Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Merancang & mengurus kerja

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Merancang & mengurus kerja

 1. 1. MENYELIA DAN MENUGASKAN KERJA
 2. 2. DEFINISI <ul><li>Definisi Penyelia </li></ul><ul><li>Seseorang yang diberi kuasa dan tanggungjawab untuk merancang dan mengawal tugas-tugas dalam sesuatu organisasi di bawah pengawasan beliau. </li></ul>
 3. 3. Peranan Penyelia <ul><li>Elemen-elemen asas :- </li></ul><ul><li>Membina dan mengekalkan satu organisasi yang cekap </li></ul><ul><li>Mencipta dan mengekalkan suasana bekerja yang berkesan </li></ul><ul><li>Mengawal tugas-tugas tersebut </li></ul>
 4. 4. Membina dan merancang satu organisasi yang cekap <ul><li>Merancang objektif organisasi </li></ul><ul><li>Memastikan orang bawahan faham objektif organisasi </li></ul><ul><li>Mengekalkan hubungan organisasi dan orang bawahan </li></ul><ul><li>Menjelaskan, mengarah dan </li></ul><ul><li>mengawal segala aktiviti organisasi </li></ul><ul><li>Kumpulan perlu dalam organisasi </li></ul><ul><li>Mencadangkan perubahan dalam </li></ul><ul><li>organisasi - jika perlu </li></ul><ul><li>Gunakan kepakaran sewajarnya </li></ul><ul><li>Menyelaras semua aktiviti </li></ul><ul><li>kumpulan bagi mencapai objektif </li></ul>
 5. 5. Mencipta dan mengekalkan suasana bekerja yang berkesan <ul><li>Hubungan yang baik di kalangan pekerja </li></ul><ul><li>Ujudkan komunikasi yang baik </li></ul><ul><li>Maklumat yang tepat dan lengkap - polisi,misi,visi,objektif </li></ul><ul><li>Pertingkatkan morale kakitangan </li></ul><ul><li>Kekalkan tindakan tatatertib </li></ul><ul><li>Kursus orientasi / Induksi </li></ul><ul><li>Latihan pekerja baru / baru bertukar </li></ul><ul><li>Menyelaras hal berkaitan pertukaran, </li></ul><ul><li>naik pangkat atau tatatertib </li></ul><ul><li>Kenaikan gaji </li></ul>
 6. 6. Mengawal Kerja-kerja Tersebut <ul><li>Penurunan kuasa / tanggungjawab </li></ul><ul><li>Keputusan yang baik dan tepat </li></ul><ul><li>Peraturan dalaman </li></ul><ul><li>Motivasi </li></ul><ul><li>Kawalan kualiti </li></ul>
 7. 7. Tugas dan Tanggungjawab Penyelia <ul><li>Tanggungjawab kepada :- </li></ul><ul><ul><li>Pengurusan Atasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kakitangan Lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Kakitangan Unit/Seksyen Lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelia Lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesatuan Sekerja </li></ul></ul>
 8. 8. Kemahiran seorang Penyelia <ul><li>Kemahiran Teknikal </li></ul><ul><li>Kemahiran Mengurus / Mentadbir </li></ul><ul><li>Kemahiran Hubungan Manusia </li></ul><ul><li>Kemahiran Konseptual - idea, merancang dsb. </li></ul>
 9. 9. Peranan Penyelia <ul><li>Perancangan :- </li></ul><ul><li>Tetapkan objektif </li></ul><ul><li>Tentukan andaian/anggapan/sasaran </li></ul><ul><li>Menyemak segala kemungkinan perancangan/strategi </li></ul><ul><li>Kenalpasti plan tindakan yang sesuai/plan kotegensi </li></ul><ul><li>Pilih pilihan plan terbaik </li></ul><ul><li>Tukar plan kepada tindakan dan laksanakan </li></ul><ul><li>Tindakan susulan </li></ul>
 10. 10. Peranan Penyelia <ul><li>Organising / Mengelola :- </li></ul><ul><li>Kerja dijelaskan mengikut objektif organisasi </li></ul><ul><li>Membahagikan tenaga kerja dengan sewajarnya </li></ul><ul><li>Kumpul aktiviti tertentu dalam satu kumpulan tertentu </li></ul><ul><li>Pilih mekanisma yang sesuai / pilih anggota sesuai </li></ul><ul><li>Memantau keberkesanannya dan buat penyelarasan jika perlu untuk meningkatkan keberkesanan tersebut </li></ul>
 11. 11. Peranan Penyelia <ul><li>Staffing (Menyelaras) :- </li></ul><ul><li>Tentukan pekerja diletakkan mengikut kepakaran </li></ul><ul><li>Latihan dan Perkembangan Staf </li></ul><ul><li>Penempatan </li></ul><ul><li>Program Orientasi </li></ul><ul><li>Persekitaran Yang Produktif </li></ul>
 12. 12. Peranan Penyelia <ul><li>Leading (Mengetuai) :- </li></ul><ul><li>Menentukan pekerja membuat mengikut apa yang telah ditetapkan </li></ul><ul><li>Berkaitan kualiti pemimpin/penyelia atau gaya, kuasa dan aktiviti komunikasi, kepimpinan, motivasi dan disiplin </li></ul><ul><li>Aktiviti ‘Directing’ / Mengarah :- </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Komunikasi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Membuat Keputusan </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Penyelesaian Masalah </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Motivasi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kepimpinan </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Penugasan (Delegation) </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Peranan Penyelia <ul><li>Kawalan/Mengukur (Controlling) :- </li></ul><ul><li>Proses untuk memastikan matlamat / objektif organisasi tercapai </li></ul><ul><ul><li>Proses Kawalan/Pengukuran </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menetapkan sasaran atau indikator </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mmengukur pencapaian prestasi berdasarkan standard </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analisa dan mengukur prestasi dan mengambil tindakan pembetulan berdasarkan standard yang telah ditetapkan. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. MENGATUR/MENGELOLA (ORGANISING) “ Organising” ialah “mengumpulkan aktiviti-aktiviti yang perlu untuk mencapai objektif organisasi dan menugaskan tiap-tiap kumpulan aktiviti kepada seseorang berserta dengan autoriti untuk menguruskannya”
 15. 15. MENGATUR/MENGELOLA (ORGANISE) <ul><li>Melibatkan 3 langkah utama :- </li></ul><ul><li>1. Menetapkan kerja yang hendak dibuat </li></ul><ul><li>2. Membuat struktur </li></ul><ul><li>3. Memperuntukkan </li></ul><ul><li>sumber-sumber </li></ul>
 16. 16. MENETAPKAN KERJA <ul><li>Gunakan prinsip “Persamaan Tugas” </li></ul>
 17. 17. MEMBENTUK STRUKTUR <ul><li>Carta Organisasi - menunjukkan kedudukan kerja dan kepada siapa ia bertanggugjawab. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Memberi panduan kepada ‘superior’ dan ‘surbordinat’ arah sebenar yang hendak ditujui. </li></ul><ul><li>Menolong menyelesaikan masalah </li></ul><ul><li>Kunci kepada penyusunan semula. </li></ul>
 19. 19. MEMPERUNTUKKAN SUMBER <ul><li>Manusia dan peralatan - pekerja dipertugaskan dengan kerja yang boleh dilaksanakannya. </li></ul><ul><li>Kebolehan, minat dan kecenderungan pekerja perlu diambilkira. </li></ul>
 20. 20. PLACE THE RIGHT MAN TO THE RIGHT JOB <ul><li>Menyediakan peralatan dan mesin yang sesuai dengan kerja (dan pekerja). </li></ul>
 21. 21. ORGANISASI <ul><li>PRINSIP-PRINSIP </li></ul><ul><li>PANDUAN ARAHAN </li></ul><ul><li>(Prinsip Seorang Ketua) </li></ul><ul><li>PERSAMAAN TUGAS </li></ul><ul><li>BIDANG KAWALAN </li></ul><ul><li>MENYERAHKAN TUGAS DAN KUASA </li></ul>
 22. 22. PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI <ul><li>PANDUAN ARAHAN </li></ul><ul><ul><li>Setiap Individu perlu bertanggungjawab kepada seorang ketua sahaja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak menugaskan beberapa orang menjadi ketua bagi kerja yang sama. </li></ul></ul>
 23. 23. PERSAMAAN TUGAS <ul><li>Setiap pekerja diberi tugas yang ada persamaan/berkaitan. </li></ul><ul><li>Setiap unit dipertanggungjawabkan dengan fungsi-fungsi yang ada persamaan. </li></ul>
 24. 24. BIDANG KAWALAN <ul><li>Bilangan pekerja yang boleh dikawal oleh seorang ketua secara berkesan. </li></ul><ul><li>Berasaskan kepada jenis kerja, kecepatan kerja dan kedudukan ketua dengan pengikut. </li></ul>
 25. 25. MENGAMANAHKAN AUTORITI <ul><li>Mengamanahkan tugas kepada orang lain yang berkeupayaan membuat kerja </li></ul><ul><li>Masih mengekalkan tanggungjawab orang yang mengamanahkan. </li></ul>AUTORITI TANGGUNGJAWAB
 26. 26. MENGATUR KERJA
 27. 27. LANGKAH-LANGKAH
 28. 28. LANGKAH 1 <ul><li>MENGETAHUI OBJEKTIF </li></ul><ul><li>? ? ? </li></ul>
 29. 29. BOLEH TAHU <ul><li>KERJA-KERJA YANG TERLIBAT </li></ul><ul><li>JENIS KAKITANGAN </li></ul><ul><li>BILANGANNYA </li></ul>
 30. 30. <ul><li>TEMPAT DAN </li></ul><ul><li>BENTUKNYA </li></ul><ul><li>ALAT-ALAT DAN KELENGKAPAN YANG DIPERLUKAN </li></ul><ul><li>WANG YANG </li></ul><ul><li>DIKEHENDAKI </li></ul>
 31. 31. LANGKAH 2 <ul><li>A. SENARAIKAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG TERLIBAT </li></ul>
 32. 32. CAWANGAN PUNGUTAN HASIL <ul><li>MEMUNGUT HASIL </li></ul><ul><li>MINYIMPAN KIRA-KIRA </li></ul><ul><li>TAIP MENAIP </li></ul><ul><li>PENGUATKUASAAN </li></ul><ul><li>SURAT MENYURAT </li></ul><ul><li>FAIL MEMAIL </li></ul>
 33. 33. <ul><li>B. KUMPULAN YANG KAIT MENGAIT </li></ul><ul><li>1. MEMUNGUT HASIL </li></ul><ul><li>MENYIMPAN KIRA-KIRA </li></ul><ul><li>2. PENGUATKUASAAN </li></ul><ul><li>3. FAIL MEMAIL (SURAT </li></ul><ul><li>MENYURAT, TAIP MENAIP) </li></ul>
 34. 34. <ul><li>C. BAHAGIAN KERJA KEPADA TUGAS </li></ul><ul><li>1. MEMUNGUT HASIL </li></ul><ul><li>MENYIMPAN KIRA- </li></ul><ul><li>KIRA </li></ul><ul><li>(I) MENERIMA WANG </li></ul>
 35. 35. <ul><li>(II) KELUARKAN RESIT </li></ul><ul><li>(III) CATIT DALAM BUKU TUNAI </li></ul><ul><li>(IV) MENYEDIAKAN BANK SLIP </li></ul><ul><li>(V) PENYATA PEMUNGUT </li></ul><ul><li>(VI) “BANK IN” </li></ul><ul><li>(VII) PENYATA BULANAN </li></ul>
 36. 36. <ul><li>D. KUMPULAN TUGAS KEPADA </li></ul><ul><li>KERJA BAGI TIAP-TIAP </li></ul><ul><li>JAWATAN </li></ul><ul><li>PRINSIPNYA ? ? ? </li></ul><ul><li>(I) MENERIMA WANG </li></ul><ul><li>(II) CATIT DALAM BUKU </li></ul><ul><li>TUNAI </li></ul>
 37. 37. <ul><li>(III) SEDIAKAN BANK SLIP </li></ul><ul><li>(IV) BANK IN </li></ul><ul><li>* JAWATAN </li></ul><ul><li>* SPECIALISATION </li></ul>
 38. 38. LANGKAH 3 <ul><li>A. BENTUK STRUKTUR </li></ul><ul><li>* CARTA ORGANISASI </li></ul><ul><li>- PANDUAN ARAHAN </li></ul><ul><li>- BIDANG KAWALAN </li></ul>
 39. 39. <ul><li>B. PERHUBUNGAN KERJA </li></ul><ul><li>* KUASA DAN TANGGUNGJAWAB </li></ul><ul><li>- TINGGI/RENDAH </li></ul><ul><li>- SENIOR/JUNIOR </li></ul><ul><li>- PENGALAMAN TAK </li></ul><ul><li>PENGALAMAN </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 40. 40. <ul><li>C. TETAPKAN </li></ul><ul><li>* PERATURAN-PERATURAN </li></ul><ul><li>* CARA-CARA </li></ul><ul><li>* STANDARD </li></ul><ul><li>D. SEDIAKAN </li></ul><ul><li>* SENARAI TUGAS </li></ul>
 41. 41. LANGKAH 4 <ul><li>DAPATKAN SUMBER </li></ul><ul><li>* TEMPAT * MANUSIA </li></ul><ul><li>* ALAT-ALAT * BAHAN </li></ul><ul><li>* MESIN * WANG </li></ul><ul><li> PASTIKAN PEMBEKALAN </li></ul>
 42. 42. LANGKAH 5 <ul><li>MEMPERUNTUKAN SUMBER </li></ul><ul><li>* MANUSIA - </li></ul><ul><li>SESUAI DENGAN KERJA </li></ul><ul><li>* ALAT-ALAT - </li></ul><ul><li>SESUAI DENGAN PEKERJA DAN KERJA </li></ul>
 43. 43. Sifat Kepimpinan Penyelia <ul><li>Dapatkan keyakinan / hormat dari staff </li></ul><ul><li>Kerapkali berbincang dgn individu/ahli kumpulan </li></ul><ul><li>Penyertaan ahli kumpulan dalam perancangan </li></ul><ul><li>Perjelaskan sebarang perubahan perancangan segera </li></ul><ul><li>Ujud cadangan dalam setiap tindakan </li></ul><ul><li>Gunakan pengetahuan ahli kumpulan dan kenalpasti personaliti ahli kumpulan </li></ul><ul><li>Beri penghargaan kepada ahli yang menyumbang </li></ul><ul><li>Kawal sensitiviti tingkahlaku ahli kumpulan </li></ul><ul><li>Beri pengiktirafan jika perlu </li></ul><ul><li>Kritikan membina </li></ul><ul><li>Be consistent (tetap dalam tingkahlaku) </li></ul><ul><li>Tentukan matlamat jelas dan berkesan </li></ul><ul><li>Demonstrate pride (maruah kumpulan) </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Pembangunan Kendiri </li></ul><ul><li>Peningkatan Produktiviti/Kualiti </li></ul><ul><li>Kemahiran Mengurus </li></ul><ul><li>Kepuasan Bekerja </li></ul><ul><li>Motivasi dan inovasi </li></ul>MEMBANGUNKAN SUMBER MANUSIA
 45. 45. FOKUS PENGURUS & PEMIMPIN <ul><li>PENGURUS </li></ul><ul><ul><li>Matlamat (Goals/objectives) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lurus/Benar(Honesty) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelan (Strategy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Memperolehi (Gettings) </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktur Kumpulan (Sense of Teams) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ganjaran/Hukuman(Rewards/Penalties) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyelesai Masalah/Membuat Keputusan </li></ul></ul>
 46. 46. FOKUS PENGURUS & PEMIMPIN <ul><li>PEMIMPIN </li></ul><ul><ul><li>Visi(Vision) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejujuran dan ketelusan (Integrity) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nilai (Value) </li></ul></ul><ul><ul><li>Keadaan Fikiran (State of Mind) </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktur Kemasyarakatan (Sense of Community) </li></ul></ul><ul><ul><li>Penghargaan (Acknowledge) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehadiran (Presence) </li></ul></ul>
 47. 47. <ul><li>Boleh merangsang pekerja bekerja dan menjalinkan perhubungan </li></ul><ul><li>Memastikan matlamat organisasi difahamai untuk peningkatan prestasi </li></ul><ul><li>Kepimpinan bercorak person-oriented supaya kakitangan lebih inisiatif </li></ul><ul><li>Kepimpinan melalui teladan </li></ul>KEPIMPINAN
 48. 48. <ul><li>Pekerja dilayan sebagai manusia yang berperasaan </li></ul><ul><li>Meningkatkan persefahaman sosial dan informal </li></ul>HUBUNGAN MANUSIA
 49. 49. <ul><li>Proses dinamik untuk memujuk dan mempengaruhi </li></ul><ul><li>Komunikasi berkesan mengelakkan syak wasangka </li></ul>KOMUNIKASI
 50. 50. <ul><li>Motivasi merupakan kuasa-kuasa penggerak, keperluan dan mekanisma psikologi dalaman yang memulakan dan mengekalkan segala aktiviti ke arah mencapai matlamat peribadi </li></ul><ul><li>Manusia akan bertindak untuk mencapai basic needs sehingga esteem needs </li></ul><ul><li>Pengurusan perlu menyediakan insentif untuk menggerakkan individu ke arah pencapaian matlamat organisasi </li></ul>MOTIVASI
 51. 51. Delegation/Penugasan <ul><li>Penyelia yang baik perlu kepada penugasan kerja. Penugasan kerja bukan bermaksud memberi kuasa memimpin secara total kepada orang bawahan atau orang yang dipimpin. Penugasan adalah memberi kepercayaan kepada pekerja </li></ul><ul><li>bawahan agar mereka </li></ul><ul><li>bertanggungjawab terhadap kerja </li></ul><ul><li>dengan memberikan sedikit </li></ul><ul><li>kuasa. </li></ul>
 52. 52. Kenapa ada penyelia TIDAK mahu penugasan kerja/delegation <ul><li>Ada beberapa sebab baik dan buruk, jika pekerja baru kepada tugas atau tiada kemahiran atau memerlukan latihan. </li></ul><ul><li>Kakitangan tidak mempunyai masa/sumber </li></ul><ul><li>Penugasan hanya menyebabkan kerja penyelia ringan </li></ul><ul><li>Penyelia rasa dia sahaja yang tahu tentang kerja itu </li></ul><ul><li>Tidak yakin kepada orang lain </li></ul><ul><li>Tidak mahu ambil risiko </li></ul><ul><li>Suka berahsia dan tak percaya staff </li></ul><ul><li>Takut silap </li></ul><ul><li>Takut hilang kuasa/penghargaan </li></ul>
 53. 53. Kenapa orang bawahan TIDAK mahu penugasan kerja/delegation <ul><li>Tidak yakin kepada pengurusan atasan </li></ul><ul><li>Tidak yakin kepada penyelia dalam penugasan kerja berdasarkan pengalaman lepas </li></ul><ul><li>Kurang yakin terutama pekerja baru, takut dikritik atau takut gagal </li></ul><ul><li>Penolakan dari pihak bawahan sebab pihak atasan tidak beri pengiktirafan </li></ul><ul><li>Kurang yakin pada keupayaan diri sendiri </li></ul>
 54. 54. Kenapa Perlu Kepada Penugasan ? <ul><li>Anda tidak boleh membuat semua kerja </li></ul><ul><li>Kerja anda adalah untuk mengurus </li></ul><ul><li>Mereka yang hampir dengan masalah lebih mudah menyelesaikannya </li></ul><ul><li>Penugasan menjurus kepada kepercayaan, penghormatan dan pengiktirafan kepada individu/kumpulan </li></ul><ul><li>Penugasan menjurus kepada pengembangan dan pembangunan staff </li></ul>
 55. 55. The Limit Of Delegation <ul><li>Sebagai penyelia, tidak semua </li></ul><ul><li>kuasa dan tanggungjawab boleh diturunkan. Tidak boleh menurunkan semua tanggungjawab dan kuasa yang ada. Kepercayaan, keyakinan dan pengetahuan staff adalah penting dalam penentuan penugasan kerja. Latihan adalah perlu. Pemahaman staff adalah elemen penting dalam penugasan kerja iaitu sebagai garis pemisah setiap kuasa. </li></ul>
 56. 56. BILA BOLEH PENUGASAN KERJA ? <ul><li>Bila tidak ada masa untuk melaksanakan sesuatu tugas yang diserahkan kepada anda </li></ul><ul><li>Bila penyelesaian masalah yang lebih bersifat domestik/bawahan </li></ul><ul><li>Bila penyelia mementingkan pembangunan staff </li></ul><ul><li>Bila ahli kumpulan sanggup menerima sebarang obligasi untuk melakukannya demi kejayaan organisasi </li></ul>
 57. 57. TAMAT <ul><li>YANG BAIK DAN SEMPURNA DARI ALLAH </li></ul><ul><li>YANG LEMAH DAN KEKURANGAN DARI SAYA SENDIRI </li></ul><ul><li>SEKIAN </li></ul><ul><li>TERIMA KASIH. </li></ul>

×