Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Auto cad прорам хангамжийн програмчлалын

1.754 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

Auto cad прорам хангамжийн програмчлалын

  1. 1. AutoCad проAutoCad прогграмрамхангамжихангамжиддпрограмчлалын хэлпрограмчлалын хэлашиглахашиглах
  2. 2. • AutoCad програмын хувилбаруудадболовсруулалт хийх үндсэн хэрэгсэл бол Autolispпрограммчлалын хэл юм.• Энэ хэлний тусламжтайгаар AutoCad програмаарзурсан объект ба хүснэгтэнд хандах функцуудийгнэмэх боломжтой байдаг.• LISP хэлний үндэс нь тодорхой урттай болон янзбүрийн тоо, нэмэлт мөр зэрэг элемен-түүдийгнэмэх, өгөгдлийн жагсаалтуудтай ажиллахадоршино.• Мөн хэрэглэгчдэд энгийн арифметик тооцоо,логик үйлдэл, файлтай ажиллах зэрэгүйлдлүүдийг хийх боломжийг олгодог байна.
  3. 3. • AutoLisp-ийн тусламжтай AutoCad системээр хийх програм бичих бакомандын мөрөнд илэрхийлэл оруулах боломжтой.• AutoCad-д илэрхийлэл унших боловсруулалт хийх зориулалттайAutoLisp интерпретатор байдаг. AutoLisp интерпретаторыгажиллуулахдаа Tools-Autolisp-load командыг ажиллуулна.(Visual Lisp)• AutoCad программд AutoLisp интерпретатор багтдаг учраас командынмөрөнд “/” нээх хаалт оруулмагц AutoList-н илэрхийлэл оруулах гэжбайгааг ойлгодог төдийгүй илэрхийлэл бичиж дуусаад “)” оруулахёстойг хянаж байдаг.• Түүнчлэн хаалтан доторх жагсаалтууд хоорондоо хоосон зайгаартусгаарлагдана.• Тухайлбал: 3 тооны нийлбэр олох бол.• Жишээ 1:(+223.7516.00289.899) илэрхийлэл бичээд Enter дарахад AutoCad шууднийлбэрийг олж харуулна. Илэрхийлэлийн дор 329,651 гэж харуулна.• Жишээ 2:(command “_CIRCLE”  ‘(50  50)  80); тойрог зурна.Тойргийн төвийн координат : 50,50, радиус=80 байна.
  4. 4. • AutoLisp хэлээр бичигдсэн илэрхийлэл *.lsp өргөтгөлтэй текст файлдхадгалагдах бөгөөд уг илэрхийллийг AutoCad програмд load функцээрачаална.• AutoLisp хэлэнд илэрхийлэл бичихдээ:(<функц> [<аргумент1> [<аргумент2>………[<аргумент№>]……]])хэлбэрээр бичнэ.— <функц>__энэ бол функцын нэр— <аргумент№>__функцийн аргументууд (хоорондоо 1 тэмдэгтийн зайгаартусгаарлагдах).• AutoLisp интерпретатор нь оруулсан илэрхийлэлийн утгыг AutoCadпрограмын орчинд буцаана.• Жишээ 2:(-(+56.02278.11)  (+123.7778.0))( + ) _ ( + )134.132 _ 201.77• Үр дүн (-67.638) гарна.• Эдгээр үр дүнг хувьсагчид хадгалж болно. Ө.хэлбэл утга олгож болно.Үүнийг setq функцын тусламжтай хийж болно. Бичлэг хэлбэр нь:• (setq<хувьсагч1><илэрхийлэл>[<хувьсагч2><илэрхийлэл2>……[<хувьсагч№><илэрхийлэл№>]…..])• Setq-функц нь бусад илэрхийлэлд хэрэглэгдэх утга хадгалах үндсэн хэрэгсэл.
  5. 5. • Жишээ 3:• (setq my_d (-(+56.02278.11)  (+123.7778.0)))• my_d-нь илэрхийлэлээр бодогдсон утгуудын эцсийн үрдүн хадгална.• Энэ илэрхийлэлийг интерпретаторт бичиж үр дүнгхадгалсны AutoCad “!” үйлдлийн тусламжтайгаар угmy_d-хувьсагчид хадгалсан утгыг уншиж болно. Өөрөөрхэлбэл:• Command: ! my_d гэж бичээд Enter дарна.• Бичсэн алгоритмдаа тайлбар оруулах боломжтой.Программын бүх мөрөнд тайлбар оруулж болох ба “,”-нтусламжтай тайлбарыг илэрхийлэл дотроо бичиж болно.• Жишээ 4:• , бүх мөрүүдэд тайлбар оруулав.• (setq two_pi(+pipi)), мөрийн төгсгөлд тайлбарлав.• (setq md(+56.022, /дотор нь тайлбар оруулав, 78,11))и
  6. 6. • Жишээ 5:(command”_line””0.0””210.0””210.297””0.297””_C”)• Энэ нь тэгш өнцөгт зурах жишээ юм.AutoLisp хэлээр функц байгуулах.Хэрэглэгч рийнх хэрэгцээгээр байгуулжөө өөболох функцыг дараах хэлбэрээр ангилна. Ү нд:ү• Арифметик функц• Логик функц• Тооцоолох функц• Хувиргах функц• Тэмдэгт м ртэй ажиллах функцө• Жагсаалттай ажиллах функц• г гд л оруулах ба объёкт заах функцӨ ө ө• Файлд хандах функц• Х снэгтэнд г гд л хандах функцү ө ө ө• г гдлийн т р лтэй ажиллах функцӨ ө ө ө• ActiveX функц технологи ашиглах функц
  7. 7. • Арифметик функц.• Бичлэгийн хэлбэр нь:• (+[<тоо1>[<тоо2>…...<тоо№>]…..]]) – дурынтоог нэмэх• (-(<тоо1>[<тоо2>…...<тоо№>]…..]]) – дурынтоог хасах• (*(<тоо1>[<тоо2>…...<тоо№>]…..]]) – дурынтоог ржихү• (/(<тоо1>[<тоо2>…...<тоо№>]…..]]) – дурынтоог хуваах• (1+<тоо>)- тоог 1-р нэмэгд лэхүү• (1-<тоо>)- тоог 1-р хорогдуулах• (1~<тоо>)- тоог нэмэлт болгон оруулах• (abs<тоо>)- тооны абсолют хэмжигдэх нүү

×