Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau

A
KUMPULAN 1A 
AHLI: 
1) MAHMOOR MOKTAR - SK BAHAGIA 
2) EKO MOHD KASSIM - SK WAKUBA 
3) ANWAR BIN KURUS - SK.KUALA MEROTAI 
4) RUSLIH SAPAR - SK.MENTADAK BARU 
5) SURIANSAH ENCHARANG - SK.BRUMAS 
6) MAZIRA WAHAB - SK.KUKUSAN 
7) USMAN SUKUR - SK.BATU 22 
8) MASTIAH LATOTO - SK.BUKIT QUION 
9)NURIZAN P.BIRAN - SK. KUALA APAS 
10) FITHRIYAH KAMARUDIN - SK. SENTOSA 
11) ROSNITA SADUR - SK.JAMBATAN PUTIH 
12)NOOR SUHAILA - SK.BOMBALAI
STANDARD 3 PKS-SKPM 2010 
ASPEK PERINCIAN SKOR 5 JUSTIFIKASI DAN EVIDENS 
3.1.1 Ketetapan 
Pelaksanaan Kurikulum 
1. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum dibuat dengan mematuhi 
Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan,SPI,surat siaran,dasar-dasar KPM 
dan mengikut keperluan sekolah 
 Guru Besar mengadakan 
mesyuarat kurikulum.( Minit mesyuarat 
kurikulum. 
 Guru Besar melantik Ketua Panitia 
Matapelajaran ( Surat Lantikan Ketua 
Panitia ) 
 Ketua panitia mengadakan 
mesyuarat panitia masing-masing. ( Minit 
mesyuarat panitia ). 
 Rancang aktiviti tahunan panitia.( 
kertas kerja dan laporan pemantauan 
aktiviti ) 
 Fail-fail Pengurusan Panitia 
( Kesemua fail-fail telah disediakan ) 
2. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum dibuat secara menyeluruh 
meliputi aspek berkaitan : 
 agihan kewangan matapelajaran 
 kekerapan penilaian 
 bilangan latihan atau tugasan pakej matapelajaran yang 
ditawarkan mengikut keperluan 
 pemilihan buku atau sumber pendidikan untuk memastikan 
kurikulum dilaksanakan secara cekap dan berkesan 
 Guru Besar memaklumkan agihan 
PCG kepada setiap mata pelajaran.(Minit 
mensyuarat kewangan) 
 Guru Besar memaklumkan tarikh 
pencerapan oleh PK dan KP kepada guru-guru. 
(Minit Mesyuarat Kurikulum dan 
Dokumentasi Pemantauan ) 
 Pemantauan Buku Latihan 
Murid(Laporan Pemantauan Buku Latihan 
Murid ) 
 Perbincangan Pencerapan PdP 
guru oleh PK1 
(Minit mensyuarat panitia ) 
3. Hampir keseluruhan ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat 
dengan lengkap sebagai panduan pengurusan kurikulum 
 Dokumentasi setiap aktiviti panitia 
( Laporan Aktiviti Panitia )
3.1.2 Pengurusan Pngurusan Mata Pelajaran 
ASPEK Penilaian Skor Justifikasi Evidens 
3.1.2 Skor 5 
 Hampir keseluruhanketetapan perlaksanaan 
oleh panita mata pelajaran. 
 Panitia mata pelajaran menggunakan 
peruntukan kewangan secara optimum untuk 
memastikan sumber pendidikan disedia dan 
digunakan dalam meningkatkan kualiti 
pembelajaran murid. 
 Panitia mata pelajaran merancang dan 
melaksanakan program bagi meningkatkan 
kualiti pengajaran guru. 
 Perkembangan dan kemajuan mata pelajaran 
serta status perlaksanaan program panitia 
dipantau, dilapor dan dibincangkan bagi 
membolehkan tindakan susulan dan 
penambahbaikan dibuat. 
1. Mesyuarat Panitia 4 x setahun 
2. Merancang program tahunan 
panitia. 
1. Mengadakan meyuarat 
perbelajaan tahunan panitia. 
1. Mengadakan kursus dalaman 
pada setiap kursus yang dihadiri 
oleh ahli panitia. 
2. Mengadakan kursus KEBAT. 
3. Pencerapan. 
1. Pemantauan berterusan untuk 
setiap aktiviti yang dijalankan. 
Menyediakan system fail 
panitia yang mudah akses. 
Menyediakan takwim 
program. 
Menyediakan:- 
Nota Minta 
Invois 
Fail inventori 
Laporan kursus disediakan 
Fail Laporan pencerapan dan 
tidakan susulan dilaksanakan. 
Penyediaan senarai semak 
untuk setiap program. 
Post mortem untuk setelah 
pelaksanaan program dan 
mengatur tindakan susulan 
yang akan dilaksanakan.
 Kekuatan dan kelemahan perlaksanaan P&P 
dikenal pasti oleh panitia mata pelajaran 
untuk merancang dan melaksanakan program 
penambahbaikan. 
1. Mesyuarat diperingkat panitia 
2. Penyediaan item soalan yang 
berkualiti. 
3. Latih tubi. 
Minit mesyuarat. 
JSU disediakan 
Post mortem.
3.1.3 Pengurusan Program Peningkatan Pencapaian Murid 
ASPEK Penilaian Skor Justifikasi Evidens 
3.1.3 Skor 5 
 Program dan aktiviti kurikulum dirancang dan 
dilaksanakan untuk semua mata pelajaran 
dan melibatkan murid di semua tahun 
 Perlaksanaan program dan aktiviti mengambil 
kira isu pembelajaran, tahap keupayaan dan 
potensi murid serta menjurus kea rah 
peningkatan ilmu dan kemahiran serta 
pemupukan nilai dalam kalangan murid. 
 Program dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai 
dengan keperluan murid 
 Program dan aktiviti yang dilaksanakan 
meningkatkan prestasi hamper keseluran 
murid/ mata pelajaran. 
Program One-off: 
3. Mesyuarat Panitia 
4. Dialog Prestasi 
5. Minggu/Bulan Panitia 
6. Ceramah teknik menjawab UPSR 
7. Program motivasi ibubapa 
8. Kem Motivasi Pelajar 
9. Bengkel BBM 
Program Berterusan: 
1. Klinik UPSR (near miss lulus) 
2. Kelas tambahan (mengikut tahap 
dan penguasaan) 
3. Kelas elite (near miss cemerlang) 
4. Sudut mata-pelajaran 
5. Post-moterm Selepas Ujian 
Sumatif dan Formatif 
 Minit mesyuarat 
 headcount, SWOT 
analisis, pelan 
strategic 
 Kertas Kerja 
 Laporan (carta pai, 
graf, gambar) 
 Nota Minta 
 Laporan dan analisa 
Peperiksaan (SAPS) 
 Bahan edaran 
 Jadual Kelas 
Tambahan 
 Surat Panggilan 
 Surat Pemberitahuan 
ibu bapa 
 Hasil kerja murid 
 Bank Soalan 
 Fail PBS 
 Fail LINUS
Aspek 3.1.4 Jadual Waktu 
Penilaian Skor Justifikasi/Amalan/ 
Evidens 
Jadual waktu yang disediakan 
bedasarkan kepatuhan kepada 
peraturan pendidikan, surat 
pekeliling yang berkuatkuasa. 
Peruntukan masa pdp mengikut peraturan pendidikan. 
Rujuk Jadual waktu mata pelajaran 
Jadual waktu induk, jadual waktu 
persendirian guru, jadual waktu 
kelas, jadual waktu guru ganti dan 
jadual waktu penggunaan bilik khas 
disediakan secara terancang. 
Jadual waktu induk dipaparkan 
Jadual waktu kelas diberikan kepada guru kelas 
Jadual waktu individu diberikan kepada guru 
Jadual waktu guru ganti disediakan dalam bentuk slip(untuk 
guru), Papan senarai semak (untuk rujukan guru & murid) & 
didokumentasikan. 
Penyusunan waktu pengajaran yang 
sesuai dengan sesuatu mata 
pelajaran membolehkan masa pdp 
dimanfaatkan secara optimum. 
Peruntukan masa pdp mengikut peraturan pendidikan. 
Rujuk Jadual waktu mata pelajaran 
Jadual waktu disusun semula dengan 
segera apabila terdapat pertukaran 
guru atau keperluan tertentu. 
Mesyuarat dengan panitia mata pelajaran yang terlibat. 
Jadual disediakan dan dimesyuaratkan semual atas persetujuan 
semua pihak. 
Laporan perjumpaan. 
Jadual waktu yang ditetapkan 
dipatuhi sepenuhnya. 
Pemantauan oleh pihak pentadbir. 
Laporan 
INOVASI SKOR 6 Whatsup/Telegram/FROGvle
STANDARD 3 PKS-SKPM 2010 - 
ASPEK PERINCIAN SKOR JUSTIFIKASI/AMALAN 
3.1.5 
Pengurusan 
Peperiksaan, 
Pentaksiran dan 
Penilaian 
Skor 5 
1.Pentaksiran dan penilaian dilaksanakan secara terancang. 
1. Melaksanakan peperiksaan mengikut tarikh yang 
dirancang. 
 Ujian bulanan Mac dan Ogos. 
 Peperiksaan semester 1 dan 2 
 Ujian percubaan UPSR 
2. Jadual Tarikh Peperiksaan. 
3. Surat makluman kepada ibubapa melalui aplikasi 
Telegram, Whatsapp dan emel. 
2.Soalan penilaian disediakan oleh sekolah berasaskan jadual 
spesifikasi ujian (JSU) dan skema pemarkahan disediakan 
dengan lengkap. 
1. Jadual penyediaan/pengubalan soalan yang 
berasaskan JSU. 
2. Soalan-soalan berdasarkan tahap aras kesukaran. 
3. Bank soalan. 
3.Hasil peperiksaan awam,pentaksiran dan penilaian direkod 
dengan lengkap dan kemaskini. 
1. Memasukkan semua analisis ke dalam fail. 
2. Membuat graf perbandingan keputusan peperiksaan 
awam yang lalu dan keputusan peperiksaan tahun 
semasa. 
4.Keputusan peperiksaan awam, pentaksiran dan penilaian 
dianalisis bagi mengesan pencapaian, mengenalpasti isu, 
kekuatan dan kelemahan murid. 
1. Membuat post mortem keputusan peperiksaan yang 
telah dilaksanakan. 
2. “War room”
5.Hasil analisis digunakan untuk tindakan pembetulan dan 
penambahbaikan. 
1. Mesyuarat post mortem analisis dan head count. 
2. Analisia item soalan peperiksaan. 
3. Menambahbaik perancangan peningkatan akademik 
melalui latih tubi secara berterusan. 
4. Mengadakan Kursus Pemantapan Pedagogi Guru. 
5. Memastikan murid latih tubi secara berterusan.
1 de 8

Recomendados

Pengurusan panitiaPengurusan panitia
Pengurusan panitiaEast Smile
4.1K vistas4 diapositivas
Pk 01 pengurusan panitiaPk 01 pengurusan panitia
Pk 01 pengurusan panitiammaarrlliinnaa
4.5K vistas4 diapositivas
Fail meja-ketua-panitiaFail meja-ketua-panitia
Fail meja-ketua-panitiaNoor Hidayah Omar
13.4K vistas99 diapositivas
Pengurusan panitiaPengurusan panitia
Pengurusan panitiaeyrina
10.4K vistas28 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

pengurusan fail panitiapengurusan fail panitia
pengurusan fail panitiaFadzli Osman
27.9K vistas18 diapositivas
Panduan Pengurusan PanitiaPanduan Pengurusan Panitia
Panduan Pengurusan PanitiaOneNita Zuriah
1.4K vistas16 diapositivas
Operasi pbsOperasi pbs
Operasi pbswmzuri
346 vistas34 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Pengurusan Panitia BerkesanPengurusan Panitia Berkesan
Pengurusan Panitia Berkesan
Nasrul Hakim Zakaria18.7K vistas
Kandungan rekod persediaan mengajar 2015Kandungan rekod persediaan mengajar 2015
Kandungan rekod persediaan mengajar 2015
Pendeta Qassam4.2K vistas
pengurusan fail panitiapengurusan fail panitia
pengurusan fail panitia
Fadzli Osman27.9K vistas
Panduan Pengurusan PanitiaPanduan Pengurusan Panitia
Panduan Pengurusan Panitia
OneNita Zuriah1.4K vistas
Operasi pbsOperasi pbs
Operasi pbs
wmzuri346 vistas
Mesyuarat panitia bahasa melayuMesyuarat panitia bahasa melayu
Mesyuarat panitia bahasa melayu
Kementerian Pelajaran Malaysia1.5K vistas
Pengurusan fail pbs 2013Pengurusan fail pbs 2013
Pengurusan fail pbs 2013
Mohd Ishar Saharudin2.2K vistas
Su exam tugasanSu exam tugasan
Su exam tugasan
Ninaf Noor5.5K vistas
Pengelolaan aktiviti (1)Pengelolaan aktiviti (1)
Pengelolaan aktiviti (1)
Melisa Amirullah8K vistas
Urus fail khUrus fail kh
Urus fail kh
lizaahmadazaari8866578 vistas
Fail meja pk kurikulumFail meja pk kurikulum
Fail meja pk kurikulum
Lan Sempoi375 vistas
Pengelolaan & PengurusanPengelolaan & Pengurusan
Pengelolaan & Pengurusan
miZs Rieya8.1K vistas
Pks 02 pengurusan p & pPks 02 pengurusan p & p
Pks 02 pengurusan p & p
Shika Nara163 vistas
Senarai tugas unit peperiksaanSenarai tugas unit peperiksaan
Senarai tugas unit peperiksaan
Jamil Mohammad1.5K vistas
Fail meja su kokurikulumFail meja su kokurikulum
Fail meja su kokurikulum
Afira Mustafar6.2K vistas
Manual prosedur pk1Manual prosedur pk1
Manual prosedur pk1
Kz Awang3.6K vistas

Destacado

Intervensi linus 2.0Intervensi linus 2.0
Intervensi linus 2.0Ubaidillah Mohd
4.9K vistas5 diapositivas
08 s4-pd pc08 s4-pd pc
08 s4-pd pcjasmi jaafar
13.9K vistas9 diapositivas

Destacado(8)

Inovasi 2013 flexible isometric boardInovasi 2013 flexible isometric board
Inovasi 2013 flexible isometric board
rohana jantan919 vistas
Intervensi linus 2.0Intervensi linus 2.0
Intervensi linus 2.0
Ubaidillah Mohd4.9K vistas
Pill bahasa inggeris (1)Pill bahasa inggeris (1)
Pill bahasa inggeris (1)
Ahmad Bin Shariff Shariff15.6K vistas
Pelan strategik panitia bahasa inggeris 2015Pelan strategik panitia bahasa inggeris 2015
Pelan strategik panitia bahasa inggeris 2015
Nurulzatul Irkin9.3K vistas
08 s4-pd pc08 s4-pd pc
08 s4-pd pc
jasmi jaafar13.9K vistas
Aktiviti linusAktiviti linus
Aktiviti linus
Yuzita Yasin17.4K vistas
Borang penskoran pdpc (sekolah)Borang penskoran pdpc (sekolah)
Borang penskoran pdpc (sekolah)
jasmi jaafar32.9K vistas

Similar a Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau

FailmejapkkurikulumFailmejapkkurikulum
FailmejapkkurikulumSivagamy Kanniah
1.1K vistas74 diapositivas
Fail meja-penolong-kanan-kurikulumFail meja-penolong-kanan-kurikulum
Fail meja-penolong-kanan-kurikulumZai Muhd
5.1K vistas74 diapositivas
03 operasi pbs03 operasi pbs
03 operasi pbsالمدرسة
425 vistas34 diapositivas
Mengurus panitiaMengurus panitia
Mengurus panitiaYusni Shaaree
394 vistas28 diapositivas

Similar a Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau(20)

FailmejapkkurikulumFailmejapkkurikulum
Failmejapkkurikulum
Sivagamy Kanniah1.1K vistas
03 operasi pbs03 operasi pbs
03 operasi pbs
المدرسة425 vistas
02 rumusan perancangan strategik02 rumusan perancangan strategik
02 rumusan perancangan strategik
Jamaiah Mahli627 vistas
Mengurus panitiaMengurus panitia
Mengurus panitia
Yusni Shaaree394 vistas
Pks 03 pengurusan panitiaPks 03 pengurusan panitia
Pks 03 pengurusan panitia
Shika Nara396 vistas
FAIL-MEJA-GPK-KOKURIKULUM.docFAIL-MEJA-GPK-KOKURIKULUM.doc
FAIL-MEJA-GPK-KOKURIKULUM.doc
AhmadBilal25086915 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
NurSitiZahara16 vistas
Fail Meja Ketua Panitia TMKFail Meja Ketua Panitia TMK
Fail Meja Ketua Panitia TMK
Ministry of Education Malaysia4.4K vistas
Fail meja gpm smkmFail meja gpm smkm
Fail meja gpm smkm
Zamri Ghani160 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docxMYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docx
SONGHWEECHEEMoe56 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
DelloAidil6 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
SONGHWEECHEEMoe247 vistas
Fail meja (skop kerja)Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)
sarah marissa107 vistas
Fail meja (skop kerja)Fail meja (skop kerja)
Fail meja (skop kerja)
sarah marissa247 vistas
PBS 22.pptPBS 22.ppt
PBS 22.ppt
NorSuhaidahIsmail2 vistas
Operasi pbs 2003Operasi pbs 2003
Operasi pbs 2003
Kamarudin Jaafar651 vistas

Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau

 • 1. KUMPULAN 1A AHLI: 1) MAHMOOR MOKTAR - SK BAHAGIA 2) EKO MOHD KASSIM - SK WAKUBA 3) ANWAR BIN KURUS - SK.KUALA MEROTAI 4) RUSLIH SAPAR - SK.MENTADAK BARU 5) SURIANSAH ENCHARANG - SK.BRUMAS 6) MAZIRA WAHAB - SK.KUKUSAN 7) USMAN SUKUR - SK.BATU 22 8) MASTIAH LATOTO - SK.BUKIT QUION 9)NURIZAN P.BIRAN - SK. KUALA APAS 10) FITHRIYAH KAMARUDIN - SK. SENTOSA 11) ROSNITA SADUR - SK.JAMBATAN PUTIH 12)NOOR SUHAILA - SK.BOMBALAI
 • 2. STANDARD 3 PKS-SKPM 2010 ASPEK PERINCIAN SKOR 5 JUSTIFIKASI DAN EVIDENS 3.1.1 Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum 1. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum dibuat dengan mematuhi Akta Pendidikan, Peraturan Pendidikan,SPI,surat siaran,dasar-dasar KPM dan mengikut keperluan sekolah  Guru Besar mengadakan mesyuarat kurikulum.( Minit mesyuarat kurikulum.  Guru Besar melantik Ketua Panitia Matapelajaran ( Surat Lantikan Ketua Panitia )  Ketua panitia mengadakan mesyuarat panitia masing-masing. ( Minit mesyuarat panitia ).  Rancang aktiviti tahunan panitia.( kertas kerja dan laporan pemantauan aktiviti )  Fail-fail Pengurusan Panitia ( Kesemua fail-fail telah disediakan ) 2. Ketetapan berkaitan pelaksanaan kurikulum dibuat secara menyeluruh meliputi aspek berkaitan :  agihan kewangan matapelajaran  kekerapan penilaian  bilangan latihan atau tugasan pakej matapelajaran yang ditawarkan mengikut keperluan  pemilihan buku atau sumber pendidikan untuk memastikan kurikulum dilaksanakan secara cekap dan berkesan  Guru Besar memaklumkan agihan PCG kepada setiap mata pelajaran.(Minit mensyuarat kewangan)  Guru Besar memaklumkan tarikh pencerapan oleh PK dan KP kepada guru-guru. (Minit Mesyuarat Kurikulum dan Dokumentasi Pemantauan )  Pemantauan Buku Latihan Murid(Laporan Pemantauan Buku Latihan Murid )  Perbincangan Pencerapan PdP guru oleh PK1 (Minit mensyuarat panitia ) 3. Hampir keseluruhan ketetapan tersebut dinyatakan secara tersurat dengan lengkap sebagai panduan pengurusan kurikulum  Dokumentasi setiap aktiviti panitia ( Laporan Aktiviti Panitia )
 • 3. 3.1.2 Pengurusan Pngurusan Mata Pelajaran ASPEK Penilaian Skor Justifikasi Evidens 3.1.2 Skor 5  Hampir keseluruhanketetapan perlaksanaan oleh panita mata pelajaran.  Panitia mata pelajaran menggunakan peruntukan kewangan secara optimum untuk memastikan sumber pendidikan disedia dan digunakan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran murid.  Panitia mata pelajaran merancang dan melaksanakan program bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru.  Perkembangan dan kemajuan mata pelajaran serta status perlaksanaan program panitia dipantau, dilapor dan dibincangkan bagi membolehkan tindakan susulan dan penambahbaikan dibuat. 1. Mesyuarat Panitia 4 x setahun 2. Merancang program tahunan panitia. 1. Mengadakan meyuarat perbelajaan tahunan panitia. 1. Mengadakan kursus dalaman pada setiap kursus yang dihadiri oleh ahli panitia. 2. Mengadakan kursus KEBAT. 3. Pencerapan. 1. Pemantauan berterusan untuk setiap aktiviti yang dijalankan. Menyediakan system fail panitia yang mudah akses. Menyediakan takwim program. Menyediakan:- Nota Minta Invois Fail inventori Laporan kursus disediakan Fail Laporan pencerapan dan tidakan susulan dilaksanakan. Penyediaan senarai semak untuk setiap program. Post mortem untuk setelah pelaksanaan program dan mengatur tindakan susulan yang akan dilaksanakan.
 • 4.  Kekuatan dan kelemahan perlaksanaan P&P dikenal pasti oleh panitia mata pelajaran untuk merancang dan melaksanakan program penambahbaikan. 1. Mesyuarat diperingkat panitia 2. Penyediaan item soalan yang berkualiti. 3. Latih tubi. Minit mesyuarat. JSU disediakan Post mortem.
 • 5. 3.1.3 Pengurusan Program Peningkatan Pencapaian Murid ASPEK Penilaian Skor Justifikasi Evidens 3.1.3 Skor 5  Program dan aktiviti kurikulum dirancang dan dilaksanakan untuk semua mata pelajaran dan melibatkan murid di semua tahun  Perlaksanaan program dan aktiviti mengambil kira isu pembelajaran, tahap keupayaan dan potensi murid serta menjurus kea rah peningkatan ilmu dan kemahiran serta pemupukan nilai dalam kalangan murid.  Program dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai dengan keperluan murid  Program dan aktiviti yang dilaksanakan meningkatkan prestasi hamper keseluran murid/ mata pelajaran. Program One-off: 3. Mesyuarat Panitia 4. Dialog Prestasi 5. Minggu/Bulan Panitia 6. Ceramah teknik menjawab UPSR 7. Program motivasi ibubapa 8. Kem Motivasi Pelajar 9. Bengkel BBM Program Berterusan: 1. Klinik UPSR (near miss lulus) 2. Kelas tambahan (mengikut tahap dan penguasaan) 3. Kelas elite (near miss cemerlang) 4. Sudut mata-pelajaran 5. Post-moterm Selepas Ujian Sumatif dan Formatif  Minit mesyuarat  headcount, SWOT analisis, pelan strategic  Kertas Kerja  Laporan (carta pai, graf, gambar)  Nota Minta  Laporan dan analisa Peperiksaan (SAPS)  Bahan edaran  Jadual Kelas Tambahan  Surat Panggilan  Surat Pemberitahuan ibu bapa  Hasil kerja murid  Bank Soalan  Fail PBS  Fail LINUS
 • 6. Aspek 3.1.4 Jadual Waktu Penilaian Skor Justifikasi/Amalan/ Evidens Jadual waktu yang disediakan bedasarkan kepatuhan kepada peraturan pendidikan, surat pekeliling yang berkuatkuasa. Peruntukan masa pdp mengikut peraturan pendidikan. Rujuk Jadual waktu mata pelajaran Jadual waktu induk, jadual waktu persendirian guru, jadual waktu kelas, jadual waktu guru ganti dan jadual waktu penggunaan bilik khas disediakan secara terancang. Jadual waktu induk dipaparkan Jadual waktu kelas diberikan kepada guru kelas Jadual waktu individu diberikan kepada guru Jadual waktu guru ganti disediakan dalam bentuk slip(untuk guru), Papan senarai semak (untuk rujukan guru & murid) & didokumentasikan. Penyusunan waktu pengajaran yang sesuai dengan sesuatu mata pelajaran membolehkan masa pdp dimanfaatkan secara optimum. Peruntukan masa pdp mengikut peraturan pendidikan. Rujuk Jadual waktu mata pelajaran Jadual waktu disusun semula dengan segera apabila terdapat pertukaran guru atau keperluan tertentu. Mesyuarat dengan panitia mata pelajaran yang terlibat. Jadual disediakan dan dimesyuaratkan semual atas persetujuan semua pihak. Laporan perjumpaan. Jadual waktu yang ditetapkan dipatuhi sepenuhnya. Pemantauan oleh pihak pentadbir. Laporan INOVASI SKOR 6 Whatsup/Telegram/FROGvle
 • 7. STANDARD 3 PKS-SKPM 2010 - ASPEK PERINCIAN SKOR JUSTIFIKASI/AMALAN 3.1.5 Pengurusan Peperiksaan, Pentaksiran dan Penilaian Skor 5 1.Pentaksiran dan penilaian dilaksanakan secara terancang. 1. Melaksanakan peperiksaan mengikut tarikh yang dirancang.  Ujian bulanan Mac dan Ogos.  Peperiksaan semester 1 dan 2  Ujian percubaan UPSR 2. Jadual Tarikh Peperiksaan. 3. Surat makluman kepada ibubapa melalui aplikasi Telegram, Whatsapp dan emel. 2.Soalan penilaian disediakan oleh sekolah berasaskan jadual spesifikasi ujian (JSU) dan skema pemarkahan disediakan dengan lengkap. 1. Jadual penyediaan/pengubalan soalan yang berasaskan JSU. 2. Soalan-soalan berdasarkan tahap aras kesukaran. 3. Bank soalan. 3.Hasil peperiksaan awam,pentaksiran dan penilaian direkod dengan lengkap dan kemaskini. 1. Memasukkan semua analisis ke dalam fail. 2. Membuat graf perbandingan keputusan peperiksaan awam yang lalu dan keputusan peperiksaan tahun semasa. 4.Keputusan peperiksaan awam, pentaksiran dan penilaian dianalisis bagi mengesan pencapaian, mengenalpasti isu, kekuatan dan kelemahan murid. 1. Membuat post mortem keputusan peperiksaan yang telah dilaksanakan. 2. “War room”
 • 8. 5.Hasil analisis digunakan untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan. 1. Mesyuarat post mortem analisis dan head count. 2. Analisia item soalan peperiksaan. 3. Menambahbaik perancangan peningkatan akademik melalui latih tubi secara berterusan. 4. Mengadakan Kursus Pemantapan Pedagogi Guru. 5. Memastikan murid latih tubi secara berterusan.