Publicidad

Empre t0

20 de Oct de 2012
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Empre t0

  1. Curs 12/13 Àlex Garcia
  2. QUÈ ÉS EMPRENEDORIA?  És una nova assignatura creada en un moment de crisi econòmica.  És una aproximació al món laboral però amb un clar enfoc cap a la auto-ocupació.  És una eina per empendre.  Empendre és una actitut però també calen recursos.
  3. OBJECTIUS  Preparar i portar a terme diferents projectes.  Aprendre a potenciar les nostres competències emprenedores.  Conèixer millor el món laboral tant des del punt de vista de l’empresari com del treballador.  Conèixer millor el món econòmic.
  4. TRES EIXOS  Gestió personal i autoconeixement.  Saps realment com ets treballant?  Exploració de contextos de formació i treball.  Quines possibilitats “teòriques” hi ha al mercat?  Presa de decisions i planificació del projecte personal i professional.  Has concretat el teu projecte professional?
  5. CONTINGUTS  Repàs dels temes que es tractaran seguint el llibre.
  6. METODOLOGIA  Teòriques seguint el contingut del llibre.  Entrega d’activitats en format paper i electrònic.  Dinàmiques de grup.  Reflexió i anàlisi del context econòmic actual.  Xerrades amb emprenedors.  Preparació de projectes.  Execució de projectes.
  7. RECURSOS DIDÀCTICS  El llibre de text.  El bloc:  http://alchanelemprenem.blogspot.com  Ús racional d’internet.  Ús esporàdic de diaris.  Ús de GoogleDrive.
  8. AVALUACIÓ En principi no hi haurà el típic examen escrit. Caldrà entregar activitats, presentar projectes en públic, fer treballs sobre lectures, etc. L’actitud activa serà valorada. Recordeu que emprendre és una actitut!
  9. PROJECTE FINAL PROJECTE DE CREACIÓ DE LA NOSTRA PRÒPIA EMPRESA. “ Estic convençut que la meitat del que separa els emprenedors amb èxit dels que no triomfen és la PERSEVERANÇA” Steve Jobs
  10. PRECS I PREGUNTES
Publicidad