SlideShare una empresa de Scribd logo

Gurasotasuna / Parentalidad

A
amaiagarur

Artículo sobre educación.

1 de 6
Descargar para leer sin conexión
PSIKOLAGUN http://www.leioa.eu/
ETXADI. 0-18 urte bitarteko seme-alabak dituzten familientzako doako Orientazio Zerbitzua. Egin
zure kontsulta telefonoz (944051549. Ostegunero: 11:30etatik 13:00etara eta 16:00etatik
17:30etara) edo Leioako Udaleko webguneko inprimakia betez
GURASOTASUNA
Aita edota ama izatearen funtzioetako bat familian harreman positiboak
garatzea da. Guraso-erantzukizuna oinarri izanik, ume eta nerabeen
eskubideak bermatu eta beraien garapena eta ongizate pertsonala eta soziala
sustatzea.
Helburu hori lortze aldera, familia batek edo familia osatzen duen heldu
bakoitzak hazkuntzarekiko interpretazio propioa izaten du. Hau da, seme-
alabekin modu baten edo bestean jardutea lehenesten du; horrela iristen
diolako edo bere familian ikasi eta bizi izandakoa hizpide duelako. Bada, baita
ere, jaso izandako hezkuntza praktika alboratu eta kontrako heziketa abiarazten
duenik.
Argi dago, seme-alabekin jarduteko eta seme-alabak hezteko ikuspegi
desberdinak daudela egun, hau da, guraso-erantzukizuna interpretatzeko
moduak eta moduak daudela. Hala ere, badira oinarrizko printzipio batzuk,
gurasotasuna eta erantzukizunaren jardunaren bizkarrezur direnak. Printzipio
hauek, ume eta nerabeen garapen egokia eta ongizate fisikoa eta mentala
sustatzen dituzte (Rodrigo eta Palacios, 1998).
1. Lotura afektibo goxoak, babesleak eta egonkorrak ezarri, haur,ume eta
gazteak onartuak eta maitatuak sentitzeko.
2. Testuinguru egonkorra eskaini. Adin txikikoek arauak eta baloreak
barneratzeko, gurasoak eredu, gidari eta ikusle izan behar dute.
3. Eguneroko ikaskuntza estimulatu eta ikaskuntza prozesuan laguntza
eskaini, adin txikikoen motibazio eta gaitasunak sustatzeko.
4. Seme-alabak baloratu. Beraien munduarekiko interesa agertu, beraien
esperientziak balioetsi, beraien kezkekiko ardura adierazi eta beraien
beharrizanak asetu.
5. Seme-alabak trebatu. Agente aktiboak direla, konpetenteak eta gauzak
aldatzeko edota besteengan eragiteko gai direnaren pertzepzioa sustatu.
6. Biolentzia-eza. Zigor fisiko edota psikologikoa onartzen duen hezkuntza
baztertu. Osotasun fisikorako eskubidea eta giza duintasun eskubideak
urratzen ditu.
Hazkuntza eta hezkuntza praktikan, familia orok momenturen batean edo beste,
bizi dezake estresagarria izan daitekeen egoera. Zenbaitetan egoera horri aurre
egiteko baliabide edo laguntzarik gabe aurkitzen direlarik. Esaterako, bizitzako
trantsizio edo krisialdiak, presio ekonomikoa, aldaketak baldintza sozialetan,
auzoen narriadura eta komunitatearekiko loturen haustura edota guraso
izatearen lanari bakarka heldu behar izatea, besteak beste. Orduan
ezinbestekoa izaten da, beharrizanak identifikatu eta gurasotasuna aurrera
eramateko, familia, lagun edo instituzioetako baliabideei heltzea. Seme-alaben
gaitasunak indartu eta garapen mugarri egokiak berenganatzeko bitarteko
izanik.
Finean, gurasotasuna, ume eta nerabeen beharrizanen errespetuan oinarritzen
da, beraien garapena sustatuko duten ekintzak aurrera eramatean. Besteak
beste, atxikimendu lotura indartzen, jolasaren bidez elkarrekintza ahalbidetzen,
gatazkarik gabeko komunikazioa bermatzen, … kontutan hartuz, betiere, familia
bakoitzaren testuingurua, zirkunstantzia indibidualak, sozialak eta kulturalak,
eta guraso bezala norbanako bakoitzak dituen abileziak.
Tratu onak, umeen garapena eta ongizate egokia ahalbidetzen du. Horretarako,
familiak, umeen beharrizanak identifikatu eta haur, ume edota nerabe bakoitzari
egokiturako jarduera eta ekintzak jarri behar ditu martxan, betiere, errespetuan,
arretan, hezkuntzan, arauen ezarpenean eta afektuan oinarrituak hauek.
Horrela, haur, ume eta nerabeek autoestimu positiboa garatuko dute eta
gizartean sano eta zoriontsu haziko dira.
Lotura interesgarria: Maitasunez hezteko 10 aholku praktiko
https://www.savethechildren.es/publicaciones/10-consejos-para-educar-
queriendo
Familientzako gida: Gurasotasunaren gida
http://unaf.org/publicaciones/parentalidad-positiva/
Gurasotasuna
Familias en Positivo
Servicio de Orientación GRATUITO para las familias con hijos y/o hijas de 0 a 18 años.
Haz tu consulta por Teléfono: 94 405 15 49 (Jueves: de 11:30 a 13:00 y de 16:00 a 17:30) ó
rellenando el formulario que aparece en el Ayuntamiento de Leioa
PSIKOLAGUN http://www.leioa.eu/
MARENTALIDAD Y PARENTALIDAD POSITIVA
El objetivo de padres y/o madres es el de promover relaciones positivas en la
familia, basadas en el ejercicio de la responsabilidad parental, para
garantizar los derechos del niño, de la niña y del adolescente y promover su
desarrollo y bienestar personal y social.
En la búsqueda de este objetivo cada familia cada persona adulta que
compone una familia puede tener su propia interpretación de la crianza. Es
decir, prioriza unas formas de actuar con sus hijos o con sus hijas sobre otras.
Generalmente aquellas decisiones que toma sobre cómo actuar consideran
que como son las que ellos o ellas han aprendido o han vivido en su familia son
las que deben poner en práctica. En otras ocasiones se actúa también
contradiciendo los criterios sobre los que la propia persona ha aprendido en su
crianza y educación.
En cualquier caso, y ante las múltiples posibilidades de actuar con los hijos,
hijas se debe tener en cuenta que a pesar de esa diversidad de
interpretaciones personales que conlleva la responsabilidad de la crianza y
educación, existen una serie de principios de actuación generales que
conforman la “columna vertebral” sobre la que se sustenta el ejercicio de una
marentalidad y parentalidad positiva y responsable. Estos principios serán los
que favorezcan el desarrollo adecuado en las niñas, niños y adolescentes y
fomentan su bienestar físico y mental (Rodrigo y Palacios, 1998).
1. Vínculos afectivos cálidos, protectores y estables para que los niños, niñas
y adolescentes se sientan aceptados y queridos.
2. Entorno estructurado, que proporciona modelo, guía y supervisión para que
los niños, niñas y adolescentes aprendan las normas y valores.
3. Estimulación y apoyo al aprendizaje cotidiano y escolar para el fomento de
la motivación y de sus capacidades.
4. Reconocimiento del valor de los hijos e hijas, mostrando interés por su
mundo, validar sus experiencias, implicarse en sus preocupaciones, responder a
sus necesidades.
5. Capacitación de los hijos e hijas, potenciando su percepción de que son
agentes activos, competentes y capaces de cambiar las cosas e influir sobre los
demás.
6. Educación sin violencia, excluyendo toda forma de castigo físico o
psicológico degradante, por considerar que el castigo corporal constituye una
violación del derecho del menor al respeto de su integridad física y de su
dignidad humana.
En la práctica de la crianza y la educación todas las familias, en algún
momento de sus vidas, pueden experimentar situaciones estresantes y contar
con apoyo insuficiente ante los múltiples retos que deben afrontar como
resultado de transiciones o crisis vitales, presiones económicas, cambios en las
condiciones sociales, deterioro de los barrios y de los lazos con la comunidad,
dificultades para afrontar el rol parental en solitario, entre otras. En esos
momentos es necesario identificar las necesidades de apoyo para ejercer la
marentalidad y parentalidad positiva buscar los recursos familiares, de
amistades o institucionales y así trabajar para reforzar las capacidades de los
hijos e hijas con el fin de alcanzar las metas de desarrollo adecuadas.
En definitiva, la marentalidad y parentalidad positiva está basada en el respeto
de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y en la puesta en
marcha de acciones que favorezcan su desarrollo, como pueden ser el
fortalecimiento del apego, la interacción a través del juego, la comunicación sin
exposición al conflicto..., teniendo en cuenta el entorno de cada familia sus
circunstancias individuales y sociales y las habilidades de los padres y/o
madres.
El buen trato a niñas y niños favorece un desarrollo y un bienestar adecuado.
Para ello, las familias deben identificar, reconocer las necesidades infantiles y
poner en marcha las acciones adecuadas a cada niño y a cada niña y
adolescente de atención, respeto, educación, normatividad y afecto. Esto
permitirá que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse como personas
con una buena autoestima, lo que les hará crecer de forma sana y feliz en
sociedad.
Enlace de Interés: 10 consejos prácticos para educar queriendo
https://www.savethechildren.es/publicaciones/10-consejos-para-educar-
queriendo
Guía de interés para familias: Guía de parentalidad positiva
http://unaf.org/publicaciones/parentalidad-positiva/
Gurasotasuna
Familias en Positivo

Recomendados

Universidad tecnica de la salud 1
Universidad tecnica de la salud 1Universidad tecnica de la salud 1
Universidad tecnica de la salud 1Mileynaru
 
Educacion preescolar y el juego
Educacion preescolar y el juegoEducacion preescolar y el juego
Educacion preescolar y el juegosolvasquez02
 
Educacion preescolar y el juego
Educacion preescolar y el juegoEducacion preescolar y el juego
Educacion preescolar y el juegosolvasquez02
 
pautas culturales de crianza
pautas culturales de crianza pautas culturales de crianza
pautas culturales de crianza Mileynaru
 
Guia paternidad Activa
Guia paternidad ActivaGuia paternidad Activa
Guia paternidad ActivaCesfamLoFranco
 
Beneficios de una paternidad responsable
Beneficios de una paternidad responsable Beneficios de una paternidad responsable
Beneficios de una paternidad responsable JavierMartnez488900
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Responsabilidad parental
Responsabilidad parentalResponsabilidad parental
Responsabilidad parentalchrisscooper42
 
Maternidad y paternidad responsable
Maternidad y paternidad responsableMaternidad y paternidad responsable
Maternidad y paternidad responsablePropuestadidactica
 
Familia y proceso educativo. reporte de lectura. socializacion familiar de pa...
Familia y proceso educativo. reporte de lectura. socializacion familiar de pa...Familia y proceso educativo. reporte de lectura. socializacion familiar de pa...
Familia y proceso educativo. reporte de lectura. socializacion familiar de pa...LiszettVelasquez
 
Los padres, principales educadores.
Los padres, principales educadores.Los padres, principales educadores.
Los padres, principales educadores.PANV
 
LOS BUENOS TRATOS Y LA RESILIENCIA INFANTIL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNO...
LOS BUENOS TRATOS Y LA RESILIENCIA INFANTIL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNO...LOS BUENOS TRATOS Y LA RESILIENCIA INFANTIL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNO...
LOS BUENOS TRATOS Y LA RESILIENCIA INFANTIL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNO...Vaalentinaa M. Henríquez
 
Guia practica-del-buen-trato-al-nino
Guia practica-del-buen-trato-al-nino Guia practica-del-buen-trato-al-nino
Guia practica-del-buen-trato-al-nino Marta Montoro
 
Programa de fortaleciendo lazos en la familia
Programa de fortaleciendo lazos en la familiaPrograma de fortaleciendo lazos en la familia
Programa de fortaleciendo lazos en la familiaAlejandro Figueroa Cubas
 
Reporte de lectura
Reporte de lecturaReporte de lectura
Reporte de lecturaMayra Rocio
 
Competencias parentales y nadie es perfecto
Competencias parentales y nadie es perfectoCompetencias parentales y nadie es perfecto
Competencias parentales y nadie es perfectorodrigopargameza
 
Unidad 2: La Familia y el Proceso Educativo del Niño
Unidad 2: La Familia y el Proceso Educativo del NiñoUnidad 2: La Familia y el Proceso Educativo del Niño
Unidad 2: La Familia y el Proceso Educativo del NiñoGabriela Martínez
 
21responsabilidadpaternaymaterna
21responsabilidadpaternaymaterna21responsabilidadpaternaymaterna
21responsabilidadpaternaymaternaalejitagosa
 
¿QUE IMPLICA PATERNIDAD RESPONSABLE?
¿QUE IMPLICA PATERNIDAD RESPONSABLE?¿QUE IMPLICA PATERNIDAD RESPONSABLE?
¿QUE IMPLICA PATERNIDAD RESPONSABLE?crisst lizeth
 
Pautas de crianza vs disciplina en el aula
Pautas de crianza vs disciplina en el aulaPautas de crianza vs disciplina en el aula
Pautas de crianza vs disciplina en el aulaJackeline Prieto
 
Padres y madres competentes
Padres y madres competentesPadres y madres competentes
Padres y madres competentesLlama Montaigne
 
cultura del buen trato e interculturalidad
cultura del buen trato e interculturalidad cultura del buen trato e interculturalidad
cultura del buen trato e interculturalidad Biviana Mamani
 

La actualidad más candente (20)

Diapositivas nucleo
Diapositivas nucleoDiapositivas nucleo
Diapositivas nucleo
 
Responsabilidad parental
Responsabilidad parentalResponsabilidad parental
Responsabilidad parental
 
Maternidad y paternidad responsable
Maternidad y paternidad responsableMaternidad y paternidad responsable
Maternidad y paternidad responsable
 
Familia y proceso educativo. reporte de lectura. socializacion familiar de pa...
Familia y proceso educativo. reporte de lectura. socializacion familiar de pa...Familia y proceso educativo. reporte de lectura. socializacion familiar de pa...
Familia y proceso educativo. reporte de lectura. socializacion familiar de pa...
 
Guia crianza
Guia crianzaGuia crianza
Guia crianza
 
Los padres, principales educadores.
Los padres, principales educadores.Los padres, principales educadores.
Los padres, principales educadores.
 
LOS BUENOS TRATOS Y LA RESILIENCIA INFANTIL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNO...
LOS BUENOS TRATOS Y LA RESILIENCIA INFANTIL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNO...LOS BUENOS TRATOS Y LA RESILIENCIA INFANTIL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNO...
LOS BUENOS TRATOS Y LA RESILIENCIA INFANTIL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNO...
 
Guia practica-del-buen-trato-al-nino
Guia practica-del-buen-trato-al-nino Guia practica-del-buen-trato-al-nino
Guia practica-del-buen-trato-al-nino
 
Programa de fortaleciendo lazos en la familia
Programa de fortaleciendo lazos en la familiaPrograma de fortaleciendo lazos en la familia
Programa de fortaleciendo lazos en la familia
 
Presentación la paternidad responsable
Presentación la paternidad responsablePresentación la paternidad responsable
Presentación la paternidad responsable
 
Reporte de lectura
Reporte de lecturaReporte de lectura
Reporte de lectura
 
Competencias parentales y nadie es perfecto
Competencias parentales y nadie es perfectoCompetencias parentales y nadie es perfecto
Competencias parentales y nadie es perfecto
 
Unidad 2: La Familia y el Proceso Educativo del Niño
Unidad 2: La Familia y el Proceso Educativo del NiñoUnidad 2: La Familia y el Proceso Educativo del Niño
Unidad 2: La Familia y el Proceso Educativo del Niño
 
21responsabilidadpaternaymaterna
21responsabilidadpaternaymaterna21responsabilidadpaternaymaterna
21responsabilidadpaternaymaterna
 
¿QUE IMPLICA PATERNIDAD RESPONSABLE?
¿QUE IMPLICA PATERNIDAD RESPONSABLE?¿QUE IMPLICA PATERNIDAD RESPONSABLE?
¿QUE IMPLICA PATERNIDAD RESPONSABLE?
 
Pautas de crianza
Pautas de crianzaPautas de crianza
Pautas de crianza
 
Pautas de crianza vs disciplina en el aula
Pautas de crianza vs disciplina en el aulaPautas de crianza vs disciplina en el aula
Pautas de crianza vs disciplina en el aula
 
Paternidad responsable
Paternidad responsablePaternidad responsable
Paternidad responsable
 
Padres y madres competentes
Padres y madres competentesPadres y madres competentes
Padres y madres competentes
 
cultura del buen trato e interculturalidad
cultura del buen trato e interculturalidad cultura del buen trato e interculturalidad
cultura del buen trato e interculturalidad
 

Destacado

Balduino eta bibolina
Balduino eta bibolinaBalduino eta bibolina
Balduino eta bibolinaamaiagarur
 
Fast, transparent market with trust - ingatlan.com
Fast, transparent market with trust - ingatlan.comFast, transparent market with trust - ingatlan.com
Fast, transparent market with trust - ingatlan.comLaura Szabó
 
Class 17 library day; bring task handout
Class 17 library day; bring task handoutClass 17 library day; bring task handout
Class 17 library day; bring task handoutkimpalmore
 
Modelo de Examen de Reparación de Matemática Sexto Grado
Modelo de Examen de Reparación de Matemática Sexto GradoModelo de Examen de Reparación de Matemática Sexto Grado
Modelo de Examen de Reparación de Matemática Sexto GradoCliffor Jerry Herrera Castrillo
 
Kayli Grenada
Kayli GrenadaKayli Grenada
Kayli Grenadachglat
 
Euskadiko jarduera
Euskadiko jardueraEuskadiko jarduera
Euskadiko jardueramartaartetxe
 
Euskadiko jarduera ekonomikoa ,aracely y sonia
Euskadiko jarduera ekonomikoa ,aracely y soniaEuskadiko jarduera ekonomikoa ,aracely y sonia
Euskadiko jarduera ekonomikoa ,aracely y soniamartaartetxe
 
про культуру зовнішнього вигляду вчителя
про культуру зовнішнього вигляду вчителяпро культуру зовнішнього вигляду вчителя
про культуру зовнішнього вигляду вчителяСергей Чабан
 
Team bunga raya final report
Team bunga raya final reportTeam bunga raya final report
Team bunga raya final reportyenweizheng
 
Respuestas de Examen de Reparación de Lengua y Literatura, Matemática y Socia...
Respuestas de Examen de Reparación de Lengua y Literatura, Matemática y Socia...Respuestas de Examen de Reparación de Lengua y Literatura, Matemática y Socia...
Respuestas de Examen de Reparación de Lengua y Literatura, Matemática y Socia...Cliffor Jerry Herrera Castrillo
 
medidas de tendencia central
medidas de tendencia centralmedidas de tendencia central
medidas de tendencia centralhely gonzalez
 
Μαθηματικά Δ΄ 5. 31. ΄΄Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 31. ΄΄Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν΄΄Μαθηματικά Δ΄ 5. 31. ΄΄Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 31. ΄΄Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Hezkuntza proiektua
Hezkuntza proiektuaHezkuntza proiektua
Hezkuntza proiektualanderibaibe
 

Destacado (20)

Matrikula2
Matrikula2Matrikula2
Matrikula2
 
Balduino eta bibolina
Balduino eta bibolinaBalduino eta bibolina
Balduino eta bibolina
 
Fast, transparent market with trust - ingatlan.com
Fast, transparent market with trust - ingatlan.comFast, transparent market with trust - ingatlan.com
Fast, transparent market with trust - ingatlan.com
 
Class 17 library day; bring task handout
Class 17 library day; bring task handoutClass 17 library day; bring task handout
Class 17 library day; bring task handout
 
Modelo de Examen de Reparación de Matemática Sexto Grado
Modelo de Examen de Reparación de Matemática Sexto GradoModelo de Examen de Reparación de Matemática Sexto Grado
Modelo de Examen de Reparación de Matemática Sexto Grado
 
Rec cc.docx
Rec cc.docxRec cc.docx
Rec cc.docx
 
Kayli Grenada
Kayli GrenadaKayli Grenada
Kayli Grenada
 
Calendario 2017
Calendario 2017Calendario 2017
Calendario 2017
 
Euskadiko jarduera
Euskadiko jardueraEuskadiko jarduera
Euskadiko jarduera
 
Euskadiko jarduera ekonomikoa ,aracely y sonia
Euskadiko jarduera ekonomikoa ,aracely y soniaEuskadiko jarduera ekonomikoa ,aracely y sonia
Euskadiko jarduera ekonomikoa ,aracely y sonia
 
La mujer en la historia
La mujer en la historiaLa mujer en la historia
La mujer en la historia
 
про культуру зовнішнього вигляду вчителя
про культуру зовнішнього вигляду вчителяпро культуру зовнішнього вигляду вчителя
про культуру зовнішнього вигляду вчителя
 
Team bunga raya final report
Team bunga raya final reportTeam bunga raya final report
Team bunga raya final report
 
Respuestas de Examen de Reparación de Lengua y Literatura, Matemática y Socia...
Respuestas de Examen de Reparación de Lengua y Literatura, Matemática y Socia...Respuestas de Examen de Reparación de Lengua y Literatura, Matemática y Socia...
Respuestas de Examen de Reparación de Lengua y Literatura, Matemática y Socia...
 
medidas de tendencia central
medidas de tendencia centralmedidas de tendencia central
medidas de tendencia central
 
Non Ferrous Metals
Non Ferrous MetalsNon Ferrous Metals
Non Ferrous Metals
 
Μαθηματικά Δ΄ 5. 31. ΄΄Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 31. ΄΄Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν΄΄Μαθηματικά Δ΄ 5. 31. ΄΄Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν΄΄
Μαθηματικά Δ΄ 5. 31. ΄΄Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν΄΄
 
Πλανήτες
ΠλανήτεςΠλανήτες
Πλανήτες
 
Hezkuntza proiektua
Hezkuntza proiektuaHezkuntza proiektua
Hezkuntza proiektua
 
Eskola ordutegiak
Eskola ordutegiakEskola ordutegiak
Eskola ordutegiak
 

Similar a Gurasotasuna / Parentalidad

Familia, escuela y sociedad
Familia, escuela y sociedadFamilia, escuela y sociedad
Familia, escuela y sociedadLilian Lemus
 
Educacion preescolar y el juego
Educacion preescolar y el juegoEducacion preescolar y el juego
Educacion preescolar y el juegosolvasquez02
 
Campaña en pro del desarrollo de la primera infancia
Campaña en pro del desarrollo de la primera infanciaCampaña en pro del desarrollo de la primera infancia
Campaña en pro del desarrollo de la primera infanciaMiriam Janet Vargas Bejarano
 
Barudy, habilidades parentales y el buen trato
Barudy, habilidades parentales y el buen tratoBarudy, habilidades parentales y el buen trato
Barudy, habilidades parentales y el buen tratoPam Alvarez
 
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...k2l8m7
 
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...k2l8m7
 
Importancia de la familia como primera opcion educativa de la escuela.hilda
Importancia de la familia como primera opcion educativa de la escuela.hildaImportancia de la familia como primera opcion educativa de la escuela.hilda
Importancia de la familia como primera opcion educativa de la escuela.hildaEDUPEL
 
Plan de Formacion a Familias - CDI Maria Auxiliadora Pital- Huila (3).docx
Plan de Formacion a Familias - CDI Maria Auxiliadora Pital- Huila (3).docxPlan de Formacion a Familias - CDI Maria Auxiliadora Pital- Huila (3).docx
Plan de Formacion a Familias - CDI Maria Auxiliadora Pital- Huila (3).docxNataliaSilvaCastro
 
Creciendo Como Padres Y Madres
Creciendo Como Padres Y MadresCreciendo Como Padres Y Madres
Creciendo Como Padres Y Madrescereschina
 
La familia y la educación reporte
La familia y la educación reporteLa familia y la educación reporte
La familia y la educación reporteDiPa92
 
GUÍA DIDÁCTICA 5 - PAUTAS DE CRIANZA
GUÍA DIDÁCTICA 5 - PAUTAS DE CRIANZAGUÍA DIDÁCTICA 5 - PAUTAS DE CRIANZA
GUÍA DIDÁCTICA 5 - PAUTAS DE CRIANZASENA
 
Proyecto final procesos socio afectivo y moral en la primera infancia
Proyecto final procesos socio afectivo y moral en la primera infanciaProyecto final procesos socio afectivo y moral en la primera infancia
Proyecto final procesos socio afectivo y moral en la primera infanciaMila Ramirez
 

Similar a Gurasotasuna / Parentalidad (20)

Familia, escuela y sociedad
Familia, escuela y sociedadFamilia, escuela y sociedad
Familia, escuela y sociedad
 
Vinculo familiar
Vinculo familiarVinculo familiar
Vinculo familiar
 
Educacion preescolar y el juego
Educacion preescolar y el juegoEducacion preescolar y el juego
Educacion preescolar y el juego
 
Campaña en pro del desarrollo de la primera infancia
Campaña en pro del desarrollo de la primera infanciaCampaña en pro del desarrollo de la primera infancia
Campaña en pro del desarrollo de la primera infancia
 
Buenos tratos barudy
Buenos tratos barudyBuenos tratos barudy
Buenos tratos barudy
 
Barudy, habilidades parentales y el buen trato
Barudy, habilidades parentales y el buen tratoBarudy, habilidades parentales y el buen trato
Barudy, habilidades parentales y el buen trato
 
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
 
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
Análisis del papel de los padres o de los cuidadores en el desarrollo socio a...
 
Importancia de la familia como primera opcion educativa de la escuela.hilda
Importancia de la familia como primera opcion educativa de la escuela.hildaImportancia de la familia como primera opcion educativa de la escuela.hilda
Importancia de la familia como primera opcion educativa de la escuela.hilda
 
Plan de Formacion a Familias - CDI Maria Auxiliadora Pital- Huila (3).docx
Plan de Formacion a Familias - CDI Maria Auxiliadora Pital- Huila (3).docxPlan de Formacion a Familias - CDI Maria Auxiliadora Pital- Huila (3).docx
Plan de Formacion a Familias - CDI Maria Auxiliadora Pital- Huila (3).docx
 
Programa de trabajo social weebly
Programa de trabajo social weeblyPrograma de trabajo social weebly
Programa de trabajo social weebly
 
Guia padres-2009
Guia padres-2009Guia padres-2009
Guia padres-2009
 
Creciendo Como Padres Y Madres
Creciendo Como Padres Y MadresCreciendo Como Padres Y Madres
Creciendo Como Padres Y Madres
 
Guia padres y madres
Guia padres y madresGuia padres y madres
Guia padres y madres
 
Guia padres-2009
Guia padres-2009Guia padres-2009
Guia padres-2009
 
La familia y la educación reporte
La familia y la educación reporteLa familia y la educación reporte
La familia y la educación reporte
 
GUÍA DIDÁCTICA 5 - PAUTAS DE CRIANZA
GUÍA DIDÁCTICA 5 - PAUTAS DE CRIANZAGUÍA DIDÁCTICA 5 - PAUTAS DE CRIANZA
GUÍA DIDÁCTICA 5 - PAUTAS DE CRIANZA
 
Sexualidad
SexualidadSexualidad
Sexualidad
 
Tarea3 514505 112
Tarea3 514505 112Tarea3 514505 112
Tarea3 514505 112
 
Proyecto final procesos socio afectivo y moral en la primera infancia
Proyecto final procesos socio afectivo y moral en la primera infanciaProyecto final procesos socio afectivo y moral en la primera infancia
Proyecto final procesos socio afectivo y moral en la primera infancia
 

Más de amaiagarur

2022 -2023 Matrikulazioa
2022 -2023 Matrikulazioa2022 -2023 Matrikulazioa
2022 -2023 Matrikulazioaamaiagarur
 
2022- 23 matrikulazioa
2022- 23 matrikulazioa2022- 23 matrikulazioa
2022- 23 matrikulazioaamaiagarur
 
SUMENDIAK - Gaiaren errepasoa (2
SUMENDIAK - Gaiaren errepasoa (2SUMENDIAK - Gaiaren errepasoa (2
SUMENDIAK - Gaiaren errepasoa (2amaiagarur
 
Artatza pinueta antolaketa covid 19
Artatza pinueta antolaketa covid 19Artatza pinueta antolaketa covid 19
Artatza pinueta antolaketa covid 19amaiagarur
 
Eguzki sistema -1
Eguzki sistema -1Eguzki sistema -1
Eguzki sistema -1amaiagarur
 
EGUZKI SISTEMA
EGUZKI SISTEMAEGUZKI SISTEMA
EGUZKI SISTEMAamaiagarur
 
Egutegia 2019.2020 kolorez
Egutegia 2019.2020 kolorezEgutegia 2019.2020 kolorez
Egutegia 2019.2020 kolorezamaiagarur
 
Eskola materiala /material escolar 2019-2020
Eskola materiala /material escolar 2019-2020Eskola materiala /material escolar 2019-2020
Eskola materiala /material escolar 2019-2020amaiagarur
 
Artatza Pinueta 2 urte 2018/2019
Artatza Pinueta 2 urte  2018/2019Artatza Pinueta 2 urte  2018/2019
Artatza Pinueta 2 urte 2018/2019amaiagarur
 
Eskatzaileen zerrenda
Eskatzaileen zerrendaEskatzaileen zerrenda
Eskatzaileen zerrendaamaiagarur
 
2018-2019 Matrikulazioa
2018-2019 Matrikulazioa2018-2019 Matrikulazioa
2018-2019 Matrikulazioaamaiagarur
 
Liburu gomendatuak
Liburu gomendatuakLiburu gomendatuak
Liburu gomendatuakamaiagarur
 
Gabon ez sexistak
Gabon ez sexistakGabon ez sexistak
Gabon ez sexistakamaiagarur
 
Artatza Pinueta 2 urte 2018-19
Artatza Pinueta  2 urte 2018-19Artatza Pinueta  2 urte 2018-19
Artatza Pinueta 2 urte 2018-19amaiagarur
 
Matrikulazioa 2017 2018
Matrikulazioa 2017 2018Matrikulazioa 2017 2018
Matrikulazioa 2017 2018amaiagarur
 
2.elurretako erregina
2.elurretako erregina2.elurretako erregina
2.elurretako erreginaamaiagarur
 
Maroko proiekt
Maroko proiektMaroko proiekt
Maroko proiektamaiagarur
 
Errusia proiekt
Errusia proiektErrusia proiekt
Errusia proiektamaiagarur
 
Gulliver-en bidaiak
Gulliver-en bidaiakGulliver-en bidaiak
Gulliver-en bidaiakamaiagarur
 

Más de amaiagarur (20)

2022 -2023 Matrikulazioa
2022 -2023 Matrikulazioa2022 -2023 Matrikulazioa
2022 -2023 Matrikulazioa
 
2022- 23 matrikulazioa
2022- 23 matrikulazioa2022- 23 matrikulazioa
2022- 23 matrikulazioa
 
SUMENDIAK - Gaiaren errepasoa (2
SUMENDIAK - Gaiaren errepasoa (2SUMENDIAK - Gaiaren errepasoa (2
SUMENDIAK - Gaiaren errepasoa (2
 
Artatza pinueta antolaketa covid 19
Artatza pinueta antolaketa covid 19Artatza pinueta antolaketa covid 19
Artatza pinueta antolaketa covid 19
 
Eguzki sistema -1
Eguzki sistema -1Eguzki sistema -1
Eguzki sistema -1
 
EGUZKI SISTEMA
EGUZKI SISTEMAEGUZKI SISTEMA
EGUZKI SISTEMA
 
Egutegia 2019.2020 kolorez
Egutegia 2019.2020 kolorezEgutegia 2019.2020 kolorez
Egutegia 2019.2020 kolorez
 
Eskola materiala /material escolar 2019-2020
Eskola materiala /material escolar 2019-2020Eskola materiala /material escolar 2019-2020
Eskola materiala /material escolar 2019-2020
 
Artatza Pinueta 2 urte 2018/2019
Artatza Pinueta 2 urte  2018/2019Artatza Pinueta 2 urte  2018/2019
Artatza Pinueta 2 urte 2018/2019
 
Eskatzaileen zerrenda
Eskatzaileen zerrendaEskatzaileen zerrenda
Eskatzaileen zerrenda
 
2018-2019 Matrikulazioa
2018-2019 Matrikulazioa2018-2019 Matrikulazioa
2018-2019 Matrikulazioa
 
Gabonak 2017
Gabonak 2017Gabonak 2017
Gabonak 2017
 
Liburu gomendatuak
Liburu gomendatuakLiburu gomendatuak
Liburu gomendatuak
 
Gabon ez sexistak
Gabon ez sexistakGabon ez sexistak
Gabon ez sexistak
 
Artatza Pinueta 2 urte 2018-19
Artatza Pinueta  2 urte 2018-19Artatza Pinueta  2 urte 2018-19
Artatza Pinueta 2 urte 2018-19
 
Matrikulazioa 2017 2018
Matrikulazioa 2017 2018Matrikulazioa 2017 2018
Matrikulazioa 2017 2018
 
2.elurretako erregina
2.elurretako erregina2.elurretako erregina
2.elurretako erregina
 
Maroko proiekt
Maroko proiektMaroko proiekt
Maroko proiekt
 
Errusia proiekt
Errusia proiektErrusia proiekt
Errusia proiekt
 
Gulliver-en bidaiak
Gulliver-en bidaiakGulliver-en bidaiak
Gulliver-en bidaiak
 

Último

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES. de ceip docx
OFERTA DE POSTOS ESCOLARES. de ceip docxOFERTA DE POSTOS ESCOLARES. de ceip docx
OFERTA DE POSTOS ESCOLARES. de ceip docxvictorpenha
 
Biología Marina, Elaborado por Sujey Lara
Biología Marina, Elaborado por Sujey LaraBiología Marina, Elaborado por Sujey Lara
Biología Marina, Elaborado por Sujey Larassuserb2b6fc1
 
Metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 1.pdf
Metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 1.pdfMetodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 1.pdf
Metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 1.pdfCESAR TTUPA LLAVILLA
 
ANÁLISIS PICTÓRICO- EL ALTO RENACIMIENTO.
ANÁLISIS PICTÓRICO- EL ALTO RENACIMIENTO.ANÁLISIS PICTÓRICO- EL ALTO RENACIMIENTO.
ANÁLISIS PICTÓRICO- EL ALTO RENACIMIENTO.SabinaBermeo
 
La Gamificacion como Estrategia de Aprendizaje Ccesa007.pdf
La Gamificacion como Estrategia de Aprendizaje Ccesa007.pdfLa Gamificacion como Estrategia de Aprendizaje Ccesa007.pdf
La Gamificacion como Estrategia de Aprendizaje Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
OKUDA, arte para niños de educación infantil
OKUDA, arte para niños de educación infantilOKUDA, arte para niños de educación infantil
OKUDA, arte para niños de educación infantilM Victoria Azcona
 
UNIDAD 1 EA 2 TICS VIRTUAL 2 SEMESTRE UQ
UNIDAD 1 EA 2 TICS VIRTUAL 2 SEMESTRE UQUNIDAD 1 EA 2 TICS VIRTUAL 2 SEMESTRE UQ
UNIDAD 1 EA 2 TICS VIRTUAL 2 SEMESTRE UQJAVIERMAURICIOCORREA1
 
IMÁGENES SUBLIMINALES OCULTAS EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
IMÁGENES SUBLIMINALES OCULTAS EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁIMÁGENES SUBLIMINALES OCULTAS EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
IMÁGENES SUBLIMINALES OCULTAS EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁClaude LaCombe
 
Plan Anual Trimestralizado 2024 LUCHITO TERCERO-1.docx
Plan Anual Trimestralizado 2024 LUCHITO TERCERO-1.docxPlan Anual Trimestralizado 2024 LUCHITO TERCERO-1.docx
Plan Anual Trimestralizado 2024 LUCHITO TERCERO-1.docxEverthRomanGuevara
 
LOS NÚMEROS Y EL ECLIPSE SEGURO. Cuento literario escrito y diseñado por JAVI...
LOS NÚMEROS Y EL ECLIPSE SEGURO. Cuento literario escrito y diseñado por JAVI...LOS NÚMEROS Y EL ECLIPSE SEGURO. Cuento literario escrito y diseñado por JAVI...
LOS NÚMEROS Y EL ECLIPSE SEGURO. Cuento literario escrito y diseñado por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
La ciencia de ganar almas. Vol. 2. Manual de evangelismo | By Pr. Heyssen Cor...
La ciencia de ganar almas. Vol. 2. Manual de evangelismo | By Pr. Heyssen Cor...La ciencia de ganar almas. Vol. 2. Manual de evangelismo | By Pr. Heyssen Cor...
La ciencia de ganar almas. Vol. 2. Manual de evangelismo | By Pr. Heyssen Cor...Heyssen Cordero Maraví
 
RM N° 587-2023-minedu norma para elñ año escolar 2024pdf
RM N° 587-2023-minedu norma para elñ año escolar 2024pdfRM N° 587-2023-minedu norma para elñ año escolar 2024pdf
RM N° 587-2023-minedu norma para elñ año escolar 2024pdfmiguelracso
 
RÚBRICA PARA CALIFICAR ENSAYO ACADÉMICO
RÚBRICA PARA CALIFICAR ENSAYO ACADÉMICORÚBRICA PARA CALIFICAR ENSAYO ACADÉMICO
RÚBRICA PARA CALIFICAR ENSAYO ACADÉMICOSONNIAHEREDIA1
 
Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2
Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2
Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2Heyssen Cordero Maraví
 
Reinos Y Clasificación Diapositivas.pptx
Reinos Y Clasificación Diapositivas.pptxReinos Y Clasificación Diapositivas.pptx
Reinos Y Clasificación Diapositivas.pptxkarolbustamante2911
 
Sopa de letras - vocabulario Cuerpo humano.pdf
Sopa de letras - vocabulario Cuerpo humano.pdfSopa de letras - vocabulario Cuerpo humano.pdf
Sopa de letras - vocabulario Cuerpo humano.pdfEspanhol Online
 
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1DevinsideSolutions
 
La enseñanza de lenguas en la sociedad de la información y del conocimiento. ...
La enseñanza de lenguas en la sociedad de la información y del conocimiento. ...La enseñanza de lenguas en la sociedad de la información y del conocimiento. ...
La enseñanza de lenguas en la sociedad de la información y del conocimiento. ...JavierGMonzn
 

Último (20)

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES. de ceip docx
OFERTA DE POSTOS ESCOLARES. de ceip docxOFERTA DE POSTOS ESCOLARES. de ceip docx
OFERTA DE POSTOS ESCOLARES. de ceip docx
 
Biología Marina, Elaborado por Sujey Lara
Biología Marina, Elaborado por Sujey LaraBiología Marina, Elaborado por Sujey Lara
Biología Marina, Elaborado por Sujey Lara
 
Metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 1.pdf
Metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 1.pdfMetodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 1.pdf
Metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje 1.pdf
 
ANÁLISIS PICTÓRICO- EL ALTO RENACIMIENTO.
ANÁLISIS PICTÓRICO- EL ALTO RENACIMIENTO.ANÁLISIS PICTÓRICO- EL ALTO RENACIMIENTO.
ANÁLISIS PICTÓRICO- EL ALTO RENACIMIENTO.
 
La Gamificacion como Estrategia de Aprendizaje Ccesa007.pdf
La Gamificacion como Estrategia de Aprendizaje Ccesa007.pdfLa Gamificacion como Estrategia de Aprendizaje Ccesa007.pdf
La Gamificacion como Estrategia de Aprendizaje Ccesa007.pdf
 
BT 4.3 Division Celular online 2024.pptx
BT 4.3 Division Celular online 2024.pptxBT 4.3 Division Celular online 2024.pptx
BT 4.3 Division Celular online 2024.pptx
 
OKUDA, arte para niños de educación infantil
OKUDA, arte para niños de educación infantilOKUDA, arte para niños de educación infantil
OKUDA, arte para niños de educación infantil
 
UNIDAD 1 EA 2 TICS VIRTUAL 2 SEMESTRE UQ
UNIDAD 1 EA 2 TICS VIRTUAL 2 SEMESTRE UQUNIDAD 1 EA 2 TICS VIRTUAL 2 SEMESTRE UQ
UNIDAD 1 EA 2 TICS VIRTUAL 2 SEMESTRE UQ
 
IMÁGENES SUBLIMINALES OCULTAS EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
IMÁGENES SUBLIMINALES OCULTAS EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁIMÁGENES SUBLIMINALES OCULTAS EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
IMÁGENES SUBLIMINALES OCULTAS EN LAS PUBLICACIONES DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
 
Plan Anual Trimestralizado 2024 LUCHITO TERCERO-1.docx
Plan Anual Trimestralizado 2024 LUCHITO TERCERO-1.docxPlan Anual Trimestralizado 2024 LUCHITO TERCERO-1.docx
Plan Anual Trimestralizado 2024 LUCHITO TERCERO-1.docx
 
LOS NÚMEROS Y EL ECLIPSE SEGURO. Cuento literario escrito y diseñado por JAVI...
LOS NÚMEROS Y EL ECLIPSE SEGURO. Cuento literario escrito y diseñado por JAVI...LOS NÚMEROS Y EL ECLIPSE SEGURO. Cuento literario escrito y diseñado por JAVI...
LOS NÚMEROS Y EL ECLIPSE SEGURO. Cuento literario escrito y diseñado por JAVI...
 
La ciencia de ganar almas. Vol. 2. Manual de evangelismo | By Pr. Heyssen Cor...
La ciencia de ganar almas. Vol. 2. Manual de evangelismo | By Pr. Heyssen Cor...La ciencia de ganar almas. Vol. 2. Manual de evangelismo | By Pr. Heyssen Cor...
La ciencia de ganar almas. Vol. 2. Manual de evangelismo | By Pr. Heyssen Cor...
 
RM N° 587-2023-minedu norma para elñ año escolar 2024pdf
RM N° 587-2023-minedu norma para elñ año escolar 2024pdfRM N° 587-2023-minedu norma para elñ año escolar 2024pdf
RM N° 587-2023-minedu norma para elñ año escolar 2024pdf
 
RÚBRICA PARA CALIFICAR ENSAYO ACADÉMICO
RÚBRICA PARA CALIFICAR ENSAYO ACADÉMICORÚBRICA PARA CALIFICAR ENSAYO ACADÉMICO
RÚBRICA PARA CALIFICAR ENSAYO ACADÉMICO
 
Tema 2.- Las tecnicas de investig. en imagen corporativa.pdf
Tema 2.- Las tecnicas de investig. en imagen corporativa.pdfTema 2.- Las tecnicas de investig. en imagen corporativa.pdf
Tema 2.- Las tecnicas de investig. en imagen corporativa.pdf
 
Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2
Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2
Proyecto 100. Guía práctica para instructores bíblicos. Vol. 2
 
Reinos Y Clasificación Diapositivas.pptx
Reinos Y Clasificación Diapositivas.pptxReinos Y Clasificación Diapositivas.pptx
Reinos Y Clasificación Diapositivas.pptx
 
Sopa de letras - vocabulario Cuerpo humano.pdf
Sopa de letras - vocabulario Cuerpo humano.pdfSopa de letras - vocabulario Cuerpo humano.pdf
Sopa de letras - vocabulario Cuerpo humano.pdf
 
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
Maikell Victor - Química 2024 - Volume 1
 
La enseñanza de lenguas en la sociedad de la información y del conocimiento. ...
La enseñanza de lenguas en la sociedad de la información y del conocimiento. ...La enseñanza de lenguas en la sociedad de la información y del conocimiento. ...
La enseñanza de lenguas en la sociedad de la información y del conocimiento. ...
 

Gurasotasuna / Parentalidad

 • 1. PSIKOLAGUN http://www.leioa.eu/ ETXADI. 0-18 urte bitarteko seme-alabak dituzten familientzako doako Orientazio Zerbitzua. Egin zure kontsulta telefonoz (944051549. Ostegunero: 11:30etatik 13:00etara eta 16:00etatik 17:30etara) edo Leioako Udaleko webguneko inprimakia betez GURASOTASUNA Aita edota ama izatearen funtzioetako bat familian harreman positiboak garatzea da. Guraso-erantzukizuna oinarri izanik, ume eta nerabeen eskubideak bermatu eta beraien garapena eta ongizate pertsonala eta soziala sustatzea. Helburu hori lortze aldera, familia batek edo familia osatzen duen heldu bakoitzak hazkuntzarekiko interpretazio propioa izaten du. Hau da, seme- alabekin modu baten edo bestean jardutea lehenesten du; horrela iristen diolako edo bere familian ikasi eta bizi izandakoa hizpide duelako. Bada, baita ere, jaso izandako hezkuntza praktika alboratu eta kontrako heziketa abiarazten duenik. Argi dago, seme-alabekin jarduteko eta seme-alabak hezteko ikuspegi desberdinak daudela egun, hau da, guraso-erantzukizuna interpretatzeko moduak eta moduak daudela. Hala ere, badira oinarrizko printzipio batzuk, gurasotasuna eta erantzukizunaren jardunaren bizkarrezur direnak. Printzipio hauek, ume eta nerabeen garapen egokia eta ongizate fisikoa eta mentala sustatzen dituzte (Rodrigo eta Palacios, 1998).
 • 2. 1. Lotura afektibo goxoak, babesleak eta egonkorrak ezarri, haur,ume eta gazteak onartuak eta maitatuak sentitzeko. 2. Testuinguru egonkorra eskaini. Adin txikikoek arauak eta baloreak barneratzeko, gurasoak eredu, gidari eta ikusle izan behar dute. 3. Eguneroko ikaskuntza estimulatu eta ikaskuntza prozesuan laguntza eskaini, adin txikikoen motibazio eta gaitasunak sustatzeko. 4. Seme-alabak baloratu. Beraien munduarekiko interesa agertu, beraien esperientziak balioetsi, beraien kezkekiko ardura adierazi eta beraien beharrizanak asetu. 5. Seme-alabak trebatu. Agente aktiboak direla, konpetenteak eta gauzak aldatzeko edota besteengan eragiteko gai direnaren pertzepzioa sustatu. 6. Biolentzia-eza. Zigor fisiko edota psikologikoa onartzen duen hezkuntza baztertu. Osotasun fisikorako eskubidea eta giza duintasun eskubideak urratzen ditu. Hazkuntza eta hezkuntza praktikan, familia orok momenturen batean edo beste, bizi dezake estresagarria izan daitekeen egoera. Zenbaitetan egoera horri aurre egiteko baliabide edo laguntzarik gabe aurkitzen direlarik. Esaterako, bizitzako trantsizio edo krisialdiak, presio ekonomikoa, aldaketak baldintza sozialetan, auzoen narriadura eta komunitatearekiko loturen haustura edota guraso izatearen lanari bakarka heldu behar izatea, besteak beste. Orduan ezinbestekoa izaten da, beharrizanak identifikatu eta gurasotasuna aurrera eramateko, familia, lagun edo instituzioetako baliabideei heltzea. Seme-alaben gaitasunak indartu eta garapen mugarri egokiak berenganatzeko bitarteko izanik. Finean, gurasotasuna, ume eta nerabeen beharrizanen errespetuan oinarritzen da, beraien garapena sustatuko duten ekintzak aurrera eramatean. Besteak beste, atxikimendu lotura indartzen, jolasaren bidez elkarrekintza ahalbidetzen, gatazkarik gabeko komunikazioa bermatzen, … kontutan hartuz, betiere, familia bakoitzaren testuingurua, zirkunstantzia indibidualak, sozialak eta kulturalak, eta guraso bezala norbanako bakoitzak dituen abileziak.
 • 3. Tratu onak, umeen garapena eta ongizate egokia ahalbidetzen du. Horretarako, familiak, umeen beharrizanak identifikatu eta haur, ume edota nerabe bakoitzari egokiturako jarduera eta ekintzak jarri behar ditu martxan, betiere, errespetuan, arretan, hezkuntzan, arauen ezarpenean eta afektuan oinarrituak hauek. Horrela, haur, ume eta nerabeek autoestimu positiboa garatuko dute eta gizartean sano eta zoriontsu haziko dira. Lotura interesgarria: Maitasunez hezteko 10 aholku praktiko https://www.savethechildren.es/publicaciones/10-consejos-para-educar- queriendo Familientzako gida: Gurasotasunaren gida http://unaf.org/publicaciones/parentalidad-positiva/ Gurasotasuna Familias en Positivo
 • 4. Servicio de Orientación GRATUITO para las familias con hijos y/o hijas de 0 a 18 años. Haz tu consulta por Teléfono: 94 405 15 49 (Jueves: de 11:30 a 13:00 y de 16:00 a 17:30) ó rellenando el formulario que aparece en el Ayuntamiento de Leioa PSIKOLAGUN http://www.leioa.eu/ MARENTALIDAD Y PARENTALIDAD POSITIVA El objetivo de padres y/o madres es el de promover relaciones positivas en la familia, basadas en el ejercicio de la responsabilidad parental, para garantizar los derechos del niño, de la niña y del adolescente y promover su desarrollo y bienestar personal y social. En la búsqueda de este objetivo cada familia cada persona adulta que compone una familia puede tener su propia interpretación de la crianza. Es decir, prioriza unas formas de actuar con sus hijos o con sus hijas sobre otras. Generalmente aquellas decisiones que toma sobre cómo actuar consideran que como son las que ellos o ellas han aprendido o han vivido en su familia son las que deben poner en práctica. En otras ocasiones se actúa también contradiciendo los criterios sobre los que la propia persona ha aprendido en su crianza y educación. En cualquier caso, y ante las múltiples posibilidades de actuar con los hijos, hijas se debe tener en cuenta que a pesar de esa diversidad de interpretaciones personales que conlleva la responsabilidad de la crianza y educación, existen una serie de principios de actuación generales que conforman la “columna vertebral” sobre la que se sustenta el ejercicio de una marentalidad y parentalidad positiva y responsable. Estos principios serán los que favorezcan el desarrollo adecuado en las niñas, niños y adolescentes y fomentan su bienestar físico y mental (Rodrigo y Palacios, 1998).
 • 5. 1. Vínculos afectivos cálidos, protectores y estables para que los niños, niñas y adolescentes se sientan aceptados y queridos. 2. Entorno estructurado, que proporciona modelo, guía y supervisión para que los niños, niñas y adolescentes aprendan las normas y valores. 3. Estimulación y apoyo al aprendizaje cotidiano y escolar para el fomento de la motivación y de sus capacidades. 4. Reconocimiento del valor de los hijos e hijas, mostrando interés por su mundo, validar sus experiencias, implicarse en sus preocupaciones, responder a sus necesidades. 5. Capacitación de los hijos e hijas, potenciando su percepción de que son agentes activos, competentes y capaces de cambiar las cosas e influir sobre los demás. 6. Educación sin violencia, excluyendo toda forma de castigo físico o psicológico degradante, por considerar que el castigo corporal constituye una violación del derecho del menor al respeto de su integridad física y de su dignidad humana. En la práctica de la crianza y la educación todas las familias, en algún momento de sus vidas, pueden experimentar situaciones estresantes y contar con apoyo insuficiente ante los múltiples retos que deben afrontar como resultado de transiciones o crisis vitales, presiones económicas, cambios en las condiciones sociales, deterioro de los barrios y de los lazos con la comunidad, dificultades para afrontar el rol parental en solitario, entre otras. En esos momentos es necesario identificar las necesidades de apoyo para ejercer la marentalidad y parentalidad positiva buscar los recursos familiares, de amistades o institucionales y así trabajar para reforzar las capacidades de los hijos e hijas con el fin de alcanzar las metas de desarrollo adecuadas.
 • 6. En definitiva, la marentalidad y parentalidad positiva está basada en el respeto de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y en la puesta en marcha de acciones que favorezcan su desarrollo, como pueden ser el fortalecimiento del apego, la interacción a través del juego, la comunicación sin exposición al conflicto..., teniendo en cuenta el entorno de cada familia sus circunstancias individuales y sociales y las habilidades de los padres y/o madres. El buen trato a niñas y niños favorece un desarrollo y un bienestar adecuado. Para ello, las familias deben identificar, reconocer las necesidades infantiles y poner en marcha las acciones adecuadas a cada niño y a cada niña y adolescente de atención, respeto, educación, normatividad y afecto. Esto permitirá que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse como personas con una buena autoestima, lo que les hará crecer de forma sana y feliz en sociedad. Enlace de Interés: 10 consejos prácticos para educar queriendo https://www.savethechildren.es/publicaciones/10-consejos-para-educar- queriendo Guía de interés para familias: Guía de parentalidad positiva http://unaf.org/publicaciones/parentalidad-positiva/ Gurasotasuna Familias en Positivo