Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Komunikasi berkesan 1

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Komunikasi berkesan 1

 1. 1. Komunikasi Berkesan By : SYED MOHAMAD AL ADROS BIN TUAN MUNING 012-3268040
 2. 2. <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>JENIS KOMUNIKASI </li></ul><ul><li>FUNGSI KOMUNIKASI </li></ul><ul><li>MODEL KOMUNIKASI </li></ul><ul><li>HALANGAN DALAM KOMUNIKASI </li></ul><ul><li>KOMUNIKASI BERKESAN </li></ul><ul><li>PENUTUP </li></ul>SKOP PERSEMBAHAN
 3. 3. <ul><li>SESUATU PROSES PEMINDAHAN MAKLUMAT PERASAAN, IDEA DAN PEMIKIRAN DARIPADA SESEORANG INDIVIDU KEPADA INDIVIDU YANG LAIN. </li></ul><ul><li>SUATU SENI MENYALURKAN, IDEA-IDEA DAN SIKAP DARIPADA SEORANG INDIVIDU KEPADA SEORANG YANG LAIN. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>SECARA LISAN </li></ul><ul><ul><li>MENGGUNAKAN SUARA YANG </li></ul></ul><ul><ul><li>DIFAHAMI OLEH PENYAMPAI </li></ul></ul><ul><ul><li>DAN PENERIMA </li></ul></ul><ul><li>BUKAN LISAN </li></ul><ul><ul><li>MENGGUNAKAN MEMEK MUKA </li></ul></ul><ul><ul><li>GERAK BADAN </li></ul></ul><ul><ul><li>BAHASA ISYARAT </li></ul></ul><ul><ul><li>PERGERAKAN MATA </li></ul></ul>
 5. 5. FUNGSI KOMUNIKASI <ul><li>PEMINDAHAN MAKLUMAT </li></ul><ul><li>PEMBELAJARAN </li></ul><ul><li>PEMUJUKAN (INFLUENCE) </li></ul><ul><li>HIBURAN </li></ul><ul><li>SOSIALISASI MANUSIA </li></ul>
 6. 6. MODEL KOMUNIKASI DISTORTION SENDER NOISE MESSAGE CHANNEL RECEIVER EFFECT MAKLUMBALAS FILTERING
 7. 7. HALANGAN DALAM KOMUNIKASI PHYSICAL DISTRACTIONS SEMANTIC PROBLEMS STATUS EFFECTS PERCEPTUAL DISTORTIONS NO FEEDBACK SENDER RECEIVER CULTURAL DIFFERENCES POOR CHOICE OF COMMUNICATION CHANNELS
 8. 8. <ul><li>MEMBENTUK IDEA </li></ul><ul><ul><li>APAKAH YANG INGIN DISAMPAIKAN </li></ul></ul><ul><li>MENGUBAH IDEA KE DALAM BENTUK SIMBOL </li></ul><ul><ul><li>DALAM BENTUK PERKATAAN </li></ul></ul><ul><ul><li>BENTUK RAJAH ATAU SIMBOL </li></ul></ul><ul><li>MENGHANTAR MESEJ </li></ul><ul><ul><li>PENGHANTAR MENETAPKAN CARA YANG PALING SESUAI UNTUK MENGHANTAR MESEJ TERSEBUT </li></ul></ul><ul><ul><li>MELALUI MEMO, TELEFON ATAU HANTAR SENDIRI </li></ul></ul><ul><ul><li>HANTAR MESEJ PADA MASA YANG SESUAI </li></ul></ul><ul><ul><li>CUBA ELAKKAN MESEJ DARIPADA GANGGUAN </li></ul></ul><ul><ul><li>PASTIKAN MESEJ SAMPAI KEPADA PENERIMA DAN DAPAT PERHATIAN </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>MENERIMA MESEJ </li></ul><ul><ul><li>JIKA PENGHANTAR MESEJ SECARA LISAN MAKA PENERIMA MESEJ HENDAKLAH MENDENGAR DENGAN TELITI. </li></ul></ul><ul><li>MEMAHAMI MESEJ </li></ul><ul><ul><li>PENERIMA AKAN CUBA MEMAHAMI MESEJ YANG DIHANTAR </li></ul></ul><ul><ul><li>PROSES KOMUNIKASI DIANGGAP BERJAYA JIKA MESEJ YANG DIHANTAR TELAH DIFAHAMI SEPENUHNYA OLEH PENERIMA. </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>MENGAMBIL TINDAKAN </li></ul><ul><ul><li>PENERIMA MENGAMBIL TINDAKAN SEWAJARNYA KE ATAS MESEJ YANG DITERIMANYA. </li></ul></ul><ul><ul><li>HASIL PROSES KOMUNIKASI AKAN DAPAT DILIHAT. </li></ul></ul><ul><ul><li>TIGA KEMUNGKINAN AKAN BERLAKU. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MESEJ DITERIMA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>MEMBERI KEPUASAN KEPADA PENGHANTAR </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MESEJ TIDAK DITERIMA/TIDAK DIFAHAMI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>PERASAAN PENGHANTAR AKAN HAMPA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MESEJ YANG DITERIMA LAIN DARI APA YANG DIMAKSUDKAN OLEH PENGHANTAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>MENIMBULKAN PERSELISIHAN FAHAM DI ANTARA SI PENGHANTAR DAN SI PENERIMA </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN </li></ul><ul><li>KEPADA “7K” </li></ul><ul><li>KEPERCAYAAN </li></ul><ul><ul><li>PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN DARIPADA PENDENGAR </li></ul></ul><ul><ul><li>DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR </li></ul></ul><ul><ul><li>DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI MAKLUMAT </li></ul></ul><ul><ul><li>PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM PENYAMPAIANNYA </li></ul></ul><ul><li>KONTEKS </li></ul><ul><ul><li>MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH MEMPUNYAI KEBENARANNYA </li></ul></ul><ul><ul><li>TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>KANDUNGAN </li></ul><ul><ul><li>HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA </li></ul></ul><ul><ul><li>MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK BERTINDAK </li></ul></ul><ul><li>KEJELASAN </li></ul><ul><ul><li>MESEJ SEHARUSNYA TIDAK MENGELIRUKAN </li></ul></ul><ul><ul><li>PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN KETIKA BERKOMUNIKASI HARUSLAH JELAS </li></ul></ul><ul><li>KEUPAYAAH PENDENGAR </li></ul><ul><ul><li>TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNIKASI </li></ul></ul><ul><ul><li>JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR, PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI DENGAN ILMU PENDENGAR </li></ul></ul><ul><ul><li>LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG MUDAH DIFAHAMI </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>KAEDAH </li></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA SALURAN YANG DIPILIH </li></ul></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN TUJUAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT </li></ul></ul><ul><ul><li>PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>APAKAH KUMPULAN SASAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BERAPAKAH SAIZNYA </li></ul></ul></ul><ul><li>KESINAMBUNGAN </li></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG BERTERUSAN </li></ul></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK MENARIK PERHATIAN PENDENGAR </li></ul></ul><ul><ul><li>SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT UNTUK MELICIN PENERIMAAN PENDENGAR INI AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG TELAH DISEBUTKAN </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>SATU PROSES PENYAMPAIAN </li></ul><ul><li>MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN </li></ul><ul><li>DAPAT MENGWUJUDKAN </li></ul><ul><li>PERASAAN PUASHATI, RASA </li></ul><ul><li>DIHARGAI DAN KEINGINAN </li></ul><ul><li>UNTUK SALING BEKERJASAMA </li></ul><ul><li>ANTARA KEDUA YANG TERLIBAT. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>FAHAM KEADAAN PELANGGAN </li></ul><ul><li>BERCAKAP DALAM KEADAAN HORMAT </li></ul><ul><li>TINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR </li></ul><ul><li>JUJUR KEPADA DIRI SENDIRI </li></ul><ul><li>SENTIASA KEMAS </li></ul>KOMUNIKASI MESRA
 16. 16. <ul><li>SENTIASA BERSEDIA </li></ul><ul><li>WUJUDKAN SUASANA MESRA </li></ul><ul><li>KAWAL PERILAKU, KESOPANAN & KEHALUSAN BUDI PEKERJA </li></ul><ul><li>GUNA PERKATAAN TEPAT, RINGKAS & TEKANAN SUARA YANG LEMBUT DAN JELAS </li></ul><ul><li>MENGAWAL MIMIK MUKA & PERGERAKAN DIRI </li></ul>… ..sambungan
 17. 17. <ul><li>BERSEDIA UNTUK BERKHIDMAT & BERI KERJASAMA </li></ul><ul><li>CUBA FAHAMI MASALAH ORANG LAIN </li></ul><ul><li>ELAK PERKATAAN YANG BOLEH MENYINGGUNG PERASAAN ORANG </li></ul><ul><li>SENTIASA INSAF & BERFIKIRAN TERBUKA </li></ul>… ..sambungan
 18. 18. <ul><li>SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI PENYAMPAI KEPADA PENERIMA YANG AKAN MENGHASILKAN MAKLUMBALAS DAN TINDAKBALAS SEPERTI YANG DIHARAPKAN </li></ul><ul><li>SATU PROSES YANG AKAN DAPAT MENGUBAH CARA SESEORANG BERFIKIR DAN MENGUBAH KELAKUAN SESEORANG </li></ul>
 19. 19. <ul><li>CUBA FAHAM KEADAAN PELANGGAN </li></ul><ul><li>JADIKAN PELANGGAN MERASA DIUTAMAKAN </li></ul><ul><li>BERI PELUANG PELANGGAN CERITA MASALAH </li></ul><ul><li>SENTIASA BERSEDIA MEMBANTU PELANGGAN </li></ul><ul><li>KATAKAN SESUATU DENGAN HORMAT </li></ul><ul><li>KEMASKAN DIRI SUPAYA ELOK DIPANDANG </li></ul>
 20. 20. <ul><li>ANDA HENDAKLAH BERLATIH UNTUK MEMPUNYAI FIKIRAN YANG TERBUKA. </li></ul><ul><li>KIKISKAN SEGALA PRASANGKA TERHADAP INDIVIDU-INDIVIDU LAIN. </li></ul><ul><li>PASTIKAN MESEJ YANG HENDAK DISAMPAIKAN JELAS. </li></ul><ul><li>PASTIKAN BAHASA YANG DIGUNAKAN JELAS SERTA MUDAH DIFAHAMI. </li></ul><ul><li>PASTIKAN AIR MUKA SEJAJAR DENGAN MESEJ YANG DISAMPAIKAN. </li></ul><ul><li>PASTIKAN PENDENGAR FAHAM TENTANG MESEJ YANG ANDA SAMPAIKAN. </li></ul><ul><li>BINA SIFAT-SIFAT PERCAYA MEMPERCAYAI DI KALANGAN RAKAN-RAKAN ANDA. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>BAHASA TIDAK JELAS </li></ul><ul><li>LATARBELAKANG BERBEZA </li></ul><ul><li>PERSEKITARAN </li></ul><ul><li>SALAH TAFSIR </li></ul><ul><li>KESESUAIAN MASA/EMOSI </li></ul><ul><li>SIKAP PENGHANTAR </li></ul><ul><li>CARA PENYAMPAIAN/KAEDAH SALURAN </li></ul><ul><li>ORANG YANG BERCAKAP </li></ul>
 22. 22. <ul><li>MEMEK MUKA (PETUNJUK EMOSI) </li></ul><ul><li>PERTENTANGAN MATA (PERLU DIHADKAN) </li></ul><ul><li>PERGERAKAN TANGAN (KESOPANAN) </li></ul><ul><li>PERAWAKAN/GERAK-GERI (PETUNJUK TAHAP KETENANGAN) </li></ul><ul><li>SENYUMAN (PERLU DIPRAKTIKKAN) </li></ul>
 23. 23. <ul><li>SENTIASA BERFIKIRAN TERBUKA </li></ul><ul><li>MEMBERI TUMPUAN </li></ul><ul><li>MENCATAT PERKARA-PERKARA PENTING </li></ul><ul><li>TAHU DI MANA PERLU MENYAMPUK </li></ul><ul><li>BERTANYA SEKIRANYA KURANG FAHAM </li></ul>
 24. 24. <ul><li>KOMUNIKASI : </li></ul><ul><li>Hubungan Antara Ketua Dan Kakitangan </li></ul><ul><li>PRINSIP ORGANISASI </li></ul><ul><li>Mempunyai tujuan yang jelas </li></ul><ul><li>Tujuan organisasi mesti di fahami setiap ahli </li></ul><ul><li>Tujuan organisasi di terima ahli </li></ul><ul><li>Perlu ada keselarasan arahan supaya aktiviti </li></ul><ul><li>dapat dijalankan dengan berkesan (unity of </li></ul><ul><li>direction) </li></ul><ul><li>Perlu ada keselarasan perintah yang dapat </li></ul><ul><li>menjamin kelancaran pentadbiran (unity of </li></ul><ul><li>command) </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Perlu ada keseimbangan antara kecekapan dan </li></ul><ul><li>tanggungjawab seseorang dalam organisasi </li></ul><ul><li>Perlu terdapat pembahagian atau pengkhususan </li></ul><ul><li>tugas bagi melahirkan kecekapan dan tgjawab </li></ul><ul><li>seseorang </li></ul><ul><li>Struktur organisasi perlu disusun dengan rapi </li></ul><ul><li>sesuai dengan keperluan penyelarasan dan </li></ul><ul><li>pengawasan </li></ul><ul><li>Dasar umum organisasi perlu kekal secara </li></ul><ul><li>relatif walaupun struktur organisasi akan berubah </li></ul><ul><li>mengikut tuntutan perkembangan dan kemajuan </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Perlu ada jaminan jabatan yang menghadkan </li></ul><ul><li>kuasa pemimpin agar tidak memperlakukan </li></ul><ul><li>kuasa sewenang-wenang pada orang bawahan </li></ul><ul><li>Perlu berikan ganjaran setimpal kepada ahli yang </li></ul><ul><li>menjalankan tugas yang baik dan berjasa </li></ul><ul><li>Perlu menempatkan pekerja yang sesuai dengan </li></ul><ul><li>keahliannya di dalam organisasi </li></ul>
 27. 27. JARINGAN KOMUNIKASI DALAM ORGANISAI <ul><li>KOMUNIKASI KE ATAS </li></ul><ul><li>KOMUNIKASI KE BAWAH </li></ul><ul><li>KOMUNIKASI MENDATAR </li></ul><ul><li>RANGKAIAN KOMUNIKASI RANTAI </li></ul><ul><li>RANGKAIAN KOMUNIKASI TIDAK </li></ul><ul><li>FORMAL </li></ul>
 28. 28. KOMUNIKASI KEORGANISASIAN YANG BERMAKNA <ul><li>SETIAP ANGGOTA SENSITIF DAN PEKA </li></ul><ul><li>PADA PERUBAHAN </li></ul><ul><li>PIHAK PENGURUSAN MEMBERI INSPIRASI </li></ul><ul><li>DAN DORONGAN </li></ul><ul><li>PIHAK PENGURUSAN MAHIR MEMBUJUK </li></ul><ul><li>KERJA PAKAR DAPAT DISEPADUKAN </li></ul><ul><li>SETIAP ANGGOTA MEMAHAMI TG. JAWAB </li></ul><ul><li>ORANG YANG BERKUASA DI HORMATI DAN </li></ul><ul><li>DI PERCAYAI </li></ul><ul><li>SETIAP KUMPULAN DILAYAN SECARA ADIL </li></ul>
 29. 29. <ul><li>KERJA KUMPULAN YANG SEPADU DAN </li></ul><ul><li>PRODUKTIF </li></ul><ul><li>KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH YANG </li></ul><ul><li>BERKESAN </li></ul><ul><li>PROSES KOMUNIKASI YANG CEKAP </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN SETIAP INDIVIDU: </li></ul><ul><li>- Bertutur </li></ul><ul><li>- Mendengar </li></ul><ul><li>- Menulis </li></ul><ul><li>- Panggilan Telefon </li></ul><ul><li>- Membuat keputusan </li></ul><ul><li>- Menyelesaikan masalah </li></ul>
 30. 30. BELAIAN SECARA PSIKOLOGI <ul><li>BERI PUJIAN SECARA JUJUR </li></ul><ul><li>MULAKAN PERCAKAPAN DENGAN ‘YA’ </li></ul><ul><li>ANGGAP SETIAP SOALAN DAN MASALAH </li></ul><ul><li>ORANG LAIN PENTING </li></ul><ul><li>ANGGAP SETIAP PENDAPAT BETUL DAN </li></ul><ul><li>MENARIK </li></ul><ul><li>BERI PERHATIAN DAN LAYAN SECARA NORMAL </li></ul><ul><li>TUNJUKKAN YANG KITA MENGAMBIL BERAT </li></ul>
 31. 31. BELAIAN SECARA FIZIKAL <ul><li>GUNAKAN JARAK YANG SESUAI DAN MESRA </li></ul><ul><li>JABAT TANGAN DENGAN ERAT DAN </li></ul><ul><li>PANDANG KE MUKA SERTA SENYUM </li></ul><ul><li>PEGANG, TEPUK, GOSOK-GOSOK, URUT- </li></ul><ul><li>URUT DAN SEBAGAINYA </li></ul><ul><li>PANDANG DENGAN PENUH MAKNA BILA </li></ul><ul><li>BERCAKAP DAN MENDENGAR </li></ul><ul><li>MENDENGAR DENGAN TELITI DAN PENUH </li></ul><ul><li>SIMPATI DAN EMPATI </li></ul><ul><li>MEMBERI HADIAH, SURAT, KAD DAN </li></ul><ul><li>SEBAGAINYA </li></ul>
 32. 32. ASAS KOMUNIKASI KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI <ul><li>KOMUNIKASI DALAM DIRI </li></ul><ul><li>PEMBENTUKAN JARINGAN KOMUNIKASI </li></ul><ul><li>YANG BAIK </li></ul><ul><li>3. KETERAMPILAN BERTUTUR DI KHALAYAK </li></ul><ul><li>PENGURUSAN BERTERASKAN KEAGAMAAN </li></ul><ul><li>MEMAHAMI KOMUNIKASI NON-VERBAL </li></ul><ul><li>6. BERSIKAP KOMUNIKASI TERBUKA </li></ul><ul><li>7. MEMUPUK RASA TANGGUNGJAWAB </li></ul><ul><li>8. PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KERJA </li></ul><ul><li>YANG BAIK </li></ul>
 33. 33. <ul><li>MELAHIRKAN KUMPULAN MUTU KERJA </li></ul><ul><li>MEWUJUDKAN KUMPULAN PENILAIAN PRESTASI </li></ul><ul><li>MEMBENTUK PEMIKIRAN KREATIF/ KRITIS </li></ul><ul><li>MEMPUNYAI KEGHAIRAHAN MENUNTUT ILMU </li></ul><ul><li>MENONTON / MENDENGAR RANCANGAN DI </li></ul><ul><li>MEDIA YANG BERUNSUR PENGURUSAN DAN </li></ul><ul><li>KEPIMPINAN </li></ul><ul><li>14. MENANAM TABIAT SUKA MEMBACA </li></ul><ul><li>15. PENGOTOMASIAN PEJABAT – MEMO, TELEFON </li></ul><ul><li>PAPAN KENYATAAN, TALIAN TELEFON, KOMPUTER </li></ul><ul><li>16. MEMBINA SUASANA FORMAL – MESYUARAT, </li></ul><ul><li>DIALOG, KAUNSELING, PETI CADANGAN </li></ul><ul><li>17. PEMBENTUKAN KOMITI PENERBITAN – NEWSLETTER, </li></ul><ul><li>LAPORAN KEWANGAN, MAJALLAH </li></ul><ul><li>18. BINA DASAR PINTU TERBUKA </li></ul>
 34. 34. <ul><li>19. PENYELESAIAN MASALAH DENGAN SEGERA </li></ul><ul><li>MEMBINA SIKAP SANGGUP DI KRITIK. </li></ul><ul><li>BINA SIKAP SUKA DI DAMPINGI </li></ul><ul><li>22. KETEKUNAN PEKERJA PERLU DI PUJI DAN </li></ul><ul><li>KESILAPAN PEKERJA PERLU DI NASIHATI </li></ul><ul><li>BUKAN DIKEJI </li></ul><ul><li>23. JADIKAN PEKERJA SEPERTI KELUARGA SENDIRI </li></ul><ul><li>24. ZIARAH PEKERJA JIKA PERLU </li></ul><ul><li>25. WUJUDKAN KEMESRAAN DALAM ORGANISASI </li></ul><ul><li>26. JADIKAN DIRI SEBAGAI PEMIMPIN YANG DI </li></ul><ul><li>HORMATI DAN BUKAN DI TAKUTI </li></ul>
 35. 35. Ayam Hutan, Ayam Selasih Sekian Terima Kasih THANK YOU
 36. 36. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
 37. 37. TAKRIFAN <ul><li>SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI SATU PIHAK (penyampai) KEPADA SATU PIHAK YANG LAIN (penerima) </li></ul>
 38. 38. <ul><li>“ SATU SENI MENYALURKAN MAKLUMAT, IDEA-IDEA DAN SIKAP-SIKAP DARI SESEORANG KEPADA SESEORANG YANG LAIN.” </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>EMERY AULT DAN AGEEL </li></ul></ul></ul></ul></ul>DEFINISI
 39. 39. KOMUNIKASI LISAN <ul><li>Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara . </li></ul><ul><li>Menitikberatkan kepada: </li></ul><ul><ul><li>Nada Suara </li></ul></ul><ul><ul><li>Bahasa yang digunakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kefasihan Sebutan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kelancaran perkataan yang digunakan. </li></ul></ul><ul><li>Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan, memek muka dan gerak mata. </li></ul>
 40. 41. HALANGAN KOMUNIKASI <ul><ul><li>Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah, jargon dan susah difahami </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesan ‘halo’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Penilaian pertama terhadap penyampai. </li></ul></ul>* Pemesongan (Distortion)
 41. 42. <ul><ul><li>Perbezaan Latarbelakang </li></ul></ul><ul><ul><li>Kasar </li></ul></ul><ul><ul><li>Lemah Lembut </li></ul></ul><ul><ul><li>Taraf Pendidikan </li></ul></ul>
 42. 43. *Sebahagian sahaja (omission) <ul><li>Persekitaran </li></ul><ul><li>Bising, jarak jauh, gelap, kebersihan </li></ul><ul><li>Melalui pihak ketiga </li></ul><ul><li>Kurang/ tambah </li></ul><ul><li>Salah tafsiran </li></ul>
 43. 44. *Bebanan (Overload) <ul><li>Telah sedia ada maklumat </li></ul><ul><li>(bosan , sudah tahu) </li></ul><ul><li>Beri perhatian kepada perkara lain </li></ul><ul><li>Tidak dapat menerima maklumat baru </li></ul>
 44. 45. *Ketepatan Masa <ul><li>Masa yang sesuai untuk sampaikan maklumat </li></ul><ul><li>Situasi yang tegang </li></ul>
 45. 46. *Emosi/ Sikap Penyampai/ Penerima <ul><li>Marah </li></ul><ul><li>Sedih </li></ul><ul><li>Keliru </li></ul><ul><li>Tekanan </li></ul>
 46. 47. HALANGAN KOMUNIKASI YANG BERPUNCA DARI <ul><li>KEPERCAYAAN </li></ul><ul><li> Manusia mendengar dan melihat apa yang mereka mahu dengar dan lihat sahaja . </li></ul>Contoh Pekerja yang sering ditegur tentang kerja, sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja- (susah hendak mempercayai yang didengar dan hendak nilai mesej yang tersirat
 47. 48. <ul><li>SIKAP </li></ul><ul><li> Tindakan seseorang individu adalah kuat dipengaruhi oleh sikap </li></ul><ul><li>PRASANGKA </li></ul><ul><li> Kenyataan / maklumat yang diterima bercanggah dengan apa yang disangka lebih awal akan menghalang individu untuk terus mendengar dan menerima mesej </li></ul>
 48. 49. <ul><li>PERSEPSI </li></ul><ul><li> Penerimaan dan tafsiran terhadap sesuatu mesej adalah dipengaruhi oleh latar belakang pelajaran, pendidikan dan penerima mesej </li></ul><ul><li>ISTILAH </li></ul><ul><li> Sesuatu perkataan mungkin membawa erti yang berbeza antara individu dengan individu yang lain </li></ul>
 49. 50. <ul><li>3 Tingkat kemahiran mendengar </li></ul><ul><ul><li>- Peranan pendengar amat penting dalam menentukan keberkesanan komunikasi </li></ul></ul><ul><li>4 Jujur kepada diri sendiri </li></ul><ul><ul><li>- Jika tidak faham,terus terang dengan pelanggan </li></ul></ul>
 50. 51. <ul><li>5 Sentiasa kemas </li></ul><ul><li>- Pelanggan tidak mahu mendekati orang yang selekeh </li></ul><ul><li>- Kepercayaan/ keyakinan hilang </li></ul><ul><li>6 Sentiasa bersedia </li></ul><ul><li>- Imej profesional </li></ul><ul><li>- Dapatkan keyakinan pelanggan </li></ul>
 51. 52. <ul><li>7 Wujud suasana mesra </li></ul><ul><li>8 Kawal perilaku, kesopanan dan kehalusan budi pekerti </li></ul><ul><li>9 Gunakan perkataan tepat , ringkas dan tekanan suara yang lembut dan jelas </li></ul>
 52. 53. <ul><li>10. Mengawal mimik muka dan pergerakan diri </li></ul><ul><li>11 Bersedia untuk berkhidmat dan beri kerjasama </li></ul><ul><li>12 Cuba fahami masalah orang lain </li></ul>
 53. 54. <ul><li>13 Elak perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang </li></ul><ul><li>14 Sentiasa insaf dan berfikiran terbuka </li></ul>
 54. 55. <ul><li>15 Amal “seni” percakapan (The art of Talking) </li></ul><ul><ul><ul><li>- “Volume” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Tekanan Suara </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Alunan Suara </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Kecepatan </li></ul></ul></ul>
 55. 56. KEMAHIRAN KOMUNIKASI OLEH: [email_address]
 56. 57. KEMAHIRAN KOMUNIKASI <ul><li>1. PENGENALAN </li></ul><ul><ul><li>DEFINISI </li></ul></ul><ul><ul><li>FUNGSI </li></ul></ul><ul><ul><li>ASAS-ASAS </li></ul></ul><ul><li>2. KONSEP </li></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN </li></ul></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI DAN ORGANISASI </li></ul></ul>
 57. 58. KEMAHIRAN KOMUNIKASI <ul><li>3. MODEL </li></ul><ul><ul><li>KONSEP </li></ul></ul><ul><ul><li>PROSES </li></ul></ul><ul><li>4. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI </li></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI PERSEORANGAN </li></ul></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN </li></ul></ul><ul><ul><li>KOMUNIKASI KORPORAT </li></ul></ul>
 58. 59. KEMAHIRAN KOMUNIKASI <ul><li>5. HALANGAN </li></ul><ul><ul><li>Halangan kepada komunikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengatasi halangan kepada komunikasi </li></ul></ul>
 59. 60. 1. PENGENALAN DEFINISI Proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima)
 60. 61. DEFINISI 1. PENGENALAN Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain. -Howard H. Dean
 61. 62. DEFINISI 1. PENGENALAN SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui SALURAN dengan KESAN apa? -Harold D. Lasswell
 62. 63. DEFINISI 1. PENGENALAN Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai. -Everett M. Rogers
 63. 64. DEFINISI 1. PENGENALAN Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat -Sillars
 64. 65. FUNGSI 1. PENGENALAN <ul><li>Untuk memindahkan maklumat </li></ul><ul><li>Untuk mengajar / belajar (pembelajaran) </li></ul><ul><li>Untuk pengaruh </li></ul><ul><li>Untuk hiburan </li></ul><ul><li>Untuk sosialisasi </li></ul><ul><li>Untuk perundingan </li></ul>
 65. 66. ASAS-ASAS KOMUNIKASI 1. PENGENALAN <ul><li>SENYUM </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Simpul </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Meleret </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menawan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sinis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Seribu makna </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kambing </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Perli </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pahit </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dr. Syed Rahman Syed Zain </li></ul></ul></ul></ul>
 66. 67. ASAS-ASAS KOMUNIKASI 1. PENGENALAN Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa ‘magic’ atau sakti. Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam. Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia. - Sigmund Freud
 67. 68. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. PENGENALAN LISAN – Menggunakan Bahasa - Lisan/tutur - Rasmi/tidak rasmi - Rancang/spontan
 68. 69. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. PENGENALAN TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera Raut Wajah Isyarat Sentuhan Bau Pakaian
 69. 70. JENIS-JENIS KOMUNIKASI 1. PENGENALAN BERTULIS – Surat Memo E-mel Papan Kenyataan/Papan iklan Poster VISUAL - Iklan
 70. 71. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. KONSEP Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya. Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu. - Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
 71. 72. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. KONSEP Pengurusan : Menumpukan kepada pencapaian matlamat organisasi Pentadbiran : Menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat, tetapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu ke arah pengeluaran hasil yang baik Pemimpin : Mencakupi semua yang terdapat di dalam pengurusan dan pentadbiran
 72. 73. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. KONSEP TEMBOK SIKAP DUNIA PEKERJA DUNIA PENGURUS
 73. 74. KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN 2. KONSEP <ul><li>Untuk menembusi ‘tembok sikap’ kita perlu: </li></ul><ul><ul><li>penyampaian maklumat yang jelas </li></ul></ul><ul><ul><li>perkongsian idea </li></ul></ul><ul><ul><li>kemahiran mendengar </li></ul></ul><ul><ul><li>penyertaan </li></ul></ul><ul><ul><li>perasaan signifikan </li></ul></ul><ul><ul><li>saling mempercayai </li></ul></ul><ul><ul><li>keyakinan </li></ul></ul>
 74. 75. KOMUNIKASI DAN ORGANISASI 2. KONSEP <ul><li>PRINSIP ORGANISASI </li></ul><ul><ul><li>Mempunyai tujuan yang jelas </li></ul></ul><ul><ul><li>Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli organisasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif </li></ul></ul><ul><ul><li>Ada pembatasan kuasa pemimpin </li></ul></ul><ul><ul><li>Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi menjalankan tugas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab </li></ul></ul><ul><ul><li>Ada pembahagian / pengkhususan tugas </li></ul></ul>
 75. 76. <ul><li>Komunikasi individu / kumpulan </li></ul><ul><li>Melibatkan – interaksi semuka </li></ul><ul><li>– penyampaian maklumat </li></ul><ul><li>– penggunaan saluran rasmi dan tidak rasmi </li></ul><ul><li>– sempadan </li></ul><ul><li>Penting untuk mencapai matlamat organisasi </li></ul>KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI 2. KONSEP
 76. 77. <ul><li>Pasif </li></ul><ul><li>Agresif </li></ul><ul><li>Asertif </li></ul>KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI 2. KONSEP
 77. 78. <ul><li>Kelakuan / tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan anda </li></ul><ul><li>Tidak menyuarakan pandangan </li></ul><ul><li>Berpunca daripada tiada keyakinan diri, bimbang dipersalahkan dan suka mengalah </li></ul>KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF 2. KONSEP
 78. 79. <ul><li>Pernyataan perasaan, pandangan, hak dengan jelas dan tegas </li></ul><ul><li>Menyinggung dan menyentuh perasaan orang lain untuk mencapai matlamat </li></ul><ul><li>Bersikap defensif, terlalu yakin dengan diri sendiri atau merasa kurang selamat </li></ul><ul><li>Kerap melenting apabila ditegur </li></ul><ul><li>Adakala merendahkan keupayaan orang lain </li></ul>KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF 2. KONSEP
 79. 80. <ul><li>Orang yang yakin pada diri sendiri </li></ul><ul><li>Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum </li></ul><ul><li>Menghormati hak dan pandangan orang lain </li></ul><ul><li>Percaya kepada persamaan hak asasi </li></ul><ul><li>Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri </li></ul><ul><li>Bersikap terbuka, berani menghadapi masalah dan isu dengan positif </li></ul>KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF 2. KONSEP
 80. 81. KONSEP KOMUNIKASI 3. MODEL <ul><li>Ada Komunikator dan Komunikan </li></ul><ul><li>Komunikator adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain </li></ul><ul><li>Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima hasil idea, maklumat, berita atau fikiran komunikator </li></ul><ul><li>Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna, satu aktiviti pemindahan maklumat atau menggunakan media </li></ul>
 81. 82. PROSES KOMUNIKASI 3. MODEL Mesej Saluran Respon Gangguan Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi
 82. 83. KOMUNIKASI PERSEORANGAN 4. BENTUK <ul><li>Satu proses yang kompleks </li></ul><ul><li>Berlaku secara semuka / tidak semuka </li></ul><ul><li>Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain </li></ul><ul><li>Menambahkan kepercayaan, kemesraan dan keyakinan </li></ul><ul><li>Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita </li></ul><ul><li>Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan </li></ul><ul><li>seterusnya </li></ul><ul><li>Kemahiran mendengar </li></ul>
 83. 84. KOMUNIKASI BERKUMPULAN 4. BENTUK <ul><li>Rangkaian – dari seorang ke seorang </li></ul><ul><li>dalam kumpulan </li></ul><ul><li>Terbuka – dari seorang kepada ramai </li></ul><ul><li>Dialog – dari seorang / beberapa orang kepada ramai dan adainteraksi </li></ul>
 84. 85. KOMUNIKASI KORPORAT 4. BENTUK <ul><li>Korporat – Gambaran imej yang menyeluruh </li></ul><ul><li>Imej yang dikehendaki oleh pengurusan terhadap organisasi, produk atau perkhidmatan </li></ul><ul><li>Membolehkan organisasi memberitahu kepada umum apakah 5W + 1H mereka </li></ul>
 85. 86. KOMUNIKASI KORPORAT 4. BENTUK <ul><li>Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi </li></ul><ul><li>Membolehkan orang yang ingin berurusan, memahami matlamat dan objektif organisasi </li></ul><ul><li>Memberi kesan kepada persepsi, nilai perkhidmatan, perjawatan, reputasi organisasi </li></ul>
 86. 87. HALANGAN KOMUNIKASI 5. HALANGAN <ul><li>LUARAN - Bunyi bising </li></ul><ul><li>Objek fizikal </li></ul><ul><li>Jarak lokasi </li></ul><ul><li>DALAMAN - Sikap, budaya dan nilai yang </li></ul><ul><li>berbeza (Psikologi) </li></ul><ul><li>Kurang kemahiran komunikasi </li></ul><ul><li>Maklumat tidak tepat (marah, </li></ul><ul><li>tertekan) </li></ul>
 87. 88. HALANGAN KOMUNIKASI 5. HALANGAN <ul><li>3 klasifikasi: </li></ul><ul><li>- Halangan terhadap penghantar (persekitaran, sikap, nilai, harapan) </li></ul><ul><li>- Halangan terhadap pemahaman (bahasa, tahap intelek, persepsi terhadap mesej, panjang komunikasi, kesan terhadap status) </li></ul><ul><li>- Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik antara penerima dan pengirim) </li></ul>
 88. 89. MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI 5. HALANGAN <ul><li>Faham </li></ul><ul><li>Jadi pendengar yang baik </li></ul><ul><li>Teliti maklumat </li></ul><ul><li>Galakkan orang lain memberi pendapat </li></ul><ul><li>Hargai pendapat dan maklumat orang lain </li></ul><ul><li>Bersemuka </li></ul><ul><li>Bahasa yang sesuai </li></ul><ul><li>Beri maklumbalas </li></ul>
 89. 90. MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI 5. HALANGAN <ul><li>KEMAHIRAN MENDENGAR </li></ul><ul><li>Gunakan ‘subconscious mind’ anda </li></ul><ul><li>Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap </li></ul><ul><li>Beri tumpuan kepada penyampai </li></ul><ul><li>Tunjukkan anda minat mendengar </li></ul><ul><li>Bersabar </li></ul><ul><li>Kawal perasaan </li></ul><ul><li>Bertanya dengan jelas dan tepat </li></ul>
 90. 91. 5. PENUTUP “ Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam, maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus. Seandainya tidak tertumbuh semuanya, akan tertumbuh sebahagiannya.” - Pesanan Luqman Al-Hakim
 91. 92. 5. PENUTUP “ Wahai anakku, bermesyuaratlah dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal, sedang engkau mengambilnya secara percuma (mudah) - Pesanan Luqman Al-Hakim
 92. 93. 5. PENUTUP “ Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya, layani orang besar sesuai dengan kedudukannya, orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya” - Pesanan Luqman Al-Hakim
 93. 94. 5. PENUTUP Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). Surah Al-Jumu’ah: 10
 94. 95. Ayam Hutan, Ayam Selasih Sekian Terima Kasih THANK YOU

×