България - икономическо състояние `2012

Bulgarian Industrial Association
Bulgarian Industrial AssociationPR Manager en Българска стопанска камара
БЪЛГАРИЯ 2012
ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
    Април 2012 г.
БВП - тенденции


               2,9%       Министерството на
       финансите намали
         наполовина
       прогнозата за растеж
       през 2012 г. от 2.9%
          на 1.4%
БВП - тенденции
80,000
70,000
         76000
60,000      74000
50,000      72000
         70000
40,000
         68000
30,000      66000
20,000      64000
               БВП, млн.лв.
10,000
           2009  2010  2011
  0
Брутна добавена стойност, структура
                  1997   2008   2009   2010   2011
Селско и горско стопанство, лов и
                   26,7%   6,9%   4,8%   5,3%   5,6%
риболов
Добивна и преработваща
промишленост; Производство и
разпределение на           23,1%  22,0%  22,1%  23,2%   24,6%
електроенергия, газ и вода
Строителство             2,8%   8,4%   8,5%   8,1%   6,5%
Търговия, ремонт на автомобили и
битова техника; Хотели, общежития
и обществено хранене; Транспорт   20,6%  24,4%  24,9%  23,6%   25,4%
и съобщения
Финанси, кредит, застраховки;
Операции с недвижимо и движимо    16,6%  23,4%  23,6%  23,6%   23,0%
имущество, бизнес услуги
Държавно управление;
Образование; Здравеопазване     10,1%  14,9%  16,0%  16,3%   14,9%

Общо за икономиката          100%  100%   100%   100%   100%
Външна търговия
                Положителна е
                тенденцията за
               изпреварващ ръст на
               износа пред вноса
               през последните две
                  години
 Пасивното салдо през
  януари 2012 г. е 509
млн.лева или нараства 2.5
пъти спрямо януари 2011 г.
Инвестиции
                          Първи признаци
2011                 17 364    за възстановяване
                            обема на
                          инвестициите през
2010               16 138         2011 г.

2009                   20 063


2008                        26 015


2007                   20 519


    ,  5 000  10 000  15 000  20 000  25 000  30 000
Преки чуждестранни инвестиции
            15 000,0

                                    Рисковете от
            10 000,0
                                   двоен дефицит
                                   се увеличават
Млн. евро
            5 000,0


                ,


            -5 000,0


           -10 000,0
                  2007    2008    2009    2010    2011
      Преки чуждестранни   9 051,8  6 727,8  2 436,9  1 208,5  1 341,2
      инвестиции
      Финансова сметка    13 676,4  11 463,3  1 163,4  -698,5   -1 194,3
      Търговско салдо    -7 245,3  -8 597,7  -4 173,9  -2 763,7  -1 974,6
Депозити и кредити
Средна работна заплата, лева
1 000
 900
 800
                   648   707
 700             609
           545
 600
       431
 500
 400
 300
 200
 100
  ,
  2006  2007  2008  2009  2010   2011   2012
Европейски фондове, млрд.лв.
     2007-2013 г.
          Към 29.02.2012 г. са
          разплатени 23.43%
           от средствата по
           оперативните
            програми
Наети лица             За три години са
                              загубени 380 хил.
2 500 000
                               работни места
2 000 000

1 500 000
      2 380 257  2 466 852  2 404 633  2 242 607   2 088 138
1 000 000

 500 000

    0               -62 219  -162 026   -154 469

-500 000
      2007     2008    2009    2010     2011
        Загубени работни места
        Среден списъчен брой на наетите лица
Безработни и обезкуражени лица


                 Младежите на възраст
                  15-24 г. са 2/5 от
                 обезкуражените лица
 Съотношения на работната сила
  на 15-64 навършени години
Консолидирана фискална програма 30,000.0                              30.0

                25,000.0                              25.0

                20,000.0                              20.0
Млн.лева
                15,000.0                              15.0

                10,000.0                              10.0

                 5,000.0                              5.0

                    .                              .

                -5,000.0                              -5.0
                       2007    2008    2009    2010    2011
      Приходи и помощи         24,063.0  27,313.2  25,040.9  23,932.6  25,378.0
      Общо разходи           22,103.4  25,323.4  25,666.9  26,755.4  26,181.0
      Касов дефицит(-) / излишък(+)   1,959.6  1,989.8  -626.1  -2,822.8  -1,582.2
      Касов дефицит(-) / излишък(+) %
                        3.3    2.9    -0.9    -4.0    -2.1
            от БВП
Фискален резерв
         Към 29.02.2012 г.
          фискалният
          резерв е 3,802
           млрд.лева
Факти и рискове
Област Бургас
Благодаря за вниманието!
БЪЛГАРИЯ 2012
ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ    Април 2012 г.
1 de 18

Recomendados

Banking sector por
Banking sector Banking sector
Banking sector Bulbank
443 vistas19 diapositivas
BUL INS por
BUL INSBUL INS
BUL INSVergil Penkov
840 vistas16 diapositivas
Задлъжнялост 2011 г. por
Задлъжнялост 2011 г.Задлъжнялост 2011 г.
Задлъжнялост 2011 г.Bulgarian Industrial Association
301 vistas28 diapositivas
Фирмена задлъжнялост `2010 por
Фирмена задлъжнялост `2010Фирмена задлъжнялост `2010
Фирмена задлъжнялост `2010Bulgarian Industrial Association
264 vistas22 diapositivas
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване por
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеBulgarian Industrial Association
396 vistas15 diapositivas
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Bulgarian Industrial Association
408 vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Представяне на БСК por
Представяне на БСКПредставяне на БСК
Представяне на БСКBulgarian Industrial Association
264 vistas27 diapositivas
Първи успех срещу такса “смет” por
Първи успех срещу такса “смет”Първи успех срещу такса “смет”
Първи успех срещу такса “смет”Bulgarian Industrial Association
233 vistas14 diapositivas
Wto por
WtoWto
WtoShriya Dhar
1.7K vistas5 diapositivas
The Impact of Information and Communication Technologies on Social Welfare por
The Impact of Information and Communication Technologies on Social WelfareThe Impact of Information and Communication Technologies on Social Welfare
The Impact of Information and Communication Technologies on Social WelfareInvestigaciontelecom
911 vistas12 diapositivas
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура por
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураBulgarian Industrial Association
242 vistas11 diapositivas
Младежка безработица por
Младежка безработицаМладежка безработица
Младежка безработицаBulgarian Industrial Association
698 vistas9 diapositivas

Similar a България - икономическо състояние `2012

Media scene Q1 2012 por
Media scene Q1 2012Media scene Q1 2012
Media scene Q1 2012Argent2002
245 vistas6 diapositivas
Управление на търговски кредити. Презентация на Веселин Илиев por
Управление на търговски кредити. Презентация на Веселин ИлиевУправление на търговски кредити. Презентация на Веселин Илиев
Управление на търговски кредити. Презентация на Веселин Илиевilko gruev
1.8K vistas148 diapositivas
Budget doo 2011_2012 por
Budget doo 2011_2012Budget doo 2011_2012
Budget doo 2011_2012Atanas Cvetanov
259 vistas2 diapositivas
Младежка безработица (2012 г.) por
Младежка безработица (2012 г.)Младежка безработица (2012 г.)
Младежка безработица (2012 г.)Bulgarian Industrial Association
519 vistas16 diapositivas
2010 por
20102010
2010litebee
135 vistas20 diapositivas
Пазар на труда `2011 por
Пазар на труда `2011Пазар на труда `2011
Пазар на труда `2011Bulgarian Industrial Association
554 vistas35 diapositivas

Similar a България - икономическо състояние `2012(10)

Media scene Q1 2012 por Argent2002
Media scene Q1 2012Media scene Q1 2012
Media scene Q1 2012
Argent2002245 vistas
Управление на търговски кредити. Презентация на Веселин Илиев por ilko gruev
Управление на търговски кредити. Презентация на Веселин ИлиевУправление на търговски кредити. Презентация на Веселин Илиев
Управление на търговски кредити. Презентация на Веселин Илиев
ilko gruev1.8K vistas
2010 por litebee
20102010
2010
litebee135 vistas
Upravlenie targovski-krediti por ilko gruev
Upravlenie targovski-kreditiUpravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
ilko gruev850 vistas
България в цифри por BluePointShare
България в цифриБългария в цифри
България в цифри
BluePointShare1.3K vistas
Stroitelen sektor-kustendil por onboxmedia
Stroitelen sektor-kustendilStroitelen sektor-kustendil
Stroitelen sektor-kustendil
onboxmedia313 vistas

Más de Bulgarian Industrial Association

Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
147 vistas15 diapositivas
Развитие на биоземеделието в българия por
Развитие на биоземеделието в българияРазвитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българияBulgarian Industrial Association
1.3K vistas30 diapositivas
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"? por
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Bulgarian Industrial Association
423 vistas13 diapositivas
Развитие и перспективи на биологичното производство в България por
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияBulgarian Industrial Association
2.8K vistas23 diapositivas
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био... por
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Bulgarian Industrial Association
557 vistas20 diapositivas
Иновации, човешки ресурси, икономическа среда por
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаИновации, човешки ресурси, икономическа среда
Иновации, човешки ресурси, икономическа средаBulgarian Industrial Association
587 vistas12 diapositivas

Más de Bulgarian Industrial Association(14)

Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"? por Bulgarian Industrial Association
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Развитие и перспективи на биологичното производство в България por Bulgarian Industrial Association
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в България
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био... por Bulgarian Industrial Association
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите por Bulgarian Industrial Association
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите

България - икономическо състояние `2012

 • 2. БВП - тенденции 2,9% Министерството на финансите намали наполовина прогнозата за растеж през 2012 г. от 2.9% на 1.4%
 • 3. БВП - тенденции 80,000 70,000 76000 60,000 74000 50,000 72000 70000 40,000 68000 30,000 66000 20,000 64000 БВП, млн.лв. 10,000 2009 2010 2011 0
 • 4. Брутна добавена стойност, структура 1997 2008 2009 2010 2011 Селско и горско стопанство, лов и 26,7% 6,9% 4,8% 5,3% 5,6% риболов Добивна и преработваща промишленост; Производство и разпределение на 23,1% 22,0% 22,1% 23,2% 24,6% електроенергия, газ и вода Строителство 2,8% 8,4% 8,5% 8,1% 6,5% Търговия, ремонт на автомобили и битова техника; Хотели, общежития и обществено хранене; Транспорт 20,6% 24,4% 24,9% 23,6% 25,4% и съобщения Финанси, кредит, застраховки; Операции с недвижимо и движимо 16,6% 23,4% 23,6% 23,6% 23,0% имущество, бизнес услуги Държавно управление; Образование; Здравеопазване 10,1% 14,9% 16,0% 16,3% 14,9% Общо за икономиката 100% 100% 100% 100% 100%
 • 5. Външна търговия Положителна е тенденцията за изпреварващ ръст на износа пред вноса през последните две години Пасивното салдо през януари 2012 г. е 509 млн.лева или нараства 2.5 пъти спрямо януари 2011 г.
 • 6. Инвестиции Първи признаци 2011 17 364 за възстановяване обема на инвестициите през 2010 16 138 2011 г. 2009 20 063 2008 26 015 2007 20 519 , 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
 • 7. Преки чуждестранни инвестиции 15 000,0 Рисковете от 10 000,0 двоен дефицит се увеличават Млн. евро 5 000,0 , -5 000,0 -10 000,0 2007 2008 2009 2010 2011 Преки чуждестранни 9 051,8 6 727,8 2 436,9 1 208,5 1 341,2 инвестиции Финансова сметка 13 676,4 11 463,3 1 163,4 -698,5 -1 194,3 Търговско салдо -7 245,3 -8 597,7 -4 173,9 -2 763,7 -1 974,6
 • 9. Средна работна заплата, лева 1 000 900 800 648 707 700 609 545 600 431 500 400 300 200 100 , 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 • 10. Европейски фондове, млрд.лв. 2007-2013 г. Към 29.02.2012 г. са разплатени 23.43% от средствата по оперативните програми
 • 11. Наети лица За три години са загубени 380 хил. 2 500 000 работни места 2 000 000 1 500 000 2 380 257 2 466 852 2 404 633 2 242 607 2 088 138 1 000 000 500 000 0 -62 219 -162 026 -154 469 -500 000 2007 2008 2009 2010 2011 Загубени работни места Среден списъчен брой на наетите лица
 • 12. Безработни и обезкуражени лица Младежите на възраст 15-24 г. са 2/5 от обезкуражените лица Съотношения на работната сила на 15-64 навършени години
 • 13. Консолидирана фискална програма 30,000.0 30.0 25,000.0 25.0 20,000.0 20.0 Млн.лева 15,000.0 15.0 10,000.0 10.0 5,000.0 5.0 . . -5,000.0 -5.0 2007 2008 2009 2010 2011 Приходи и помощи 24,063.0 27,313.2 25,040.9 23,932.6 25,378.0 Общо разходи 22,103.4 25,323.4 25,666.9 26,755.4 26,181.0 Касов дефицит(-) / излишък(+) 1,959.6 1,989.8 -626.1 -2,822.8 -1,582.2 Касов дефицит(-) / излишък(+) % 3.3 2.9 -0.9 -4.0 -2.1 от БВП
 • 14. Фискален резерв Към 29.02.2012 г. фискалният резерв е 3,802 млрд.лева