Publicidad

Revolucion russa català

25 de Feb de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Revolucion russa català

 1. La Revolució Russa
 2. Que veurem?  La Rusia Zarista  Revolució de 1905  Primera Guerra Mundial  Revolucions de 1917  La formació de la URSS  Mort de Lenin i sucsesió
 3. La Rusia Zarista  Gobernada per Nicolas II, de la dinastia Romanov  Monarquía absoluta propia de l´antic règim  Un país atrassat respecte a les potencies d´Europa
 4. La Societat Russa  El poder econòmic es del ZAR i la noblesa  Burgesia poc numbrosa i amb poc poder econòmic  Obrers industrials  Camperols com a clase més numbrosa i més pobre
 5. La Revolució de 1905 “ Diumenge sangrient ”  Rusia va patir una ràpida i humillant derrota devant japó  Descontent social  Manifestacions per reformes laborals  Diumenge sangrient suposa la ruptura del poble amb el Zar
 6. Creació dels soviets  Són reunions de grups socials amb el fi de debatir els problemes del estat, i com hauria de ser  Trotsky va ser el líder del soviet de San Petersburg  Estaven compostes per camperols, soldats, burgesia, obrers
 7. Partidos Políticos Rusos
 8. Lenin  Líder Bolchevic  Idealista marxista  Concepció del movimient revolucionari  Idea d´estat amb un partit únic que instauri la dictadura del proletariat
 9. Primera guerra mundial (1914)  “Triple entençe” (Rusia,França,Inglaterra)  El ejercit Russ estava atrassat respecte els alemans  Derrotes rápidas i amb numeroses baixes  Descontent del poble amb l´entrada en la guerra  Falta d´aliments i morts per desnutrició a les zones rurals
 10. Les revolucions de 1917 “I etapa” Revolució de Febrer  Manifestacions d´obrers de San Petersburg,que es van extendre per tot el país  Es crea un govern provisional, presidit per el príncep Luov, que més tard renunciarà  Abdicació del ZAR
 11. Les revolucions de 1917 (II etapa) Canvi de poder en abril  Govern provisional de Kerensky  Va dura pocs messos, es va fer impopular a causa de continuar en la guerra contra Alemanya.  Aquesta decisió va reforçar als bolchevics que volien la pau. Els fan guanyar seguidores  Arribada de Lenin, tesis d´abril (tot el poder per els soviets)
 12. Alexander Kerensky  Les jornades de juliol  Septembre cop de kornilov, Kerensky demana ajuda als soviets  Desacreditació devant el poble, reforça als bolchevics
 13. Les revolucions de 1917 (III etapa) Revolució d´octubre  Lenin i trosky, planeigen la revolució armada  La nit anterior s´apoderen de punts estratégics  25 de Octubre ”Asalt al palau d´hivern” per les masses obreres armades  El govern provisional es rendeix, Kerensky escapa  Lenin asumeix el poder como a líder del “Consell de comisaris del poble”
 14. Primers messos  Decrets  Firma la pau ( Brest-Litovsk 1918)  Separació d´estat amb l´església  Asamblea constitullent  Formació de la Tcheka
 15. Guerra Civil i Comunisme de guerra (1918-1920)  Creació del ejercit blanc (contra-revolucionaris més els aliats)  Creació del ejercit vermell, liderat per Trotsky. (bolchevics)  Comunisme de guerra  1920 victoria bolchevic. Partit comunista com únic partit en el poder  La Tercera Internacional (1919)
 16. La N.E.P. Nou pla econòmic(1921)  Va establir una economia mixta  El govern dominava el 90% de la economia  Es permitia la inversió capitalista en la petita i mitjana empresa.
 17. Creació del estat soviètic  Creació de la constitució (1923)  Estat federal  El estat va ser proclamat com Unió de les Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS)
 18. Mort de Lenin 21 de Enero 1924  L´any 1922 va sufrir dos infarts que li van paralitzar el costat dret del cos  En març 1923 va sufrir el tercer infart que el deixa en el llit i sense posibilitat de parlar  Els ultims messos es va retirar en un poble “Gorki”
 19. Lluita de sucseció  Després de la mort de Lenin, lluita pel poder del partit entre Trotsky i Stalin  Stalin va sortir victorios i Trotsky va ser exiliat
 20. Fotomontatges de Stalin
Publicidad