Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Wijkkrant nr 13 nov 2013lr

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
4e jaargang | # 13 | november 2013

	

DE WIJKKRANT

Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle

Dé krant voor bewoners door...
DE WIJKKRANT

Kerkdienst

Geslaagd openingsfeestje in Hofstad

Door Daphne van Breemen

Zondag 18 augustus was het feest
i...
DE WIJKKRANT

Yoga, leven en ademen met aandacht
Het beeld dat heel veel mensen van yoga

je verbetert je conditie. En je ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Balade week 50
Balade week 50
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Wijkkrant nr 13 nov 2013lr

 1. 1. 4e jaargang | # 13 | november 2013 DE WIJKKRANT Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle Dé krant voor bewoners door bewoners Fotoclub Waalwijk Iedere uitgave plaatst De Wijkkrant een foto van een lid van Fotoclub Waalwijk. St. Jan In het begin van een voorjaarsavond (april) zag ik dit beeld. Een lage zon op de kerk en auto’s met de lichten al aan, zo’n schemermoment. Mijn camera had ik niet bij de hand, dus vliegensvlug pakte ik mijn mobiele telefoon en kon nog net op tijd deze foto maken. Hans van der Ven www.hansfotografie.nl Meer informatie over fotoclub Waalwijk kun je vinden op de website: fotoclubwaalwijk.nl Vrijwilligerswerk uitgelicht Meld u aan voor de wijkflits! Op 7 december a.s. wordt landelijk bezit zijn. Een deskundige jury van 3 per- De wijkflits is een digitale nieuwsbrief de Dag van de Vrijwilliger gevierd, sonen beoordeelt de foto’s. Op 7 decem- waarin uw wijkteam u informeert over op allerlei manieren. In Waalwijk wil- ber worden de drie beste, mooiste foto’s ontwikkeling en activiteiten in de wijk. len we aandacht besteden aan de met een prijs beloond. Alle fotografen De wijkflits wordt ongeveer 3 á 4 keer vrijwilligers-in-actie door een foto- worden uitgenodigd voor een gezellige per jaar uitgebracht. De verspreiding ge- wedstrijd te organiseren. bijeenkomst, samen met de gefotogra- beurt via de mail. feerde vrijwilligers. Hoe kunt u meedoen? http://www.waalwijk.nl/Pub/Home/WoBent u ook geïnteresseerd in het ontvan- Wij zijn erg benieuwd naar uw creativiteit U maakt digitaal een mooie, leuke, ont- Meldt u dan aan nen/Wonen-Wijken-en-Buurten/Meld- gen van de digitale wijkflits via de mail. u-aan-voor-de-wijkflits!.html en we verheugen ons op uw inzendingen! roerende of bijzondere foto van een vrijwilliger, die bezig is met zijn of haar vrijwilligerswerk. En dat kan natuurlijk van alles zijn! Van koffie inschenken tot voetballertjes coachen en van wandelen met een oudere tot een disco voor jongeren organiseren. Deze foto stuurt u aan: info@vrijwilligerspuntwaalwijk.nl. De foto moet uiterlijk 15 november in ons www.facebook.com/Wijkkrant0416 www.twitter.com/DeWijkkrant Nieuws voor in De Wijkkrant? mail naar: dewijkkrant@talgv.nl of scan de QR-code WILT U DE WIJKKRANT OOK DIGITAAL ONTVANGEN? GEEF DAN UW MAILADRES DOOR AAN DEWIJKKRANT@TALGV.NL
 2. 2. DE WIJKKRANT Kerkdienst Geslaagd openingsfeestje in Hofstad Door Daphne van Breemen Zondag 18 augustus was het feest in de Hofstad in Waalwijk (wijk de Niet meer naar de kerk op zondag- Hoef). Reden was de plaatsing van ochtend, maar gewoon – heerlijk een duikelrek in de speeltuin. vanuit je bed – de dienst volgen. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Luna Damen (zes jaar) vroeg eind vorig kwam zo’n twee weken geleden met jaar aan haar moeder of er een duikel- een speciale internetdienst, die ervoor rek kon komen in de speeltuin. Een mail zorgt dat mensen niet meer naar de naar de gemeente was snel gestuurd. De kerk hoeven, maar achter hun com- wijkcoördinator kwam langs. Er bleek puter de dienst kunnen volgen. Geen een klein wijkbudget beschikbaar voor gewone dienst, maar een programma een extra speeltoestel. Wel moest een met iets extra’s. Anders kun je net zo grote groep omwonenden het eens zijn goed alsnog naar de kerk gaan of zon- met de keuze en locatie van een nieuw dagochtend je televisie op de EO af- speeltoestel. Een aantal ouders ging stemmen voor een kerkdienst. Nee, de ermee aan de slag en werd het eens. internetdienst is een mix van gebeden, Daarna verzamelden ze ruim voldoende facebookreacties, filmpjes met losse handtekeningen. onderwerpen en muziek. In juni was het zover. Het duikelrek En dus zat ik te denken: zo’n inter- werd geplaatst. Reden voor een feestje. netdienst moet er ook komen voor Afgelopen zondag mochten Kaj, Jens, ballon los. Een gezellige borrel volgde. op de speeltoestellen en een springkus- de katholieke kerk. Alle Waalwijkse Amber, Femke en Luna het duikelrek of- Omwonenden maakten een praatje met sen. Ook konden ze zich laten schmin- katholieke kerken moeten zich hierbij ficieel openen. Allemaal knipten ze een elkaar. En de kinderen vermaakten zich ken en was er een knutseltafel. aansluiten, dus ook de Sint Clemenskerk. Dan kan de kerk op zondag, maar eigenlijk ook wel alle andere dagen, Schoonmaak Anna van Burenstraat dicht blijven. Begrijp me niet verkeerd, niet omdat het verkeerd is dat de kerk De bewoners uit de Anna van Buren- open is. In tegendeel, maar wel omdat straat pakten in september spontaan de Sint Clemenskerk de afgelopen an- vuilniszakken en aardappelschilmesjes derhalf jaar helaas al vijf keer het doel- voor het onkruid om hun wijk schoon wit is geweest van brute roven. De laat- te maken en de bloembakken te verzor- ste roof is nog geen maand geleden. Er gen. Van bovenaf werden er prachtige is niet alleen gestolen, maar ook een foto’s gemaakt! enorme braakschade aangericht. Ik snap niet welke gek het in zou hoofd haalt om zoiets te doen. Inbreken in de kerk is toch een beetje vragen om een bezoekje van de duivel. Als de kerken in het vervolg dicht blij- Hondentoiletten en loslooplocaties ven, kan er ook niet meer worden ingebroken en niets waardevols worden weggehaald. Dat scheelt een hoop leed Het college heeft het definitieve Hon- Lees het hele artikel over het hondenbe- bij pastoors en dominees, maar ook denbeleid vastgesteld. In de bebouwde leid op de site van de gemeente. bij de kerkgemeenschap. En de kerk- kom van de gemeente Waalwijk geldt: dienst? Die verdwijnt niet. Op internet, honden moeten overal aangelijnd zijn, Kijk hiervoor bij: waar en wanneer je maar wilt, kan de hondenpoep moet overal worden opge- Home > Wonen > Wijken en Buurten > dienst worden teruggekeken. En mis- ruimd door de begeleider van de hond Meld u aan voor de wijkflits! > Archief schien loopt de kerk dan wel weer vol en de begeleider van de hond dient een wijkflitsen > Artikel over nieuw honden- in plaats van leeg. Digitaal weliswaar, deugdelijk middel bij zich te hebben om beleid maar dat moet geen probleem zijn. En de uitwerpselen mee op te ruimen. de inbreker van de Sint Clemenskerk? Die zetten we achter slot en grendel Het college heeft van de mogelijkheid in waar hij iedere zondagavond verplicht de APV gebruik gemaakt om een aantal de kerkdienst moet kijken. Boeten voor uitzonderingslocaties aan te wijzen waar en onderwezen worden door God, dat honden wel los mogen lopen, waar het zal hem leren. helemaal verboden is voor honden en waar de hondenpoep niet hoeft te worden opgeruimd, zgn. hondentoiletten. 2
 3. 3. DE WIJKKRANT Yoga, leven en ademen met aandacht Het beeld dat heel veel mensen van yoga je verbetert je conditie. En je merkt, dat melijk word je vitaler, geestelijk word je Gewoon op een vriendelijke manier hebben is nogal vaag. “Een beetje met wat in eerst instantie zo onmogelijk leek, sterker, krachtiger, je laat je niet meer zo oefenen, waarbij gelachen mag wor- gekruiste benen voor je uit zitten staren” langzaam maar zeker toch wel mogelijk gauw uit het veld slaan. Het oefenen op den, en gehuild. En als je wat minder en “op je hoofd staan’ zijn veel gehoorde gaat worden. Je adem gaat bewuster en je matje of in je stoel verbetert je alge- gezond bent, dan merk je na verloop antwoorden die je hoort, als je mensen rustiger, meer verdiept, wat betekent, hele gezondheid, en beïnvloedt dan ook van tijd, ook daarin verbetering. Be- vraagt of ze weten, wat yoga is. dat je per adembeweging meer zuurstof je algehele gevoel van welbevinden. staande klachten kunnen verminderen. Yoga zoals dat hier in het Westen wordt opneemt. Dat betekent dus ook meer Yoga kan door iedereen beoefend wor- Denk hierbij bijvoorbeeld aan beter sla- beoefend, staat bekend als Hatha-yoga, zuurstof voor al je lichaamscellen. den, jong en oud, gezond en wat min- pen, lagere bloeddruk, darmen die hun de yoga van de vitaliteit, maar ook van Lichaam en geest zijn heel nauw ver- der gezond, stram en wat minder stram. werk beter gaan doen, verbetering van evenwicht. Het is een manier van bewe- bonden. Oefenen met je lichaam, bete- Behalve dat yoga dus heel gezond is, je concentratie, een beter humeur. Yoga gen. Oefenen met aandacht. Ademen kent ook oefenen met je geest. Licha- is het ook heel leuk om te beoefenen. kan op verschillende manieren beoefend met aandacht. Ontspannen. worden. Je kunt op een matje, maar ook Beginnen met de basis, soepel maken gewoon in een stoel oefenen. En na de van het lichaam. Eerst je aandacht naar les met elkaar een kopje thee of koffie een bepaald lichaamsdeel brengen, dan drinken. pas bewegen, intussen heel bewust ademen, en voelen wat je aan ’t doen Misschien heb je na lezing van dit ar- bent. Als je dat zo heel bewust doet, tikel zin om eens wat nader kennis te dan merk je het meteen, als je te ver maken met Yoga. Dat kan, gewoon bij gaat in een beweging of een houding. jou om de hoek. In Buurthuis Bloemen- Jezelf forceren kan dan dus niet, omdat oord wordt yoga-les gegeven op dins- je meteen teruggaat naar wat minder dagmorgen, dinsdagmiddag en donder- ver in een houding of de beweging wat dagavond. minder groot maakt. Spierpijn na een yoga-uurtje kan niet als je je daar aan Je bent welkom voor een proefles na houdt. telefonische aanmelding bij Jeanine Met yoga beoefenen leer je je eigen li- Zeeuwe 0416-374634 voor de dins- chaam heel goed kennen, de mogelijk- dagochtend of Francien van Galen 06- heden en de onmogelijkheden. Je traint 43903643 voor dinsdagmiddag en don- op een heel zachte manier je spieren, en derdagavond. Wereldwinkel Waalwijk naar nieuw pand En aantal weken geleden is de ver- maar FAIRTRADE cadeauartikelen maar ving doordat zij geen “fee” afdragen nieuwde ook FAIRTRADE lekkernijen, zoals koffie, aan de landelijke vereniging van We- naar een ander pand. De fairtrade chocola, wijn etc.. reldwinkels. winkel kunt u nu vinden aan de Gro- De vele vrijwilligers hebben de afgelo- De kleurrijke nieuwe huisstijl is voorzien testraat 231 a in Waalwijk. pen weken hard gewerkt om de winkel van een abstracte wereldbol met daarin zo te krijgen als hij nu is. Het nieuwe handelslijnen aangegeven tussen diver- De winkel heeft een nieuwe huisstijl ge- pand is een mooie frisse en trendy win- se werelddelen. Want dat is waar We- kregen om hiermee duidelijk te maken kel geworden. reldwinkel Waalwijk zich al ruim 30 jaar dat zij zelfstandig zijn geworden. De Omdat Wereldwinkel Waalwijk zelfstan- mee bezig houdt; de handel bevorderen formule is hetzelfde gebleven dus alleen dig is geworden gaat er meer geld naar tussen producenten in ontwikkelings- deze producenten en hun woonomge- landen en de klanten. De verhuizing Wereldwinkel verhuisd Meldpunt Veilig Verkeer Wilt u als bewoner iets doen aan de tuaties. Via het Meldpunt Veilig Verkeer Wil jij je ook inzetten voor verkeersvei- verkeersveiligheid of het te hard rij- kun je gemakkelijk samenwerken met ligheid? den in uw straat of buurt? Wij verwij- andere melders, overheden, belangen- Meld onveilige situaties dan direct via naar een betere lokatie is tot stand kun- zen u graag door naar het Meldpunt organisaties en maatschappelijke part- www.meldpuntveiligverkeer.nl de nen komen dank zij de sponsoring van Veilig Verkeer. Dit is een initiatief van ners om te zorgen voor een veilige ver- Meldpunt Veilig Verkeer App en kom in leveranciers en natuurlijk de hulp van Veilig Verkeer Nederland en wordt on- keerssituatie. actie! vele vrijwilligers. of dersteunt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wereldwinkel Waalwijk is een stichting van vrijwilligers zonder winstoogmerk Het Meldpunt Veilig Verkeer is opgericht die streeft naar een eerlijke handel, goed om meldingen over verkeersonveilige si- beloond voor de producent uit ontwik- tuaties te verzamelen en de melder te kelingslanden, zonder kinderarbeid en helpen bij het verbeteren van deze si- het milieu zo min mogelijk belast. 3
 4. 4. DE WIJKKRANT ‘Ik sta met hart en ziel achter mijn taak als buurthuisbeheerder’ Marlies van der Linde (51) uit “Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold”, activiteit is, zorg ik dat ik dan aanwezig woensdagmiddag was er een knutsel- Sprang-Capelle is al ruim twaalf jaar vertelt ze. “Ik was vrijwilliger in het oude ben.” Vaak is ze er dan toch langer, de club en in de herfst- en kerstvakantie buurthuisbeheerder. De laatste vijf buurthuis Besoijen. Ze hadden daar toen verklaring daarvoor is simpel: “Je moet werd er ook van alles georganiseerd. jaar in buurthuis Besoijen, daarvoor twee keer tijdelijk een beheerder nodig er wel met hart en ziel achter staan.” “Maar ja”, verzucht Van der Linde, “de in de Ouwe Toren in Waalwijk. en die klus heb ik toen op me genomen, jeugd heeft het druk. Ze hebben tegen- omdat ik er toch al jarenlang rondliep.” Dat doet ze dan ook. De mensen in het woordig computers en hun telefoons. Intussen is het oude buurthuis Besoijen buurthuis weten haar altijd te vinden. Ze Ze gaan minder snel naar het buurthuis. gesloopt en verhuisd naar de huidige is bij iedereen bekend. Van der Linde ziet Daar komt ook nog bij dat ze vaak op locatie in de Molenstraat. Dat ze in het ook als haar taak om ervoor te zor- woensdagmiddag hun sport hebben. En Sprang-Capelle woont, is voor Van der gen dat de mensen die gebruik maken kinderen worden natuurlijk ouder, dan Linde geen probleem. “Daar woon ik van het buurthuis weten bij wie ze moe- komen ze niet meer. Maar er komen pas de laatste drie jaar. Voorheen woon- ten zijn. “Als er een nieuwe activiteit is, ook geen nieuwe kinderen voor terug.” de ik altijd in Besoijen.” maak ik altijd een afspraak met de mensen, zodat we elkaar leren kennen. Ik laat ze dan ook meteen de ruimte zien.” “Het is het contact met de mensen wat Toch lijkt er nu verandering in te komen. “Vanuit het Wijkontwikkelingsplan (WOP) het werk zo leuk maakt.” De gezellig- zijn ze bezig met een kinderdisco op heid, daar doet ze het voor. Van der Lin- De huidige activiteiten in het buurthuis vrijdagavond. Deze is verdeeld in drie de is iedere week een paar dagen in het variëren van biljarten, 55+ gym tot jazz- groepen aan de hand van de leeftijden buurthuis te vinden. Met haar 24-uren- dans en een afslankclub. Geen activitei- van de kinderen. De eerste disco heb- contract kan ze haar tijden zelf indelen. ten voor kinderen dus. Die werden met ben we een paar weken terug gehad. “Ik kijk naar waar het nodig is. Als er de jaren steeds minder. Vroeger wa- De tweede komt eraan. Het is te hopen bijvoorbeeld ’s middags een bepaalde ren er nog genoeg activiteiten. Iedere dat het aanslaat!” Burendag Groenstraat, Nieuwstraat en Hoekeinde Op zaterdag 21 september vierden de bewoners uit de Groenstraat, Nieuwstraat en Hoekeinde weer burendag. In de Groenstraat hingen de vlaggen uit en ook de speeltuin hing vol met vlaggen en ballonnen. Ook werd het duikelrek in gebruik genomen. Na het opruimen van de speeltuin en een bakkie koffie ging iedereen op pad voor een speurtocht door de wijk. Bij terugkomst stond er een heus springkussen klaar en daarna werd er gebarbecued. Dag weer geslaagd en op naar volgend jaar! 4
 5. 5. DE WIJKKRANT Verruimde openingstijden Iets voor u? Bibliotheek Waalwijk De Bibliotheek Waalwijk is sinds de standig materialen zoeken, lenen en heropening een stuk vaker open inleveren. Leesclub Waalwijk openingstijden worden gerealiseerd Antwoord op veranderde klantwensen Mooie boeken lezen, inspirerende door op bepaalde uren met zelfbe- Klantbehoeften veranderen. De ver- gesprekken voeren en boeiende diening te werken. Tijdens deze zo- nieuwde Bibliotheek Waalwijk is het nieuwe contacten opdoen. genaamde ‘zelfservice-uren’ zijn er antwoord op deze geen medewerkers aanwezig maar wensen zoals ruimere openingstijden en kunnen bibliotheekbezoekers zelf- een actueler assortiment. Hiermee blij- voor haar klanten. Deze verruimde veranderde klantven de vele gebruikers van deze fysieke Spreekt dit u aan, dan is de literaire vestiging op een kwalitatief hoogstaan- ‘leesclub Waalwijk’ misschien iets voor de en eigentijdse manier bediend. u. De Bibliotheek Waalwijk is op de vol- Onze leesclub komt gende tijdstippen geopend: maand bij elkaar om aan de hand van Maandag: 13.00 – 18.00 uur een leeswijzer (van stichting Senia, zie Dinsdag t/m donderdag: www.senia.nl) het gezamenlijk uitge- 09.00 – 18.00 uur zochte boek te bediscussiëren. Dit leidt Vrijdag: 09.00 – 20.00 uur vaak tot boeiende gesprekken, over het Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur boek zelf, en via het boek ook over an- een maal per dere zaken. Zelfservice-uren; zelfstandig zoeken, lenen en terugbrengen: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Wilt u meer informatie over onze leesclub dan kunt u altijd telefonisch con- Kijk voor meer informatie op www.bi- tact opnemen met: bliotheekmb.nl. Loes Haarmans, 0416351101. Startpunt Waalwijk Vindt u het ook zo moeilijk om een Sinds 2011 zit het Startpunt in Balade in ons af te werken. Het kan voorkomen instantie te bellen en dan steeds een Waalwijk. Inmiddels weten veel mensen dat we u vragen een keer terug te ko- ander menu te horen en te kiezen? de weg naar ons te vinden, maar mo- men omdat u bijvoorbeeld niet alle ge- Het Startpunt kent een inloopspreekuur Vindt u het vervelend dat steeds gelijk bent u nog niet op de hoogte van gevens bij u heeft die nodig zijn. op maandag-, dinsdag-, donderdag-, en meer van u verwacht wordt als het onze activiteiten. vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur gaat om computergebruik? Samen met u vullen we uw formulie- en op woensdagmiddag van 13.00 tot Wordt u ook vaak overspoeld met Door medewerkers van MEE, gemeente ren in en kijken we ook wat uw eigen 17.00 uur. allerlei formulieren, die niet zo mak- Waalwijk, Juvans en De Twern/Contour, inbreng kan zijn. Het zou zomaar kun- Het adres is Balade 1, 5142WX in Waal- kelijk in te vullen zijn? samen met een bekwame groep vrijwil- nen zijn dat u dan in de toekomst onze wijk, tel. 0416-760157. Voelt u zich regelmatig van het kast- ligers, staan wij u te woord, helpen u ondersteuning niet meer nodig heeft en Tevens heeft het Startpunt twee steun- je naar de muur gestuurd? met bovengenoemde zaken en zorgen zelfredzaam bent geworden. punten in de kernen Waspik en Sprang- Weet u niet goed welke instantie u wij tevens voor een warme overdracht Indien dat niet haalbaar blijkt, bijvoor- Capelle, gevestigd in de bibliotheken kan helpen met uw hulpvraag? indien dit noodzakelijk is. Wij brengen beeld vanwege taalproblemen of leef- aldaar. Daar wordt u geholpen bij het Dan bent u bij het Startpunt op het uw hulpvraag in kaart en proberen alles tijd, bent u altijd welkom en zullen we vinden van informatie. met u meekijken. U bent van harte welkom! juiste adres! zo 08-10-2008 14:07 Pagina IM-advertentie algemeen okt. 2008 veel mogelijk tijdens uw bezoek aan1 Bureau VAN DE WIEL Marijkestraat 9 - 5142 HX Waalwijk - Tel. (0416)333579 - info@bureauvandewiel.nl Persoonlijke aandacht, kwaliteit, service en garantie. Uw verzekeringskantoor in de buurt En met onze collectie gordijnen, zonwering en harde vloerbedekking wordt het nog mooier. Past. Kuypersstraat 26 - 5144 RJ Waalwijk T (0416) 33 26 79 - www.stofwolluk.nl 5 shirts en stickers met je eigen naam ook voor bv: - geboorteraamstickers - rompertjes met print - geboortekaartjes per post of te halen in waalwijk www.stoereprint.nl
 6. 6. DE WIJKKRANT ZAP-per worden? Vrijwilligers gezocht! Gemeente Waalwijk wil graag het Thuis op voorschool (TOVS) bewonersinitiatief ZAP-pers (Zwerf Afval Pakkers) bij u onder de aandacht brengen. ZAP-pers zijn inwoners van de gemeente Waalwijk GROEPSBIJEENKOMSTEN wikkeling van een kind? Wil je dit bij die zich op vrijwillige basis inzetten Wil jij jouw (opvoedings)ervaring gebrui- kind en ouders thuis? voor het schoonhouden van hun ken om andere ouders te helpen? Heb eigen buurt. Dit doen zij door het jij een organisatietalent? Wil jij leren om regelmatig verwijderen van zwerf- groepsbijeenkomsten te leiden of ben jij afval uit hun directe leefomgeving. een geweldige gastheer/ vrouw? Ja?……dan zoeken wij jou!!! ‘Thuis op (voor)school’ is een programma voor ouders met kinderen in de te hulpmiddelen aangereikt, zoals Ja?……dan zoeken wij jou!!! daar een knutselwerkje van maken leeftijd van 0 tot 6 jaar oud. In dit pro- Hiervoor krijgen zij van de gemeen- enz.) gramma worden met het kind en de ou- Vrijwilligers bezoeken het gezin weke- ‘Thuis op (voor)school’ is een program- der in de thuissituatie leuke activiteiten lijks of tweewekelijks, één tot twee uur. ma voor ouders met kinderen in de gedaan. Zo wordt de ontwikkeling van Tijden zijn in overleg. Op dit moment (mei 2013) staan er 65 leeftijd van 0 tot 6 jaar oud. In dit pro- het kind gestimuleerd. ZAP-pers geregistreerd. De gemeente is gramma worden met het kind en de ou- heel blij met dit bewonersinitiatief en der thuis leerzame activiteiten gedaan. Voorbeelden van activiteiten die je kan hoopt dat de ZAP-ers enthousiast blijven Tevens worden op verschillende peuter- doen met ouder en kind zijn: om de leefomgeving schoon te houden. speelzalen of de basisscholen groepsbij- Meer hulp is natuurlijk altijd van harte eenkomsten georganiseerd. een veiligheidsvest, handschoenen, papierknijpers en afvalzakken. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met: Kubra Gursoy - spelletjes; Programmamedewerker Thuis op - voorlezen; (voor)school, ContourdeTwern Voorbeelden van groepsbijeenkomsten - spelenderwijs tellen; Balade 1, 5142 WX Waalwijk zijn: - liedjes/versjes; Postbus 489, 5140 AL Waalwijk - seizoensgebonden activiteiten (zoals Tel.nr. 06-22761279 welkom! Mocht u ook interesse hebben om ZAPper te worden, dan kunt u contact opnemen met Ted Elschot, email telschot@waalwijk.nl, tel.nr. 683556. - uders voor ouders, die elkaar kunO blaadjes verzamelen in de herfst en E. kubragursoy@contourdetwern.nl nen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen ondersteunen met en voor verschillende activiteiten. - Themabijeenkomsten die aansluiten bij het thuisprogramma. - raaggerichte thema’s voor de ouV ders zoals ontwikkeling van het kind: mijn kind eet/slaapt niet, zindelijkheid, tweetalig opvoeden enz. THUISPROGRAMMA Wil jij een bijdrage leveren aan de ont- mensen die zich daardoor juist helemaal Herfst 2013 niet lekker voelen bij de herfst. Die niet alleen binnenblijven, maar zich ook een beetje in zichzelf opgesloten voelen. Ze Na een mooie nazomer is de herfst dan beleven minder vrolijkheid en het is vaker laten we achter? En wíe nemen we mee sfeer van afscheid. Ook van dingen die toch echt aangebroken. Na de warme donker in hun hoofd. en wíe laten we achter? De herfst is ook niet gelukt zijn, dingen die we hebben septemberdagen werd het kouder. Het De herfst heeft beide kanten. De mooie een tijd waarin we stilstaan bij wie er in nagelaten, mensen die we tekort hebben begon te regenen, en goed ook. Reden herfstkleuren van de bladeren zijn tege- het afgelopen jaar overleden zijn. Mensen gedaan. Ook die dingen komen voorbij genoeg om binnen te blijven. Of juist om lijkertijd een afscheid van het levendige van wie we afscheid hebben moeten ne- als je de balans opmaakt. En dan vooral naar buiten te gaan. Op straat en in de seizoen van de lente en de zomer. Het men. Rondom Allerheiligen en Allerzielen om te kijken: waar staan we nu? En hoe Duinen is goed te zien hoe de bomen blad sterft af, en de mooie paddestoelen staan mensen stil bij de nagedachtenis gaan we verder? verkleuren in de mooiste herfsttinten. composteren het. Het lijkt wel een in- aan bijzondere mensen en de herinnering Kinderen rapen kastanjes en eikels. Veel nerlijke strijd van de natuur en in onszelf. en het gemis van de mensen van wie we Want we gáán verder. Als straks de lang- mensen kijken uit naar de herfst. Gezel- We zoeken de gezelligheid op thuis of bij afscheid moesten nemen. ste nacht is geweest om 21 december, ligheid thuis, andere kleren en lekker elkaar, en keren ons tegelijkertijd ook fi- De herfst is zo een tijd waarin we weer dan worden de nachten weer korter en eten. En een mooie natuur. guurlijk meer in onszelf. De herfst is de tijd tot onszelf komen. Minder activiteit bui- de dagen langer. Het zal allemaal dan Diezelfde natuur laat ook een andere om de balans op te maken. Waar staan ten, minder erop uittrekken. Meer tot je- weer wat lichter worden. Tijd om Kerst kant zien van de herfst. Het wordt kou- we nu? Wat heeft het jaar ons gebracht? zelf komen, nadenken en misschien be- te vieren. Het feest van een nieuw leven, der, natter, en de dagen worden korter, Wat hebben we gekregen dit jaar en be- zinnen. En zoals de herfst afscheid neemt een geboorte. Zover is het nog niet. Maar de nachten langer. Minder zon. Er zijn reikt? Wat nemen we mee, maar ook: wat van het bloeijaar, zo ademt de herfst een je zou haast al naar Kerst verlangen… 6
 7. 7. DE WIJKKRANT Ronald Bakker IN GESPREK MET ‘Aan de ene kant politicus, aan de andere kant midden in de samenleving’ Bijna een jaar geleden volgde VVD- veel meer bij komt kijken dan alleen het blieke functies.” Vooral die laatste taak moet alles rond zijn. Dat lijkt nog even wethouder Ronald Bakker (49) zijn politieke gedeelte. “Dat blijkt maar een zorgt ervoor dat Bakker regelmatig om te duren, maar vergis je niet: er komt klein deel te zijn. Ik zeg wel eens dat ik zichzelf moet lachen. In eerste instantie een hoop bij kijken.” drie banen in één heb: besturen, optre- dacht hij dat het doorknippen van lintjes den in de raad en het voltooien van pu- en het openen van sportevenementen Het waarmaken van die taken is niet het “Maar ‘opvolger van’ is ook zoiets”, niets voor hem waren. “Wat is er nou enige waar Bakker voldoening uit haalt. zegt Bakker. “Ik ben er vanzelf in ge- leuk aan het feit dat er een wethouder “Omdat ik me met allerlei dingen bezig komt, vroeg ik mezelf dan af.” moet houden, denk ik automatisch heel collega Sjoerd Potters op, die de raad verliet voor de Tweede Kamer. rold.” veel over alles na. Ik had van tevoren Als het aan Bakker ligt, gaat hij voorlo- nooit bedacht dat ik me zo intens bezig pig nog wel door als wethouder. “Maar zou houden met hoe dingen verande- dat hangt natuurlijk van de gemeente- ren en hoe je iets kunt verbeteren.” Hij Bakker zat nog maar tweeëneenhalf raadsverkiezingen in 2014 af. Ik moet laat een kaartje zien dat hij ooit van een jaar in de raad toen hij gevraagd werd dan wel herkozen worden.” De wet- Waalwijkse inwoner kreeg waar hij op om de taak van wethouder te vervullen. houder ziet het als een uitdaging om de bezoek was geweest. ‘Bedankt’ staat er Desondanks zei hij direct ja. “Ik ben er taken waar hij de afgelopen tien maan- op. “Die waardering vind ik mooi. Het eigenlijk vanzelf in gerold.” De verschil- den aan gewerkt heeft ook zelf af te laat me inzien dat je iets kunt betekenen len met het raadslidmaatschap werden maken. “Ik heb veel energie gestoken voor mensen.” Nog een reden voor Bak- hem meteen duidelijk. Hij maakt lange in wat belangrijk is voor de gemeente. ker om door te gaan met het wethou- dagen. De ene keer is hij pas om elf uur Denk aan sociale zaken en een deel derschap. “Ik zou het jammer vinden ’s avonds thuis; een andere keer schiet van de overheidstaken die voortaan bij als ik moet stoppen, juist vanwege die het eten er wel eens bij in. Bakker, die de gemeente ondergebracht worden.” zingeving. met zijn vrouw en twee kinderen in Momenteel ziet hij het onderbrengen Aan de ene kant ben je politicus. Aan de Sprang-Capelle woont, ervaart het wet- van de jeugdzorg bij de gemeente als andere kant sta je midden in de samen- houderschap als een fulltimebaan, waar zijn grootste uitdaging. “1 januari 2015 leving.” Door Daphne van Breemen Fietstocht 2013 Poppetjes maken KNUTSEL Met de Wijkkrant knutsel van deze een nieuw vel papier. Als je ze uitknipt, en broeken te tekenen en samen met Afgelopen zondag vond de fietstocht keer kun je allerlei leuke, grappige zou je ze in de kerstboom kunnen han- vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en plaats. Goed georganiseerd en mede en geinige poppetjes maken. gen. zusjes de mafste poppetjes te maken. dankzij het geweldige weer, genoten de Je kunt de tekening vaker printen om fietser van een tocht via Sprang-Capelle, Wat heb je nodig: meer poppetjes te maken. Maar het Veel plezier. Laat je ons weten wat voor Dussen, Doeveren en terug naar Waal- Printer, papier, schaar, stiften of kleur- is ook leuk om zelf hoofden, mutsen te gekke figuren jij gemaakt hebt? wijk. potloden, lijm Het was een puzzeltocht en er werden na afloop 3 prijzen uitgereikt. Dit jaar Vraag je papa of mama, opa of oma om waren er mee toeschouwers dan fietsers, naar de facebook pagina van De Wijk- ons streven is om dit volgend jaar om te krant te gaan: http://www.facebook. draaien. Alle fietsers en toeschouwers com/Wijkkrant0416. Ga naar de knut- verzamelden zich aan het einde van de seltekening en print deze uit. Kleur de middag voor een spannende loterij. De hoofden, mutsen, truitjes, rokken en hoofdprijs ging naar….. broeken. Geef ze blond haar, bruin haar, paarse strepen, wat je maar leuk vindt. Daarna knip je alle delen uit. Dan kan het combineren beginnen. Kies een muts , hoofd, trui en rok uit. Misschien kies je voor een jurk of juist een grappige broek. Alles kan. Maak de figuren zo gek als je wil en plak ze dan op 7
 8. 8. DE WIJKKRANT Terug naar de Teresia de school en bij Mikz Teresia. Er was heel veel belangstelling van oud-leerlingen, omwonenden en andere betrokkenen ontzettend bedanken en in het bijzon- en geïnteresseerden. der noemen we dan graag: Bumble Een geslaagde dag, die mogelijk is gemaakt door heel veel mensen. We wil- Maar met het oplaten van de symboli- werd officieel heropend. ’s Ochtends sche ballonnen en het aanbieden van was het eerst een feestje voor de kin- het creatieve cadeau door de kinderen deren: met een vossenjacht in het cen- voelde het wel als een nieuwe start. De trum en een kindershow in de gymzaal, kinderen mochten gewoon om 12.15 vierden zij samen met het team de ope- uur naar huis, de genodigden konden ning van onze nieuwe, oude school. nog tot 15.00 uur het gebouw en de Toen kwam de wethouder om met het gymzaal bekijken. ’s Avonds was ieder- doorknippen van een lint de school echt een die dat wilde tussen 17.00 en 19.00 voor geopend te verklaren, ook al zitten onze school en van Mikz Teresia. we er alweer sinds afgelopen augustus. zover: de gerenoveerde Teresiaschool Mandjes en de ouders en kinderen van len iedereen die mee heeft geholpen Op woensdag 9 oktober was het dan Fun, Adry Deekens, Petit Paris, Big Bazar uur welkom om een kijkje te nemen in Buurtborrel Marga Klompéstraat Programma Parkpaviljoen De activiteitencommissie heeft het win- Vogeltaarten maken Parkzaal 2 terprogramma van de extra zondagope- - Zondag 23 februari ‘14: ning voor het Parkpaviljoen alweer rond. Bingo Er komen weer leuke zondagmiddagen - Zondag 30 maart ‘14: aan. Zet ze meteen in je agenda. Schlagermiddag - Zondag 27 april ‘14: - Zondag 17 november: Spelletjesmiddag Kaarttoernooi rikken/jokeren (sjoelen / barakken e.d.). Samen met de buren paar weken te- Er waren zelfs 2 Elfs. Opeens waren ze - Zondag 29 december: voren briefjes verspreid. Op de dag zelf er en men vond het volkomen normaal Biljarttoernooi in de carport wat vlaggetjes opgehan- dat zijn er waren… - Zondag 26 januari ‘14: gen, statafels neergezet het gezellig Volgend jaar weer! Vrije inloop Parkzaal 1 gemaakt met kaarsjes en houtvuurtjes. Kleine moeite. De opkomst was giga: van twintigers tot vijftig plussers. Er was genoeg te eten drinken want ieder- Like uw wijk op Facebook een bracht zelf wat mee. De gemeente vindt het belangrijk Facebook zetten we hiervoor in. Word ook lid van facebook en like jouw Het initiatief werd zeer gewaardeerd. dat bewoners en ondernemers in Via wijkpagina! een wijk meepraten en meedoen. ‘wijkpagina Waalwijk Zuid’, ‘wijkpa- Via de wijkcoördinatoren, wijkbeur- gina Waalwijk Waspik’ en ‘wijkpagina zen en andere middelen zoeken wij Sprang-Capelle’ kunnen bewoners el- het contact met de wijk. kaar benaderen met onder meer ideeën, ‘wijkpagina Waalwijk-Noord’, belangrijke mededelingen of een oproep Social Media is een van de middelen om voor deelname aan activiteiten. Daar- u op de hoogte te brengen. Hiermee naast kunnen de gemeente, bewoners willen we het contact met, maar ook het en andere partijen op een laagdrempe- onderlinge contact in de wijk versterken. lige manier elkaar bereiken. 8
 9. 9. DE WIJKKRANT ‘Ik ben centrummanager, geen minister van feest’ Hij is geboren en getogen in Sprang- gevarieerd evenementenaanbod, meent gen zich, geheel terecht ook, op hun Capelle, maar woonde heel wat ja- De Roon. “Ik kan een zangeres als Glen- beurt af wat ze ervoor terugkrijgen. nis Grace wel laten komen, maar daar is Maar we moeten naar de lange termijn ons budget niet naar. Ik zeg wel eens: ik kijken.” De Roon heeft er alle vertrou- ben geen minister van Feest.” wen in dat dat goed komt: “Het gaat ren in Franeker toen Jan de Roon (51) een brief naar het Centrummanagement Waalwijk stuurde: “Nou, langzaam steeds beter. We hebben één De centrummanager probeert altijd ver- centrum, dat is van ons allemaal en we der te kijken. De vraag die hij zichzelf moeten het daarom allemaal samen constant stelt is: waar willen we dat doen.” Waalwijk in 2018 staat? “Nu zitten we Wat Waalwijk daarom nog van het Frie- den de nieuwe centrummanager middenin de crisis, dus hoef je aan de se Franeker kan leren? “Een Fries is trots van Waalwijk én woont hij weer in ondernemers echt niet het dubbele te op zijn dorp of stad. Daar moet je niet vragen. Dat gaat niet. Maar je moet ze aankomen. Waalwijk moet dat ook krij- toch meekrijgen. De ondernemers vra- gen.” hier ben ik!” Zijn open sollicitatie viel in de smaak bij het bestuur en nu is De Roon al ruim twee maan- Sprang-Capelle. Door Daphne van Breemen Kinderdisco Besoyen “Mijn voorgangster Marieke Schelfhorst ging weg en ik zou weer in Sprang- steek namelijk een stuk aantrekkelijker. Capelle gaan wonen, dus besloot ik Nu is het er ’s avonds zo smoezelig en hadden de kinderen in 2 groepen ver- gewoon brutaal een brief te schrijven: grauw.” Ook hoopt De Roon dat er één deeld. De eerste groep waren de kin- ‘Nou, hier ben ik!’” Hij kende Waal- vaste koopzondag in de maand komt. deren uit groep 4,5 en 6 en de tweede wijk namelijk als geen ander. “Ik ben “Die wil ik dan altijd koppelen aan een groep waren de kinderen uit groep 7 en in Sprang-Capelle geboren en heel veel evenement. Dan moeten wel alle win- 8. Totaal over de hele avond waren er familie woonde hier nog. Ik kwam er kels meedoen, anders werkt het niet.” 135 kinderen aanwezig. Roon in de gemeenteraad, dus ervaring Een ander punt waar De Roon mee in De reacties van de kinderen en ouders met gemeentes had hij al. Daarnaast de weer is, is de evenementenagenda waren super. Ze vonden het allemaal hield hij zich als raadslid bezig met de van 2014. “We willen wat meer eve- een leuke avond en de ouders vonden stadsvernieuwing van Franeker en de nementen voor de jeugd gaan organi- het leuk dat er weer iets wordt georga- vernieuwing van het winkelcentrum. seren. Maar ook aan de ouderen moet niseerd in het wijkcentrum. dus nog regelmatig.” In Franeker zat De gedacht worden. Er moeten gedurende De Roon, die naast zijn parttimebaan als het jaar evenementen zijn die voor ie- Dit jaar zijn er nog 2 datums voor de kin- centrummanager in de logistiek werkt, dereen aantrekkelijk zijn.” Volgens de derdisco, daarna wordt er besloten wat is nog maar net acht weken bezig met centrummanager is het belangrijk suc- ze gaan doen voor het volgende jaar. En zijn nieuwe functie. Hij kijkt nu met de cesvolle evenementen als De 80 van de komt er een nieuwe planning. gemeente en winkeleigenaren wat er Langstraat, Modestad en het Straatthe- gedaan kan worden aan de doorsteek ater te behouden. Wel denkt hij dat hij Een enthousiaste groep bewoners uit De kinderdisco wordt medemogelijk ge- van de Taxandriaweg naar de westkant dat er nog dingen aan verbeterd kunnen Besoyen is bij elkaar gekomen om een maakt door WOP centrum Besoyen en van de Grotestraat. “We hopen dat op worden. “Tijdens ‘De 80’ zijn de winkels kinderdisco op te zetten voor de kinde- Contour de Twern. die manier de leegstand ook weggaat. dicht. Dat kan natuurlijk niet.” Schip- ren van basisschool Besoyen. Mocht u vragen hebben over de kin- Het gebied is met een goede door- peren, dat is de beste manier voor een Vrijdag 27 september was de eerste derdisco dan kunt u die mailen naar: kinderdisco in wijkcentrum Besoyen. Ze anoukvanspijk@contourdetwern.nl Dé krant voor bewoners door bewoners Adverteren in De Wijkkrant? Voor meer informatie mail naar: dewijkkrant@talgv.nl Tal Grafische Vormgeving, T 06 38 82 49 39 Advertentieverkoop: Ad de Graaf, T 06 52 40 81 69 9
 10. 10. DE WIJKKRANT Uw wijkteam daagt u uit! Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten buurt. Het gaat hier Graag willen wij (wijkteam Zuid, wijk- om een coproductie team Noord en wijkteam West) samen waar met jullie ontdekken wat er leeft in de en bewoners samen wijk. Jullie als bewoners weten toch het mee aan de slag beste wat er speelt, welke plekken niet gaan. organisaties Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden dat het Nationaal MS terd kan worden en welke buurt toe is thema aandragen? Of gewoon eens in Tijd voor een feestje? steund door het opbouwwerk waar nodig, een creatieve inventaris te maken. Dit mag door middel van een fototocht, Juul Willemsen (Wijkteam Noord en een digitale wijkschouw, een ‘gewone’ Zuid, Waalwijk) of Harry Balvers (Wijk- wijkschouw, een schilderij, een plan van inventarissen/plannen/overzich- MS is een uitdaging. ting over het ziektebeeld was. MS werd toen een spierziekte genoemd en op de Collectanten zijn hard nodig! enige brochure die er was stond een rol- Wilt u heel concreet helpen om mensen team West, Sprang-Capelle en Waspik). stoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag met MS een beter leven te geven? de dag MS nog steeds verward met een Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt Mailen kan ook via: spierziekte. van de coördinator in uw woonplaats de Sinds de oprichting wordt er eerlijke collectebus en overlegt in welk straat u voorlichting gegeven. Niet alleen aan de wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 mens met MS, maar ook aan zijn omge- avond per jaar in! aanpak, of wat jullie passend vinden. Deze leven met een onvoorspelbare ziekte als gericht omdat er destijds geen voorlich- en vraag naar: toe wanneer je het niet verwacht. Leren Twintig jaar geleden is het MS Fonds op- 0416-333445 (ma t/m do tot 12.00 uur) zo onvoorspelbaar als het weer en slaat collecte-coördinator van het MS Fonds. ContourdeTwern via telefoonnummer normaal te functioneren, maar MS is net “Nee, helemaal niet”, zegt Pamela Zaat, gesprek? Neem hiervoor contact op met Daarom dagen we jullie uit om, onder- de een heftiger dan bij de ander. Soms zie je niks aan mensen met MS. Zij lijken hier mee aan de slag te gaan? Wil je een overbetering. sel met allerlei fysieke ongemakken, bij met Multiple Sclerose (MS). Hebben jullie een idee? Heb je zin om aan een positieve impuls of een imag- is een ziekte van het centrale zenuwstel- Fonds is opgericht door 5 mensen veilig voelen, waar de inrichting verbe- ven met MS vandaag (en morgen). MS ten worden ingebracht op de eerstvol- juulwillemsen@contourdetwern.nl gende wijkbeurs in uw wijk. Daar kun- (Wijkteam Noord en Zuid, Waalwijk) nen we gezamenlijk met bewoners en harrybalvers@contourdetwern.nl organisaties die aanwezig zijn een plan (Wijkteam West, Sprang-Capelle en maken om dingen te verbeteren in de Waspik). ving en behandelaars. Er zijn vele brochures ontwikkeld. De collecteweek is van 18-23 november. Mensen met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om hen te laten kijken naar hun mogelijkheden. Wilt u zich aanmelden als collectant en/ Het onderzoek richt zich op het heden of meer weten over ons werk? en heeft daarbij de kwaliteit van leven Onderdak vliegende globetrotters Meer informatie: Bel met 010-5919839 of kijk op Het was wel even spannend, bij de geen belemmeringen in de bouwactivi- hoog in het vaandel staan. Genezing is www.nationaalmsfonds.nl oeverzwaluwenwand van Landgoed teiten behoefden te zijn. nu nog niet mogelijk daarom zet het Na- Een donatie op giro 5057 is meer dan De oeverzwaluw maakt namelijk gebruik tionaal MS Fonds zich in op een beter le- welkom. Driessen. In het vroege voorjaar was door het WOP(Wijk Ontwikkelings van steile kanten om daarin een nestgang van soms wel meer dan een meter, Plan), dankzij de steun van de Rabobank en de gemeente Waalwijk, bij Waalwijk werkt .... aan adoptiegroen door bewoners met aan het eind een kamertje te graven, waarin de eitjes gelegd worden. een van de waterpartijen een prachtige wand, speciaal voor de oever- Zodra in een gronddepot de graafwerkzaamheden van de vogels beginnen, verwijderen van onkruid en afval, schof- dat er soms een behoorlijke vertraging felen/harken, water geven en zomer-/ in de werkzaamheden kan ontstaan. zwaluw, gerealiseerd. mogen ze niet verstoord worden, zo- wintergoed vervangen. De vraag was: zouden ze er ook ge- Die problemen behoren nu tot het ver- bruik van maken. Nadat de vogels al een leden, want de bouw van de wand was Betrokkenheid aantal jaren in de steile kanten van de niet voor niets geweest. Meteen toen de De gemeente wil hiermee de betrokken- gronddepots bij Landgoed Driessen een vogels terugkwamen uit het verre Afrika heid stimuleren van bewoners bij hun veilige broedplaats hadden gevonden, werd de wand in gebruik genomen en woonomgeving. besloot het WOP om een kunstmatige hebben er zo’n 20 paartjes in gebroed. in de wijk is van groot belang voor het wand te bouwen, zodat de gronddepots Meestal broeden ze twee keer, zodat er Hoe vindt u dat uw straat eruitziet? Bent bevorderen van de leefbaarheid. Bij dit niet meer gebruikt zouden worden en er zeker tussen de 100 en de 150 jongen u daar tevreden mee? Of vindt u dat uw initiatief wordt deze samenhang bevor- zijn uitgevlogen. straat er fleuriger uit kan zien? En bent derd, omdat men samen de schouders u bereid daar iets voor te doen? En tege- eronder moet zetten. Ook stimuleert het lijkertijd meer gezelligheid in de buurt? eigen initiatieven van bewoners. trekken, met het voeren van de jongen Daarmee kan de gemeente u op weg Zie verder voor modelijkheden en voor- meegerekend, wel een miljoen insecten helpen. Bewoners wordt de mogelijk- waarden: verorbert. Dat komt dus neer op zo’n 20 heid geboden om gemeentelijk groen te miljoen, waar de bewoners van Land- onderhouden, waarbij zij zelf de plan- http://www.waalwijk.nl/Pub/Home/ goed Driessen deze milieuvriendelijke tenkeuze bepalen. Wonen/Wonen-Wijken-en-Buurten/ Onderzoek heeft uitgewezen dat een Sociale samenhang paartje, voordat ze weer naar Afrika ver- verdelgers dankbaar voor mogen zijn! Wonen-Wonen-Wijken-en-Buurten-Be- Dit belooft voor de toekomst, wanneer er Onderhoud betekent omvorming van wonersinitiatieven/Wonen-Wonen-Wij- nog een aantal waterpartijen aangelegd het bestaande groen tot het door u ken-en-Buurten-Bewonersinitiatieven- worden, misschien wel een extra wand. gewenste resultaat en vervolgens het Lees-verder/Adoptiegroen.html 10
 11. 11. DE WIJKKRANT Ruil je rijk in de wijk Op zondag 22 september organiseerden Van Casade kregen we een tijdelijke op- wij (diverse buurtbewoners uit Zand- slag wat zeer welkom was en zelfs kaar- donk) een actie voor mensen die minder ten voor een wedstrijd van RKC om uit te besteden hebben. Een actie met ge- te delen! sloten portemonnee. De dag begon om 11.00. Het begon om 11.30 pas te lopen. Mensen kwamen Deze actie heet : Ruil je rijk in de wijk. met goederen om te ruilen. Deze werden eerst op punten gewaardeerd door Voordat de actie plaats kon vinden heb- Kim en Koen. Men kreeg een briefje ben we sponsoren gezocht. Winkeliers mee waarop de punten werden geno- boden spullen en levensmiddelen aan en teerd en hiermee konden zij iets anders heel veel omwonenden en ook mensen uitzoeken wat in de tenten stond. uit Drunen , Waspik en Sprang-Capelle hebben hun spullen aan ons gegeven Ook hadden we een loterij. Men kon voor deze actie. Zo hebben wij ervoor zijn/haar naam op een briefje zetten en gezorgd dat er al voldoende aanbod zo maakt men kans op de wasmachine, was om te ruilen. LCD t.v. , de vriezer of de droger. Om 15.00 werden de winnaars bekend ge- Sponsoren: Woonwereld - Praxis Drunen maakt en zo hebben we toch weer 4 - Expert Kaatsheuvel - Bloem Marlou - huishoudens blij kunnen maken. Danthe - t’ Slot - Jay’s - AH Waalwijk Plus Verschure - City - Em-te Waalwijk Een zeer geslaagde dag voor ons en de bezoekers! Word ook vrijwilliger! Wil je als vrijwilliger aan de slag? Dan Honderden grote en kleine taken en kun je bij Vrijwilligerspunt Waalwijk te- klussen vallen onder vrijwilligerswerk. recht voor leuke vrijwilligersvacatures. Wij hebben een divers aanbod aan vrij- Heb je interesse? Maak dan een af- willigersvacatures. Vrijwilligers zijn er in spraak met het Vrijwilligerspunt Waal- alle sectoren van de samenleving. Het wijk via Eveline Beemster: 0416-760160 werk zelf is erg divers: van het bieden en/of info@vrijwilligerspuntwaalwijk.nl van administratieve ondersteuning tot het bezorgen van maaltijden; van het assisteren bij een peuterspeelzaal tot het uitvoeren van barwerkzaamheden in een buurthuis. Werken in een tuin, bestuurswerk, begeleiden van een scoutinggroep, opHet Ruil je rijk team. De heer en Merouw van Bockel ontbreken op deze foto. bouwen van een tentoonstelling enz. 11 Iedereen telt mee! Iedereen doet mee!
 12. 12. DE WIJKKRANT Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Juvans zoekt leden en voorzitter Juvans Maatschappelijk Werk en is een onafhankelijk adviesorgaan dat Door het vertrek van enkele leden is de voorzitter Cliëntenraad en het werkge- Dienstverlening biedt gratis onder- de cliënten van een organisatie, zoals Cliëntenraad van Juvans op zoek naar bied van Juvans kunt u terecht op www. steuning en advies aan iedereen die Juvans, vertegenwoordigt. Vanuit de nieuwe leden en een nieuwe voorzitter. juvans.nl; leden en voorzitter Cliënten- in zijn of haar dagelijkse leven pro- dialoog en betrokkenheid met (ex-) cli- blemen ondervindt. ënten verbetert en vernieuwt Juvans de Wilt u de Cliëntenraad van Juvans ko- hulp- en dienstverlening en toetst beleid men versterken en vanuit cliëntperspec- Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vra- Voor Juvans is cliëntenparticipatie van en uitvoering aan het cliëntenperspec- tief de kwaliteit van de dienstverlening gen dan kunt u ook bellen naar Juvans, groot belang. Vanaf 2009 betrekt Ju- tief. De Cliëntenraad is een volwaardige van Juvans verder uitbouwen, dan wordt telefoonnummer 073 - 644 42 44, en vans daarom (ex-)cliënten actief bij het gesprekspartner voor Juvans, die vanuit u van harte uitgenodigd om contact op vragen naar de ambtelijke secretaris van te voeren hulpverleningsbeleid via een algemene cliëntbelangen meedenkt en te nemen. de Cliëntenraad, Martine Jongenelen of Cliëntenraad (CR). Een Cliëntenraad adviezen geeft. Voor de volledige profielschets van lid en stuur een e-mail naar info@juvans.nl. raad gezocht. Burgernet Bent u alert en wilt u persoonlijk hebben aangemeld, een oproep als de bijdragen aan een veilige leefom- politie een zoekactie begint. De politie geving? Neem dan deel aan Burgernet! Met Burgernet helpt u de poli- zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij de politie een duidelijk signalement heeft. Wanneer inzet Burgernet? tie om verdachten van misdrijven op te sporen en om vermiste personen terug te vinden. U helpt dus echt mee aan de veiligheid in uw buurt. Burgernet wordt ingezet door de poli- Hoe kan ik meedoen aan Burgernet? tie bij situaties waar de politie uw hulp Daarvoor gaat u naar www.burgernet. en uw alertheid goed kan gebruiken. nl. Op deze site kunt u zich aanmelden Bijvoorbeeld bij tijdkritische acties zoals als deelnemer. U kunt zelf aangeven heterdaad, maar ook als (voor-) waar- waar, wanneer en hoe u berichten wilt Wat is Burgernet? Burgernet is een telefonisch netwerk. meerdere momenten of locaties opge- Via dit netwerk krijgen bewoners en ven, bijvoorbeeld overdag berichten werknemers van bedrijven, die zich schuwing bij dreigend gevaar of als pre- ontvangen. Eventueel kunt u zich voor voor de werkomgeving en ‘s avonds ventief bericht. Let op: u bent pas volledig Burgernetdeelnemer als u uw gegevens voor Bur- voor thuis. gernet heeft ingevuld. Heusdens Buro voor Toerisme IJswandeling november en december Voorkomen vuurwerkvandalisme aan afvalbakken In deze koude periode een IJswandeling uur bij het Bezoekerscentrum aan de Pel- Jaarlijks zijn rond de feestdagen de af- bakken, die vaak het doel zijn van van- meemaken in Heusden Vesting? Op alle sestraat 17 in Heusden Vesting. valbakken het doel van vuurwerkvanda- dalisme, tussen Kerst en Oud en Nieuw zondagen in november en december kan De kosten bedragen € 4,50 p.p. lisme. De gemeente kan de afvalbakken in huis. U krijgt dan tijdelijk een sleutel dat. Sfeervolle kerstversiering in het cen- Na afloop even opwarmen met een preventief weghalen maar dat kost veel om de bak te verwijderen. trum en prachtige vergezichten vanaf de warme kop chocolademelk! In novem- geld. Daarom doen wij een beroep op u vestingwerken over de gracht. U kunt ber en december kunt u de zondagmid- en vragen uw hulp bij het verwijderen Deelnemen aan de actie? last minute mee gaan met een stadsgids dagwandeling namelijk combineren met van de afvalbakken in uw omgeving tij- Wilt u deelnemen aan de actie? Neem voor een wandeling langs de mooiste en deze heerlijke lekkernij en Vesting-IJsge- dens de feestdagen. dan voor 18 november per mail contact meest interessante plekken van de stad. bak! Dit gebakje heeft de vorm van de De gids vertelt u in vijf kwartier iets over vesting met daarin heerlijk huisgemaakt Geen vuurwerkvandalisme voor de waalwijk.nl) met vermelding van naam, de historie, over de vestingwerken, over ijs van `t Heusdens IJshuys! De prijs per afvalbak adres, telefoonnummer, emailadres en de restauratie van de stad en markante persoon is dan € 11,00. Vorig jaar heeft een groot aantal inwo- de afvalbak(ken) die u tijdelijk wilt ver- gebouwen. De start is steeds om 14.30 Voor deze gecombineerde wandeling ners aan deze actie meegewerkt. Hier- wijderen. kunt u voorafgaand reserveren, uiterlijk door zijn veel op zaterdagmiddag tot 16.00 uur. gebleven van vuurwerkvandalisme. Dit Inwoners die deelnemen aan deze actie Voor meer informatie zie ook: leverde een kostenbesparing op en min- ontvangen eind november meer infor- www.hbtheusden.nl , of neem contact der ergernis om kapotte afvalbakken. matie. op met het Heusdens Buro voor Toerisme Ergert u zich ook aan deze vorm van tel. : (0416) 66 21 00, e-mail : info@hbt- vandalisme tijdens de jaarwisseling? Met vriendelijke groeten, ook namens heusden.nl. Help dan dit jaar weer mee! Neem afval- de andere wijkcoördinatoren. op met Jan van Horssen (jvanhorssen@ 12 afvalbakken bespaard
 13. 13. DE WIJKKRANT Jazzdans voor 30 plus ‘Dit wil ik weer’ In een laat middag-zonnetje, op het er energie van èn een goede houding terrasje bij Kandinsky, ontmoet ik en bovenal is het heel erg leuk en ge- Dorothée van de Leur, Dee voor vrien- zellig. Maar daarbij zijn oefeningen ook den, bekenden en haar enthousiaste belangrijk, om leniger te worden en leerlingen. Dee geeft twee keer per spieren (buik, billen, benen) sterker en week jazzdans aan 30 plus, dames soepeler te maken. Je hoeft niet te kun- die er even tussenuit zijn geweest en nen dansen, want dat leer je vanzelf. weer eens lekker willen bewegen. En gaat het even niet zoals je wil is er Dee vertelt:’ Ik dans al sinds ik klein was. niets aan de hand dan herhalen we het Ik mocht kiezen thuis: piano of ballet totdat het wel lukt. Dat geeft dan een zijn waar gedanst kan worden, waar blijven doen…..DANSEN……’ Maar zo- en toen is het ballet geworden. Ik ben berg zelfvertrouwen en zo krijg je ook b.v. verhalen verteld kunnen worden en lang deze droom een droom is, dansen dus geschoold in klassieke dans. Ik was meer plezier in het dansen. Ik gebruik muzikanten kunnen optreden in klein wij in buurthuis Bloemenoord op dins- altijd aan het dansen. Toen ik door een verschillende muziekstijlen, van klassiek gezelschap. Het oude gemeentehuis dagavond en in wijkcentrum Besoyen reorganisatie thuis kwam te zitten, zei tot top 40 maar ook wereldmuziek, dat zou daar ideaal voor kunnen dienen. op donderdagavond. iemand tegen mij: “ je bènt dans ga er geeft een leuke variatie. Het belangrijk- Misschien blijft het bij dromen, maar ik iets mee doen!” En zo is het gekomen ste is de sfeer in de groep en dat nieuwe hoop van niet. Ik geniet van het uitzoe- Op de kalender achterop deze krant dat ik een opleiding ben gaan volgen mensen heel snel in de groep worden ken van de muziek, het maken van mijn staan de tijden vermeld. Benieuwd? tot jazzdans docent. Inmiddels geef ik opgenomen: je voelt je snel welkom. dansen maar vooral het plezier om ze Je kunt je altijd aanmelden voor een gra- al heel wat jaren met veel plezier les. Dee verzucht; ‘ Wat mooi zou zijn, als er aan mijn leerlingen te leren. Ik doe wat tis proefles op tel. nr. 0416-343657 of Dansen heeft veel voordelen, je krijgt in Waalwijk een soort cultureel cafe zou ik het liefste doe en zo lang ik kan zal 06-14755172. Vraag naar inzet vrijwilligers wordt steeds groter, nu en in de toekomst Vrijwilligerspunt Waalwijk Vrijwilligerspunt Waalwijk zoekt dan ook enthousiaste vrijwilligers wijk. Een gezellig praatje daarbij is wel- hart tijd voor zichzelf nemen en even op Zo kunt u als vrijwilliger deelnemen aan kom! adem komen. een basiscursus. Tevens worden er vier met hart voor de medemens. Men- maal per jaar themabijeenkomsten ge- sen die zich betrokken voelen bij en Dit zijn enkele van de vele vragen die het Door als vrijwilliger actief te zijn toon organiseerd, waarin thema’s aan de orde geïnteresseerd zijn in anderen. Kort- Vrijwilligerspunt Waalwijk krijgt. Veel je je directe betrokkenheid bij je mede- komen die kunnen helpen bij het invul- om: mensen met een groot hart! mensen zijn op zoek naar een maatje, mens. Het contact kan voor beide par- len van uw vrijwilligerswerk. Dit geldt naar een vertrouwd gezicht. Iemand die tijen veel plezier en gezelligheid ople- met name voor één-op-één contacten. Een 63-jarige mevrouw uit Waalwijk is leuke dingen met hen wil doen, een ge- veren. Een helpende hand bieden geeft rolstoelafhankelijk. Zij zoekt een vrou- zellig praatje wil maken of juist samen een goed gevoel en is bovendien een Heeft u interesse , dan horen wij dat welijke vrijwilliger om (liefst wekelijks) een boodschap wil doen. Het kan gaan nuttige tijdsbesteding. uiteraard graag! U kunt ons telefonisch met haar te winkelen en een gezellig om een wekelijks contact, maar ook om praatje te maken. Mevrouw rookt thuis bijvoorbeeld één maal per maand sa- Wij kijken goed naar uw wensen als derdag van 9:00 uur tot 13:00 uur op en heeft een huisdier. men op pad gaan. vrijwilliger en denken graag met u mee. 0416-760160 of door een e-mail te sturen Het kan ook zijn dat een vrijwilliger We gaan op zoek naar een goede match naar info@vrijwilligerspuntwaalwijk.nl. Een mevrouw van 71 jaar rijdt zelf nog wordt ingezet ter ontlasting van een tussen vrijwilliger en vrager. Het gaat er auto, maar zou graag een vrouwelijke mantelzorger. Doordat een vrijwilliger om dat het klikt tussen u beiden! Kijk ook eens op onze site www.vrijwil- vrijwilliger hebben, die haar begeleidt een paar uur bij de betrokkene blijft, Als vrijwilliger kunt u ook rekenen op on- ligerspuntwaalwijk.nl voor de laatste va- bij ziekenhuisbezoek in Tilburg en Waal- kan de mantelzorger met een gerust dersteuning vanuit het Vrijwilligerspunt. catures en nieuwtjes. bereiken van maandag tot en met don- Team Kaatsheuvel is te bereiken op: zorgkaatsheuvel@maasduinenzorgthuis.nl. Telefoon: (0416) 53 06 08 Team Waalwijk is te bereiken op: zorgwaalwijk@maasduinenzorgthuis.nl Telefoon: (0416) 67 52 60 Team Vita Rijen is te bereiken op: zorgrijen@maasduinenzorgthuis.nl Telefoon: (0161) 43 84 28 www.maasduinenzorg.nl 13
 14. 14. DE WIJKKRANT Toveren en griezels bij super leuke musical van De Notenkrakers De Prinses en de Griezelgrot De Prinses en de Griezelgrot, dat is de Kom op 3,4 of 5 januari 2014 naar the- titel van de nieuwe familiemusical van ater De Leest om te kijken en luisteren Kindermusicalgroep De Notenkrakers. naar deze vrolijke musical voor het hele Oorspronkelijk is dit een Schots sprookje gezin! wat rond 1880 is geschreven. Het verhaal is speciaal voor De Notenkrakers Na de succesvolle musicals van de afge- bewerkt en voorzien van leuke liedjes en lopen 16 jaar (o.a. Alladin, Sjakie en de dans. Prinses Ilene is met haar hondje en chocoladefabriek, De nieuwe kleren van enkele vriendinnen aan het wandelen in de keizer en vorig jaar De Aristokatjes) het bos, wanneer ze schrikken van een opnieuw 5 uitvoeringen door de kids griezel, die daar ligt te slapen. Gelukkig van De Notenkrakers. Natuurlijk zijn zijn daar Curdy en Joey, 2 mijnwerkers- in deze musicals ook weer geweldige zonen. Door hun gezang verdwijnen de kostuums en decors te bewonderen en griezels snel, want ze kunnen niet te- wordt er door de mooie lichteffecten gen gezang! Dit is het begin van allerlei een fantastische sprookjessfeer gecre- avonturen die prinses Ilene gaat beleven. ëerd. Heel speciaal en bijzonder is dat In de toren van het kasteel wonen haar in de musical ook het hondje Pip mee betoveroverover grootmoeders en die gaat doen! lijken over toverkracht te beschikken! Uiteindelijk belandt prinses Ilene zelfs in Kaarten zijn verkrijgbaar via www. de griezelgrot. De griezels blijken er best deleest.nl of bij het bespreekbureau grappig uit te zien, maar dan hoort ze 0416-331751. Natuurlijk is dit ook weer Curdy zingen….. een hele leuke Sint Tip! Eerste repair cafe in BaLaDe In BaLaDe gaat op 12 november ervaring wordt niet of nauwelijks benut. gehouden in oktober 2009, in Amster- vanaf 19.00 uur een voor Waalwijk Het Repair Cafe brengt daar verandering dam-West. Martine Postma organiseerde nieuw initiatief van start, REPAIR in! Mensen die anders misschien aan de dit, in eerste instantie eenmalig, in samen- CAFE. Dit bespreek ik met twee le- kant staan, doen weer mee. Waardevolle werking met stadsdeel West. den van de werkgroep Beter Best praktische kennis wordt overgedragen. Het was zo’n groot succes, dat Martine BaLaDe, Adinda Boon en Wim Smits. Spullen worden langer praktisch bruik- Postma er vervolgens mee door is gegaan. Op 8 oktober heeft de eerste bijeen- baar gemaakt en hoeven niet te worden In 2010 organiseerde zij in Amsterdam, komst met de vrijwilligers plaatsge- weggegooid. De hoeveelheid grondstof- op verschillende locaties, in totaal 10. Die vonden, wat nieuwe mensen en am- fen en energie die nodig is om nieuwe trokken steeds meer belangstelling van bassadeurs voor het initiatief heeft producten te maken wordt beperkt. Dus mensen in het hele land en van de me- opgeleverd. De officiële aftrap zal minder CO2 uitstoot. dia. In mei 2010 heeft Martine daarom opgeleukt worden door een optre- In het Repair Cafe leren mensen op een een project bedacht om het Repair Cafe den van een van de bewoners van ren, neemt een drankje aan de bar. Of andere manier naar hun spullen te kijken. in heel Nederland voet aan de grond te BaLaDe, en krijgen de bezoekers een gaat helpen bij een reparatie van iemand En er opnieuw de waarde van in te zien. In geven. En dat is succesvol gelukt. kop koffie of thee. anders. Of doet inspiratie op aan de lees- het Repair Cafe draagt bij aan een menta- De doelstelling van dit project is, repara- tafel, waar boeken over repareren en liteitsverandering. Die is noodzakelijk om tie als logische activiteit terug te brengen Het Repair Cafe is een evenement dat klussen ter inzage liggen. mensen enthousiast te maken voor een in de samenleving, reparatiekennis in draait om repareren. Op de locatie waar Ook in Waalwijk is het ontstaan, omdat duurzame samenleving. Maar bovenal buurten te behouden en te verspreiden, het Repair Cafe wordt gehouden, is ge- mensen ook hier heel erg veel weggooi- wil het Repair Cafe laten zien dat reparen de sociale cohesie in buurten te bevor- reedschap en materiaal aanwezig om alle en. Ook dingen waar bijna niets mee mis leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het deren door mensen met verschillende mogelijke reparaties uit te voeren. Op is, en die na eenvoudige reparatie weer ook eens proberen! achtergronden en drijfveren met elkaar kleding, meubels, elektrische apparaten, prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit Even wat geschiedenis. Het Repair Cafe in contact te brengen in het kader van in- fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwer- repareren bij veel mensen niet meer in is een initiatief van Martine Postma uit spirerend en laagdrempelig evenement. pen, speelgoed etc. het systeem. Mensen weten niet meer Amsterdam. Zij zet zich sinds 2007 als De stichting Repair Cafe heeft een kant- Ook is er deskundige hulp aanwezig, zo- hoe dat moet. journalist, publicist, lokaal politicus, on- en-klaar pakket klaarliggen om het in als een elektricien, een naaister, een tim- Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen dernemer, buurtbewoner, en consument den landen zelf op te zetten. En dat is merman en een fietsenmaker. Bezoekers die deze praktische kennis nog wel bezit- in voor duurzaamheid op lokaal niveau. BaLaDe aan het doen, de eerste avond nemen thuis kapotte spullen mee. In het ten, worden door de maatschappij niet In het bijzonder voor het verminderen van is 12 november en iedereen is welkom.. Cafe gaan ze zelf aan de slag. Eventueel altijd even hoog gewaardeerd en staan de hoeveelheid afval die we met zijn allen VOOR MEER INFORMATIE KUNT U met hulp. Wie niets heeft om te repare- vaak zelfs nog ongewild aan de kant. Hun produceren. Het eerste Repair Cafe werd TERECHT BIJ WIM SMITS, 0648571603 14
 15. 15. DE WIJKKRANT ‘Voor vrijwilligerswerk kom ik mijn bed uit’ Op de dorpsboerderij in Waspik, van de buurtvereniging BENEDENKERK. werkt Thijs Als hobby heeft Thijs het verzorgen van Schellekens, hij is junior beheerder licht en geluid bij muziek evenementen, die samen met een volwassene hij is samen met zijn beste vriend in te dienst mag draaien. Thijs is 14 jaar, huren, Ze draaien alle soorten muziek, en doet het werk met plezier. Ook aan de hand van de smaak van het pu- als hij vrij is van school is hij vaak op bliek. Van jaren 80 tot hardrock en na- de boerderij te vinden. Het dieren tuurlijk de top 40 nummers. verzorgen en hand en span diensten Thijs is een bekend persoon in het Was- verrichten is zijn passie. Het vertroe- pikse, iedereen kent zijn spontane ge- telen en knuffelen met de dieren drag. Veertien jaar en nu al een markan- hoort er natuurlijk ook bij. te persoonlijkheid. op zondagochtend Dus als u een feestje heeft, of u zoekt Buiten de dorpsboerderij zet Thijs zich iemand voor een disco de jongens zijn in ook in voor de rest van het dorp, want als te huren voor een klein prijsje en succes je aan hem vraagt ‘Thijs kom je helpen?, verzekerd! is het altijd JA’ . Iedere activiteit in het dorp is hij erbij, zo ook bij de activiteiten ‘Inmiddels 25 jaar geleden en ik ben er nog steeds vol van’ De ontmoeting was toevallig, maar plaats door met elkaar te sparren en er En daar wil ik graag aan bijdragen, het Waalwijk mogelijk wordt. Ik wil ook wel het enthousiasme is prikkelend. En wordt je van alles aangereikt wat je kunt delen met mijn medemens. Zij worden er ergens een lezing gaan geven of zo. Ik dat is nou net wat Annelies van ’t doen bij een aanval.. Ik heb het gelukkig weerbaarder door, en dat is in deze tijd ga er werk van maken, en hoop op heel Noordende (53) wil met haar en- nog nooit nodig gehad, maar de weten- geen overbodige luxe, helaas. Daar wil veel aanmeldingen, en sponsoren. Want thousiastme, prikkelen. De oudere schap te weten wat ik moet doen, geeft ik me hard voor gaan maken, dat dit op samen staan we sterk, en dragen we bij generaties kennis laten maken met me rust. een of andere manier laagdrempelig in aan een betere en veiliger wereld.” zelfverdediging, de droom is ouderen met jongere. Annelies verteld:” Vijfentwintig jaar gel- STRIP DOOR JANIEK den volgde ik een cursus zelfverdediging op een sportschool in Tilburg, en die twaalf lessen hebben mijn leven veranderd. Ik ben zelfverzekerder in het leven komen staan, door de wetenschap dat ik zelf iets kan doen als ik wordt aangevallen . Ik heb er geleerd, dat als je wordt aangevallen, je weet wat je kunt doen om je te verdedigen. Zeker omdat je middelen kunt gebruiken die je altijd bij je hebt. Zoals bijvoorbeeld een sleutelbos. De handigheden die je leert zijn vooral om af te schrikken, zoadat je aanvaller je weer loslaat. Oefeningen vinden 15
 16. 16. DE WIJKKRANT Buurthuis De Wierd Buurthuis Zanddonk Crispijnstraat 83 T (0416) 33 11 52 Willaertpark 2a T (0416) 33 82 88 MAANDAG 19.00 – 24.00 Vrije inloop 09.00 – 22.30 Seniorenweb 19.00 – 23.30 Biljarten MAANDAG 08.30 – 12.15 08.30 – 11.15 13.00 – 17.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.30 13.00 – 17.00 19.00 – 23.30 19.00 – 23.00 19.00 – 24.00 Spaanse les Peuterspeelzaal Vrije inloop 55+ gym hobbyclub elke 2 weken Bv De Amstel Bv Zanddonk Sjoelen Vrije inloop Buurtcentrum Sprang-Driessen Jeroen Boschstraat 1 5161 VA Sprang-Capelle T (0416) 283052, bgg: 06 30702702 buurtcentrumsprang-driessen@hotmail.nl Buurthuis Bloemenoord Bloemenoordplein 3 5143 TB Waalwijk T (0416) 33 79 82 Beheerder: toosvanbruchem@twern.nl MAANDAG MAANDAG MAANDAG Buurthuis Besoyen Buurthuis Vrijhoeve Akkerwinde 1A Sprang-Capelle T (0416) 27 97 43 www.buurthuisvrijhoeve.organiseert.nl vanaf 19.45 Koor Phonè grote zaal 19.00 – 20.15 Yoga cursus VUK kleine zaal 13.00 – 17.00 Biljartver D.O.T. 13.30 – 16.00 Naaiclubje 13.30 – 16.30 Bingo 1x per 2 weken 19.15 – 20.15 Keep Fit 20.30 – 22.30 Line Dance 19.30 – 24.00 Biljart 19.30 – 20.30 Pilates 20.30 – 21.30 Mogelijk 2e groep Pilates Molenstraat 1 (0416) 33 11 83 MAANDAG 09.00 – 16.00 Capabel taal leslokaal 13.00 – 17.30 Antonius biljart grote zaal 13.30 – 14.30 Volksdansen sportzaal 19.00 – 24.00 Biljarten grote zaal   DINSDAG DINSDAG DINSDAG DINSDAG DINSDAG DINSDAG WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG WOENSDAG DONDERDAG DONDERDAG DONDERDAG DONDERDAG DONDERDAG DONDERDAG 09.00 – 22.30 Seniorenweb 13.30 – 15.30 Naailes 20.00 – 22.00 Naailes 10.00 – 11.00 Werelddansen 55+ 19.00 – 23.00 Vrije inloop 09.00 – 22.00 Seniorenweb 13.00 – 17.00 Vrije inloop 13.00 – 17.00 Kaarten 20.00 – 22.00 Naailes 19.00 – 22.00 Kaarten 09.00 – 22.00 Seniorenweb 20.00 – 22.00 Hobbyclub ---------- Fotoclub 08.30 – 11.15 10.00 – 11.00 13.00 – 17.00 13.00 - 17.00 13.00 - 17.00 19.00 – 24.00 19.00 – 23.30 08.30 – 11.15 09.00 – 11.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 14.00 – 16.00 19.00 - 23.30 19.00 – 23.30 08.30 – 11.15 08.30 – 11.15 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 14.00 – 15.30 19.00 – 23.00 Peuterspeelzaal Werelddansen55+ Vrije inloop Ouderen biljart Bingo elke 2 wk Bv RKC biljart Vrije inloop Peuterspeelzaal Schildersclub Vrije inloop Bv De Amstel Inloop jeugd Country dansen Vrije inloop Peuterspeelzaal Rijbewijskeuring op afspraak Vrije inloop Vrij biljarten KBO countrydansen Vergaderingen vanaf 18.00 Repetitie Majorettes, Slagwerk en Blazers Muziekvereniging Marijke 19.30 Cursus Reiki vanaf 19.45 Schaakvereniging De Zandloper 09.00 – 12.30 Yoga 3 lessen 09.00 – 10.00 Keep fit 10.30 – 11.30 ZZazu 13.00 – 17.00 Kaarten 13.00 – 16.30 Inloop biljarten 13.00 – 16.30 Biljartver D.O.T. 13.30 – 16.00 Yoga 2 lessen 19.30 – 20.30 Jazzdans 19.00 – 20.00 Rolstoeldans 19.00 – 22.00 Sjoelen de Langstraat 09.00 – 10.00 55+ Gym 09.00 – 12.00 Inloop div gebr. Motief Turkse vrouwen (Inloop) 13.00 – 17.00 Biljartver D.O.T. 19.00 – 21.00 Zangkoor RWW 1 x p. 2 weken 19.30 DC De Kets 09.00 – 11.30 Houtsnijden (dansen voor 09.30 – 11.00 Duitse Les mensen met een 09.00 – 12.30 NVVH ouderengym 3x beperking) 13.00 – 17.00 Inloop biljarten vanaf 19.45 Rolidas 13.30 – 17.00 Kaarten Rolstoeldansers – 17.00 Biljartver D.O.T. 13.00 1 x per 2 weken 15.30 – 16.30 Kinderclub 19.00 – 23.00 Inloop (biljarten) 19.15 – 20.15 Yoga 19.30 – 20.30 Aerobics 1e groep 20.30 – 21.30 Aerobics 2e groep   09.00 – 10.00 Yoga 10.30 – 11.30 Yoga 2e groep 19.30 – 21.30 Creatief met bloemen Vanaf 20.00 Rikken en jokeren (ca. 2x per maand) (Data worden gepubliceerd) 09.00 – 16.00 Capabel taal leslokaal 13.30 – 17.00 Ambtenaren grote zaal 13.30 – 14.30 Slankclub sportzaal 09.00 – 12.30 Capabel taal leslokaal 10.00 – 11.00 55+ gym sportzaal 09.00 – 16.00 Capabel taal leslokaal 13.00 – 17.30 Antonius biljart grote zaal 19.00 – 21.00 Jazz dance sport zaal   VRIJDAG VRIJDAG VRIJDAG VRIJDAG VRIJDAG VRIJDAG ZATERDAG ZATERDAG ZATERDAG ZATERDAG ZATERDAG ZATERDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG ZONDAG 15.00 – 19.00 Inloop Inleveren kopij De Wijkkrant dewijkkrant@talgv.nl De volgende Wijkkrant verschijnt medio 2014 13.00 – 17.00 Vrije inloop 13.00 – 17.00 Vrij biljarten 19.00 – 21.00 Inloop jeugdruimte afhankelijk van het programma afhankelijk van het programma COLOFON 09-00 – 17.00 Seniorenweb 19.00 – 23.00 Bingo 1 x p.m. 20.00 gesloten Ridin Linedancers (2e zat. vd maand) 08.30 – 12.00 13.00 – 17.00 Biljartver D.O.T. 19.00 – 23.00 Sjoelver. Bloemenoord 18.30 – 20.00 Jeugddisco groepen 3, 4, 5 20.30 – 22.30 Jeugddisco groepen 6, 7, 8 (1x per maand) 09.30 – 10.30 Ballet 4-6 jaar 10.30 – 11.30 Ballet 7-12 jaar Altijd gesloten   Redactie De Wijkkrant: dewijkkrant@talgv.nl Volg ons ook via: www.facebook.com/Wijkkrant0416 • www.twitter.com/DeWijkkrant Redactieleden: Janiek Leijtens • Hanneke van Eeten • Mireille Kleijngeld • Anja Wens Daphne van Breemen • Marianne Visser • Chantal Berber Vormgeving: Tal Grafische Vormgeving • www.talgv.nl • info@talgv.nl • T 06 38 82 49 39 Acquisitie: Tal Grafische Vormgeving • Ad de Graaf • T 06 52 40 81 69 16  

×