Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
PEER 2 PEER LENDING
KOLEKTÍVNE PÔŽIČKY
Andrej Probst
v1.2
P2P LENDING = KOLEKTÍVNE PÔŽIČKY
 Nezaistené osobné pôžičky na báze peer to peer
mimo finančné inštitúcie = kolektívne pô...
CHARAKTERISTIKY
 Investor má informácie o Dlžníkovi o jeho finančnej
situácii. Nepozná však jeho identitu.
 Investori si...
SPROSTREDKOVATEĽ
 Prevádzkuje online platformu, kde spojuje
Investorov a Dlžníkov.
 Generuje zisk výberom poplatku z úve...
VÝHODY
 Výhody pre Dlžníka:
 Nižšie úroky, často pod 10%
 Dostupnosť úveru v prípade, že finančné inštitúcie
nechcú úve...
MODELY P2P PÔŽIČIEK
 Model fixných sadzieb
 Úrokovú mieru, za ktorú sa poskytuje pôžička, určuje
Sprostredkovateľ a Dlžn...
POSKYTNUTIE PÔŽIČIEK OD INVESTOROV K
DLŽNÍKOM
17.9.2015
7
Peertopeerlending
SPLÁCANIE PÔŽIČIEK DLŽNÍKOV INVESTOROM
17.9.2015
8
Peertopeerlending
Sprostredkovateľ berie
1% zo splátok Dlžníkov
MODEL FIXNÝCH SADZIEB
17.9.2015Peertopeerlending
9
MODEL FIXNÝCH SADZIEB: 1. KROK
 Dlžník zadá požiadavku na pôžičku/úver:
 Výška úveru. Suma, ktorú si chce Dlžník požičať...
MODEL FIXNÝCH SADZIEB: 2. KROK
 Investor má voľné finančné prostriedky a chce ich
zhodnotiť.
 Investor určí sumu, ktorú ...
MODEL FIXNÝCH SADZIEB : 3. KROK
 Dlžník spláca úver
 Pravidelné fixné mesačné splátky
 Možnosť predčasného splatenia úv...
AUKČNÝ MODEL
17.9.2015Peertopeerlending
13
AUKČNÝ MODEL: 1. KROK
 Dlžník zadá požiadavku na pôžičku/úver:
 Výška úveru. Suma, ktorú si chce Dlžník požičať.
 Doba ...
AUKČNÝ MODEL: 2. KROK
 Investor má voľné finančné prostriedky a chce ich
zhodnotiť
 Investor dáva investičné ponuky na j...
AUKČNÝ MODEL: 3. KROK
 Akceptovanie investičných ponúk
 Dlžník sám vyberá investičné ponuky a akceptuje ich
 Systém Spr...
AUKČNÝ MODEL: 4. KROK
 Dlžník spláca úver Investorom
 Pravidelné fixné mesačné splátky
 Možnosť predčasného splatenia ú...
P2P PÔŽIČKY ČESKÁ REPUBLIKA
17.9.2015
18
Peertopeerlending
P2P PÔŽIČKY V ČESKEJ REPUBLIKE
17.9.2015
19
Peertopeerlending
BANKERAT.CZ ČESKÁ REPUBLIKA
www.bankerat.cz
Od roku 2010
17.9.2015
20
Peertopeerlending
HTTPS://WWW.BANKERAT.CZ/
17.9.2015
21
Peertopeerlending
BANKERAT.CZ
 Najväčší portál v ČR s poskytovaním P2P pôžičiek
aukčnou formou.
 Aukcia trvá maximálne 21 dní.
 Investor ...
POSTUP
1. Dlžník požiada o výšku úveru, dobu splácania a
maximálny úrok.
2. V priebehu aukcie Investori ponúkajú Dlžníkovi...
DLŽNÍK, VYPOŽIČIAVATEĽ
 Získanie pôžičky
 Typ pôžičky podľa preverenia [doloženie príjmov,
overenie v registroch, zástav...
INVESTOR, VERITEĽ
 Poskytnutie pôžičky
 Investor vytvorí ponuku na konkrétne požiadavky
dlžníkov. Ponuka obsahuje sumu a...
FINX.CZ ČESKÁ REPUBLIKA
https://www.finx.cz/
Od roku 2011, dnes už neaktívne
17.9.2015
26
Peertopeerlending
HTTPS://WWW.FINX.CZ/
17.9.2015
27
Peertopeerlending
FINX
 Poskytovateľ pôžičiek aukčnou formou.
 Aukcia trvá maximálne 14 dní.
 Aktuálne neprebieha žiadna aukcia.
17.9.201...
POSTUP
1. Dlžník požiada o výšku úveru a dobu splácania. K
tomu dodá informácie o príjmoch a výdajoch, majetku
a podobne.....
P2PAUKCE.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
http://p2paukce.cz/
Od apríla 2012, dnes neaktívne a na predaj
17.9.2015
30
Peertopeerlending
P2PAUKCE.CZ
 Aukčný model.
 Aktuálne nebeží žiadna pôžička.
17.9.2015
31
Peertopeerlending
PRESTITO.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
http://prestito.cz/
Od polovice 2013
17.9.2015
32
Peertopeerlending
PRESTITO.CZ
 Aukčný model.
 Dlžník vyberá jednotlivo ponuky Investorov.
17.9.2015
33
Peertopeerlending
LOANIS.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
https://loanis.cz/
Od 2014
17.9.2015
34
Peertopeerlending
LOANIS.CZ
 Aukčný model. Prevádzkuje Loanis investment a.s.
17.9.2015
35
Peertopeerlending
LOANISHYPO.CZ – ČESKÁ
REPUBLIKA
https://loanishypo.cz/
Od 2014
17.9.2015
36
Peertopeerlending
LOANIS.CZ
 Aukčný model na hypotečné pôžičky. Prevádzkuje
Loanis investment a.s.
 Aktuálne nebeží žiadna pôžička.
17.9.2...
FINGOOD.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
https://www.fingood.cz/
Od konca 2014
17.9.2015
38
Peertopeerlending
FINGOOD.CZ
 Aukčný model. Dlžník dokladá príjem, výpis z
registrov alebo zastaví nehnuteľnosť.
 Dlžník vyberá jednotlivo...
RATECASH.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
https://www.ratecash.cz/
Od konca 2014
17.9.2015
40
Peertopeerlending
RATECASH
 Aukčný model. Dlžník dokladá príjem a/alebo výpis
z registrov.
 Dlžník vyberá jednotlivo ponuky Investorov.
17...
PŮJČMÉFIRMĚ – ČESKÁ REPUBLIKA
https://pujcmefirme.cz/
Od februára 2015
17.9.2015
42
Peertopeerlending
PŮJČMÉFIRMĚ.CZ
 Aukčný model, aukcia trvá od 10 do 30 dní
17.9.2015
43
Peertopeerlending
POSTUP
1. Dlžník požiada o výšku úveru, dobu splácania a
maximálny úrok.
2. V priebehu aukcie Investori ponúkajú Dlžníkovi...
BENEFI.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
https://www.benefi.cz/
Od júna 2015
17.9.2015
45
Peertopeerlending
BENEFI.CZ
 Aukčný model, aukcia trvá od 10 do 30 dní
17.9.2015
46
Peertopeerlending
ZONKY.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
https://zonky.cz/
Od júna 2015
17.9.2015
47
Peertopeerlending
ZONKY.CZ
 Aukčný model. Spolupráca s PPF Bankou.
17.9.2015
48
Peertopeerlending
BANKING-ONLINE.CZ – ČESKÁ
REPUBLIKA
https://www.banking-online.cz/
Od septembra 2015
17.9.2015
49
Peertopeerlending
BANKING-ONLINE.CZ
 Aukčný model. Prevádzkuje P2P Invest s.r.o.
17.9.2015
50
Peertopeerlending
INTERESON.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA
https://intereson.cz/
Chystajú spustenie
17.9.2015
51
Peertopeerlending
INTERESON.CZ
 Aukčný model. Prevádzkuje P2P Invest s.r.o.
17.9.2015
52
Peertopeerlending
P2P PÔŽIČKY SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
17.9.2015
53
Peertopeerlending
P2P PÔŽIČKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
17.9.2015
54
Peertopeerlending
BONDORA SLOVENSKO, EURÓPA
https://www.bondora.sk/
Od roku 2009
17.9.2015
55
Peertopeerlending
HTTPS://WWW.BONDORA.EE/SK/DOMOV
17.9.2015
56
Peertopeerlending
BONDORA
 Poskytovateľ pôžičiek aukčnou formou.
 Estónske riešenie pre Európu v Eurách. Je možné
využiť na Slovensku i v ...
POSTUP
1. Dlžník požiada o výšku úveru, dobu splácania a
maximálny úrok.
2. V priebehu aukcie Investori ponúkajú Dlžníkovi...
ŽLTÝ MELÓN SLOVENSKO
www.zltymelon.sk
Od roku 2012
17.9.2015
59
Peertopeerlending
HTTPS://WWW.ZLTYMELON.SK/
17.9.2015
60
Peertopeerlending
ŽLTÝ MELÓN
 Poskytovateľ pôžičiek aukčnou formou.
 Aukcia trvá maximálne 14 dní.
 Suma pôžičky od 500 do 10 000 EUR.
 ...
POSTUP
1. Dlžník požiada o výšku úveru a dobu splácania. K tomu
dodá informácie o príjmoch a výdajoch, majetku a
podobne.....
INVESTUJ-POŽIČAJ SLOVENSKO
http://www.investuj-pozicaj.sk/
Od roku 2013
17.9.2015
63
Peertopeerlending
INVESTUJ-POŽIČAJ.SK
 Model s fixnými úrokovými sadzbami.
 Prevádzkuje Investgroup Nitra s.r.o.
17.9.2015
64
Peertopeerle...
ZOPA.COM VEĽKÁ BRITÁNIA
www.zopa.com
17.9.2015
65
Peertopeerlending
HTTP://WWW.ZOPA.COM/
17.9.2015
66
Peertopeerlending
ZOPA.COM
 Metóda fixných sadzieb, kde Sprostredkovateľ
určuje úrokové sadzby
 Vo Veľkej Británii číslo jedna v poskytova...
DLŽNÍK, VYPOŽIČIAVATEĽ
 Získanie pôžičky
 Dlžník vyberie sumu [1000 £ – 20 000 £] a počet rokov
splácania [2, 3, 4, 5]
...
INVESTOR, VERITEĽ
 Poskytnutie pôžičky
 Investor vyberá sumu [min 10 £], dobu investície [3, 4, 5
rokov] a očakávaný výn...
POSTUP
1. Dlžník požiada o výšku úveru a dobu splácania. K
tomu dodá informácie o svojej finančnej situácii:
príjmy, výdaj...
LENDINGCLUB.COM USA
www.lendingclub.com
17.9.2015
71
Peertopeerlending
HTTPS://WWW.LENDINGCLUB.COM/
17.9.2015
72
Peertopeerlending
LENDINGCLUB.COM
 V USA číslo jedna v poskytovaní peer to peer
pôžičiek aukčnou formou
17.9.2015
73
Peertopeerlending
DLŽNÍK, VYPOŽIČIAVATEĽ
 Získanie pôžičky
 Dlžník vyberie sumu [max 35 000 $] a poskytne
informácie o svojej finančnej si...
INVESTOR, VERITEĽ
 Poskytnutie pôžičky
 Investor vyberá sumu, dobu [3 alebo 5 rokov] a
očakávaného výnosu [6,03 % - 26,0...
UŽITOČNÉ ODKAZY
 http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer_lending
 http://www.lupa.cz/clanky/p2p-pujcky-dorazily-do-
ce...
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ…
 Twitter
@andrejprobst
 Email:
andrej_probst@hotmail.com
 Web:
www.webmasters.sk
 LinkedIn:
link...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

P2P lending, Kolektívne pôžičky

6.409 visualizaciones

Publicado el

Nezaistené osobné pôžičky na báze peer to peer mimo finančné inštitúcie = kolektívne pôžičky.
Na jednej strane sú Investori, ktorí chcú zhodnotiť svoje voľné prostriedky lepšie ako vkladom v banke.
Na druhej strane sú Dlžníci, ktorí potrebujú finančné prostriedky a nezískali ich v banke.
Investor zmenšuje riziko, že Dlžník nesplatí úver tým, že požičiava malé sumy viacerým Dlžníkom.

Publicado en: Economía y finanzas
 • Inicia sesión para ver los comentarios

P2P lending, Kolektívne pôžičky

 1. 1. PEER 2 PEER LENDING KOLEKTÍVNE PÔŽIČKY Andrej Probst v1.2
 2. 2. P2P LENDING = KOLEKTÍVNE PÔŽIČKY  Nezaistené osobné pôžičky na báze peer to peer mimo finančné inštitúcie = kolektívne pôžičky.  Na jednej strane sú Investori, ktorí chcú zhodnotiť svoje voľné prostriedky lepšie ako vkladom v banke.  Na druhej strane sú Dlžníci, ktorí potrebujú finančné prostriedky a nezískali ich v banke.  Investor zmenšuje riziko, že Dlžník nesplatí úver tým, že požičiava malé sumy viacerým Dlžníkom.  Investori a Dlžníci sa navzájom nemusia poznať.  Medzi Investorom a Dlžníkom je Sprostredkovateľ, ktorý poskytuje online platformu na sprostredkovanie pôžičiek. 17.9.2015 2 Peertopeerlending
 3. 3. CHARAKTERISTIKY  Investor má informácie o Dlžníkovi o jeho finančnej situácii. Nepozná však jeho identitu.  Investori si vyberajú, ktorým Dlžníkom poskytnú úver. Dlžníci akceptujú ponuky od Investorov.  Existuje Sprostredkovateľ medzi Investorom a Dlžníkmi, ktorý si za svoju činnosť vyberá poplatky.  Transakcie prebiehajú online.  Pôžičky nie sú ničím kryté a to ani štátom.  Pôžičky môžu byť predané ďalším Investorom. 17.9.2015 3 Peertopeerlending
 4. 4. SPROSTREDKOVATEĽ  Prevádzkuje online platformu, kde spojuje Investorov a Dlžníkov.  Generuje zisk výberom poplatku z úveru:  Percentom  Fixnou čiastkou  Vymáha nesplatené úvery. 17.9.2015 4 Peertopeerlending
 5. 5. VÝHODY  Výhody pre Dlžníka:  Nižšie úroky, často pod 10%  Dostupnosť úveru v prípade, že finančné inštitúcie nechcú úver poskytnúť  Výhody pre Investora:  Vyššie úroky než na sporiacich a vkladových účtoch v bankách  Zníženie rizika distribúciou malých pôžičiek medzi viacero Dlžníkov  Vyšší komfort. Nerieši vymáhanie nesplatených pôžičiek 17.9.2015 5 Peertopeerlending
 6. 6. MODELY P2P PÔŽIČIEK  Model fixných sadzieb  Úrokovú mieru, za ktorú sa poskytuje pôžička, určuje Sprostredkovateľ a Dlžník a Investor ju buď akceptujú alebo sa pôžička nezrealizuje.  Investor vyberá kategóriu úverov podľa bonity, do ktorej chce investovať.  Aukčný model  Stanoví sa maximálna úroková miera pre pôžičku a Investori dávajú Dlžníkom vlastné ponuky s úrokovou mierou nepresahujúcou stanovenú maximálnu hodnotu.  Investor vyberá konkrétne úvery, do ktorých chce investovať. 17.9.2015 6 Peertopeerlending
 7. 7. POSKYTNUTIE PÔŽIČIEK OD INVESTOROV K DLŽNÍKOM 17.9.2015 7 Peertopeerlending
 8. 8. SPLÁCANIE PÔŽIČIEK DLŽNÍKOV INVESTOROM 17.9.2015 8 Peertopeerlending Sprostredkovateľ berie 1% zo splátok Dlžníkov
 9. 9. MODEL FIXNÝCH SADZIEB 17.9.2015Peertopeerlending 9
 10. 10. MODEL FIXNÝCH SADZIEB: 1. KROK  Dlžník zadá požiadavku na pôžičku/úver:  Výška úveru. Suma, ktorú si chce Dlžník požičať.  Doba splácania. Ako dlho chce Dlžník úver splácať.  Finančná situácia Dlžníka pre určenie bonity/kreditu  Príjmy  Výdaje  Majetok  Sprostredkovateľ určí rating Dlžníkovej pôžičky a zaradí ju do jednej z kategórií podľa kreditu pôžičiek a stanoví úrokovú sadzbu.  Dlžník akceptuje ponuku od Sprostredkovateľa a získava úver. 17.9.2015 10 Peertopeerlending
 11. 11. MODEL FIXNÝCH SADZIEB: 2. KROK  Investor má voľné finančné prostriedky a chce ich zhodnotiť.  Investor určí sumu, ktorú chce investovať a dobu, ako dlho má investícia trvať.  Investor zvolí kategóriu úverov, do ktorej chce investovať. Úrokovú sadzbu danej kategórie určuje Sprostredkovateľ.  Nakoniec Investor zvolí, čo robiť so získanými prostriedkami. Či ich znovu reinvestuje, alebo vyberie. 17.9.2015 11 Peertopeerlending
 12. 12. MODEL FIXNÝCH SADZIEB : 3. KROK  Dlžník spláca úver  Pravidelné fixné mesačné splátky  Možnosť predčasného splatenia úveru  Možnosť vyššej splátky  Ak Dlžník neplní svoje povinnosti, dôjde k zosplatneniu úveru. Nesplatenú časť úveru vymáha Sprostredkovateľ štandardnou cestou. 17.9.2015 12 Peertopeerlending
 13. 13. AUKČNÝ MODEL 17.9.2015Peertopeerlending 13
 14. 14. AUKČNÝ MODEL: 1. KROK  Dlžník zadá požiadavku na pôžičku/úver:  Výška úveru. Suma, ktorú si chce Dlžník požičať.  Doba splácania. Ako dlho chce Dlžník úver splácať.  Finančná situácia Dlžníka pre určenie bonity/kreditu  Príjmy  Výdaje  Majetok  Spôsob istenia/ručenia  Bez istenia  Zástava nehnuteľnosti  Maximálnu úrokovú mieru, s ktorou bude Dlžník splácať pôžičku, určí  buď sám Dlžník  alebo Sprostredkovateľ na základe bonity Dlžníka 17.9.2015 14 Peertopeerlending
 15. 15. AUKČNÝ MODEL: 2. KROK  Investor má voľné finančné prostriedky a chce ich zhodnotiť  Investor dáva investičné ponuky na jednotlivé požiadavky Dlžníkov  Suma nesmie presiahnuť celkovú požiadavku Dlžníka  Úroková miera nesmie presiahnuť stanovenú maximálnu úrokovú sadzbu  Investor diverzifikuje riziko a ponúka menšie čiastky viacerým Dlžníkom 17.9.2015 15 Peertopeerlending
 16. 16. AUKČNÝ MODEL: 3. KROK  Akceptovanie investičných ponúk  Dlžník sám vyberá investičné ponuky a akceptuje ich  Systém Sprostredkovateľa automaticky vyberá najvýhodnejšie investičné ponuky od Investorov. Dlžník akceptuje ponuku zostavenú Sprostredkovateľom.  Výsledná úroková sadzba pre Dlžníka je  buď vážený priemer investičných ponúk  alebo najvyššia úroková sadzba spomedzi všetkých investičných ponúk  Dlžník získa cez Sprostredkovateľa úver od Investorov 17.9.2015 16 Peertopeerlending
 17. 17. AUKČNÝ MODEL: 4. KROK  Dlžník spláca úver Investorom  Pravidelné fixné mesačné splátky  Možnosť predčasného splatenia úveru  Možnosť vyššej splátky  Ak Dlžník neplní svoje povinnosti, dôjde k zosplatneniu úveru. Nesplatenú časť úveru vymáha Sprostredkovateľ štandardnou cestou.  Získané prostriedky Investori buď znovu investujú cez úver ďalším Dlžníkom, alebo ich vyberú. 17.9.2015 17 Peertopeerlending
 18. 18. P2P PÔŽIČKY ČESKÁ REPUBLIKA 17.9.2015 18 Peertopeerlending
 19. 19. P2P PÔŽIČKY V ČESKEJ REPUBLIKE 17.9.2015 19 Peertopeerlending
 20. 20. BANKERAT.CZ ČESKÁ REPUBLIKA www.bankerat.cz Od roku 2010 17.9.2015 20 Peertopeerlending
 21. 21. HTTPS://WWW.BANKERAT.CZ/ 17.9.2015 21 Peertopeerlending
 22. 22. BANKERAT.CZ  Najväčší portál v ČR s poskytovaním P2P pôžičiek aukčnou formou.  Aukcia trvá maximálne 21 dní.  Investor platí Sprostredkovateľovi poplatok vo výške 1 % z nesplatenej časti pôžičky za každý začatý rok.  Dopyt zo strany dlžníkov: 10 000 000 Kč v máji 2014  Počet žiadostí: 122  Priemerný úrok: 39 %  Registrovaných užívateľov: 32 282  Bankerat vymáha nesplatené pôžičky 17.9.2015 22 Peertopeerlending
 23. 23. POSTUP 1. Dlžník požiada o výšku úveru, dobu splácania a maximálny úrok. 2. V priebehu aukcie Investori ponúkajú Dlžníkovi časť peňazí za úrok. Suma peňazí a úrok nesmú byť vyššie, ako požaduje Dlžník. 3. Dlžník vyberá a akceptuje ponuky od Investorov. 4. Investori poskytnú Dlžníkovi úver. 5. Dlžník úver spláca v pravidelných splátkach. 17.9.2015 23 Peertopeerlending
 24. 24. DLŽNÍK, VYPOŽIČIAVATEĽ  Získanie pôžičky  Typ pôžičky podľa preverenia [doloženie príjmov, overenie v registroch, zástava nehnuteľnosti]  Výber sumy [10 000 – 600 000 Kč] a počtu rokov splácania [1, 2, 3, 4, 5, 6]  Výber maximálnej úrokovej miery [12% - 99%]  Výber ponúk od Investorov formou aukcie 17.9.2015 24 Peertopeerlending
 25. 25. INVESTOR, VERITEĽ  Poskytnutie pôžičky  Investor vytvorí ponuku na konkrétne požiadavky dlžníkov. Ponuka obsahuje sumu a úrokovú mieru. 17.9.2015 25 Peertopeerlending
 26. 26. FINX.CZ ČESKÁ REPUBLIKA https://www.finx.cz/ Od roku 2011, dnes už neaktívne 17.9.2015 26 Peertopeerlending
 27. 27. HTTPS://WWW.FINX.CZ/ 17.9.2015 27 Peertopeerlending
 28. 28. FINX  Poskytovateľ pôžičiek aukčnou formou.  Aukcia trvá maximálne 14 dní.  Aktuálne neprebieha žiadna aukcia. 17.9.2015 28 Peertopeerlending
 29. 29. POSTUP 1. Dlžník požiada o výšku úveru a dobu splácania. K tomu dodá informácie o príjmoch a výdajoch, majetku a podobne... 2. Sprostredkovateľ určí rating úveru, úrokovú sadzbu, poplatky. Z toho vypočíta RPMN, ktoré oznámi Dlžníkovi. 3. Dlžník akceptuje RPMN stanovenú Sprostredkovateľom. 4. V priebehu aukcie Investori ponúkajú Dlžníkovi časť peňazí za úrok. 5. Dlžník vyberá a akceptuje ponuky od Investorov. 6. Investori poskytnú Dlžníkovi úver. 7. Dlžník úver spláca v pravidelných splátkach. 17.9.2015 29 Peertopeerlending
 30. 30. P2PAUKCE.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA http://p2paukce.cz/ Od apríla 2012, dnes neaktívne a na predaj 17.9.2015 30 Peertopeerlending
 31. 31. P2PAUKCE.CZ  Aukčný model.  Aktuálne nebeží žiadna pôžička. 17.9.2015 31 Peertopeerlending
 32. 32. PRESTITO.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA http://prestito.cz/ Od polovice 2013 17.9.2015 32 Peertopeerlending
 33. 33. PRESTITO.CZ  Aukčný model.  Dlžník vyberá jednotlivo ponuky Investorov. 17.9.2015 33 Peertopeerlending
 34. 34. LOANIS.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA https://loanis.cz/ Od 2014 17.9.2015 34 Peertopeerlending
 35. 35. LOANIS.CZ  Aukčný model. Prevádzkuje Loanis investment a.s. 17.9.2015 35 Peertopeerlending
 36. 36. LOANISHYPO.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA https://loanishypo.cz/ Od 2014 17.9.2015 36 Peertopeerlending
 37. 37. LOANIS.CZ  Aukčný model na hypotečné pôžičky. Prevádzkuje Loanis investment a.s.  Aktuálne nebeží žiadna pôžička. 17.9.2015 37 Peertopeerlending
 38. 38. FINGOOD.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA https://www.fingood.cz/ Od konca 2014 17.9.2015 38 Peertopeerlending
 39. 39. FINGOOD.CZ  Aukčný model. Dlžník dokladá príjem, výpis z registrov alebo zastaví nehnuteľnosť.  Dlžník vyberá jednotlivo ponuky Investorov. 17.9.2015 39 Peertopeerlending
 40. 40. RATECASH.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA https://www.ratecash.cz/ Od konca 2014 17.9.2015 40 Peertopeerlending
 41. 41. RATECASH  Aukčný model. Dlžník dokladá príjem a/alebo výpis z registrov.  Dlžník vyberá jednotlivo ponuky Investorov. 17.9.2015 41 Peertopeerlending
 42. 42. PŮJČMÉFIRMĚ – ČESKÁ REPUBLIKA https://pujcmefirme.cz/ Od februára 2015 17.9.2015 42 Peertopeerlending
 43. 43. PŮJČMÉFIRMĚ.CZ  Aukčný model, aukcia trvá od 10 do 30 dní 17.9.2015 43 Peertopeerlending
 44. 44. POSTUP 1. Dlžník požiada o výšku úveru, dobu splácania a maximálny úrok. 2. V priebehu aukcie Investori ponúkajú Dlžníkovi časť peňazí za úrok. Suma peňazí a úrok nesmú byť vyššie, ako požaduje Dlžník. 3. Sprostredkovateľ vyberie kvantitatívne najvýhodnejšie ponuky Investorov pre Dlžníka. 4. Dlžník akceptuje ponuky od Sprostredkovateľa zostavenú z ponúk Investorov ako celok. Každý investor dostane najvyššiu úrokovú, ktorá bola medzi víťaznými ponukami, aby Investori mali rovnaký výnos pri rovnako rizikovom úvere. 5. Investori poskytnú Dlžníkovi úver. 6. Dlžník úver spláca v pravidelných splátkach. 17.9.2015 44 Peertopeerlending
 45. 45. BENEFI.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA https://www.benefi.cz/ Od júna 2015 17.9.2015 45 Peertopeerlending
 46. 46. BENEFI.CZ  Aukčný model, aukcia trvá od 10 do 30 dní 17.9.2015 46 Peertopeerlending
 47. 47. ZONKY.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA https://zonky.cz/ Od júna 2015 17.9.2015 47 Peertopeerlending
 48. 48. ZONKY.CZ  Aukčný model. Spolupráca s PPF Bankou. 17.9.2015 48 Peertopeerlending
 49. 49. BANKING-ONLINE.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA https://www.banking-online.cz/ Od septembra 2015 17.9.2015 49 Peertopeerlending
 50. 50. BANKING-ONLINE.CZ  Aukčný model. Prevádzkuje P2P Invest s.r.o. 17.9.2015 50 Peertopeerlending
 51. 51. INTERESON.CZ – ČESKÁ REPUBLIKA https://intereson.cz/ Chystajú spustenie 17.9.2015 51 Peertopeerlending
 52. 52. INTERESON.CZ  Aukčný model. Prevádzkuje P2P Invest s.r.o. 17.9.2015 52 Peertopeerlending
 53. 53. P2P PÔŽIČKY SLOVENSKÁ REPUBLIKA 17.9.2015 53 Peertopeerlending
 54. 54. P2P PÔŽIČKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 17.9.2015 54 Peertopeerlending
 55. 55. BONDORA SLOVENSKO, EURÓPA https://www.bondora.sk/ Od roku 2009 17.9.2015 55 Peertopeerlending
 56. 56. HTTPS://WWW.BONDORA.EE/SK/DOMOV 17.9.2015 56 Peertopeerlending
 57. 57. BONDORA  Poskytovateľ pôžičiek aukčnou formou.  Estónske riešenie pre Európu v Eurách. Je možné využiť na Slovensku i v Čechách  Bondora má v súčasnej dobe už 4 000 investorov  Od roku 2009 boli vydané úvery za 10 mil. €  Slúži 70 000 dlžníkov v 4 krajinách  Otvorené pre zákazníkov v 29 krajinách  Suma pôžičky od 500 do 10 000 EUR. 17.9.2015 57 Peertopeerlending
 58. 58. POSTUP 1. Dlžník požiada o výšku úveru, dobu splácania a maximálny úrok. 2. V priebehu aukcie Investori ponúkajú Dlžníkovi časť peňazí za úrok. Suma peňazí a úrok nesmú byť vyššie, ako požaduje Dlžník. 3. Sprostredkovateľ vyberie kvantitatívne najvýhodnejšie ponuky Investorov pre Dlžníka. 4. Dlžník akceptuje ponuky od Sprostredkovateľa zostavenú z ponúk Investorov ako celok. Každý investor dostane najvyššiu úrokovú, ktorá bola medzi víťaznými ponukami, aby Investori mali rovnaký výnos pri rovnako rizikovom úvere. 5. Investori poskytnú Dlžníkovi úver. 6. Dlžník úver spláca v pravidelných splátkach. 17.9.2015 58 Peertopeerlending
 59. 59. ŽLTÝ MELÓN SLOVENSKO www.zltymelon.sk Od roku 2012 17.9.2015 59 Peertopeerlending
 60. 60. HTTPS://WWW.ZLTYMELON.SK/ 17.9.2015 60 Peertopeerlending
 61. 61. ŽLTÝ MELÓN  Poskytovateľ pôžičiek aukčnou formou.  Aukcia trvá maximálne 14 dní.  Suma pôžičky od 500 do 10 000 EUR.  Splatnosť pôžičky od 1 do 3 rokov.  Úroková sadzba už od 6,9 %.  Možnosť poistenia splácania pôžičky.  Vrátenie poplatku 1,5 % za poskytnutie (pri pôžičkách nad 5.000 EUR).  Aktuálny čistý investičný výnos pre Investorov je 15,16 %. 17.9.2015 61 Peertopeerlending
 62. 62. POSTUP 1. Dlžník požiada o výšku úveru a dobu splácania. K tomu dodá informácie o príjmoch a výdajoch, majetku a podobne... 2. Sprostredkovateľ určí rating úveru, úrokovú sadzbu, poplatky. Z toho vypočíta RPMN, ktoré oznámi Dlžníkovi. 3. Dlžník akceptuje RPMN stanovenú Sprostredkovateľom. 4. V priebehu aukcie Investori ponúkajú Dlžníkovi časť peňazí za úrok. 5. Sprostredkovateľ vyberie kvantitatívne najvýhodnejšie ponuky Investorov pre Dlžníka. 6. Dlžník akceptuje ponuky od Sprostredkovateľa zostavenú z ponúk Investorov ako celok. 7. Investori poskytnú Dlžníkovi úver. 8. Dlžník úver spláca v pravidelných splátkach. 17.9.2015 62 Peertopeerlending
 63. 63. INVESTUJ-POŽIČAJ SLOVENSKO http://www.investuj-pozicaj.sk/ Od roku 2013 17.9.2015 63 Peertopeerlending
 64. 64. INVESTUJ-POŽIČAJ.SK  Model s fixnými úrokovými sadzbami.  Prevádzkuje Investgroup Nitra s.r.o. 17.9.2015 64 Peertopeerlending
 65. 65. ZOPA.COM VEĽKÁ BRITÁNIA www.zopa.com 17.9.2015 65 Peertopeerlending
 66. 66. HTTP://WWW.ZOPA.COM/ 17.9.2015 66 Peertopeerlending
 67. 67. ZOPA.COM  Metóda fixných sadzieb, kde Sprostredkovateľ určuje úrokové sadzby  Vo Veľkej Británii číslo jedna v poskytovaní peer to peer pôžičiek  Od roku 2005 sprostredkovala pôžičky v sume 529 miliónov £  50 000 investorov, 80 000 dlžníkov  Nejedná sa o aukčný systém 17.9.2015 67 Peertopeerlending
 68. 68. DLŽNÍK, VYPOŽIČIAVATEĽ  Získanie pôžičky  Dlžník vyberie sumu [1000 £ – 20 000 £] a počet rokov splácania [2, 3, 4, 5]  Na základe finančnej situácie Dlžníka Sprostredkovateľ stanoví úrokovú sadzbu  APR (Annual Percentage Rate) [4,4 % -15,5 %] zahŕňa v sebe úrok (pre Investora) i poplatky (pre Sprostredkovateľa)  Dlžník akceptuje návrh Sprostredkovateľa a získava pôžičku  Splácanie pôžičky  Predčasné splatenie nie je penalizované 17.9.2015 68 Peertopeerlending
 69. 69. INVESTOR, VERITEĽ  Poskytnutie pôžičky  Investor vyberá sumu [min 10 £], dobu investície [3, 4, 5 rokov] a očakávaný výnosu [5,2 %]  Investor určí, čo urobiť so splátkami [reinvestovať alebo vyplatiť]  Systém Sprostredkovateľa rozdelí investíciu Investora automaticky medzi niekoľkých Dlžníkov podľa očakávaného výnosu Investora 17.9.2015 69 Peertopeerlending
 70. 70. POSTUP 1. Dlžník požiada o výšku úveru a dobu splácania. K tomu dodá informácie o svojej finančnej situácii: príjmy, výdaje, majetku... 2. Sprostredkovateľ určí rating úveru a úrokovú sadzbu (APR). Dlžník akceptuje APR. Sprostredkovateľ zaradí úver do určitej skupiny podľa kreditu Dlžníka. 3. Investor zvolí sumu peňazí, ktorú chce investovať a ako dlho chce investovať. Investor zvolí skupinu podľa kreditu, kde chce investovať. 4. Sprostredkovateľ automaticky rozvrhne investície od Investorov medzi Dlžníkov. 17.9.2015 70 Peertopeerlending
 71. 71. LENDINGCLUB.COM USA www.lendingclub.com 17.9.2015 71 Peertopeerlending
 72. 72. HTTPS://WWW.LENDINGCLUB.COM/ 17.9.2015 72 Peertopeerlending
 73. 73. LENDINGCLUB.COM  V USA číslo jedna v poskytovaní peer to peer pôžičiek aukčnou formou 17.9.2015 73 Peertopeerlending
 74. 74. DLŽNÍK, VYPOŽIČIAVATEĽ  Získanie pôžičky  Dlžník vyberie sumu [max 35 000 $] a poskytne informácie o svojej finančnej situácii  Sprostredkovateľ určí úrokovú mieru [6,79 % - 29,99 %]  Investori dávajú ponuky Dlžníkovi, ktorý si vyberá.  Dlžník dostane pôžičku  Splácanie pôžičky  Dlžník spláca fixné mesačné splátky, ktoré sa distribuujú Investoroom  Predčasné splatenie bez pokuty 17.9.2015 74 Peertopeerlending
 75. 75. INVESTOR, VERITEĽ  Poskytnutie pôžičky  Investor vyberá sumu, dobu [3 alebo 5 rokov] a očakávaného výnosu [6,03 % - 26,06 %]  Investor definuje, čo urobiť so splátkami [reinvestovať alebo vyplatiť]  Investor vytvorí ponuku na konkrétne požiadavky Dlžníkov. Ponuka obsahuje sumu a úrokovú mieru. 17.9.2015 75 Peertopeerlending
 76. 76. UŽITOČNÉ ODKAZY  http://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer_lending  http://www.lupa.cz/clanky/p2p-pujcky-dorazily-do- ceska/  http://ekonomika.sme.sk/c/6613462/obisli-banky- cez-webove-aukcie-ponukaju-miliony.html  http://www.lupa.cz/clanky/p2p-pujcky-proc-se- zadluzit-bance-kdyz-vam-muze-pujcit-dav/  http://www.wiseclerk.com/group-news/ 17.9.2015 76 Peertopeerlending
 77. 77. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ…  Twitter @andrejprobst  Email: andrej_probst@hotmail.com  Web: www.webmasters.sk  LinkedIn: linkedin.com/andrejprobst  Prezentácie: www.slideshare.net/andrej_probst

×