Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Project Management 6

2.969 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología, Empresariales
 • Sé el primero en comentar

Project Management 6

 1. 1. Նախագծի կառավարման դասընթաց Նախագծի որոկի կառավարում կազմակերպիչ` CAPS ֆինանսավորող ` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտ Երևան, Հայաստանի Հ անրապետություն
 2. 2. Ի ± նչ է որակը <ul><li>Որակը ըստ ISO-ի սահմանվում է` </li></ul><ul><li>Կ ազմակերպության ա ռանձնահատկությունների ամբողջություն , որը պատասխանատվություն է կրում բավարարելու սահմանված և ենթադրվող կարիքները: </li></ul><ul><li>Նախագծերում , որակը սահմանում է այն ամենը, ինչն պահանջվում է, որ նախագծի արտադրանքը կամ ծառայությունները ծառայեն իրենց նպատակներին` բավարարելով նշված կարիքները: </li></ul><ul><li>Նախագծերը չպետք է վստահեն ենթադրվող կարիքներին: Ս ա տանում է դեպի անորոշություն և որպես այդպիսին շատ քիչ օգուտ է բերում: </li></ul>
 3. 3. Որակի կառավարում <ul><li>Որակի կառավարումը ընթացք է, որտեղ ձեռքբերվում է հաճախորդի կողմից ակնկալվող որակը: </li></ul><ul><li>Մ ենք խոսում ենք որակի կառավարման տարբեր էլեմենտների մասին: </li></ul><ul><li>Որակի համակարգ : ունի կազմակերպչական կառուցվածք, ընթացակարգեր և ընթացքներ` իրականացնելու որակի կառավարումը: </li></ul><ul><li>Որակի ապահովում : Ստեղծում և հաստաում է որակի համակարգը և վերահսկում է գործադրումը` հավաստիանալու, որ որակի համակարգը գործում է և արդյունավետ է , հասնում է վերջնական ապրանքին , որը բավարարում է որակը և հաճախորդի պահանջները: </li></ul><ul><li>Որակի պլանավորում: հիմնում է որակի խնդիրները/նպատակները և պահանջները և պլանավորում է գործողություններ ` որակի համակարգի կիրառման համար: (Նախագծի որակի պլան) </li></ul><ul><li>Որակի վերահսկում : միջոց է հավաստիանալու որ արտադրանքները բավարարում են նրանց համար սահմանված որակի չափանիշը : </li></ul>
 4. 4. Որակի ուղին
 5. 5. Որակի սպասելիքը <ul><li>Որակի սպասումները կարող են ներառվել հետևյալ վերնագրերում` </li></ul><ul><li>Համակարգային պահանջ </li></ul><ul><li>Կատարումը </li></ul><ul><li>Ճշգրտություն </li></ul><ul><li>Պրակտիկությունն </li></ul><ul><li>Ապահովություն </li></ul><ul><li>Համատեղում </li></ul><ul><li>Վստահություն </li></ul><ul><li>Հարմարավետություն </li></ul><ul><li>Աճ </li></ul><ul><li>Ճկունություն </li></ul><ul><li>Պարզություն </li></ul><ul><li>Օգտագործում </li></ul><ul><li>Համեմատություն այլ ապրանքի հետ </li></ul><ul><li>Արժեք </li></ul><ul><li>Կատարման ժամկետ </li></ul>
 6. 6. Նախագծի որակի կառավարում <ul><li>Որակի պլանավորում– որոշել, թե որակի որ ստանդարտներն են կարևոր նախագծի համար և պարզել, թե իննչպես բավարարել նրանք: </li></ul><ul><li>Որակի ապահովման իրականացում – կիրառել պլանավորված, սիստեմատիկ որակի գործողություններ` հավաստիանալու, որ նախագիծը կիրառում է որջ իրականացման պահանջների պրոցեսները: </li></ul><ul><li>Որակի ապահովման վերահսկողություն– վերահսկել հատուկ նախագծի արդյունքները, որոշելու արդյոք նրանք համապատասխանում են գործին վերաբերող ստանդարտներին և գտնել ուղիներ վերացնելու անբավարար պատճառները: </li></ul>
 7. 7. Որակի պլանավորում <ul><li>Արժեք-Եկամուտ վերլուծություն </li></ul><ul><li>Որակի պլանավորումը պետք է քննարկի արժեք-եկամուտ հարաբերությունը: որակի պահանջներին հասնելու առաջնային եկամուտը դա քիչ վերակատարումն է, որը նշանակում է բարձր արդյունավետություն, ցածր գներ և շահատերերի բարձր գոհունակություն: Որակի չափանիշները բավարարելու առաջնային արժեքը դա ծախսն է` կապված Նախագծի որակի կառավարման գործողություննների հետ: </li></ul><ul><li>Benchmarking/Չափանիշների վերլուծություն </li></ul><ul><li>Չափանիշների վերլուծությունը ներառում է. համեմատել իրական կամ պլանավորված նախագծի պրակտիկան այլ նախագծերի հետ` զարգացնելու բարելավման գաղափարներ և տրամադրելու հիմք, որի միջոցով չափագրվի կատարումը: Այլ նախագծերը կարող են լինել կատարող կազմակերպության ներսում կամ դրանից դուրս և կարող են լինել միևնույն կամ այլ կիրառման բնագավառում: </li></ul>
 8. 8. Որակի պլանավորում <ul><li>Փորձերի դիզայն </li></ul><ul><li>Փորձերի դիզայնը (DOE) վիճակագրական մեթոդ է, որը օգնում է գտնելու, թե որ գործոնները կարող են ազդել արտադրանքի կամ զարգացվող պրոցեսի հատուկ փոփոխական մեծությանը արտադրությամ մեջ: </li></ul><ul><li>Որակի արժեքը(COQ) </li></ul><ul><li>Որակի արժեքները ներդրումից առաջացած բացարձակ արժեքներ են, կանխելու պահանջների անհամապատասխանատվությունը, գնահատելու արտադրանքի կամ ծառայության պահանջներին համապատասխանությունը և անհամապատասխանությունը (վերակատարում): Ձախողման արժեքները հաճախ դասակարգվում են որպես ներքին և արտաքին: Ձախողման արժեքները նաև անվանվում են ցածր որակի արժեք: </li></ul><ul><li>Որակի պլանավորման լրացուցիչ գործիքներ </li></ul><ul><li>Որակի պլանավորման այլ գործիքներ հաճախ նույնպես օգտագործվում են աջակցելու, որպեսզի ավելի լավ սահմանվի իրավիճակը և օգնում են պլանավորելու էֆֆեկտիվ որակի կառավարման գործողությունները: Սա ներառում է մտքի գրոհ, խմբավորման դիագրամ, նոմինալ խմբի հնարք, մատրիքսային դիագրամ, բլոկ-սխեմաներ և հերթականության մատրիքս: </li></ul>
 9. 9. Որակի պլանավորում <ul><li>Որակի կառավարման պլան </li></ul><ul><li>Որակի կառավարման պլանը նկարագրում է, թե ինչպես նախագծի կառավարման թիմը կիրականացնի կատարող կազմակերպության որակի քաղաքականությունը: Որակի կառավարման պլանը նախագծի կառավարման պլանի բաղադրիչ մաս է կամ երկրորդական պլան: </li></ul><ul><li>Որակի Չափում </li></ul><ul><li>Չափումը վերահսկողության սահմանում է, որը նկարագրում է շատ կոնկրետ թե ինչպես է որակի վերահսկման պրոցեսը չափում կատարում:Չափումը իրական արժեք է: </li></ul>
 10. 10. Որակի պլանավորում <ul><li>Որակի ստուգացուցակ </li></ul><ul><li>Ստուգացուցակը կառուցվածքային, սովորաբար հատուկ-բաղադրիչային գործիք է, որը օգտագործվում է ստուգելու կատարված մի շարք պահանջվող քայլեր: Ստուգացանկերը կարող են լինել պարզ կամ բարդ: Նրանք սովորաբար արտահայտվում են որպես հրամայականներ (“Կատարի'ր սա!”) կամ հարցականներ (“Դու արե ± լ էս այն”): </li></ul><ul><li>Պրոցեսի կատարելագործման պլան: Պրոցեսի կատարելագործման պլանը նախագծի կառավարման պլանի լրացուցիչ տեսակն է: </li></ul><ul><li>Պրոցեսի սահմանները: Նկարագրում է նպատակը, մեկնարկը և պրոսեսի ավարտը: </li></ul><ul><li>Պրոցեսի կոնֆիգուրացիա: Պրոցեսների բլոկ-սխեմա , որը նախատեսված է հեշտացնելու հայտնաբերված ինտերֆեյսների վերլուծությունը: </li></ul><ul><li>Պրոցեսի չափագրում: Կատարում է պրոցեսների իրավիճակի վերահսկողություն: </li></ul><ul><li>Արտադրողականության բարելավման թիրախներ: Ուղղորդում է պրոցեսի բարելավման գործողությունները: </li></ul>
 11. 11. Որակի երաշխավորության իրականացում <ul><li>Որակի երաշխավորությունը (QA) պլանավորված, սիստեմատիկ որակային գործողությունների կիրառումն է, հավաստիանալու, որ նախագիծը կաշխատեցնի բոլոր պահանջվող պրոցեսները: </li></ul><ul><li>Աշխատանքի կատարման տեղեկություն </li></ul><ul><li>Աշխատանքի կատարման տեղեկությունը ներառյալ տեխնիկական կատարման չափումը, նախագծի արդյունքի վիճակը, պահանջվող ուղղիչ գործողությունները, և կատարման հաշվետվությունը կարևոր ներդրումներ են QA-ի մեջ և կարող են օգտագործվել այնպիսի ոլորտներում ինչպիսինն է աուդիտը, որակի ստուգումը և պրոցեսների վերլուծությունը: </li></ul><ul><li>Հաստատված փոփոխման հայտեր Հաստատված փոփոխման հայտերը կարող են ներառել աշխատանքի մեթոդների, արտադրանքի պահանջների, որակի պահանջների, մասշտաբի և պլանացանկի փոփոխություններ: </li></ul>
 12. 12. Որակի երաշխավորության կատարում <ul><li>Որակի վերահսկման չափիչները </li></ul><ul><li>Որակի վերահսկման չափիչները որակի վերահսկման գործողության արդյունք են, որոնք հետադարձ կապ են ապահովում QA պրոցեսում օգտագործելու վերագնահատումը և վերլուծելու որակի չափանիշներն ու կատարող կազմակերպության պրոցեսները: </li></ul><ul><li>Կատարված փոփոխության հարցում </li></ul><ul><li>Կատարված ուղղիչ գործողություններ </li></ul><ul><li>Կ ատարված թերությունների վերանորոգում </li></ul><ul><li>Կատարված կանխարգելիչ գործողություններ </li></ul>
 13. 13. Որակի երաշխավորության իրականացում <ul><li>Որակի աուդիտ </li></ul><ul><li>Որակի աուդիտը համակարգված, անկախ ստուգում է` որոշելու, թե արդյոք նախագծի գործողությունները համապատասխանում են նախագծային և կազմակերպական քաղաքականությանը, պրոցեսներին և ընթացակարգերին: </li></ul><ul><li>Պրոցեսի վերլուծություն </li></ul><ul><li>Պրոցեսի վերլուծությունը հետևում է պրոցեսի կատարելագործման պլանում նկարագրված քայլերին` հայտնաբերելու կազմակերպական և տեխնիկական տեսանկյունից պահանջվող բարելավումները: </li></ul>
 14. 14. Որակի երաշխավորության իրականացում <ul><li>Պատճառի և արդյունքի դիագրամ </li></ul><ul><li>Պատճառի և արդյունքի դիագրամները նաև անվանվում են Իշիկավա դիագրամներ կամ Ֆիշբոն դիագրամներ, ցուցադրում են, թե ինչպես տարբեր գործոններ կարող են կապված լինել հնարավոր խնդիրների կամ արդյունավետության հետ: </li></ul>
 15. 15. Որակի երաշխավորության իրականացում <ul><li>Վերահսկող գծույթներ </li></ul><ul><li>Վերահսկող գծույթների նպատակն է որոշել, արդյո ± ք պրոցեսը կայուն է, թե ոչ կամ ու ± նի արդյոք կանխատեսելի արտադրողականություն: Վերահսկող գծույթները կարող են ծառայել որպես տվյալներ հավաքագրող գործիք` ցույց տալու, թե երբ է պրոցեսը ենթակա հատուկ պատճառների տատանման, որը ստեղծում է վերահսկողությունից դուրս գտնվող իրավիճակ: </li></ul>
 16. 16. Որակի երաշխավորության կատարում <ul><li>Բլոկ-սխեմաներ </li></ul><ul><li>Բլոկ-սխեմաները օգնում են վերլուծել, թե ինչպես են ծագում խնդիրները : Բլոկ-սխեման պրոցեսի գրաֆիկային պատկերումն է: </li></ul><ul><li>Պատմագրամ </li></ul><ul><li>Պատմագրամը սյունաձև գծույթ է, որը ցուցադրում է տատանումների բաշխվածությունը: Ամեն մի սյունը ցուցադրում է խնդրի/իրավիճակի հատկանիշը կամ բնորոշումը: </li></ul><ul><li>Ինսպեկցիա </li></ul><ul><li>Ինսպեկցիան արտադրանքի զննումն է` որոշելու արդյոք այն համապատասխանում է չափանիշներին: </li></ul><ul><li>Թերությունների վերանորոգման ստուգում </li></ul><ul><li>Թերությունների վերանորոգման ստուգումը գործողություն է, որը կատարում է որակի վերահսկման բաժինը կամ նմանատիպ կազմակերպություն` հավաստիանալու, որ արտադրանքի թերությունները վերանորոգված են և համապատասխանեցված են պահանջներին: </li></ul>
 17. 17. Դերերը և պարտականությունները <ul><li>Ստուգող Նախագահ (QA-ի ղեկավար) </li></ul><ul><li>Դերն ունի հետևյալ պարտականությունները` </li></ul><ul><li>Ստուգել արդյուք արտադրանքը պատրաստ է ստուգման, </li></ul><ul><li>Հավաստիանալ, որ որակի ստուգումը լավ է կազմակերպված (վայրը, օրը, ժամը, ներկա գտնվողները, տևողությունը), </li></ul><ul><li>Կազմել հարցերի ցուցակ և ստուգման ժողովի օրակարգ, </li></ul><ul><li>Վարել որակի վերահսկման ժողովը, </li></ul><ul><li>Հավաստիանալ, որ որակի ստուգումը չի շեղվի իր հիմնական նպատակից, </li></ul><ul><li>Հավաստիանալ, որ գործողությունները և պահանջվող արդյունքները համաձայնեցված են, </li></ul><ul><li>Ստուգողների հետ միասին պարզել որակի ստուգման արդյունքները, </li></ul><ul><li>Տեղյակ պահել Նախագծի/թիմի ղեկավարին որակի սգումների մասին, </li></ul><ul><li>Տրամադրել վերջնական ստուգման հավաստիք: </li></ul>
 18. 18. Դերերը և պարտականությունները <ul><li>Արտադրող (Թիմի ղեկավար) </li></ul><ul><li>Ստուգողներին տրամադրել ստուգման ենթակա արտադրանքը, </li></ul><ul><li>Պատրաստվել ստուգման ժողովին: </li></ul><ul><li>Նախքան ստուգման ժողովը սահմանել հարցերի ցուցակ և օգտագործել դրանք` օգնելու ստուգող նախագահին կազմել ստուգման ժողովի օրակարգը: </li></ul><ul><li>Ստուգման պրոցեսում պատասխանել արտադրանքի վերաբերյալ տրվող հարցերին, համաձայնեցնել սխալները և բացատրել այդ սխալների նախապայմանները: </li></ul><ul><li>Սահմանել սխալները լուծելու որոշումներ: </li></ul><ul><li>Հավաստիանալ, որ որևէ գործողություն կատարվում է: </li></ul><ul><li>Ստուգողներից ձեռքբերել արտադրանքին ներկայացված փոփոխությունների հավաստիքներ/ստորագրություներ: </li></ul><ul><li>Ստուգող նախագահից ձեռքբերել վերջնական հավաստիքները, երբ ստուգողները կհաստատեն բոլոր փոփոխությունները: </li></ul>
 19. 19. Դերերը և պարտականությունները <ul><li>Ստուգողներ (Փորձարկողներ) </li></ul><ul><li>Ստուգողը ունի հետևյալ պարտականությունները` </li></ul><ul><li>Ստուգել արտադրանքը, </li></ul><ul><li>Համեմատել արտադրանքը որակի չափանիշի հետ, որը մանրամասնված է Արտադրանքի նկարագրությունում </li></ul><ul><li>Փաստաթղթերով հաստատել արտադրանքի նախապես որոշված որակի չափանիշների վերաբերյալ եղած հարցերը: </li></ul><ul><li>Հավաստիանալ, որ արտադրողը ամբողջովին հասկացել է սխալները և համապատասխանաբար բավարար ձևով լուծել դրանք: </li></ul><ul><li>Ստորագրել կատարման վերահսկման գործողության կետերը, որտեղ նրանք հանդես են գալիս որպես ստուգողներ: </li></ul>
 20. 20. Դերերը և պարտականությունները <ul><li>Նախագծի վերահսկման դերերը </li></ul><ul><li>Գտնել յուրաքանչյուր որակի ստուգման համար համապատասխան ստուգողներ: </li></ul><ul><li>Ստուգել, որ որակի ստուգման գործընթացում ներգրավված յուրաքանչյուր անձ տեղյակ է իր դերի և պարտականությունների մասին և որ տեխնիկական համապատասխան դասընթացը կատարված է: </li></ul><ul><li>Հավաստիանալ, որ որակի ստուգման գործընթացը պատշաճ կերպով պահպանվում է: </li></ul><ul><li>Ստուգել, որ ստուգողները ճիշտ են ընտրված և տեղեկացված են աշխատաքի մասին: </li></ul><ul><li>Ստուգել, որ կատարման վերահսկումը պատշաճ կերպով վերահսկվել է: </li></ul><ul><li>Գրառել և զեկուցել կորպորատիվ չափանիշներրի օգտագործման վերաբերյալ և տրամադրել խորհրդատվություն բարելավումների մասով: </li></ul><ul><li>Ըստ անհրաժեշտության հանդես գալ որպես ստուգող: </li></ul>
 21. 21. ISO 9000: Որակի կառավարման սկզբունքները <ul><li>ISO 9000:2000-ում սահմանվում են որակի կարավարման ութ սկզբունքներ, Որակի կառավարման համակարգերի հիմունքները և բառարանը, և ISO 9004:2000-ում Որակի կառավարման համակարգերի իրականացման բարեփոխումների ուղեցույց ը: </li></ul><ul><li>Սկզբունք 1: Հաճախորդակենտրոն </li></ul><ul><li>Սկզբունք 2: Լիդերություն </li></ul><ul><li>Սկզբունք 3: Մարդկանց ներգրավվածություն </li></ul><ul><li>Սկզբունք 4: Պրոցեսի մոտեցում </li></ul><ul><li>Սկզբունք 5: Կառավարման համակարգային մոտեցում </li></ul><ul><li>Սկզբունք 6: Շարունակական բարելավում </li></ul><ul><li>Սկզբունք 7: Որոշում կայացնելու փաստացի մոտեցում </li></ul><ul><li>Սկզբունք 8: Մատակարարների փոխադարձաբար շահավետ հարաբերություններ </li></ul>
 22. 22. Սկզբունք 1: Հաճախորդակենտրոն <ul><li>Կազմակերպությունները կախվածության մեջ են գտնվում իրենց հաճախորդներից և այդ իսկ պատճառով նրանք պետք է հասկանան ներկա և ապագա հաճախորդների պահանջները, պետք է բավարարեն հաճախորդների պահանջները և ջանան գերազանցել հաճախորդի սպասելիքները: </li></ul><ul><li>Հիմնական շահերը/օգուտները: </li></ul><ul><li>Աճող բյուջե և շուկայի բաժին` ձեռքբերված ճկուն և արագ արձագանքներով, </li></ul><ul><li>Կազմակերպության ռեսուրսների օգտագործման աճող էֆեկտիվություն` ուղղված բարելավելու հաճախորդի սպասումները, </li></ul><ul><li>Հաճախորդի բարելավված վստահություն, որը հնարավորություն է տալիս նորից պատվեր ստանալու: </li></ul>
 23. 23. Սկզբունք 2: Լիդերություն <ul><li>Լիդերները հիմնում են կազմակերպության նպատակի և ուղղության միություն: Նրանք պետք է ստեղծեն շրջակա միջավայր, որտեղ մարդիկ կկարողանան ամբողջությամբ ներգրավվել կազմակերպության նպատակներին հասնելու գործընթացին: </li></ul><ul><li>Հիմնական շահերը/օգուտները : </li></ul><ul><li>Մարդիկ կհասկանան և կխթանվեն կազմակերպության նպատակներով: </li></ul><ul><li>Գործողությունները գնահատվում են, ուղղվում և կատարվում միահամուռ կերպով: </li></ul><ul><li>Կազմակերպության մակարդակների միջև թյուր ընկալումը կնվազեցվի: </li></ul>
 24. 24. Սկզբունք 3: Մարդկանց ներգրավվածություն <ul><li>Մարդիկ բոլոր մակարդակներում կազմակերպության հիմքն են կազմում և նրանց ամբողջական ներգրավվածությունը թույլ է տալիս, որպեսզի օգտագործվեն նրանց կարողությունները ի շահ կազմակերպության: </li></ul><ul><li>Հիմնական շահերը/օգուտները : </li></ul><ul><li>Կազմակերպությունում առկա են մ ոտիվացված, պատրաստակամ և ներգրավված մարդիկ: </li></ul><ul><li>Կազմակերպության նպատակների իրագործման համար առկա է նորամուծությունը և ստեղծագործական միտքը: </li></ul><ul><li>Սեփական կատարողականության հանդեպ հ աշվետու մարդիկանց առկայություն: </li></ul><ul><li>Շարունակական բարելավմանը մասնակցելու և օժանդակելու ցանկությամբ լեցուն մարդկանց առկայություն: </li></ul>
 25. 25. Սկզբունք 4: Պրոցեսի մոտեցում <ul><li>Ցանկալի արդյունքը ավելի էֆեկտիվ է ձեռքբերվում, երբ գործողությունները և ռեսուրսները կառավարվում են որպես պրոցես: </li></ul><ul><li>Հիմնական շահերը/օգուտները : </li></ul><ul><li>Ռ եսուրսների արդյունավետ օգտագործման հետևանքով առկա ցածր արժեքներ և կարճ ցիկլեր: </li></ul><ul><li>Բարելավված, կայուն և կանխատեսելի արդյունքներ: </li></ul><ul><li>Կ ենտրոնացած և հերթականացված բարելավման հնարավորություններ: </li></ul>
 26. 26. Սկզբունք 5: Կառավարման համակարգային մոտեցում <ul><li>Հիմնել, հասկանալ և կառավարել փոխկապակցված պրոցեսները, ինչպես համակարգն է օժանդակում կազմակերպության արդյունավետության և նպատակահարմարության նպատակներին հասնելու համար: </li></ul><ul><li>Հիմնական շահերը/օգուտները : </li></ul><ul><li>Ցանկալի արդյունքներին հասնող պրոցեսների համախմբում և կարգավորում: </li></ul><ul><li>Կարևոր պրոցեսների վրա ջանքերը կերնտրոնացնելու կարողություն: </li></ul><ul><li>Կազմակերպության կայունության, արդյունավետության և նպատակահարմարության մասին վստահություն ներշնչել հետաքրքրված կողմերին: </li></ul>
 27. 27. Սկզբունք 6: Շարունակական բարելավում <ul><li>Կազմակերպության կատարողականության շարունակական բարելավումը պետք է լինի կազմակերպության մշտական նպատակը: </li></ul><ul><li>Հիմնական շահերը/օգուտները : </li></ul><ul><li>Կատարման արդյունավետության ձեռքբերում` բարելավված կազմակերպական կարողություններում: </li></ul><ul><li>Հ նարավորություններին արագ արձագանքելու ճկունություն: </li></ul>
 28. 28. Սկզբունք 7: Որոշում կայացնելու փաստացի մոտեցում <ul><li>Արդյունավետ որոշումները հիմնված են տվյալների և տեղեկատվության վերլուծության վրա: </li></ul><ul><li>Հիմնական շահերը/օգուտները : </li></ul><ul><li>Տեղեկացված որոշումներ: </li></ul><ul><li>Փաստական գրառումներին հղում կատարելու միջոցով` նախկին որոշումների արդյունավետությունը ցուցադրելու ընդլայնված կարողություն: </li></ul><ul><li>Կարծիքներն ու որոշումները վերանայելու, բացահայտելու և փոփոխելու ընդլայնված կարողություն: </li></ul>
 29. 29. Սկզբունք 8: Մատակարարների փոխադարձաբար շահավետ հարաբերություններ <ul><li>Կ ազմակերպությունը և իր մատակարարները փոխկապակցվածության մեջ են միմյանց հետ և փոխադարձաբար շահավետ հարաբերությունը կավելացնի երկուսի ստեղծագործական արժեքի կարողությունը: </li></ul><ul><li>Հիմնական շահերը/օգուտները : </li></ul><ul><li>Երկու կողմերի համար արժեք ստեղծելու ընդլայնված կարողություն: </li></ul><ul><li>Փոփոխվող շուկայի կամ հաճախորդի պահանջների և սպասումների համատեղ արձագանքների ճկունություն և արագություն: </li></ul><ul><li>Արժեքների և ռեսուրսների օպտիմալացում: </li></ul>
 30. 30. ISO 9001 Ստանդարտի համառոտ նկարագիրը <ul><li>ISO 9000 ստանդարտը պարունակում է ցանկացած կազմակերպության բոլոր երևակայական ասպեկտները ներառող պահանջները: Քանզի ISO 9000 ստեղծված է ցանկացած կազմակերպության, ցանկացած չափի և գործունեության ոլորտի համար այդ իսկ պատճառով պահանջները բավականին լայն են և բարդ ընթեռնելի: ISO 9001:2000 պահանջները բաժանվում են հետևյալ բաժինների` </li></ul><ul><li>Մաս 1: Որակի կառավարման համակարգ </li></ul><ul><li>Մաս 2: Կառավարման պատասխանատվություն </li></ul><ul><li>Մաս 3: Ռեսուրսների կառավարում </li></ul><ul><li>Մաս 4: Ապրանքի իրացում </li></ul><ul><li>Մաս 5: Չափագրում, Վերլուծություն և բարեփոխում </li></ul>
 31. 31. Բաժին 1: Որակի կառավարման համակարգ <ul><li>ISO 9001:2000-ի այս բաժինը ընդգծում է ISO 9001 որակի կառավարման համակարգի իրագործման անհրաժեշտ քայլերը: </li></ul><ul><li>Որոշել որակի կառավարման համար պահանջվող պրոցեսը (կամ գործողությունները) : </li></ul><ul><li>Որոշել, թե ինչպես են այս պրոցեսները արդյունավետորեն կատարվում և վերահսկվում: </li></ul><ul><li>Հ ավաստիանալ, որ տեղեկատվությունը հասանելի է կատարումը օժանդակելու և այս պրոցեսները վերահսկելու համար: </li></ul><ul><li>Չափել, վերահսկել, վերլուծել այս պրոցեսները և կատարել անհրաժեշտ գործողություն` ուղղելու պրոցեսները և ձեռք բերել շարունակական բարելավում: </li></ul><ul><li>ISO 9000 որակի կառավարման համակարգը պահանջում է փաստաթղթեր, որոնք ներառում են` որակի ձեռնարկ, որոշակի ընթացակարգեր, ինչպես նաև աշխատանքի ցուցումներ: Ողջ փաստաթղթերը (ներառյալ որակի գրառումները) պետք է վերահսկվեն ըստ փաստաթղթերի վերահսկման ընթացակարգի: </li></ul>
 32. 32. Բաժին 2: Կառավարման պատասխանատվություն <ul><li>ISO 9001:2000 մեծ տեղ է հատկացնում որակի բարձրագույն կառավարման պատրաստակամությանը: Այս բաժինը պահանջում է որակի քաղաքականություն ու որակի խնդիր և այն ամրապնդում է հաճախորդի պահանջներով բարձրագույն կառավարման ներգրավումը: </li></ul><ul><li>ISO 9001 բաժինը նաև պահանջում է հիմնել բարձրագույն կառավարում կազմակերպության ներսում, ներառյալ ISO 9000 –ով սահմանված կառավարման ներկայացուցչության հիմնումը: </li></ul>
 33. 33. Բաժին 3: Ռեսուրսների կառավարում <ul><li>ISO 9001:2000 այս բաժինը պարզաբանում է կազմակերպության համար նախատեսված պահանջները` որոշելու և ժամանակին տրամադրելու ռեսուրսներ (Օր.` սարքավորում, հարմարություններ, և այլն), որոնք պահանջվում են կատարելու և բարելավելու ISO 9001-ի որակի կառավարման համակարգի պրոցեսները և հասցեագրում հաճախորդի գոհունակությունը: Այս բաժինը նաև ներառում է աշխատողների համար դասընթացների կազմակերպումը, ինչպես նաև ֆիզիկական հարմարությունները և աշխատանքի միջավայրը: </li></ul>
 34. 34. Բաժին 4: Ապրանքի իրացում <ul><li>ISO 9001:2000 ստանդարտը սահմանում է Ապրանքի իրացումը որպես <<պրոցեսների և ենթապրոցեսների այն հաջորդականությունը, որը պահանջվում է ապրանք ստանալու համար>>: Սա այն է, թե ինչպես է քո ապրանքը ձևավոևված, արտադրված, փորձարկված, համալրված, տեղափոխված և այլն: Այս բաժինը նաև վերաբերում է ծառայություններ մատուցողներին: Մանրամասնվում է, թե ինչպես է կազմակերպությունը պատկերացնում, հաղորդակցվում և բավարարաում հաճախորդի պահանջները: Այս բաժինը նաև ներառում է ապրանքների դիզայնի, պրոցեսների, նախագծերի և ծառայությունների պլանավորման բազում պահանջներ: </li></ul>
 35. 35. Բաժին 5: Չափագրում, Վերլուծություն և բարելավում <ul><li>ISO 9001:2000 –ի վերջին բաժինը սահմանում է չափման և մոնիտորինգային գործողությունների պահանջներ, այնպես որ կազմակերպությունը կարողանա անմիջապես հայտնաբերել շեղումները: Չափման և մոնիտորինգային գործողությունները նաև ներառում են արտաքին աուդիտ և հաճախորդի ընկալման մոնիտորինգ, թե արդյոք կազմակերպությունը կատարել է հաճախորդի ներկայացրած պահանջները: Այս բոլոր գերծողությունները պետք է սահմանվեն , պլանավորվեն և իրականացվեն: Չափումը և մոնիտորինգը թույլ են տալիս կազմակերպությունը կառավարել փաստերով, այլ ոչ թե ենթադրություններով: </li></ul>
 36. 36. ISO 9001 Ամբողջ ցանկը <ul><li>Էջեր 1 - 14: Պահանջները </li></ul><ul><ul><li>Բաժին 1: Մասշտաբ </li></ul></ul><ul><ul><li>Բաժին 2: Նորմատիվ հղում </li></ul></ul><ul><ul><li>Բաժին3: Տերմիններ և սահմանումներ ( բնորոշ ISO 9001, ոչ բնորոշ ISO 9000)' </li></ul></ul><ul><li>Էջեր 2-14 ** Բաժին 4: Ընդհանուր պահանջներ </li></ul><ul><ul><li>բաժին 5: Կառավարման պատասխանատվություն </li></ul></ul><ul><ul><li>Բ աժին 6: Ռեսուրսների կառավարում </li></ul></ul><ul><ul><li>Բաժին 7: Արտադրանքի իրացում </li></ul></ul><ul><ul><li>Բաժին 8: Չափագրում, վերլուծություն և բարելավում </li></ul></ul><ul><li>Էջեր 15 - 22: համապատասխանության աղյուսակներ ISO 9001 և այլ ստանդարտների միջև </li></ul><ul><li>Էջեր 23: Գրականության ցանկ </li></ul><ul><li>Վեց պարտադիր փաստաթղթերը: </li></ul><ul><li>Փաստաթղթերի վերահսկում </li></ul><ul><li>Գրառումների վերահսկում </li></ul><ul><li>Ներքին աուդիտ </li></ul><ul><li>Անհամապատասխան արտադրանքի/ ծառայության վերահսկում </li></ul><ul><li>Ուղղիչ գործողություն </li></ul><ul><li>Կ անխարգելող գործողություն </li></ul><ul><li>http://www.tc176.org/About176.asp </li></ul>

×