Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Atomul. Structura atomului
Atomul. Structura atomului
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Modelul atomic (20)

Anuncio

Más reciente (18)

Modelul atomic

 1. 1. Prof. Vasilov Felicia Colegiul Tehnic “Carmen Sylva” Baia Mare , Maramures
 2. 2. <ul><li>Atomul este cea mai mic ă particul ă care mai p ă streaz ă proprietăţile chimice ale unui element chimic . </li></ul><ul><li>A tomos = ceea ce nu poate fi divizat . </li></ul><ul><li>format din: </li></ul><ul><li>nucleu şi înveliş electronic </li></ul>Î nveli ş electronic electroni e Nucleu compus din nucleoni: protoni “ p” neutroni“n”
 3. 3. <ul><li>Dimensiunea atomului ≈10 -10 m. </li></ul><ul><li>Dimensiunea nucleului≈ 10 -15 m. </li></ul><ul><li>Simbolul atomului A X Z </li></ul><ul><li>A= numar de mas ă , egal cu numărul de n ucleoni . </li></ul><ul><li>Z = n umărul atomic, reprezintă numărul protonilor din nucleu = numărul electronilor din învelişul electronic . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Modelul sferic al atomului </li></ul><ul><li>Modelul atomic Thomson 19 04 </li></ul><ul><li>Modelul atomic Rutherford 1911 </li></ul><ul><li>Modelul atomic Bohr 191 3 </li></ul><ul><li>Modelul atomic Bohr-Sommerfeld 1915 </li></ul><ul><li>Modelul ondulatoriu staţionar al atomului 19 26 </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Particul ă din nucleu. </li></ul><ul><li>Simbol“ p” </li></ul><ul><li>Sarcina electrică egală cu IeI. </li></ul><ul><li>Masa mp= 1 u ; 1836 x me . </li></ul><ul><li>Num ă rul de protoni = Z . </li></ul><ul><li>Sarcina tuturor protonilor din nucleu( atom) = Z x IeI . </li></ul><ul><li>Masa tuturor protonilor din nucleu( atom) =Z x mp . </li></ul><ul><li>Num ă rul de protoni = num ă rul de electroni . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Particul ă din nucleu . </li></ul><ul><li>Simbol“n” </li></ul><ul><li>S arcina electrică = o. </li></ul><ul><li>Masa m n = 1 u ; 1839 x m e. </li></ul><ul><li>Num ă rul de neutroni = A-Z . </li></ul><ul><li>Masa tuturor neutronilor din nucleu( atom) = </li></ul><ul><li>(A-Z)x m n. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>P articul ă din invelisul electronic . </li></ul><ul><li>S imbol“e” </li></ul><ul><li>Sarcina electrică egală cu e . </li></ul><ul><li>M asa : m e . </li></ul><ul><li>N um ă rul de electroni = Z . </li></ul><ul><li>S arcina tuturor electronilor din nucleu (atom) = Z x e . </li></ul><ul><li>M asa tuturor electronilor din învelişul electronic ( atom) =Z x m e . </li></ul><ul><li>S arcina învelişului electronic = cu sarcina nucleului, rezultând un atom neutru din punct de vedere electric . </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Atom i i cu acelaşi număr de protoni, dar număr diferit de neutroni se numesc izotopi . </li></ul><ul><li>Ex . : izotopi de hidrogen: protiu 1 H (1 protoni şi 0 neutroni), deuteriu 2 H (1 proton şi 1 neutron) şi tritiu 3 H (1 protoni şi 2 neutroni ) radioactiv. </li></ul><ul><li>Izobarii au cu acelaşi n um ăr de masă, dar cu n um ăr atomic diferit . Ex.: Mg , Al . </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Bosonii = particule forţă </li></ul>Gravitonul Bosonul Higgs Fotonul Bosonii slabi. Forţa slabă Gluonul. Forţa tare  
 10. 10. <ul><li>Fermionii = particule cu masă </li></ul>QUARCURI Up Down Ch arm Strange Up Bottom LEPTONI Electronul Neutrinul electronic Miuonul Neutrinul Miuonic Tauonul Neutrinul Tauonic
 11. 11. Modele de atomi prof. Curbet Alexandru liceul “Ion Vatamanu” or. Străşeni R.Moldova
 12. 12. Leucip din Milet <ul><li>D iscipoli – Democrit </li></ul><ul><li>Lucrări: </li></ul><ul><li>Megas diakosmos (Marea ordine universală) </li></ul><ul><li>Peri nou (Despre spirit ) </li></ul><ul><li>“ Nimic nu se naşte din întâmplare, ci toate lucrurile dintr-un motiv şi din necesitate . ” </li></ul><ul><li>Materia poate fi divizată până la unele particule numite “atomos” </li></ul>
 13. 13. MODELUL SFERIC <ul><li>atomii au forma sferica, </li></ul><ul><li>atomii sunt complet elastici </li></ul><ul><li>atomii aceluiasi fel de substanta au aceeasi marime si aceeasi masa. </li></ul><ul><li>Atomii au fost deci imaginati ca mici particule sferice în care masa este distribuita omogen .. </li></ul>
 14. 14. John Dalton ( 6 sept. 1766 — 27 iulie 1844) <ul><li>toate corpurile sunt alcătuite din particule numite atomi, pe care i-a imaginat ca sfere de mase şi dimensiuni diferite. </li></ul><ul><li>fiecare element este reprezentat de un tip de atom </li></ul><ul><li>din moment ce substanţele se combină numai în proporţii integrale, atomii trebuie să existe la baza materiei. </li></ul>
 15. 16. Formula apei şi amoniacului de Dalton
 16. 18. William Crooke s (17 iunie 1832 – 4 a pril ie 1919) <ul><li>Tubul cu raze catodice </li></ul><ul><li>Particule negative indiferent de elementul chimic </li></ul>
 17. 19. Joseph Thomson <ul><li>Nobel pentru fizică 1906 pentru meritele deosebite ale investigaţiilor sale teoretice şi experimentale asupra conducţiei electrice în gaze </li></ul>
 18. 20. Thomson Joseph <ul><li>atomul e alcătuit din electroni dispuşi în interiorul unei sfere cu , încărcate uniform cu o sarcină pozitivă </li></ul><ul><li>Modelul “stafide în cozonac” </li></ul>
 19. 22. Ernest Rutherford (30 aug . 1871 - 19 oct . 1937) <ul><li>Nobel pentru fizică 1922 </li></ul><ul><li>atomu l este format din nucleu , în care este concentrată sarcina pozitivă, şi electroni care se rotesc în jurul nucleului pe orbite circulare, asemeni planetelor în jurul Soarelui </li></ul>
 20. 27. Caracteristicile fundamentale <ul><li>a. atomii au în mijloc un nucleu foarte mic ce conţine cea mai mare parte a masei atomului; </li></ul><ul><li>b. cea mai mare parte a atomului este spaţiu gol; </li></ul><ul><li>c. electronii orbitează în jurul nucleului;  </li></ul><ul><li>d. nucleul este format din protoni, care sunt încărcaţi pozitiv; </li></ul><ul><li>e. numărul protonilor este egal cu cel al electronilor. </li></ul>
 21. 28. Niels Bohr
 22. 29. Postulatele: <ul><li>1) electronul se roteşte în jurul nucleului fără a emite sau a absorbi energie radiantă , numai pe anumite orbite circulare, permise, staţionare. </li></ul><ul><li>2) în mişcarea sa pe orbita permisă, electronul nu emite şi nici nu absoarbe energie radiantă într-un spectru continuu de frecvenţă, ci numai discontinuu, corespunzând unor tranziţii electronice, care duc în final la liniile spectrale. </li></ul>
 23. 30. Trăsăturile definitorii <ul><li>- electronii se mişcă în jurul nucleului în orbite fixe (stări staţionare); </li></ul><ul><li>- electronul poate absorbi energie şi astfel face un salt pe o altă stare staţionară (orbită) cu un nivel superior de energie; </li></ul><ul><li>- electronul poate cădea în starea staţionară originală emiţând în acest caz radiaţie electromagnetică (fotoni); </li></ul><ul><li>- electronul poate avea numai anumite niveluri de energie. </li></ul>
 24. 31. 1932 <ul><li>... Se descoperă neutronul </li></ul>
 25. 32. Modelul cuantic al atomului <ul><li>- starea atomului este descrisă de funcţii matematice; </li></ul><ul><li>- atomul este constituit din nucleu (quarcuri care formează protoni şi neutroni) şi electroni distribuiţi în jurul nucleului; </li></ul><ul><li>- electronii nu se mişcă pe orbite fixe în jurul nucleului, ci ocupă orbitali cu diferite forme, funcţie de tipul de atom;   orbitalul reprezintă volumul din spaţiul din jurul nucleului caracterizat de o mare probabilitate de a găsi electroni; </li></ul><ul><li>- nivelurile de energie sunt compuse din mai multe substraturi energetice; </li></ul><ul><li>- nici un orbital nu conţine electroni identici (cu aceleaşi numere cuantice)   (restricţia este impusă de principiul de excluziune al lui Wolfgang Pauli). </li></ul>
 26. 33. <ul><li>Orbitali p </li></ul><ul><li>Orbitalul s </li></ul>
 27. 34. Orbitali d
 28. 35. Orbitali f

×