Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

U2 av

 1. CSXH 4º ESO
 2. REVOLUCIÓN Cambio rápido e profundo con respecto ao anterior sistema ou situación política, econçómica ou social dun estado. REVOLUCIÓNS BURGUESAS (fin s. XVIII). A BURGUESÍA foi a grande beneficiada e o grupo social dominante, ainda que tamén participaron outros grupos sociais Obx: establecer un NOVO SISTEMA POLÍTICO.
 3. Os cambios…POLÍTICOS Fin do Absolutismo Paso a un sistema liberal burgués. ECONÓMICOS Coa Revolución Industrial xurde unha nova economía industrial e urbana SOCIAL Nova sociedade de clases, baseada na valía e mérito persoal en base á RIQUEZA. Burguesía como grupo social dominante. CIENCIA Novas achegas e visións sobre o ser humano. Avances no progreso tecnolóxico. ARTE Convivencia de dous estilos moi diferentes: ROMANTICISMO REALISMO REVOLUCIÓN POLÍTICA: AMÉRICA DO NORTE ( 1766) REVOLUCIÓN FRANCESA (1789)
 4. Estados Unidos As 13 colonias británicas da costa Este protagonizan unha GUERRA DA INDEPENDENCIA e unha REVOLUCIÓN POLÍTICA. A revolución americana foi aprimeira na que o LIBERALISMO se puxo en práctica. O sistema político da nova nación convertiuse no modelo para futuras xeracións.
 5. As colonias desenvolveran un sistema económico propio, e comezan a ver á METRÓPOLE como unha barreira fronte aos seus intereses. Reino Unido non estaba moi interesado no desenvolvemento da industria nas colonias e reservábase o monopolio de varios produtos. Na colonia rexía o PACTO COLONIAL. Concedendo autonomía aos colonos (Asambleas ) mentres os colonos debía pagar impostos ao Reino Unido. Os colonos consideraban que non debían pagar os impostos se non tiñan poder de decisión no Parlamento Británico. CONFLITO DOS IMPOSTOS 1773 ESTABLECEMENTO DUN NOVO IMPOSTO: Motín do té de Boston (Establecemento do monop olio sobre o produto). Ataque de barcos británicos cargados de té por parte dos colonos. COMEZO DA GUERRA DA INDEPENDENCIA (1775-1783)
 6. Representantes das 13 colonias reunidos en Filadelphia. NACEN OS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA B. FRANKLIN T.JEFFERSON LIVINGSTON 1 THOMAS JEFFERSON redacta a DECLARACIÓN DOS DEREITOS DE VIRXINIA (Soberanía Nacional / División de poderes / Sufraxio) Como base fundamental para…
 7. Remate da guerra coa PAZ DE VERSAILLES (1783). Reino Unido recoñece a independencia dos Estados Unidos. CONSTITUCIÓN DOS ESTADOS UNIDOS 1787  Soberanía Nacional. Separación de poderes Sufraxio universal masculino (só poboación branca) Presidente elexido por votación indirecta
 8. CONSTITUCIÓN Lei fundamental dun Estado. Recolle os dereitos dos cidadáns, a forma de goberno e a relación entre os poderes. METRÓPOLE Nación colonizadora
 9. Que supuxo a revolución francesa? - Eliminación da Monarquía absoluta. - Fin do sistema económico do antigo réxime. - A sociedade estamental deixa paso á sociedade de clases.
 10. A Revolución Francesa 1789 FRANCIA ANTES DA REVOLUCIÓN: Grande potencia que vivía no Antigo Réxime. Os principais problemas eran: Mantemento da sociedade estamental. Crise económica dende 1780. Afectou aos prezos dos produtos xerando un grande descontento social. Alimentando un clima de rebelión contra o clero (décimos) e a nobreza. Grande déficit de facenda. Peso da guerra americana + os privilexiados non pagaban impostos. Crise política: o rei LUIS XVI perde apoios e difusión dunha mala imaxe (vida luxosa)
 11. No eido cultural: Publicación da Enciclopedia de Diderot e D´Alembert en 1751. Esta obra nace como un compendio do novo coñecemento obtido da razón, e como medio difusor da ilustración, o racionalismo e as libertades. Difusión das ideas ilustradas. Rousseau ( “ O Contrato Social” ) e Montesquieu como autores de referencia e forte influencia no proceso revolucionario francés (cuestións como a idea de soberanía nacional, a separación de poderes ou o recoñecemento de libertades fundamentais).
 12. A REUNIÓN DOS ESTADOS XERAIS Entre 1783 e 1788, os ministros de Facenda do rei (TURGOT, NECKER, CALONNE, BRIENNE) tentan por freo á crise. A solución pasaba por realizar unha profunda reforma e facer pagar impostos aos privilexiados. LUIS XVI convoca unha ASAMBLEA DE NOTABLES para tentar acadar a reforma, pero os privilexiados néganse a pagar impostos. En 1788 declárase a BANCARROTA. E o rei ten que convocar aos ESTADOS XERAIS (non se reunían dende 1614).
 13. O ministro Necker logra dobrar o número de representantes do terceiro estado para frear o poder dos privilexiados. Previo á reunión cada estamento realizaba un caderno de queixas reflexando ´os seus problemas e propostas (Cahiers de doleances). No caso do Terceiro Estado: Lectura do extracto dos cahiers de doleances da Cidade de Marsella. (libro texto páx. 52)
 14. En 1789 reúnense os Estados Xerais en Versalles Os privilexiados pretenden que se vote por estamento, o que lles daría a maioría. Os membros do Terceiro Estado defenden o voto por persoa.
 15. O Terceiro estado toma conciencia da súa representatividade, a xuízo dos seus deputados aportaba maior lexitimidade para representar a Francia. O monarca e os privilexiados tentan expulsalos da sala e reúnense no Xogo da Pelota, onde xuran permanecer reunidos ate redactaren unha CONSTITUCIÓN. Luís XVI vese forzado a aceptar esta situación revolucionaria.
 16. 14 de xullo de 1789 Ante o aumento do prezo do pan e os rumores de conspiración do rei , os cidadáns parisienses maniféstanse e ASALTAN A BASTILLA (símbolo do A. Réxime e cárcere político)
 17. REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL REVOLUCIÓN POPULAR Ante o temor a unha reacción dos privilexiados (posto que Luís XVI parecía transixir, namentres que reunía forzas para liquidar a marcha dos acontecementos), apélase a unha sublevación popular: o 14 de xullo de 1789 o pobo toma o cárcere da Bastilla (como símbolo do Antigo Réxime). No campo tamén se daban fortes protestas previas ó proceso, as malas colleitas, a falta de alimentos, a imposibilidade de pagos de dezmos e impostos, a falta de terras.... Coa revolución o campo foi sacudido por unha rebelión agraria, “Le grand peur”, deixáronse de pagar impostos, asaltáronse castelos e outros símbolos do Antigo Réxime.
 18. Lectura apartado A muller e a Revolución Francesa.
 19. En 1791, na etapa moderada, nace a CONSTITUCIÓN, e a Asamblea Constituínte pasa a denominarse como Asamblea Lexislativa.
 20. (*) O rei non acepta a Constitución e escapa a Austria, pero finalmente é capturado e encarcelado, e suspendense temporalmente das súas funcións..
 21. • A Convención xirondina. A república quedou en mans dos xirondinos, que convocaron eleccións por sufraxio universal masculino para a nova Convención Nacional. • A Convención xacobina. En xuño de 1793, os xacobinos fixéronse co poder e detiveron os dirixentes políticos xirondinos. Promulgaron unha nova Constitución baseada na democracia social. • A caída dos xacobinos. Mediante o golpe de Estado de Termidor, en xullo de 1794 foron derrocados e executados Robespierre e outros dirixentes xacobinos. Etapas:
 22. A RADICALIZACIÓN DA REVOLUCIÓN FRANCESA. ★A CONVENCIÓN XIRONDINA (1792-1793) -Fase radical da Revolución. -Matanzas de setembro. Sans culottes asaltan cárceres de París e asasinaron aristócratas e relixiosos. - A Convención:está controlada por xirondinos e xacobinos. - 21 xan 1793》Execución de Luis XVI na guillotina. - Declaración de guerra a Francia (R. Unido e España). - Levantamento de ultracatólicos e la Vendée. - Tribunal revolucionario e Comité de Salvación Pública.
 23. Lectura da entrada no blogue sobre A morte de Marat
 24. ★ CONVENCIÓN MONTAÑESA E O TERROR (1793-1794) - Robespierre fíxose co poder. - Nova Constitución democrática. ◇Soberanía popular. ◇Sufraxio universal masculino. -Robespierre implantou unha ditadura. ◇Terror. ◇Lei de sospeitosos. ◇ Tenta frear a crise económica. ◇Golpe de estado do 9 Termidor Robespierre é xulgado e executado.
 25. ★O DIRECTORIO E A FIN DA REVOLUCIÓN (1795-1799). Réxime liberal: ◇soberanía popular. ◇división de poderes. ◇sufraxio censitario. -Revolta do Vendimiario 1795 》sofocada por Napoleón. -Golpe de estado de NAPOLEÓN 18 Brumario. Proclámase cónsul e remata co directorio. Retrato de Napoleón. Jacques Louis David.
 26. • Despois do golpe de Estado, a burguesía conservadora volveu tomar o control da Revolución. • Elaborouse unha nova Constitución (1795) que lle outorgaba o poder executivo a un goberno colexiado, restablecía o sufraxio censatario e confiaba o poder lexislativo a dúas cámaras. • O novo goberno pretendía volver aos principios da Constitución de 1791. Perseguiu os xacobinos, derrogou a Constitución de 1793 e anulou as medidas daquel período. • En 1799, Napoleón Bonaparte, co apoio da burguesía, foi protagonista dun golpe de Estado que acabou co Directorio e inaugurou o Consulado (1799-1804).
 27. O IMPERIO NAPOLEÓNICO NAPOLEÓN Inicia reformas políticas en Francia. Comeza un proxecto de expansión militar. FRANCIA O CONSULADO Napoleón acapara o poder e protagonismo.  Non ten declaración de dereitos  Non hai separación de poderes Despois da vitoria de Marengo (1800) Italia. PROCLÁMASE CÓNSUL VITALICIO Comeza unha serie de reformas para consolidar o LIBERALISMO en Francia: MODERNIZA LEIS (p.e. Código Civil). REFORMA A ECONOMÍA (Banco de Francia, Código de Comercio) PROMOVE A EDUCACIÓN PÚBLICA. Aparece unha nova nobreza baseada nos méritos civís e militares.
 28. O Reino Unido forma unha III Coalición, para facerlle fronte a Napoleón. Xunto con Austria e Rusia. Napoléon 1804 Transforma a República en IMPERIO. COMEZA UNHA NOVA CAMPAÑA CO APOIO DE ESPAÑA (Derrota en Trafalgar en 1805) VITORIA EN AUSTERLITZ ( Remata co Sacro Imperio Xermánico). Con dúas direccións:  A ALIANZA CON RUSIA BLOQUEO CONTINENTAL E AILLAMENTO DO REINO UNIDO. POLÍTICA EXTERIOR. Napoleón invade España en 1808 Avanza cara a invasión de Portugal GUERRA DA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA
 29. RUSIA Rompe a alianza con Francia e remata co bloqueo ao Reino Unico. Napoleón decide invadir Rusia, pero é derrotado en 1812. FORMACIÓN DA VI COALICIÓN REINO UNIDO PRUSIA RUSIA AUSTRIA Vencen a Napoleón en Leipzig (1813) Despois avanza cara París e Bonaparte ten que abdicar Napoleón tenta voltar ao poder pero é derrotado na BATALLA DE WATERLOO (1815) Remata exiliándose na Illa de Sta, Helena. LUIS XVIII DE FRANCIA, reina trala caída de Napoleón
 30. A RESTAURACIÓN ★RETORNO AO ABSOLUTISMO Volven ao poder os monarcas do Antigo Rèxime. Baseábanse: 1. LEXITIMIDADE (Dinastía tradicional) 2. RESPONSABILIDADE > mantemento da orde internacional. 3. INTERVENCIÓN >no caso de que unha monarquía perigue por unha revolución. 4. SISTEMA DE CONGRESOS> as potencias buscarían solucións a conflictos internacionais. ◇Algúns monarcas promulgan CARTAS OUTORGADAS, onde recoñecen algúns dereitos á poboación.
 31. ★CONGRESO DE VIENA (1815) Reorganización do mapa europeo: 》 Garantir a paz. 》 Evitar novas revolucións. Protagonistas: - Ministro de Austria (Metternich). - Tzar de Rusia (Alexandre I). - Ministro de Francia ( Talleyrand). Cambios: 1. Francia retorna ao territorio que tiña antes da revolución. 2. Fórmanse Estados-tapón 》》 evitar a expansión francesa. Bélxica pasa ao reino dos Países Baixos. Savoia e Xénova forman parte do reino de Piemonte 3. Austria, Prusia e Rusia amplían territorios de forma equilibrada.
 32. Mapa de Europa despois de 1815
 33. ★AS ALIANZAS INTERNACIONAIS. As potencias europeas buscan consolidar a Restauración. □ SANTA ALIANZA 》 Prusia/Rusia/Austria/+tarde Francia. - Carácter antiliberal. - Compromiso de intervención para defender o absolutismo. -Recoñecen o dereito divino e o apoio á igrexa. □ CUÁDRUPLA ALIANZA 》 R. Unido/Austria/Prusia/Rusia - Busca defender a orde do Congreso de Viena.
 34. 1820 Primeiraonda revolucionaria ESPAÑA GRECIA RIEGO pronúnciase contra o absolutismo de FERNANDO VII, dando lugar ao Trienio Liberal. O rei ten que xurar a constitución de 1812. Tres anos despois a Santa Alianza restaura o absolutismo. (1821) Sublevación contra a dominación Turca. Independízase en 1829.
 35. 1830 Segunda onda revolucionaria FRANCIA BRUXELAS O rei CARLOS X tenta rematar coa carta outorgada de Luis XVIII. Produciuse unha revolución que levou ao trono a LUIS FELIPE DE ORLEÁNS ( Dirixente da burguesía acomodada) /Monarquía Constitucional, Levantamento contra o rei dos Países Baixos. Bélxica independízase en 1931.
 36. 1848 A revolución exténdesee toma un carácter social e obreiro. FRANCIA As revolucións de 1848 acadaron o AVANCE DO LIBERALISMO EN EUROPA Revolución que expulsa a Luis Felipe de Orleáns. Proclámase a II REPÚBLICA e redáctase unha nova Constitución (Moderada). LUIS NAPOLEÓN BONAPARTE gaña as elecións e evoluciona cara un goberno máis autoritario. II IMPERIO
 37. Nacionalismo Otriunfo do Moitos pobos loitaron por converterse en Estados, dando lugar a movementos nacionalistas s.XIX enEuropa
 38. Disgregadores Movementos BÉLXICA IMPERIO TURCO Separouse dos Países Baixos (Holanda) en 1830. Pertencía ao Reino Unido. Comezou un movemento independentista que non conclúe ate 1922 (estando a parte norte norte baixo o dominio británico. IMPERIOS AUSTROHÚNGARO E TURCO IRLANDA Estaban formados por poboacións diversas. Grupos nacionalistas formaron movementos políticos para reivindicar a independencia. Foise fragmentando: Grecia (1829), Serbia, Romanía, Montenegro, Bulgaria e Albania.
 39. Unificadores Movementos ITALIA Política nacionalizadora dos Estados  Estaba dividida en diversos estados baixo a dominación estranxeira. O proceso encabezouno o Piemonte (1870) Potenciouse a língua común como elemento unificador. Aceleran a unificación por vía militar. ALEMAÑA 1862 GUILLERME I (Bismark) PRUSIA  Encabezou a unificación  Establecéronse mecanismos de cooperación económica entre os Estados alemáns.  Potenciouse a língua común como elemento unificador.. NACE O II REICH Desenvolver un sentimento nacional e o orgullo patriótico
 40. Procesos de Unificación Italia Alemania
Publicidad