Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Biometrie

1.914 visualizaciones

Publicado el

Základní přehled o biometrii v praxi a její využítí pro identifikaci, autentizaci a autorizaci osob.

Publicado en: Tecnología
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Biometrie

 1. 1. BIOMETRIE V PRAXI BÝT SÁM SOBĚ KLÍČEM Andrej Probst v1.3
 2. 2. CO JE TO BIOMETRIE?  Biometrie je automatická metoda autentizace (také identifikace a autorizace) založená na rozpoznávání jedinečných biologických charakteristik subjektu - živé osoby. Metoda vychází z přesvědčení, že některé biologické charakteristiky (morfologické, fyziologické) jsou pro každého živého člověka jedinečné a neměnitelné. http://cs.wikipedia.org/wiki/Biometrie
 3. 3. PŘÍKLADY BIOLOGICKÝCH CHARAKTERISTIK  Otisky prstů (finger print, papil)  Dynamický podpis (dynamic signature)  Charakteristika hlasu (voice print)  Krevní řečiště prstu (finger vein)  Krevní řečiště v dlani (palm vein)  Oční duhovka (iris)  Obličej (face recognition)  DNA  …
 4. 4. BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
 5. 5. PŘÍKLADY ČTECÍCH ZAŘÍZENÍ
 6. 6. BIOMETRII POUŽÍVÁ KAŽDÝ  Podle hlasu rozpoznáváme, s kým hovoříme po telefonu.  Lidi na ulici poznáváme (identifikujeme) přes obličeje, siluety postav…  Otcovství (identita otce) se dá prokázat (autentizace) na základě DNA.  Vyšetřovatelé snímají otisky prstů z místa činu a usvědčují/identifikují pachatele.  Smlouvy potvrzujeme svým podpisem.
 7. 7. LEGISLATIVA  Biologické charakteristiky lze považovat za „citlivý údaj“ ve smyslu čl. 8 Směrnice 95/46/ES, proto je nutné biometrické údaje zpracovávat jako údaje citlivé.  Osoba musí souhlasit se zpracováváním svého biometrického údaje podle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 8. 8. IDENTIFIKACE, AUTENTIZACE, AUTORIZACE
 9. 9. ZÁKLADNÍ POJMY  Identifikace je proces zjištění a stanovení totožnosti subjektu.  Autentizace je proces ověření proklamované identity subjektu.  Autorizace je proces získávání souhlasu s provedením nějaké operace, povolení přístupu někam, k někomu nebo něčemu.
 10. 10. PŘÍKLAD – ZŘÍZENÍ ÚČTU NA POBOČCE  Jdu do banky a chci si zřídit účet:  Identifikuji se svým jménem: “Jmenuji se Andrej Probst”.  Autentifikuji se (svou totožnost prokážu, má totožnost se ověří) svým občanským průkazem.  Svůj souhlas se zřízením účtu stvrdím svým podpisem. (Autorizuji žádost o účet).
 11. 11. PŘÍKLAD – VÝBĚR HOTOVOSTI NA ATM  Jdu k bankomatu vybrat hotovost:  Identifikuji se svou platební kartou. Karta má své unikátní číslo, které je přiřazené jedinému klientu a to mně samému.  Autentizaci provedu PINem, který zadám na bankomatu a který je provázaný s kartou.  Pak už si jen zvolím sumu a vyberu hotovost. V tomto případě jednou zadaný PIN slouží i jako autorizace požadavky na výběr hotovosti.
 12. 12. AUTENTIZAČNÍ FAKTORY  Něco, co vím  Heslo, PIN  Něco, co mám  Karta (platební karta, čipová karta s certifikátem)  Mobilní telefon  Klíčenka  Něco, co jsem Biometrie
 13. 13. VÍCEFAKTOROVÁ AUTENTIZACE  Prolomit jeden faktor autentizace je jednodušší než prolomit více faktorů.  Používat jen jeden faktor autentizace není bezpečné.  Nejčastěji se používají dva faktory, něco co mám a něco, co vím.  Biometrie se používá většinou jako druhý faktor k něčemu, co mám nebo co vím.
 14. 14. BIOMETRIE JAKO FAKTOR AUTENTIZACE
 15. 15. PROCES BIOMETRICKÉ AUTENTIZACE  Pokud chceme jedince autentizovat, musíme jej nejdříve zaregistrovat.  Při registraci se uchovají/zapíšou biometrické charakteristiky (otisk, šablona, vzorek), které jsou jedinečné pro každého jednotlivce.  Při autentizaci se porovnají biometrické charakteristiky aktuálně nasnímané s uloženými charakteristikami.
 16. 16. ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PŘI AUTENTIZACI 1. Biologické charakteristiky pocházejí od jedince, který se právě autentizuje. Nesmí být podvržené třetí osobou.  Spojení mezi místem autentizace a místem verifikace musí být bezpečné. 2. Získané biologické charakteristiky při autentizaci se musí shodovat s charakteristikami získanými při registraci.
 17. 17. VÝHODY BIOMETRIKY PŘI AUTENTIZACI  Není potřeba si nic (heslo, PIN) pamatovat  Není potřeba mít sebou žádné dodatečné zařízení (karta, čtečka)  Není možné přenést autentizaci na někoho druhého  Metodu autentizace máte stále sebou 24x7  Jde o těžko zfalšovatelnou autentizaci  Nemůžete poskytnout autentizační prostředky někomu jinému. Heslo i kartu můžete půjčit kamarádu. Biometriku ne.
 18. 18. NEVÝHODY BIOMETRIKY PŘI AUTENTIZACI  Když někdo ukradne něčí biologické charakteristiky, není možné vytvořit charakteristiky nové. (Oči máme dvě, prstů na rukách 10…). Jednou ukradnuté charakteristiky jsou ukradnuty provždy.  Biometrika z nás dělá univerzální klíč. Heslo je možné změnit. Kartu je možné vyměnit. Ale oči, prsty a další biologické části těla nevyměníme. Z bezpečnostního hlediska není bezpečné mít jeden klíč od více zámků.
 19. 19. PROCES REGISTRACE  Získávají se biologické charakteristiky, z nich se vytváří otisk.  Pro lepší kalibraci se snímá několik krát.  Na konci kalibrace probíhá zkušební rozpoznání.  K autentizaci je možné přidat další funkce.  Příklad: Máme 10 prstů. Když používáme otisky prstů, je možné každému prstu/otisku přiradit dodatečnou funkci. Na bankomatu by šlo například o rychlý výběr hotovosti, dotaz na zůstatek a podobně.  Důležité je před samotnou registraci mít ověřenou identitu osoby, které pořizujeme biologické charakteristiky.
 20. 20. PROCES REGISTRACE - SCHÉMA  Nasnímané otisky se ukládají na server do databáze.  Na serveru je uložená vazba mezi identitou osoby a otiskem biologických charakteristik.
 21. 21. PROCES AUTENTIZACE  Před samotnou autentizací potřebujeme znát identitu osoby. Osoba se může identifikovat pomocí karty, identifikačního čísla, jména osoby, rodného čísla, telefonního čísla…  Autentizace může probíhat buďto na čtečce biometrických údajů nebo na serveru, kde jsou otisky biometrických údajů uložené.  Prověřit je možné jen ty osoby, které jsou registrované.
 22. 22. PROCES AUTENTIZACE – VARIANTA 1  Čtečka zašle identifikátor na server, který nalezne otisk z DB a ten se porovná na čtečce s nasnímaným otiskem.  Čtečka prověří/autentizuje osobu.
 23. 23. PROCES AUTENTIZACE – VARIANTA 2  Čtečka zašle identifikátor osoby i biometrický otisk na server, který nalezne otisk z DB a porovná s otiskem ze čtečky.  Server prověří/autentizuje osobu.
 24. 24. PROCES IDENTIFIKACE  Biometrické údaje je možné využít i pro samotnou identifikaci, tedy získání identity osoby.  Potvrzení shody získaného otisku a otisku v DB je 1:N.
 25. 25. PROCES IDENTIFIKACE – VARIANTA 1  Čtečka získá a zašle biometrický otisk na server, který porovná otisk se všemi otisky v DB a nalezne shodu.  Server určí identitu osobu.
 26. 26. PROCES IDENTIFIKACE – VARIANTA 2  Čtečka má v sobě DB s otisky. Dokáže pak bez integrace na server identifikovat osobu.  Čtečka určí identitu osobu.  Potřebné je zabezpečit, že se data/otisky na čtečce nedostanou do nepovolaných rukou.
 27. 27. PROCES INTEGRACE  Může se stát, že několik nezávislých systému začne používat tou samou biometrii. Abychom nemuseli osoby registrovat do dvou systému, je možné nezávislé systémy propojit přes integrační prvek, jakousi proxy.  Pak je možné osobu autentizovat v systému, kde se neregistrovala.  Důležité je, aby oba systémy pracovali s těmi samými biologickými charakteristikami a komunikace přes integrátor byla zabezpečená.
 28. 28. PROCES INTEGRACE - SCHÉMA
 29. 29. PŘESNOST BIOMETRIE  100 % přesnost nedosáhneme  FAR – False acceptance rate – akceptování případů, které neměli být akceptovány  FRR – False rejection rate – zamítnutí případů, které neměli být zamítnuté
 30. 30. REGISTRACE BIOMETRICKÝCH ÚDAJŮ  Při registraci se snímají biometrické údaje 3 krát  1. krát pro vytvoření otisku  2. krát pro opětovné vytvoření otisku a sladění s prvním otiskem  3. krát pro zkušební autentizaci a prověření, že otisk je správně vytvořen
 31. 31. PODVRH S NAHRÁVKOU  Aby se předešlo podvrhu s kopií biometrické nahrávky, systém si pamatuje předešlé autentizace a pokud objeví přesnou shodu s jednou z minulých autentizací, autentizaci nepovolí.
 32. 32. RŮZNÉ DRUHY BIOMETRIE
 33. 33. KREVNÍ ŘEČIŠTĚ PRSTU (FINGER VEIN)  Čtečky krevního řečiště v prstu kontrolují, zda je prst “živý”.  Existují kombinované čtečky, které dokážou získat otisk prstu i vzorku krevního řečiště.  Tato metoda se hodně používá v Japonsku.  Každý prst může mít jinou funkci. Příklady na bankomatu:  spuštění poplachu  rychlý výběr předdefinované sumy hotovosti
 34. 34. CHARAKTERISTIKA HLASU (VOICE PRINT)  Při získávaní otisku hlasu je potřebné dát pozor na okolní ruchy, které jsou v každém prostředí jiné. Proto se někdy provádí kalibrace, která se snaží ruchy identifikovat a následně při autentizaci eliminovat.  Rozpoznání osoby je možné různými způsoby:  Zopakováním určitých slov – automatické ověření  V průběhu konverzace – potřebný je člověk, který ověří smysluplné reakce autentifikované osoby
 35. 35. VHODNOST POUŽITÍ DRUHŮ BIOMETRIE Aktivita Otisk prstu Krevní řečiště v prstu Hlas Dynamický podpis Přímá identifikace a autentizace (Osobně na pobočce) Ano Ano Ne Ano Vzdálená identifikace a autentizace (Přes webový prohlížeč) Ne Ne Ano Ne Přímá autorizace (Osobně na pobočce) Ano Ano Ne Ano Vzdálená autorizace (Přes webový prohlížeč) Ne Ne Ano Ne Fyzický vstup (Do budovy, místnosti) Ano Ano Ne Ne
 36. 36. POROVNÁNÍ DRUHŮ BIOMETRIE Biometrie Bezpečnost Přesnost Náklady Rychlost Velikost čtečky Krevní řečiště prstu Vysoká Vysoká Nízké až střední Vysoká Malá až střední Krevní řečiště dlaně Střední až vysoká Střední až vysoká Nízké až střední Střední Malá až střední Otisk prstu Střední Střední Nízké Střední Malá Črty obličeje Nízká Nízká Střední Střední Velká Oční duhovka Vysoká Vysoká Střední až vysoké Střední Velká
 37. 37. BIOMETRIE V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
 38. 38. CESTOVNÍ PAS  Podle nařízení Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy jsou všechny členské státy EU povinny zavést první biometrické prvky (obličej) do nově vydávaných cestovních dokladů do konce srpna 2006 a další biometrické prvky (otisky prstů) do konce února 2008. Tyto biometrické charakteristiky budou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu.
 39. 39. PODEPISOVÁNÍ SMLUV V GE MONEY  Použití elektronického podepisování smluv s technologií SignPad od léta 2009 v rámci pilotu  Snímá se podpis samotný plus způsob podepisování (velikosti podpisu, čas, dynamika nebo tlak ruky při podepisování)  Cílem bylo zvýšení spolehlivosti srovnávání pravosti podpisu s elektronickým vzorem.  Začátek v Tesco a Sconto.  V roce 2014 se SignPady (Xyzmo) zavedou na všech 258 pobočkách banky.  Podepsané dokumenty budou přístupné v elektronickém bankovnictví.  Digitalizace usnadňuje vytváření fyzických duplikátů dokumentů. O duplikáty smluv kvůli ztrátě žádá každý sedmý klient.  K listopadu 2014 elektronicky podepsalo přes 15 tisíc klientů zhruba 190 tisíc dokumentů. http://finparada.cz/1806-Banka-bez-papirovych-smluv.aspx
 40. 40. PODEPISOVÁNÍ SMLUV V AIR BANK  Použití elektronického podepisování smluv s technologií SignPad na pobočkách banky od svého vzniku v listopadu 2011.  Na pobočce je možné podepsat smlouvy, dodatky nebo další dokumenty pomocí zařízení SignPad.
 41. 41. PODEPISOVÁNÍ SMLUV V TATRA BANCE  Použití elektronického podepisování smluv s technologií SignPad (Xyzmo) na pobočkách banky od roku 2011.  Tatra banka zavedla digitalizovaný podpis na Slovensku jako první.  Implementoval PosAm (Riešenie PosAm bSign).  Podpisový tablet Wacom. http://www.posam.sk/wp-content/uploads/2013/01/Softver-SS-PosAm-bSign- SS_TB.pdf
 42. 42. PODEPSÁNÍ ÚVĚROVÉ SMLOUVY V CETELEM  Použití dynamického biometrického podpisu pro podepisování úvěrových smluv kdekoliv v prodejně  Smlouva je elektronická, podepisuje se na speciálním tabletu  Řešení eSign implementovala firma Anasoft  Spuštěno v roce 2013 https://www.cetelem.sk/o-spolocnosti/tlacove-centrum/tlacove- spravy/2013/podpisanie-uverovej-zmluvy-na-tablete/
 43. 43. HLASOVÁ BIOMETRIE V TATRA BANCE  Tatra banka ověřuje klienty na Call centru pomocí jejich hlasu. Klient si nemusí pamatovat žádné hesla ani kódy.  Spuštěno v létě 2013 http://www.inovacietb.sk/inovacie/hlasova-biometriatb/
 44. 44. PODEPISOVÁNÍ SMLUV V O2  Použití dynamického biometrického podpisu pro podepisování smluv s mobilním operátorem Telefonika O2  Smlouva je elektronická, podepisuje se na speciálním tabletu  Snímá se podpis samotný plus způsob podepisování  Spuštěno v závěru roku 2013 http://www.lupa.cz/clanky/telefonica-prechazi-na-ciste-elektronicke-smlouvy- zvladnou-to-ale-i-jeji-zakaznici/
 45. 45. PODEPISOVÁNÍ SMLUV V RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNĚ  Použití dynamického biometrického podpisu pro podepisování žádostí o úvěr prostřednictvím SignPadu  Pilotní projekt spuštěn v druhé polovici roku 2013 http://www.finparada.cz/1865-Rychlejsi-schvalovani-zadosti-o-uvery-diky- biometrickemu-podpisu.aspx
 46. 46. PODEPISOVÁNÍ SMLUV V POJIŠŤOVNĚ ČESKÉ SPOŘITELNY  Použití dynamického biometrického podpisu pro podepisování smluv životního pojištění prostřednictvím SignPadu  Pilot začal v červenci 2014  Podepsané dokumenty uloženy a zpřístupněny klientům prostřednictvím linku a kontrolního SMS kódu http://www.investujeme.cz/pojistovna-ceske-sporitelny-umi-sjednat-zivotni-pojisteni- s-digitalnim-podpisem/
 47. 47. PODEPISOVÁNÍ SMLUV V ČSOB POJIŠŤOVNĚ  Použití dynamického biometrického podpisu pro podepisování smluv prostřednictvím SignPadu  Smlouvy odesílány na email klienta  Pilot začal na podzim 2014 http://www.mesec.cz/aktuality/csob-pojistovna-uzavira-smlouvy-elektronicky-s- biometrickym-podpisem/
 48. 48. IT ŘEŠENÍ  Otisk prstu  http://www.morpho.com – Morpho  http://www.ekey.net – ekey  http://www.supremainc.com – Suprema  Dynamický podpis  http://www.xyzmo.com – Xyzmo  http://www.softpro.de – Softpro  Hlas  http://www.nuance.com – Nuance  Krevní řečiště prstů  http://www.hitachi.co.jp – Hitachi  http://www.morpho.com – Morpho  Krevní řečiště dlaně  http://www.fujitsu.com - Fujitsu
 49. 49. CO DÁL STUDOVAT  http://www.bromba.com/faq/biofaqe.htm
 50. 50. DĚKUJI ZA POZORNOST  Twitter @andrejprobst  Email: andrej_probst@hotmail.com  Web: www.webmasters.sk  LinkedIn: linkedin.com/andrejprobst  Prezentace: www.slideshare.net/andrej_probst

×