Publicidad

Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)

19 de Jul de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Similar a Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)(20)

Más de aneronda(20)

Publicidad

Estratègia d’acció comunitària per a la salut (per Francesc Botella)

 1. Estratègia d’Acció Comunitària per a la Salut Subdirecció General de Promoció de la Salut i Prevenció Direcció General de Salut Pública
 2. Principals determinants de la salut segons Dahlgren i Whitehead, 1993 Whitehead M, Dahlgren G. Concepts and principles for tackling social inequities in health. Levelling up (part 2). World Health Organization: Studies on social and economic determinants of population health nº 3, Denmark; 2006.
 3. • Cicle vital • Factors estructurals • Gradient social de la salut mesures universals i major intensitat sobre els més vulnerable • Sobre persones excloses accions sobre els processos d’exclusió i no sobre grups • Enfocament sobre actius, recursos i capacitats • Equitat de génere i intergeneracional Qüestions claus per a la promoció de l’equitat en salut
 4. 1. M cardiovasculars 2. Càncer 3. Diabetis 4. M respiratòries cròniques 1. Alimentació saludable 2. Activitat física 3. Consum d’alcohol 4. Consum de tabac
 5. Bases de l’acció comunitària: I) Model d’actius per a la salut pública
 6. Bases de l’acció comunitària: II) Agents de salut: educació entre iguals Una persona sense formació professional sanitària prèvia, que actúa com promotor de canvis en hàbits de salut entre iguals
 7. Bases de l’acció comunitària: III) Participació • Salut en totes les polítiques • Intersectorialitat • Co-lideratge • Sostenibilitat
 8. Marc estratègic EU-OMS: Estratègia de Salut 2020 Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut (2013) Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020 L3. Enfortir l’equidad i reduir les desigualtats en salut L4. Prestar atenció a les persones en moments especials del cicle vital L5. Promoure entorns saludables i comunitats orientades cap a la salut
 9. Àmbits d’intervenció DS
 10. Conselleria de sanitat universal i salut pública DG Assistència sanitària DG Salut pública Direcció SP ESTRATEGIA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA PER A LA SALUT Pla de salut 2016-2020 Direcció AP Consell de salut departament sanitari Organigrama funcional I
 11. MUNICIPI CSP MUNICIPI MUNICIPI MUNICIPI MUNICIPI MUNICIPI Organigrama funcional II
 12. Organigrama funcional III Centre de salut pública Equip d’atenació primària Consell de salut localEntitats locals Ciutadania Ajuntament Co-lideratge: salut-inclusió-educació Equip d’atenació primària Equip d’atenació primària
 13. Dinamitzar accions de promoció de la salut a partir de la participació comunitària, que permeta la creació d'una xarxa intersectorial de bones pràctiques en els entorns de les ciutats, barris i pobles de la Comunitat Valenciana. Objectiu general
 14. Objectius específics A. Oferir recolzament metodològic per a la planificació, desenvolupament i avaluació de les accions comunitàries per a la salut B. Elaborar una plataforma de bones pàctiques que afavorisca la construcció d’una xarxa intersectorial de salut C. Consolidar i impulsar les propostes d’acció preferent en població en situació de vulnerabilitat (RIU, MIHSALUD, Elx, Alacant…)
 15. A. Recolzament metodològic 1. Proposta formativa • agents de salut; • associacions de pacients • professionals sanitaris; • tècnics municipals; • tècnics d'acció comunitària 2. Una valoració i qualificació de les APS
 16. B. Plataforma d’integració de bones pràctiques 1. Promotor de APS 2. Adhesió municipal PS CV 2016-20 4. Estudi participatiu de situació 5. Identificació i priorització de APS 6. Valoració de APS i definició pla d’acció 7. Implementació del pla d’acció 8. Avaluació processos i resultats 9. Integració telemàtica 10. Difusió Cicle de desenvolupament de Accions de Promoció de la Salut (APS) 3. Consell Local de Salut
 17. Factors d’intervenció Nutrició Activitat física Sexualitat Benestar emocional Parentalitat positiva Envelliment actiu Addiccions: tabac, alcohol... Violència Perfil poblacional Població general Infants Adolescents Joves Adults Majors Entorns Educatiu Sanitari Laboral Comunitari Categorització de APS
 18. Integració telemàtica i mapa d’actius
 19. Integració telemàtica i mapa d’actius
 20. C. APS en població vulnerable • RIU (Algemesí i d’Alzira) • MIHSALUD (València) • La Coma i Santa Rita (Paterna) • El Carrús, Toscar i Sector V (Elx) • Ciutat Jardí (Alacant)
 21. 1. Participació en l’elaboració d'un mapa de desigualtats en salut que identifique les zones d'atenció preferent. 2. Metodologia d’avaluació per a l'estudi de: • situació de salut • avaluació del procés • impacte de les intervencions Accions derivades
 22. 1. Difusió local per a l’adhesió del Pla Salut CV 2016-20 2. Mapa desigualtats en salut (llei de barris) 3. Participació ciutadana: Consell local de salut 4. Co-lideratge: atenció primària-igualtat-educació 5. Anàlisi de la situació de salut: mapa d’actius 6. Validació de les propostes (APS): criteris de qualitat 7. Avaluació d’impacte de les APS en àrees petites 8. Plataforma de formació 9. Models de sostenibilitat 10. Pla d’integració i difusió de les bones pràctiques Línies de desenvolupament de la EACS
 23. Activitats 2016 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Proposta metodològica APS pilot (Nules) Aprovació executiva Jornada d'experiències Elx VLC Criteris qualitat APS Oferta Formativa 1-2 Identificació d'accions Mapa d'actius Mapa desigualtats Integració telemàtica Pla de difusió ESPM PACAP EACS cronograma 2016
Publicidad