Publicidad

двойно нн, тт

29 de Oct de 2010
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Último(20)

Publicidad

двойно нн, тт

 1. ПРАВОПИСНА ГРЕШКА: ИЗПУСКАНЕ НА БУКВИ В ДУМИ С ДВОЙНИ СЪГЛАСНИ двойно -Н- двойно -Т- буква -Т- в средата на думата
 2. Двойно Н: -НН- Да припомним правилото! рожде Н и дни или рожде НН и дни
 3. Време е да проверим умеем ли да прилагаме правилото! Да се разделим на два отбора: Отбор № 1 има за задача да подбере от думите онези, в които трябва да пишем едно Н Отбор № 2 има за задача да открие думите, които се пишат с двойно Н ...И да поиграем!
 4. фи……..а племе……ик тле……..и Н Н Н стра……..а име………ица операцио………а свеще……..ик писме……ост це……..ост особе…….о обикнове…..и мигнове…….о съвърше………о блаже……..и Н Н Н НН Н Н НН НН НН НН НН НН НН Н Н Н Н Н Н
 5. БРАВО! СПРАВИХТЕ СЕ ЧУДЕСНО!
 6. Двойно - Т - Да припомним правилото! шесТе или шесТТе същносТа или същносТТа
 7. Нека проверим дали можем да членуваме правилно! …И да се състезаваме! Да се разделим на 3 отбора, всеки от отборите ще членува по 7 думи. I отбор папрат злост пустош дванадесет немощ околност II отбор площ петдесет кост съвест площ плод III отбор мъдрост мъст лос двадесет вест вещ
 8. Изпускане на Т и Д в средата на думата весТник или весник Правило: Намери сродни думи на съмнителната дума или открий от коя друга дума е образувана! спортис Т ка от спортис Т (спортисТи) болес Т ни от болес Т (болесТи)
 9. Да направим упражнение! Преценете необходимо ли е да впишете буквата на някой съгласен звук: мръс….ник завис…ник неумес…но доблес…ни ви…шист хубос…ник въ…стание израс…вам израс…на разрас…вам разрас…на съучас…ник емигран…ски биляр…на
 10. А сега, нека всеки от вас се опита да затрудни стоящия до него съученик, като измисли ДУМА, при която има някаква особеност в правописа!
 11. Домашна работа 1 група:От произволно избрана страница от учебника по литература извадете всички думи с двойно Н. 2 група: От произволно избрана страница от учебника по биология извадете всички думи с двойно Т. Приятна почивка!
Publicidad