Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Pagsulat aKADEMIK SHS ppt

 1. PAKSA: ANG KAHULUGAN AT KATUTURAN NG PAGSULAT
 2. Panimulang Pagtataya I. Piliin ang titik ng wastong sagot sa bawat pangungusap. (2 puntos bawat isa) Ito ay artikulasyon ng mga ideya, konsepto, paniniwala, at nararamdaman sa paraang nakalimbag. A. Pakikinig B. Pagbabasa C. Pagsasalita D. Pagsusulat
 3.  2. Anyo ng Pagsulat na nagbibigay- linaw sa mga pangyayari, sanhi at bunga, at pagbibigay ng mga halimbawa.  A. Paglalahad B. Paglalarawan  C. Pagsasalaysay D. Pangangatwiran
 4. 3. Anyo ng Pagsulat na nakapokus sa pagkakasunod-sunod ng daloy ng mga pangyayaring aktwal na naganap  A. Paglalahad B. Paglalarawan  C. Pagsasalaysay D. Pangangatwiran
 5.  4. Anyo ng Pagsulat na nagpapahayag ng katwiran o opinyon o argumentong pumapanig o sumasalungat sa isang isyung nakahain sa manunulat.  A. Paglalahad B. Paglalarawan  C. Pagsasalaysay D. Pangangatwiran
 6.  5. Anyo ng Pagsulat na na nagsasaad ng obserbasyon, uri, kondisyon, palagay, damdamin ng isang manunulat hinggil sa isang bagay, tao, lugar, o pangyayari.  A. Paglalahad B. Paglalarawan  C. Pagsasalaysay D. Pangangatwiran
 7.  II. Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinahahayag ng mga pangungusap; kung hindi naman, isulat ang MALI. (2 puntos bawat isa)  _____ 6. Matapat ang isang mananaliksik na nagsusulat ng impormasyon sa notecard hinggil sa mga impormasyon na kaniyang nakuha sa mga aklat.  _____ 7. Sistematiko ang isang mananaliksik na nagbabanggit hinggil sa limitasyon ng kaniyang ginagawang pag- aaral.
 8. ____ 8. Maparaan ang isang mananaliksik na hindi gumagamit ng mga datos na kwestiyonable. _____ 9. Ginagamit ang akademikong pagsulat sa pagbabalita ng mga pangyayari hinggil sa mga paboritong artista sa telebisyon. _____ 10. Mahalaga ang naidudulot ng akademikong pagsulat, partikular sa pag-uulat ng mga pananaliksik na ginawa ng iba’t ibang mga iskolar hinggil sa iba’t ibang mga disiplina.
 9. Pagganyak  Paghambingin ang larawan gamit ang Venn Diagram A. B.
 10.  Sagutin ang mga tanong:  Ano ang masasabi ninyo sa dalawang larawan?  Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad nito. Maaaring Gumamit ng Venn Diagram. 
 11. Paglalahad Ano-ano nang mga sulatin ang naranasang naisulat ninyo? 1. Sino rito ang nakagawa o nakasulat na ng tula? 2. Sino naman ang nakasulat ng Blog?
 12. Pagtalakay  Talakayin ang mga iba’t ibang teksto Sino ang marunong magsulat ng Blog?
 13. Halimbawa ng Blog
 14. Halimbawa ng komiks
 15.  Ang pagsulat ng tula, komiks, editoryal, balita sa pahayagan, tisis, blogs ay kabilang sa akademikong pagsulat.  Lahat nang ito ay ginagamitan nang masusi at kritikal na pag-iisip upang makabuo ng isang mahusay na sulatin.
 16. Mga Tanong  1. Sa inyong palagay ano ang dahilan ng mga awtor ng blogs at komiks para magsulat?  2. Masasabi ba natin na ito ay akdemikong sulatin? Patunayan.
 17. Pangkatang Gawain  Pangkat 1 Bumuo ng sulatin na tula hinggil sa konsepto ng “Pag-ibig”  Ito ay may dalawang saknong at gamitan ng Idyoma. _______________ _______________ _______________ _______________ ____ _______________ _______________ _______________ _______________ ____
 18. Pangkat 2  Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa “Buhay SHS, Handa Ako”  Sundin ang pamantayan bilang bahagi ng sanaysay.  SIMULA  GITNA  WAKAS
 19. Pangkat 3  Bumuo ng isang Komiks Istrip Hinggil sa Pagpapatawa. Ang komiks ay binubuo ng mga balloons at kahon.  Ito’y binubuo ng tatlong eksena lamang.
 20. Pangkat 4  Sumulat ng dalawang maliliit na balita hinggil kay pangulong Duterte. Ibalita ito sa klase sa pamamagitan “ Mock News Report”.
 21. Pagtataya  Pag-usapan kung may pagkakaiba o pagkakapareho ang mga dahilan ng pagsulat batay sa bawat tekstong ipinakita. Talakayin sa klase ang presentasyon na ipinakita. At Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad nito.
 22. Takdang aralin Magsaliksik at magbasa ng mga sanaysay tungkol sa larangan ng pagsulat.
 23. Pamantayan/ rubriks sa pagsulat  Unity o kaisahan ng mga datos, pangyayari at iba pa sa buong lathalain. 5  Coherence o pagkakaugnay-ugnay. 5  Emphasis o pagbibigay-diin 5  _____________________  Kabuuan 15
 24. Pagganyak : Basahin ang isang sulatin.  Ang sakit na Dengue? ◦ Marami sa atin ang maaaring nagtatanong kung ano nga ba ang "Dengue" na siyang pumipinsala sa ating lahat. Ano nga ba ang mga sintomas at sanhi nito? At ano ang magagawa natin para maiwasan ang lumalaganap na sakit na Dengue sa ating bansa? Ano nga ba ang magagawa natin at nang ating pamahalaan upang masugpo ang sakit na ito? Ayon sa aking napanuod sa telebisyon ang kaso ng dengue sa Pilipinas ay nasa nakaka-alarmang estado na ngayon na umaabot na sa pitumpo libo (70,000) ang naitalang nagkaroon ng dengue at mahigit sa limang daan (500) na ang naitalang namatay na sanhi ng dengue sa taong 2011. Ang karaniwang biktima nito ay mga batang nasa edad anim pababa at ang sakit na ito ay walang pinipili mahirap man o mayaman. Ang Dengue ay isang malubhang sakit na nakukuha sa kagat ng lamok na kung tawgin ay Aedes aegypti at Aedes argypti.Ang ganitong uri ng lamok ay nabubuhay sa mga lugar o bansa na maraming tubig tulad ng Pilipinas. Sa Pilipinas karaniwang matatagpuan ang mga lawa at ilog na hindi na dumadaloy dahil na rin sa iresponsableng pagtatapon ng basura ng mga tao. At dahil dito ang mga lugar na ito ay siyang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng Dengue.
 25. Mga tanong :  1. Tungkol saan ang binasa? Anong uri ng teksto ang ito?  2. nagbibigay ba ito ng impormasyon o nanghihikayat? Note: Ito ay informativ na teksto dahil ito nagahhatid ng impormasyon sa Dengue.
 26. Paglalahad  Sa pagsulat, taglay nito ang layon at layunin na nais ipabatid sa mga mambabasa.  Tunghayan natin ang iba’t ibang sulatin ayon sa layon nito. Note: layunin nitong manghikayat, maghatid ng impormasyon sa bawat mambabasa. Kung mga mag-aaral ay tumatalima sa mga nakasulat isa kang magaling sa aspeto ng pagsulat.
 27. Pagtalakay  IMPORMATIB NA PAGSULAT  Kilala rin sa tawag na expository writing. Ito ay naghahangad na makapagbigay impormasyon at mga paliwanag.Ang pokus nito ay ang mismong paksang tinatalakay sa teksto. Halimbawa: Pagsulat ng report ng obserbasyon,mga istatistiks na makikita sa mga libro at ensayklopidya, balita, at teknikal o businesss report Note: Ito ay makatotohanan at ang mga sulatin ay hango sa matibay na ebidensiya, may pinagkuhanang datos sa mga pinagkakatiwalang tao o ahensiya.
 28.  MAPANGHIKAYAT NA PAGSULAT  Kilala sa tawag na persuasive writing. Ito ay naglalayong makumbinsi ang mga mambabasa tungkol sa isang katwiran, opinyon o paniniwala. Ang pangunahing pokus nito ay ang mambabasa na nais maimpluwensyahan ng isang awtor. Halimbawa: editoryal, sanaysay, talumpati, pagsulat ng proposal at konseptong papel Note: sa sulating ito ay nakukuha ang loob ng mamabasa para gawin ang dapat. Nakapagbibigay ang mga sulatin na ito ng aral, kongklusyon at rekomendasyon.
 29.  MALIKHAING PAGSULAT  Ito ay ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikang tulad ng maikling katha, nobela, tula, dula at iba pang malikhain o masining na akda. Kadalasan ang pangunahing layunin ng awtor dito ay magpahayag lamang ng kathang-isip, imahinasyon, ideya, damdamin o kumbinasyon ng mga ito.Ito ay pangkaraniwang makikita sa mga kadang pampanitikan dahil ang mga manunulat ay gumagamit sila ng matatalinghagang pananalita gaya ng idyoma at tayutay.
 30.  PANSARILING PAGPAPAHAYAG  Pagsulat o pagtatala ng mga bagay na nakita, narinig, nabasa o naranasan. Sa layuning ito, ginagawa ang pagsulat bunga ng paniniwalang ito’y mapapakinabangan. Ilan pa sa mga halimbawa nito ang pagsulat ng dyornal, plano ng bahay, mapa at ibaNote: Itoy batay sa sarili nilang karanasan at nakaktulong ito sa mga mambabasa kapag itoy kanilang binasa dahil ang konseptong nais patunayan nito ay subok, dahil itoy kanila nang naranasan.
 31. Sintesis  1. Magbigay ng isang katuturan ng pagsulat.  2. Ano- ano ang mga layunin ng isang makabuluhang pagsulat?  3. Ano ang kahalagahan ng isang pagsulat? Note: Nakapagbibigay ito ng kaalaman at rekomendasyon na dapat gawin. Ito ay mahalaga sa atin dahil lubos nating anauunawaan ang wika dahil sa pagsulat at lalong umuunlada ang ating pang-akademikong gawain lulan ng pagsulat.
 32. Pagtataya  Pangkatang gawain .Bumuo ng 8 pangkat at gumawa ng isang sulatin batay sa iba’t ibang layon nito.  Pangkat 1-2 informativ  Pangkat 3-4 mapanghikayat  Pangkat 5-6 malikhain  Pangkat 7-8 pansariling pahayag.
 33.  Pagkatapos, maisulat kumuha ng isang mahalagang nilalaman sa sulatin na nagpapakilala sa layon nito.  Iawit ito at lapatan ng musika.
 34.  Rubrics  Unity o kaisahan 5 .  Coherence o pagkakaugnay-ugnay 5  Emphasis o pagbibigay-diin 5  ______________________________  Kabuuan 15 pts
 35. Takdang aralin  Magsaliksik sa internet ng isang sulating informative at suriin ito kung bakit nagbibigay ng impormasyon?
 36. Huling araw at pagbuo ng Awtput  Pagganyak  Panoorin ang isang video presentation.
 37. Sagutin ang mga tanong:  1. Ano ang pinapaksa nang napanood na video?  2. Paano makabubuo nang maayos na pagsulat?  3. Mahirap bang gawing ang pagsulat.
 38. Pagtataya ( Pagbuo ng Awtput)  Bumuo ng isang sulatin at pumili ng sariling layon sa pagsulat. Maaaring ito ay informativ, mapanghikayat, malikhain, at pansariling pahayag.  Ang konsepto ng sulatin ay patungkol sa  “ Mga Mag-aaral sa SHS”
 39. Rubrik sa pagatataya  Pamantayang Rubrik  Kaisahan 5  Nilalaman 5  Pagkakabalangkas 5 _________________  Kabuuan 15
 40.  Takdang Aralin: 1. Humanap ng iba’t ibang kahulugan ng pagsulat sa internet. 2. Ipasulat at Ipatala ang website, tao, artikulong pinagkunan.
Publicidad