Младежка безработица

Bulgarian Industrial Association
Bulgarian Industrial AssociationPR Manager en Българска стопанска камара
www.bia-bg.com
МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ –
ПРОТИВОРЕЧИВИ СИГНАЛИ
29 юни 2015 г.
www.bia-bg.com
Парадокси и проблеми
Експорт на човешки ресурси Маргинална икономика
Много неграмотни и ранно
отпаднали от образование
Учениците ни са фаворити
на много конкурси
Пазарът на труда се глобализира, образованието – също!
 Масова емиграция - нискоквалилифицираният труд в чужбина е по-добре заплатен
Криза в образованиетоПроменена ценностна система
www.bia-bg.com
Работна сила (15-24 г.) по степени на квалификация (хил.д.)
245.3
307.0
513.8 497.3
133.2 115.6
51.1 60.5
-200.0
300.0
800.0
1300.0
1800.0
2300.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г.
Висше Средно Основно Начално и по-ниско
+25%
-3%
-13%
+18%
Източник: НСИ
www.bia-bg.com
Учащи по области на знанието (дялове в %)
1.6
4.9
6.4
6.6
6.6
7.9
15.2
50.8
Селскостопански науки, ветеринарна медицина
Математика, информатика
Педагогика
Хуманитарни науки
Хуманна медицина
Услуги
Инженеринг и строителство
Социални науки, бизнес, право
Източник: Евростат
www.bia-bg.com
Сблъсък
Професионални стандарти Образователни стандарти
www.bia-bg.com
Мечтата на младия човек: Да бъде чиновник
5.9
5.5
3.8
1.5
4.3
2.5
2013 2014
Средна работна заплата
(изменение в %, предх.г.=100)
917 лв.
967 лв.
849 лв.
862 лв.
867 лв.
889 лв.
2013 2014
Средна работна заплата
(лв./месец)
Обществен сектор
Частен сектор
Общо за страната
Източник: НСИ
www.bia-bg.com
Младежка безработица, 15-24 г.
12.7
16.2
23.2
25.0
28.1 28.4
23.8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Безработни 15-24 г.
(% от всички 15-24 г.)
19% 19% 18% 17% 17% 15% 12%
22% 22%
21%
18% 18% 17%
17%
20% 21% 19% 17% 17% 16% 14%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Безработни и обезкуражени 15-24 г.
(% от всички безработни и обезкуражени)
Безработни Обезкуражени Безработни и обезкуражени
Източник: НСИ
www.bia-bg.com
Възможни решения
Реформа в образованието
 Конвергиране на образователните към професионалните стандарти
 Дуално образование
 Пансионатно образование
 др.
Реформа в системата на социално подпомагане
 Ефективност на социалното подпомагане (14.3 на сто от разходите на бюджета)
 Нов регламент за временната заетост
 Разтваряне на ножицата между обезщетения, социални помощи и МРЗ
 Оземляване на хора с нисък социален статус
Развитие на подсектори с работни места за нискоквалифициран труд
(зеленчукопроизводство, овощарство, скотовъдство, др.)
www.bia-bg.com
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Божидар Данев
Изпълнителен председател на БСК
тел. 02 980 03 03, е-mail: danev@bia-bg.com
1 de 9

Recomendados

Unemployment & inflation presentation por
Unemployment & inflation presentationUnemployment & inflation presentation
Unemployment & inflation presentationSiyamcela Finiza
19.7K vistas63 diapositivas
Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
147 vistas15 diapositivas
Развитие на биоземеделието в българия por
Развитие на биоземеделието в българияРазвитие на биоземеделието в българия
Развитие на биоземеделието в българияBulgarian Industrial Association
1.3K vistas30 diapositivas
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"? por
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?
Българските биопродукти - къде се къса веригата "производство - маркетинг"?Bulgarian Industrial Association
423 vistas13 diapositivas
Развитие и перспективи на биологичното производство в България por
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияРазвитие и перспективи на биологичното производство в България
Развитие и перспективи на биологичното производство в БългарияBulgarian Industrial Association
2.8K vistas23 diapositivas
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био... por
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...
Ролята на научните изследвания и образованието за развитието на ефективно био...Bulgarian Industrial Association
557 vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Bulgarian Industrial Association

Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Bulgarian Industrial Association
408 vistas14 diapositivas
Образование и пазар на труда por
Образование и пазар на трудаОбразование и пазар на труда
Образование и пазар на трудаBulgarian Industrial Association
544 vistas11 diapositivas
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г. por
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.
Задлъжнялост на предприятията към 1 януари 2014 г.Bulgarian Industrial Association
372 vistas24 diapositivas
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.) por
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)
Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)Bulgarian Industrial Association
423 vistas10 diapositivas
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите por
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеBulgarian Industrial Association
379 vistas16 diapositivas
Възможности за създаване на устойчиви работни места por
Възможности за създаване на устойчиви работни местаВъзможности за създаване на устойчиви работни места
Възможности за създаване на устойчиви работни местаBulgarian Industrial Association
323 vistas14 diapositivas

Más de Bulgarian Industrial Association(20)

Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет... por Bulgarian Industrial Association
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
Резултати от проект "Разработване и внедряване на система за оценка на компет...
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите por Bulgarian Industrial Association
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциитеMyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
MyCompetence - информационна система за оценка на компетенциите
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура por Bulgarian Industrial Association
Предложения за подобрение на платежната инфраструктураПредложения за подобрение на платежната инфраструктура
Предложения за подобрение на платежната инфраструктура
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване por Bulgarian Industrial Association
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяванеИкономическа ефективност на мерките за енергоспестяване
Икономическа ефективност на мерките за енергоспестяване

Младежка безработица

  • 2. www.bia-bg.com Парадокси и проблеми Експорт на човешки ресурси Маргинална икономика Много неграмотни и ранно отпаднали от образование Учениците ни са фаворити на много конкурси Пазарът на труда се глобализира, образованието – също!  Масова емиграция - нискоквалилифицираният труд в чужбина е по-добре заплатен Криза в образованиетоПроменена ценностна система
  • 3. www.bia-bg.com Работна сила (15-24 г.) по степени на квалификация (хил.д.) 245.3 307.0 513.8 497.3 133.2 115.6 51.1 60.5 -200.0 300.0 800.0 1300.0 1800.0 2300.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. Висше Средно Основно Начално и по-ниско +25% -3% -13% +18% Източник: НСИ
  • 4. www.bia-bg.com Учащи по области на знанието (дялове в %) 1.6 4.9 6.4 6.6 6.6 7.9 15.2 50.8 Селскостопански науки, ветеринарна медицина Математика, информатика Педагогика Хуманитарни науки Хуманна медицина Услуги Инженеринг и строителство Социални науки, бизнес, право Източник: Евростат
  • 6. www.bia-bg.com Мечтата на младия човек: Да бъде чиновник 5.9 5.5 3.8 1.5 4.3 2.5 2013 2014 Средна работна заплата (изменение в %, предх.г.=100) 917 лв. 967 лв. 849 лв. 862 лв. 867 лв. 889 лв. 2013 2014 Средна работна заплата (лв./месец) Обществен сектор Частен сектор Общо за страната Източник: НСИ
  • 7. www.bia-bg.com Младежка безработица, 15-24 г. 12.7 16.2 23.2 25.0 28.1 28.4 23.8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Безработни 15-24 г. (% от всички 15-24 г.) 19% 19% 18% 17% 17% 15% 12% 22% 22% 21% 18% 18% 17% 17% 20% 21% 19% 17% 17% 16% 14% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Безработни и обезкуражени 15-24 г. (% от всички безработни и обезкуражени) Безработни Обезкуражени Безработни и обезкуражени Източник: НСИ
  • 8. www.bia-bg.com Възможни решения Реформа в образованието  Конвергиране на образователните към професионалните стандарти  Дуално образование  Пансионатно образование  др. Реформа в системата на социално подпомагане  Ефективност на социалното подпомагане (14.3 на сто от разходите на бюджета)  Нов регламент за временната заетост  Разтваряне на ножицата между обезщетения, социални помощи и МРЗ  Оземляване на хора с нисък социален статус Развитие на подсектори с работни места за нискоквалифициран труд (зеленчукопроизводство, овощарство, скотовъдство, др.)
  • 9. www.bia-bg.com БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Божидар Данев Изпълнителен председател на БСК тел. 02 980 03 03, е-mail: danev@bia-bg.com