Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

P.a bab 'a'

 • Inicia sesión para ver los comentarios

P.a bab 'a'

 1. 1. T A F S I R A N LANTIKAN TERMASUK LANTIKAN PERTAMA KE PERKHIDMATAN KERAJAAN DAN SEBARANG PERLANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT KE SKIM PERKHIDMATAN YANG LAIN.
 2. 2. PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT <ul><li>PEGAWAI DALAM PERCUBAAN </li></ul><ul><li>PEGAWAI SEMENTARA </li></ul><ul><li>PEGAWAI DALAM TUKAR SEMENTARA </li></ul><ul><li>PEGAWAI PINJAMAN </li></ul><ul><li>PEGAWAI KONTRAK </li></ul>
 3. 3. SKIM PERKHIDMATAN <ul><li>PERLU ADA : </li></ul><ul><li>KLASIFIKASI </li></ul><ul><li>KUMPULAN PERKHIDMATAN </li></ul><ul><li>NAMA SKIM PERKHIDMATAN </li></ul><ul><li>TARIKH KUATKUASA </li></ul><ul><li>SYARAT LANTIKAN </li></ul><ul><li>PENETAPAN GAJI PERMULAAN </li></ul><ul><li>LATIHAN </li></ul><ul><li>PEPERIKSAAN/KURSUS INDUKSI </li></ul><ul><li>PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN </li></ul><ul><li>PERGERAKAN GAJI TAHUNAN </li></ul><ul><li>KENAIKAN PANGKAT </li></ul><ul><li>PERKHIDMATAN DI DALAM/ DILUAR NEGERI </li></ul>
 4. 4. IALAH SATU DOKUMEN RASMI YANG DIKELUARKAN OLEH BAHAGIAN BELANJAWAN, PERBENDAHARAAN MALAYSIA DI BAWAH AKTA PROSIDUR KEWANGAN 1957C (SEK 15 (3) BAGI TUJUAN UNTUK MELULUSKAN SUATU PERUBAHAN KEPADA SENARAI PERJAWATAN TAHUNAN. BAGI KERAJAAN NEGERI IANYA DIBAWAH BIDANG KUASA PEGAWAI KEWANGAN NEGERI. WARAN PERJAWATAN
 5. 5. <ul><li>MAKSUD PERBELANJAAN </li></ul><ul><li>BUTIRAN/ PROGRAM/ AKTIVITI/ JAWATAN </li></ul><ul><li>TAJUK PROGRAM/ AKTIVITI/ JAWATAN </li></ul><ul><li>GRED JAWATAN </li></ul><ul><li>KOD GAJI/ KOD SKIM/ KOD PEKERJAAN </li></ul><ul><li>BILANGAN JAWATAN </li></ul><ul><li>TARAF JAWATAN </li></ul>WARAN PERJAWATAN MENGANDUNGI :
 6. 6. SEBELUM DIIKLANKAN <ul><li>PERLU ADA : </li></ul><ul><li>SKIM-SKIM PERKHIDMATAN </li></ul><ul><li>WARAN PERJAWATAN </li></ul><ul><li>KELULUSAN DARIPADA PIHAK BERKUASA (KEWANGAN) </li></ul>
 7. 7. IKLAN <ul><li>MENGANDUNGI : </li></ul><ul><li>NAMA JAWATAN </li></ul><ul><li>TARAF JAWATAN </li></ul><ul><li>TANGGA GAJI </li></ul><ul><li>KELULUSAN/ KELAYAKAN </li></ul><ul><li>TARIKH TUTUP </li></ul><ul><li>ALAMAT </li></ul><ul><li>WARGANEGARA </li></ul>
 8. 8. DRAF IKLAN KEPADA KUASA MELANTIK <ul><li>JUMLAH KEKOSONGAN YANG HENDAK DIISI </li></ul><ul><li>JUMLAH CALON SIMPANAN </li></ul><ul><li>TUGAS – JAWATAN YANG HENDAK DIISI </li></ul><ul><li>SALINAN SURAT KPPA BILA ADA PINDAAN PERBEZAAN SYARAT DSB. </li></ul>
 9. 9. SURAT TAWARAN <ul><li>PERLU ADA : </li></ul><ul><li>NAMA JAWATAN </li></ul><ul><li>GAJI MASUK </li></ul><ul><li>TANGGA GAJI JAWATAN </li></ul><ul><li>TEMPOH PERCUBAAN </li></ul><ul><li>TARAF JAWATAN . </li></ul><ul><li>TIADA REKOD JENAYAH </li></ul><ul><li>BUKAN PENAGIH DADAH </li></ul><ul><li>PEMERIKSAAN PEGAWAI PERUBATAN </li></ul><ul><li>BUKAN SEORANG BANKRAP </li></ul><ul><li>TIDAK PERNAH DIBUANG KERJA </li></ul><ul><li>TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN ASING </li></ul><ul><li>MENANDATANGANI AKU JANJI </li></ul><ul><li>MEMATUHI PEKELILINGDAN PERATURAN </li></ul>
 10. 10. PENETAPAN GAJI MASUK <ul><li>LANTIKAN PERTAMA </li></ul><ul><li>GAJI PERMULAAN P1 T1 </li></ul><ul><li>PIHAK BERKUASA MELANTIK </li></ul><ul><li>SATU PERGERAKAN MATAGAJI BAGI SATU TAHUN GENAP PENGALAMAN </li></ul><ul><li>P1 DAN TANGGA ………… </li></ul><ul><li>PANEL PENILAI/ KUASA MELANTIK </li></ul><ul><li>P1 DAN TANGGA ………… (BAKAT) </li></ul><ul><li>TELAH DISAHKAN KE JAWATAN BARU </li></ul><ul><li>GAJI PERMULAAN P1 T1 </li></ul><ul><li>MATA GAJI YANG LEBIH TINGGI BERHAMPIRAN P1 </li></ul>
 11. 11. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN <ul><li>LANTIKAN TERUS : </li></ul><ul><li>TELAH MENJALANI TEMPOH PERCUBAAN DENGAN JAYANYA </li></ul><ul><li>HADIR DENGAN JAYANYA KURSUS INDUKSI </li></ul><ul><li>LULUS PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN </li></ul><ul><li>DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN </li></ul><ul><li>LANTIKAN KPSL : </li></ul><ul><li>SELEPAS SATU TAHUN </li></ul><ul><li>HADIR DENGAN JAYANYA KURSUS INDUKSI </li></ul><ul><li>DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN </li></ul><ul><li>*kegagalan ketua jabatan mengemukakan perakuan pegawai boleh memohon untuk disahkan kpd suruhanjaya </li></ul>
 12. 12. PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN <ul><li>DENGAN BERDENDA ATAU TIDAK </li></ul><ul><li>BERDENDA </li></ul><ul><li>DIPERAKUKAN KEPADA SPA </li></ul><ul><li>SEBAB-SEBAB PEGAWAI TIDAK DISAHKAN </li></ul><ul><li>SOKONGAN KETUA JABATAN </li></ul><ul><li>KENYATAAN PERKHIDMATAN KEMASKINI </li></ul><ul><li>SENARAI PEPERIKSAAN YANG LULUS PESERTA TARIKH (JIKA ADA) </li></ul><ul><li>KURSUS INDUKSI/ TARIKH/ PENGANJUR </li></ul>
 13. 13. KESAN PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN <ul><li>HILANG KEKANANAN </li></ul><ul><li>TIDAK ADA PERGERAKAN GAJI </li></ul><ul><li>DIUBAH TARIKH PERGERAKAN GAJI </li></ul>
 14. 14. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN <ul><li>PERGERAKAN GAJI BIASA </li></ul><ul><li>ANJAKAN GAJI </li></ul><ul><li> T 3 T 4 T 5 T 6 </li></ul><ul><li>P 1 601.85 642.99 </li></ul><ul><li>P 2 644.20 686.55 728.90 771.25 </li></ul><ul><li>P 3 687.76 731.32 774.88 818.44 </li></ul>
 15. 15. PENAMATAN PERKHIDMATAN <ul><li>BOLEH DILAKUKAN DALAM </li></ul><ul><li>KEADAAN BERIKUT : </li></ul><ul><li>KETERANGAN, KENYATAAN, SUMPAH PALSU </li></ul><ul><li>GAGAL DISAHKAN : </li></ul><ul><li>TIADA SOKONGAN/ PERAKUAN TIDAK LULUS PEPERIKSAAN TIADA KURSUS INDUKSI </li></ul><ul><li>GAGAL DALAM TAPISAN KESELAMATAN </li></ul><ul><li>NOTIS BERHENTI : </li></ul><ul><li>DISAHKAN SEBULAN GAJI/ 90 HARI NOTIS </li></ul><ul><li>BELUM DISAHKAN SEBULAN GAJI/ 30 HARI NOTIS </li></ul><ul><li>KONTRAK MENGIKUT SYARAT PERJANJIAN </li></ul>
 16. 16. PELEPASAN JAWATAN <ul><li>PEGAWAI TETAP : </li></ul><ul><li>PELEPASAN BIASA </li></ul><ul><li>(Daripada Kerajaan ke Kerajaan) </li></ul><ul><li>PELEPASAN DENGAN IZIN </li></ul><ul><li>(Ke Badan Berkanun/ Kuasa Tempatan) </li></ul><ul><li>PEGAWAI KONTRAK } </li></ul><ul><li> } MELETAKKAN </li></ul><ul><li>SEMENTARA } JAWATAN </li></ul>
 17. 17. PERSARAAN <ul><li>PERSARAAN WAJIB </li></ul><ul><li>- 58 TAHUN </li></ul><ul><li> LELAKI/ WANITA </li></ul><ul><li>PERSARAAN PILIHAN </li></ul><ul><li>- 40 TAHUN </li></ul><ul><li> LELAKI/ WANITA </li></ul>
 18. 18. FAEDAH PERSARAAN <ul><li>PILIHAN SENDIRI - 5O /55 ,56 DAN 58 LELAKI </li></ul><ul><li>- 45 /55,56 DAN 58 PEREMP </li></ul>
 19. 19. FORMULA FAEDAH PERSARAAN <ul><li>GANJARAN : BULAN PERKHIDMATAN X GAJI </li></ul><ul><li>AKHIR X 7.5 % </li></ul><ul><li>PENCEN : 1/600 X BULAN PERKHIDMATAN </li></ul><ul><li>X GAJI AKHIR </li></ul><ul><li>MAX 360 BULAN </li></ul>AWARD GANTIAN WANG TUNAI JUMLAH EMOLUMEN X JUMLAH AWARD (HARI) (HARI)
 20. 20. PERINGKAT KUMPULAN PERKHIDMATAN <ul><li>KUMPULAN PENGURUSAN </li></ul><ul><li>TINGGI : </li></ul><ul><li>a) Jawatan-jawatan Utama </li></ul><ul><li>b) Jawatan-jawatan Gred Khas </li></ul><ul><li>KUMPULAN PENGURUSAN/ </li></ul><ul><li>PROFESIONAL </li></ul><ul><li>3. KUMPULAN SOKONGAN </li></ul><ul><li>TINGKATAN TERTINGGI </li></ul><ul><li>‘ C’ DAN </li></ul><ul><li>KEATAS </li></ul><ul><li>KUMPULAN </li></ul><ul><li>A BIASA ‘D’ </li></ul><ul><li>KUMPULAN </li></ul><ul><li>B, C & D </li></ul>
 21. 21. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN DAN KOD GAJI KOD GAJI KLASIFIKASI PERKHIDMATAN A Pengangkutan B Bakat dan Seni C Sains D Pendidikan E Ekonomi F Sistem Maklumat G Pertanian
 22. 22. …… sambungan KOD GAJI KLASIFIKASI PERKHIDMATAN J Kejuruteraan K Keselamatan dan Pentadbiran Awam L Perundangan M Tadbir dan Diplomatik N Pentadbiran dan Sokongan Q Penyelidikan dan Pembangunan R Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir
 23. 23. …… sambungan KOD GAJI KLASIFIKASI PERKHIDMATAN S Sosial U Perubatan W Kewangan Y Polis Z Tentera
 24. 24. PERKHIDMATAN KRITIKAL BIL PERKHIDMATAN 1 PEGAWAI PERUBATAN 2 PENGAJAR TUKANG GRED I & II 3 JURUTERA (LAUT, PEGAWAI PERIKANAN)(KEJURUTERAAN) 4 PENJAGA JENTERA ELEKTRIK 5 JURUTERBANG & PEMERIKSA JURUTERBANG 6 PEMERIKSA KAPALTERBANG 7 PEGAWAI LAUT
 25. 25. …… sambungan BIL PERKHIDMATAN 8 MALIM 9 PEGAWAI PENYELIDIK (PORIM, FRIM, PRIM, SIRIM, MARDI, MRRDB, UTN, IMR, MIMOS DLL.) 10 JURURAWAT TERLATIH 11 ARKITEK (TERMASUK ARKITEK LAUT) 12 JURU UKUR BAHAN 13 PENOLONG PEGAWAI LAUT
 26. 26. …… sambungan BIL PERKHIDMATAN 14 PEGAWAI KEMAJUAN PERINDUSTRIAN 15 PEGAWAI UNDANG-UNDANG 16 TUKANG K1 & K2 17 PENSYARAH UNIVERSITI (PERUBATAN, PERUNDANGAN, KEJURUTERAAN)
 27. 27. …… sambungan BIL PERKHIDMATAN 18 PEGAWAI PENDIDIKAN (POLI DAN VOK) (KETUKANGAN KEJURUTERAAN) 19 PENSYARAH UiTM (KEJURUTERAAN, SENIBINA, UKUR BAHAN, PERUNDANGAN)
 28. 28. SEKIAN, TERIMA KASIH.

×