Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
1
Внесок
інформаційного
мовлення України
в процес реінтеграції
Донбасу
Аналітична записка
Редакція: Віталій Сизов
Київ
2020
2
З перших днів на посаді Президента України Во-
лодимир Зеленський заявляв про необхідність
формування проактивної позиці...
3
7 Позачергові вибори НДУ 21.07.2019 https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html
8 State of emergency: prop...
4
Особливості діяльності нового
телеканалу
Моніторингова група провела експертні опи-
тування журналістів та медіа-менедже...
5
Рекомендації щодо виробництва медіа-контенту для ОРДЛО:
• Контекстне спростування дезінформаційних повідомлень без прямо...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Внесок інформаційного мовлення України в процес реінтеграції Донбасу

За таких умов для ефективного впливу на громадську думку та стимулювання підтримки процесу повернення території під контроль української влади доцільним є використання журналіських стандартів та максимальна ідеологічна нейтральність у роботі водночас із не відступним просуванням позиції української влади та суспільства з цього питання.

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Внесок інформаційного мовлення України в процес реінтеграції Донбасу

  1. 1. 1 Внесок інформаційного мовлення України в процес реінтеграції Донбасу Аналітична записка Редакція: Віталій Сизов Київ 2020
  2. 2. 2 З перших днів на посаді Президента України Во- лодимир Зеленський заявляв про необхідність формування проактивної позиції в питанні ін- формаційної політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей (далі — ОРД- ЛО) та Криму1 . Одним з можливих інструментів для досягнення цієї мети має стати новий те- леканал для непідконтрольних та анексованих територій, заснований на базі платформи іно- мовлення2 . Даний канал почав мовлення в тестовому ре- жимі в березні поточного року. Програмна сітка мовлення каналу ще формується, проте дотичні до його створення представники влади вже по- відомили, що більшість ефірного часу буде при- свячено розважальному контенту, який надають великі українські приватні медіагрупи3 . Також плануються спортивні трансляції, зокре- ма футбольних матчів за участю команд, які до початку бойових дій в 2014 році базувались в нині захоплених Російською Федерацією мі- стах Донбасу. До мовлення будуть залучати по- пулярних та відомих телеведучих. «На цьому каналі буде найпреміальніший кон- тент, який є в Україні. Це і серіали, і ток-шоу, і розважальні шоу, наприклад, футбольні матчі, різні спортивні трансляції», — повідомив за- ступник голови Офісу Президента України Ки- рило Тимошенко. Наразі політичним новинам на каналі буде при- свячена меньшість ефірного часу. Соціологічні дослідження свідчать, що на непідконтрольній території є дефіцит позитивних новин з підкон- трольної території4 . В такій ситуації підвищують- ся вимоги до новинного контенту. Широкий вибір розважального матеріалу має привабити якнайбільшу кількість глядачів і тре- ба уважно и дозовано використовувати новин- ний час, щоб максимально стисло і змістовно донести до громадян, що мешкають на непід- контрольній території, інформацію про події в Україні та ОРДЛО, яка б інформувала та спросто- вувала тези російської пропаганди. Водночас доцільно не вступати у пряму поле- міку з окремими медіа-персонами або «офі- ційними» джерелами, а «вшивати» необхідні контр-тези у власний відео-контент. Для цього важливо розуміти основні тези місцевої пропа- ганди в тому вигляді, як їх доносить до глядачів місцеве та російське телебачення. Мета даного дослідження — на основі вивчен- ня вказаного масиву ЗМІ виявити і наочно продемонструвати механізми формування і трансформації ідеологем ОРДЛО як інструмен- тів маніпуляції суспільною свідомістю через мас-медіа 1 Зеленський розповів, як він будуватиме стосунки з Росією https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/30/7230472/ 2 Презентація концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2887522-prezentacia-koncepcii-novogo-telekanalu-dla- timcasovo-okupovanih-teritorij.html 3 «Дом» развлечений без политики: новый телеканал для Донбасса и Крыма https://ru.krymr.com/a/kak-v-kieve-prezentovali-telekanal-dom-dla-donbassa-i-kryma/30466055.html 4 Чим живуть тимчасово неконтрольовані території Донбасу? Особливості горизонтальної комунікації мешканців розділеного регіону https://dif.org.ua/article/chim-zhivut- timchasovo-nekontrolovani-teritorii-donbasu-osoblivosti-gorizontalnoi-komunikatsii-meshkantsiv-rozdilenogo-regionu 5 «Оплот ТВ» https://telekanal-oplot.tv/oplot-tv/ 6 «Оплот 2» https://telekanal-oplot.tv/oplot-2/ Інформаційна політика телеканалів «ДНР» На території Донецької області, що підкон- трольна угрупованню «ДНР», станом на 1 бе- резня 2020 року діє 5 регіональних телеканалів: «Оплот», «Оплот 2», «Новоросія», «Перший республіканський» та «Юніон». Серед них «Оплот» позиціонується як інформа- ційний5 , а «Оплот 2» як виключно розважаль- ний телеканал6 . Решта телеканалів угруповання «ДНР» мають інформаційно-розважальну кон- цепцію мовлення. Таким чином, угруповання «ДНР» має у своєму розпорядженні комплекс медіа, що охоплюють аудиторію усіх жанрів те- лебачення. Моніторинг окремих інформаційних програм телеканалів «ДНР» («Перший республікан-
  3. 3. 3 7 Позачергові вибори НДУ 21.07.2019 https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp300pt001f01=919.html 8 State of emergency: proportionality issues concerning derogations under Article 15 of the European Convention on Human Rights http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML- en.asp?fileid=24680&lang=en 9 На Донбассе стали больше доверять армии и президенту https://novosti.dn.ua/news/297769-na-donbasse-staly-bolshe-doveryat-armyy-y-prezydentu- ський», «Новоросія» та «Юніон»), проведений аналітичним відділом громадської організації «Донецький інститут інформації» у період з 2 вересня по 31 жовтня 2019 року свідчить, що ці медіа використовуються угрупованням «ДНР» з метою формування політичних настроїв на- селення на захоплених територіях. Аналіз пропаганди Задля виявлення основних тез місцевої про- паганди аналітична група «Донецького інсти- туту інформації» вивчала програми громад- сько-політичного спрямування, що виходили на місцевому телебаченні протягом вересня — жовтня 2019 року, загалом проаналізовано 41 відеоматеріал. Основні критичні тези щодо політично-еконо- мічної ситуації в Україні можна об’єднати в де- кілька головних груп: Теза з ефіру медіа ОРДЛО Українська влада не бажає миру Україна знаходиться під зовніш- нім управлінням Україною керують націоналісти та неонацисти В Україні немає легальної влади, країною керують олігархи Україна — держава, що не відбу- лася Російська Федерація — не сторона конфлікту, для миру потрібні пря- мі перемовини з бойовиками Українські військові агресивно на- лаштовані щодо мешканців Донбасу Люди, що виїхали з непідкон- трольної території та критикують владу ОРДЛО, не гідні довіри Контртеза «Донецького інституту інформації» Українська влада наголошує лише на мирному шляху вирішення кон- флікту та використовує усі можливі міжнародні майданчики для цього Україна отримує міжнародну фінансову та технічну допомогу від більш потужних союзників, проте є самостійною в ухвалені влас- них політичних рішень Політичні партії націоналістичного спрямування на останніх ви- борах не потрапили в парламент та завжди становили абсолютну його меншість7 Українська влада послідовно проводить політику зменшення впливу олігархів на політичну сферу (приватизацію, реформи управлінських структур державних компаній) Вже 6-й рік Україна ефективно стримує політично-економічно-вій- ськовий тиск однієї з світових держав Російської Федерації. Держа- ва, що не відбулася не змогла б впоратися з цим завданням Російська Федерація має абсолютний та вирішальний вплив на бойовиків, міжнародно визнано, що окремі райони Донбасу, зна- ходяться під ефективним контролем Російської Федерації8 За даними соціологічних досліджень рівень довіри до Збройних сил України зростає серед мешканців Донбасу9 Будь-яка безпечна публічна критика органів самопроголошеної влади можлива лише поза територією ОРДЛО
  4. 4. 4 Особливості діяльності нового телеканалу Моніторингова група провела експертні опи- тування журналістів та медіа-менеджерів щодо особливостей діяльності нового телеканалу «Дім». У частини опитаних є зауваження щодо здебільшого розважальної концепції телека- налу. За умов відсутності реальної політичної кон- куренції та дискусії на непідконтрольній те- риторії є запит на політичні шоу та публічну політику. На це опосередковано вказує віднос- на висока популярність на непідконтрольних територіях деяких суто інформаційних україн- ських телеканалів, наприклад NewsONE10 . На думку експертів, на непідконтрольній те- риторії може бути реальний запит на дискусії за участю українських топ-політиків з елемен- тами аналізу постконфліктних дій, запит є і на формати з розшуку зниклих та загиблих людей тощо. Існує запит на пояснення шляхів взаємо- дії з українськими державними структурами, роз’яснення як вступити до ВУЗів на підкон- трольній території та отримати адміністративні послуги. Дослідження результатів виборів в прикордон- них до Російської Федерації районах України показало, що російське телебачення має вплив на українських виборців з проросійськими по- глядами та може ефективно стимулювати під- тримку певних політичних партій. Водночас, на громадян України, що не розді- ляють лояльної до Росії позиції, ці телеканали мають протилежний вплив та формують упе- реджену думку про партнерські РФ українські політичні сили11 . Це дає підстави мати гіпотезу, що є зворотня тенденція — на людину з лояльною до Росії по- зицією так само важко впливати за допомогою пропагандиського впливу. Наразі, немає точних та достовірних соціоло- гічних досліджень про громадську думку на непідконтрольних територіях з огляду на те, що будь-які соціологічні дослідження важко проводити за умов військового авторитарного режиму: неможливо відкрито проводити опи- тування та чекати повної відвертості з боку респондентів. Проте можна стверджувати, що частина насе- лення, яка знаходиться під абсолютним впли- вом російських та місцевих пропагандиських медіа, в тій чи іншій мірі, підтримує окремі тези російської влади. Зокрема, про необхідність надання автономії деяким районам Донбасу або навіть про необхідність їхнього прямого інтегрування до складу Росії12 . За таких умов для ефективного впливу на громадську думку та стимулювання підтримки процесу повернення території під контроль української влади доцільним є використання журналіських стандартів та максимальна ідео- логічна нейтральність у роботі водночас із не відступним просуванням позиції української влади та суспільства з цього питання. Це на- прочуд складне завдання потребує редактор- ської уваги та журналістської обережності при роботі з джерелами. 10 How do the residents of the non-government controlled areas (NGCA) of Donbas subsist? https://dif.org.ua/en/article/how-do-the-residents-of-the-non-government-controlled-areas- ngca-of-donbas-subsist 11 Electoral Effects of Biased Media: Russian Television in Ukraine http://web.pdx.edu/~mev/Russia/Peisakhin_Electoral%20Effects%20of%20Biased%20Media.pdf 12 Большинство жителей Донбасса считают непризнанные «ДНР» и «ЛНР» частью Украины shorturl.at/bgNXY
  5. 5. 5 Рекомендації щодо виробництва медіа-контенту для ОРДЛО: • Контекстне спростування дезінформаційних повідомлень без прямої полеміки із адміністраці- ями ОРДЛО та їхніми медіа представниками. • Поступове включення в сітку державного телемовлення для ОРДЛО громадсько-політичних дискусійних програм з елементами, спрямованими на подолання конфлікту. • Включення до ефіру державного телемовлення для ОРДЛО журналістських розслідувань, при- свячених життю верхівки адміністрації «ОРДЛО».

×