Se ha denunciado esta presentación.

Rules engine vs. domain logic - JavaZone 2009

0

Compartir

1 de 17
1 de 17

Rules engine vs. domain logic - JavaZone 2009

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Descripción

Slides from talk at JavaZone 2009, sorry only Norwegian.

Transcripción

 1. 1. Rules engines vs. domain logic- et balansertsynpå en hårfinbalansegang<br />Anders Sveen<br />Bent Are Melsom<br />10.09.2009<br />
 2. 2. Takk for at du hører på oss i dag<br />Bent Are Melsom<br />Sjefskonsulent, leder Java avdeling i Oslo<br />bent-are.melsom@capgemini.com<br />Anders Sveen<br />Sjefskonsulent, teknologileder for Java i Oslo<br />anders.sveen@capgemini.com<br />
 3. 3. Agenda<br />Hva er en regelmotor, og hva skal/skal du ikke bruke den til<br />Hva lover en regelmotor deg?<br />Litt om RETE – basisen i en regelmotor<br />Hva må du vurdere før du tar i bruk en regelmotor<br />Erfaringer og alternativer<br />Spørsmål?<br />Oppsummering<br />
 4. 4. Hva er en regelmotor?<br />Avansert software for å hjelpe med forretningslogikk som har sin rot i store komplekse datasett.<br />Slags data mining som skjer i bakgrunnen her<br />Muligheten til å la forretningsfolket kode<br />To typer regelmotorer – ofte i samme pakke<br />Inference – Håndterer slags if-then logikk<br />Oftest brukt i applikasjoner, og veldig ofte stateless.<br />Event-condition – Detekterer events og gjør noe basert på disse<br />Mange leverandører, både open source og lukket.<br />Jrules ,Drools, InRule, BlazeAdvisor etc.<br />Bruksområder: Beregninger, beslutninger, varsling, tilgangskontroll, data mining<br />
 5. 5. Hva er en regelmotor?<br />Regel DSL<br />”Naturlig” språk<br />Tabeller<br />Deklarativt<br />RETE algoritmen<br />Håndterer regelsett med effekter på tvers av regler<br />Omkringliggene verktøy<br />Skrive regler<br />Debug<br />Repository<br />
 6. 6. Regelevaluering og RETE<br />Hvis ekstern catering er booket, avbestill kjøkkenet<br />Hvis Storsalen er booket, innkall ekstra hjelp<br />Hvis Storsalen er booket, øk prisen med 10%<br />Hvis antall påmeldte er over 100, book ekstern catering<br />Hvis antall ledige plasser igjen er under 50, øk prisen med 15%<br />Hvis maks plasser for arrangement er over 100, book Storsalen<br />Regel 6<br />Regel 5<br />Regel 3<br />Regel 4<br />Regel 1<br />Regel 2<br />
 7. 7. Hva ”lover” en regelmotor?<br />Regler kan endres mens systemet kjører<br />Regler kan endres uten at utviklere må blandes inn<br />Regler er i naturlig språk og derfor bedre dokumentert<br />Synlighet i beslutninger<br />Raskere utvikling<br />
 8. 8. Regelmotor vs ”røkla”<br />Separation of concerns<br />Enklere kommunikasjon<br />Automatisert test<br />Rik domenemodell<br />Felles begrepsapparat<br />JUnit + Fitnesse + Maven<br />
 9. 9. Trenger du en regelmotor?<br />Når du snubler i if-setninger – skriving av dette er ren pain<br />Sørg for at du objektorienterer før du vurderer en regelmotor<br />Hvilke deler av domenet passer i en regelmotor. Kan innføre en regelmotor etter hvert som du ser at du trenger det.<br />Hyppigeforandringeriforretningslogikken?<br />somikkekreverendringiinformasjonsgrunnlaget?<br />Skal du hurtig skalere antall utviklere?<br />Regelmotor kan gi deg strukturen du trenger.<br />Må du gjenskape en komplisert beslutning tilbake i tid?<br />Trenger du versjonering av regler?<br />Gjør en PoC med både regelmotor og et godt designet domene.<br />
 10. 10. Hva må du tenke på når du innfører en regelmotor?<br />Ytelse<br />Hvor fort mådetgå? Hva tar tid? Motorenellerinnhentingavinformasjon?<br />Implementasjonsytelse<br />Hvor fort og enkelt kan man implementere reglene?<br />Mange regelmotorer har gode ”WYSIWYG” editorer som funker for forretningsfolkene. Disse funker godt på mindre regelsett, men sliter ofte på store.<br />Tjenestemoduler<br />Skilleutbyggingav input/output fraregelmotor<br />Masseringavresultatetfraregelmotoren?<br />Fellesellerseparatdomenemodell?<br />Feilhåndtering?<br />Hvordanfåtilfunksjonellefeilutavregelmotoren?<br />Er den så “blackbox” somdutror?<br />
 11. 11. Konsekvenser i prosjekt<br />Du får ofte flere grupperinger, og dermed større roundtrip i utvikling<br />Kompleksitet i utviklingsmiljøet, flere produkter å installere, tyngre kjøremiljø<br />Testing – flere steder med automagisk testing. <br />Flere rammeverk – trenger du nok ett rammeverk<br />Blackbox vs. whitebox for deg som javautvikler<br />kompetanse i prosjekt<br />Du som utvikler<br />Regelgruppen koder<br />Deploy<br />Test<br />Tiden går jo lengre roundtrip du har<br />
 12. 12. Erfaringer<br />Regelmotor letter kommunikasjonen<br />Trenger uansett et felles begrepsett<br />Automatisk testing hindrer feil ved endringer<br />Gjelder uansett teknologivalg<br />Det er teknologene som ender opp med å skrive reglene<br />Til syvende og sist sitter utvikleren med jobben<br />Feil er vanskelig å finne ut av<br />Ref. blackbox<br />
 13. 13. Erfaringer forts.<br />Verktøyene er ofte ikke gode utviklingsverktøy (IDE)<br />Mangler ofte auto-complete osv.<br />Pek og klikk er ikke så lurt som det høres ut som<br />Ikke kompatibelt med vanlig kildekodekontroll<br />Hva skjer dersom repo ryker?<br />Å fjerne regler fra koden gjør koden mindre forståelig<br />Du kan fort ende opp med en anemisk domenemodell<br />Avhengig av konsulenter fra leverandør<br />Hvem ender opp med å ha kontroll på reglene?<br />
 14. 14. Alternativet?<br />Objektorientering<br /><ul><li>Med god objektorientering og Domain Driven Design kommer du langt
 15. 15. Enkelt for utvikler å forholde seg til
 16. 16. Trenger god og tett kommunikasjon mellom utvikling og forretning. Det trenger du vel uansett?</li></ul>Domain specific languages<br /><ul><li>Språk spesielt laget for spesielle problemer og domener
 17. 17. Ide adoptert fra “special purpose languages” – ikke nytt med andre ord.</li></ul>Oppslagstabeller<br /><ul><li>Enkel tabell (ofte in memory) hvor du slår opp et sett med verdier og får ut en handling som retur.</li></li></ul><li>Spørsmål?<br />
 18. 18. Oppsummering<br />Trenger du RETE?<br /><ul><li>Dersom du har meget komplekse datasett
 19. 19. Sammenhenger på tvers av meget komplekse datasett
 20. 20. Kan utfallet av en regel påvirke beslutningsgrunnlaget for en annen regel?</li></ul>Hvordan håndterer du kompetanse rundt en regelmotor?<br /><ul><li>Få på plass et felles begrepssett mellom forretning og utvikling
 21. 21. Regelmotor tar bort noe kompleksitet, men innfører og mye</li></ul>Vurder etterhvert<br /><ul><li>Bruk objektorientering så langt det går – I mange tilfeller trenger du ingen regelmotor</li></li></ul><li>Takk for oss!<br />anders.sveen@capgemini.com<br />bent-are.melsom@capgemini.com<br />

Notas del editor

 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Anders
 • Anders
 • Anders og Bent
 • Anders
 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Begge
 • Bent
 • Descripción

  Slides from talk at JavaZone 2009, sorry only Norwegian.

  Transcripción

  1. 1. Rules engines vs. domain logic- et balansertsynpå en hårfinbalansegang<br />Anders Sveen<br />Bent Are Melsom<br />10.09.2009<br />
  2. 2. Takk for at du hører på oss i dag<br />Bent Are Melsom<br />Sjefskonsulent, leder Java avdeling i Oslo<br />bent-are.melsom@capgemini.com<br />Anders Sveen<br />Sjefskonsulent, teknologileder for Java i Oslo<br />anders.sveen@capgemini.com<br />
  3. 3. Agenda<br />Hva er en regelmotor, og hva skal/skal du ikke bruke den til<br />Hva lover en regelmotor deg?<br />Litt om RETE – basisen i en regelmotor<br />Hva må du vurdere før du tar i bruk en regelmotor<br />Erfaringer og alternativer<br />Spørsmål?<br />Oppsummering<br />
  4. 4. Hva er en regelmotor?<br />Avansert software for å hjelpe med forretningslogikk som har sin rot i store komplekse datasett.<br />Slags data mining som skjer i bakgrunnen her<br />Muligheten til å la forretningsfolket kode<br />To typer regelmotorer – ofte i samme pakke<br />Inference – Håndterer slags if-then logikk<br />Oftest brukt i applikasjoner, og veldig ofte stateless.<br />Event-condition – Detekterer events og gjør noe basert på disse<br />Mange leverandører, både open source og lukket.<br />Jrules ,Drools, InRule, BlazeAdvisor etc.<br />Bruksområder: Beregninger, beslutninger, varsling, tilgangskontroll, data mining<br />
  5. 5. Hva er en regelmotor?<br />Regel DSL<br />”Naturlig” språk<br />Tabeller<br />Deklarativt<br />RETE algoritmen<br />Håndterer regelsett med effekter på tvers av regler<br />Omkringliggene verktøy<br />Skrive regler<br />Debug<br />Repository<br />
  6. 6. Regelevaluering og RETE<br />Hvis ekstern catering er booket, avbestill kjøkkenet<br />Hvis Storsalen er booket, innkall ekstra hjelp<br />Hvis Storsalen er booket, øk prisen med 10%<br />Hvis antall påmeldte er over 100, book ekstern catering<br />Hvis antall ledige plasser igjen er under 50, øk prisen med 15%<br />Hvis maks plasser for arrangement er over 100, book Storsalen<br />Regel 6<br />Regel 5<br />Regel 3<br />Regel 4<br />Regel 1<br />Regel 2<br />
  7. 7. Hva ”lover” en regelmotor?<br />Regler kan endres mens systemet kjører<br />Regler kan endres uten at utviklere må blandes inn<br />Regler er i naturlig språk og derfor bedre dokumentert<br />Synlighet i beslutninger<br />Raskere utvikling<br />
  8. 8. Regelmotor vs ”røkla”<br />Separation of concerns<br />Enklere kommunikasjon<br />Automatisert test<br />Rik domenemodell<br />Felles begrepsapparat<br />JUnit + Fitnesse + Maven<br />
  9. 9. Trenger du en regelmotor?<br />Når du snubler i if-setninger – skriving av dette er ren pain<br />Sørg for at du objektorienterer før du vurderer en regelmotor<br />Hvilke deler av domenet passer i en regelmotor. Kan innføre en regelmotor etter hvert som du ser at du trenger det.<br />Hyppigeforandringeriforretningslogikken?<br />somikkekreverendringiinformasjonsgrunnlaget?<br />Skal du hurtig skalere antall utviklere?<br />Regelmotor kan gi deg strukturen du trenger.<br />Må du gjenskape en komplisert beslutning tilbake i tid?<br />Trenger du versjonering av regler?<br />Gjør en PoC med både regelmotor og et godt designet domene.<br />
  10. 10. Hva må du tenke på når du innfører en regelmotor?<br />Ytelse<br />Hvor fort mådetgå? Hva tar tid? Motorenellerinnhentingavinformasjon?<br />Implementasjonsytelse<br />Hvor fort og enkelt kan man implementere reglene?<br />Mange regelmotorer har gode ”WYSIWYG” editorer som funker for forretningsfolkene. Disse funker godt på mindre regelsett, men sliter ofte på store.<br />Tjenestemoduler<br />Skilleutbyggingav input/output fraregelmotor<br />Masseringavresultatetfraregelmotoren?<br />Fellesellerseparatdomenemodell?<br />Feilhåndtering?<br />Hvordanfåtilfunksjonellefeilutavregelmotoren?<br />Er den så “blackbox” somdutror?<br />
  11. 11. Konsekvenser i prosjekt<br />Du får ofte flere grupperinger, og dermed større roundtrip i utvikling<br />Kompleksitet i utviklingsmiljøet, flere produkter å installere, tyngre kjøremiljø<br />Testing – flere steder med automagisk testing. <br />Flere rammeverk – trenger du nok ett rammeverk<br />Blackbox vs. whitebox for deg som javautvikler<br />kompetanse i prosjekt<br />Du som utvikler<br />Regelgruppen koder<br />Deploy<br />Test<br />Tiden går jo lengre roundtrip du har<br />
  12. 12. Erfaringer<br />Regelmotor letter kommunikasjonen<br />Trenger uansett et felles begrepsett<br />Automatisk testing hindrer feil ved endringer<br />Gjelder uansett teknologivalg<br />Det er teknologene som ender opp med å skrive reglene<br />Til syvende og sist sitter utvikleren med jobben<br />Feil er vanskelig å finne ut av<br />Ref. blackbox<br />
  13. 13. Erfaringer forts.<br />Verktøyene er ofte ikke gode utviklingsverktøy (IDE)<br />Mangler ofte auto-complete osv.<br />Pek og klikk er ikke så lurt som det høres ut som<br />Ikke kompatibelt med vanlig kildekodekontroll<br />Hva skjer dersom repo ryker?<br />Å fjerne regler fra koden gjør koden mindre forståelig<br />Du kan fort ende opp med en anemisk domenemodell<br />Avhengig av konsulenter fra leverandør<br />Hvem ender opp med å ha kontroll på reglene?<br />
  14. 14. Alternativet?<br />Objektorientering<br /><ul><li>Med god objektorientering og Domain Driven Design kommer du langt
  15. 15. Enkelt for utvikler å forholde seg til
  16. 16. Trenger god og tett kommunikasjon mellom utvikling og forretning. Det trenger du vel uansett?</li></ul>Domain specific languages<br /><ul><li>Språk spesielt laget for spesielle problemer og domener
  17. 17. Ide adoptert fra “special purpose languages” – ikke nytt med andre ord.</li></ul>Oppslagstabeller<br /><ul><li>Enkel tabell (ofte in memory) hvor du slår opp et sett med verdier og får ut en handling som retur.</li></li></ul><li>Spørsmål?<br />
  18. 18. Oppsummering<br />Trenger du RETE?<br /><ul><li>Dersom du har meget komplekse datasett
  19. 19. Sammenhenger på tvers av meget komplekse datasett
  20. 20. Kan utfallet av en regel påvirke beslutningsgrunnlaget for en annen regel?</li></ul>Hvordan håndterer du kompetanse rundt en regelmotor?<br /><ul><li>Få på plass et felles begrepssett mellom forretning og utvikling
  21. 21. Regelmotor tar bort noe kompleksitet, men innfører og mye</li></ul>Vurder etterhvert<br /><ul><li>Bruk objektorientering så langt det går – I mange tilfeller trenger du ingen regelmotor</li></li></ul><li>Takk for oss!<br />anders.sveen@capgemini.com<br />bent-are.melsom@capgemini.com<br />

  Notas del editor

 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Anders
 • Anders
 • Anders og Bent
 • Anders
 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Bent
 • Begge
 • Bent
 • ×