Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Csongrád Megye gazdasági bemutatása

1.386 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

Csongrád Megye gazdasági bemutatása

 1. 1. Csongrád megye Gazdasági bemutatása Készítette: Csongrád M egyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete Szeged, 200 9 . www.csongrad-megye.hu
 2. 2. Csongrád megye földrajzi helyzete Forrás: KSH Területe: 4,3 ezer km 2 , az ország területének 4,6%-a Lakónépessége: 424 ezer fő az ország lakónépességének 4,2%-a Megyeszékhely: Szeged 60 település, ebből 10 város (Az ország 2. legurbanizáltabb megyéje)
 3. 3. <ul><li>A megye fő erőforrásai </li></ul><ul><ul><ul><li>Kedvező természeti, éghajlati körülmények és földrajzi adottságok (az ország legjelentősebb kőolaj- és földgázkészlete, a hazai termálvízkészlet egyötöde itt található, gazdag geotermikus potenciál) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Magas szintű mezőgazdasági kultúra és élelmiszeripar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Magasan képzett munkaerő, kutatási és felsőoktatási centrummá fejlődött megyeszékhely (jelentős K+F ráfordítás, nemzetközi szinten elismert kutatóhelyek) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A vállalkozások és a lakosság szempontjából kedvező helyi szolgáltatások és életkörülmények </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kiemelkedő kulturális hagyományok, széles skálájú idegenforgalom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kedvező közlekedésföldrajzi adottságok (Helsinki folyosók: Bécs-Belgrád, Bécs-Bukarest tengely, a balkáni és a kis-ázsiai irány jelentősége nagy logisztikai potenciált biztosít) </li></ul></ul></ul>Kiemelkedő adottságú megye
 4. 4. <ul><li>Bruttó hazai termék (GDP) </li></ul>A gazdaság teljesítménye Forrás: KSH 47,9 % 800 436 Csongrád megye 42,9 % 2 264 535 Dél-Alföld 64,8 % 2 5 479 405 Magyarország (millió Ft) Az egy főre jutó GDP az EU-2 7 átlagá nak százalékában Piaci beszerzési áron Megnevezés GDP 200 7 . évben
 5. 5. A gazdaság teljesítménye Forrás: KSH
 6. 6. <ul><li>Regisztrált gazdasági szervezetek 2007-ben </li></ul>Gazdasági szervezetek Forrás: KSH Vállalkozások száma: 52 932 (az országos 4,3 %-a) 1000 lakosra jutó vállalkozás: 125 (2. hely a megyék rangsorában)
 7. 7. Foglalkoztatottság Forrás: KSH
 8. 8. Forrás: KSH Foglalkoztatottság
 9. 9. Mezőgazdaság <ul><li>Magas szintű mezőgazdasági kultúra </li></ul><ul><ul><li>Kialakulását a jó minőségű termőföld és a kedvező éghajlat segítette, amely ma is a megye egyik legfőbb erőforrása. </li></ul></ul><ul><ul><li>A magyar mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének 6,2 százalékát Csongrád megye adja. </li></ul></ul><ul><ul><li>A megye földterületének közel 80%-a mezőgazdasági művelés alatt áll. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jelentős szerep a hazai és export célú vetőmag-, valamint a zöldségtermesztésben. </li></ul></ul>
 10. 10. Mezőgazdaság <ul><li>Tradicionális termékek </li></ul>Szegedi fűszerpaprika Makói hagyma Csongrádi borvidék borai Szentesi zöldségek Szatymazi őszibarack
 11. 11. <ul><li>A helyi mezőgazdasági termékekre alapozott élelmiszeripar </li></ul>Mezőgazdaság és élelmiszeripar Húsipar Konzervipar Tejipar Borászat Szegedi Paprika Zrt
 12. 12. <ul><ul><li>Az ipari produktum ¾-t a feldolgozóipar (élelmiszeripar és vegyipar) adja, jelentős továbbá a bányászat , villamosenergia, gáz- és vízellátás . Az építőipar részaránya meghaladja az országos átlagot. </li></ul></ul><ul><ul><li>A megye területén működő - 4 főnél többet foglalkoztató - telephelyek ipari termelési értéke 2007-ben folyó áron meghaladta az 541 milliárd forintot . Az egy lakosra jutó 1.277 ezer forintos termelési érték az országos átlag 62 százaléka. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamikus fejlesztési irányt jelöl ki a tágabb térség számára a magasan képzett munkaerőt igénylő, világhírű kutatóbázisra épülő, tudásalapú iparágak megjelenése. </li></ul></ul>Ipari termelés Forrás: KSH
 13. 13. Lehetőségek az iparban <ul><li>Vállalkozásra kijelölt területek </li></ul><ul><ul><li>Invesztíciók fogadását szolgáló vállalkozási övezet és 14 ipari park kedvezményes adózási feltételekkel, területbiztosítással, teljes körű infrastruktúrával, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásával </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Versenyképes szaktudás </li></ul><ul><ul><li>Korszerű gyártási elvek és módszerek széleskörű ismertsége jó alapot biztosít a legmagasabb elvárásokat támasztó iparági igények kielégítésére. </li></ul></ul><ul><ul><li>Szegedi Biopolisz Pólus Program : a biotechnológia három részterületére ( egészségipari-orvosi, ipari-környezetvédelmi és agrár biotechnológiai ), illetve az azt támogató szoftveriparra koncentrál </li></ul></ul>Lehetőségek az iparban Burton-Apta Tűzállóanyag-gyártó Kft
 15. 15. Korszerű infrastrukturális szolgáltatások Távközlés, telekommunikáció Vezetékes gázellátás minden településen ADSL, Internet, multimédia Áramszolgáltatás Vasúti szállítás Közúti és vízi szállítás Légi közlekedés <ul><li>A fontosabb szolgáltatók </li></ul>
 16. 16. Nagy kincs: a magasan képzett munkaerő <ul><li>A megyeszékhely felsőoktatási központ </li></ul><ul><ul><li>A magyar felsőoktatási intézmények hallgatói közül minden 13. Csongrád megyében tanul </li></ul></ul><ul><ul><li>Több mint 28 ezer az egyetemi, főiskolai hallgatók száma </li></ul></ul><ul><ul><li>A Szegedi Tudományegyetem tizenkét kara széles képzési palettát kínál: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Fogorvos-tudományi Kar (FOK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ESZK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Zeneművészeti Kar (ZMK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bölcsészettudományi Kar (BTK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mezőgazdasági Kar (MGK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mérnöki Kar (MK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gazdaságtudományi Kar (GTK) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Az SZTE kutatási tevékenysége hazai szinten és nemzetközi mércével mérve is meghatározó jelentőségű. </li></ul></ul>
 17. 17. K+F, Innováció <ul><li>Nemzetközi szinten is jelentős kutatóintézetek </li></ul><ul><ul><li>A megyeszékhely, Szeged a tudományos kutatás-fejlesztési tevékenység legnagyobb vidéki centruma. A megyében 207 kutató fejlesztő hely működik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Világhírű a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Központja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intézetei: Biofizikai Biokémiai Genetikai Növénybiológiai Enzimológiai </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bay Zoltán Biotechnológiai Intézet a kutatási eredmények hasznosítására </li></ul></ul><ul><ul><li>Gabonatermesztési Kutató Kht . a gabonafélék olaj- és fehérjenövények, zöldségfélék nemesítése és termesztési kutatásai </li></ul></ul><ul><li>BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft . segíti az egyetemi-akadémiai kutatóhelyeken létrejött szellemi alkotások piaci értékesítését és az ipari fejlesztési igények közvetítését </li></ul>
 18. 18. Nemzetközi kapcsolatok <ul><ul><li>A megye földrajzi fekvése miatt is alapvetően rá van utalva a „ megyehatárt átlépő szemléletre ”. A kiemelkedő adottságként megjelenő hármashatár zóna egyedülálló lehetőséget jelent a gazdasági együttműködések, a termelési tényezők áramlása terén. </li></ul></ul><ul><ul><li>E potenciál kihasználása érdekében – a határok átjárhatóságának növekedését kihasználva – a kamarák és a eurorégió intézményei segítségével kiterjesztjük a regionális , illetve nemzetközi gazdasági partnerkapcsolatokat . </li></ul></ul><ul><ul><li>A határon túl nagyszámú magyar él. Az együttműködést erősítik a közös történelmi, kulturális gyökerek és a hasonló üzleti kultúra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Csongrád megye helyi önkormányzatai és gazdasági szereplői egyaránt széles körű határon átnyúló kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>A határon átnyúló együttműködések </li></ul><ul><ul><li>Európai Területi Együttműködés keretében Csongrád megye alapvetően két programban érintett: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (2007-2013) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A Csongrád Megyei Önkormányzat a kezdeményezője és meghatározó szereplője a Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés (DKMT) létrehozásának és fejlesztésének. </li></ul></ul>Nemzetközi kapcsolatok ROMÁNIA SZERBIA MAGYARORSZÁG
 20. 20. Kiemelkedő logisztikai potenciál <ul><li>A megye közlekedési és kereskedelmi útvonalak metszéspontjában fekszik. </li></ul><ul><li>A megyén áthaladó tranzit-áruforgalom szinte kikényszeríti – a hálózati fejlesztések mellett – a közlekedési alágazatok együttműködésére épülő környezetbarát, kombinált fuvarozás fejlesztését. A logisztikai szerepkörök erősítése a megye gazdasági fejlődésének egyik fő előmozdítója lehet. </li></ul>
 21. 21. Kiemelkedő logisztikai potenciál <ul><li>Közút </li></ul>
 22. 22. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) keretében megvalósítani tervezett kiemelt közútfejlesztések Csongrád megyében <ul><li>Csongrád </li></ul><ul><li>Algyő-Hódmezővásárhely </li></ul><ul><li>Hódmezővásárhely-Orosháza </li></ul><ul><li>Szeged </li></ul><ul><li>Szeged-Makó </li></ul><ul><li>Szeged </li></ul>
 23. 23. Kiemelkedő logisztikai potenciál <ul><li>Vasút </li></ul>OTrT felülvizsgálata Nagysebességű vasútvonal Transz-európai áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal Egyéb országos törzshálózati vasútvonal
 24. 24. Kiemelkedő logisztikai potenciál <ul><li>Szegedi Logisztikai Szolgáltató Központ </li></ul><ul><ul><li>Az ország egyik legjobb infrastruktúrájával ellátott és legnagyobb ipari-logisztikai parkja lesz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Az M5 és az M43 autópályák mellett fekvő területet a Ny-i elkerülő út köti össze a RO-LA terminállal és a repülőtérrel, majd várhatóan a tiszai kikötővel. </li></ul></ul><ul><li>Triplex Ipari Park </li></ul><ul><ul><li>Csongrád megye (HU)–Temes megye (Ro)–Vajdaság (SR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulcsprojekt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Háromoldalú közös megvalósíthatósági tanulmány készül </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megvalósítás az Európai Területi Együttműködés keretében ERFA forrásból </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ipari parkhoz tartozó önálló határátkelő </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Közúti, vasúti, vízi közlekedési infrastruktúra fejlesztése (bánáti főút, Szeged-Temesvár vasúti kapcsolat, Tisza nemzetközi vízi út) </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Csongrád megye Minden érdeklődőt szeretettel várunk! www.csongrad-megye.hu Köszönjük a megtisztelő figyelmet! Készítette: Csongrád M egyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete Szeged, 200 9 .

×