бази даних 1

A
Урок №1
LOGO
      БАЗИ ДАНИХ
LOGO
          Зміст


    1  Поняття база даних та модель даних


    2  Реляційна база даних


    3  Типи зв'язків даних

      Побудова моделі даних предметної
    4  області

    5  Класифікація баз даних
LOGO
           Означення


 Дані – подання фактів або ідей у
 формалізованому вигляді, придатному
 для передавання й опрацювання в
 певному процесі
 База даних – це сховище даних про
 деяку предметну область, організоване у
 вигляді спеціальної структури.
LOGO
               Приклад


           Телефонний
            довідник


 Дані структуровані        Дані складаються з
 та відсортовані          багатьох записів, які
 (за алфавітом)          відображають окремі
                  відомості про кожну
                  людину (підприємство
                  тощо)
LOGO
      Предметна область Аптека  Бібліотека  Туристична  Довідкова
             агенція   служба      Сфера застосування
      конкретної бази даних
     Предметна область
LOGO
          Модель даних


Модель даних – це опис об'єкта дослідження,
 виділення окремих параметрів (атрибутів) цього
 об'єкта, підготовка до добору та внесення
 конкретних даних (значень атрибутів)
LOGO
                СУБД

 Система керування базою даних (СУБД) – це
 програмне забезпечення для роботи з БД.
  Функції:
     • пошук інформації в БД
     • виконання нескладних розрахунків
     • виведення звітів на друк
     • редагування БД


    Інформаційна система – це БД + СУБД
LOGO
    Модель сутність-зв’язок

 Оскільки реальний світ складається із
 сутностей та зв'язків, модель сутність-зв’язок
 можна розглядати як універсальний спосіб
 подання даних.
 Основна мета побудови моделі сутність-
 зв’язок – забезпечення найбільш природного
 для людини способу збирання та подання
 даних і відомостей, які будуть зберігатися у
 базі даних.
LOGO
     Модель сутність-зв’язок

Сутність – будь-який відокремлюваний об'єкт
 (який ми можемо відрізнити від
 інших), відомості про який є потреба зберігати
 у базі даних.
Зв’язок – асоціювання двох або більше
 сутностей

               Поста-   Різні поста-
              чальник   чальники
 Склад     Товар
                     Певний
              Споживач
                     споживач
LOGO
         Типи баз даних


 Табличні БД – дані у вигляді одної таблиці
 Мережеві БД – набір вузлів, в яких кожний
 може бути зв’язаний з кожним
 Ієрархічні БД – у вигляді багаторівневої
 структури
 Реляційні БД (99,9%) – набір
 взаємозв’язаних таблиць
LOGO
                     Табличні БД
Модель – картотека
                     Барвінок Олесь
Приклади:                Свободи пр., б. 32, кв. 11
 • записна книжка            275-75-75
 • каталог в бібліотеці
                        поля
записи
       Прізвище    Ім’я         Адресa          Телефон
      Барвінок    Олесь Свободи пр., б. 32, кв. 11         275-75-75
      Івченко    Іван   Шухевича вул., б.25, кв.12       276-76-76


    1) сама проста структура
    2) всі інші типи БД використовують таблиці
    в багатьох випадках – дублювання даних:
     Леся Українка  Лісова пісня                100 стр.
     Леся Українка  Камінний господар              92 стр.
LOGO
 Ключове поле (ключ таблиці)
Ключеве поле (ключ) – це поле (або комбінація полів),
 яке однозначно визначає запис.
 В таблиці не може бути двох записів з одинаковим
 значенням ключа.
Чи можуть ці дані бути ключем?
 • прізвище
 • iм’я
 • номер паспорта
 • номер будинка
 • регістраційний номер автомобіля
 • місце проживания
 • дата виконання роботи
 • марка пральної машини
LOGO
               Табличні БД
1. Кількість полів визначається розробником і не може
  змінюватися користувачем.
2. Будь-яке поле повинне мати унікальне ім’я.
3. Поля можуть мати різний тип:
   • рядок символів (довжиною до 255 символів)
   • дійсне число (з дробовою частиною)
   • ціле число
   • грошова сума
   • дата, час, дата і час
   • логічне поле (істинно або хибно, так або ні)
   • багаторядковий текст (МЕМО)
   • рисунок, звук або інший об’єкт (об’єкт OLE)
4. Поля можуть бути обов’язковими для заповнення або ні.
5. Таблиця може містити скільки завгодно записів (ця кількість
  обмежена тільки об’ємом диска); записи можнa додавати,
  вилучати, редагувати, сортувати, шукати.
LOGO
               Мережеві БД


 Мережева БД - це набір
                         А
вузлів, в яких кожний може
бути зв’язаний з кожним.     Г                Б
                         В
    найбільш повно відображає структуру деяких задач
    (наприклад, мережеве планування в економіці)
    1) складно зберігати і шукати інформацію по всіх зв’язках
    2) заплутаність структури

  !  Можна зберігати у вигляді таблиці, але з
    дублюванням даних!
LOGO
            Ієрархічна БД
  Ієрархічна БД – це набір даних у вигляді
 багаторівневої структури.
Прайс-лист:
Продавець (рівень 1)                   КейТовар (рівень 2)              Монітори      ПринтериВиробник (рівень 3)      Sony      Phillips     SamsungМодель (рівень 4)    S93     X93B


Ціна (рівень 5)    $306     $312
LOGO
             Ієрархічна БД
Приведені до табличної форми:

 Продавець   Товар   Виробник     Модель  Ціна
 Кей     Монітор  Sony     S93      $306
 Кей     Монітор  Sony     X93B      $312
 Key     Монітор  Phillips   190 B5 CG   $318
 Кей     Монітор  Samsung    SyncMaster 193P $452
 …


   1) дублювання даних
   2) при зміні адреси фірми потрібно змінювати його у
    всіх рядках
   3) немає захисту від помилок введення оператора
    (Кей – Key), краще було б вибирати із списку
LOGO
              Реляційні БД

 Реляційна база даних – це набір простих таблиць, між
якими встановлені зв’язки (відношення) за допомогою
числових кодів.
                          Виробники
   Продавці
              Прайс-лист      Код
  Код
           Код запису         Назва
  Назва
           Код продавця        Країна
  Адреса
           Код виробника        Сайт
  Телефон
           Код товара
  Сайт
           Код моделі
           Ціна


      Товари               Моделі

     Код              Код

     Назва             Назва
                     Код виробника
LOGO
             Реляційні БД

 1) немає дублювання інформації;
 2) при зміні адреси фірми, достатньо змінити її тільки в
   таблиці Продавці;
 3) захист від неправильного введення: можна вибрати
   тільки фірму, яка ще раніше уведена в таблицю
   Продавці;
 4) механізм транзакцій: будь-які зміни вносяться в базу
   тільки тоді, коли вони повністю завершені.
  1) складність структури (не більше 40-50 таблиць);
  2) при пошуку потрібно звертатися до декількох таблиць;
  3) потрібно підтримувати цілісність: при вилучені фірми
   продавця потрібно вилучати всі зв’язані записи з всіх
   таблиць (в СУБД – автоматично, каскадне вилучення).
LOGO
           Типи зв'язків


 Між двома сутностями, наприклад А і Б,
 можливі чотири типи зв'язків:
   один-до-одного (1-1);
   один-до-багатьох (1-N);
   багато-до-одного (N-1);
   багато-до-багатьох (N-M).
LOGO
           Один-до-одного (1-1)


  В кожен момент часу
 кожному екземпляру
 сутності А відповідає 1 або 0
 екземплярів сутності Б

1                 1
 Код  Прізвище   Ім’я  Код     Рік          Адреса
                   народження
  1  Іванов   Кузьма
               1     1992   Суворовський, б.20, кв. 6
  2  Петров   Василь
               2     1993   Корочна вул., б. 30, кв 18
  …
               …
LOGO
         Один-до-багатьох (1-N)

  Одному екземпляру сутності
 А відповідає 0, 1 або більше
 екземплярів сутності Бтовари                          прайс-
     1                         лист
     Код    Назва   Код  Код товару  Ціна
       1  Монітор   123    1    10 999
       2  Вінчестер  345    1    11 999
       …        …
LOGO
          Багато-до-одного (N-1)


 Обернений випадок до попереднього
                  розклад
 1                               1
 Код  Прізвища       Код    Код       Код    Назва
            Код             Клас
     Іванов       учителя  предмета
   1                           1    Історія
     Петров     1    1       1  9-А
   2                           2    Географія
   …         2    1       2  8-Б
                              3    Біологія
            3    2       3  7-В
                             …
            …
LOGO
               Багато-до- (N-N)

  Одному екземпляру сутності А
відповідає 0, 1 або більше екземплярів
сутності Б та навпаки, одному
екземпляру сутності Б відповідає 0, 1
або більше екземплярів сутності А


 учителі                      предмети
      Код  Прізвища    Код   Назва
       1  Іванов      1  Історія
       2  Петров      2  Географія
      …           3  Біологія
                  …
LOGO
    Побудова моделі даних
     предметної області


 1. Визначення мети створення бази даних
 2. Розробка таблиць, з яких
  складатиметься база даних
 3. Визначення полів таблиці
 4. Визначення ключа таблиці
 5. Визначення зв'язків між таблицями
 6. Оновлення структури бази даних
LOGO
     Класифікація бази даних

 1. За технологією опрацювання даних
    • Централізована база даних – зберігається у пам'яті
      однієї інформаційної системи
    • Розподілена база даних – складається з декількох,
      можливо дублюючих одна одну частин, які
      зберігаються на різних комп'ютерах мережі.
 2. За способом доступу до даних
    • З локальним доступом
    • З відділеним (мережним) доступом
 3. За типом зв'язку
    • Ієрархічні
    • Мережні
    • Реляційні
    • Мішані
LOGO
1 de 26

Recomendados

база даних por
база данихбаза даних
база данихMaria Gulko
1.1K vistas24 diapositivas
бази даних por
бази данихбази даних
бази данихEscuela
4.5K vistas93 diapositivas
Bazi danih por
Bazi danihBazi danih
Bazi danih1cana1
420 vistas91 diapositivas
бд початок por
бд початокбд початок
бд початокИрина Слуцкая
332 vistas33 diapositivas
11 клас 19 урок бд por
11 клас 19 урок бд11 клас 19 урок бд
11 клас 19 урок бдМарина Конколович
739 vistas32 diapositivas
блог Word por
блог Wordблог Word
блог Wordmarunasorokina
130 vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Bazi danih por
Bazi danihBazi danih
Bazi danihAnn Eres
685 vistas91 diapositivas
2010 р. розробка презентації тема =excel= por
2010 р. розробка презентації тема =excel=2010 р. розробка презентації тема =excel=
2010 р. розробка презентації тема =excel=irina_klopinska
326 vistas20 diapositivas
Access por
AccessAccess
AccessMAXIMICH33
404 vistas37 diapositivas
Lab 1 access-6 por
Lab 1 access-6Lab 1 access-6
Lab 1 access-6mgm2019
316 vistas6 diapositivas
Access2007 lab1 por
Access2007 lab1Access2007 lab1
Access2007 lab1marunasorokina
104 vistas6 diapositivas
11 клас 19 урок. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. por
11 клас 19 урок. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.11 клас 19 урок. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.
11 клас 19 урок. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.StAlKeRoV
5.2K vistas32 diapositivas

La actualidad más candente(13)

Bazi danih por Ann Eres
Bazi danihBazi danih
Bazi danih
Ann Eres685 vistas
2010 р. розробка презентації тема =excel= por irina_klopinska
2010 р. розробка презентації тема =excel=2010 р. розробка презентації тема =excel=
2010 р. розробка презентації тема =excel=
irina_klopinska326 vistas
Lab 1 access-6 por mgm2019
Lab 1 access-6Lab 1 access-6
Lab 1 access-6
mgm2019316 vistas
11 клас 19 урок. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. por StAlKeRoV
11 клас 19 урок. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.11 клас 19 урок. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.
11 клас 19 урок. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.
StAlKeRoV5.2K vistas
Access2007 lab4 por mgm2019
Access2007 lab4Access2007 lab4
Access2007 lab4
mgm2019257 vistas
використання стилів у текстових документах por Elena Kostesnko
використання стилів у текстових документахвикористання стилів у текстових документах
використання стилів у текстових документах
Elena Kostesnko658 vistas
Access2007 lab3 por mgm2019
Access2007 lab3Access2007 lab3
Access2007 lab3
mgm2019276 vistas
Access2007 lab2 por mgm2019
Access2007 lab2Access2007 lab2
Access2007 lab2
mgm2019358 vistas
11 клас 18 урок. Проектування бази даних. Введення і редагування даних у табл... por StAlKeRoV
11 клас 18 урок. Проектування бази даних. Введення і редагування даних у табл...11 клас 18 урок. Проектування бази даних. Введення і редагування даних у табл...
11 клас 18 урок. Проектування бази даних. Введення і редагування даних у табл...
StAlKeRoV3.7K vistas
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД. por StAlKeRoV
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
11 клас 17 урок. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
StAlKeRoV9.6K vistas

Destacado

Виробництво соняшника por
Виробництво соняшникаВиробництво соняшника
Виробництво соняшникаchiz123
1.1K vistas16 diapositivas
Виробництво кукурудзи por
Виробництво кукурудзиВиробництво кукурудзи
Виробництво кукурудзиchiz123
965 vistas9 diapositivas
Access urok 01_tema por
Access urok 01_temaAccess urok 01_tema
Access urok 01_temaОксана Кімакович
1.2K vistas9 diapositivas
створення зв’язків між таблицями por
створення зв’язків між таблицямистворення зв’язків між таблицями
створення зв’язків між таблицямиОльга Казанцева
6.7K vistas29 diapositivas
Sql db por
Sql dbSql db
Sql dbHalyna Melnyk
1.2K vistas86 diapositivas
поняття про бази даних. системи управління базами даних (субд) por
поняття про бази даних. системи управління базами даних (субд)поняття про бази даних. системи управління базами даних (субд)
поняття про бази даних. системи управління базами даних (субд)NataKvasha
3.4K vistas27 diapositivas

Destacado(7)

Виробництво соняшника por chiz123
Виробництво соняшникаВиробництво соняшника
Виробництво соняшника
chiz1231.1K vistas
Виробництво кукурудзи por chiz123
Виробництво кукурудзиВиробництво кукурудзи
Виробництво кукурудзи
chiz123965 vistas
поняття про бази даних. системи управління базами даних (субд) por NataKvasha
поняття про бази даних. системи управління базами даних (субд)поняття про бази даних. системи управління базами даних (субд)
поняття про бази даних. системи управління базами даних (субд)
NataKvasha3.4K vistas
Урок 39 для 11 класу - Поняття й призначення бази даних. Модель сутність-зв’я... por VsimPPT
Урок 39 для 11 класу - Поняття й призначення бази даних. Модель сутність-зв’я...Урок 39 для 11 класу - Поняття й призначення бази даних. Модель сутність-зв’я...
Урок 39 для 11 класу - Поняття й призначення бази даних. Модель сутність-зв’я...
VsimPPT969 vistas

Similar a бази даних 1

ієрархічна, мережева, реляційна модель бази даних por
ієрархічна, мережева, реляційна модель бази данихієрархічна, мережева, реляційна модель бази даних
ієрархічна, мережева, реляційна модель бази данихИрина Валериевна
9.4K vistas20 diapositivas
Bazu danux por
Bazu danuxBazu danux
Bazu danuxMAXIMICH33
448 vistas92 diapositivas
Бази даних por
Бази данихБази даних
Бази данихТатьяна Вербицкая
284 vistas14 diapositivas
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx por
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptxПоняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptxRexterMaster
125 vistas15 diapositivas
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt por
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.pptВідображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.pptssuser7d6cd0
33 vistas17 diapositivas
бази даних por
бази данихбази даних
бази данихHelen Pata
3K vistas14 diapositivas

Similar a бази даних 1(10)

Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx por RexterMaster
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptxПоняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx
Поняття моделі подання даних, основні моделі подання-1(2).pptx
RexterMaster125 vistas
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt por ssuser7d6cd0
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.pptВідображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.ppt
ssuser7d6cd033 vistas
бази даних por Helen Pata
бази данихбази даних
бази даних
Helen Pata3K vistas
Potochniak y por garasym
Potochniak yPotochniak y
Potochniak y
garasym267 vistas
база даних por Maria Gulko
база данихбаза даних
база даних
Maria Gulko350 vistas
Проектування реляційних БД por pogromskaya
Проектування реляційних БДПроектування реляційних БД
Проектування реляційних БД
pogromskaya270 vistas

Más de anja_79

робочий стіл на власний смак por
робочий стіл на власний смакробочий стіл на власний смак
робочий стіл на власний смакanja_79
2.3K vistas21 diapositivas
системи опрацювання комп’ютерних презентацій por
системи опрацювання комп’ютерних презентаційсистеми опрацювання комп’ютерних презентацій
системи опрацювання комп’ютерних презентаційanja_79
1.9K vistas29 diapositivas
правила введення тексту por
правила введення текступравила введення тексту
правила введення текстуanja_79
728 vistas18 diapositivas
пошук у всесвітній мережі лекція por
пошук у всесвітній мережі  лекціяпошук у всесвітній мережі  лекція
пошук у всесвітній мережі лекціяanja_79
1.8K vistas50 diapositivas
Бази даних.Форми por
Бази даних.ФормиБази даних.Форми
Бази даних.Формиanja_79
3K vistas15 diapositivas
іт технології por
іт технологіїіт технології
іт технологіїanja_79
3.7K vistas14 diapositivas

Más de anja_79(20)

робочий стіл на власний смак por anja_79
робочий стіл на власний смакробочий стіл на власний смак
робочий стіл на власний смак
anja_792.3K vistas
системи опрацювання комп’ютерних презентацій por anja_79
системи опрацювання комп’ютерних презентаційсистеми опрацювання комп’ютерних презентацій
системи опрацювання комп’ютерних презентацій
anja_791.9K vistas
правила введення тексту por anja_79
правила введення текступравила введення тексту
правила введення тексту
anja_79728 vistas
пошук у всесвітній мережі лекція por anja_79
пошук у всесвітній мережі  лекціяпошук у всесвітній мережі  лекція
пошук у всесвітній мережі лекція
anja_791.8K vistas
Бази даних.Форми por anja_79
Бази даних.ФормиБази даних.Форми
Бази даних.Форми
anja_793K vistas
іт технології por anja_79
іт технологіїіт технології
іт технології
anja_793.7K vistas
налаштування демонстрації презентації por anja_79
налаштування демонстрації презентаціїналаштування демонстрації презентації
налаштування демонстрації презентації
anja_795.9K vistas
Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання por anja_79
Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацюванняПоняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання
Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання
anja_799.5K vistas
експорт та імпорт зображень у графічних редакторах por anja_79
експорт та імпорт зображень у графічних редакторахекспорт та імпорт зображень у графічних редакторах
експорт та імпорт зображень у графічних редакторах
anja_793.2K vistas
правила поведінки por anja_79
правила поведінкиправила поведінки
правила поведінки
anja_794.5K vistas
навчання в інтернеті por anja_79
навчання в інтернетінавчання в інтернеті
навчання в інтернеті
anja_793.5K vistas
об’єкти та їх властивості por anja_79
об’єкти та їх властивостіоб’єкти та їх властивості
об’єкти та їх властивості
anja_793.4K vistas
безкоштовні графічні редактори por anja_79
безкоштовні графічні редакторибезкоштовні графічні редактори
безкоштовні графічні редактори
anja_792.4K vistas
копм’ютерна графіка (2) por anja_79
копм’ютерна графіка (2)копм’ютерна графіка (2)
копм’ютерна графіка (2)
anja_79578 vistas
віртуальні конструктори та лабораторії por anja_79
віртуальні конструктори та лабораторіївіртуальні конструктори та лабораторії
віртуальні конструктори та лабораторії
anja_791.1K vistas
правила введення тексту por anja_79
правила введення текступравила введення тексту
правила введення тексту
anja_795.7K vistas
комп'ютерні мережі por anja_79
комп'ютерні мережікомп'ютерні мережі
комп'ютерні мережі
anja_791.2K vistas
інформатика та інформація 7 клас por anja_79
інформатика та інформація  7 класінформатика та інформація  7 клас
інформатика та інформація 7 клас
anja_791.4K vistas
операційна система Windows por anja_79
операційна система Windowsопераційна система Windows
операційна система Windows
anja_79883 vistas
об’єкти та їх властивості por anja_79
об’єкти та їх властивостіоб’єкти та їх властивості
об’єкти та їх властивості
anja_792.6K vistas

бази даних 1

 • 1. Урок №1 LOGO БАЗИ ДАНИХ
 • 2. LOGO Зміст 1 Поняття база даних та модель даних 2 Реляційна база даних 3 Типи зв'язків даних Побудова моделі даних предметної 4 області 5 Класифікація баз даних
 • 3. LOGO Означення  Дані – подання фактів або ідей у формалізованому вигляді, придатному для передавання й опрацювання в певному процесі  База даних – це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури.
 • 4. LOGO Приклад Телефонний довідник Дані структуровані Дані складаються з та відсортовані багатьох записів, які (за алфавітом) відображають окремі відомості про кожну людину (підприємство тощо)
 • 5. LOGO Предметна область Аптека Бібліотека Туристична Довідкова агенція служба Сфера застосування конкретної бази даних Предметна область
 • 6. LOGO Модель даних Модель даних – це опис об'єкта дослідження, виділення окремих параметрів (атрибутів) цього об'єкта, підготовка до добору та внесення конкретних даних (значень атрибутів)
 • 7. LOGO СУБД Система керування базою даних (СУБД) – це програмне забезпечення для роботи з БД. Функції: • пошук інформації в БД • виконання нескладних розрахунків • виведення звітів на друк • редагування БД Інформаційна система – це БД + СУБД
 • 8. LOGO Модель сутність-зв’язок Оскільки реальний світ складається із сутностей та зв'язків, модель сутність-зв’язок можна розглядати як універсальний спосіб подання даних. Основна мета побудови моделі сутність- зв’язок – забезпечення найбільш природного для людини способу збирання та подання даних і відомостей, які будуть зберігатися у базі даних.
 • 9. LOGO Модель сутність-зв’язок Сутність – будь-який відокремлюваний об'єкт (який ми можемо відрізнити від інших), відомості про який є потреба зберігати у базі даних. Зв’язок – асоціювання двох або більше сутностей Поста- Різні поста- чальник чальники Склад Товар Певний Споживач споживач
 • 10. LOGO Типи баз даних Табличні БД – дані у вигляді одної таблиці Мережеві БД – набір вузлів, в яких кожний може бути зв’язаний з кожним Ієрархічні БД – у вигляді багаторівневої структури Реляційні БД (99,9%) – набір взаємозв’язаних таблиць
 • 11. LOGO Табличні БД Модель – картотека Барвінок Олесь Приклади: Свободи пр., б. 32, кв. 11 • записна книжка 275-75-75 • каталог в бібліотеці поля записи Прізвище Ім’я Адресa Телефон Барвінок Олесь Свободи пр., б. 32, кв. 11 275-75-75 Івченко Іван Шухевича вул., б.25, кв.12 276-76-76 1) сама проста структура 2) всі інші типи БД використовують таблиці в багатьох випадках – дублювання даних: Леся Українка Лісова пісня 100 стр. Леся Українка Камінний господар 92 стр.
 • 12. LOGO Ключове поле (ключ таблиці) Ключеве поле (ключ) – це поле (або комбінація полів), яке однозначно визначає запис. В таблиці не може бути двох записів з одинаковим значенням ключа. Чи можуть ці дані бути ключем? • прізвище • iм’я • номер паспорта • номер будинка • регістраційний номер автомобіля • місце проживания • дата виконання роботи • марка пральної машини
 • 13. LOGO Табличні БД 1. Кількість полів визначається розробником і не може змінюватися користувачем. 2. Будь-яке поле повинне мати унікальне ім’я. 3. Поля можуть мати різний тип: • рядок символів (довжиною до 255 символів) • дійсне число (з дробовою частиною) • ціле число • грошова сума • дата, час, дата і час • логічне поле (істинно або хибно, так або ні) • багаторядковий текст (МЕМО) • рисунок, звук або інший об’єкт (об’єкт OLE) 4. Поля можуть бути обов’язковими для заповнення або ні. 5. Таблиця може містити скільки завгодно записів (ця кількість обмежена тільки об’ємом диска); записи можнa додавати, вилучати, редагувати, сортувати, шукати.
 • 14. LOGO Мережеві БД Мережева БД - це набір А вузлів, в яких кожний може бути зв’язаний з кожним. Г Б В найбільш повно відображає структуру деяких задач (наприклад, мережеве планування в економіці) 1) складно зберігати і шукати інформацію по всіх зв’язках 2) заплутаність структури ! Можна зберігати у вигляді таблиці, але з дублюванням даних!
 • 15. LOGO Ієрархічна БД Ієрархічна БД – це набір даних у вигляді багаторівневої структури. Прайс-лист: Продавець (рівень 1) Кей Товар (рівень 2) Монітори Принтери Виробник (рівень 3) Sony Phillips Samsung Модель (рівень 4) S93 X93B Ціна (рівень 5) $306 $312
 • 16. LOGO Ієрархічна БД Приведені до табличної форми: Продавець Товар Виробник Модель Ціна Кей Монітор Sony S93 $306 Кей Монітор Sony X93B $312 Key Монітор Phillips 190 B5 CG $318 Кей Монітор Samsung SyncMaster 193P $452 … 1) дублювання даних 2) при зміні адреси фірми потрібно змінювати його у всіх рядках 3) немає захисту від помилок введення оператора (Кей – Key), краще було б вибирати із списку
 • 17. LOGO Реляційні БД Реляційна база даних – це набір простих таблиць, між якими встановлені зв’язки (відношення) за допомогою числових кодів. Виробники Продавці Прайс-лист Код Код Код запису Назва Назва Код продавця Країна Адреса Код виробника Сайт Телефон Код товара Сайт Код моделі Ціна Товари Моделі Код Код Назва Назва Код виробника
 • 18. LOGO Реляційні БД 1) немає дублювання інформації; 2) при зміні адреси фірми, достатньо змінити її тільки в таблиці Продавці; 3) захист від неправильного введення: можна вибрати тільки фірму, яка ще раніше уведена в таблицю Продавці; 4) механізм транзакцій: будь-які зміни вносяться в базу тільки тоді, коли вони повністю завершені. 1) складність структури (не більше 40-50 таблиць); 2) при пошуку потрібно звертатися до декількох таблиць; 3) потрібно підтримувати цілісність: при вилучені фірми продавця потрібно вилучати всі зв’язані записи з всіх таблиць (в СУБД – автоматично, каскадне вилучення).
 • 19. LOGO Типи зв'язків Між двома сутностями, наприклад А і Б, можливі чотири типи зв'язків: один-до-одного (1-1); один-до-багатьох (1-N); багато-до-одного (N-1); багато-до-багатьох (N-M).
 • 20. LOGO Один-до-одного (1-1) В кожен момент часу кожному екземпляру сутності А відповідає 1 або 0 екземплярів сутності Б 1 1 Код Прізвище Ім’я Код Рік Адреса народження 1 Іванов Кузьма 1 1992 Суворовський, б.20, кв. 6 2 Петров Василь 2 1993 Корочна вул., б. 30, кв 18 … …
 • 21. LOGO Один-до-багатьох (1-N) Одному екземпляру сутності А відповідає 0, 1 або більше екземплярів сутності Б товари прайс- 1 лист Код Назва Код Код товару Ціна 1 Монітор 123 1 10 999 2 Вінчестер 345 1 11 999 … …
 • 22. LOGO Багато-до-одного (N-1) Обернений випадок до попереднього розклад 1 1 Код Прізвища Код Код Код Назва Код Клас Іванов учителя предмета 1 1 Історія Петров 1 1 1 9-А 2 2 Географія … 2 1 2 8-Б 3 Біологія 3 2 3 7-В … …
 • 23. LOGO Багато-до- (N-N) Одному екземпляру сутності А відповідає 0, 1 або більше екземплярів сутності Б та навпаки, одному екземпляру сутності Б відповідає 0, 1 або більше екземплярів сутності А учителі предмети Код Прізвища Код Назва 1 Іванов 1 Історія 2 Петров 2 Географія … 3 Біологія …
 • 24. LOGO Побудова моделі даних предметної області 1. Визначення мети створення бази даних 2. Розробка таблиць, з яких складатиметься база даних 3. Визначення полів таблиці 4. Визначення ключа таблиці 5. Визначення зв'язків між таблицями 6. Оновлення структури бази даних
 • 25. LOGO Класифікація бази даних 1. За технологією опрацювання даних • Централізована база даних – зберігається у пам'яті однієї інформаційної системи • Розподілена база даних – складається з декількох, можливо дублюючих одна одну частин, які зберігаються на різних комп'ютерах мережі. 2. За способом доступу до даних • З локальним доступом • З відділеним (мережним) доступом 3. За типом зв'язку • Ієрархічні • Мережні • Реляційні • Мішані
 • 26. LOGO