Publicidad
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Publicidad
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Publicidad
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Próximo SlideShare
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Cargando en ... 3
1 de 12
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Alice Failano(20)

Publicidad

Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin

 1. 107 Module 10 6666 Filipino Mga Pangyayari, Pagsunud-sunurin Natin A DepEd-BEAM Distance Learning Program supported by the Australian Agency for International Development
 2. 108 Magandang araw sa iyo! Sana’y maayos ang pakiramdam mo ngayon at handa mong kilalanin ang mga salitang naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. Sige simulan na natin. Sa modyul na ito ay matutuhan mo ang wastong pagsusunud-sunod ng mga pangyayari. Basahin mo nang maayos ang maikling talata at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong: Mga Hakbang sa Paghahanda sa Pagdating ng Bagyo Unang una ay sundan sa radyo o telebisyon ang mahahalagang balita sa pagsama ng panahon. Pangalawa ay mag- imbak ng mga pagkain sa bahay lalong lalo na iyong mga de lata upang hindi magutom. Pagkatapos ay mag-imbak din ng posporo, kandila, flashlight, at baterya na maaaring magamit kung kinakailangan. Pinakamahalaga sa lahat ay manatiling mahinahon sa lahat ng sandali upang makaiwas sa dagdag na sakuna. At panghuli, kailangang makinig sa mga balita tungkol sa pagbabago ng panahon. Subukin Natin Sa Mag-aaral Mga Dapat Matutuhan
 3. 109 Maraming dapat gawin kapag dumating ang malakas na bagyo. Makapag-iingat ka kaya? Basahin ang sumusunod na kwento. Unawain at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Pag-aralan Natin Mga Tanong: 1. Sa paghahanda sa pagdating ng bagyo anu-ano ang mga dapat gawin? Una: ____________________________________________________ Pangalawa: ______________________________________________ Pangatlo: ________________________________________________ Pang-apat:_______________________________________________ Panglima: _______________________________________________ 2. Anu-ano ang mga ginamit na salitang naghuhudyat ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari? Una: _____________________________________________________ Pangalawa: ______________________________________________ Pangatlo: ________________________________________________ Pang-apat:_______________________________________________ Panglima: _______________________________________________
 4. 110 Batay sa nabasa mong maikling kwento, sikapin mong masagot ang mga sumusunod na mga katanungan: 1. Bakit napakahimbing ng pagkatulog ni Andrea nang araw na iyon? 2. Ano ang dahilan at nagising siya? 3. Kailan idideklarang walang pasok sa elementarya at haiskul kapag may bagyo? May Babala ang Bagyo (Pinaikling kwento galing sa Hiyas sa Pagbasa IV, pahina 158-160) Mahimbing na mahimbing ang pagkakatulog ni Andrea. Napakalamig kasi ng panahon. Ang lakas-lakas ng hangin at walang katigil-tigil ang malakas na ulan. Nagising si Andrea. Ginaw na ginaw siya. Natanggal kasi ang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang katawan. “Signal number two,” ang sabi ng tagapagbalita sa radyo. “Ang ibig sabihin, sa loob ng 24 na oras, papalapit ang masamang panahon. Ang dumating na hangin ay may lakas na 80 hanggang 100 kilometro bawat oras. Walang pasok sa mga paaralan, elementarya at haiskul. Ang lahat po ay pinag-iingat.” Nag-isip siya. Naalala niya ang napag-aralan nila sa paaralan tungkol sa bagyo. Kapag signal number one, sa loob ng 36 na oras ay maaaring dumating ang hanging may lakas na hindi hihigit sa 60 kilometro bawat oras. Kapag signal number two, ang hangin ay may lakas na 60 hanggang 100 kilometro bawat oras. Kapag signal number three, sa loob ng 12 hanggang 18 oras, maaaring dumating ang hanging may lakas na higit sa 100 kilometro bawat oras. Idinilat ni Andrea ang kanyang mga mata. Inalis nang tuluyan ang makapal na kumot na bumabalot sa kanyang katawan at siya’y bumangon. Ibig niyang subaybayan ang balita tungkol sa bagyo upang ganap silang makapag-ingat.
 5. 111 4. Ano ang naalala ni Andrea na napag-aralan nila tungkol sa bagyo? 5. Sa palagay mo, saan madaling makakuha ng mahahalagang balita tungkol sa pagsama ng panahon? - Paano inaayos ang mga pangyayari sa isang seleksiyon? Dapat mong isaisip na ang pangyayari o hakbang ay inaayos nang may pagkasunud-sunod ayon sa panahon. Sumusunod ang kahalagahan ng isang ideya, gawain, o pangyayari sa isang kwento, isang resipe sa paggawa ng lutuin, o sa isang hulwaran ng pagsasaayos. Madali lang namang kilalanin o tukuyin ang mga pagkasunud-sunod dahil sa mga salitang naghuhudyat na ginagamit. Ang halimbawa ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang hulwaran ng pagkasunud-sunod ay: una, pangalawa nang nalaunan sa wakas sumunod nagsimula ang pinakahuli pagkatapos unang-una pinakamahalaga Kumuha ka ng isang papel at gawin mo ang sumusunod. Lagyan ng bilang 1-5 ang mga pangyayari ayon sa wastong pagkakasunud-sunod ng mga ito sa kwento. ______1. Nagising siya at narinig ang balita sa radyo. ______2. Narinig niya sa radyo ang balita tungkol sa bagyo. ______3. Mahimbing ang pagkakatulog ni Andrea. ______4. At sa dakong huli ay inalis na niya ang makapal na kumot at patuloy na nakinig ng balita. ______5. Naalala niya ang kanilang napag-aralan sa paaralan tungkol sa bagyo. Gawin Natin
 6. 112 Tingnan mo sa “Gabay sa Pagwawasto” ang tamang mga sagot. Iwasto ang iyong mga hindi tamang sagot at ilagay sa bandang itaas ng iyong papel ang iyong iskor. 1. Balikan mo ang unang talatang nabasa at itala sa kwaderno ang mga dapat gawin kapag may paparating na bagyo ayon sa nabasa. 1. Unang-una ____________________________________________. 2. Pangalawa ____________________________________________. 3. Sumunod _____________________________________________. 4. Pinakamahalaga _______________________________________. 5. Panghuli ______________________________________________. 2. Sa gawaing ito maaari mong tanungin ang iyong mga magulang o kaya’y magpaturo sa mga nakakatandang kapatid. a. Gumuhit ka sa kwaderno ng dalawang hugis pabilog. b. Isulat sa bawat dulo ang pagkakaiba ng mga dapat gawin kapag dumarating ang bagyo sa dalawang sitwasyong naitala sa dalawang hugis pabilog. c. Isulat din ang pagkakatulad ng mga dapat gawin sa gitna ng dalawang hugis pabilog. Mga Dagdag na Gawain Pagkakaiba PagkakaibaPagkakatulad Nakatira sa mababang lugar. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Nakatira mataas na lugar. 1. 2. 3.
 7. 113 Ang pangyayari o hakbang ay inaaayos nang may pagkakasunud-sunod ayon sa panahon. Sumusunod ang kahalagahan ng isang ideya, gawain, o pangyayari sa isang kwento, isang resipe sa paggawa ng lutuin, o sa isang hulwaran ng pagsasaayos. Ang halimbawa ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang hulwaran ng pagkakasunud-sunod ay: una, pangalawa nang malaunan sa wakas sumunod nagsimula ang pinakahuli pagkatapos unang-una pinakamahalaga Basahin mo nang maigi ang maikling talata sa ibaba at gawin ang sumusunod na gawain. Sariling Pagsusulit Tandaan Natin Napag-utusan si Margie na hugasan ang mga plato at lahat ng ginamit sa pagkain at pinaglutuan nito. Sinalansan ni Margie ang mga baso at pitsel. Pinagsama-sama niya ang mga kutsara, tinidor at kutsarita. Sinalansan niya ang mga plato at platito ayon sa laki. Pagkatapos ay inihanay niya ang mga kaldero at kawali. Sa wakas ay inilagay niya ang ,mga ito sa kani-kanilang lalagyan, matapos sabunin, banlawan, at patuyuin, ayon sa ayos nito.
 8. 114 Pag-aralan nang mabuti ang mga sumusunod na larawan. Tiyakin kung ano ang tamang pagkakasunud-sunod, ayon sa paghuhugas ni Margie ng mga ito. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. Titik a sa una, b sa pangalawa, c pangatlo at d sa pang-apat, at buong salita sa bilang lima. ___1. __2. Mga kaldero at kawali ___3. ___4. Mga kutsara at tinidor Mga plato at platito ___________5. Ano ang salitang nagpapahiwatig ng huling pangyayari na ginamit sa talataan? Mga Batayan: Kung ang iyong iskor ay apat ( 4 ) maaaring tumuloy na sa susunod na leksyon. Kapag ang iyong iskor ay tatlo ( 3 ) gawin ang susunod na gawain. Kapag ang iyong iskor ay bumaba sa tatlo ( 2, 1 o kaya ay 0) balikan uli ang buong modyul. Sikaping mapaghusayan ang pagbasa at pag-unawa ng iyong binasa, at sagutin nang may pag-iingat ang bawat tanong. Mga baso at pitsel
 9. 115 Ang isang insekto, kagaya ng isang paru-paro ay dumaraan sa isang paghali-halili o tinatawag na “life cycle”. Pag-aralan ang mga larawang-guhit at buuin ang sumusunod na talataan. Maaari mong pagyamanin ang iyong talata sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa bawat yugto ng buhay ng isang paru-paro. Ang isang paru-paro ay dumaraan sa isang paghali-halili. Unang-una ____________________________________________. Pangalawa ____________________________________________. Pagkatapos _____________________________________________. Sa wakas _____________________________________________. Pagyamanin Natin Itlog Higad Pupa Paru-paro
 10. 116 Subukin Natin: 1. Sa paghahanda sa pagdating ng bagyo anu-ano ang mga dapat gawin? Una: Sundan sa radyo o telebisyon ang mahahalagang balita sa pagsama ng panahon Pangalawa: Mag-imbak ng mga pagkain sa bahay lalong lalo na iyong mga de lata upang hindi magutom. Pangatlo: Mag-imbak din ng posporo, kandila, flashlight, at baterya na maaaring magamit kung kinakailangan. Pang-apat:Manatiling mahinahon sa lahat ng sandali upang makaiwas sa dagdag na sakuna. Panglima: Makinig sa mga balita tungkol sa pagbabago ng panahon 2. Anu-ano ang mga salitang naghuhudyat ng pagkakasunud- sunod ng mga pangyayari? Una: unang-una Pangalawa: pangalawa Pangatlo: pagkatapos Pang-apat: pinakamahalaga Panglima: panghuli Pag-aralan Natin: 1. Bakit napakahimbing ng pagkatulog ni Andrea nang araw na iyon? Sagot: Napakahimbing ng tulog ni Andrea, kase, napakalamig ng panahon. Gabay sa Pagwawasto
 11. 117 2. Ano ang dahilan at nagising siya? Sagot: Nagising siya, dahil ginaw na ginaw siya, sa pagkatanggal ng kumot na bumabalot sa kanyang katawan. 3. Kailan idideklarang walang pasok sa elementarya at haiskul kapag may bagyo? Sagot: Idideklarang walang pasok sa elementarya at haiskul kapag “Signal Number Two.” 4. Ano ang naalala ni Andrea na napag-aralan nila tungkol sa bagyo? Sagot: Naalala niya na kapag signal number one, sa loob ng 36 na oras ay maaaring dumating ang hanging may lakas na hindi hihigit sa 60 kilometro bawat oras. Kapag signal number two, ang hangin ay may lakas na 60 hanggang 100 kilometro bawat oras. Kapag signal number three, sa loob ng 12 hanggang 18 oras, maaaring dumating ang hanging may lakas na higit sa 100 kilometro bawat oras. 5. Sa palagay mo, saan madaling makakuha ng mahahalagang balita tungkol sa pagsama ng panahon? Sagot: Madaling makakuha ng mga mahahalagang balita tungkol sa pagsama ng panahon sa radyo o kaya ay sa telebisyon. Gawin Natin: ___2___ 1. Nagising siya at narinig ang balita sa radyo. ___3___ 2. Narinig niya sa radyo ang balita tungkol sa bagyo. ___1___ 3. Mahimbing ang pagkakatulog ni Andrea. ___5___ 4. At sa dakong huli ay inalis na niya ang makapal na kumot at patuloy na nakinig ng balita ___4___ 5. Naalala niya ang kanilang napag-aralan sa paaralan tungkol sa bagyo.
 12. 118 Mga Dagdag na Gawain: 1. Mga Dapat Gawin Kapag Paparating ang Bagyo: 1. Unang-una ay sundan sa radyo o telebisyon ang mahahalagang balita sa pagsama ng panahon. 2. Pangalawa ay mag-imbak ng mga pagkain sa bahay lalong-lalo na iyong mga de lata upang hindi magutom. 3. Pagkatapos ay mag-imbak din ng posporo, kandila, flashlight, at baterya na maaaring magamit kung kinakailangan. 4. Pinakamahalaga ay manatiling mahinahon sa lahat ng sandali upang makaiwas sa dagdag na sakuna. 5. Panghuli ay makinig sa mga balita tungkol sa pagbabago ng panahon. 2. Mga Dapat Gawin kung may Bagyo Nakatira sa Mababang Nakatira sa Matataas Lugar na Lugar 1. Huwag gumagala sa tabi 1. Maghanda ng 1. Maglagay ng pabigat ng ilog o dagat. makakain. sa bubongan. 2. Lumayo sa mga bumu- 2. Maghanda ng 2. Maglagay ng buwal na bagay. mga gamit. pananggalang sa hangin. 3. Kumubli sa loob ng 3. Maging maingat 3. Iwasan ang pagtambay ligtas na lugar. at mahinahon. sa may pampang. Sariling Pagsusulit: 1. d 2. a 3. b 4. c 5. Sa wakas Pagyamanin Natin: Ang isang paru-paro ay dumaraan sa isang paghali-halili. Unang-una, ito ay nagmula sa isang itlog. Pangalawa, ito ay nagiging higad na kumakain ng dahon ng mga tanim. Pagkatapos, ito ay nagiging pupa na nagkukubli sa isang bahay nito na kung tawagin ay “cocoon”. Sa wakas, matapos ang mahimbing na pagkakatulog ay lalabas ito sa kanyang bahay at nagiging isang napakagandang paru-paro. Pagkakaiba Pagkakatulad Pagkakaiba
Publicidad