Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Вибори в ОРДЛО: перебіг кампанії та її підсумки для реінтеграції

69 visualizaciones

Publicado el

Політичний процес передачі символічної політичної влади органи управління самопроголошеної республіки та представники Російської Федерації називають виборами. Він є цікавим з точки зору перегрупування у лавах російської адміністрації на Донбасі, що відображає зміни сфер впливу у політичному керівництві Росії та політики відносно підконтрольних їй районів України на Донбасі

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Вибори в ОРДЛО: перебіг кампанії та її підсумки для реінтеграції

  1. 1. 1 «Вибори» в ОРДЛО: перебіг кампанії та її підсумки для реінтеграції Аналітична доповідь Громадська організація «Донецький інститут інформації» Київ, 2018
  2. 2. 2 Відповідно до «Кодексу належної прак- тики у виборчих справах»1 , ухваленому Ве- неціанською комісією у 2002 році, виборча спадщина Європи спирається на п’ять засад виборчого права: загальність, рівність, віль- ність, таємність і безпосередність. Аналізувати політичний процес на тери- торії, підконтрольній організаціям «ЛНР» та «ДНР», на відповідність цим засадам не є доцільним — ситуація на цих територі- ях не відповідає трьом необхідним умовам для реалізації цих засад, а саме: • дотримання основних прав людини ( сво- бода слова, зборів і асоціацій, тощо); • виборче право має бути досить стабільним і захищенимвідпартійно-політичнихманіпуляцій; • існування ряду процесуальних гарантій, особливо в питаннях, що стосуються орга- нізації виборів. Політичний процес передачі символіч- ної політичної влади органи управління са- мопроголошеної республіки та представники Російської Федерації називають виборами. Він є цікавим з точки зору перегрупування у лавах російської адміністрації на Донбасі, що відображає зміни сфер впливу у політичному керівництві Росії та політики відносно під- контрольних їй районів України на Донбасі. Вступ Організація «виборів» Політичний процес на непідконтрольних те- риторіяхДонецькоїобластістартував 31серпня 2018 року після загибелі у результаті скерова- ного вибуху лідера організації «Донецька на- роднареспубліка»Олександра Захарченка.Про наміри провести «вибори» восени 2018 року неоднарозовозаявлялокерівництвоорганізації «Донецьканародна республіка»2 . Органи самопроголошеної влади «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» 7 вересня ухвалили рішення про проведення 11 листопада «виборів» «голів рес- публік»,атакож депутатів «народних рад»4 . Заяви про наміри провести «вибори» на непідконтрольних територіях викликали не- гативну реакцію з боку посадових осіб Євро- пейського союзу, США та України. В ЄС за- явили, що оголошені «вибори» суперечать «духу і букві Мінських угод, в яких містяться конкретні положення, що стосуються орга- нізації місцевих виборів в цьому регіоні»5 . Спецпредставник Державного департа- менту США у справах України Курт Уолкер заявив: «Якщо слідувати логіці мінських документів і відновлення контролю України над цими територіями, то ці утворення по- винні зникнути. Тому організація «виборів» — нелегітимна дія сама по собі»6 . Другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма припустив, що рішення про проведення «виборів» у так званих «ДНР/ ЛНР» може поставити під загрозу Мін- ський процес7 . 1 «Кодексу належної практики у виборчих справах» www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-ukr 2 В ОРДО анонсували вибори нового ватажка https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/11/7168034 4 Медведчук: проведение выборов в ДНР и ЛНР не препятствует реализации минских соглашений https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5574715 5 В ЕС заявили, что объявленные в ЛНР и ДНР выборы противоречат минским соглашениям https://interfax.com.ua/news/political/529936.html 6 Курт Волкер: Россия решила пока не способствовать миру в Украине https://goo.gl/8YTAym 7 Кучма каже, що «вибори» в ОРДЛО санкціоновані РФ і загрожують «Мінську» https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/7/7191406
  3. 3. 3 Зміна влади Рішення самопроголошених органів вла- ди про проведення «виборів» хронологіч- но співпало з появою нового виконуючого обов’язки керівника організації «ДНР» — Дениса Пушиліна. Він став переможцем у непублічній боротьбі за владу із коман- дою Захарченка, яку уособлював голова так званого міністерства доходів та зборів «ДНР» Юрій Тимофеєв на призвіще «Таш- кент». До свого призначення Пушилін очо- лював так звану народну раду «ДНР» та представляв це утворення на Мінських переговорах. Пушилін — єдиний реаль- ний претендент на владу, який жодного разу публічно не заявляв про свій намір брати участь у «виборах» та претендувати на посаду Захарченка. На території окремих районів Луганської області,якізараззнаходятьсяпідконтролем Російської Федерації (так звана «Луганська народна республіка») формальна зміна вла- ди відбулася ще в листопаді 2017 року. Тоді, внаслідок військового путчу, попередній керівник утворення Ігор Плотницький втік до Росії, а виконуючим його обов’язки було призначено голову місцевого «міністерства державної безпеки» Леоніда Пасечніка. Для його призначення довелося навіть змінюва- ти «конституцію» «ЛНР». Імітація виборчого процесу — є спробою легітимізації самопроголошеної влади для місцевого населення, яке, за даними соціо- логічних досліджень, залишається скептично налаштованим щодо майбутнього територій в статусі невизнаних республік та воліє інтегра- ції до визнаних держав: України8 або Росії9 . 8 Як реформа децентралізації дозволить реінтегрувати Донбас https://www.pravda.com.ua/columns/2018/10/6/7194302 9 ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА БЕСПОКОИТ СТАТУС «НЕДОГОСУДАРСТВА», — ИССЛЕДОВАНИЕ http://novosti.dn.ua/news/286496-zhyteley-donecka-y-luganska-bespokoyt-status- nedogosudarstva-yssledovanye 10 ХОДАКОВСКОГО НЕ ВЫПУСТИЛИ ИЗ РОССИИ В ДОНЕЦК ДЛЯ УЧАСТИЯ В «ВЫБОРАХ» novosti.dn.ua/news/285094-khodakovskogo-ne-vypustyly-yz-rossyy-v-doneck-dlya-uchastyya-v-vyborakh 11 В выборах главы ДНР примут участие пять кандидатов www.interfax.ru/world/632115 Обмеження участі у «виборах» Після загибелі Захарченка про свої наміри боротися за посаду голови «ДНР» заявили кілька публічних та достатньо впізнаваних осіб. Але всі вони не були допущені до участі у «виборах». Колишньогокерівникабатальйону«Восток» Олександра Ходаковського, за його словами, російські прикордонники не пропустили на територію Донецької області10 . «Центральна виборча комісія «ДНР» не за- реєструвала одного з лідерів проросійських протестів у Донецьку Павла Губарева для участі у виборах голови «ДНР» на підставі, нібито, поданих ним недійсних підписів на його підтримку11 . Колишній голова «міністерства оборони» «ДНР» Ігор Хакімзянов, який мав намір ба- лотуватися за підтримки місцевої комуніс- тичної партії, постраждав внаслідок вибуху, який пролунав під час партійного з’їзду12 . Противники проведення «виборів» за та- ким сценарієм стикалися із тиском. 3 листопада було зірвано мітинг против- ників такої організації виборчого процесу Пушиліна. Організатора мітингу депутата «народної ради «ДНР» Олександра Смекалі- на було затримано.
  4. 4. 4 Організація «виборів» Для оцінки рівня маніпуляцій під час «ви- борів» «народної ради «ДНР» та голови цієї організації порівняємо цей процес із вибо- рами до Верховної ради України 2012 року та виборами Президента України 2010 року. За оцінками Державної служби статистики України кількість наявного населення Доне- цької області на 1 січня 2013 року становила 4 млн 375 тис. осіб13 до початку бойових дiй. За даними Донецького обласного управ- ління статистики чисельність наявного на- селення всієї області на 1 вересня 2018 року становила 4 млн 179 тис. осіб14 . Управління статистики «ДНР» повідомляє, що кількість наявного населення на підкон- трольній організації території на 1 вересня 2018 року становить 2 млн 291 тис. осіб15 . Це становить трохи більше половини довоєн- ного населення Донецької області. Дійсну кількість населення об’єднаного Донбасу із Луганською та Донецькою об- ластями наразі проблематично встановити. Останній перепис населення в Україні про- водився в 2002 році. В Україні зареєстровано 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб із захоплених Росією регіонів. Проте значну кількість з них становлять пенсіонери, які мешкають на непідконтрольній території, але отримують статус ВПО для того, щоб зберегти власні пенсійні виплати. 24 жовтня 2018 року рішенням Централь- ної виборчої комісії було сформовано склад виборчих комісій. Згідно з ним на виборах будуть працювати 408 дільниць16 . На президентських виборах 2010 року в Донецькій області було відкрито 2510 ви- борчих дільниць17 , а на парламентських 2012 року — 2444 виборчі дільниці18 . Враховую- чи, що зараз на непідконтрольній території Донецької області мешкає приблизно по- ловина довоєнного населення, відповідно, і кількість виборчих дільниць має становити половину від довоєнних показників — при- близно 1200. Проте, з відкритих джерел ор- ганізації «ДНР» стало відомо, що їхня кіль- кість майже в 3 рази менша і становила 40819 . Подібна ситуація із значним скороченням кількості виборчих дільниць є і в Луганській області. На 1 березня 2014 року (до початку бойових дій) населення Луганської області, за даними обласного управління статисти- ки, складало 2 млн 236 тис. осіб20 . На виборах президента у 2010 році в об- ласті було створено 1483 виборчі дільниці21 . На виборах парламенту 2012 року — 1492. За даними управління статистики, підкон- трольного «ЛНР», станом на 1 жовтня 2018 року на території, де планували проводити вибори до самопроголошеного органу вла- ди, мешкає 1 млн 461 тис. людей22 — тобто приблизно дві третини від довоєнної кіль- кості. Цю кількість людей обслуговували 316 виборчих дільниць23 — менше ніж третина від довоєнної кількості. Тобто на підкон- трольній бойовикам території Луганської 12 Претендент на пост Главы ДНР Хакимзянов инсценировал покушение на себя – источник dan-news.info/politics/pretendent-na-post-glavy-dnr-xakimzyanov-insceniroval-pokushenie-na- sebya-istochnik.html 13 ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАЯВНОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2013/sb_nnas_2012.pdf 14 Соціально-економічне становище Донецької області у січні–вересні 2018 року donetskstat.gov.ua/region/ek.php?dn=0918 15 Численность населения Донецкой Народной Республики на 1 сентября 2018 года http://glavstat.govdnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0918.pdf 16 Приложение к Постановлению №41 от 24.10.2018 cikdnr.su/prilozhenie-k-postanovleniju-41-ot-24-10-2018 17 Територіальні виборчі округи www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011 18 Донецька область. Одномандатні виборчі округи www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP023?PT001F01=900&PID100=14 19 Постановлением ЦИК утверждено образование избирательных участков на территории ДНР https://cikdnr.su/2018/10/12/postanovleniem-cik-utverzhdeno-obrazovanie-izbiratelnyh- uchastkov-na-territorii-dnr 20 Сколько людей проживает в Луганской области? (инфографика) http://cxid.info/skolko-ludey-projivaet-v-luganskoy-oblasti-infografika-n114309 21 Вибори Президента України www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011 22 Численность населения Луганской Народной Республики на 1 октября 2018 года www.gkslnr.su/stat_info/kratkie-itogi/paschetnay-chislenost-naseleniya/733-chislennost-naseleniya- luganskoy-narodnoy-respubliki-na-1-oktyabrya-2018-goda.html 23 Приложение к Постановлению №41 от 24.10.2018 cikdnr.su/prilozhenie-k-postanovleniju-41-ot-24-10-2018
  5. 5. 5 області кількість виборчих дільниць скоро- тилася майже у 3 рази. Скорочення кількості виборчих дільниць може свідчити про наступне: • різке зниження кількості виборців; • наявність фінансових складнощів ор- ганізації «виборів» (немає достатньо ре- сурсів для організації достатньої кількості дільниць); • прогнозована вкрай низька явка на «виборах» як наслідок високого рівня вну- трішнього протесту місцевих мешканців та не сприйняття ними будь-яких виборів, як реального процесу конкуренції та легальної боротьби за владу. Результати «виборів» «Центральна виборча комісія «ДНР» пові- домила, що загальна кількість виборців — 1 млн 694 тис. 850 осіб. З них на виборчі дільни- ці прийшли 1 млн 357 тис. 575 осіб. Явка стано- вила,заданимиугруповання,80,1%виборців24 . Це значить, що на кожній дільниці у се- редньому проголосували 3327 осіб. На ви- борчих дільницях, за інформацією «ДНР», працювали 6086 осіб — це майже 15 осіб на кожну дільницю у середньому. Виборча комісія організації «ЛНР» пові- домила, що у виборах нібито взяли участь 872 тис. 905 осіб25 . Тобто якщо разрахувати — у середньому на одну дільницю прийшло- ся 2762 виборця. Це надвисокий показник для України. За- звичай на виборах дільниця із понад 2000 виборцями вважається великою. Кількість таких дільниць обмежена. Переможцем виборів в Донецьку прогно- зовано оголосили Дениса Пушиліна. За ньо- го нібито проголосували 60,86% виборців26 . До «народної ради» «ДНР» пройшло 2 рухи, які були допущені до виборів: «До- нецька республіка» — 72,38% та «Вільний Донбас» — 26,02 %. У Луганську нібито переміг Леонід Пасіч- ник — за нього проголосували 68,3% вибор- ців27 . До місцевої «народної ради» потрапи- ли два рухи, які були допущені до виборів: 24 Результаты внеочередных выборов Главы ДНР и выборов депутатов Народного Совета https://cikdnr.su/2018/11/14/rezultaty-vneocherednyh-vyborov-glavy-dnr-i-vyborov-deputatov- narodnogo-soveta 25 ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОВЕТА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА https://tsiklnr.su/news/554-yavka-izbirateley- na-vyborah-glavy-i-deputatov-narodnogo-soveta-luganskoy-narodnoy-respubliki-11-noyabrya-2018-goda.html 26 Результаты внеочередных выборов Главы ДНР и выборов депутатов Народного Совета https://cikdnr.su/2018/11/14/rezultaty-vneocherednyh-vyborov-glavy-dnr-i-vyborov-deputatov- narodnogo-soveta 2444 408 1492 316
  6. 6. 6 «Мир Луганщині» — 74,12%, «Луганський економічний союз» — 25,16%28 . Якщо допустити, що для отримання бю- летеня на дільниці та голосування необ- хідно хоча б 3 хвилини (на перевірку особи, заповнення документів, видачу бюлетеня, самого голосування) та одночасно проголо- сувати можуть 6 осіб, то можна підрахува- ти, що за час роботи виборчої дільниці (12 годин, з 8:00 до 20:00) реально проголосу- вати змогли б менше половини виборців за умови, що комісія працювала без перерв та потік виборців не спинявся ані на хвилину та голосування було б проведене за всіма тех- нічними правилами (голосування по одній людині, лише у кабінці, ретельна перевірка голосуючих перед отриманням бюлетенів). Не складно разрахувати, що за цей час на території неконтрольованих районів Доне- цької області в середньому на дільниці мог- ли проголосувати майже 1440 людей, або майже 587 тис. 520 виборців загалом на всіх 408 дільницях. За інформацією «ЦВК ДНР» вдома прого- лосували 72 879 осіб тобто приблизно 178 осіб на дільницю, більше 5% відсотків від заявленої кількості виборців, що є вкрай ви- соким та неприродним показником. Виборча комісія організації «ЛНР» повідоми- ла,щоувиборахнібивзялиучасть872тис.905 осіб. Тобто, якщо разрахувати, то у середньому на одну дільницю прийшлося 2762 виборця. Реальна явка, за оцінкою «Донецького ін- ституту інформації», була значно нижчою, ніж заявлена представниками самопрого- лошеної влади. Реакція представників української влади Невизнані вибори стали чи не першою по- дією на непідконтрольній території, яка мо- тивувала представників української влади синхронно напряму звернутися до грома- дян, що мешкають за лінією розмежування. Частина представників українських орга- нів влади напередодні «виборів» заявили про кримінальну відповідальність для учас- ників та організаторів цих «виборів». «Правоохоронні органи України виявляють усіх організаторів та учасників цих псевдо- виборів, і вони будуть неминуче притягнуті до кримінальної відповідальності», — за- явив голова Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов29 . Голова Служби безпеки України Василь Грицак нагадав про кримінальну відпові- дальність для учасників виборчих комісій30 . ЗаступникМіністразпитаньтимчасовоокупо- ваних територій і переселенців України Георгій Тука, заявив про збір інформації про пересічних учасників цих виборів і деяких переселенців, якінібитобудутьбратиучастьувиборах. Напередодні 11 листопада на одному з пропускних пунктів з непідконтрольною те- 27 ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА https://tsiklnr.su/news/552-itogovye-rezultaty- golosovaniya-na-vyborah-glavy-luganskoy-narodnoy-respubliki-11-noyabrya-2018-goda.html 28 ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОВЕТА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА https://tsiklnr.su/news/553- itogovye-rezultaty-golosovaniya-na-vyborah-deputatov-narodnogo-soveta-luganskoy-narodnoy-respubliki-11-noyabrya-2018-goda.html 29 О. Турчинов щодо «виборів» на окупованих територіях: Цей злочин буде покарано http://www.rnbo.gov.ua/news/3153.html 30 СБУ вже знає, хто виграє на виборах в «ДНР» і «ЛНР» https://www.bbc.com/ukrainian/news-46149632
  7. 7. 7 риторією з’явилася реклама нібито від імені Служби безпеки України з погрозами поз- бавити соціальних виплат учасників виборів. СБУ відхрестилася від цієї реклами, назвав- ши її ініціативою волонтерів31 . Президент України Петро Порошенко об- межився закликом ігнорувати «вибори»32 . Висновки 31 Установим каждого: На КПВВ «Станица Луганская» СБУ предостерегает от участия в «выборах ЛНР» (Фото) https://dnews.dn.ua/news/693910 32 «Не беріть участь у фейкових виборах!» — Порошенко звернувся до українців на окупованих територіях https://www.youtube.com/watch?v=WHci49kSMXE 33 Spot Report by Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM): The SMM monitored the security situation on day of reported «elections» in non-government-controlled areas https://www.osce. org/special-monitoring-mission-to-ukraine/402713 34 Центрвиборчком заявляє, що «вибори» в ОРДЛО не мають правових наслідків https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2577738-centrviborckom-zaavlae-so-vibori-v-ordlo-ne-maut- pravovih-naslidkiv.html 35 СТРАТЕГІЯ інформаційної реінтеграції окремих територій на Сході України, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції https://mip.gov.ua/files/documents/strat0517.pdf Звіт Спеціальної моніторингової місії Ор- ганізації з безпеки та співробітництва у Європі засвідчує, що деякі мешканці непід- контрольної території відчували, що вони вимушені брати участь в цих «виборах», щоб не мати проблем з отриманням зарпла- ти та соціальних послуг33 . Представники української влади заяви- ли, що результати цих «виборів» не мають жодних юридичних наслідків та не будуть визнані34 . Дії української влади не є послідовними. Так, з одного боку вона не визнає «вибори», а з ін- шого лякає санкціями не тільки організаторів, але й учасників. Це не сприяє відновленню до- віри до органів влади з боку мешканців непід- контрольної території, які опинилися під тис- ком з двох боків і від них вимагають публічних проявів лояльності та лякають наслідками. Це суперечить положенням Стратегії ін- формаційної реінтеграції окремих територій на Сході України, згідно з якою, зокрема: «Україна – це справедлива держава, у якій панує принцип верховенства права і закону, але також і моральний принцип справед- ливості: українська держава бере до уваги і розуміє обставини, в яких опинилися жи- телі непідконтрольної території Донецької та Луганської областей внаслідок конфлікту»35 . В цій ситуації доцільно: • Міністерству інформаційної політики та Міністерствузпитаньтимчасовоокупованих територій та ВПО: активізувати інформацій- ну кампанію з метою донести до громадян України по обидві сторони лінії зіткнення інформацію щодо юридичної нікчемності результатів цих «виборів» та особливостей їхньої організації, які не дозволяють вва- жати їх виборчим процесом, проведеним за стандартами; • Міністерству внутрішніх справ, Службі Безпеки України, Донецькій та Луганській військово-цивільним адміністраціям: недо- пущення кримінального переслідування пе- ресічних громадян, які під тиском були зму- шені голосувати; роз’яснення від посадових осіб України, кого саме вони збираються притягати до відповідальності за організа- цію «виборів»; • медіа-організаціям та публічним персо- нам (лідери думок): апеляція до раціональ- ного та відсутність погроз у закликах ігно- рувати результати «виборiв».
  8. 8. 8 Дослідження підготовлено громадською організацією «ДІІ» за підтримки фонду The National Endowment for Democracy

×