve ljude.
28 Što se tiče stvari koje su im žrtvovane, njihovi
sveštenici prodaju i zlostavljaju; kao način na koji
njihove žene polažu deo u soli; ali siromašnima i
impotentnim oni ne daju ništa od toga.
29 Menstruoznih žena i žena u dečjoj posteljci
jedu svoje žrtve: po ovim stvarima možda znate
da nisu bogovi: ne bojte ih se.
30 Za kako se mogu nazvati bogovima? zato što
žene postavljaju meso pred bogove srebra, zlata i
drveta.
31 I sveštenici sede u svojim hramovima,
iznajmljuju odeću, a glave i brade obrijane, i ništa
na glavama.
32 Oni riču i plaču pred svojim bogovima, kao
što ljudi rade na gozbi kada je neko mrtav.
33 Sveštenici takođe skidaju odeću, i oblače svoje
žene i decu.
34 Bilo da je zlo što im je jedna doeth, ili dobra,
nisu u stanju da to nadoknade: ne mogu ni da
postave kralja, niti da ga ulože.
35 U fazonu, oni ne mogu da daju ni bogatstvo ni
novac: iako im se čovek zavetuje, i neka to ne
bude, oni to neće zahtevati.
36 Oni ne mogu spasiti nijednog čoveka od smrti,
niti izbaviti slabe od moćnih.
37 Ne mogu da vrate slepca u vidokrug, niti da
pomognu bilo kom čoveku u njegovoj nevolji.
38 Oni ne mogu da odamo milost udovici, niti da
urade dobro bez oca.
39 Njihovi bogovi od drveta, i koji su preklonjeni
zlatom i srebrom, su kao kamenje koje je iskosa
sa planine: oni koji ih obožavaju biće zbunjeni.
40 Kako čovek onda treba da misli i kaže da su
bogovi, kada ih čak i sami Čaldejci obeščašćuju?
41 Ko ako će videti jednog glupaka koji ne može
da govori, dovode ga, i intreat Bel da može da
govori, kao da je u stanju da razume.
42 Ipak, oni to sami ne mogu da shvate, i ostave
ih: jer nemaju saznanja.
43 Žene takođe sa kablovima o njima, sedeći na
načine, pale bran za parfem: ali ako bilo koja od
njih, privučena nekima koji prolaze, legne sa njim,
zameri svom bližnje, da nije bila vredna kao ona
sama, niti joj je kabl polomljen.
44 Šta god da se uradi među njima je netačno:
kako onda može da se misli ili kaže da su bogovi?
45 Oni su napravljeni od stolara i zlatara: oni ne
mogu biti ništa drugo nego što će radni ljudi
morati da budu.
46 I oni sami koji su ih naterali nikada ne mogu
dugo da nastave; Kako onda stvari koje su
napravljene od njih treba da budu bogovi?
47 Jer su ostavili laži i zamerke njima koje dolaze
posle.
48 Jer kada dođe do bilo kakvog rata ili kuge na
njima, sveštenici se konsultuju sami sa sobom,
gde mogu biti sakriveni sa njima.
49 Kako onda ljudi ne mogu da vide da nisu
bogovi, koji ne mogu da se spasu ni od rata, ni od
kuge?
50 Jer videti da su samo od drveta, i preklonjeni
srebrom i zlatom, znaće se od tada da su lažni:
51 I manifestno će se svim narodima i kraljevima
pojaviti da oni nisu bogovi, već dela muških ruku,
i da u njima nema božjeg dela.
52 Ko onda možda ne zna da oni nisu bogovi?
53 Ni za jednu ni za koju ne mogu da postave
kralja u zemlji, niti da daju kišu ljudima.
54 Niti mogu da sude o sopstvenom cilju, niti da
preurede nepravdu, jer nisu u stanju: jer su kao
vrane između neba i zemlje.
55 Whereupon When fire falleth upon the house
of gods of wood, or laid over with gold or silver,
their priests will escape away, and escape; ali oni
sami će biti spaljeni kao grede.
56 Štaviše, ne mogu da izdrže nijednog kralja ili
neprijatelja: kako onda može da se misli ili kaže
da su bogovi?
57 Nisu ni ti bogovi drveta, i položeni sa srebrom
ili zlatom, sposobni da pobegnu ili od lopova ili
od pljačkaša.
58 Čije zlato, i srebro, i odeća gde su obučeni, oni
koji su jaki uzimaju, i odlaze sa tobom: niti su u
stanju da pomognu sebi.
59 Zato je bolje biti kralj koji je osuo svoju moć,
ili profitabilno plovilo u kući, koje će vlasnik
koristiti, nego takvi lažni bogovi; ili biti vrata u
kući, držati takve stvari tamo, nego takvi lažni
bogovi. ili stub drveta u palati, nego takvi laћni
bogovi.
60 Za sunce, mesec i zvezde, biti bistar i poslat da
radi svoje kancelarije, poslušni su.
61 U maniru munja kada se probije napred lako
se vidi; i posle istog načina duva vetar u svakoj
zemlji.
62 I kada Bog zapoveda oblacima da idu preko
celog sveta, oni rade ono љto su nadmetali.
63 I vatra poslata odozgo da konzumira brda i
љumu kako joj je nareрena: ali ovi su kao oni ni u
љavu ni u moжi.
64 Zbog čega nije ni navodno ni reći da su bogovi,
videvši, oni nisu u stanju ni da sude o uzrocima,
niti da čini dobro ljudima.
65 Znajući stoga da oni nisu bogovi, ne bojte ih
se,
66 Jer ne mogu ni prokleti ni blagosloveni
kraljevi:
67 Niti mogu da šew znakove na nebesima među
paganima, niti da sijaju kao sunce, niti da daju
svetlost kao Mesec.
68 Zveri su bolje od njih: jer mogu da se uvuиu
pod masku i pomognu sebi.
69 To se onda nikako ne manifestuje nama da su
oni bogovi: stoga se ne bojte njih.
70 Jer kao strašilo u vrtu krastavaca ne čuvaju
ništa: kao i njihovi bogovi od drveta, i položeni sa
srebrom i zlatom.
71 I isto tako njihovi bogovi od drveta, i položeni
srebrom i zlatom, vole beli trn u voćnjaku, na koji
sedi svaka ptica; Kao i mrtvo telo, koje je istočno
u mraku.
72 I znaćeš da nisu bogovi po svetlo ljubičastoj
boji koja trune nad njima: i oni sami će posle biti
pojedeni, i biće prekor na selu.
73 Bolje je zato jedini čovek koji nema idole: jer
će biti daleko od prekora.

Recomendados

Serbian - Letter of Jeremiah.pdf por
Serbian - Letter of Jeremiah.pdfSerbian - Letter of Jeremiah.pdf
Serbian - Letter of Jeremiah.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas3 diapositivas
Serbian (Latin) - Book of Baruch.pdf por
Serbian (Latin) - Book of Baruch.pdfSerbian (Latin) - Book of Baruch.pdf
Serbian (Latin) - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Serbian Cyrillic - Wisdom of Solomon.pdf por
Serbian Cyrillic - Wisdom of Solomon.pdfSerbian Cyrillic - Wisdom of Solomon.pdf
Serbian Cyrillic - Wisdom of Solomon.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas18 diapositivas
Serbian Latin - Testament of Benjamin.pdf por
Serbian Latin - Testament of Benjamin.pdfSerbian Latin - Testament of Benjamin.pdf
Serbian Latin - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Serbian - Testament of Benjamin.pdf por
Serbian - Testament of Benjamin.pdfSerbian - Testament of Benjamin.pdf
Serbian - Testament of Benjamin.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vistas5 diapositivas
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAzerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas12 diapositivas
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas10 diapositivas
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMacedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Serbian (Latin) - Letter of Jeremiah.pdf

  • 2. PRVO POGLAVLJE 1 Kopija epistle, koju im je Džeremi poslao, a koju je kralj Vavilonaca trebalo da vodi u Vavilon, da ih potvrdi, kako mu je zapovedio Bog. 2 Zbog grehova koje si počinio pred Bogom, bićeš odveden u Vavilon od strane Nabuchodonosor kralja Vavilonaca. 3 Dakle, kada dođete u Vavilon, ostaćete tamo mnogo godina, i za dugu sezonu, tačnije sedam generacija: i posle toga ću vas mirno odvesti od samog početka. 4 Sada ćete videti u Vavilonskim bogovima srebra, i zlata, i drveta, rođenih na ramenima, koji izazivaju strah naroda. 5 Čuvajte se stoga da ni u jednom mudrom ne bi bilo kao strancima, niti budite vi i od njih, kada vidite mnoštvo pred njima i iza njih, obožavajući ih. 6 Ali reci u svojim srcima, Gospode, moramo te obožavati. 7 Jer moj anđeo je sa tobom, a ja lično brižna za tvoje duše. 8 Što se tiče njihovog jezika, on je ispoliran od strane radnika, a oni sami su pozlaćeni i položeni srebrom; Ipak, jesu li samo laћni, i ne mogu da govore. 9 I uzimajući zlato, kao što je bilo za devicu koja voli da bude gej, oni prave krune za glave svojih bogova. 10 Ponekad i sveštenici prenose od svojih bogova zlato i srebro, i dali ga sebi. 11 Da, daće to imećima bludnicama, i špilovaće ih kao ljude sa odećom, biti bogovi srebra, i bogovi zlata, i drveta. 12 Ipak, ovi bogovi ne mogu da se spasu od rđe i moljaca, iako su prekriveni ljubičastim raimentom. 13 Brišu lica zbog prašine hrama, kada je mnogo toga na njima. 14 I onaj koji ne može da ubije jednog koji ga je uvredio drži žezlo, kao da je sudija zemlje. 15 On takođe u desnoj ruci ima bodež i sekiru: ali ne može da se izbavi od rata i lopova. 16 Whereby they are known to not be gods: therefore fear them not. 17 Za kao posudu koju čovek koristi ništa ne vredi kada je pokvaren; čak i tako je sa njihovim bogovima: kada se postave u hramu, njihove oči budu pune prašine kroz noge njih koje dolaze. 18 I dok se vrata postaraju sa svake strane na njemu da uvrede kralja, kao da su posvećeni patnji smrti: čak i tako sveštenici brzo prave svoje hramove sa vratima, sa bravama i rešetkama, da njihovi bogovi ne bi bili razmaženi pljačkašima. 19 Oni im pale sveće, da, više nego za sebe, gde ne mogu da vide jednu. 20 Oni su kao jedan od snopova hrama, a ipak kažu da su njihova srca izgužvana stvarima koje se šunjaju iz zemlje; A kada pojedu njih i njihovu odeću, osećaju da nije. 21 Lica su im pocrnela kroz dim koji izlazi iz hrama. 22 Na njihovim telima i glavama sede slepi miševi, laste i ptice, a mačke takođe. 23 By this ye may know that they are no gods: stoga ih se ne bojte. 24 Bez obzira na zlato koje je o njima da ih ulepšaju, osim što brišu rđu, neće sijati: jer ni kada su bili rastopljeni nisu osetili. 25 Stvari u kojima nema daha kupuju se po najniћoj ceni. 26 Oni su rođeni na ramenima, bez stopala gde izjavljuju muškarcima da ne vrede ništa. 27 Oni takođe koji ih služe se stide: jer ako padnu na zemlju u bilo kom trenutku, ne mogu ponovo da se uzdignu od sebe: ni jedno ni drugo, ako ih neko postavi uspravno, mogu li da se pomere od sebe: ni jedno ni drugo, ako se poklone, mogu li da se isprave: ali postavljaju poklone pred sobom kao mrtve ljude. 28 Što se tiče stvari koje su im žrtvovane, njihovi sveštenici prodaju i zlostavljaju; kao način na koji njihove žene polažu deo u soli; ali siromašnima i impotentnim oni ne daju ništa od toga. 29 Menstruoznih žena i žena u dečjoj posteljci jedu svoje žrtve: po ovim stvarima možda znate da nisu bogovi: ne bojte ih se. 30 Za kako se mogu nazvati bogovima? zato što žene postavljaju meso pred bogove srebra, zlata i drveta. 31 I sveštenici sede u svojim hramovima, iznajmljuju odeću, a glave i brade obrijane, i ništa na glavama. 32 Oni riču i plaču pred svojim bogovima, kao što ljudi rade na gozbi kada je neko mrtav. 33 Sveštenici takođe skidaju odeću, i oblače svoje žene i decu. 34 Bilo da je zlo što im je jedna doeth, ili dobra, nisu u stanju da to nadoknade: ne mogu ni da postave kralja, niti da ga ulože. 35 U fazonu, oni ne mogu da daju ni bogatstvo ni novac: iako im se čovek zavetuje, i neka to ne bude, oni to neće zahtevati. 36 Oni ne mogu spasiti nijednog čoveka od smrti, niti izbaviti slabe od moćnih.
  • 3. 37 Ne mogu da vrate slepca u vidokrug, niti da pomognu bilo kom čoveku u njegovoj nevolji. 38 Oni ne mogu da odamo milost udovici, niti da urade dobro bez oca. 39 Njihovi bogovi od drveta, i koji su preklonjeni zlatom i srebrom, su kao kamenje koje je iskosa sa planine: oni koji ih obožavaju biće zbunjeni. 40 Kako čovek onda treba da misli i kaže da su bogovi, kada ih čak i sami Čaldejci obeščašćuju? 41 Ko ako će videti jednog glupaka koji ne može da govori, dovode ga, i intreat Bel da može da govori, kao da je u stanju da razume. 42 Ipak, oni to sami ne mogu da shvate, i ostave ih: jer nemaju saznanja. 43 Žene takođe sa kablovima o njima, sedeći na načine, pale bran za parfem: ali ako bilo koja od njih, privučena nekima koji prolaze, legne sa njim, zameri svom bližnje, da nije bila vredna kao ona sama, niti joj je kabl polomljen. 44 Šta god da se uradi među njima je netačno: kako onda može da se misli ili kaže da su bogovi? 45 Oni su napravljeni od stolara i zlatara: oni ne mogu biti ništa drugo nego što će radni ljudi morati da budu. 46 I oni sami koji su ih naterali nikada ne mogu dugo da nastave; Kako onda stvari koje su napravljene od njih treba da budu bogovi? 47 Jer su ostavili laži i zamerke njima koje dolaze posle. 48 Jer kada dođe do bilo kakvog rata ili kuge na njima, sveštenici se konsultuju sami sa sobom, gde mogu biti sakriveni sa njima. 49 Kako onda ljudi ne mogu da vide da nisu bogovi, koji ne mogu da se spasu ni od rata, ni od kuge? 50 Jer videti da su samo od drveta, i preklonjeni srebrom i zlatom, znaće se od tada da su lažni: 51 I manifestno će se svim narodima i kraljevima pojaviti da oni nisu bogovi, već dela muških ruku, i da u njima nema božjeg dela. 52 Ko onda možda ne zna da oni nisu bogovi? 53 Ni za jednu ni za koju ne mogu da postave kralja u zemlji, niti da daju kišu ljudima. 54 Niti mogu da sude o sopstvenom cilju, niti da preurede nepravdu, jer nisu u stanju: jer su kao vrane između neba i zemlje. 55 Whereupon When fire falleth upon the house of gods of wood, or laid over with gold or silver, their priests will escape away, and escape; ali oni sami će biti spaljeni kao grede. 56 Štaviše, ne mogu da izdrže nijednog kralja ili neprijatelja: kako onda može da se misli ili kaže da su bogovi? 57 Nisu ni ti bogovi drveta, i položeni sa srebrom ili zlatom, sposobni da pobegnu ili od lopova ili od pljačkaša. 58 Čije zlato, i srebro, i odeća gde su obučeni, oni koji su jaki uzimaju, i odlaze sa tobom: niti su u stanju da pomognu sebi. 59 Zato je bolje biti kralj koji je osuo svoju moć, ili profitabilno plovilo u kući, koje će vlasnik koristiti, nego takvi lažni bogovi; ili biti vrata u kući, držati takve stvari tamo, nego takvi lažni bogovi. ili stub drveta u palati, nego takvi laћni bogovi. 60 Za sunce, mesec i zvezde, biti bistar i poslat da radi svoje kancelarije, poslušni su. 61 U maniru munja kada se probije napred lako se vidi; i posle istog načina duva vetar u svakoj zemlji. 62 I kada Bog zapoveda oblacima da idu preko celog sveta, oni rade ono љto su nadmetali. 63 I vatra poslata odozgo da konzumira brda i љumu kako joj je nareрena: ali ovi su kao oni ni u љavu ni u moжi. 64 Zbog čega nije ni navodno ni reći da su bogovi, videvši, oni nisu u stanju ni da sude o uzrocima, niti da čini dobro ljudima. 65 Znajući stoga da oni nisu bogovi, ne bojte ih se, 66 Jer ne mogu ni prokleti ni blagosloveni kraljevi: 67 Niti mogu da šew znakove na nebesima među paganima, niti da sijaju kao sunce, niti da daju svetlost kao Mesec. 68 Zveri su bolje od njih: jer mogu da se uvuиu pod masku i pomognu sebi. 69 To se onda nikako ne manifestuje nama da su oni bogovi: stoga se ne bojte njih. 70 Jer kao strašilo u vrtu krastavaca ne čuvaju ništa: kao i njihovi bogovi od drveta, i položeni sa srebrom i zlatom. 71 I isto tako njihovi bogovi od drveta, i položeni srebrom i zlatom, vole beli trn u voćnjaku, na koji sedi svaka ptica; Kao i mrtvo telo, koje je istočno u mraku. 72 I znaćeš da nisu bogovi po svetlo ljubičastoj boji koja trune nad njima: i oni sami će posle biti pojedeni, i biće prekor na selu. 73 Bolje je zato jedini čovek koji nema idole: jer će biti daleko od prekora.