Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lectia 3 - curs FCMP

Suport de curs Frizer, Coafor, Manichiurist, Pedichiurist

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Lectia 3 - curs FCMP

  1. 1. b) 1. EVALUAREA STRUCTURII $l A STARII DE INGRIJIRE A PARULUI 1. Despre ce este vorba ? I Privirea §i pipziirea pirului pentru a-i putea aprecia structura §i nivelul de ingrijire. I Mésurarea grosirnii §i cleterminarea sectiunii firului de pair. I Evaluarea sistematici, in baza unui plan de cliagnozi. 2. Ce cunostinge preliminare sunt necesare? :1) Cunogtinte privincl: I conginutul instructiunilor privind aranjarea pzirului pentru prelucrare ulterioaré; I structura §i proprietittile pirului; I felurile §i cauzele Vitémfirii pirului, de ex. despicarea §i ruperea; I importanga structurii de moment a pirului si 21 stérii lui de ingrijire, pentru tratamentele ulterioare; I indicii de recunoastere ale atacului de pziduche. Pentw realizarea coafurii §i stabilirea posibilitzigilor de tratare, alituri cle desirnea §i lungimea firelor de pzir, sunt importante mai ales secgiunea, calitatea §i nivelul de ingrijire 211 acestora; c) Firul de par poate avea secgiune r<_>_t; .1_;1g2‘1, c_>g_2ll_21 ori in fonni de l3g1;. l2'1, fiind subgire, mecliu ori gros. ’ d) Prin observare §i pipéire se poate stabili cum este pérul, de ex. : I moale, piné la dur I destins, p§1n2'1 la vélvoi I netecl, pfinfi la poros I suplu, pfiné la- casant I strélucitor, pfiné la mat etc. (3) Multitudinea secregiilor pielii capului §i starea pérului sunt decisive pentru ingrijirea §i Celelalte actiuni asupra pérului. f) Vitémiri ale tijei pzirului, ca despicarea, ruperezl, strivirea, nu se pot "repara". Totusi, moclul cle prezentare a1 pirului poate fi ameliorat p1'inlI'—<) trata-re Corespunzittoare. 23 3. Ce instrumente si mijloace ajutétoare sunt necesare ? Pelerini de protecgie Prosop plugat Guler pentru gfit Piepfene de frizerie Aparat de rnisurare 21 grosirnii pérului Plan de diagnoza (v. anexa) Creion Eventual fi§2’1 de cartotecii. 4. Descrierea pas cu pas a procedurii de lucru 4.1. Pregétirea a) Pregititi-vé toate obiectele de care aveti nevoie; b) Puneti clientului pelerina de protectie. In cazul in care constatati la client péduchi, instiintati-l imediat si discret pe cel care vé instruieste. 4.2. Observarea §i pipéirea pérului a) Ordonati piruxl §i stabiligi densitatea §i aspectul cu ajutorul c"1‘iteriTl()rclin partea intfii a planului de diagnozfi. b) Tnscriegi concluziilexdv. in plan (concluziile pot fi inscrise a1tern_;1tTV§i~pe fléa de cartotecé). C) Stabi1£; i:st, ructura pilrului conform pirgii 2; doua a planului-Ade diagnozfi, risucind intre clegete mai multe fire §i bfigfind ména in Tntreg pzirul. d) Tnscrieti constatfirile dv. in plan. e) Pieptfinagi pfirul si stabiligi dacé el revine sau nu la forma inigialé. f) Apreciagi capacitatea de revenire §i notati constatarea in partea 21 treia a planului de cliagnozzi. g) Verificagi dacé existzi v&t2'un2'u‘i vizibile ale parului §i trecegi concluziile in partea a patra a planului.
  2. 2. 4.3. Masurarea grosimii si a secgiunii firului de pair a) Luagi in mama un aparat de masurat grosimea firului de par si cu cealalta mama ridicagi un fir. b) Cu ajutorul rotigei migcagi Cele doua palpatoare ale aparatului. C) Introduceti firul de par intre Cele doua palpatoare ale aparatului (v. fig.1). d) Eliberagi incet rotita, in 21521 fel incat firul de par sa ra1n2‘1na fixat intre palpatoare. e) Cititi valoarea si trecegi-o in partea a cincea, spaltul intai, a diagnozei. f) Scoategi firul de par din aparat .51’ facegi cu el 0 funcla (V. flg.2). A ‘ ? 'i'li' '-1r= r.. |r: m tun-flail. !in ii: -1- , -fill -x~r. I' our ‘Ii ‘ -" ioiuifil oil-—— . ’-ma‘! -fl’-J‘» :1-— i? >.‘l~“l| i-1:331‘-"Iii =55: 1:1. in-fii-‘ l "ills-.1-<I: r-, l-= iF§_‘: 3In)'_A'[I'l= viz: i1 nF’}n-_un,1F. '. :1:-I>i_i'l| ,iIl= h= ml lilirl ur= .Il= .- g) Masurati secgiunea firului in funda. h) lnscriegi noua valoare in spaltul doi. i) Repetati aceasta procedura de masurare la toate punctele indicate in planul de diagnoza. j) Socotiti valoarea medic conform tabelei. k) lncercati, comparativ, sa testagi grosimea §i Cu clegetele, pentru a va dezvolta in acest mod propriul sim; de apreciere (v. fig.3). 1) Cu ajutoml pargii a sasea din planul de diagnoza, mic decfit diametml 2. Pentru stabilirea grosimii fiiului se alege diametrul -1. Retineti concluziile dvs. Deseori, la acelasi client, grosimea fimlui si sectiunea lui sunt foane diferite. Fig.4 reda o suviga cle par a unei clients, in secgiune. Secgiune = locul in care diametml firului de par este cel mai mare. 24
  3. 3. Fiecare raspuns la fiecare intrebare trebuie primit cu rabdare si foarte mare atentie, pentru a face posibile dezvoltarea problematicii si pentru a V5 forma o imagine asupra motivatiei clientului ! I "lntrebarile de confirmare" nu lasa spagiu raspunsului. Este vorba despre "intrebari inchise", Ce au Ca posibilitate de raspuns doar "da" ori "nu". Aceasta tehnica de investigare ar trebui aplicata numai in faza finala a unei discutii, in faza de Confirmare, avand ca scop inlaturarea . neintelegerilor. Exemplu: "Culoarea parului sa fie aceea pe care noi am stabilit-o pe baza §uviI_; elor arzitate ? "; I "lntrebarile alternative" Conduc la un anumit rezultat, prin oferta limitata de alternative. Sunt tot un gen cle "intrebari inchise". Exemplu: "Dorigi acelasi preparat, ori preferagi noul preparat XY care confera parului mai multa stralucire ? ". Clientul Va avea posibilitatea sa aleaga doar unul din Cele doua produse. i) Discugiile cle Consiliere se impart in urmatoarele patru faze: I Faza de intéunpinare si Contact; I Faza de informare; I Faza de consiliere; I Faza de incheiere §i de confirmare. Exista foarte multe posibilitati de purtare a discutiei. Prin aceste indrumari facem incercarea de a reduce la esential domeniul dificil si complex al preocuparii pentru client si al discutiei de Consiliere. 3. Ce instrumente si mijloace ajutatoare sunt necesare ? I Documentare de coafura I Hartie, Creion I Pieptene, perie, oglinda de mana. 4. Descrierea pas cu pas a activitatii 4.1. Faza de intampinare si contact Plecam de la premisa Ca, Clientul doreste deja szi U1'1T1€Z€ U1] tratament. a) Salutati cu amabilitate Clientul, I indreptagi-va spre el, I zambigi, I vorbigi clar si rar, I straduigi-va sa avegi Cu el 0 discutie de aproape, de ex. strangeti-i mana, apoi spuneti-i: "Va Conduc la locul dvs. " si ii indicagi Cu mana directia. _ b) Straduiti-Va ca inca din momentul salutului, sa "citigi" Clientul: I aspectul exterior, de ex. varsta, dimensiunile, figura, imbrac2'1mintea, accesoriile, ochelarii, frizura etc. ; _ I modul de a se misca; I modul de exprimare si limbajul folosit; I dispozitia §i indicii cle personalitate. C) Luati-i clientului piesele de Tmbracaminte pe Care acesta le scoate. d) lnsotigi Clientul spre locul unde Va fi servit. De obicei Va exista un timp de asteptare, Care ii vegi oferi materiale de informare. 4.2. Faza de informare - a) Asezagi-Va lateral in faga clientului, pentru a nu—i vorbi "de sus". b) Punegi o intrebare Clara, pentru a afla doringa clientului si eventualele sale probleme, de ex. "Ce pot face astazi pentru dVs. ?“ c) Asteptagi linistit raspunsul §i conduceti dvs. discugia, punand intrebari, pana va veti forma o imagine Clara asupra doringelor si problemelor clientului. d) Confirmagi-i Ca l—agi ascultat Cu interes si 1-agi ingeles, spunand de ex. "Da, V-am inteles. Deci dvs. ati dori. ... ". e) Explicagi clientului ca este important Ca mai intfii sa examinati starea in care se gasegte parul §i pielea capului. ‘D Realizati examinarea si intr-un moment favorabil, intrebagi-1 pe client daca nu ar fi interesat cle rezultatul obtinut.
  4. 4. g) Sa i se prezinte si alte posibilitati indicate pentru tratament. Pana in acest moment dvs. trebuia sa Va fi facut 0 idee asupra alternativelor posibile. 4.3. Faza de consiliere a) Alegegi materialele demonstrative, ca planse color, suvite de par, fotografii ori schite proprii, care sa ilustreze ideile dvs. : El pentru a reprezenta dorintele si problemele clientului, recunoscute de dvs. E1 pentru a consilia Clientul in legatura cu posibilitatile de realizare a doringelor sale. [3 pentru a ocaziona propuneri de noi tratamente in legatura cu tehnica, produsele ori forma. in sfaturile date de dvs. introducegi si elemente de moda. b) Evidengiati avantajarea clientului si oferigi-i alternative, daca aveti senzatia ca el este inca nehotarat. C) Prin formularile dvs. aratati clar clientului Ca nu precupetiti efortul de a-l ingelege si a-l sfatui. v V l 7'-it-‘: »:fli1 I-mnI. IF. ‘II‘l <1-'. l=I-w—-it-—. Vludfoifll III‘-Ir .11 -il= +:ilI. g.~11‘t . ‘Xifll: (={I'l -m-—miI. Il 1:» -'. iL~1-iI. |ii- .11 -mai? In 'I'= I-'. l-. u-. » .11 uil= i_-F1.-311:: -.l llllllf :41?-L.1rI'l J 4.4. Faza cle incheiere si de confirmare a) Rezumati posibilitatile luate in discugie in cazul dat. b) Limitati—Va la acea propunere de tratament spre care Credeti ca inclina clientul. c) Analizagi aceasta solugie-cat mai amanuntit, folosind material documentar sau mimand direct pe client. d) Prin repetarea de intrebari, conVingeti—va Ca clientul a inteles Corect totul si ca este de acord cu tratamentul propus. 30 e) in final, laudagi clientul si confirmati—i ca a ales bine solugia. f) Faceti introducerea in faza de tratament oferind clientului un ziar, o cafea etc. g) Realizati tratamentul pentru a obtine Confirmarea finala. Din cand in Cand urmariti daca clientul manifesta satisfactie. h) Dupa trata-ment, intrebagi clientul daca este mulgumit. Utilizati toate posibilitagile pentru a arata clar clientului rezultatul. i) Oferigi clientului "secrete" de coafura (frizerie), recomandati-i produse si dati-i sfaturi pentru ingrijirea parului acasa. 5. Greseli ce trebuie evitate a) Nu ati realizat faza de intampinare si de contact: El clientul este nesigur; E1 clientul pleaca din start Cu 0 impresie negativa. b) Nu ati identificat Caracteristicile individuale ale parului si pielii capului: El sunt trecute cu Vederea elemente esengiale; El nu este posibila o consiliere cu un scop concret. C) Clientul este "conVins" sa accepte un anumit tratarnent: El clientul se simte "convins"; E1 se pierde increderea in tratamente. d) Consilierea are loc fara documentarea aferenta, , coafura nu este prefigurata: E1 clientul nu isi poate forma o imagine asupra Viitoarei sale coafuri; El se poate ajunge la neintelegeri si la nernultumirea clientului. e) Nu se discuta ternerile, obiecgiile sau intrebarile clientului: D Clientul se simte insuficient consiliat si neluat in serios. f) Se uita indrumareasi recomandarea de produse pentru acasa: El clientul poate avea greutati la toaleta zilnica a parului; El clientul se simte insuficient consiliat; E1 clientul estenemultumit si nu mai revine.
  5. 5. 6. Controlul :1) Ali zlscullut Clientul si i-ati ingeles clorin_tele si intrclaarile ? J (I11 3 nu b) Agi sesizat particularitatile clientului ? 3 da : l nu C) Au lost apreciate Caracteristicile parului clientului ale pielii capului ? Ll (la : l nu Ll) Ati reulizat Consilierea cu tact, intuitiv si inteligibil ? __l cla : l nu e) Agi sesizat temerile §i obiecgiile clientului si i-agi oferit eventuale alternative ? 3 da Cl nu f) Nu agi depasit un anumit punct al consilierii ? :1 da 3 nu Daca nu 1-ati depasit, de Ce ? g) Prezentati la Control, celui Care Va indruma, modul in care s—a desfasurat intreaga consiliere I Folosigi sansele Ce vi se ofera de a Va perfecgiona pe aceasta tema. 3]

×