Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en matèria tecnològica

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en matèria tecnològica (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en matèria tecnològica

 1. 1. Taula rodona: Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en matèria tecnològica Mario Alguacil Sanz Director de Tecnologies i Gestió del Coneixement Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es.linkedin.com/in/marioalguacil/
 2. 2. Millorar la connectivitat Desenvolupament de l’economia digital. Admin. electrònica i serveis públics digitals Privacitat, confiança i seguretat R+D+i en les TIC Capacitació i Formació
 3. 3. Administració electrònica en el marc d’Horizon 2020
 4. 4. Plataforma d’interoperabilitat Interoperant serveis comuns Arquitectura Modelo de datos Procesos y documentos
 5. 5. Heterogeneïtat de la transformació de les AAPP
 6. 6. Arquitectura Modelo de datos Procesos y documentos Complexitat de la transformació de les AAPP
 7. 7. MODERNITZACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA GOVERN OBERT • Reenginyeria de processos • Automatització expedients • OAC • Web • Informació tràmits • Expedient electrònic integral • Gestió Documental • Adequació seguretat • Normes tècniques d’interoperabilitat SEU ELECTRÒNICA  Carpetes  Oficina virtual  Pagament on line  Factura electrònica  eTauler • TRANSPARÈNCIA • COL·LABORACIÓ • PARTICIPACIÓ FRONT OFFICE BACK OFFICE • Publicitat activa automatitzada • Open Data • Accés i reutilització • Eines de participació i col·laboració Full de ruta genèric
 8. 8. Conceptualització del terme Smart City
 9. 9. Normativa d’aplicació a l’administració local Normativa Enllaç Llei 19/2013, del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública i buen gobierno.(Estat) Enllaç a la normativa Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (Autonòmica). Enllaç a la normativa Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Entrada en vigor: 13/08/2015 Enllaç a la normativa Llei 20/2015, de 29/7, de modificació de la Llei 10/2001, de 13/7, d’arxius i documents Enllaç a la normativa Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques Enllaç a la normativa Llei 40/2015, 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic Enllaç a la normativa Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. Enllaç a la normativa DECRET 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Enllaç a la normativa
 10. 10. Arquitectura Jurídica Lle 11/2007 accés electrònic dels ciutadans als serveis públics Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern Llei 37/2007 sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic Ordenança d’administració electrònica, Transparència, accés i reutilització de la informació ROM (eGovern + Bon Govern) Llei 15/2014 de racionalització del sector públic i altres mesures Llei 39/2015 de procediment administratiu comú
 11. 11. Web de tramitació/ Registre electrònic LLEI 11/2007 Infraestructures TIC i NIC SEU ELECTRÒNICA Incorporació metodologia equips d’anàlisi i revisió de processos Inventari de serveis i de procediments Automatització d’expedients (SDE 1a fase) – Actes i Decrets (SDE 2a fase) Reorganització Oficina d’Atenció Ciutadana Signatura electrònica gestió econòmica interna Signatura electrònica tramitació d’expedients (SDE 3a fase) Reenginyeria de processos + Gestió del coneixement 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Govern Obert + Administració electrònica + Gestió documental integral 2009 2010 Ordenança Administració Electrònica Full de ruta singular e-Tauler / e-Notum Carpetes electròniques Passarel·la pagaments Perfil de contractant e-Factura Comunicacions electròniques2011 Adequació ENS/ENI2012 Transparència 2013 2014
 12. 12. Model de Gestió Model de dades Arquitectura Bus de serveis Integrador Transferència i gestió del coneixement Smart Organization Gestió de processos i documents Escalat de sistemes El complex de la cooperació tecnològica al món local, Mario Alguacil Sanz – Novembre 2012 Anàlisi de dades
 13. 13. “Una organització administrativa intel·ligent, estructurada al voltant d’una arquitectura integrada de serveis orientada a processos simplificats i comuns.” Arquitectura Model de dades Bus de serveis Gestió de processos i documents Administració imaginària
 14. 14. Arquitectura tecnològica BASE DE DADES 2 … ... ... dicdoc cases SERVEISMATRIX BASE DE DADES 1 fitxers BASE DE DADES 3 BASE DE DADES 4 BUS SOAP APLICACIONSMATRIX SERVEIS i PLATAFORMES EXTERNES: PSIS EACAT iArxiu eNOTUM eFactura  Altres PERSISTÈNCIA ............... securityworkflow APLICACIONS PREEXISTENTS 4 1 2 3 5 Càrrecs Treballadors de l’administració Treballadors d’altres administracions Ciutadans ... Endpoint Web + Intranet Eines de gestió Seu electrònica Interoperabilitat Gestor Documental: expedients i documents
 15. 15. Ecosistema de l’expedient electrònic Gestió documental Expedients electrònics Serveis electrònics comuns
 16. 16. Activitat administrativa automatitzada ÒRGANCertificat de Seu electrònica Web segur https: Evidència electrònica Sistemes d’identificació i signatura a la LPA signatures longeves Altres sistemes de signatura
 17. 17. Novetats més importants Lleis Procediment Administratiu • S’amplia el concepte d’interessat • Nous mitjans per acreditar representació + registre electrònic apoderaments. • Subjectes obligats ex lege a la relació electrònica INTERESSATS: • Assistència als interessats ús mitjans electrònics. • Registre funcionaris habilitats per identificació i firma. • Modificació còmput terminis i calendari dies inhàbils REGISTRE ELECTRÒNIC OFICINES D’ASSISTÈNCIA • Possibilitat de sol·licitar la tramitació SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMENT Com a norma general: per escrit i electrònics DOCUMENTS I ACTES ADMINISTRATIUS Identificació vs signatura electrònica: • Obligació de les AAPP a verificar la identitat de l’interessat sempre. • Obligació signatura en determinades actuacions establertes per llei. SIGNATURA ELECTRÒNICA: Obligatori per a totes les AAPP. Per a procediments tancats ARXIU ELECTRÒNIC Voluntarietat en l’elecció excepte els col·lectius obligats per la llei. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
 18. 18. Ingredients clau de la transformació: (integració de disciplines) Gestió del coneixement Infraestructures Tecnològiques Reenginyeria de processos Nous perfils professionalsFormació Estratègica Seguretat Jurídica Administració Digital Governança

×