Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Open Data at smart resilient city of Ulaanbaatar

744 visualizaciones

Publicado el

Хуулбарлан түгээхдээ зохиогчийн нэрийг заавал дурдана.

Publicado en: Datos y análisis
 • Sé el primero en comentar

Open Data at smart resilient city of Ulaanbaatar

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль Г. Амарсанаа1, З. Цолмон2 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхим {amarsanaag1, tsolmonz2}@num.edu.mn 2015-02-05 Smart Resilient City of UlaanBaatar НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДӨЛ БА УХААЛАГ УЛААНБААТАР
 2. 2. Агуулга  Нээлттэй өгөгдөл гэж юу вэ?  Нийтийн тээврийн нээлттэй өгөгдөл  Амьдралын загвар  Нээлттэй өгөгдлийн дэмжлэг  Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөр ба Resilience.io 2
 3. 3. Өгөгдөл ба мэдээлэл 3 боловсруулалт 2 боловсруулалт 1 Түүхий өгөгдөл Мэдээлэл 1 Мэдээлэл 2 аливаа үйл явдал, баримтыг илэрхийлсэн, тодорхой бүтэцтэй бичвэр эсвэл тоон утгын цуглуулгыг; аливаа харилцаа эсвэл өгөгдөл, баримтын талаарх мэдлэгийг илэрхийлж байгаа бичвэр, тоо, график, дуу, дүрс, хүүрнэсэн бичвэр болон газрын зураг зэргийг; өгөгдөл мэдээлэл
 4. 4. Нээлттэй өгөгдөл гэж юу вэ? “хэн ч чөлөөтэй ашиглаж, үндсэн зорилгоос өөрөөр хэрэглэж, цааш нь түгээж болдог, сэдэвчилсэн, ихэвчлэн зохиогчийн нэрийг заавал дурдах, ижил нөхцөлөөр түгээх лицензтэй өгөгдөл” Нээлттэй Мэдлэг Сан (okfn.org) 4 Нээлттэй =  ашигла  дахин ашигла  цааш нь түгээ  ашиг ол  үүсмэл ажил хий магадгүй:  зохиогчийн нэрийг дурдах  ижил лицензээр түгээх
 5. 5. Нийтийн тээврийн нээлттэй өгөгдөл  TRAVIC – дэлхийн нийтийн тээврийн замын хөдөлгөөний бодит хугацаат дүр зураг  Жишээ нь: Голланд, Гронинген 5 Бостоны өгөгдөл  Бодит хугацаат машинаар унших нээлттэй Улаанбаатарын өгөгдөл  Статик зурган
 6. 6. Нээлттэй өгөгдлийн шинж  Анхдагч эх үүсвэрээс гарах  Бүрэн, үнэн зөв байх  Тогтмол шинэчлэгдэх  Төлбөргүй / өчүүхэн төлбөртэй   Машинаар унших (бүтэцлэгдсэн, файлын нээлттэй формат) 6 http://5stardata.info
 7. 7. Нээлттэй өгөгдлийн амьдралын загвар 7 Судалгаа, шинжилгээ Оновчтой шийдвэр Үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн Нийтийн тээвэр Эрүүл мэнд Төсөв
 8. 8. Нээлттэй өгөгдлийн бодлого  Ил тод байдлыг хангаж хариуцлагыг нэмэгдүүлэх  Төрийн шийдвэрт иргэд, хувийн хэвшлийг оролцуулж хамтын ажиллагааг дэмжих  Төрийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй, үр ашигтай болгох  Эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлж шинэ үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн болон инноваци бий болгох 8
 9. 9. Эрх зүйн орчин 9 Батлагдсан Шаардлагатай
 10. 10. Нээлттэй өгөгдлийн санаачлага Нээлттэй өгөгдлийн бодлого Өгөгдлийн портал • CKAN 2.2 нутагшуулалт – 100% • Туршилтын хувилбар МТҮП-ийн нээлттэй өгөгдөл • 2015 оны 01 сараас Төрийн нээлттэй өгөгдөл 10 • Бодлогын баримт бичгийн төсөл
 11. 11. Цахим засаг – Нээлттэй өгөгдөл – Resilience.io 11 Ухаалаг Улаанбатар Цахим засаг шинжилгээ хийж өгөх; шийдлээр дэмжих; өгөгдлийг нийтлэх; өгөгдлөөр хангах; өгөгдлийг нийтлэх; асуудлыг шийдвэрлэх;
 12. 12. Нээлттэй өгөгдөл ба хөгжлийн төлөвлөгөө A. Том төрөөс ухаалаг төр лүү (2013) санаачлагын ухаалаг төрийн шийдвэр гаргах шатлалын “мэдээлэл, статистик, мониторинг” эхний түвшинг хангахад суурь өгөгдөл B. Цахим засаг (2012) ил тод, төрийн бодлогод иргэдийг оролцуулах, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилгыг хангана. C. Ухаалаг засаг хөтөлбөрийн (төсөл) 1 чиглэл нь нээлттэй өгөгдөл D. Ухаалаг Улаанбаатар (2014) хөтөлбөрийн дараах гол үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай чухал материал 1. Ухаалаг засаглал 2. Ухаалаг эдийн засаг 3. Ухаалаг үйлчилгээ 4. Ухаалаг орчин 12
 13. 13. 6.1 Ухаалаг засаглал  6.1.1.4 Мэдээллийн дүн шинжилгээнд тулгуурласан урьдчилан тааварлах системд  ашиглах гол өгөгдөл +  6.1.3.5 Судалгаанд суурилсан, үйлчилгээнд тулгуурласан бүтцийг  Иргэдэд түүхий өгөгдөлд хандаж боловсруулалт хийж олон талт мэдээлэл гаргаж авах боломж олгосноор дэмжинэ +  6.1.5 Ил тод байдал, нээлттэй шудрага орчныг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд  бүрэн хяналт, шилэн данс, -тендер, -лиценз, иргэдийн оролцоог бүрэн хангана  6.1.4.2 Төрийн ажилтны цахим ажлын байруудыг бий болгоход  үйл ажиллагааны бүтээмжийг тодорхойлоход нийтлэж гаргасан нээлттэй өгөгдөл чухал үзүүлэлт болно 13 – ухаалаг шийдвэр гаргах, ил тод байдлыг хангах, үр ашигтай, үр дүнтэй үйлчилгээг үзүүлэхэд ашиглах үндсэн материал
 14. 14. 6.2 Ухаалаг эдийн засаг 14  6.2.1 Инновацийг дэмжсэн хот болохын тулд  иргэд, албан байгууллага, компани, судалгааны байгууллагад бодитой тооцоо судалгаа хийх боломжийг олгоно +  6.2.2 Бизнес эрхлэхэд таатай орчинг бүрдүүлэхэд  бизнес эрхлэгчдэд тэгш хүртээмжтэйгээр өгөгдөлд хандах боломжийг олгосоноор дэмжлэг үзүүлнэ +  6.2.3 Төр хувийн хэвшлийн харилцааг оновчтой болгохын тулд  төр хувийн хэвшлийн хооронд явахгүй байгаа мэдээллийг чөлөөлж хамтын ажиллагааг сайжруулна  6.2.4 Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилгын хүрээнд  хувийн хэвшил хаана ямар салбарт, аль ажилд хөрөнгө оруулалт хийхээ шийдэх боломжийг бүрдүүлнэ + – инновацийг дэмжих, төр хувийн хэшвлийн харилцааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ
 15. 15. 6.4 Ухаалаг үйлчилгээ 15  6.4.2.1 Төр-бизнесийн үйлчилгээг цахимжуулахад  нээлттэй өгөгдөлд суурилсан үйлчилгээг хувийн хэвшил үзүүлэх боломж нээгдэнэ +  6.4.3 Төрийн үйлчилгээний хурд хүртээмжийг  олон төрлийн шинэ үйлчилгээг хувийн хэвшлийнхэн нээх замаар нэмэгдүүлнэ + – нийтийн мэдээлэлд түшиглэсэн бизнес, үйлчилгээг шууд дэмждэг
 16. 16. 6.5 Ухаалаг орчин 16  6.5.3.3 Хувийн хэвшилд мэдээллийн сан ашиглах боломж олгохын тулд  нээлттэй өгөгдлийг үүсгэх шаардлагатай  6.5.4.2 Нийтийн тээврийн ухаалаг шийдэл гаргахын тулд  нийтийн тээврийн тээврийн өгөгдлийг нээх шаардлагатай + – ухаалаг орчныг бүрдүүлэхэд шаардлагатай түүхий эд
 17. 17. Дүгнэлт, зөвлөмж  Нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  Хамгийн чухал шаардлагатай, энгийн, цомхон өгөгдлийг нээлттэй болгож турших, хөгжүүлж эхлэх 17
 18. 18. бол үндэсний баялаг мөн! Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. 18

×