Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Els primers humans

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Els primers humans

 1. 1. ELS PRIMERS HUMANS Durant una setmana, del dia 24 al 28 de març, hem treballat de manera diferent, ja que hem aparcat els llibres per treballar en un projecte.
 2. 2. INTRODUCCIÓ El treball per projectes. Darrera del treball per projectes no hi ha solament una metodologia de treball o una seqüència determinada de presentar diferents activitats, sinó altres aspectes teòrics importants sobre la manera d’entendre com els alumnes aprenen, com elaboren els conceptes, com tracten la informació i com l’escola i els mestres han de planificar i actuar per preparar les classes i dinamitzar-les. En el treball per projectes es dóna molta importància als aspectes metacognitius (fer explícit allò que se sap i allò que s’aprèn i també, la manera de tractar la informació). És a dir, als procediments que s’utilitzen per realitzar les activitats d’aprenentatge en el procés de recerca i adquisició de coneixements. Amb aquesta manera de treballar es pretén afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements escolars com poden ser: –Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar... –Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la, ... –Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la... –Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem treballat,...
 3. 3. En un projecte s’ha de definir una seqüència de moments o fases que guien el seu desenvolupament. Aquest tipus de metodologia, permet qualsevol tipus d’organització del grup- classe; però cal tenir en compte la importància de la interacció (discussió, argumentació, plantejament de qüestions, ...). és a dir, les activitats es realitzen tant individualment (preguntes, idees, lectura de la informació, recerca en llibres,…), com en petit grup (decidir la informació, plasmar-ho, ...) o tot el grup classe (converses, posades en comú, votacions, decisions, ...). Les activitats que es plantegen durant tota la setmana giren al voltant d’objectius i continguts relacionats amb totes les àrees del currículum: Coneixement del Medi, Educació Artística, Matemàtiques, Educació física, Religió i Llengües. Un projecte de treball es pot desenvolupar seguint aquest guió (fases del projecte): 1. Discussió i tria del tema a treballar (entre l’alumnat i el professor). 2. Concreció i explicitació del que es vol conèixer del tema. (Què volem saber?). 3. Concreció i explicitació del que se sap del tema. (Què sabem?) 4. Confecció de l’índex o del guió de treball (activitats que es volen fer, Què Farem?) 5. Acords referents a l’organització del grup-classe, fonts d’informació, temporalització, etc. (aspectes referents a planificació, Com ho farem?)
 4. 4. 6. Recerca i aportació d’informació: – Ordenació de la informació rebuda. – Plantejament i verificació d’hipòtesis, definicions, ..., a través de la informació. – Establiment i explicitació de relacions causals, de noves qüestions, ... – Desenvolupament dels apartats de l’índex (en gran-grup, petit-grup o individualment). 7. Confecció del dossier de síntesi (mural, conferència, Power Point, dossier escrit, ...). 8. Explicació a la resta del grup del què sabem 9. Avaluació del procés seguit: – Conscienciació del que s’ha fet i s’ha après. (Què hem après?)
 5. 5. Paper del mestre – Definir el motor de coneixement, el fil conductor, és a dir, el que guia el treball. – Preveure els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que es treballaran. – Fomentar la participació. – Ajudar a l’aportació i tractament de la informació. – Ajudar a l’avaluació. – Recapitular el procés seguit. Paper de l’alumne L’alumne ha de ser, en tot moment, participatiu i actiu en el seu procés d’aprenentatge. Serà ell mateix qui, mitjançant tot el procés, podrà reflexionar sobre tot el que ha fet al principi, durant i al final del projecte triat.
 6. 6. EL NOSTRE PROJECTE 1. Elecció del tema que es pretenia treballar Prèviament a la setmana en que treballaríem el projecte elegit (al mes de febrer), els alumnes van triar, democràticament, el tema que es pretenia treballar com a projecte d’aprenentatge. Els nens i nenes de la classe van expressar els seus temes per escrit, amb alguna qüestió que es volgués treballar d’aquell tema. Totes les opcions possibles es van apuntar a la pissarra, per evitar les repeticions. A continuació es va fer una votació, i l’opció majoritària guanyadora va ser: ELS PRIMERS HUMANS.
 7. 7. 2. Carta informativa als pares Hola pares i mares, (Andrei) La setmana que ve treballarem el projecte dels primers humans. (tots) Per això necessitem portar informació ja siguin llibres (Maria), fotografies (Mar i Sebastián), redaccions (Maria), informació impresa de l’ordinador (Jana) en blanc i negre (senyoreta Anna), ... Gràcies per llegir la nostra carta (Laia i Amin). Fins aviat. Abans de començar el nostre treball vam redactar entre tota la classe una carta informativa per als nostres pares i mares. Anàvem dictant el que volíem que sortís en ella i la senyoreta Lucia anava copiant-ho a la pissarra, per a què nosaltres ho poguéssim escriure en un full. La carta deia així:
 8. 8. Aconseguir fonts d’informació: llibres, revistes, informació impresa, ...
 9. 9. 3. Què volem saber? Elaboració d’un índex inicial que ens orienti sobre allò que volem aprendre i ens possibiliti una recerca més organitzada de la informacióVarem escriure en la pissarra totes les preguntes que teníem en el nostre cap, i després les varem passar en net: -On eren? (Andrei) -Com van existir? (Maria) -Com es vesteixen? (Sebastián) -Com feien el foc? (Maria) -On anaven a buscar el menjar? (Laia) -Com es diuen? (Sebastián) -Què menjaven? (Sebastián) -Com escrivien? (Maria) -Com construïen les vivendes? (Martí) -Com van morir? (Jana) -Quants anys van viure? (Andrei) -On vivien? (Andrei)
 10. 10. 4. What do we know? Un cop recopilat tot el material i després de fer la pluja de preguntes sobre els diferents aspectes que més ens inquietaven dels primers humans. Vam fer un recull d’idees sobre el què sabíem del tema i ens varem animar a fer-ho amb anglès , amb la senyoreta Laura: •We were monkeys (Maria) •We dressed with animal skin. (Sebastián) •They did flame with stones. (Laia) •They hunted for food. (Martí) •They drew the walls. (Jana) •We evolved since monkeys to humans. (Amin) •They hunted with spears. (Andrei) •They drunk water from the river ( Sebastián i Anna Burgos) •They lived in caves. (Mar)
 11. 11. Traducció del treball (pels que no sabem anglès) • Abans érem micos. (Maria) • Vestíem amb pells d’animals. (Sebastián) • Feien foc amb pedres. (Laia) • Caçaven per menjar. (Martí) • Dibuixaven a les parets. (Jana) • Hem evolucionat des de micos a humans. (Amin) • Caçaven amb llances. (Andrei) • Bevien aigua del riu. (Sebastián i Anna Burgos) • Vivien en coves. (Mar)
 12. 12. Activitats d’educació física Al llarg d’aquesta setmana de projecte interdisciplinari l’alumnat de cicle inicial de l’Escola del Soleràs han participat, proposat i realitat, dins l’àrea d’Educació Física, amb el mestre Joan Companys, un conjunt de jocs a realitzar. Els nens i nenes han anat pensant i explicant els jocs que volien fer sobre el tema del dels primers homínids amb un resultat final molt positiu i divertit. Les activitats dutes a terme han anat des de una representació de l’evolució de l’espècie humana entre ells; una jornada de cacera amb un dels primers estris inventats com la llança; curses adoptant la constitució de l’espècie humana escollida, etc.
 13. 13. 5. Què farem? • CATALÀ: la descripció d’una foto d’un primer humà (Maria). • TAC/MATEMÀTIQUES: per parelles, fer jocs relacionats amb el projecte (Amin). • MEDI/CATALÀ/MATEMÀTIQUES: Buscar els anys que van viure, buscar on van viure (Maria). • CATALÀ/MEDI/MATEMÀTIQUES: contestar les preguntes “Què volem saber?” dels llibres (tots) i de la informació que hem portat (Laia). • PLÀSTICA: acabar el títol fent servir les diferents tècniques (tots). • CASTELLÀ: “¿Qué hemos aprendido?” ACTIVITATS JA REALITZADES EL DIA QUE ES VA FER AQUESTA FASE: • ANGLÈS: el “Què sabem”. • CATALÀ: el “Què volem saber?” • EDUCACIÓ FÍSICA: jocs i activitats relacionats en la temàtica del projecte. Amb la senyoreta Anna, vam fer una pluja d’idees sobre totes aquelles activitats relacionades amb el nostre projecte i que podríem fer durant la setmana. Les activitats proposades van ser:
 14. 14. Activitat de plàstica 1. Decidir el títol. 2. Com fer el títol, amb diferents tècniques plàstiques: – Amb pintures (Maria) – Amb boles de paper de seda (Maria) – Amb trossos de cartolina (Jana) – Amb retoladors (Maria) – Amb ceres (Andrei) – Decorades amb dibuixos (Maria) – Repassar-les amb retoladors (Sebastián) 3. Dibuixar les lletres (Amin) amb cartolina per què és més dur i de color blanc per poder fer les diferents tècniques que hem dit. (Maria) 4. Decidir el tamany mitjançant la votació. Ha sortit el mig full.(la senyoreta Anna dóna 4 tamanys). 5. Dibuixar les lletres en el tamany escollit (Laia). 6. Repartir les lletres que hem de dibuixar (senyoreta Anna). 7. Comptar les lletres per poder repartir-les (Andrei). 8. N’hi ha 16 i ens va bé per què “en pot fer-ne dos l’Andrei, dos el Martí, dos la Jana,..., en podem fer dos cadascú” (Mar). 9. Repartir-les per ordre de llista (senyoreta Anna). 10. Per penjar-ho a la paret (Maria) i fer un mural com el de Van Gogh (Martí)
 15. 15. 6. Recerca i aportació d’informació
 16. 16. 7. Expliquem la nostra part del projecte als companys
 17. 17. 8. ¿Qué hemos aprendido? • Dormían en el suelo (Amin) • Al principio caminaban a cuatro patas (Maria). • Los humanos se llamaban con diferentes nombres: Austrolopitecus, Homo Habilis, Homo Erectus i Homo Sapiens. • Tenían las caras alargadas (Mar). • Pesaban 25 kilos (Maria). • Los primeros hombres eran peludos (Jana). • Tienen el cerebro pequeño (Sebastián). • Vivian en cuevas (Amin). • Pintaban con piedras de color blanco, negro, amarillo y rojo. También dibujaban con los dedos en las paredes (Mar). • Inventaron las lanzas (Sebastián).
 18. 18. • Cazaban los animales con lanzas (Laia) • Cazaban animales muy grandes (Jana). • Se vestían con la piel de los animales que cazaban (Laia). • Hacían fuego con unas piedras que se llamaban Silex (Maria). • Los hombres dejaban el fuego encendido para asustar a los animales (Mar). • Antes eran monos y van evolucionando a hombres (Martí). • Cuando evolucionaban el cerebro se hacía mas grande (Laia). • Se separaron. Se fueron a África, Europa y Asia (Amin). • Las casas se hacían con madera, troncos, piel de animales y barro (Andrei).
 19. 19. 9. Confecció mural síntesi (foto muntatge)
 20. 20. 10. Avaluació del procés. Què hem après? • CATALÀ preguntes (frases interrogatives), llegir, expressió escrita: el text, Expressió oral, els noms propis, ortografia, ... • PLÀSTICA: tècniques de pintar, empegar, repassar, retallar, dibuixar... • MATEMÀTIQUES: els anys, numeració, lectura de números, lectura de gràfiques, ordenar,... • RELIGIÓ: orígens dels dos mons: el natural i el què no entenien. • ED. FÍSICA: jocs, normes del joc, expressió corporal: les postures, moviments, interpretar un rol. • TAC: Buscar informació, llegir, visionar vídeo informatiu i utilització d’un diccionari on-line • ANGLÈS: llegir, expressió escrita de frases, traducció de paraules relacionades amb el vocabulari del projecte. • CASTELLÀ: llegir, expressió escrita: la frase, col·locar les frases de forma lògica. • CONEIXEMENT DEL MEDI: Buscar informació sobre diferents continguts: les vivendes, la roba, el foc, els aliments, els noms dels primers humans, els continents, l’evolució dels homes.
 21. 21. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN: • Competència Comunicativa Lingüística i audiovisual – Assolir competència oral: interacció (escolta i producció) i mediació (gran grup i grups petits). – Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges que s’intercanvien en diferents situacions amb l’ús actiu i efectiu de l’intercanvi comunicatiu. – Conèixer i suar els codis del llenguatge audiovisual i saber que poden aparèixer en diferents suports (paper i digital) i considerar-los en el procés d’aprenentatge. Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques. • Competència Artística i Cultural: – Saber crear eines per representar la realitat. – Posar en pràctica habilitats de pensament. – Expressar-se i comunicar-se; percebre, representar i comprendre, enriquir-se amb diferents realitats i produccions del món de l’art i la cultura. – Fomentar la iniciativa, la imaginació i la creativitat. – Fomentar l’habilitat de cooperació.
 22. 22. • Tractament de la informació i competència digital – Usar diferents suports per a informar-se, aprendre i comunicar-se. – Desenvolupar el tractament de la informació en la cerca, captació, seleccio, registre i processament de la informació a través de l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzen (oral, imprès, audiovisual i digital). • Competència Matemàtica – Desenvolupar l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, el símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic per a produir i interpretar diferents tipus d’informació, per ampliar el coneixement sobre aspectes de la realitat i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i el món laboral i social.
 23. 23. • Competència d’Aprendre a aprendre – Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre, de com s’aprèn i de com es gestionen i controlen els processos d’aprenentatge. – Ser conscient de les carències i tenir motivació i voluntat per a superar-les. – Augmentar progressivament la seguretat per a afrontar nous reptes d’aprenentatge. – Fomentar el pensament creatiu la curiositat de plantejar-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles i l’ús de diverses estratègies que permetin afrontar la presa de decisions (racionalment i crítica) amb la informació disponible. – Ser capaç d’autoavaluar-se i autoregular-se, tenir responsabilitat i compromís personal, saber administrar l’esforç, acceptar les errades i aprendre de i amb les altres persones. • Competència d’Autonomia i iniciativa personal – Adquirir la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades. – Planificar i portar a terme projectes individuals o col.lectius amb una actitud positiva. – Disposar d’habilitats socials per a relacionar-se, cooperar i treballar en equip (empatia, valoració d’idees d’altres, diàleg i negociació, assertivitat, cooperació...) – Ser capça d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions i projectes amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític.
 24. 24. • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. – Interpretar i apropiar-se dels coneixements sobre els fets i els processos. – Predir conseqüències. – Dirigir reflexivament les accions per a la millora i perseveració de les condicions de vida. – Interpretar la realitat. – Aplicar conceptes i principis propis dels diferents camps del saber que donin sentit als fenòmens quotidians. – Interactuar en l’entorn més proper. – Ser conscient de la influència que té la presència de les persones en l’espai.
 25. 25. OBJECTIUS D’APRENENTATGE • Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb els elements més significatius dels primers humans. • Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts del projecte de forma personal i creativa i seleccionar i interpretar codis diversos. • Participar activament en el treball en parella i/o grup, amb una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant. • Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC com a eines per obtenir informacions, com a instrument per aprendre i compartir coneixements. • Utilitzar la llengua com a eina per a construir coneixement. • Apreciar el gaudi que comporta treballar i aprendre
 26. 26. Reflexió final • Un cop finalitzat aquest treball, hauríem de se capaços de conèixer una mica més sobre els primers humans i hauríem d’haver après diferents maneres de treballar i d’arribar a cercar la informació que necessitem. • A més, hem d’haver après a fer activitats en grup, saber escoltar-nos els uns als altres (aquest encara ens falta) i acceptar les propostes de tots. • I evidentment, no podem oblidar la motivació amb que la majoria dels alumnes han participat en aquest projecte. Mestres que han participat en aquest projecte: Lúcia Serrano (castellà), Laurà Loncà (anglès), Joan Companys (educació física), Dolors Esteve (religió) i Anna Burgos (resta d’àrees).

×