Se ha denunciado esta presentación.

Docker for Dummies

2

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 22
1 de 22

Docker for Dummies

2

Compartir

Descargar para leer sin conexión

An internal presentation I did at Miles about Docker. In Norwegian and definitely lacks some polish, but here if someone might need it. :)

An internal presentation I did at Miles about Docker. In Norwegian and definitely lacks some polish, but here if someone might need it. :)

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Docker for Dummies

 1. 1. for Dummies It’s all virtual baby! Miles Session – Januar 2014 Anders Sveen
 2. 2. Virtualisering • • • • Separate maskiner Forskjellige ressurser Forskjellige OS Forskjellig software
 3. 3. The current • VMWare • Redhat (KVM) • Ubuntu
 4. 4. IaaS • On demand • Forhåndsdefinerte image • Self service • Openstack • Propreitært
 5. 5. PaaS • • • • On demand Forhåndsdefinerte templates Self service Raskt • Følg disse patterns så får du: – – – – – Automatisk skalering Drifting og backup av DB Overvåkning Fail over Minimumsgaranti i forhold til resursser
 6. 6. Virtualisering for utvikling
 7. 7. Vagrant • Automatisering av Virtualbox • Bruk og last ned dette imaget • Koble inn disse mappene • Sett opp disse portene • Start/reset/stopp/pause
 8. 8. Docker • • • • • Virtualbox pluss Vagrant Isolasjon Forskjellige OS Porter Mapper • Produksjonsfokus • Hastighet
 9. 9. LXC • • • • Linux Containers En del av Linux Kernel Cgroups og namespaces SELinux for sikkerhet?
 10. 10. root@docker-demo:~# lxc-create -t ubuntu -n test Checking cache download in /var/cache/lxc/saucy/rootfs-amd64 ... Copy /var/cache/lxc/saucy/rootfs-amd64 to /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc ... Copying rootfs to /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lxc ... ## # The default user is 'ubuntu' with password 'ubuntu'! # Use the 'sudo' command to run tasks as root in the container. ## root@docker-demo:~# lxc-start -n test -d root@docker-demo:~# lxc-ls --fancy NAME STATE IPV4 IPV6 AUTOSTART -----------------------------------------test RUNNING 10.0.3.237 NO root@docker-demo:~# ssh ubuntu@10.0.3.237 ubuntu@10.0.3.237's password: Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. ubuntu@test:~$
 11. 11. LXC • Etabler egen mappe som filsystem • Sett opp Cgroups og Namespace slik at det isoleres • Start prosesser • Dårlig…
 12. 12. Docker • Images • Repository – Push – Pull • • • • Layered filesystem Mapper Porter Dockerfiles
 13. 13. Docker deler
 14. 14. Docker Layered File System
 15. 15. Docker • • • • Raskt Egne tilpasninger Virtualisert Alle containere starter fra samme basis
 16. 16. To image or not
 17. 17. To image or not
 18. 18. This changes everything • Alle kan virtualisere • Alle kan virtualisere mye • Alle kan distribuere fullstendige snapshots av maskiner • Det går kjapt • Det gir fullstendig isolasjon
 19. 19. IaaS? PaaS? • • • • Docker i OpenStack PaaS har ikke lenger hastighetsfordelen Trenger fortsatt templates for å komme i gang Fortsatt utfordring å monitorere, overvåke, skalere og gjøre failover
 20. 20. Fremover • • • • • • • Openshift skal integrere Docker Bedre verktøy Andre PaaS løsninger Erstatte Vagrant? Integrert i Vagrant? Flere Linux varianter OS X støtte?
 21. 21. What? • • • • • Teste software Teste scripts Teste nettverk Isolere inkompatibel software Flytte oppsett
 22. 22. SPØRSMÅL?

×