Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 1 xarxes d
Tema 1 xarxes d
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Tema 1

  1. 1. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos Tema 1: Xarxes d’àrea local 1. Introducció a les xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local (LAN) és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. Xarxa informàtica en una llar Televisor PDA Ordinador de saló (Media Center) Consola de joc Ordinador Router Sense fil Tallafoc Impressora Ordinador Càmera wifi portàtil Línia telefònica Telèfon IP Internet
  2. 2. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos 2. Planificació i disseny de la xarxa Perquè la xarxa d’àrea local funcioni s’han d’establir els següents elements: • Arquitectura de xarxa • Dispositius de gestió de xarxa • Mitjans de difusió de dades • Recursos disponibles i la seva utilitat (unitat 2) Arquitectura de xarxa Fa referència a l’estructura física de la xarxa. En xarxes d’àrea local s’utilitzen diversos tipus d’arquitectura: Bus Els ordinadors surten d’un punt central Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Anell Cel·lular Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. La xarxa es compon d’àrees circulars.
  3. 3. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos Dispositius de gestió de xarxa • Els adaptadors de xarxa nomes serveixen per connectar un equip a la xarxa. • Daltres, com els concentradors commutadors gestionen el transit de la xarxa, n’amplien l’abast, connecten unes xarxes amb altres, etc. Adaptadors de xarxa Acoblat a l’equip. Tipus USB Tipus Tipus PCI. Concentrador(hub) Actua com un simple enllaç i transmet totes les dades per tots els seus ports. El concentrador que observem a la imatge admet fins a quatre equips connectats directament.
  4. 4. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos Commutador (switch) 1 2 Llegeix la informació que li arriba i la redirigeix només a l’equip que l’ha de rebre i no pas a tots els que formen la xarxa. En aquest cas, les dades només passen de l’equip Router Comunica xarxes entre si i de vegades tambe actua com a concentrador.
  5. 5. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos Pont Permet dividir una xarxa en diferents segments o unir dues xarxes que utilitzen un mateix sistema de comunicacio. Punt d’accés. Es el concentrador utilitzat en xarxes sense fil. Repetidor Repeteix i amplifica el senyal per ampliar-ne l’abast.
  6. 6. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos passarel·la Es un tipus de pont intel·ligent que uneix dues xarxes amb diferents tecnologies Servidor d’impressió Permet connectar una impressora a una xarxa Mitjans de difusió de dades Les xarxes LAN utlitzen diferents mitjans per transmetre les dades. Els més usuals són: • El cable de coure de parells trenats. Es basa en la tecnologia Ethernet, amb connectors RJ45. És fàcil d’usar i per això es fa servir en xarxes domèstiques i en empreses. • El cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que envia les interferències, no s’utilitza gaire per a xarxes grans. • El cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el més ràpid.
  7. 7. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos • El mitjà sense fil. La tecnologia més utilitzada és la wifi. La informació es transmet per mitjà d’ones de ràdio. ACTIVITATS 1. Què succeeix en una xarxa em anell quan un ordinador quan un ordinador deixa de funcionar? Que la xarxa es talla i deixa de funcionar. Se t’acut cap situació en què resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s’hagi avariat un dels terminals que hi estan connectats? 2. Pensa i respon : a)quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinadors de sobretaula, un portàtil i una consola de joc? Les xarxes sense fil. b)Per què una xarxa cel·lular està formada per esferes? Perquè capta millor el wifi. 3. Quina és la diferència entre un concentrador i un commutador? el commutador només passa les dades del equip 1 al 2 mentre que el concentrador transmet totes les dades per tots els seus ports. 4. Quan vulguem un alt rendiment en la transmissió de les dades, què escollirem, un commutador o un concentrador? El commutador perquè elegeix l’ordinador al que ha de transmetre la i informació, per tant el rendiment es major. 5. Dibuixa l’esquema d’una xarxa amb un router, un ordinador de sobretaula, un portàtil i una consola de joc. 6. Calcula el temps que fa falta per transmetre la informació continguda en un DVD (4,7GB). Recorda que 1 GB (gigabyte) equival a 8 gb (gigabit). a) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat de 100 Mb/ s 100Mb/s = 12,5MB/s = 0,0125GB/s DVD = 4,7 GB 4,7/0,0125 =376 s
  8. 8. Santi Latre Vernet i Adrian Del Viso Romanos b) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat d’1Gb/s 1Gb/s = 0,125 4.7/0,125 =37,6s c) Mitjançant una connexió sense fil que admet una velocitat màxima de 54Mb/s 54Mb/s = 0,054Gb/s = 0,00675 4,7/0.00675 = 696,296 s 7. Esbrina quines son les característiques dels routers que ofereixen les diferents companyies proveïdores d’accés a internet: tipus de connexió, velocitats de transmissió de dades, preu, abast, etc. Indica quina seria la millor solució per al nostre projecte. TELEFONICA: JAZZTEL: Tipus de connexió : Wifi Tipus de connexió: Wifi Velocitat de transmissió de dades: Velocitat de transmissió de dades: 10 MB 30MB Preu 24,90 al mes. Preu: 19,95 Abast:Wifi Abast: Wifi 18. Busca a Internet tres routers que facin servir les companyies per a la provisió d’accés a Internet. Crea una taula amb les seves característiques bàsiques: a) Tenen ports Ethernet? b) Són wifi? c) Com es configuren? Telefónica: Alta i router wi-fi gratis, (ADSL 6Mb- 27’90€/mes, trucades gratis el cap de setmana des de el teu mobil movistar, antivirus, després dels 24 mesos es paga 38,90€/mes) o (ADSL 10Mb- 29’90€/mes, jugar online per la PS3 i després dels 12 mesos 49,90€/mes). Orange: ADSL 6Mb+trucades per 10€/mes els 3 primers mesos, després 24’95€/mes, router wi-fi gratis) Vodafone: (ADSL + trucades a fixes + quotes per 37’90€/mes sense quota de línia + wi-fi gratis + modem USB). 19. Per què és més eficient un commutador que un concentrador? Diem que és més eficient un commutador que un concentrador perquè aquest, llegeix la informació que li arriba i la redirigeix només a l’equip que l’ha de rebre i no pas a tots els que formen la xarxa. 20. Identifica-hi els components: Conté una connexió RTB RJ11 per connectar un cable telefònic al router, uns ports Ethernet RJ45 per la connexió a la xarxa i una font d’alimentació per a connectar el router. a) Quin dispositiu creus que és el de la imatge? Un router-hub amb connexió sense fil. b) Per què? Perquè no té fil i té les dues connexions telefònica i de la xarxa. 22. Transforma els nombres decimals següents al sistema binari: 2,4,8,16,32,64. (2=01, 4=001, 8=0001, 16=00001, 32=000001, 64=0000001). Què tenen en comú? Que són les potències de 2.

×