Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tecniques2

 1. TÈCNIQUES D’ESTUDITÈCNIQUES D’ESTUDI ELS FACTORS INTERNS
 2. ELS FACTORS INTERNSELS FACTORS INTERNS Els factors personals o interns influeixen de forma molt directa a la capacitat d’estudi. Aquests són:  L’autoconeixement  L’atenció  La memòria  L’autoestima  L’actitud  La motivació  Estat físic  Estat emocional
 3. AUTOCONEIXEMENTAUTOCONEIXEMENT Cada persona és diferent i per això necessita unes tècniques i estratègies diferents. Necessitem conèixer-nos a nosaltres mateixos per tal de saber quines són les nostres dificultats, però també els nostres punts forts ja que ens ajudarà a entendre els resultats i planificar l’estudi. Per aquest motiu ens hem de preguntar: • Com estudio? • Què em funciona? • Què no em funciona? • Quines són les meves dificultats i facilitats?
 4. L’ATENCIÓ I LA MEMÒRIAL’ATENCIÓ I LA MEMÒRIA  L’ATENCIÓ és la capacitat de seleccionar determinats estímuls de l’exterior en el moment de la percepció per donar un significat a allò percebut.  Podríem dir que és la porta d’entrada d’informació al nostre cervell.  La MEMÒRIA és la capacitat que tenim per retindre o recordar imatges, pensaments, sentiments o coneixements sense que tinguem que tenir-los presents.  Cal tenir en compte factors que afecten negativament: Dificultat excessiva de la tasca, soroll, ansietat, cansament, creences negatives, baixa motivació,etc.
 5. L’AUTOESTIMAL’AUTOESTIMA  L’ autoestima són els pensaments i sentiments subjectius del propi jo que formen la valoració global que una persona fa d’ella mateixa.  Per augmentar l’autoestima és important:  Tenir responsabilitats.  Preveure conseqüències.  Prendre decisions.  Trobar reptes per superar.  Viure els errors com una oportunitat.
 6. LA MOTIVACIÓ ILA MOTIVACIÓ I L’ACTITUDL’ACTITUD La motivació és un procés intern que explica una determinada conducta, un comportament o interès que porta a la persona a aconseguir algun objectiu. L’actitud és l’estat de disposició que té una persona o la manera d’actuar per fer les coses o les diferents tasques.  Factors que afavoreixen la motivació i l’actitud:  Saber què volem aconseguir.  Posar-nos fites petites.  Felicitar-nos quan aconseguim un objectiu.  Tenir confiança en un mateix.  Fer que l’estudi sigui un hàbit.  Demanar ajuda si la necessitem.
 7. L’ESTAT FÍSICL’ESTAT FÍSIC El cansament, no dormir bé,...també influeixen negativament en el procés d’estudi. Per aquest motiu es recomana:  Dormir entre 7 i 9 hores.  Tenir uns horaris fixos(d’ àpats, son, estudi...).  Fer una dieta equilibrada.  Practicar un esport
 8. L’ESTAT EMOCIONALL’ESTAT EMOCIONAL Els nervis, l’angoixa, la percepció de fracàs,...influeixen negativament en la capacitat de concentració, control i planificació. Per aquest motiu es recomana conèixer tècniques de relaxació.
 9. ExerciciExercici QUINS MOTS ESTAN REPETITS?  Exercici pràctic: Fes una lectura ràpida d'aquesta llista de paraules i digues quins mots hi ha repetits. taulell, nina, flauta, café, àvia, callar, mocador, tossir, abric, tabac, joguina, sobre, llit, mitges, carta, sortir, separar, pintar, conte, tinta, fulles, àvia, càntir, porró, salmó, escultor, torró, sortir, sofà, pot, autor, pedra, entrar, flauta, taula, novel·la, seda, avió, taulell, caminar, camió, flauta, color, sac, pit, tapís, joc, antic, cançó, llum, nina, amic, pare, amor, llibreta, disc, instint, pastís, pedra, dibuix, manta, elefant, sortir,vermell, fuet, córrer, carpeta, sortir, pluja, planta, joguina, coixí, saltar, guix, gat, germà, llac, cant, planta, cadira, disc, pont, miro, pissarra, taula, rus.
 10. Durant un minut, fixat en el següent dibuix i després passa de diapositiva.
 11. Contesta les següents preguntes del dibuix anterior: - Quants núvols hi ha al dibuix? - Quantes muntanyes estan nevades? - Quants pisos té la torre? - Hi ha algun objecte o cosa que no encaixa en el dibuix?
 12. ExerciciExercici Ara ordena-les de més important a menys important: 1)………………………….. 2)………………………….. 3)………………………….. 4)…………………………..  Assenyala les frases amb les quals t’identifiques:  Estudio per les següents raons:  Perquè m’agrada.  Perquè m’obliguen els meus pares.  Per treure bones notes.  Perquè no vull que em posin a treballar.  Perquè si no m’avorriria.  Perquè vull aconseguir qualsevol professió en què pugui guanyar molts diners.  Perquè la societat necessita persones ben formades.  Perquè vull aconseguir una professió que és ........................... que ja tinc decidida i que m’apassiona.  Perquè els meus pares em diuen que és el millor pel meu futur.  Perquè saber moltes coses és reconegut i admirat pels altres.
 13. ExerciciExercici Contesta aquestes preguntes: 1.Creus que val la pena estudiar? 2. Per a què ens serveix? 3.Què és el que més em motiva per aprendre? 4.Què hem de fer quan apareixen dificultats?
 14. ExerciciExercici Una vegada coneixes el teu nivell de motivació actual valora amb la següent activitat quines són les teves motivacions intrínseques i extrínseques cap als estudis: Fes una llista de les teves motivacions intrínseques (relacionades amb les diferents àrees que et donen ganes d’aprofundir en elles i de dominar-les). Exemple: Les matemàtiques em motiven perquè em permeten solucionar problemes que tinc a la vida quotidiana. I de les teves motivacions extrínseques (relacionada amb les recompenses externes: l’acceptació dels altres, aconseguir unes bones notes per......., poder arribar a realitzar una professió que t’agrada, etc) MOTIVACIONS INTRÍNSEQUES MOTIVACIONS EXTRÍNSEQUES
 15. ExerciciExercici Conèixer és disfrutar, pensar és conèixer el món i descobrir com és la vida. Què has de millorar o canviar per aconseguir una actitud positiva en l’estudi i l’aprenentatge?
 16. AutodescripcióAutodescripció Fes una descripció de tu mateix afegint qualitats positives teves i habilitats que tens.
 17. Què vull ser deQuè vull ser de gran?gran? Pensa que vols ser de gran. Què has de fer per aconseguir-ho? Quins passos has de seguir?
Publicidad