Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Paladi Alexandra - Presiunea în gaze

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Presiunea solidelor
Presiunea solidelor
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más reciente (19)

Anuncio

Paladi Alexandra - Presiunea în gaze

 1. 1. Fizica
 2. 2. Presiunea în gaze Legea lui Pascal
 3. 3. <ul><li>Presiune este o mărime  scalară , care în  SI  se măsoară în pascali. 1 Pa = 1N/m2. </li></ul><ul><li>Presiunea se transmite suprafeţelor înconjurătoare ale domeniului sau secţiunilor prin fluid în direcţie  normală  în orice punct a acestor suprafeţe sau secţiuni. Ea este un parametru fundamental în  termodinamică  şi este o  variabilă conjugată   volumului . </li></ul>Ce este presiunea ?
 4. 4. Şti t i deja c a corpurile gazoase, sînt alcatuite din particule. Ele se mi s c a s i intera ct ioneaz a nu numai între ele, dar s i cu pere t ii vasului.
 5. 5. <ul><li>Ciocnindu-se de peretele vasului, particula ac t ioneaz a asupra lui cu o for ta foarte mic a . Îns a dat o rit a faptului c a numarul de particule este enorm, ac t iunea lor asupra pereţilor vasului creeaz a o presiune cosiderabil a . </li></ul>
 6. 6. De exemplu: <ul><li>Presiunea exercitată de aer în anvelopa unui autoturism e de circa 200 kPa. Faptul că în gaze presiunea este cauzată de ciocnirile particulelor aflate în mişcare cu pereţii vasului este confirmat de următorul experiment: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Un balon cu puţin aer închis în el se aşază sub un clopot de sticlă. La evacuarea aerului de sub clopot balonul îşi măreşte volumul. </li></ul><ul><li>Acest experiment are explica t ia sa prin următoarea regul a : </li></ul><ul><li>Presiunea exercitat a de gaz este cauzat a de ciocnirile moleculelor acestuia de pere s ii vasului ( balonului ). </li></ul>
 8. 8. <ul><li>În experimentul relizat balonul ob t ine o form a sferic a . De aici rezult a c a gazul apas a asupra pere t ilor balonului la fel în toate direc t iile. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Mingea este rotund a , deoarece presiunea exercitat a de aerul din minge se r a spînde s te în mod egal în toate dire t iile. </li></ul>De ce mingea este rotunda?
 10. 10. De ce buteliile cu gaz nu se recomandă să se ţină la soare? <ul><li>Dup a cum s tim Presiunea exercitat a de gaz este cauzat a de ciocnirile moleculelor acestuia de pereţii vasului , astfel s i în cazul acesta gazul ac t ioneaz a , dar totodat a stînd la soare, particulele buteliei se mi s ca mai repede şi nu pot suporta presiunea gazului, aceasta aducînd la o explozie. </li></ul>
 11. 11. În ce se măsoară presiunea în gaze? <ul><li>P=pgh </li></ul><ul><li>p- densitatea gazului </li></ul><ul><li>h-înălţimea coloanei de gaz </li></ul>
 12. 12. ... Legea lui Pascal
 13. 13. <ul><li>Blaise Pascal ( 19 iunie 1623 - 19 august 1662 ) a fost un matematician , fizician şi filosof francez având contribuţii în numeroase domenii ale ştiinţei, precum construcţia unor calculatoare mecanice, consideraţii asupra teoriei probabilităţilor, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune şi vid . În urma unei revelaţii religioase în 1654 , Pascal abandonează matematica şi ştiinţele exacte şi îşi dedică viaţa filozofiei şi teologiei . </li></ul>Cine este Pascal
 14. 14. Ce este legea lui Pascal? <ul><li>Presiunea exercitata din exterior pe o portiune din suprafata unui lichid aflata in repaus, intr-un vas inchis ermetic, se transmite prin lichid in toate directiile si cu aceeasi marime asupra peretilor vasului in care se afla lichidul. </li></ul>
 15. 15. Cu ce se m a soar a presiunea? <ul><li>MANOMETRUL: este un instrument pentru masurarea presiunii unui fluid. </li></ul><ul><li>Exista mai multe feluri de manometre: </li></ul><ul><li>manometrul cu element elastic </li></ul><ul><li>manometrul cu lichid </li></ul><ul><li>manometrul cu termocuplu </li></ul><ul><li>manometrul de ionizare </li></ul><ul><li>manometrul diferential </li></ul><ul><li>manometrul de fund </li></ul><ul><li>manometrul metalic </li></ul>
 16. 16. Determinarea presiunii unei coloane de lichid (fluid).
 17. 17. <ul><li>h- în a l t imea coloanei de lichid </li></ul><ul><li>S- suprafa t abazei vasului </li></ul><ul><li>P= </li></ul><ul><li>P=pgh (1) </li></ul>
 18. 18. <ul><li>T riunghiul formulelo r legii lui Pascal </li></ul>
 19. 19. Celelalte formule : <ul><li>... </li></ul>
 20. 20. Legea lui Pascal <ul><li>Conform principiului fundamental al hidrostaticii, diferenţa presiunilor în două puncte date ale unui lichid aflat în echilibru în câmp gravitaţional este: </li></ul><ul><li>p2-p1=r.g.h. Dacă termenul r.g.h este constant, orice modificare a presiunii într-unul din cele două puncte provoacă o modificare corspunzătoare a presiunii în celălalt punct încât: p2' - p1' = rgh </li></ul><ul><li>Rezultă astfel: p2' - p1' = p2 - p1 sau </li></ul><ul><li>p2' - p2 =p1' - p1, de unde Dp2 = Dp1 </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Legea lui Pascal:  variaţia de presiune produsă într-un punct al unui lichid aflat în echilibru în câmp gravitaţional se transmite integral în toate punctele acelui lichid. </li></ul><ul><li>Este evident că legea lui Pascal este valabilă numai pentru fluide incompresibile, lichidele având această proprietate, dar la  gaze  nu mai este valabilă. </li></ul>
 22. 22. Aplica t ii ale legii lui Pascal <ul><li>Pres ă hidraulică </li></ul><ul><li>Frînă hidraulică </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Suprafetele pistoanelor unei prese hidraulice sunt 2 cm respectiv,400 cm. Ce valoare are forta care apasa pe pistonul mare si cu cat se ridica acesta, daca la coborarea pistonului mic cu 20 cm, lucrul mecanic efectuat este de 93 J? (Se neglijeaza frecarile). </li></ul>Problema
 24. 26. The End
 25. 27. <ul><li>Proect efectuat de : </li></ul><ul><li>Paladi Alexandra </li></ul><ul><li>Proect controlat de : </li></ul><ul><li>Curbet Alexandru </li></ul>

×