Publicidad

Presentació alchol i tabac

10 de Apr de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Presentació alchol i tabac

  1. Presentació Alcohol i Tabac Aïda Castellote Santo 4tD Informàtica
  2. EL TABAC • El tabac és una droga recreativa legal produïda, entre d'altres coses, amb diverses espècies del gènere Nicotiana, que contenen nicotina, tot i que una gran part de la nicotina d'aquest producte és afegida artificialment. Hi ha proves que apunten que és fortament addictiva. El tabac es pot consumir de diverses formes: en cigarreta, pipa, habà, aspirat, mastegat, etc.
  3. La seva composició • La tabaquera és una nicotinàcia caracteritzada per una alta concentració de nicotina, un alcaloide que contribueix a la dependència al tabac (tabaquisme) en el seu consum oral o inspirat i que es tracta a més d'un producte altament tòxic, en especial en decocció, que s'usa sobretot com a insecticida. • Es tracta d'una planta de composició ja complexa, a la que se li apliquen nombrosos tractaments i se li afegeixen un alt nombre de substàncies diverses, no totes conegudes públicament, el que fa encara més complexa la composició del producte resultant. Les plantes tabaqueres són de fet una família de plantes similars però diferents, cada una amb unes característiques que difereixen en general de les demés. Per exemple, la Nicotiana tabacum conté una barreja d'alcaloids dels quals la majoria, un 93'0%, és (S)-Nicotina i la resta són un 3'9% de (S)-Anatabina, un 2'4% de (S)-Nornicotina i un 0'5% de (S)-anabasina. • Però el major component del tabac no és aquesta planta sinó quitrà, que forma entre el 88% i el 99% de la cigarreta. El quitrà és un subproducte del petroli que conté un gran nombre de substàncies que depèn en nombre i qualitat de la provinença d'aquest. La major part d'elles són nocives per a la salut, com també ho són la majoria de les creades per combustió en encendre la cigarreta i que passen al fum. Algunes d'aquestes substàncies són el cianur d'hidrogen, el monòxid de carboni (CO), diòxid de carboni (CO2), amoníac, òxid de nitrogen, etc.
  4. Els possibles efectes de fumar • Malalties Cardiovasculars: Infart de miocardi, Hemorràgia cerebral, Malaltia vascular perifèrica (lesions a les extremitats per obstrucció dels vasos) • Malalties respiratòries: Asma bronquial, Malaltia pulmonar obstructiva crònica,Bronquitis crònica, Càncers diversos: Boca, laringe, pulmó, aparell digestiu, ronyó, bufeta, mama, aparell genital... • Altres:Trastorns a les dents i les genives, Síndrome d’Apnea del son, Impotència, Úlcera gàstrica,Tens menys immunitats a les infeccions, Canvi de l’aspecte físic, Menys rendiment esportiu, Aparició prematura d’arrugues facials,Engrogueix la pell dits i les dents, Mal alè i mala olor corporal, Redueix els sentits del gust i de l’olfacte, Menor capacitat pulmonar, Irritacions nasals i oculars
  5. L’ALCOHOL L'alcohol és una de les drogues més antigues i més àmpliament usades per la humanitat. En la natura alguns fruits ensucrats experimenten de forma espontània una fermentació que forma alcohol. Aquest és el cas dels fruits de l'arboç que quan estan sobremadurats poden arribar a embriagar si es consumeixen. Gairebé totes les civilitzacions han elaborat begudes alcohòliques, amb fruits o cereals principalment, que han arribat a ser una referència cultural. La principal diferència amb altres drogues és que l'alcohol és legal, de fàcil disponibilitat i de consum, en forma moderada, associat al lleure i la convivència. Per tot això la persona afectada per l'alcoholisme o que està essent rehabilitada, té grans facilitats per persistir o tornar a l'addicció alcohòlica.
  6. Efectes de l’alcohol Els efectes del consum d'alcohol i la salut varien des de possibles efectes beneficiosos en el cas de consumir baixes quantitats d'alcohol a perjudicis molt greus per la salut en cas d'abús crònic de l'alcohol. Els alts nivells de consum d'alcohol estan correlacionats amb risc de desenvolupar alcoholisme, malaltia cardiovascular, malabsorció, pancreatitis crònica, cirrosi deguda a l'alcohol, i càncer. Danys al sistema nerviós central i al sistema nerviós perifèric poden passar per un consum sostingut d'alcohol. Un consum excessiu d'alcohol a llarg termmini pot danyar gairebé qualsevol òrgan i sistema del cos. El cervell adolescent que està encara en desenvolupament és particularment vulnerable als efectes tòxics de l'alcohol.
  7. L’alcoholisme • L'alcoholisme és una malaltia crònica caracteritzada per la dependència física i psíquica de l'alcohol etílic. L'alcoholisme és també un problema social ja que està estès en totes les capes socials i ocasiona greus problemes en tots els camps de l'activitat humana.
Publicidad