Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pengucapan awam amirul

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Pengucapan awam amirul

 1. 1. TEKNIK <br />PENGUCAPAN AWAM<br />TPPI MOHD AMIRUL NAZRIN<br />
 2. 2. FALSAFAH PENGUCAPAN AWAM<br />ARISTOTLE - AHLI FALSAFAH GREEK <br />MENGATAKAN BAHAWA PENGUCAPAN ADALAH SATU SENI DIPANGGIL RHETORIC <br />“Rhetoric is the art of using language to communicate effectively and persuasively”<br />RETORIK ADALAH SENI MENGGUNAKAN BAHASA UNTUK KOMUNIKASI BERKESAN DAN KEUPAYAAN MEMPENGARUHI<br />
 3. 3. FALSAFAH PENGUCAPAN AWAM<br />Pernahkahandaterlibatdalambeberapainsidendanperistiwasepertidibawah?<br /><ul><li>Dimintamemperkenalkandiridalamsatumajlis
 4. 4. Dimintamenjadipengerusimajlis
 5. 5. Dilantikwakilkumpulanuntukberucap / membentangkanbagipihakkumpulan
 6. 6. Menyampaikansepatahduakataucapanaluan / Ucapanbalas
 7. 7. Memperkenalkanrakanpadahadirin
 8. 8. Dimintamemberipandangandalammesyuarat
 9. 9. Dijemputmenyampaikanucapanberkaitanpengalamananda</li></li></ul><li>APA PERASAAN ANDA?<br />
 10. 10. DEFINISI PENGUCAPAN AWAM<br />SATU PROSES KOMUNIKASI BERTUJUAN<br />UNTUK MENYAMPAIKAN MESEJ ANTARA SEORANG<br />PENGUCAP KEPADA SEKUMPULAN PENDENGAR <br />(AUDIENS)<br />
 11. 11. TUJUAN PENGUCAPAN AWAM<br />MEMBERITAHU / PENERANGAN <br /><ul><li>informative & educational</li></ul>MEMUJUK / MEMPENGARUHI<br /><ul><li>membelisesuatubarang (product demo & sale)
 12. 12. dorongansemangat (motivasi)
 13. 13. menukarfikiran (brain washing)</li></ul>MENGHIBUR / JENAKA <br /><ul><li>pengkisahan</li></ul>MENGACARA <br /><ul><li>public orientation</li></ul>FORUM PERBINCANGAN <br /><ul><li>seminar, usrahdansimposium</li></li></ul><li>JENIS-JENIS MAJLIS<br /><ul><li>UCAPAN PENGERUSI MAJLIS
 14. 14. UCAPAN PERASMIAN
 15. 15. UCAPAN TAHNIAH
 16. 16. UCAPAN PENGHARGAAN
 17. 17. UCAPAN HARIJADI
 18. 18. UCAPAN PERPISAHAN / PERSARAAN
 19. 19. UCAPAN CERAMAH (UGAMA/POLITIK/SOSIAL)
 20. 20. UCAPAN MENGIRINGI JENAZAH</li></li></ul><li>JENIS-JENIS UCAPAN<br />SPONTAN (IMPROMPTU) <br />Terpaksa – dilakukantanpapersediaanawal<br />MANUSKRIP<br />Adabahanrujukanatauteksucapansebagaipanduan<br />HAFALAN<br />Biasabagiindividu yang menghadirimajlisharijadi/ perpisahan<br />NOTA RINGKAS / EKSTEMPORANEOUS<br />Seakanspontantetapisediadarisudut mental danemosi- Semulajadibiasaberucapdandapatmengawalminathadirin<br />
 21. 21. PROSES PERSEDIAAN<br /><ul><li>FAHAMI TUJUAN DAN PERANAN UCAPAN ANDA
 22. 22. ANALISIS HADIRIN/ TETAMU
 23. 23. SEDIAKAN BAHAN DAN ISI KANDUNGAN
 24. 24. TULIS DENGAN KEMAS UCAPAN ANDA
 25. 25. SUSUNKAN IDEA UCAPAN ANDA
 26. 26. BERLATIH BERUCAP
 27. 27. SAMPAIKAN UCAPAN ANDA
 28. 28. NILAI ATAU SEMAK UCAPAN ANDA</li></li></ul><li>ELEMEN-ELEMEN PENTING<br /><ul><li>KEMAHIRAN PENGUCAPAN AWAM
 29. 29. PENCERAMAH
 30. 30. HADIRIN
 31. 31. BILANGAN
 32. 32. LATARBELAKANG / BUDAYA
 33. 33. TARAF PEKERJAAN/ JAWATAN/ UMUR
 34. 34. JANTINA
 35. 35. TOPIK
 36. 36. PERSEDIAAN
 37. 37. BAHASA LISAN
 38. 38. PENAMPILAN DIRI
 39. 39. ALAT PANDANG DENGAR
 40. 40. BERUCAP DENGAN PENUH YAKIN
 41. 41. SENARAI SEMAK</li></li></ul><li>FALSAFAH PENGUCAPAN AWAM<br />
 42. 42. FALSAFAH PENGUCAPAN AWAM<br />
 43. 43. FALSAFAH PENGUCAPAN AWAM<br />
 44. 44. FALSAFAH PENGUCAPAN AWAM<br />
 45. 45. PERNAHKAH ANDA?<br />

×