Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Tema 5

 1. 1. A UNION EUROPEA. (O Proceso De Creacion Da UE). Angel Bouzon Barreiro.
 2. 2. A Necesidade Dun Bloque Comercial Europeo.  As primeiras propostas viables plasmaronse no tratado de roma. Este previa que a prosperidade da Comunidade Economica Europea e, a sua unidade politica e economica, ian depender dun mercado interior unico.  So o reto de dispoñer dun mercado interior unico de millons de persoas permitiria a existencia de economias de escala na fabricacion, na investigacion e mais na innovacion.
 3. 3. A UE.  Co Tratado da UE, o espazo libre de circulacion, comezou a ser unha realidade. Unha das iniciativas con efectos mais importantes foi a aprovacion da Union Economica e Monetaria.
 4. 4. Obxetivos Da UE.  Impulso do progreso economico e social.  A afirmacion da identidade europea no ambito internacional.  Implantacion dunha cidadania europea.  O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza.  O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario.
 5. 5. A UE E A Heteroxeneidade.  A UE segue sendo un conxunto heteroxeneo de estados.  A heteroxeneidade manifestase tanto nos seus niveis de desenvolvemento como na sua diversidade cultural.
 6. 6. Politica Rexional Solidaria.  FONDOS ESTRUTURAIS E FONDOS DE COHESION:  Prestamos para realizar investimentos nas rexions mais pobres.  Creacion de infraestruturas de transporte e para a subministracion de enerxia.  Obras publicas para a solucion de problemas do medio natural e para a asistencia tecnica en xeral.  Politicas comuns nos ambitos cultural, educativo, problemática xuvenil, etc.  Postos de traballo.  Prestamos e subvencions coa finalidade de axudar a manter os sectores agricola e pesqueiro comunitario.
 7. 7. A Ampliacion Da UE.  Aumento de desequilibrios entre os novos e os antigos membros.
 8. 8. O Consello Europeo.  Esta composto polos xefes do Estado ou goberno dos membros. Encargase de definir as orientacions xerais de actuacion e de desenvolvemento.
 9. 9. O Consello Da Union Europea.  Ministros de cada rama. Decisions mais importantes e coordinanse as actuacions dos distintos Estados da UE.
 10. 10. O Parlamento Europeo.  E elixido por sufraxio universal (eleccions europeas).  Funcion lexislativa e aproba os orzamentos da UE.
 11. 11. A Comision Europea.  Exerce a funcion executiva. Composicion: o presidente e os comisarios.
 12. 12. Tribunal De Xustiza  Composicion: xuices. Exerce a funcion xudicial.
 13. 13. O Defensor Do Pobo Europeo.  E elixido polo parlamento. Debe defender o pobo.
 14. 14. Industria Da UE.  INDUSTRIAS: Tradicional, de altas tecnoloxias. Zonas bastante poboadas como cidades. En España. Paises do Leste de Europa.  PRODUCCION INDUSTRIAL:  Desestruturacion industrial.  Proceso de deslocalizacion industrial.  Falta de recursos enerxeticos e mais de materias primas.
 15. 15. Servizos, Comercios E Comunicación.  CAUSA FUNDAMENTAL DO AUMENTO DO SECTOR TERCIARIO: Desenvolvemento tecnoloxico.  CAUSA SECUNDARIA: Novas actividades das sociedades avanzadas.  ACTIVIDADES: Comercio: A maior actividade de compra e venda.  TRANSPORTES: Mellora da actualizacion de rede de transporte. Gran importancia de transporte por estrada. Trens de alta velocidade. Transporte maritimo de mercadorias. Transporte aereo.
 16. 16. España Na UE.  Condicionante da ditadura de Franco retrasou a entrada de España na UE.  Adaptacion da economia Española.  TRAS A INCORPORACION DE ESPAÑA: En 1986 entrou España na UE xunto con Portugal. Na actualidade ten un comisario e 54 diputados europeos.
 17. 17. Galicia Na UE.  Galicia foi considerada unha rexion de converxencia.  OS FONDOS EUROPEOS EN GALICIA: O fondo europeo de pesca 2007-2013. O fondo social europeo 2007- 2013. Ofondo europeo agricola de desenvolvemento rural 2007-2013.  A EURORREXION GALICIA- NORTE DE PORTUGAL: Precedentes desta eurorrexion: O eixe atlantico. A comunidade norte de galicia.  A PARTICIPACION DE GALICIA NA UE: Participa a traves do comité das rexions e do consello da union europea.

×