Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

.SK doména v roku 2015

Štatistiky .SK domény na začiatku roku 2015. Najväčší registrátori, najväčší držitelia domén, najčastejšie prefixy domén, najväčšie name servere...

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

.SK doména v roku 2015

 1. 1. Doména .sk v roku 2015 KTO REGISTROVAL NAJVIAC .SK DOMÉN? KTO DRŽÍ NAJVIAC .SK DOMÉN? AKÉ PREFIXY DOMÉN SÚ NAJČASTEJŠIE? … ZDROJ DÁT: WWW.SK-NIC.SK Z 5.2.2015. SPRACOVAL: ANDREJ PROBST
 2. 2. .sk doména 29. marca 1993 Počet registrátorov: 1 Počet držiteľov: 1 Počet domén: 1 Priemerný počet domén na jedného registrátora: 1 Priemerný počet domén na jedného držiteľa: 1 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 2
 3. 3. .sk doména 28. marca 2013 Počet registrátorov: 2 565 Počet držiteľov: 67 493 Počet domén: 288 651 Priemerný počet domén na jedného registrátora: 112,5 Priemerný počet domén na jedného držiteľa: 4,28 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 3
 4. 4. .sk doména 5. februára 2015 Počet registrátorov: 2 409 Počet držiteľov: 68 806 Počet domén: 311 456 Priemerný počet domén na jedného registrátora: 129,3 Priemerný počet domén na jedného držiteľa: 4,5 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 4
 5. 5. Významná zmena medzi registrátormi v roku 2014 19. mája 2014 kúpil registrátor Webglobe 100 % obchodného podielu iného registrátora Yegon. Všetky domény sú registrované pod hlavičkou zjednotenej firmy Webglobe - Yegon. 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 5
 6. 6. Najväčší registrátori .sk domén Kód registrátora Registrátor Percentuálny podiel Počet domén WEBS-0001 WebSupport 22% 67 237 WEBG-0001 Webglobe - Yegon 10% 32 529 IPEK-0001 WebHouse 10% 30 775 GLOB-0079 Active 24 8% 23 783 EXOT-0004 EXO 5% 16 851 ISKI-0001 Internet SK 5% 14 800 ZONE-0002 Zoner 4% 13 727 GRAN-0063 Gransy 4% 12 818 ASYS-0003 Atlantis Systems 2% 6 095 NHOS-0001 NIC Hosting 2% 6 017 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 6
 7. 7. Rozloženie registrátorov podľa počtu registrovaných domén 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 7 WebSupport; 22% Webglobe - Yegon; 10% WebHouse; 10% Active 24; 8% EXO; 5% Internet SK; 5% Zoner; 4% Gransy; 4% Atlantis Systems; 2% NIC Hosting; 2% Ignum; 2% Slovak Telekom; 2% Elbia; 1% Weby Group; 1% Platon; 1% Slovanet; 1% Swan; 1% Benestra; 1% EuroNET; 1% Eva Hromádková; 1% Ostatní; 17%
 8. 8. Najväčší držitelia .sk domén Kód držiteľa Držiteľ Percentuálny podiel Počet domén WEBS-0001 WebSupport 13% 40 339 GLOB-0079 Active 24 6% 17 794 IPEK-0001 WebHouse 4% 13 874 ZONE-0002 Zoner 4% 12 004 EXOT-0004 EXO 3% 8 520 GRAN-0063 Gransy 2% 7 741 WEBG-0001 Webglobe - Yegon 2% 7 336 IGNU-0001 Ignum 2% 5 409 ASYS-0003 Atlantis Systems 1% 3 894 WEST-0024 Westcom 1% 2 973 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 8
 9. 9. Rozloženie držiteľov podľa počtu držaných domén 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 9 WebSupport; 13% Active 24; 6% WebHouse; 4% Zoner; 4% EXO; 3% Gransy; 2% Webglobe - Yegon; 2% Ignum; 2% Atlantis Systems; 1% Westcom; 1% Ostatní; 62%
 10. 10. Najčastejšie Name Servere 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 10 NS Percentuálny podiel Počet domén ns1.websupport.sk 21% 66 307 ns1.webhouse.sk 8% 25 061 alfa.ns.active24.cz 5% 16 133 ns.exohosting.sk 5% 14 993 ns1.nameserver.sk 4% 11 528 ns.forpsi.net 3% 8 759 ns1.regzone.cz 2% 6 351 ns1.dnsbackup.net 2% 6 275 ns0.atlantis.sk 2% 6 138 ns.webglobe.sk 2% 5 405
 11. 11. Rozloženie Name serverov podľa počtu držaných domén 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 11 ns1.websupport.sk; 21% ns1.webhouse.sk; 8% alfa.ns.active24.cz; 5% ns.exohosting.sk; 5% ns1.nameserver.sk; 4% ns.forpsi.net; 3% ns1.regzone.cz; 2% ns1.dnsbackup.net; 2%ns0.atlantis.sk; 2%ns.webglobe.sk; 2% ns1.nic.sk; 2% 2% 43%
 12. 12. Dĺžka .sk domén Domény sú dlhé 2 až 63 znakov. Najčastejšia dĺžka .sk domény je 8 znakov. Nasleduje dĺžka 7 a 9 znakov. Najdlhšie domény majú 63 znakov: ◦ ziskajtepoistenieautaajcestovnepoistenieastavebnespore nieonline.sk ◦ nastroje-na-zvysovanie-konkurencieschopnosti- vyrobnych-podnikov.sk ◦ fotovoltaika-kurenie-solarne-systemy-kotly-pelety- brikety-uhlie.sk 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 12
 13. 13. Rozloženie dĺžiek domén podľa počtu domén 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 13 8 znakov; 10% 7 znakov; 10% 9 znakov; 10% 6 znakov; 9% 10 znakov; 9% 11 znakov; 8% 5 znakov; 7% 12 znakov; 7% 13 znakov; 6% 14 znakov; 5% 4 znaky; 4% 15 znakov; 4% 16 znakov; 3% 3 znaky; 2% 17 znakov; 2% 18 znakov; 2% 19 znakov; 1% 20 znakov; 1% Ostatné; 2%
 14. 14. Zoradenie počtu domén podľa počtu znakov 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 14 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2znaky 3znaky 4znaky 5znakov 6znakov 7znakov 8znakov 9znakov 10znakov 11znakov 12znakov 13znakov 14znakov 15znakov 16znakov 17znakov 18znakov 19znakov 20znakov 21znakov 22znakov 23znakov 24znakov 25znakov 26znakov 27znakov 28znakov 29znakov 30znakov 31znakov 32znakov 33znakov 34znakov 35znakov 36znakov 37znakov 38znakov 39znakov 40znakov 41znakov 42znakov 43znakov 44znakov 45znakov 46znakov 47znakov 52znakov 53znakov 54znakov 57znakov 59znakov 62znakov 63znakov
 15. 15. Zipfov zákon Zipfov zákon vyjadruje vzťah medzi frekvenciou výskytu určitej udalosti a jej poradím. Vynásobenie frekvencie udalosti s jej poradím je konštantné. Druhá udalosť sa vyskytuje dva krát menej ako prvá. Tretia udalosť tri krát menej ako prvá. Atď. Za udalosť zoberieme počet domén v rukách registrátorov a držiteľov. Zipfov zákon platí aj pri registrátoroch a držiteľoch, násobok je rádovo konštantný. 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 15
 16. 16. Zipfov zákon platí pri registrátoroch Registrátor Poradie Frekvencia Poradie x Frekvencia WebSupport 1 67 237 67 237 Webglobe 2 32 529 65 058 WebHouse 3 30 775 92 325 Active 24 4 23 783 95 132 EXO 5 16 851 84 255 Internet SK 6 14 800 88 800 Zoner 7 13 727 96 089 Gransy 8 12 818 102 544 Atlantis Systems 9 6 095 54 855 NIC Hosting 10 6 017 60 170 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 16
 17. 17. Zipfov zákon platí pri držiteľoch Držiteľ Poradie Frekvencia Poradie x Frekvencia WebSupport 1 40 339 40 339 Active 24 2 17 794 35 588 WebHouse 3 13 874 41 622 Zoner 4 12 004 48 016 EXO 5 8 520 42 600 Gransy 6 7 741 46 446 Webglobe 7 7 336 51 352 Ignum 8 5 409 43 272 Atlantis Systems 9 3 894 35 046 Westcom 10 2 973 29 730 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 17
 18. 18. Paretova analýza Paretovo pravidlo: 20 % zdrojov dokáže pokryť 80 % činností. Paretova analýza identifikuje najvýznamnejšie zdroje, ktoré majú dopad na väčšinu činností. Snažíme sa určiť registrátorov a držiteľov, ktorý majú najväčší vplyv na doménu .sk. Hľadáme tých registrátorov a držiteľov, ktorí dohromady držia 80 % .sk domén. Paretovo pravidlo takmer presne sedí na držiteľov domén. 20 % držiteľov vlastní 80 % všetkých domén. 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 18
 19. 19. Paretova analýza registrátorov 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 19
 20. 20. Paretova analýza držiteľov 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 20
 21. 21. Výsledok paretovej analýzy 0,66 % (16) registrátorov sa stará o 80 % .sk domén. 1,04 % (25) registrátorov sa stará o 85 % .sk domén. 3,11 % (75) registrátorov sa stará o 90 % .sk domén. 10,47 % (252) registrátorov sa stará o 95 % .sk domén. 19,92 % (13 706) držiteľov vlastní 80 % .sk domén. 32,08 % (22 073) držiteľov vlastní 85 % .sk domén. 54,71 % (37 645) držiteľov vlastní 90 % .sk domén. 77,34 % (53 218) držiteľov vlastní 95 % .sk domén. 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 21
 22. 22. Najčastejšie prefixy domén 1/2 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 22 Prefix .sk domény Počet znakov prefixu Počet domén automatickeprevodovky 21 8 ringieraxelspringer 19 11 vymahaniepohladavok 19 11 realitnakancelaria 18 22 elektroinstalacie 17 15 interierovedvere 16 14 rybarskepotreby 15 31 vstavaneskrine 14 28 autopozicovna 13 74 najlacnejsie 12 169 najlacnejsi 11 240 restauracia 11 218 ubytovanie 10 435
 23. 23. Najčastejšie prefixy domén 2/2 9. 2. 2015 DOMÉNA .SK V ROKU 2015 23 Prefix .sk domény Počet znakov prefixu Počet domén autoskola 9 276 slovensk 8 499 apartman 8 262 penzion 7 862 elektro 7 516 nabytok 7 316 online 6 541 hotel 5 821 sport 5 684 super 5 705 auto 4 2805 euro 4 1314
 24. 24. Viac informácií získate tu... Twitter: @andrejprobst Email: andrej_probst@hotmail.com Web: www.webmasters.sk LinkedIn: linkedin.com/andrejprobst Prezentácie: www.slideshare.net/andrej_probst

×