Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Exposicionsvirtuals no notes

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 54 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Exposicionsvirtuals no notes (20)

Anuncio

Exposicionsvirtuals no notes

 1. 1. Exposicions virtuals Amanda Marín
 2. 2.  http://youtu.be/WbNdLzykl5I
 3. 3. Què veurem? 1. Què és una exposició? 2. Exposicions documentals 1. Objectius 2. Tipus d’exposicions documentals 3. Fases del projecte expositiu 1. Factors d’èxit
 4. 4. Què veurem? 4. Les exposicions virtuals 1. Carácterístiques 2. L’objecte virtual 3. Valor afegit de les exposicions virtuals 4. Reptes 2.0 5. Tipus d’exposicions virtuals 6. Bdd vs Narracions 7. Fases de creació d’una exposició virtual 8. Exposicions 2.0
 5. 5. Què és una exposició? Una exposició és una exhibició, generalment pública, de col·leccions d’objectes.
 6. 6. L’exposició ha de …  Explicaruna o més històries  Comunicar emocions  Crear coneixement
 7. 7. La millor exposició és la que …  Compleix els seus objectius  Utilitza adequadament els recursos de què disposa  Satisfà les expectatives del públic
 8. 8. Exposicions documentals  Una exposició no deixa de ser un suport de comunicació, d’administració d’un espai i d’uns continguts, amb l’objectiu d’elaborar un determinat discurs o missatge.  No hi ha solucions expositives universals, hi ha tantes possibilitats com idees, projectes o històries que explicar.
 9. 9. Exposicions documentals (2)  La realitat no és una simple successió de documents i, per tant, tampoc ho pot ser l’exposició.  El poder dels documents en una exposició documental, resideix en la seva capacitat d’evocar i mobilitzar i d’apropar-nos a un determinat moment històric.  Els documents textuals informen o testimonien, però no representen. D’aquí la importància d’introduir material visual complementari.
 10. 10. Materials documentals  Documents textuals: contenen informació codificada que ha de ser interpretada pel lector  documents d’arxiu, llibres impresos, manuscrits, publicacions periòdiques.  Documents no textuals: la informació es registra mitjançant imatges. Són molt variats en quant a composició, conservació i presentació
 11. 11. Objectius d’una exposició documental  Difusió  Formació  Màrqueting → Comunicació
 12. 12. Tipus d’exposicions documentals  Segons temps de permanència:  Permanent, temporal o itinerant  Segons tipus de contingut:  Genèrica → pretén donar una visió global dels fons documentals d’un arxiu  Temàtica  Commemorativa
 13. 13. Tipus d’exposicions documentals (2)  Segons forma de presentació:  Informativa →mostrar i presentar una selecció de documents convertits en peces expositives.  Interpretativa → el document es presenta en el seu context i forma part d’un discurs narratiu.  Interactiva → marcat accent educatiu. La participació és un recurs didàctic.
 14. 14. Tipus d’exposicions documentals (3)  Segons espai expositiu:  Sala d’exposicions  Lloc web
 15. 15. Exercici  Identificar el tipus d’exposició:  http://www.metgesalexili.cat/exposicio.htm  http://ddd.uab.cat/pub/expbib/2007/doc/ index.html  http://www.ub.edu/gestiodocumentalarxiu /ca/gda/gda_expo_DEIE.html  http://www.bcn.cat/setmanatragica/ca/  http://www.lluisrius.cat/anglada/ !!
 16. 16. Fases del projecte expositiu  INICI→ fase creativa, definició d’objectius  PLANIFICACIÓ → Fase d’anàlisi. Projecte  EXECUCIÓ → producció i gestió  AVALUACIÓ → nivell d’impacte. Valoració
 17. 17. Fases del projecte expositiu  Inici→ disseny, anàlisi i intervenció de l’espai (accessibilitat, seguretat, funcionalitat i sostenibilitat)  Recopilació de documentació, continguts i material expositiu → tot projecte expositiu requereix un laboriós treball previ de documentació i recopilació de material. El que es vol mostrar és sovint més senzill que el que es vol comunicar
 18. 18. Fases del projecte expositiu  Configuració de l’espai i recorregut expositiu → fase creativa de la configuració de l’espai expositiu, del disseny d’un recorregut còmode i que doni accés a la contemplació de tots els elements  Equipament i programació multimèdia → escenografia i dramatitzacions històriques, efectes de so.
 19. 19. Fases del projecte expositiu  Recursos gràfics i textos expositius  Disseny gràfic, material de comunicació i edicions promocionals  Avaluació  compliment d’objectius, impacte social en els visitants i número de visitants, repercussió en els mitjans de comunicació, valoració de la crítica especialitzada, adequació dels procediments usats.
 20. 20. Factors d’èxit  Planificar i gestionar l’exposició de principi a fi  Preproducció: preplanificació definint la idea clara de l’exposició, els objectius, el pressupost i el finançament.  Imprescindible també, seguir un calendari i complir terminis previstos.  Durant tota l’exposició, cal mantenir l’interès del públic.  Bona difusió i promoció
 21. 21. Les exposicions virtuals
 22. 22. Exposicions virtuals. Ciberespai  Característiques espaials:  Llunyania  no sabem on estan els objectes  Reticularitat  no passem d’un recinte a un altre  Multiplicació de l’espai  la metainformació ens ajuda a orientar-nos.
 23. 23. Exposicions virtuals. Ciberespai (2)  Característiques temporals:  Multicrònic  permet utilitzar eines del passat  Reversibilitat  Augmenta la velocitat de visita i de creació i, per tant, augmenta la producció
 24. 24. Exposicions virtuals. Ciberespai (3)  Característiques culturals i socials:  El ciberespai representa un món simulat  Conviuen localitat i globalitat  Quotidianitat
 25. 25. Exhibició d’intangibles  L’exhibició d’intangibles  Logística  conservació de fitxers i canvis constants de formats  Ideologia  “la història l’escriuen els qui tenen poder de seleccionar”  Economia  el finançament és una de les activitats que més comprometen la ideologia d’un arxiu  Globalitat  no es pot crear un arxiu amb aspiracions de globalitat
 26. 26. L’objecte expositiu virtual  Cal mantenir la capacitat de visualitzar, recuperar i utilitzar col·leccions digitals.  Obstacles tècnics a la preservació:  Obsolescència de l’emmagatzematge  Obsolescència de formats d’arxiu i excés de confiança en els sistemes de compressió  Integritat dels arxius  Dispositius, programes, SO, interfícies i protocols canviants  Eines de recuperació i processament distribuïdes.
 27. 27. L’objecte expositiu virtual (2)  Obstacles administratius a la preservació:  No hi ha compromís organitzatiu a llarg termini  Falta de polítiques i procediments de preservació  Pocs recursos humans i econòmics  Interessos variables (i asincrònics)  Manteniment de registre i metadades administratius no adequats  Naturalesa evolutiva de les disposicions sobre drets d’autor.
 28. 28. L’objecte expositiu virtual (3)  Com superar els obstacles de preservació:  Cura contínua  assegurar-nos que els fitxers s’emmagatzemen en mitjans i localitzacions segures. Terminis de verificació dels fitxers  Actualització  que els suports no quedin obsolets  Migració  a sistemes més avançats  Emulació  Preservació de la tecnologia  Arqueologia digital
 29. 29. Exposicions virtuals  Exercici:  Quin és el valor afegit de les exposicions virtuals?
 30. 30. Valor afegit de les exposicions virtuals  Interactivitat  el propi usuari dirigeix el seu recorregut  Hipermèdia  possibilitat quasi il·limitada d’utilitzar i oferir tot tipus de recursos  Actualització  es poden ampliar i renovar continguts constantment  Accés  possibilitat d’accedir al text complet dels documents
 31. 31. Valor afegit de les exposicions virtuals (2)  Atemporalitat  obert les 24h  Versatilitat  no hi ha limitacions d’espai ni continguts  Mesurable  facilita l’avaluació. Estadístiques de perfils d’usos i usuaris  Econòmica  normalment cal una menor inversió  Conservació  preservem els documents originals
 32. 32. Reptes 2.0  Digitalització: tot i que s’ha fet molt esforç per digitalitzar, queda moltíssim fons.  Formació: ens cal urgentment posar-nos al dia en els usos i les tendències socials digitals.  Ús extensiu de les xarxes socials i dispositius mòbils: les institucions n’hem de saber treure tot el rendiment.
 33. 33. Reptes 2.0 (2)  Pèrdua de la por: a la pèrdua de control i a la banalització. Ens cal conèixer, escoltar i conversar. Controlar no, monitoritzar sí  Canvi organitzacional: cal replanificar processos i vèncer resistències.  Filosofia Open: el coneixement com més es comparteix, més s’enriqueix. Alliberar dades, documents, imatges reverteix en un enriquiment que beneficia a tothom.
 34. 34. Reptes 2.0 (3)  Actualització lleis copyright: amb un enfocament a l’era pre-digital, han quedat obsoletes i cal revisar-les i adaptar-les a la realitat actual.  Més continguts i de més qualitat: hem de produir més i millor. La tecnologia ha anat molt més ràpid que el sector cultural i hi ha molt camí per recórrer.  Utilitzem les xarxes socials encara massa com a anuncis i oblidem que són espais de conversa
 35. 35. Tipus d’exposicions virtuals  Acompanyades per una exposició física  Creades només virtualment
 36. 36. Exposicions virtuals complementàries En aquest cas cal tenir en compte:  L’exposició virtual no és una amenaça  No ha de substituir l’exposició real (10-30% de contingut comú)  No és cap catàleg en línia  No es crea quan es desmunta l’exposició real  No és cap fulletó.  No s’ha de pensar només en els visitants locals
 37. 37. Bdd vs. Narracions Bases de dades (l’objecte)   Permeten realitzar recerques avançades de qualsevol objecte  El resultat de la recerca és una representació multimèdia de l’objecte i després una fitxa descriptiva de l’objecte en qüestió.  aquests tipus de museus virtuals poden perdre interès per falta d’un fil conductor  Poden permetre que qualsevol persona introdueixi informació (museus de la memòria, ex)
 38. 38. Bdd vs. Narracions (2) Narracions   Cal un fil conductor  discurs museogràfic  Algunes pautes per crear el fil conductor A partir d’un tema central  A partir de petites coses
 39. 39. Disseny d’una exposició virtual “La conversió del guió, primàriament científic, en missatge pròpiament dit requereix una feina de traducció molt delicada en la que, sense perdre el rigor dels continguts, aquests siguin atractius, interessants, comprensibles i fins i tot divertits per a uns visitants amb una motivació molt genèrica i difusa per veure exposicions” Ángela García Blanco
 40. 40. Fases de creació d’una exposició virtual 1. Implementació d’exposicions  Primerament s’han d’establir reunions preliminars per discutir sobre els objectius, els continguts i la museografia. Cal explicar i justificar l’exposició virtual. En cas que es tracti d’exposiciones complementàries a les físiques, cal dissenyar-les des del principi pensant en tots els formats (presencial, virtual i catàleg)
 41. 41. Fases de creació d’una exposició virtual (2) 2. Disseny dels espais El contingut generalment són textos i imatges dels objectes de l’exposició presencial (si n’hi ha). Cal aleshores, convertir-los a un espai estructurat virtualment que sigui complementari. Algunes seccions habituals a l’entorn virtual: informació de l’exposició física; la pròpia exposició (diferenciada perquè ha de ser l’eix central); reconstruccions virtuals; jocs; etc. Recordar principis d’usabilitat i accessibilitat!!!
 42. 42. Fases de creació d’una exposició virtual (3) Subseccions, destinades a facilitar l’accés a diversos tipus de públic. Es tracta de realitzar recorreguts diversos en funció dels coneixements previs de cada visitant i, fins i tot, del seu lloc d’orígen i grup d’edat. Aquestes subseccions tenen com a finalitat proporcionar una informació prèvia i/o complementària perquè tots els visitants puguin entendre l’exposició.
 43. 43. Fases de creació d’una exposició virtual (4) 3. Difusió i divulgació  La difusió de l’existència d’exposicions virtuals o portals de continguts pot descansar sobre mitjans tradicionals. Cal que l’adreça d’internet aparegui a tots els trítptics i cartells que es facin. Internet i les xarxes socials seran també una bona eina per a la difusió de l’exposició (virtual o no)
 44. 44. Fases de creació d’una exposició virtual (5) 4. Avaluació i estudi de públic  Podem trobar diferents tipus de públics i hauríem de poder satisfer les necessitats de tots ells. L’espai virtual permet avaluar l’orígen del públic que accedeix, el recorregut que fa a les nostres pàgines i, si comptem amb una enquesta virtual, el tipus de públic, les seves inquietuts i els suggeriments que ens proposen.
 45. 45. Exposicions virtuals, a considerar: 1. Amb l’espai virtual tenim la possibilitat d’incloure tanta informació com sigui necessària per acontentar els visitants més exigents. I ens permet incorporar alguns tipus de materials difícilment possibles en una exposició física. 2. L’exposició virtual no té límits temporals i hauria de ser, en tot moment, un element viu. Hauria de motivar a l’usuari a visitar-la de forma continuada. Els continguts haurien de ser revisats i ampliats de forma periòdica.
 46. 46. Exposicions virtuals, a considerar (2): 3. Cal potenciar la participació del navegant en els continguts de la pàgina: web 2.0, continguts interactius, jocs, realitat virtual.
 47. 47. Alguns exemples: 1. http://www.nga.gov/exhibitions/2007/turn er/index.shtm  Turner a la National Gallery of Art. Idea molt simple, sense informació addicional ni recorregut. 2. http://www.moma.org/interactives/exhibit ions/2009/timburton/  Tim Burton al MOMA. Complementa el que el visitant pot trobar a l’exposició física.
 48. 48. Exposicions 2.0 Fins ara, s’han utilitzat el 2.0 per a la difusió d’exposicions, només en una direcció, com un monòleg. Els usuaris, cada vegada més, volen poder expressar les seves opinions i participar en la creació de continguts http://www20.gencat.cat/portal/site/memorialdemo cratic/menuitem.c6989089440295457839a410b0c0e1 a0/?vgnextoid=6ec08b6b35945210VgnVCM1000008 d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6ec08b6b35945210V gnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 49. 49. Exposicions 2.0 (2) Amb les exposicions 2.0 aconseguim:  Fer partícep a l’usuari de l’exposició. No només com a espectador  L’usuari s’involucra en el projecte, se’l fa seu i ens ajuda en la difusió  Amb un projecte 2.0 la opinió de l’usuari ens arriba de forma immediata
 50. 50. Exposicions 2.0 (3) Per crear una exposició 2.0, ens cal passar per totes les etapes de les exposicions documentals i virtuals. Altres requeriments:  Acotar exactament què pot formar part de l’exposició i que no (establir límits)  Marcar terminis de recollida de documentació  Estar oberts a qualsevol altre idea o suggeriment
 51. 51. Exposicions 2.0 (3)  Saber aprofitar el feedback que ens arriba dels usuaris i buscar-ne sempre la part positiva  Mantenir l’exposició activa  Aprofitar les pròpies eines 2.0 per fer-ne difusió
 52. 52. Exemples Exposició virtual de dibuixos infantils a Facebook https://www.facebook.com/media/set/?set= a.10150151708920216.283165.175985090215&t ype=3
 53. 53. Bibliografia  Alonso Fernández, L. García Fernández, I. Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje. 2ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 2010  Bellido Gant, M.L. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea, 2001  Carreras Monfort, C. Munilla Cabrillana, G. Patrimoni digital: un nou mitjà al servei de les institucions culturals. Barcelona: Editorial UOC, 2007.  ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual?: las exposiciones en la era digital. J.C. Rico [coord.] Gijón: Trea, 2009  Exponer documentos: diseño y producción de muestras documentales. L. Hernández Olivera [ed.] Salamanca: ACAL, 2010
 54. 54. Amanda Marín @amarinma amarinma@josoc.cat www.amandamarin.cat

×