Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
UNITAT 3ENERGIES ALTERNATIVES TECNOLOGIA INDUSTRIAL   1 BATXILLERAT
Energies alternativesLes energies alternatives o renovables provenen de fonts d’energia que es renovende manera continuada...
Centrals solarsL’energia solar arriba a la superfície de laTerra directament (radiació directa) o desprésde reflectir-se a...
Centrals termosolars (I)Centrals amb col·lectors distribuïts o DCSLes DCS utilitzen els col·lectors de concentració, els q...
Centrals termosolars (II)Centrals solars de torre central o CRSLes CRS aprofiten l’energia solar a alta temperatura. El si...
Centrals termosolars (III)Centrals amb disc StirlingEl sistema de concentrador disc Stirling està format per un concentrad...
Conversió fotovoltaica (I)La conversió fotovoltaica consisteix a transformar la radiació solar directament enenergia elèct...
Conversió fotovoltaica (II)                              Funcionament d’una         ...
Sistemes d’aprofitament de temperatura baixa (I)Efecte hivernacleL’efecte hivernacle consisteix a col·locar un «parany» a ...
Sistemes d’aprofitament de temperatura baixa (II)Sistemes actiusEls sistemes actius es basen en la captació de l’energia s...
Sistemes d’aprofitament de temperatura baixa (III)El col·lector o captador El col·lector o captador és l’element principal...
Centrals eòliques (I)L’energia eòlica es pot considerar com l’aprofitament energètic de la força del vent.AeroturbinesPer ...
Aerogeneradors (I)                Elements d’un aerogeneradorTipus daerogeneradors Els aerogeneradors d’e...
Aerogeneradors (II)Tipus daerogeneradors Els aerogeneradors d’eix horitzontal: Aerogeneradors: monopala, bipala i tripala...
Els parcs eòlicsEls parcs eòlics són les instal·lacions que aprofiten l’energia elèctrica obtingudaamb aerogeneradors.  ...
Centrals geotèrmiquesL’energia geotèrmica és aquella part de l’energia intrínseca de la Terra que esmanifesta en forma de ...
Centrals mareomotrius (I) Energia de les marees: s’aprofita el moviment depujada i baixada del nivell de l’aigua a les ce...
Centrals mareomotrius (II)L’energia dels corrents marins: s’aprofita l’energia cinètica continguda en els correntsmarins....
La biomassa (I)Es considera biomassa la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, obtinguda demanera natural o procedent...
La biomassa (II)Producció d’energia elèctrica Combustió de la biomassa en una caldera. Transformació de la biomassa en c...
BiocombustiblesEls biocombustibles són un conjunt de combustibles líquids, que s’obtenen a partir dediferents transformaci...
L’aprofitament dels residus sòlids urbans (RSU)Els residus sòlids urbans (RSU) són els                  ...
Procediments d’estalvi energèticSi es fonamenta un desenvolupament sostenible, la majoria d’experts creu que ésfactible el...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Energies alternatives

2.743 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

Energies alternatives

 1. 1. UNITAT 3ENERGIES ALTERNATIVES TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1 BATXILLERAT
 2. 2. Energies alternativesLes energies alternatives o renovables provenen de fonts d’energia que es renovende manera continuada en contraposició als combustibles fòssils, dels quals existeixenCentralsrecursos limitats.Característiques de lesenergies alternatives La majoria d’energies renovablestenen el seu origen en l’energia delSol. El seu aprofitament representa uncost econòmic elevat. Gaudeixen d’un interès creixentfomentat pels Plans EnergèticsNacionals o l’Estratègia 20/20/20. Les energies renovables a Espanya (2010)
 3. 3. Centrals solarsL’energia solar arriba a la superfície de laTerra directament (radiació directa) o desprésde reflectir-se amb la pols i el vapor d’aiguaque conté l’atmosfera (radiació difusa).  Via tèrmica: transforma laSistemes radiació solar en energia tèrmica.d’aprofitament de  Conversió fotovoltaica:l’energia solar transforma la radiació solar en energia elèctrica. Principals transformacions de l’energia solar  Temperatura baixa: captadors.  Sistemes actius  Temperatura mitjana: centrals termosolars. Aprofitament  Temperatura alta: centrals termosolars. tèrmic  Sistemes passius.
 4. 4. Centrals termosolars (I)Centrals amb col·lectors distribuïts o DCSLes DCS utilitzen els col·lectors de concentració, els quals agrupen la radiació solar quereben en la reduïda superfície captadora d’un element receptor. Això permet obtenirtemperatures de fins a 300°C, suficients per produir vapor a alta temperatura, ques’utilitza per generar electricitat.
 5. 5. Centrals termosolars (II)Centrals solars de torre central o CRSLes CRS aprofiten l’energia solar a alta temperatura. El sistema de captació està formatper una gran superfície coberta d’heliòstats, anomenada camp d’heliòstats, la qualconcentra la radiació solar en un receptor instal·lat a l’extrem superior d’una torre.
 6. 6. Centrals termosolars (III)Centrals amb disc StirlingEl sistema de concentrador disc Stirling està format per un concentrador parabòlicd’alta reflexió, un receptor solar i un motor Stirling que s’acobla a un alternador.Funciona escalfant un fluid localitzat en el receptor fins a una temperatura d’uns 750°C.Aquesta energia és utilitzada per moure el motor que acciona un generador elèctric.Concentrador lineal FresnelLa tecnologia Fresnel utilitza miralls reflectors plans i aconsegueix, així, un mirallcorbat, per la variació individual de l’angle de cada fila de miralls en relació al tubabsorbidor, on es concentra la radiació solar i per on circula l’aigua a escalfar.
 7. 7. Conversió fotovoltaica (I)La conversió fotovoltaica consisteix a transformar la radiació solar directament enenergia elèctrica mitjançant captadors formats per cèl·lules solars o fotovoltaiques.Les cèl·lules fotovoltaiques estan constituïdes per una làmina de materialsemiconductor, normalment silici, que té la propietat de produir electricitat quan hiincideixen els fotons de les radiacions (efecte fotovoltaic). Esquema d’un mòdul fotovoltaic
 8. 8. Conversió fotovoltaica (II) Funcionament d’una central fotovoltaica El funcionament del sistema fotovoltaic de concentració es fonamenta en cèl·lules solars fabricades amb materials semiconductors compostos, com larseniür de gal·li, que aprofita la radiació solar.
 9. 9. Sistemes d’aprofitament de temperatura baixa (I)Efecte hivernacleL’efecte hivernacle consisteix a col·locar un «parany» a la radiació infraroja que emetl’objecte escalfat, de manera que quedi retinguda dins l’espai tancat on hi ha l’objecte,amb la qual cosa la temperatura de l’espai augmenta.Sistema passiu: arquitectura bioclimàticaEn els sistemes passius la captació de l’energia solar, l’emmagatzematge ol’acumulació i distribució de l’energia tèrmica es realitza de manera natural.L’arquitectura bioclimàtica busca l’obtenció del confort en els habitatges mitjançant lamillor disposició d’un conjunt d’elements arquitectònics que permetin l’aprofitamentmàxim de l’energia solar rebuda i de les possibilitats de ventilació natural.  Vidrieres.Elements bàsics del’arquitectura  Massa tèrmica: parets, murs, etc.bioclimàtica  Elements de protecció: persianes, volades, teulades, etc.  Reflectors.
 10. 10. Sistemes d’aprofitament de temperatura baixa (II)Sistemes actiusEls sistemes actius es basen en la captació de l’energia solar amb un conjunt decol·lectors plans i la seva transferència a un sistema d’emmagatzematge que abasta elconsum quan és necessari.  Subsistema de captació.  Subsistema d’emmagatzematge.Elements  Subsistema de consum.principals  Circuit obert o sistema directe.  Circuit tancat o sistema amb intercanviador. Circuit obert amb Circuit tancat amb circulació natural circulació forçada
 11. 11. Sistemes d’aprofitament de temperatura baixa (III)El col·lector o captador El col·lector o captador és l’element principal de la instal·lació; s’encarrega de captar l’energia de la radiació solar i transferir-la al fluid que s’ha d’escalfar. Captador plaElements d’un captador solar pla: Procés d’aprofitament de la radiació solar:
 12. 12. Centrals eòliques (I)L’energia eòlica es pot considerar com l’aprofitament energètic de la força del vent.AeroturbinesPer a l’aprofitament de l’energia eòlica s’utilitzen les aeroturbines, anomenadesgeneralment molins de vent.Tipus  Aeromotors: màquines lentes.d’aeroturbines  Aerogeneradors: màquines ràpides.  Rotor o turbina.  Sistema d’orientació.Parts d’unaaeroturbina  Convertidor energètic.  Suport o torre. Segons la velocitat del rotor, parlem de: velocitat d’engegada, velocitat de connexió, velocitat de disseny i velocitat de parada o desconnexió.
 13. 13. Aerogeneradors (I) Elements d’un aerogeneradorTipus daerogeneradors Els aerogeneradors d’eix vertical: Aerogeneradors: Savonius, Darrieus i Giromill
 14. 14. Aerogeneradors (II)Tipus daerogeneradors Els aerogeneradors d’eix horitzontal: Aerogeneradors: monopala, bipala i tripalaEls aerogeneradors disposen de sistemes de control per aconseguir un funcionament al mésaproximat possible al de la velocitat i la potència nominals per a qualsevol règim de velocitat idirecció del vent, a partir de la velocitat nominal.
 15. 15. Els parcs eòlicsEls parcs eòlics són les instal·lacions que aprofiten l’energia elèctrica obtingudaamb aerogeneradors.  Instal·lacions no connectades a la xarxa comercial.Classificació  Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica com a suport.dels parcseòlics  Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica com a central generadora. Bloc de producció d’energia elèctrica en un parc eòlic
 16. 16. Centrals geotèrmiquesL’energia geotèrmica és aquella part de l’energia intrínseca de la Terra que esmanifesta en forma de calor.Existeixen diferents tipus de centrals depenent del tipus de fluid que s’extregui del jacimentgeotèrmic: centrals de condensació, sense condensació, etc. Central geotèrmica amb fluid de baixa energia
 17. 17. Centrals mareomotrius (I) Energia de les marees: s’aprofita el moviment depujada i baixada del nivell de l’aigua a les centralsmareomotrius per generar energia elèctrica. Aprofitament de l’energia de les ones.S’estan experimentant amb diversos dispositius: Lleba o paleta oscil·lant Boia Masuda o convertidor Cilindre oscil·lant de de Salter pneumàtic Bristol
 18. 18. Centrals mareomotrius (II)L’energia dels corrents marins: s’aprofita l’energia cinètica continguda en els correntsmarins.Projectes destacats: turbina Lànstrom, turbina Seagen, turbina Thawt i sistema VIVACE.L’energia tèrmica dels oceans: s’aprofita la diferència de temperatura entre les capessuperficials i profundes dels oceans (gradient tèrmic). Projecte de central mareomotriu per a l’aprofitament de l’energia tèrmica
 19. 19. La biomassa (I)Es considera biomassa la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, obtinguda demanera natural o procedent de les seves transformacions artificials, susceptible de serutilitzada amb finalitats energètiques.Processos de transformació de la biomassa: Processos físics Processos termoquímics Processos bioquímics Homogeneïtzació o  Piròlisi o destil·lació  Digestió anaeròbica.refinament. seca.  Fermentació aeròbica o Densificació.  Gasificació. alcohòlica. Instal·lació de Instal·lació de piròlisi gasificació
 20. 20. La biomassa (II)Producció d’energia elèctrica Combustió de la biomassa en una caldera. Transformació de la biomassa en combustibles gasosos. Central amb gasificació de la biomassa de cicle combinat
 21. 21. BiocombustiblesEls biocombustibles són un conjunt de combustibles líquids, que s’obtenen a partir dediferents transformacions de la biomassa, destinats a substituir els combustibles d’origen fòssil.  Biodièsel.Grups debiocombustibles  Metanol o alcohol metílic.  Bioalcohol  Etanol o alcohol etílic.
 22. 22. L’aprofitament dels residus sòlids urbans (RSU)Els residus sòlids urbans (RSU) són els  Abocament. Procedimentsresidus generats per l’activitat domèstica en els per eliminar  Compostatge.nuclis de població o en les zones d’influència. els RSU  Reciclatge.  Incineració.Els ecoparcs són instal·lacions que permeten obtenir energia i adob a partir dels RSU i deles restes de poda de parcs i jardins.Línies de tractament  Tractament de la fracció orgànica.dels ecoparcs  Tractament de la fracció inorgànica.El biogàs és el gas produït per la fermentació dels residus orgànics. Es pot aprofitar per ales necessitats d’energia tèrmica de l’abocador. També es pot subministrar aestabliments propers o a la xarxa de gas canalitzat per al seu ús generalitzat. Una planta incineradora és una instal·lació on té lloc un procés de combustió controlada del rebuig dels residus, els quals són transformats en cendres, escòries i gasos.
 23. 23. Procediments d’estalvi energèticSi es fonamenta un desenvolupament sostenible, la majoria d’experts creu que ésfactible el creixement econòmic continuat.Existeixen diferents documents que recolzen aquesta afirmació: Llibre Verd sobre Eficiència Energètica (Comissió Europea, 2005). Estratègia 20/20/20 (Comissió Europea, 2008). Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (Govern d’Espanya). Consells pràctics per estalviar energia a casa Calefacció i climatització: fer un bon manteniment dels aparells calefactors, ajustarel nivell de calor subministrada, etc. Il·luminació: utilitzar llums elèctrics de baix consum, no deixar llums encesos, etc. Frigorífics i congeladors: escollir electrodomèstics de baix consum. Cuina: no obrir la porta del forn quan estigui en funcionament. Neteja: utilitzar la rentadora i el rentavaixella a plena càrrega. Bany: Fer un ús racional de l’aigua, no deixar l’aixeta oberta si no és necessari, etc.

×