Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ai là công ty ONTONIX who is 2013

456 visualizaciones

Publicado el

By measuring complexity, we help you to quantify Business Management, Boost performance and improve bottom line results Profits.

Bằng cách đo phức tạp, chúng tôi giúp bạn định lượng quản lý kinh doanh.
Tăng hiệu suất và cải thiện kết quả mấu chốt

Publicado en: Tecnología
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Ai là công ty ONTONIX who is 2013

 1. 1. Who is ONTONIX?ONTONIX là ai?By measuring complexity, we help you to quantify business management.Boost performance and improve bottom line resultsBằng cách đo phức tạp, chúng tôi giúp bạn định lượng quản lý kinh doanh.Tăng hiệu suất và cải thiện kết quả mấu chốt
 2. 2. DisclaimerThe concepts and methods presented in this document are for illustrative purposes only, and are not intended to beexhaustive. Ontonix assumes no liability or responsibility to any person or company for direct or indirect damagesresulting from the use of any information contained herein.Any reproduction or distribution of this document, in whole or in part, without the prior written consent of Ontonix isprohibited.Reverse-engineering of the concepts, methods or ideas contained in this document is strictly forbidden. The methodsdescribed in the present document are protected by US patents.OntoSpace is a trademark of Ontonix. All other trademarks are the property of their respective owners.Copyright  2005-2012 Ontonix S.r.l. All Rights Reserved.
 3. 3. NỘI DUNG1. Sự phức tạp và rủi ro trong kinh doanh2. Định nghĩa rủi ro của ONTONIX3. Phương thức truyền thống v.s ONTONIX4. Giới thiệu về ONTONIX5. ONTONIX làm gì?5. ONTONIX làm gì?Quản lý tính phức tạpDự đoán rủi roPhân tích nâng cao6. Khách hàng của ONTONIX7. Mạng lưới của ONTONIX8. Một số sách xuất bản
 4. 4. Mức độ phức tạp và rủi ro trong quản lýdoanh nghiệp• Complexity grows continuously until it reaches itsmaximum limit, then the system collapses.Khi mức độ phức tạp của việc quản lý doanh nghiệp tăng đếnđỉnh điểm, hệ thống sẽ sụp đổ• The biggest risk is when risk management fails.Rủi ro lớn nhất xảy ra khi (hệ thống) quản lý rủi ro thất bạiRủi ro lớn nhất xảy ra khi (hệ thống) quản lý rủi ro thất bại• Possible risks Các rủi ro có thể xảy ra– Investment risk Rủi ro trong đầu tư– Market risk Rủi ro của thị trường– Financial risk Rủi ro tài chính– Technical risk Rủi ro về kỹ thuật– Healthcare risk Rủi ro về sức khỏe (hệ thống)
 5. 5. ONTONIX’S DEFINITION OF RISKĐịnh nghĩa rủi ro của ONTONIX• Risk = Uncertainty x ComplexityRủi ro = sự không chắc chắn x tính phức tạp• Uncertainty is uncontrollableSự không chắc chắn khó kiểm soátSự không chắc chắn khó kiểm soát• Complexity can be controlledTính phức tạp có thể kiểm soát được• Our definition of risk = complexityĐịnh nghĩa rủi ro của ONTONIX = tính phức tạp– Complexity can now be calculated. Tính phức tạp có thể tínhtoán được– US Patent 2009 Giấy phép của Hoa Kỳ năm 2009
 6. 6. Classical tools v.s. ONTONIXClassical RISK / BI toolsClassical RISK / BI toolsClassical RISK / BI toolsClassical RISK / BI tools– Mathematical models– Statistic processing– Big data– Data Warehouse– Regression (i.e. reduction ofdata)ONTONIXONTONIXONTONIXONTONIX– Model-free technology– Weak signals can mean bigchange(Early warning)– Global managementdashboarddata)Assumption : the future is aprojection of the pastFor stable environmentsdashboard– Automatic KPI(Key PerformanceIndicators)– Change of parameter what iscorrelation (predictable/unpredictable).Suited for unstableenvironments
 7. 7. Giới thiệu về ONTONIX• Product Sản phẩm– Web Cloud product online– Enterprise Software cho doanh nghiệp– Medical Measurement đo lường y khoa– Medical Measurement đo lường y khoa• Customers Khách hàng– Technical customers e.g.: Boeing, Audi, Porsche– Financial users e.g.: banks and finance– Industrial and Commercial Companies– Government / Military / Health Care
 8. 8. Our « Optical » intelligence Process
 9. 9. MẠNG LƯỚI CỦA ONTONIXBLUE Eng.Bursa, TurkeyOntonix Sp z.o.o.Warsaw, PolandOntonix LtdGlasgow, UKOntonix LLCNovi, USACPSFrankfurt, DSoyotecBeijing, PRCOntonixParis, FranceFlexSciBeijing, PRCOntonixS.r.l.Como, ItalySaconsultingMadrid, SpainOntoMed LLCAnn Arbor, USAOntonixBrasilSao PauloSouth AfricaSimpler Business Inst.Brisbane, Australia
 10. 10. Một số khách hàng của ONTONIX
 11. 11. ONTONIX làm gì?• Complexity ManagementQuản lý tính phức tạp• Risk Anticipation• Risk AnticipationDự đoán rủi ro• Advanced AnalysisPhân tích nâng cao
 12. 12. Feb 2012 Polish Finance Institutions
 13. 13. Complexity ManagementQuản lý tính phức tạp• Chúng tôi đảm nhận Quản lý tính phức tạp để giảmkhiếm khuyết và giúp tăng trưởng lợi nhuận bằng cáchchỉ ra thế mạnh, tiềm năng của doanh nghiệp của bạn.Lợi ích :– Sự phản ứng tốt hơn với phát hiện sớm rủi ro– Lợi nhuận cao hơn bằng cách giảm chi phí, phân chia nguồn lựcđúng chỗ, đúng lúc– Cải thiện tính bền vững cho hoạt động doanh nghiệp• Cách đo tính phức tạp của ONTONIX sử dụng phươngpháp định lượng và được chứng nhận một cách khoahọc.
 14. 14. Risk AnticipationDự đoán rủi ro• Sử dụng công cụ dự đoán rủi ro thời gian thực (realtime) của chúng tôi cho :– Doanh nghiệp đại chúng, tư nhân, thuộc sở hữunhà nước, ngân hàng & dịch vụ Tài chính, vv… đểnhà nước, ngân hàng & dịch vụ Tài chính, vv… đểquản lý tốt hơn• Tài sản, danh mục đầu tư dự án• Lưu giữ khách hàng (chất lượng CRM và tiếp thị)• Quy trình (năng lượng, sản xuất, hậu cần)• Giám sát hệ thống giao thông• Hệ thống CNTT (dự án, dự đoán rủi ro, thất bại)
 15. 15. Advanced AnalysisPhân tích nâng caoPhân tích Nâng cao của chúng tôi sử dụng để:– Thực hiện dự án từ dữ liệu trực tiếp (live data)– Mô phỏng giả thuyết tiêu chuẩn trong và ngoài DN– Trợ giúp để dự báo hiệu quả danh mục đầu tư chứngkhoán– Đánh giá khối lượng giao dịch– Dự đoán lưu lượng và nguy cơ chính cho các sự cốgiao thông– Phát hiện mức độ căng thẳng của bất kỳ cấu trúc hệthống
 16. 16. Phương pháp dành cho quản lý cấp cao• Phương pháp quản lý độ phức tạp hệ thống của chúngtôi là một công cụ chiến lược để đưa ra quyết định choquản lý cấp cao doanh nghiệp.• Giá trị của chúng tôi bắt đầu ở nơi mà phân tích thông• Giá trị của chúng tôi bắt đầu ở nơi mà phân tích thôngthường và hệ thống ký hiệu không dự đoán đủ.• Chúng tôi chỉ ra các khiếm khuyết tiềm năng của tất cảcác môi trường phát triển: quá trình tổ chức, tài chính,thông tin và giúp việc quản lý có thể kiểm soát hiệu quảvà nhanh chóng.
 17. 17. MỘT SỐ SÁCH XUẤT BẢN
 18. 18. Thank you & QuestionsContact: alexander@ontonix.comContact: alexander@ontonix.comBy measuring complexity, you can quantify business management.Boost performance and improve bottom line resultsBằng cách đo phức tạp, bạn có thể định lượng quản lý doanh nghiệp.Tăng hiệu suất và cải thiện kết quả mấu chốt
 19. 19. DisclaimerThe concepts and methods presented in this document are for illustrative purposes only, and are not intended to be exhaustive. Ontonixassumes no liability or responsibility to any person or company for direct or indirect damages resulting from the use of any informationcontained herein.Any reproduction or distribution of this document, in whole or in part, without the prior written consent of Ontonix is prohibited.Reverse-engineering of the concepts, methods or ideas contained in this document is strictly forbidden. The methods described in the presentdocument are protected by US patents.document are protected by US patents.OntoSpace is a trademark of Ontonix. All other trademarks are the property of their respective owners.Copyright  2005-2012 Ontonix S.r.l. All Rights Reserved.

×