Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1
Аналіз курсу
нової влади України,
направленого
на реінтеграцію
Донбасу
Аналітична записка
Редакція: Віталій Сизов
Київ
Г...
2
Аналіз курсу нової влади України,
направленого на реінтеграцію Донбасу
Політика держави стосовно окремих райо-
нів Донец...
3
1 Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей https://zakon.rada.gov.ua/laws/mai...
4
тимчасово окупованих територій та внутріш-
ньо переміщених осіб України (далі — МТОТ)
у Донецькій та Луганській областях...
5
Важливість інформування громадян з непідконтрольних територій
про адміністративні та інші послуги, що надає держава Укра...
6
Адміністративні послуги
В звіті про виконання плану заходів МТОТ за
2018 рік (стор. 23) повідомляється, що обслу-
говува...
7
7 Перелік шкіл, які здійснюють дистанційне навчання, екстернат https://dostupnaosvita.com.ua/distance-education/region/d...
8
10 ЖИТЕЛЯМ ДОНБАСУ ТА КРИМУ https://mon.gov.ua/ua/tag/zhitelyam-donbasu-ta-krimu
11 Центри з надання безоплатної вторинн...
9
Послуги Державної міграційної служби України
Розрив систем колись єдиних областей на
дві частини призвів і до порушення ...
10
Реєстрація народження чи смерті громадян
з непідконтрольних територій
Відповідно до заяви Кластера ООН з питань
захисту...
11
гуватиме підставою для реєстрації органом
ДРАЦС народження або смерті.15
Таким чином, до цього часу процедура
реєстраці...
12
18 МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ. ГУМАНИТАРНАЯ ПРОГРАММА ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ НАРОДА ДОНБАССА ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ
Інформаційна кампа...
13
Висновки
Україною проведено значну роботу щодо
забезпечення прав її громадян з непідкон-
трольних територій Донецької т...
14
Рекомендації:
Кабінету Міністрів
України:
• Здійснити аудит інструкцій, процедур та
алгоритмів надання адміністративних...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Аналіз курсу нової влади України, направленого на реінтеграцію Донбасу

Україною проведено значну роботу щодо забезпечення прав її громадян з непідконтрольних територій Донецької та Луганської
областей. План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів

Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затверджений Розпорядженням Кабінету міністрів України від 11 січня 2017 р. No 8-р. Він, як і інші нормативно-правові документи стосовно ОРДЛО, передбачає широкий спектр заходів гуманітарного та соціально-економічного характеру. Велика кількість цих захо-
дів успішно впроваджується. Проте існує проблема недостатньої координації, управління та контролю за виконанням заходів, що може призводити до фрагментарності їх виконання та формалізму в роботі. Має місце також слабка система інформування цільових аудиторій в ОРДЛО стосовно мож-
ливостей, які надає держава Україна своїм громадянам, що проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Аналіз курсу нової влади України, направленого на реінтеграцію Донбасу

 1. 1. 1 Аналіз курсу нової влади України, направленого на реінтеграцію Донбасу Аналітична записка Редакція: Віталій Сизов Київ Грудень, 2019
 2. 2. 2 Аналіз курсу нової влади України, направленого на реінтеграцію Донбасу Політика держави стосовно окремих райо- нів Донецької та Луганської областей (далі — ОРДЛО) за останні 5 років конфлікту мала здебільшого фрагментарний та периферій- ний, а не цілісний характер. Замість формування проактивної позиції, направленої на реінтеграцію непідкон- трольних уряду територій та активізацію вирішення гуманітарно-соціального блоку питань вона носила реактивний характер, як наслідок певних настроїв усередині по- літичної української еліти так і через існу- вання зовнішніх загроз. В законодавстві України наразі не існує чіт- кого визначення поняття «реінтеграція» при тому, що на рівні публічної риторики цей термін зазвичай вживають урядовці та парламентарі, коли мова йде про цілі по- точної державної політики щодо ОРДЛО. 30 жовтня 2019 року на Форумі Єдності у місті Маріуполі новий президент України Володимир Зеленський виголосив промо- ву, яку можна вважати як програмну та таку, що визначає політику глави держави щодо ОРДЛО на термін його правління. Фото СММ ОБСЄ/osce.org
 3. 3. 3 1 Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/539-2018-р 2 Про схвалення Стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1100-2018-р?lang=ru 3 Розпорядження КМУ від 11 січня 2017 р. № 8-р Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих райо- нів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження Що запропонував Зеленський На початку свого виступу президент Зелен- ський згадав довоєнні часи, коли україн- ський Донецьк приймав Чемпіонат світу з футболу Євро-2012 та наголосив, що в його планах за допомогою дипломатії та санк- ційного тиску на РФ закінчити війну, повер- нути всі українські території та отримати мир на умовах України. Для цього, на думку Зеленського, важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Найголовнішою Зеленський назвав бо- ротьбу за свідомість громадян на окупова- них територіях, тому, окрім дипломатичних зусиль, його пріоритетом є інформаційна та гуманітарна політика щодо ОРДЛО та Криму. Президент назвав три головні етапи на шляху до миру: завершення гарячої стадії збройного конфлікту та припинення вог- ню, примирення людей, пошук консенсусу та безпечна реінтеграція. Зеленський наголосив, що після п’яти років війни має бути прийнята державна страте- гія безпечної реінтеграції Донбасу і Криму, а на перше місце держава і суспільство по- винні ставити не емоції, а інтереси України та її громадян. Він переконаний, що така державна страте- гія для досягнення успіху має містити чоти- ри основні складові: 1) прозорість і публіч- ність, 2) консенсус, 3) реалізм, 4) здатність держави втілювати таку стратегію у життя. Однак президент також зазначив, що будь- які покращення не важливі, якщо громадя- ни про них не знатимуть. Об’єднуючим фактором, на думку Зелен- ського, для побудови нової сильної України мають стати цінності, які згуртовують сус- пільство заради спільного майбутнього. Що вже втілюється Наразі Кабінет міністрів України затвердив стратегії інформаційної реінтеграції Донба- су1 та Криму2 . Одним з найбільш комплек- сних документів Уряду стосовно ОРДЛО є План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої по- літики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи дер- жавної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, який затверджений розпорядженням Кабінету міністрів Украї- ни від 11 січня 2017 р. № 8-р.3 (далі — План). Цей документ визначає державну політику щодо окремих аспектів правоохоронного, соціально-економічного, гуманітарного та інших напрямків політики стосовно ОРДЛО. Він покликаний полегшувати найгостріші прояви проблеми конфлікту і фактичного розділення єдиного організму Донецької та Луганської областей на дві частини. На виконання даного документу державою проводяться заходи з надання різноманіт- них сервісів мешканцям непідконтрольних територій. Проте інформація про ці заходи та інструкції щодо їх проведення зосере- джені в різних органах державної влади та їх не завжди легко віднайти. При цьому, сектори профільного Міністерства з питань
 4. 4. 4 тимчасово окупованих територій та внутріш- ньо переміщених осіб України (далі — МТОТ) у Донецькій та Луганській областях, які мог- ли б координувати інформаційно-консуль- тативну роботу на місцях, мають всього по 2 штатних співробітники на кожну область. З метою втілення політичної частини мир- ного врегулювання, на виконання п. 3 Мін- ського протоколу від 5 вересня 2014 року4 Україною у вересні 2014 року було прийнято закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Доне- цької та Луганської областей»5 . Документ передбачав запровадження особливого порядку місцевого самоврядування для ОРДЛО з дня набуття повноважень органа- ми місцевого самоврядування в цих райо- нах, обраними на позачергових виборах, що відповідатимуть вимогам законодав- ства України та міжнародним стандартам. На виконання п. 9 Мінського протоколу даний закон передбачає проведення до- строкових місцевих виборів у ОРДЛО. Про- те військовий конфлікт продовжується, фактична влада на місцях належить неза- конним формуванням, що підтримуються Російською Федерацією. В таких умовах за відсутності безпекового компонента Комп- лексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року6 досягти політично- го врегулювання, зокрема, проведення ле- гітимних місцевих виборів в ОРДЛО згідно міжнародних стандартів та законодавства України, сторонам переговорів не вдається. А відтак без виборів і вступу в повноважен- ня новообраних місцевих рад положення закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО де-факто не мо- жуть втілитися в життя. 4 Мінський протокол від 5 вересня 2014 року https://www.osce.org/ru/home/123258?download=true 5 Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1680-18 6 Комплекс заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року https://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true Фото СММ ОБСЄ/osce.org
 5. 5. 5 Важливість інформування громадян з непідконтрольних територій про адміністративні та інші послуги, що надає держава Україна План містить 11 розділів та 17 пунктів, які стосуються державної політики відносно ОРДЛО. Ці пункти охоплюють правоохорон- ний, правовий, економічний, соціальний, гуманітарний, релігійний, етнічний, медич- ний, освітній, культурний, спортивний і на- віть дозвіллєвий напрямки. Виконання цих заходів покладено на Доне- цьку та Луганську обласні державні адміні- страції, органи місцевого самоврядування цих областей, а також міністерства, відом- ства, установи та інші центральні органи виконавчої влади. Частина заходів має одноразовий або обме- жений в часі характер, проте є і такі, вико- нання яких передбачено на постійній основі. Пункт 7 плану заходів, спрямованих на ре- алізацію деяких засад державної внутріш- ньої політики щодо окремих районів До- нецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» передбачає «створен- ня сприятливих умов для надання адміні- стративних послуг громадянам України, які проживають на неконтрольованій терито- рії». Пункт 11 цього ж документу передбачає «забезпечення права громадян, які прожи- вають на неконтрольованій території, на вільний доступ до освіти», а також «роз- роблення програм, навчальних матеріалів, рекомендацій щодо забезпечення доступу дітей, які проживають на неконтрольованій території, до дистанційного навчання». Пунктом 5 даного Розпорядження КМУ пе- редбачено забезпечення можливості гро- мадян, що проживають в ОРДЛО, отриму- вати окремі соціальні послуги на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в населених пунктах побли- зу лінії зіткнення. Серед них надання гро- мадянам психологічних, соціально-педа- гогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних, соціальних послуг, а також послуг з працевлаштування на контро- льованій території та створення умов для надання громадянам юридичних послуг в центрах безоплатної правової допомоги відповідно до закону. Координацію всієї роботи щодо виконання плану заходів покладено на Міністерство України з питань тимчасово окупованих те- риторій та внутрішньо переміщених осіб, яке щороку до 1 квітня має інформувати Уряд про хід виконання Плану заходів. Після зміни Уряду восени 2019 року дане Міністерство було скасоване, а всі повнова- ження та функції передані до новоутворе- ного Міністерства у справах ветеранів, тим- часово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Автори мають у розпорядженні звіт МТОТ з ви- конання даного документу за 2017 та 2018 роки. Звіт про виконання заходів за 2019 рік має бути поданий Міністерством до Кабінету мі- ністрів України до 1 квітня 2020 року. Згідно зі звітом МТОТ за 2018 рік, державою здійснено певну кількість заходів, спрямова- них на покращення життя мешканців непід- контрольних територій. Проте наразі ведеть- ся дуже фрагментарна, несистемна та слабка робота з інформування громадян України, які проживають в ОРДЛО, щодо отримання ними сервісів і послуг, які надаються Украї- ною з урахуванням особливостей і потреб мешканців непідконтрольних територій.
 6. 6. 6 Адміністративні послуги В звіті про виконання плану заходів МТОТ за 2018 рік (стор. 23) повідомляється, що обслу- говування населення, яке проживає на тери- торії ОРДЛО, в Донецькій області здійснюють 29 Центрів надання адміністративних послуг (далі — ЦНАП) (14 — в містах, 12 — в районах, 3 — в ОТГ). Проте на сайті Донецької облдер- жадміністрації чи будь де таку комплексну інформацію з переліком, місцями розташу- вання, годинами роботи та контактами спів- робітників ЦНАП, які б відповідали за кому- нікацію з категорією громадян-мешканців непідконтрольних територій знайти немож- ливо. За пошуком на сайті Донецької ОДА можна знайти лише новини про відкриття та діяльність самих ЦНАП. Аналогічна ситуація і з сайтом Луганської ОДА. Окрім цього сайти ніяк не адаптовані під різноманітні особливості та потреби гро- мадян України з непідконтрольних тери- торій. На сайтах Донецької та Луганської ОДА відсутні навіть інформаційні банери з посиланням на освітні центри «Донбас — Україна», сайти «Доступна освіта» з ін- формацією про дистанційне навчання для школярів, що мешкають в ОРДЛО, хоча це передбачено пунктом 11 вищезазначеної Постанови КМУ. На офіційних сайтах відсут- ні й інші посилання на матеріали, що мали б полегшити життя громадян України з не- підконтрольних територій та зацікавити їх відвідувати сайти Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій. В рамках політики реформ та децентралі- зації на підконтрольній території за останні п’ять років з’явилася велика кількість нових форм надання державних послуг та серві- сів громадянам, яких не було до початку конфлікту і про існування яких мешканці ОРДЛО можуть навіть не здогадуватися.
 7. 7. 7 7 Перелік шкіл, які здійснюють дистанційне навчання, екстернат https://dostupnaosvita.com.ua/distance-education/region/donecka-oblast 8 Дистанційне навчання в школі https://eschool.dn.ua 9 ВЫУЧИТЬ УКРАИНСКИЙ ПО СКАЙПУ В ДОНЕЦКЕ. НОВАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОККУПАЦИИ https://novosti.dn.ua/article/7473-vyuchyt-ukraynskyy-po-skaypu-v-donecke-novaya-shkola-dlya-okkupacyy Освіта для громадян з непідконтрольних територій Новим Законом України «Про освіту» окрім інших форм навчання відтепер передба- чена й дистанційна. Міністерством освіти України затверджено відповідне положен- ня про дистанційну форму навчання, а на виконання пункту 11 вищезазначеної По- станови КМУ освітянами розроблено відпо- відний практичний алгоритм та матеріаль- но-технічну базу дистанційного навчання для школярів-громадян з ОРДЛО. У Донецькій області є перелік шкіл, які на- дають послуги дистанційного навчання в тому числі школярам з непідконтрольних територій.7 У Донецькій області 10, а в Луганській — 13 загальноосвітніх шкіл, що задіяні у про- грамі, надають дистанційну освіту шко- лярам з непідконтрольних територій за допомогою спеціального обласного пор- талу «Е-school» — Дистанційне навчання в школі».8 На порталі чітко зазначено, що треба зробити аби вступити на дистанцій- не навчання, а процедура дій зі вступу максимально спрощена. На сьогодні близько 4,5 тисяч дітей з оку- пованих територій Донбасу дистанційно от- римують українську освіту.9 По завершенню такого навчання ці учні складатимуть іспи- ти або ЗНО та отримають атестат державно- го зразка. Представники шкіл, що беруть участь у програмі дистанційного навчання для ді- тей з окупованих територій, вважають, що така форма в школах України приваблює дітей з ОРДЛО через те, що атестати зразка «ДНР» та «ЛНР» не мають міжнародного визнання. Розвиток дистанційного навчання для шко- лярів з окупованих територій Донецької і Луганської областей створює подвійне на- вантаження на учнів, які навчаються дис- танційно в Україні і в той же час відвідують школи на непідконтрольних територіях. За словами представників програми дис- танційного навчання у Донецькій області, це призводить до того, що частина учнів в ОРДЛО перестають взагалі відвідувати шко- ли на окупованих територіях через те, що мають перспективу отримати український атестат державного зразка. Відповідно, у них відпадає потреба в атестаті «ДНР» чи «ЛНР», який не має жодної юридичної сили. За словами вчителів дистанційного нав- чання, учнів та батьків, що перестають відвідувати школи на непідконтрольних територіях, починають викликати у «Мініс- терства освіти» «ДНР» та «ЛНР» для профі- лактичних бесід. Представники окупаційної влади в дні екзаменів та ЗНО іноді зупиня- ють автомобілі з батьками та підлітками на блокпостах та КПВВ та висувають претензії в тому, що вони нібито їдуть здавати ЗНО та іспити в Україну, проводять профілактичні бесіди, що в «республіках» школи «не гірші за українські». Також часто іспити в школах ОРДЛО призначають саме в ті дати, що і ЗНО та іспити в Україні. Проте, за словами представників програ- ми дистанційного навчання в Донецькій області, учні з непідконтрольних територій дізнаються про таку можливість переваж- но один від одного. Також одна з громад- ських організацій проводить інформаційні кампанії щодо дистанційного навчання на КПВВ на лінії зіткнення. Окрім цього існує проблема із забезпеченням тимчасового
 8. 8. 8 10 ЖИТЕЛЯМ ДОНБАСУ ТА КРИМУ https://mon.gov.ua/ua/tag/zhitelyam-donbasu-ta-krimu 11 Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги https://minjust.gov.ua/news/info/adresi-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi Первинна безоплатна правова допомога, медична допомога та зайнятість Важливою послугою для громадян з непід- контрольних територій може бути надання первинної безоплатної правової допомоги. Створення умов для надання громадянам юридичних послуг в центрах безоплатної правової допомоги, відповідно до закону, передбачено пунктом 5 вищезазначено- го Плану заходів Уряду. Адреси та перелік таких центрів у Донецькій та Луганській областях є на сайті Міністерства юстиції України. Проте ця інформація перебуває в розділі «новини» від 6 березня 2019 року, тому знайти її не так вже й легко11 . Дотогож,мешканцінепідконтрольнихтери- торій в значній мірі відрізані від активного доступу до українських ЗМІ та інформацій- ного поля України, тому можуть просто не знати про таку можливість. Це ж стосується інформації про підписання декларацій із сімейним лікарем, можливостей працев- лаштування на підконтрольній території за допомогою послуг центрів зайнятості та ін- ших сервісів держави, спрямованих Урядом саме на мешканців ОРДЛО. проживання для школярів-учасників про- грами дистанційного навчання, що прибу- вають на сесію для здачі ЗНО чи державних випускних іспитів. Тому директорам шкіл з дистанційним навчанням доводиться часто, використовуючи особисті контакти, домов- лятися з різноманітними гуртожитками про тимчасове розміщення таких дітей. На сайті Міносвіти є відповідний упоряд- кований зручний та логічно побудований розділ «Жителям Донбасу та Криму». Проте він перебуває у нижній частині сайту.10
 9. 9. 9 Послуги Державної міграційної служби України Розрив систем колись єдиних областей на дві частини призвів і до порушення систе- ми управління та втрати багатьох важливих документів. Основна довідкова інформація щодо адміністративних послуг для меш- канців окупованих територій розміщена на окремій сторінці сайту Державної мігра- ційної служби України.12 Проте, вперше за- йшовши на головну сторінку сайту, складно знайти одразу розділ з інструкціями для мешканців непідконтрольних територій. Також існує потреба у подальшій адапта- ції діючого законодавства в цій сфері до фактичних потреб та реальної ситуації, що викликана наслідками збройного конфлік- ту та розділення Донецької та Луганської областей. До прикладу, зазвичай, коли лю- дина з ОРДЛО звертається до органів дер- жавної міграційної служби України на під- контрольній території для заміни паспорта через його зношеність, чи вклейки нової фотокартки по досягненню певного віку, працівники даної служби змушені проводи- ти процедуру перевірки дійсності паспорта громадянина з непідконтрольної території, що зазвичай займає близько 2 місяців. Все через те, що первинна заява громадянина на отримання паспорта вперше (так звана Форма 1) в більшості випадків залишилась на непідконтрольній території за місцем первинної видачі. Працівники ДМС, які за- ймаються цим питанням, вважають, що про- цедуру такої перевірки при заміні паспорта чи вклейці нової фотокартки для громадян з ОРДЛО можна або значно спростити, або взагалі скасувати. 12 Інформація для громадян з окупованих територій на сайті ДМС https://dmsu.gov.ua/faq/documentuvannia-ordlo-krim.html Фото СММ ОБСЄ/osce.org
 10. 10. 10 Реєстрація народження чи смерті громадян з непідконтрольних територій Відповідно до заяви Кластера ООН з питань захисту, лише п’ята частина дітей, народже- них за період з 2014 по 2017 роки на непідкон- трольній частині Донбасу та в Криму, отрима- ла українські свідоцтва про народження.13 За словами працівників відділів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) у Донецькій області, державою зроблено багато для адаптації та максимального спрощення процедур отримання свідоцтв про народ- ження та про смерть. Стаття 2 Закону Укра- їни «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного сувере- нітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській об- ластях»14 передбачає визнання законними документів, що видані на окупованих тери- торіях та підтверджують факт народження або смерті громадян на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської облас- тей. Однак на практиці органи реєстрації актів цивільного стану часто відмовляють у реєстрації народження і смерті через різне тлумачення даної статті. Виникають супе- речки щодо того, чи це норма прямої дії і має бути виконана органом РАЦС самостій- но, чи громадянин має «легалізувати» дані документи «ДНР» чи «ЛНР» через суд. Тому громадяни з непідконтрольних територій, отримуючи офіційну відмову у реєстрації народження чи смерті від РАЦС, змушені спочатку звертатися до суду. Так, в Цивіль- ному процесуальному кодексі України з’я- вилася нова стаття 317 «Особливості прова- дження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України». Згідно да- ної статті, справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасо- во окупованій території України розгляда- ються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. А ухвалене су- дом рішення у справі підлягає негайному виконанню. Тому на практиці органи РАЦС часто реєструють народження або смерть громадян на непідконтрольних територіях лише маючи відповідне рішення суду, а не за фактом надання громадянами вказаних у законі документів «ДНР» чи «ЛНР». Проте 23 жовтня 2019 Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 року №9» було врегульовано процедуру розгляду документів, що під- тверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Постанова розроблена у зв’язку з прийнят- тям Закону України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII «Про особливості державної полі- тики із забезпечення державного суверені- тету України на тимчасово окупованих тери- торіях у Донецькій та Луганській областях», яким передбачено, що будь-який виданий окупаційною владою акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народ- ження або смерті особи на тимчасово окупо- ваних територіях у Донецькій та Луганській областях. Питання щодо підтвердження фактів народження та смерті на території, де органи державної влади тимчасово не здій- снюють свої повноваження, буде розглядати спеціально створена Комісія. Вона матиме інструменти для того, щоб за кожним звер- ненням з’ясувати дійсні обставини справи та видати відповідний висновок, який слу- 13 Як отримати українські свідоцтва про народження і смерть мешканцям окупованого Донбасу — інструкція https://zmina.info/articles/jiak_otrimati_svidoctvo_pro_ narodzhennjia_ta_smert_meshkancjiam_nepidkontrolnoji_teritoriji__instrukcijia/ 14 Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2268-19
 11. 11. 11 гуватиме підставою для реєстрації органом ДРАЦС народження або смерті.15 Таким чином, до цього часу процедура реєстрації факту народження або смерті громадян на непідконтрольних територі- ях на практиці мала наступний алгоритм: громадяни звертаються до органу РАЦС на підконтрольній території і отримують до- кумент з офіційною відмовою в здійснен- ні реєстраційних дій від органу РАЦС, піс- ля чого з даною відмовою звертаються до суду, невідкладно отримують відповідне рішення суду і його підставі орган РАЦС вже здійснює відповідні реєстраційні дії. Проте на сайті Міністерства юстиції Украї- ни відповідну інформацію з алгоритмом як діяти громадянину-мешканцю непідкон- трольної території України знайти майже неможливо, а ті що вдається знайти можуть містити неактивні гіперпосилання.16 Невідомо, чи багато громадян з непідкон- трольних територій знають про всі ці мож- ливості, які існують в рамках державних програм, передбачених вищезазначеною по- становою КМУ та іншими ініціативами Уряду. Частина інструкцій про те, як діяти в тій чи іншій ситуації, міститься на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ). Дана ін- формація знаходиться в нижній частині сайту Міністерства в розділі «На допомогу»17 , але ці інструкції також не є вичерпними. Можливо, на деякі питання громадян з непідконтроль- них територій могли би відповісти працівни- ки секторів МТОТ у Донецькій та Луганській областях особисто або у телефонному режи- мі. Проте штатним розкладом передбачено лише 2 працівники на кожну область, а кон- тактні телефони секторів — це звичайні місь- кі номери з відповідною вартістю за вхідні міжміські дзвінки з мобільних. Сумнівно, що 2 працівника сектору МТОТ на всю Донецьку область можуть якісно надати консультації та відповісти на питання мільйонів громадян з непідконтрольних територій. На противагу цьому, окупаційні адміністра- ції в Донецьку та Луганську проводять ак- тивну інформаційну кампанію з пропагу- вання так званої «гуманітарної програми» «Возз’єднання «народу Донбасу». 15 Уряд спрощує реєстрацію фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-sproshchuye-reyestraciyu-faktiv- narodzhennya-ta-smerti-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah 16 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ https://minjust.gov.ua/ dep/ddr/osoblivosti-provadjennya-u-spravah-pro-vstanovlennya-faktu-narodjennya-abo-smerti-osobi-na-timchasovo-okupovaniy-teritorii-ukraini 17 На допомогу. Сайт МТОТ https://mtot.gov.ua/na-dopomogu
 12. 12. 12 18 МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ. ГУМАНИТАРНАЯ ПРОГРАММА ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ НАРОДА ДОНБАССА ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ Інформаційна кампанія «ДНР» та «ЛНР» про заходи для громадян з підконтрольних Україні територій На непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей окупаці- йні адміністрації РФ з угруповань «ДНР» та «ЛНР» впроваджують так звану «Гума- нітарну програму з «Возз’єднання «народу Донбасу». Даний проект окупаційних угру- повань має зміст близький за наповненням до української програми. Втім програма окупаційної влади має власний сайт, а її системне інформаційне просування відбу- вається на більшості сайтів та телеканалів підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР».18
 13. 13. 13 Висновки Україною проведено значну роботу щодо забезпечення прав її громадян з непідкон- трольних територій Донецької та Луганської областей. План заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної вну- трішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де ор- гани державної влади тимчасово не здій- снюють свої повноваження, затверджений Розпорядженням Кабінету міністрів Украї- ни від 11 січня 2017 р. № 8-р. Він, як і інші нормативно-правові документи стосовно ОРДЛО, передбачає широкий спектр захо- дів гуманітарного та соціально-економіч- ного характеру. Велика кількість цих захо- дів успішно впроваджується. Проте існує проблема недостатньої координації, управ- ління та контролю за виконанням заходів, що може призводити до фрагментарності їх виконання та формалізму в роботі. Має місце також слабка система інформування цільових аудиторій в ОРДЛО стосовно мож- ливостей, які надає держава Україна своїм громадянам, що проживають на непідкон- трольних територіях Донецької та Луган- ської областей. Фото СММ ОБСЄ/osce.org
 14. 14. 14 Рекомендації: Кабінету Міністрів України: • Здійснити аудит інструкцій, процедур та алгоритмів надання адміністративних послуг громадянам з непідконтрольних територій, доопрацювати питання мак- симального спрощення процедур там, де це можливо, та ініціювати внесення відповідних урядових змін до законо- давства. • Провести відповідні роз’яснювальні семінари для державних службовців з питань застосування законодавства щодо окупованих територій України. • Розробити та створити єдиний довідко- во-інформаційний портал з можливістю онлайн-консультацій та безкоштовною телефонною гарячою лінією для меш- канців непідконтрольних територій. Мета порталу — інформування цільових аудиторій про можливості, що надає План заходів спрямованих на реаліза- цію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Доне- цької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійсню- ють свої повноваження та інші ініціативи Уряду, а також президента і громадських організацій. • Збільшити штатну чисельність працівни- ків та розширитиі можливості секторів МТОТ в Донецькій та Луганській областях з консультування громадян з непідкон- трольних територій. Донецькій та Луганській обласним державним адміністраціям: • На сайтах Донецької та Луганської об- лдержадміністрацій створити розділи, присвячені непідконтрольним терито- ріям цих областей, для інформування та комунікації з громадянами, зокрема, висвітлювати новини непідконтрольних територій. Головам ОДА вітати громади непідконтрольних територій з днем міст, селищ тощо, що розташовані на непід- контрольних територіях, висловлювати співчуття при трагічних подіях, інфор- мувати про актуальні для мешканців непідконтрольних територій новини. На сайтах органів місцевого самоврядуван- ня та місцевих представництв органів центральної виконавчої влади створити рубрики з надання послуг громадянам ОРДЛО в рамках повноважень. • Розробити та створити відеоролики та інші інформаційні матеріали для гро- мадян з непідконтрольних територій стосовно послуг, які надаються їм орга- нами центральної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, розповсюджувати їх на непідконтроль- них територіях за допомогою інструмен- тів адресної Google, Facebook, Instagram, Youtube тощо реклами. • Передбачити фінансування з обласних бюджетів для школярів-учасників дис- танційного навчання на оплату їх прожи- вання під час сесій з ЗНО та державних іспитів.

×