Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kompetencije za 21. stoljeće

272 visualizaciones

Publicado el

Za uspjeh u današnjem svijetu punom promjena, kojim dominira tehnologija, učenicima trebaju i vještine kao što su: kritičko razmišljanje, rješavanje problema, upornost, suradnja i znatiželja. Svjetski ekonomski forum je identificirao 16 potrebnih vještina, podijeljenih u tri skupine: temeljne pismenosti, kompetencije i karakterne osobine.

Publicado en: Empleo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Kompetencije za 21. stoljeće

 1. 1. Anđelko Markulin, spec. ing. techn. inf. EUROPSKI PARLAMENT, Luksemburg Glavna uprava za inovacije i tehnološku podršku ICT Operations Engineer - Change Manager travanj 2017.
 2. 2. Sadržaj (teorijski dio)  Definicije pojmova  Karijera  Upravljanje karijerom  Kompetencija  Cjeloživotno učenje  Formalna, neformalna i informalna naobrazba  Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje  Upravljačke kompetencije  Vještine za 21. stoljeće 2
 3. 3. Sadržaj (praktični dio)  Vremenska crta  Formalna naobrazba  Neformalna naobrazba  Informalna naobrazba  Zapošljavanje  Životopis i motivacijsko pismo  EPSO natječaj i natjecanje za posao  Intervju za posao  Usavršavanje kompetencija i stručno usavršavanje  Zaključci i preporuke 3
 4. 4. Definicije pojmova  Karijera Tradicionalni pristup: karijera je napredovanje u poslu. Suvremeni pristup: karijera uključuje sve što čovjek radi (obitelj, obrazovanje, posao, slobodno vrijeme).  Upravljanje karijerom  Upoznavanje sebe (znanja, vještine, stavovi)  Upoznavanje okoline (mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja, mogućnosti financiranja obrazovanja)  Donošenje odluka vezano uz karijeru i njihova provedba  Postavljanje ciljeva i rokova te praćenje rezultata 4
 5. 5. Definicije pojmova  Kompetencija je sposobnost pojedinca da kvalitetno obavi neku aktivnost.  Kompetencija je spoj znanja, vještina i stavova.  Znanja se stječu obrazovanjem, vještine vježbom, a stavovi pod utjecajem odgoja i okoline.  Cjeloživotno učenje: 1996. godine ministri obrazovanja OECD-a dogovorili su izradu strategija za “LLL for all” 5
 6. 6. Cjeloživotno učenje  Formalna naobrazba  Odvija se u institucijama, obvezna je, isplanirana je, ishod je propisan  Neformalna naobrazba  Odvija se u udrugama i klubovima, nije obvezna, isplanirana je, ishod nije propisan, priznaje se kroz Youthpass (EN i HR)  Informalna naobrazba  Odvija se kroz svakodnevni život, uvijek traje, nije isplanirana, ishod nije propisan, Vijeće EU preporučuje da i ona bude priznata 6
 7. 7. Osam ključnih kompetencija... ... za cjeloživotno učenje 1. Komuniciranje na materinjem jeziku 2. Komuniciranje na stranom jeziku 3. Matematička pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije 4. Digitalna kompetencija 5. Učiti kako se uči 6. Međuljudska i građanska kompetencija 7. Poduzetništvo 8. Kulturno izražavanje 7
 8. 8. Upravljačke kompetencije Sustav kompetencija prema EPSO-u http://www.epsocoaching.com/epso-competition-competency-framework 1. Sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja problema 2. Učinkovita komunikacija 3. Usmjerenost na kvalitetu i rezultate 4. Učenje i razvoj 5. Određivanje prioriteta i organiziranje rada 6. Otpornost 7. Rad s drugima 8. Sposobnost vođenja 8
 9. 9. Vještine za 21. stoljeće 9  Svjetski ekonomski forum (https://www.weforum.org)  Izvještaj izrađen 2015. temeljem podataka iz 91 zemlje: http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEd ucation_Report2015.pdf  Za uspjeh u današnjem svijetu punom promjena, kojim dominira tehnologija, učenicima trebaju i vještine kao što su: kritičko razmišljanje, rješavanje problema, upornost, suradnja i znatiželja  Identificirano je 16 potrebnih vještina, u tri skupine: temeljne pismenosti, kompetencije, karakterne osobine
 10. 10. Vještine za 21. stoljeće https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ 10
 11. 11. 11
 12. 12. Vremenska crta  1981-1984: Srednja škola  Stolni tenis i šah  Natjecanja iz matematike i povijesti  1986-1992: Sveučilište  Fakultet strojarstva i brodogradnje – Org. proizvodnje  Skupština Sveučilišta (predstavnik studenata FSB)  Udruga za međunarodnu razmjenu studenata (IAESTE)  Međunarodne konferencije (Nicosia, Istanbul, Bonn)  Inozemne stručne prakse (Švedska, Španjolska)  Strani jezici (engleski, švedski, španjolski, njemački) 12
 13. 13. Vremenska crta  Međunarodna razmjena studenata  1989: Tvornica papira (Stockholm, 16 tjedana)  1990: Tvornica sinteriranih metala (Barcelona, 4 tjedna)  1991: Radionica strojne obrade (Zaragoza, 6 tjedana)  Zapošljavanje  1992: Honorarno - Junior Management Consultant  1996: Za stalno - Assistant Management Consultant  1997: Na poziv - Project Manager (Micros-Fidelio)  2001: Na poziv - IT Manager (Hotel Esplanade)  2013: Na vlastiti prijedlog - Webmaster (Hotel Esplanade)  2015: Na natječaju - ICT Operations Engineer (EP) 13
 14. 14. Vremenska crta  1993-1996: Civilno društvo  Natjecanje studenata Europe (London Business School)  Udruženje Mladi hrvatski menadžer, natjecanje IZUM  1998-2010: Javni sektor  Mjesni odbor Velika Mlaka, udruge (KUD, DVD, VEM)  Školski odbor, Upravno vijeće Grad. knjižnice V. Gorica  2003-2007: Veleučilište  Stručni studij, Studentski zbor  2010-2012: Veleučilište  Specijalistički stručni studij 14
 15. 15. Mentori  Prof. dr. sc. Zvonko Fijan  Organizacija razvoja  Tehnologija rješavanja problema razvoja  Prof. dr. sc. Boris Gornik  Projektiranje tehnoloških procesa  Organizacija rada i produktivnost  Dr. sc. Milan Juranović, MBA  Menadžer u ekonomskoj igri  Permanentna bilanca poslovanja, najdjelotvorniji instrument menadžmenta 15
 16. 16. EPSO natječaj  European Personnel Selection Office  Zapošljavanje za: Europsku komisiju, Euro-parlament i EU agencije http://europa.eu/epso/doc/epso_planning_en.pdf  Radni odnos na neodređeno:  Administratori: osobe s visokom stručnom spremom, u pravilu angažirane na poslovima kreiranja politika, analiziranja i savjetovanja.  Asistenti: osobe sa srednjom stručnom spremom, u pravilu angažirane na izvršnim i tehničkim poslovima  Radni odnos na određeno, privremeni rad, praksa 16
 17. 17. EPSO natječaj  Prvi krug testiranja (testovi na računalu):  Verbalno zaključivanje  Numeričko zaključivanje  Apstraktno zaključivanje  Situacijsko prosuđivanje http://www.eu-testbook.com  Drugi krug testiranja (Centar za procjenu):  Studija slučaja  Usmena prezentacija  Strukturirani intervju  Grupna vježba 17
 18. 18. 18
 19. 19. Natjecanje za posao  Životopis  Format: Europass  Specifične vještine (Communication skills, Organisational/managerial skills, Job-related skills, Computer skills)  Motivacijsko pismo  Jedna stranica teksta, kratke i jasne rečenice  Ne prepričavati životopis, drugi tekst za svaku prijavu  Objasniti zašto ste baš vi osoba za taj posao  Prilog 19
 20. 20. Usavršavanje kompetencija  Pohađanje seminara i radionica:  Rješavanje studija slučaja  Vještine prezentiranja  Vještine timskog rada  Vještine poslovnog pregovaranja  Rad u udrugama:  Projektna dokumentacija  Upravljanje projektima  Upravljanje financijama  Vodstvo (leadership) 20
 21. 21. Stručno usavršavanje  Obrazovanje uz rad  Stručna praksa - Švedska, Španjolska  Stručni studij - završni rad: “Upravljanje rizikom u hotelskom informacijskom sustavu”  Stručna specijalizacija  Seminarski rad: “Odabir CRM-a”  Osposobljavanje: “On-Job-Skills Trainer”  Sem. rad: “Ranjivosti i prijetnje informacijskog sustava”  Diploma: “PHP aplikacija za online katalog procedura”  Osposobljavanje: “ITIL Foundation Certificate” 21
 22. 22. Zaključci i preporuke  Upravljanje karijerom je proces; a svakim procesom se može upravljati, ako znate kako  Jedna izgubljena bitka ne znači i izgubljeni rat; jedna pogrešna odluka u karijeri ne znači i vaš poraz  Svijet je globalno selo; iskoristite to!  Znanje je moć; neznanje je nemoć (dodatak by Grunf)  22
 23. 23. Dodatne informacije https://hr.linkedin.com/in/andjelkomarkulin https://www.scribd.com/AndjelkoMarkulin http://www.slideshare.net/andjelkomarkulin https://www.facebook.com/andjelko.markulin andjelko.markulin@gmail.com WhatsApp, Viber: +352 661 334 119 Twitter: @andjelko Poruka za kraj: Na mladima svijet ostaje!  Filip Alan Lana 23

×