Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Adverbis

 1. Adverbis  Elements invariables  Expressen circumstàncies de lloc, temps, mode, quantitat, negació, afirmació i dubte.  Modifiquen o complementen: – Altre adverbi – Un verb – Un adjectiu – Una oració  Poden ser simples, compostos o locucions: De seguida sabrem què ha passat (locució) Ho va saber despús-ahir (compost) Vindran demà (simple)
 2. Adverbis de manera: -ment  Modifiquen el verb – Parla millor – Arribarem alhora  Acabats en -ment: formació – A partir del femení (si el tenen) d'un adjectiu o un participi (mantenen l'accent): ràpid ràpid→ a ràpid→ ament, feliç feliç→ ment – Alguns poden reduir-se i coincidir en forma amb els adjectius (sense flexió): Acudiren ràpidament (o ràpid)
 3. Adverbis de manera: -ment  Si modifiquen el verb sense comes→ – Parla tranquil·lament.  Si modifiquen una oració amb comes:→ – Tranquil·lament, ho va explicar tot.  Dos adv. acabats en -ment seguits, o bé no se suprimeix la terminació en cap dels dos, o bé se'n suprimeix la del primer: – Ho plantejaren tot sincerament i clarament – Ho plantejaren tot sincerament i clara
 4. Observacions de l'adverbi NO  És preferible utilitzar NO amb: NINGÚ, CAP, GENS, RES, ENLLOC, MAI, TAMPOC, EN MA/SA VIDA, NI L'UN/A NI L'ALTRE/A: – No han vingut ni l'una ni l'altra – Res no m'agrada tant com... – No ho sabrem mai  Respostes curtes se'n pot prescindir:→ – Ho havies vist abans? No mai / Mai / Mai no – Quant de temps queda? Gens / No gens – Què heu pensat? Res / No res
 5. Observacions de l'adverbi NO OMISSIÓ DE L'ADVERBI NO  Quan CAP, NINGÚ, RES, ENLLOC, MAI o GENS tenen valor condicional, interrogatiu o dubitatiu: – Vols res? (=alguna cosa) – Si necessites cap altra cosa, m'ho dius (=alguna) – Dubte que mai ho diga (=alguna vegada)  Amb oracions amb altre adverbi o introduïdes per SENSE: Ho va fer sense que ningú ho sabera  Amb expressions que indiquen raresa: Difícilment ho sabrà
 6. Observacions de l'adverbi NO  Davant verb en subjuntiu subordinat a un verb de temor (TINDRE POR, TÉMER, PATIR...), perd el significat negatiu. – Té por que no facen tard (=té por que facen tard)  Per tindre caràcter negatiu, el verb amb no ha d'estar en indicatiu: – Té por que no arribarà a temps
 7. Altres adverbis  RERE, DARRERE, ENRERE: són formes paral·leles que s'escriuen amb -e: – No estudia i es quedarà enrere Atenció a no confondre'ls amb l'adjectiu darrere/darrera Sempre seuen a la darrera fila  BÉ/BEN MALAMENT/MAL: – BEN/MAL davant participi que fa→ d'adjectiu: Està ben escrit o Està mal escrit – BÉ/MALAMENT darrere verb:→ Canta bé però balla malament – Expressions: Parlar mal d'algú; Jutjar mal algú; Mal si ho fas, mal si no ho fas
 8. Observacions  CORRENTS i CORRENT: el primer expressa ràpidament, de pressa. En canvi, el segon és un gerundi amb valor de mode: – Sempre ho fa tot corrents (=ràpidament) – Ha vingut corrent  ENLLOC i EN LLOC: – ENLLOC “en cap lloc”→ El llibre no està enlloc – EN LLOC → “en comptes de”: Anirem a Barcelona en lloc d'anar a Tarragona
 9. Observacions  POTSER i PODER SER: – POTSER (adv. de dubte com tal vegada, probablement...)+INDICATIU: =tal vegada, probablement • Potser hi aniran demà – PODER SER QUE + SUBJUNTIU: • Pot ser que hi vinguen demà
 10. Observacions  INCLUSIVAMENT/EXCLUSIVAMENT “inclusive” i→ “exclusive”: – El 30 d'abril, inclusivament, acaba el termini  AMB ESCREIX: “de més” (→ con creces) – El favor, li'l retornaren amb escreix  Atenció a l'ús incorrecte d'adjectius com a adverbis: *recent → ACABAT DE: És acabada de nàixer *dur, *fàcil, *bonic altres expressions→ – Han treballat de valent per aprovar (*dur...)
 11. Observacions  PERTOT ARREU a tot arreu, en tot lloc, per→ totes bandes. – Plovia pertot arreu  ENSEMS / A L'ENSEMS QUE juntament, alhora→ – Hi arribaren tots ensems – Ho digueren a l'ensems que ho saberen  DALT/BAIX ; DAVANT/DARRERE situació→ – És la xica de darrere de tu. – La teua germana ja està baix?  AMUNT/AVALL ; AVANT/ARRERE moviment→ – Mou la cadira cap avant – Seguiu senda amunt
 12. Observacions  AL CAPDAMUNT DE al cim de ; al grau més alt→ – Van arribar al capdamunt de la muntanya en quatre hores. – Dins de la seua professió, està al capdamunt – Estan de tu fins al capdamunt (=Estar-ne molt cansat, fastiguejat)  AL CAPDAVALL DE a l’extrem més baix de, a la→ part inferior de, al fons de; a la fi de, fins a l’exhauriment de. – Al capdavall ens esperaven els amics. – Ja he arribat al capdavall, de tant de sofrir. – Al capdavall has vingut! (=finalment)
 13. Observacions: errors usuals  ENFRONT DE o DAVANT DE (*front a) – La bici està enfront de / davant de casa – Actuem davant la injustícia! *front a sols és correcte «fer front a alguna→ cosa» o estar «front a front»: – Cal fer front a la injustícia (=afrontar) – Parlaren front a front (=cara a cara)  AL VOLTANT (DE) o A L'ENTORN DE lloc→ (*alrededor): – Això està al voltant de / a l'entorn de l'estació  VORA, PROP DE, CAP A aproximadament→ – Arribaren vora / prop de / cap a les vuit
Publicidad