Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
DEMOSTRATIUS I POSSESSIUS
 Díctics
 Demostratius
 Pronoms neutres
 Adverbis
 Ús i abús
 Possessius
 Formes tòniques...
Formes dels díctics
 Indiquen distància espacial o temporal respecte al
nom a què es refereix la persona emissora (E).
 ...
Funcions dels demostratius
Adjectiu
Acompanyen un nom i assenayalen el grau
de proximitat espaciotemporal.
Aquesta brusa é...
Abús dels demostratius
 Cal evitar usos innecessaris:
 No s’ha parlat de jubilació anticipada ni si (*esta)
és fonamenta...
Possessius
 Són adjectius o pronoms que indiquen relació
de possessió o pertinença entre les persones
gramaticals i els n...
Formes àtones o reduïdes
 Les formes per a més d’un/a posseïdor/a són les formes tòniques o
plenes.
 Usos:
 Davant noms...
Formes tòniques o plenes
 Funció adjectiva: davant del nom i amb art. (excepte llur i llurs): Ve amb la seua bici?
 Van ...
Abús dels possessius
 Si la relació de pertinença és òbvia:
 He oblidat la llibreta. (no *la meua llibreta)
 Li va dona...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Demostratius i possessius

Demostratius i possessius
JQCV C1 i C2

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Demostratius i possessius

  1. 1. DEMOSTRATIUS I POSSESSIUS  Díctics  Demostratius  Pronoms neutres  Adverbis  Ús i abús  Possessius  Formes tòniques o plenes  Formes àtones o reduïdes  Ús i abús
  2. 2. Formes dels díctics  Indiquen distància espacial o temporal respecte al nom a què es refereix la persona emissora (E).  Els demostratius també poden fer referència a elements del discurs. Adjectius i pronoms dem. (solen anteposar-se al nom tot i que poden anar darrere si aqueix ja està modificat per un article o un adjectiu. Si fa funció pronominal, pot anar davant o darrere) Pronoms neutres Adverbis dem. Proximitat a E Este/Aquest Estos/Aquests (*Aquestos és incorrecte) Esta/Aquesta* (prenen valor neutre amb significat genèric, si s’empren com a pronom) Estes/Aquestes Açò Ací/Aquí* (parlars septentrionals i meridionals) Distància intermèdia a E Eixe/Aqueix Eixos/Aqueixos Eixa/Aqueixa Eixes/Aqueixes Això* (no es pot emprar amb valor temporal) Ahí/Aquí* (llengua escrita) Llunyania d’E i R Aquell Aquells Aquella Aquelles Allò Allí/Allà
  3. 3. Funcions dels demostratius Adjectiu Acompanyen un nom i assenayalen el grau de proximitat espaciotemporal. Aquesta brusa és molt bonica. Aquell any va ploure molt. Pronom Substitueixen algun element present en el text abans o després, o fan referència a realitats externes al text. Pot anar sol, davant o darrere. Aqueixa brusa és més bonica que aquella (aquella substitueix a brusa) Quines sabates t’agraden més? Estes/ Estes m’agraden més/M’agraden més estes. Neutre Formes invariables L’ús d’això amb valor temporal és incorrecte. El demostr. fem. sg. emprat com a pron. pren un valor neutre genèric amb significat de “feta, dita, acció, situació...” On deixàreu allò? No toqueu això. Tornaren a casa cap a/al voltant (*a això) de les deu. Esta serà sonada! Adverbi Formes invariables Els llibres d’ací, els porte allà?
  4. 4. Abús dels demostratius  Cal evitar usos innecessaris:  No s’ha parlat de jubilació anticipada ni si (*esta) és fonamental per a la negociació.  Si es pot posar l’article, no es posa demos.:  Les estudiants absentistes perdran el dret a avaluació contínua.  Cal emprar EN/HI quan és possible:  Ja se n’ha assabentat, no? (d’això)  No hi comptàvem! (amb això)
  5. 5. Possessius  Són adjectius o pronoms que indiquen relació de possessió o pertinença entre les persones gramaticals i els noms que les determinen.  Funció:  Adjectiva: quan determinen un nom.  Vols la meua samarreta?  Pronominal: quan substitueixen un nom.  No, ja tinc la meua, gràcies.  Forma:  Els adj. poss. tenen formes tòniques i àtones:  Ha vingut el teu company amb mon pare.  Els pronoms poss. sols tenen forma tònica.  Això és meu.
  6. 6. Formes àtones o reduïdes  Les formes per a més d’un/a posseïdor/a són les formes tòniques o plenes.  Usos:  Davant noms de parentiu: És sa tia?  Acompanyant el mot casa: Véns a ma casa?  En locucions negatives amb el mot vida: En ta vida ho sabràs!  Fórmules de tractament: Sa excel·lència/Ses senyories...  Expressions lexicalitzades: Cada festa té sa vespra/Cada terra fa sa guerra/ La cabra per sos pecats, sos genolls porta pelats. Posseïdor/a Pers. Masc. Fem. Masc. Fem. Un/a 1a Mon Ma Mos Mes 2a Ton Ta Tos Tes 3a Son Sa Sos Ses
  7. 7. Formes tòniques o plenes  Funció adjectiva: davant del nom i amb art. (excepte llur i llurs): Ve amb la seua bici?  Van davant en tractaments honorífics però, sense article: Vostra excel·lència.  Funció pronominal: van darrere i sense article: a càrrec seu, a parer nostre, a gust teu, a imatge seua, al voltant meu, davant vostre, darrere seu, de part vostra, en benefici teu, en poder nostre, en favor vostre, en honor teu, en nom meu, en defensa seua, això és un problema teu.  Darrere poden expressar la persona agent d’or. passives o de participis: Això és escrit seu (=per ell) ; Un fet nostre (=de nosaltres) Sing. Plur. Posseïdor/a Pers. Masc. Fem. Masc. Fem. Un/a 1a Meu Meua Meus Meues 2a Teu Teua Teus Teues 3a Seu Seua Seus Seues Més d’un/a 1a Nostre Nostra Nostres 2a Vostre Vostra Vostres 3a Seu Seua Seus Seues Llur Llurs
  8. 8. Abús dels possessius  Si la relació de pertinença és òbvia:  He oblidat la llibreta. (no *la meua llibreta)  Li va donar la mà. (no *la seua mà)  Si es pot emprar un pronom feble:  No el coneixia bé ni en sabia el nom.  Cal conèixer la llengua i millorar-ne l’ús.  L’edifici s’ha de restaurar. La restauració eixirà a concurs públic.

×